Pełna lista obserwacji drużyny

LMLek : Dariusz Piechota


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4675582 2020.08.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 4675583 2020.08.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 18 4675584 2020.08.06 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 25 4675585 2020.08.06 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4675586 2020.08.06 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 4675587 2020.08.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 4675588 2020.08.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 9 4675589 2020.08.06 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4675590 2020.08.06 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 4675591 2020.08.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4675592 2020.08.06 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4675593 2020.08.06 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 6 4675594 2020.08.06 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4675595 2020.08.06 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4675596 2020.08.06 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 700 4675597 2020.08.06 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 4675599 2020.08.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4675600 2020.08.06 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 4675601 2020.08.06 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4675602 2020.08.06 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 4675603 2020.08.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4675604 2020.08.06 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 4675605 2020.08.06 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4675606 2020.08.06 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4675607 2020.08.06 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 4675608 2020.08.06 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4673566 2020.08.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4673567 2020.08.05 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4673565 2020.08.05 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4673564 2020.08.05 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 4668396 2020.08.02 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4668393 2020.08.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4668377 2020.08.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4668386 2020.08.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4668370 2020.08.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4668361 2020.08.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 300 4668388 2020.08.02 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 100 4668368 2020.08.02 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 4668381 2020.08.02 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4668372 2020.08.02 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4668375 2020.08.02 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4668359 2020.08.02 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 4668365 2020.08.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4668357 2020.08.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4668354 2020.08.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 14 4668391 2020.08.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 4668387 2020.08.02 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4668369 2020.08.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 4668384 2020.08.02 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4668363 2020.08.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4668395 2020.08.02 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 4668392 2020.08.02 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4668385 2020.08.02 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 7 4668373 2020.08.02 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4668371 2020.08.02 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 7 4668364 2020.08.02 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 40 4668358 2020.08.02 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 4668356 2020.08.02 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 4668352 2020.08.02 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4668351 2020.08.02 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 8 4668350 2020.08.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 51 4668379 2020.08.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 4668394 2020.08.02 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 4 4668334 2020.08.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 4668335 2020.08.02 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4668336 2020.08.02 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 4668337 2020.08.02 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 4668338 2020.08.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4668339 2020.08.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 4668340 2020.08.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 8 4668341 2020.08.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 100 4668342 2020.08.02 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 500 4668343 2020.08.02 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4668344 2020.08.02 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4668345 2020.08.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 10 4668346 2020.08.02 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4668347 2020.08.02 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4668348 2020.08.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4668349 2020.08.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 4668353 2020.08.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4668355 2020.08.02 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 9 4668360 2020.08.02 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1000 4668362 2020.08.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4668366 2020.08.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2000 4668367 2020.08.02 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4668374 2020.08.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4668376 2020.08.02 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4668378 2020.08.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4668380 2020.08.02 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4668382 2020.08.02 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 4668383 2020.08.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4668389 2020.08.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4668390 2020.08.02 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4665191 2020.08.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 4665190 2020.08.01 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4665189 2020.08.01 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 7 4665188 2020.08.01 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 4665187 2020.08.01 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 8 4665154 2020.08.01 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4665153 2020.08.01 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 4665152 2020.08.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 4665151 2020.08.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 25 4665150 2020.08.01 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4665149 2020.08.01 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 4665147 2020.08.01 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 13 4665146 2020.08.01 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 8 4665145 2020.08.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4665144 2020.08.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4665143 2020.08.01 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 62 4665142 2020.08.01 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4665141 2020.08.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1000 4665140 2020.08.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4665139 2020.08.01 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4665186 2020.08.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4665177 2020.08.01 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4665184 2020.08.01 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4665176 2020.08.01 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4665182 2020.08.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 18 4665175 2020.08.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 4665178 2020.08.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4665179 2020.08.