Pełna lista obserwacji drużyny

LMLek : Dariusz Piechota


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 4940495 2020.11.22 mapa
pospolity sroka, Pica pica 30 4940496 2020.11.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 4940493 2020.11.22 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 4940494 2020.11.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4940510 2020.11.22 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 200 4940512 2020.11.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 4940511 2020.11.22 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4940509 2020.11.22 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4940508 2020.11.22 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4940507 2020.11.22 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 9 4940506 2020.11.22 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4940505 2020.11.22 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4940504 2020.11.22 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 9 4940503 2020.11.22 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 4940501 2020.11.22 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4940502 2020.11.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4940500 2020.11.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4940498 2020.11.22 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4940499 2020.11.22 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 4940497 2020.11.22 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4940491 2020.11.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 230 4940492 2020.11.22 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 14 4940490 2020.11.22 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 4940489 2020.11.22 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 4940488 2020.11.22 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 6 4940487 2020.11.22 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 13 4940486 2020.11.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4940485 2020.11.22 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 4940483 2020.11.22 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4940484 2020.11.22 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 115 4940482 2020.11.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4940481 2020.11.22 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4940480 2020.11.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 70 4940479 2020.11.22 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 30 4940478 2020.11.22 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4940477 2020.11.22 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 28 4940476 2020.11.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 4940475 2020.11.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4940473 2020.11.22 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 12 4940474 2020.11.22 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 4940472 2020.11.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 60 4940471 2020.11.22 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 70 4940470 2020.11.22 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 6 4940469 2020.11.22 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 40 4940467 2020.11.22 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4940466 2020.11.22 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4940468 2020.11.22 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 6 4940465 2020.11.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 85 4940463 2020.11.22 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 4940464 2020.11.22 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4940462 2020.11.22 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4940461 2020.11.22 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4940456 2020.11.22 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 70 4940455 2020.11.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 4940460 2020.11.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4940454 2020.11.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 4940459 2020.11.22 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 10 4940453 2020.11.22 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4940451 2020.11.22 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 4940450 2020.11.22 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 450 4940446 2020.11.22 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 4940444 2020.11.22 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 35 4940447 2020.11.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 4940443 2020.11.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4940458 2020.11.22 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4940438 2020.11.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4940452 2020.11.22 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 4940437 2020.11.22 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 30 4940449 2020.11.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 4940445 2020.11.22 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 4940448 2020.11.22 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 50 4940442 2020.11.22 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 4940457 2020.11.22 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4940440 2020.11.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4940439 2020.11.22 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 17 4940441 2020.11.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 4940435 2020.11.22 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 4940436 2020.11.22 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 46 4940434 2020.11.22 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 4940432 2020.11.22 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4940433 2020.11.22 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4940431 2020.11.22 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 7 4940430 2020.11.22 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4940429 2020.11.22 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4940428 2020.11.22 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 15 4940427 2020.11.22 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4940426 2020.11.22 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4940425 2020.11.22 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 9 4940424 2020.11.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4940423 2020.11.22 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4940422 2020.11.22 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4940421 2020.11.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4940420 2020.11.22 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 4940419 2020.11.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 4940418 2020.11.22 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4940417 2020.11.22 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4940415 2020.11.22 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4940414 2020.11.22 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 8 4940416 2020.11.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 400 4940413 2020.11.22 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 11 4940410 2020.11.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4940408 2020.11.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4940409 2020.11.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4940407 2020.11.22 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 9 4940406 2020.11.22 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4940405 2020.11.22 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4940404 2020.11.22 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4940411 2020.11.22 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4940402 2020.11.22 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4940403 2020.11.22 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4940401 2020.11.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4940398 2020.11.22 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4940397 2020.11.22 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 10 4940400 2020.11.22 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2 4940399 2020.11.22 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 300 4940396 2020.11.22 mapa
bardzo rzadki mewa trójpalczasta, Rissa tridactyla 1 4936058 2020.11.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 4928762 2020.11.17 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 14 4928761 2020.11.17 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4928760 2020.11.17 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4928759 2020.11.17 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 4928758 2020.11.17 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 4928756 2020.11.17 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4928757 2020.11.17 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 8 4928755 2020.11.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 4928754 2020.11.17 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4928753 2020.11.17 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4928752 2020.11.17 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4928751 2020.11.17 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 7 4928745 2020.11.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 22 4928750 2020.11.17 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 4928744 2020.11.17 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 4928743 2020.11.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4928742 2020.11.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4928746 2020.11.17 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 25 4928749 2020.11.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 4928741 2020.11.17 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 4928748 2020.11.17 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 45 4928747 2020.11.17 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 260 4928740 2020.11.17 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 8 4928739 2020.11.17 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 4928738 2020.11.