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4665168 2020.08.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4665169 2020.08.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4665164 2020.08.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4665172 2020.08.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4665162 2020.08.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4665163 2020.08.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4665159 2020.08.01 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4665157 2020.08.01 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 13 4665133 2020.08.01 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 27 4665131 2020.08.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 4665130 2020.08.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 60 4665127 2020.08.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4665125 2020.08.01 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4665123 2020.08.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4665118 2020.08.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4665120 2020.08.01 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4665116 2020.08.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 4665113 2020.08.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 4665112 2020.08.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4665111 2020.08.01 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4665110 2020.08.01 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4665109 2020.08.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 4665108 2020.08.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 4665107 2020.08.01 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 38 4665106 2020.08.01 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4665105 2020.08.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4665104 2020.08.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 12 4665103 2020.08.01 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 4665102 2020.08.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 500 4665101 2020.08.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4665100 2020.08.01 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 4665099 2020.08.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 4665098 2020.08.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4665097 2020.08.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4665096 2020.08.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 38 4665095 2020.08.01 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4665093 2020.08.01 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4665094 2020.08.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 4665092 2020.08.01 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4665091 2020.08.01 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4665138 2020.08.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 50 4665137 2020.08.01 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 3 4665136 2020.08.01 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4665135 2020.08.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4665134 2020.08.01 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4665132 2020.08.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 9 4665129 2020.08.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 4665128 2020.08.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4665126 2020.08.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 4665124 2020.08.01 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 10 4665122 2020.08.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 80 4665119 2020.08.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4665117 2020.08.01 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4665115 2020.08.01 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4665114 2020.08.01 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 4665121 2020.08.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 31 4665183 2020.08.01 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4665180 2020.08.01 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 4665181 2020.08.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4665174 2020.08.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4665185 2020.08.01 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 19 4665171 2020.08.01 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 3 4665170 2020.08.01 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4665167 2020.08.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4665166 2020.08.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 8 4665165 2020.08.01 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4665173 2020.08.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4665161 2020.08.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 4665160 2020.08.01 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4665158 2020.08.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4665156 2020.08.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4665155 2020.08.01 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 5 4665088 2020.08.01 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 4665089 2020.08.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 54 4665090 2020.08.01 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 4665086 2020.08.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4665085 2020.08.01 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4665084 2020.08.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4665082 2020.08.01 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 4665083 2020.08.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 4665080 2020.08.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 4665087 2020.08.01 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4665081 2020.08.01 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4665079 2020.08.01 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4665078 2020.08.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 143 4665077 2020.08.01 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 4665076 2020.08.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4665075 2020.08.01 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4665072 2020.08.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4665071 2020.08.01 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4665070 2020.08.01 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4665069 2020.08.01 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 4665068 2020.08.01 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4665066 2020.08.01 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4665067 2020.08.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4665064 2020.08.01 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4665065 2020.08.01 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 4665062 2020.08.01 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4665063 2020.08.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4665060 2020.08.01 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4665061 2020.08.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 4665058 2020.08.01 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4665059 2020.08.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4665057 2020.08.01 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4665056 2020.08.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4665054 2020.08.01 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4665055 2020.08.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4665050 2020.08.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4665053 2020.08.01 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4665052 2020.08.01 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 4 4665051 2020.08.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4665049 2020.08.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 350 4665048 2020.08.01 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 20 4665047 2020.08.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 16 4665045 2020.08.01 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 4665046 2020.08.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 4665044 2020.08.01 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4665043 2020.08.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 35 4665042 2020.08.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 4665041 2020.08.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 400 4658122 2020.07.29 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4658123 2020.07.29 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 4658124 2020.07.29 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 19 4658125 2020.07.29 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 4658126 2020.07.29 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 4658127 2020.07.29 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4658128 2020.07.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 4658129 2020.07.29 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4658130 2020.07.29 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4658131 2020.07.29 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4658132 2020.07.29 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4658133 2020.07.29 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 4658134 2020.07.29 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 4658135 2020.07.29 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4658136 2020.07.29 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 17 4658137 2020.07.29 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 7 4658138 2020.07.29 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 4658139 2020.07.29 mapa