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 65 4928737 2020.11.17 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 170 4928736 2020.11.17 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4928611 2020.11.17 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4928610 2020.11.17 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4928608 2020.11.17 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4928609 2020.11.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4924683 2020.11.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4924680 2020.11.15 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4924681 2020.11.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1500 4924682 2020.11.15 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 100 4924679 2020.11.15 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 8 4924677 2020.11.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 122 4924676 2020.11.15 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4924678 2020.11.15 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 4924674 2020.11.15 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4924673 2020.11.15 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 4924675 2020.11.15 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 7 4924672 2020.11.15 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 15 4924669 2020.11.15 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 15 4924670 2020.11.15 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4924668 2020.11.15 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 4924667 2020.11.15 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 7 4924671 2020.11.15 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 9 4924666 2020.11.15 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 4924665 2020.11.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4924664 2020.11.15 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4924663 2020.11.15 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4924662 2020.11.15 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 160 4924661 2020.11.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4924660 2020.11.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 6 4924659 2020.11.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4924658 2020.11.15 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4924657 2020.11.15 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4924656 2020.11.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 250 4924651 2020.11.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 38 4924654 2020.11.15 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 400 4924653 2020.11.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4924652 2020.11.15 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 4924655 2020.11.15 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 20 4924650 2020.11.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 4924647 2020.11.15 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 700 4924646 2020.11.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 800 4924649 2020.11.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 4924645 2020.11.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 42 4924644 2020.11.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 18 4924648 2020.11.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4919530 2020.11.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 38 4919529 2020.11.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4919547 2020.11.14 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4919546 2020.11.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4919545 2020.11.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 4919544 2020.11.14 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4919543 2020.11.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 60 4919542 2020.11.14 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4919540 2020.11.14 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 60 4919539 2020.11.14 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 4919538 2020.11.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 4919537 2020.11.14 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 4919536 2020.11.14 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 4919535 2020.11.14 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 35 4919534 2020.11.14 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 100 4919533 2020.11.14 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4919532 2020.11.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4919531 2020.11.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4919520 2020.11.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4919527 2020.11.14 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4919515 2020.11.14 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 4919512 2020.11.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 4919511 2020.11.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 38 4919509 2020.11.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4919508 2020.11.14 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4919526 2020.11.14 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 4919498 2020.11.14 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 11 4919525 2020.11.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 4919497 2020.11.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 4919495 2020.11.14 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 76 4919522 2020.11.14 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4919528 2020.11.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 4919524 2020.11.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4919492 2020.11.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4919519 2020.11.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4919488 2020.11.14 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 33 4919485 2020.11.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4919510 2020.11.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4919482 2020.11.14 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4919506 2020.11.14 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 4919476 2020.11.14 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 4919496 2020.11.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4919471 2020.11.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4919470 2020.11.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4919514 2020.11.14 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4919502 2020.11.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4919460 2020.11.14 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4919478 2020.11.14 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4919456 2020.11.14 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 4919517 2020.11.14 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 4919516 2020.11.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4919518 2020.11.14 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4919487 2020.11.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 4919513 2020.11.14 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 6 4919483 2020.11.14 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 150 4919499 2020.11.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4919477 2020.11.14 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 14 4919500 2020.11.14 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 54 4919475 2020.11.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4919494 2020.11.14 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4919491 2020.11.14 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4919462 2020.11.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4919503 2020.11.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4919479 2020.11.14 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4919455 2020.11.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4919480 2020.11.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 4919505 2020.11.14 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4919521 2020.11.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4919474 2020.11.14 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4919493 2020.11.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4919489 2020.11.14 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 46 4919504 2020.11.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 4919463 2020.11.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4919461 2020.11.14 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4919457 2020.11.14 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4919467 2020.11.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4919452 2020.11.14 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4919446 2020.11.14 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4919445 2020.11.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4919442 2020.11.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4919438 2020.11.14 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4919481 2020.11.14 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4919507 2020.11.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4919501 2020.11.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4919473 2020.11.14 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 4919469 2020.11.14 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4919466 2020.11.14 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 2 4919484 2020.11.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 4919464 2020.11.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4919459 2020.11.14 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4919458 2020.11.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4919451 2020.11.14 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4919450 2020.11.14 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 4 4919448 2020.11.14 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 4919447 2020.11.