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 1 4658140 2020.07.29 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4658141 2020.07.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 70 4658142 2020.07.29 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 4658143 2020.07.29 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4658145 2020.07.29 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 4658146 2020.07.29 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 6 4658147 2020.07.29 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 35 4658148 2020.07.29 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4658149 2020.07.29 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 4658150 2020.07.29 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4658151 2020.07.29 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 4658152 2020.07.29 mapa
bardzo rzadki orlica, Ichthyaetus ichthyaetus 1 4658153 2020.07.29 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 30 4658154 2020.07.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 4658155 2020.07.29 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 4658156 2020.07.29 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 4658157 2020.07.29 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 4656588 2020.07.28 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 19 4656589 2020.07.28 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 4656590 2020.07.28 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 4656591 2020.07.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4656592 2020.07.28 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4656593 2020.07.28 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4656594 2020.07.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 9 4656595 2020.07.28 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4656596 2020.07.28 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4656597 2020.07.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4656598 2020.07.28 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4656599 2020.07.28 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 4656600 2020.07.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 4656601 2020.07.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 50 4656602 2020.07.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4656603 2020.07.28 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4656604 2020.07.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4656605 2020.07.28 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 15 4656606 2020.07.28 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4656607 2020.07.28 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 4656608 2020.07.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 270 4656609 2020.07.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4656610 2020.07.28 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 4656611 2020.07.28 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4656612 2020.07.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 8 4656613 2020.07.28 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4656614 2020.07.28 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 4656615 2020.07.28 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4656616 2020.07.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4656617 2020.07.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 4656618 2020.07.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4656619 2020.07.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 4656620 2020.07.28 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4656621 2020.07.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4656622 2020.07.28 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4656623 2020.07.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 74 4656624 2020.07.28 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4656625 2020.07.28 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4656626 2020.07.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 80 4656627 2020.07.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 350 4656628 2020.07.28 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 4656629 2020.07.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4656630 2020.07.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 4656631 2020.07.28 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 4656632 2020.07.28 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4656633 2020.07.28 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 8 4656634 2020.07.28 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4656635 2020.07.28 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4656636 2020.07.28 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4656637 2020.07.28 mapa
bardzo rzadki raróg, Falco cherrug 1 4649720 2020.07.25 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 2 4649719 2020.07.25 mapa
bardzo rzadki raróg, Falco cherrug 1 4648740 2020.07.25 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 2 4648395 2020.07.25 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4648396 2020.07.25 mapa
bardzo rzadki czapla złotawa, Bubulcus ibis 1 4648394 2020.07.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4635144 2020.07.19 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4635143 2020.07.19 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4635142 2020.07.19 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4635141 2020.07.19 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4635137 2020.07.19 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 4635140 2020.07.19 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4635136 2020.07.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 4635135 2020.07.19 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4635134 2020.07.19 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 50 4635139 2020.07.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 4635138 2020.07.19 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4635132 2020.07.19 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 4635133 2020.07.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4635131 2020.07.19 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4635130 2020.07.19 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 4635129 2020.07.19 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 7 4635127 2020.07.19 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4635128 2020.07.19 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 4635126 2020.07.19 mapa