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 4919443 2020.11.14 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 9 4919439 2020.11.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 4919486 2020.11.14 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4919490 2020.11.14 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 5 4919465 2020.11.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4919472 2020.11.14 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 64 4919468 2020.11.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4919453 2020.11.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4919454 2020.11.14 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4919449 2020.11.14 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 4919444 2020.11.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 4919441 2020.11.14 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 16 4919440 2020.11.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4919437 2020.11.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4919436 2020.11.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4919435 2020.11.14 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 4919434 2020.11.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 4919433 2020.11.14 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 4919432 2020.11.14 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 10 4919431 2020.11.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 4919430 2020.11.14 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 4919429 2020.11.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4919428 2020.11.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4919427 2020.11.14 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4919426 2020.11.14 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 6 4919425 2020.11.14 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 3 4919424 2020.11.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 4919423 2020.11.14 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4919422 2020.11.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 4919421 2020.11.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 4919419 2020.11.14 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4919420 2020.11.14 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4919418 2020.11.14 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4919417 2020.11.14 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4919415 2020.11.14 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4919414 2020.11.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 4919412 2020.11.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 4919411 2020.11.14 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 4919413 2020.11.14 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 150 4919410 2020.11.14 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 4919416 2020.11.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4919409 2020.11.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4919408 2020.11.14 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4919407 2020.11.14 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4919406 2020.11.14 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4919405 2020.11.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4919404 2020.11.14 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4919403 2020.11.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 4919401 2020.11.14 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 5 4919402 2020.11.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 4915784 2020.11.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 20 4915785 2020.11.13 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 17 4915786 2020.11.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 65 4915787 2020.11.13 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4915788 2020.11.13 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4915789 2020.11.13 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 161 4915790 2020.11.13 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 400 4915791 2020.11.13 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 50 4915792 2020.11.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4915793 2020.11.13 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 4915794 2020.11.13 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4915795 2020.11.13 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4915796 2020.11.13 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4915797 2020.11.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4915798 2020.11.13 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4915799 2020.11.13 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 4915800 2020.11.13 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4915801 2020.11.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 4915802 2020.11.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 4915803 2020.11.13 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4915804 2020.11.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 250 4915805 2020.11.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 4915806 2020.11.13 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4915807 2020.11.13 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 4915808 2020.11.13 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4915809 2020.11.13 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4915810 2020.11.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 4915811 2020.11.13 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 4915812 2020.11.13 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4915813 2020.11.13 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4915814 2020.11.13 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4915815 2020.11.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4915816 2020.11.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1000 4915817 2020.11.13 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 4915818 2020.11.13 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4915819 2020.11.13 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4915820 2020.11.13 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 6 4915821 2020.11.13 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 4915822 2020.11.13 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 4915823 2020.11.13 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 4915824 2020.11.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 23 4915825 2020.11.13 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4911898 2020.11.11 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4911899 2020.11.11 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4911897 2020.11.11 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 4911895 2020.11.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 270 4911893 2020.11.11 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 25 4911896 2020.11.11 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 33 4911894 2020.11.11 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 4911892 2020.11.11 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 4911891 2020.11.11 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 4911890 2020.11.11 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 4911889 2020.11.11 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 6 4911888 2020.11.11 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 12 4911887 2020.11.11 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 4911886 2020.11.11 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 9 4911880 2020.11.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 14 4911885 2020.11.11 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 12 4911884 2020.11.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4911883 2020.11.11 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4911877 2020.11.11 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 4911875 2020.11.11 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 4911874 2020.11.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 4911871 2020.11.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 4911881 2020.11.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4911876 2020.11.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 4911878 2020.11.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 4911868 2020.11.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 4911882 2020.11.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4911872 2020.11.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 38 4911879 2020.11.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4911873 2020.11.11 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4911867 2020.11.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4911864 2020.11.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4911866 2020.11.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 12 4911862 2020.11.11 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4911857 2020.11.11 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4911855 2020.11.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4911859 2020.11.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4911860 2020.11.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4911858 2020.11.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4911852 2020.11.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 4911847 2020.11.11 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 13 4911851 2020.11.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4911849 2020.11.11 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4911844 2020.11.11 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 118 4911854 2020.11.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4911840 2020.11.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 12 4911818 2020.11.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 100 4911822 2020.11.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4911820 2020.11.11 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4911821 2020.11.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4911817 2020.11.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4911809 2020.11.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 4911808 2020.11.11 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4911811 2020.11.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 4911806 2020.11.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4911810 2020.11.11 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4911802 2020.11.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4911798 2020.11.11 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4911801 2020.11.11 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 4911795 2020.11.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4911794 2020.11.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4911792 2020.11.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4911819 2020.11.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4911823 2020.11.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 4911816 2020.11.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4911814 2020.11.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4911813 2020.11.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4911815 2020.11.11 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 4911812 2020.11.11 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 4911805 2020.11.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 35 4911807 2020.11.11 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 4911804 2020.11.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 4911803 2020.11.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4911800 2020.11.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 19 4911796 2020.11.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 4911797 2020.11.11 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4911799 2020.11.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 4911793 2020.11.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4911870 2020.11.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 4911869 2020.11.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4911865 2020.11.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4911863 2020.11.11 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 4911861 2020.11.11 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4911856 2020.11.11 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4911848 2020.11.11 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 4911845 2020.11.11 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 3 4911843 2020.11.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1350 4911842 2020.11.11 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4911838 2020.11.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4911833 2020.11.11 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4911831 2020.11.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4911835 2020.11.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 4911827 2020.11.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4911825 2020.11.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4911791 2020.11.11 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4911790 2020.11.11 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4911789 2020.11.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4911788 2020.11.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 4911785 2020.11.11 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 4911787 2020.11.11 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 50 4911784 2020.11.11 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 4911783 2020.11.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 22 4911782 2020.11.11 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4911786 2020.11.11 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4911781 2020.11.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4911779 2020.11.11 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 4911780 2020.11.11 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4911778 2020.11.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 4911777 2020.11.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4911776 2020.11.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 4911775 2020.11.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 4911772 2020.11.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4911770 2020.11.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 4911773 2020.11.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4911774 2020.11.11 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4911768 2020.11.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 14 4911771 2020.11.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4911769 2020.11.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 4911766 2020.11.11 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4911763 2020.11.11 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4911764 2020.11.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4911765 2020.11.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 60 4911762 2020.11.11 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 4911767 2020.11.11 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4911760 2020.11.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 52 4911761 2020.11.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4911755 2020.11.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 170 4911758 2020.11.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4911754 2020.11.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4911759 2020.11.11 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4911757 2020.11.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4911752 2020.11.11 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4911753 2020.11.11 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 4911750 2020.11.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 4911748 2020.11.11 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 4911751 2020.11.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4911756 2020.11.11 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 14 4911749 2020.11.11 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 4911747 2020.11.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 4911746 2020.11.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 800 4911744 2020.11.11 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4911745 2020.11.11 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4903370 2020.11.08 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 15 4903371 2020.11.08 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 4903369 2020.11.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4903368 2020.11.08 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4903367 2020.11.08 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4903366 2020.11.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 4903364 2020.11.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 4903365 2020.11.08 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 4903363 2020.11.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 11 4903361 2020.11.08 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 30 4903359 2020.11.08 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 14 4903360 2020.11.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4903358 2020.11.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 500 4903356 2020.11.08 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 4903355 2020.11.08 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 4903354 2020.11.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 34 4903352 2020.11.08 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4903353 2020.11.08 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 4903351 2020.11.08 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 4903349 2020.11.08 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 4903348 2020.11.08 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4903350 2020.11.08 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4903362 2020.11.08 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4903346 2020.11.08 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 6 4903345 2020.11.08 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 4903313 2020.11.08 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4903312 2020.11.08 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4903310 2020.11.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4903309 2020.11.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 7 4903304 2020.11.08 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4903301 2020.11.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 4903305 2020.11.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4903300 2020.11.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4903298 2020.11.08 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4903299 2020.11.08 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 30 4903290 2020.11.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4903289 2020.11.08 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 2 4903292 2020.11.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4903284 2020.11.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4903286 2020.11.08 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4903341 2020.11.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4903338 2020.11.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 8 4903336 2020.11.08 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4903339 2020.11.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4903335 2020.11.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4903357 2020.11.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4903334 2020.11.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4903342 2020.11.08 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4903329 2020.11.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4903328 2020.11.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4903325 2020.11.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4903321 2020.11.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 4903324 2020.11.