rzadki brodziec pławny, Tringa stagnatilis 2 4635125 2020.07.19 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 7 4634497 2020.07.19 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4634494 2020.07.19 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4634495 2020.07.19 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4634496 2020.07.19 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 250 4634493 2020.07.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 4634492 2020.07.19 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 4634487 2020.07.19 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 4634490 2020.07.19 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 20 4634488 2020.07.19 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 4634491 2020.07.19 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 5 4634485 2020.07.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4634489 2020.07.19 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 300 4634484 2020.07.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4634483 2020.07.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4634482 2020.07.19 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4634486 2020.07.19 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 4634481 2020.07.19 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 4634480 2020.07.19 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4634479 2020.07.19 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 5 4634478 2020.07.19 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 4634477 2020.07.19 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 15 4634476 2020.07.19 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 8 4634475 2020.07.19 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4633165 2020.07.18 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4633162 2020.07.18 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4633163 2020.07.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4633164 2020.07.18 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 2 4633161 2020.07.18 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 4633158 2020.07.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4633160 2020.07.18 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4633157 2020.07.18 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 6 4633155 2020.07.18 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 4633156 2020.07.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 4633154 2020.07.18 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 50 4633151 2020.07.18 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 4633153 2020.07.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4633159 2020.07.18 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4633152 2020.07.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 4633150 2020.07.18 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 12 4633149 2020.07.18 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4633148 2020.07.18 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 40 4633147 2020.07.18 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 4633146 2020.07.18 mapa
rzadki brodziec pławny, Tringa stagnatilis 1 4633145 2020.07.18 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 4633349 2020.07.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 4629133 2020.07.17 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 4629136 2020.07.17 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 4629126 2020.07.17 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 4629132 2020.07.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 4629137 2020.07.17 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 70 4629121 2020.07.17 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4629123 2020.07.17 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 4629124 2020.07.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4629119 2020.07.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 50 4629095 2020.07.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4629096 2020.07.17 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 11 4629097 2020.07.17 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4629098 2020.07.17 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 4629099 2020.07.17 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4629100 2020.07.17 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 4629101 2020.07.17 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 300 4629102 2020.07.17 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 15 4629103 2020.07.17 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 4629104 2020.07.17 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 15 4629105 2020.07.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 4629106 2020.07.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4629107 2020.07.17 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 4629108 2020.07.17 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 4629109 2020.07.17 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4629110 2020.07.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4629111 2020.07.17 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 20 4629112 2020.07.17 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 4629113 2020.07.17 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 250 4629114 2020.07.17 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 4629115 2020.07.17 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 4629116 2020.07.17 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 4629117 2020.07.17 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4629118 2020.07.17 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4629120 2020.07.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 4629122 2020.07.17 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 4629125 2020.07.17 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4629127 2020.07.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 120 4629128 2020.07.17 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 4629129 2020.07.17 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4629130 2020.07.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 11 4629131 2020.07.17 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 10 4629134 2020.07.17 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 22 4629135 2020.07.17 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4629138 2020.07.17 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4629139 2020.07.17 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 4629140 2020.07.17 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 4629141 2020.07.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4621956 2020.07.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4621955 2020.07.14 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 53 4621954 2020.07.14 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4621953 2020.07.14 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4621952 2020.07.14 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 4621951 2020.07.14 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 20 4621948 2020.07.14 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 4621950 2020.07.14 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4621947 2020.07.14 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 4621949 2020.07.14 mapa
rzadki brodziec pławny, Tringa stagnatilis 1 4621946 2020.07.14 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 4617818 2020.07.12 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 5 4615755 2020.07.12 mapa
bardzo rzadki czapla purpurowa, Ardea purpurea 1 4615754 2020.07.12 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 4615753 2020.07.12 mapa
bardzo rzadki czapla modronosa, Ardeola ralloides 1 4615752 2020.07.12 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 3 4612952 2020.07.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 4 4612951 2020.07.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4612949 2020.07.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50 4612950 2020.07.11 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 7 4612948 2020.07.11 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 10 4612947 2020.07.11 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4612946 2020.07.11 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4612945 2020.07.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4612943 2020.07.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 4612944 2020.07.11 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 8 4612942 2020.07.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 80 4612941 2020.07.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4612940 2020.07.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 15 4612939 2020.07.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 45 4612938 2020.07.11 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 6 4612936 2020.07.11 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4612935 2020.07.11 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4612932 2020.07.11 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4612930 2020.07.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 4612924 2020.07.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4612916 2020.07.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4612914 2020.07.11 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 4612910 2020.07.11 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 3 4612909 2020.07.11 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 4612937 2020.07.