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4903319 2020.11.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4903318 2020.11.08 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4903316 2020.11.08 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 4903314 2020.11.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 4903311 2020.11.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4903306 2020.11.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4903307 2020.11.08 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4903308 2020.11.08 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 3 4903302 2020.11.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4903303 2020.11.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4903297 2020.11.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 50 4903293 2020.11.08 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 4903294 2020.11.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4903295 2020.11.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4903291 2020.11.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4903288 2020.11.08 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 8 4903287 2020.11.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4903285 2020.11.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 40 4903283 2020.11.08 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 4903343 2020.11.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4903337 2020.11.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4903347 2020.11.08 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4903333 2020.11.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 4903332 2020.11.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4903344 2020.11.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 4903331 2020.11.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4903330 2020.11.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4903340 2020.11.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4903327 2020.11.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4903322 2020.11.08 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 7 4903320 2020.11.08 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 4903323 2020.11.08 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 4903326 2020.11.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4903315 2020.11.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4903317 2020.11.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4903280 2020.11.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4903278 2020.11.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 4903281 2020.11.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4903282 2020.11.08 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 4903279 2020.11.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 4903275 2020.11.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 40 4903273 2020.11.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 11 4903276 2020.11.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4903277 2020.11.08 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4903274 2020.11.08 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4903270 2020.11.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4903267 2020.11.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4903269 2020.11.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4903272 2020.11.08 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4903268 2020.11.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4903271 2020.11.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4903264 2020.11.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4903262 2020.11.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 120 4903263 2020.11.08 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4903260 2020.11.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 200 4903261 2020.11.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 4903266 2020.11.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 40 4903259 2020.11.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4903256 2020.11.08 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 20 4903258 2020.11.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1000 4903255 2020.11.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4903253 2020.11.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4903250 2020.11.08 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4903265 2020.11.08 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4903246 2020.11.08 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4903251 2020.11.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4903247 2020.11.08 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 8 4903237 2020.11.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4903248 2020.11.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 4903234 2020.11.08 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4903254 2020.11.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4903252 2020.11.08 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4903233 2020.11.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4903241 2020.11.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4903228 2020.11.08 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 2 4903232 2020.11.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4903230 2020.11.08 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4903235 2020.11.08 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4903227 2020.11.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4903229 2020.11.08 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4903222 2020.11.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4903223 2020.11.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4903221 2020.11.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4903240 2020.11.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4903239 2020.11.08 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 10 4903238 2020.11.08 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 200 4903257 2020.11.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 500 4903242 2020.11.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4903243 2020.11.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4903231 2020.11.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4903249 2020.11.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4903236 2020.11.08 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4903225 2020.11.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4903244 2020.11.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4903226 2020.11.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 4903224 2020.11.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4903219 2020.11.08 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4903220 2020.11.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4903218 2020.11.08 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 5 4903215 2020.11.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4903214 2020.11.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4903213 2020.11.08 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 11 4903217 2020.11.08 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 4903212 2020.11.08 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4903211 2020.11.08 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 4903216 2020.11.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 8 4903209 2020.11.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4903210 2020.11.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4903208 2020.11.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4903207 2020.11.08 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4903206 2020.11.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4903205 2020.11.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 4903204 2020.11.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4903203 2020.11.08 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4903202 2020.11.08 mapa
bardzo rzadki mewa delawarska, Larus delawarensis 1 4899007 2020.11.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4897769 2020.11.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4897770 2020.11.06 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4897768 2020.11.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4897767 2020.11.06 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 200 4897785 2020.11.06 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 8 4897786 2020.11.06 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 500 4897784 2020.11.06 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4897782 2020.11.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4897783 2020.11.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4897781 2020.11.06 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4897780 2020.11.06 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 4897779 2020.11.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4897778 2020.11.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 4897777 2020.11.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4897776 2020.11.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4897775 2020.11.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 4897773 2020.11.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 4897774 2020.11.06 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 4897772 2020.11.06 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 5 4897771 2020.11.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4896181 2020.11.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4896180 2020.11.05 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 4896179 2020.11.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 4896178 2020.11.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 4896177 2020.11.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 4896176 2020.11.05 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4892994 2020.11.03 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 12 4892995 2020.11.03 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 250 4892996 2020.11.03 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 90 4892997 2020.11.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 4892998 2020.11.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 50 4892999 2020.11.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 100 4893000 2020.11.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 4893001 2020.11.03 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4893002 2020.11.03 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 55 4893003 2020.11.03 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 4893004 2020.11.03 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 4893005 2020.11.03 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 4893006 2020.11.03 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4893007 2020.11.03 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4893008 2020.11.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 4893009 2020.11.03 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4893010 2020.11.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 4893011 2020.11.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 11 4893012 2020.11.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4893013 2020.11.03 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 4893014 2020.11.03 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 4893015 2020.11.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4893016 2020.11.03 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4893017 2020.11.03 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 4893018 2020.11.03 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4893019 2020.11.03 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 3 4893020 2020.11.03 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 55 4893021 2020.11.03 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 16 4893022 2020.11.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 4893023 2020.11.03 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4893024 2020.11.03 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4893025 2020.11.03 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4893026 2020.11.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4893027 2020.11.03 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4893028 2020.11.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4893029 2020.11.03 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 4893030 2020.11.03 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4893031 2020.11.03 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 4893032 2020.11.03 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4893033 2020.11.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 4893034 2020.11.03 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4893035 2020.11.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 4893036 2020.11.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4893037 2020.11.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 4893038 2020.11.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 126 4893039 2020.11.03 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 500 4893040 2020.11.03 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 10 4893041 2020.11.03 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4893042 2020.11.03 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4893043 2020.11.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 4893044 2020.11.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4893045 2020.11.03 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4893046 2020.11.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4893047 2020.11.03 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4893048 2020.11.03 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1500 4893049 2020.11.03 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 120 4893050 2020.11.03 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4893051 2020.11.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4893052 2020.11.03 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4893053 2020.11.03 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4893054 2020.11.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4893055 2020.11.03 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 4893056 2020.11.03 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 22 4889139 2020.11.01 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4889138 2020.11.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4889039 2020.11.01 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4889098 2020.11.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4889095 2020.11.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4889091 2020.11.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4889089 2020.11.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 4889092 2020.11.01 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 4889084 2020.11.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 4889081 2020.11.01 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 8 4889077 2020.11.01 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 3 4889074 2020.11.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 500 4889073 2020.11.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4889069 2020.11.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4889066 2020.11.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4889062 2020.11.01 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 4889061 2020.11.01 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 50 4889103 2020.11.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 250 4889057 2020.11.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 4889100 2020.11.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 4889096 2020.11.01 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 4889093 2020.11.01 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4889097 2020.11.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4889086 2020.11.01 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 100 4889083 2020.11.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4889080 2020.11.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4889078 2020.11.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4889075 2020.11.01 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 6 4889072 2020.11.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4889068 2020.11.01 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 17 4889067 2020.11.01 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 20 4889065 2020.11.01 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 100 4889060 2020.11.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 4889058 2020.11.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4889056 2020.11.01 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 500 4889101 2020.11.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4889102 2020.11.01 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4889099 2020.11.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 4889094 2020.11.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 4889090 2020.11.01 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 7 4889088 2020.11.01 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 9 4889087 2020.11.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 23 4889085 2020.11.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 90 4889082 2020.11.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 100 4889079 2020.11.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4889076 2020.11.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4889071 2020.11.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4889070 2020.11.01 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 4889064 2020.11.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 4889063 2020.11.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4889059 2020.11.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 4889055 2020.11.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4889054 2020.11.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4889053 2020.11.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4889052 2020.11.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4889051 2020.11.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4889050 2020.11.01 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4889049 2020.11.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 4889048 2020.11.01 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 4889047 2020.11.01 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 11 4889046 2020.11.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 13 4889045 2020.11.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 170 4889044 2020.11.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4889043 2020.11.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4889042 2020.11.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 4889041 2020.11.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4889040 2020.11.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4889035 2020.11.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4889037 2020.11.01 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4889034 2020.11.01 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 4889033 2020.11.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4889038 2020.11.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4889032 2020.11.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4889031 2020.11.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4889030 2020.11.01 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4889028 2020.11.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 26 4889027 2020.11.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4889026 2020.11.01 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 4889025 2020.11.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4889024 2020.11.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4889023 2020.11.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 4889021 2020.11.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4889020 2020.11.01 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 9 4889019 2020.11.