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 4612907 2020.07.11 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4612903 2020.07.11 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 50 4612901 2020.07.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 4612898 2020.07.11 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4612891 2020.07.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 9 4612890 2020.07.11 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 4612884 2020.07.11 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4612919 2020.07.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 150 4612871 2020.07.11 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 4612870 2020.07.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 400 4612904 2020.07.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4612902 2020.07.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 4612900 2020.07.11 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 21 4612895 2020.07.11 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4612929 2020.07.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 4612882 2020.07.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 4612881 2020.07.11 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 9 4612878 2020.07.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 4612872 2020.07.11 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 4612866 2020.07.11 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 18 4612896 2020.07.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4612863 2020.07.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4612905 2020.07.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 4612887 2020.07.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4612848 2020.07.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4612846 2020.07.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 4612880 2020.07.11 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 80 4612921 2020.07.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 4612874 2020.07.11 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 6 4612875 2020.07.11 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 4612868 2020.07.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4612899 2020.07.11 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4612860 2020.07.11 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4612894 2020.07.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4612852 2020.07.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 12 4612844 2020.07.11 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4612840 2020.07.11 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4612834 2020.07.11 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4612833 2020.07.11 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4612826 2020.07.11 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4612825 2020.07.11 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4612822 2020.07.11 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 6 4612897 2020.07.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 4612893 2020.07.11 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4612925 2020.07.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 4612883 2020.07.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 80 4612920 2020.07.11 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 4612915 2020.07.11 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 8 4612873 2020.07.11 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 13 4612911 2020.07.11 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 20 4612864 2020.07.11 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 21 4612855 2020.07.11 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4612854 2020.07.11 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4612861 2020.07.11 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4612842 2020.07.11 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 6 4612839 2020.07.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 4612837 2020.07.11 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4612827 2020.07.11 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4612926 2020.07.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4612885 2020.07.11 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4612879 2020.07.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4612917 2020.07.11 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4612913 2020.07.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 4612912 2020.07.11 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 7 4612934 2020.07.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 8 4612859 2020.07.11 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 4612906 2020.07.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 50 4612889 2020.07.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2000 4612847 2020.07.11 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 4612851 2020.07.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 4612836 2020.07.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 33 4612832 2020.07.11 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4612828 2020.07.11 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4612824 2020.07.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4612933 2020.07.11 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4612931 2020.07.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4612922 2020.07.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4612928 2020.07.11 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 4612923 2020.07.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 4612876 2020.07.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 4612867 2020.07.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 4612862 2020.07.11 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 4612865 2020.07.11 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 4612857 2020.07.11 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 8 4612888 2020.07.11 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 4612853 2020.07.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 40 4612850 2020.07.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 20 4612843 2020.07.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 31 4612835 2020.07.11 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 22 4612831 2020.07.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4612927 2020.07.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4612886 2020.07.11 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4612918 2020.07.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1000 4612877 2020.07.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 4612869 2020.07.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 4612908 2020.07.11 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4612858 2020.07.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 70 4612856 2020.07.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4612892 2020.07.11 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 4612849 2020.07.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4612845 2020.07.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4612841 2020.07.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4612838 2020.07.11 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 4612829 2020.07.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4612830 2020.07.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4612823 2020.07.11 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4612821 2020.07.11 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4612820 2020.07.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 4612819 2020.07.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4612818 2020.07.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4612816 2020.07.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 4612815 2020.07.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4612817 2020.07.11 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 8 4612814 2020.07.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 4612813 2020.07.11 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 4612810 2020.07.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 4612812 2020.07.11 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 3 4612809 2020.07.11 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 4612811 2020.07.11 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 12 4612808 2020.07.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4612807 2020.07.