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4889029 2020.11.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4889018 2020.11.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 4889017 2020.11.01 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 4889016 2020.11.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4889015 2020.11.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4889036 2020.11.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4889014 2020.11.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4889013 2020.11.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4889022 2020.11.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4889009 2020.11.01 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4889010 2020.11.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4889008 2020.11.01 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 4 4889006 2020.11.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50 4889004 2020.11.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4889002 2020.11.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 4889011 2020.11.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4889012 2020.11.01 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 5 4889007 2020.11.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 4889005 2020.11.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 4889003 2020.11.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4889000 2020.11.01 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 4889001 2020.11.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4888999 2020.11.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4888998 2020.11.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4888997 2020.11.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4888995 2020.11.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4888996 2020.11.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 25 4888993 2020.11.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 15 4888992 2020.11.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4888991 2020.11.01 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 7 4888994 2020.11.01 mapa
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala 1 4882875 2020.10.31 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 4872156 2020.10.25 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4872155 2020.10.25 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4872150 2020.10.25 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4872149 2020.10.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4872148 2020.10.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 4872147 2020.10.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4872145 2020.10.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 16 4872143 2020.10.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 4872139 2020.10.25 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4872118 2020.10.25 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4872122 2020.10.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4872125 2020.10.25 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 4872127 2020.10.25 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4872109 2020.10.25 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 4872157 2020.10.25 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4872111 2020.10.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4872120 2020.10.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4872121 2020.10.25 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4872140 2020.10.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 33 4872103 2020.10.25 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 200 4872114 2020.10.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 21 4872101 2020.10.25 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 40 4872095 2020.10.25 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4872136 2020.10.25 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4872133 2020.10.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 4872135 2020.10.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4872134 2020.10.25 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4872142 2020.10.25 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4872126 2020.10.25 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 4872130 2020.10.25 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 9 4872154 2020.10.25 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 4872119 2020.10.25 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 4872113 2020.10.25 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 4872153 2020.10.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 700 4872115 2020.10.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4872146 2020.10.25 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4872108 2020.10.25 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4872107 2020.10.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4872106 2020.10.25 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4872123 2020.10.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 4872137 2020.10.25 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4872132 2020.10.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 44 4872138 2020.10.25 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4872128 2020.10.25 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 4872152 2020.10.25 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4872116 2020.10.25 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4872129 2020.10.25 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4872105 2020.10.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4872112 2020.10.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 100 4872110 2020.10.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 11 4872102 2020.10.25 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 40 4872097 2020.10.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 29 4872096 2020.10.25 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 4872099 2020.10.25 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 4872093 2020.10.25 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4872144 2020.10.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4872124 2020.10.25 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4872151 2020.10.25 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4872131 2020.10.25 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 4872117 2020.10.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 4872104 2020.10.25 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 4872158 2020.10.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4872141 2020.10.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4872098 2020.10.25 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4872100 2020.10.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4872094 2020.10.25 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4872092 2020.10.25 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4872090 2020.10.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4872091 2020.10.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4872089 2020.10.25 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4872088 2020.10.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4872051 2020.10.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4872054 2020.10.25 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4872052 2020.10.25 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4872050 2020.10.25 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 10 4872053 2020.10.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 4872055 2020.10.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4872049 2020.10.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4872048 2020.10.25 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 150 4872047 2020.10.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4872045 2020.10.25 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4872046 2020.10.25 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4872044 2020.10.25 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50 4872043 2020.10.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4872042 2020.10.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4872041 2020.10.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4872040 2020.10.25 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 4872079 2020.10.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 4872076 2020.10.25 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4872075 2020.10.25 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4872086 2020.10.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4872070 2020.10.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4872068 2020.10.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 4872067 2020.10.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 5 4872069 2020.10.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4872065 2020.10.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4872081 2020.10.25 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 4872083 2020.10.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 38 4872062 2020.10.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 4872063 2020.10.25 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4872061 2020.10.25 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4872059 2020.10.25 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4872056 2020.10.25 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4872077 2020.10.25 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 60 4872087 2020.10.25 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 5 4872078 2020.10.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 18 4872072 2020.10.25 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 4872073 2020.10.25 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4872071 2020.10.25 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 4872074 2020.10.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4872085 2020.10.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4872066 2020.10.25 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4872084 2020.10.25 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 4872064 2020.10.25 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4872082 2020.10.25 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4872060 2020.10.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4872058 2020.10.25 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4872057 2020.10.25 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4872080 2020.10.25 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4872039 2020.10.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4872037 2020.10.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4872038 2020.10.25 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4872036 2020.10.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 4872035 2020.10.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 4872034 2020.10.25 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 150 4872032 2020.10.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 18 4872033 2020.10.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4872031 2020.10.25 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4872030 2020.10.25 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4872029 2020.10.25 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 4872027 2020.10.25 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4872028 2020.10.25 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 4872026 2020.10.25 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4872025 2020.10.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4872024 2020.10.25 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 4872023 2020.10.25 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4872021 2020.10.25 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4872020 2020.10.25 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4872019 2020.10.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 4872018 2020.10.25 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4872017 2020.10.25 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4872016 2020.10.25 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4872015 2020.10.25 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 2 4872022 2020.10.25 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 4872014 2020.10.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 4872011 2020.10.25 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4872012 2020.10.25 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4872013 2020.10.25 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4872010 2020.10.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 4872008 2020.10.25 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 2 4872009 2020.10.25 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 200 4870663 2020.10.24 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 100 4870664 2020.10.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1000 4870665 2020.10.24 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4870666 2020.10.24 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4870667 2020.10.24 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4870668 2020.10.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 15 4870669 2020.10.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 4870670 2020.10.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4870671 2020.10.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4870672 2020.10.24 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 150 4870673 2020.10.24 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4870674 2020.10.24 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4870675 2020.10.24 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4870676 2020.10.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4870677 2020.10.24 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4870678 2020.10.24 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4870679 2020.10.24 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 4870680 2020.10.24 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 4 4870681 2020.10.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4870682 2020.10.24 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4870683 2020.10.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4870689 2020.10.24 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4870690 2020.10.24 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 50 4870691 2020.10.24 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 3 4870692 2020.10.24 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 150 4870693 2020.10.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 150 4870694 2020.10.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4870695 2020.10.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4870696 2020.10.24 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4870697 2020.10.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4870698 2020.10.24 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4870699 2020.10.24 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4870700 2020.10.24 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 31 4870701 2020.10.24 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4870702 2020.10.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4870703 2020.10.24 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 4870704 2020.10.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4870705 2020.10.24 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4870706 2020.10.24 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4870707 2020.10.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4870708 2020.10.24 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4870709 2020.10.24 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4870710 2020.10.24 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4870711 2020.10.24 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4870712 2020.10.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4870714 2020.10.24 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 200 4870715 2020.10.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 4870716 2020.10.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 32 4870717 2020.10.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 4870718 2020.10.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4870719 2020.10.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4870720 2020.10.24 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 4870721 2020.10.24 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 9 4870722 2020.10.24 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 4870723 2020.10.24 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4870724 2020.10.24 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4870725 2020.10.24 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 2 4870726 2020.10.24 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4870727 2020.10.24 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4870728 2020.10.24 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 4870729 2020.10.24 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4870730 2020.10.24 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4870731 2020.10.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4870732 2020.10.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4870733 2020.10.24 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4870734 2020.10.24 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4870735 2020.10.24 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 70 4870736 2020.10.24 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4870737 2020.10.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4870738 2020.10.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 4870739 2020.10.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4870740 2020.10.24 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 4870741 2020.10.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4870742 2020.10.24 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4870743 2020.10.24 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4870744 2020.10.24 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4870745 2020.10.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4870746 2020.10.24 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4870747 2020.10.24 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4870748 2020.10.24 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4870749 2020.10.24 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 4870750 2020.10.24 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4870751 2020.10.24 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4870752 2020.10.24 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 300 4870753 2020.10.24 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 2 4870819 2020.10.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 500 4870820 2020.10.24 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4870821 2020.10.24 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4870822 2020.10.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4870823 2020.10.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4870824 2020.10.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 20 4870825 2020.10.24 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4870826 2020.10.24 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4870827 2020.10.24 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4870828 2020.10.24 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4870829 2020.10.24 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4870830 2020.10.24 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4870831 2020.10.24 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 4870832 2020.10.24 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4870833 2020.10.24 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4870834 2020.10.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 4870835 2020.10.24 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 800