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 16 4612806 2020.07.11 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 5 4607464 2020.07.09 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4607463 2020.07.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 4607462 2020.07.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4607461 2020.07.09 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 9 4607460 2020.07.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4607459 2020.07.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 4607455 2020.07.09 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 4607458 2020.07.09 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4607456 2020.07.09 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 4607457 2020.07.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 8 4607454 2020.07.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 4607453 2020.07.09 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 20 4607452 2020.07.09 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 8 4607451 2020.07.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4607448 2020.07.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4607450 2020.07.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4607449 2020.07.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4607447 2020.07.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 4607446 2020.07.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 4607445 2020.07.09 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4607444 2020.07.09 mapa
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 1 4607443 2020.07.09 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4597730 2020.07.05 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 4597731 2020.07.05 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 20 4597729 2020.07.05 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 12 4597727 2020.07.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4597728 2020.07.05 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4597725 2020.07.05 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4597724 2020.07.05 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 4597722 2020.07.05 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4597723 2020.07.05 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 10 4597719 2020.07.05 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 50 4597721 2020.07.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 4597720 2020.07.05 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 20 4597718 2020.07.05 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 20 4597717 2020.07.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4597713 2020.07.05 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4597714 2020.07.05 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4597715 2020.07.05 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 4597716 2020.07.05 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 4597712 2020.07.05 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 4597710 2020.07.05 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 3 4597711 2020.07.05 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 4577336 2020.06.28 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 10 4577337 2020.06.28 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 4577335 2020.06.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 4577334 2020.06.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 130 4577333 2020.06.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 140 4577332 2020.06.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 20 4577331 2020.06.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4577328 2020.06.28 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4577329 2020.06.28 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 4577327 2020.06.28 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 30 4577330 2020.06.28 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 30 4577326 2020.06.28 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 30 4577325 2020.06.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 4577324 2020.06.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4577323 2020.06.28 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 4577322 2020.06.28 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4577321 2020.06.28 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 4577319 2020.06.28 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 6 4577320 2020.06.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 4577317 2020.06.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 4577316 2020.06.28 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4577318 2020.06.28 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 4577315 2020.06.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 4577313 2020.06.28 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4577314 2020.06.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 4577311 2020.06.28 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 4577312 2020.06.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 4577310 2020.06.28 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 4577309 2020.06.28 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 4577306 2020.06.28 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 4577303 2020.06.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4577307 2020.06.28 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 4577308 2020.06.28 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4577302 2020.06.28 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 4577304 2020.06.28 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 4577301 2020.06.28 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4577300 2020.06.28 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 4577299 2020.06.28 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 4577298 2020.06.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 4577297 2020.06.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 100 4577296 2020.06.28 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4577295 2020.06.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50 4577294 2020.06.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 50 4577293 2020.06.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4577292 2020.06.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 4575202 2020.06.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4575203 2020.06.27 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4575204 2020.06.27 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4575201 2020.06.27 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4575200 2020.06.27 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4575198 2020.06.27 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4575199 2020.06.27 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 30 4575246 2020.06.27 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 8 4575264 2020.06.27 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 4575237 2020.06.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 4575265 2020.06.27 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 15 4575232 2020.06.27 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 4575231 2020.06.27 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4575267 2020.06.27 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 4575255 2020.06.27 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 4575230 2020.06.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 100 4575256 2020.06.27 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 4575228 2020.06.27 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 4575253 2020.06.27 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 4 4575247 2020.06.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4575234 2020.06.27 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4575221 2020.06.27 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 50 4575223 2020.06.27 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4575242 2020.06.27 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4575262 2020.06.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 4575235 2020.06.27 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 4575268 2020.06.27 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4575266 2020.06.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 7 4575261 2020.06.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4575263 2020.06.27 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 4575260 2020.06.27 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 6 4575250 2020.06.27 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 6 4575229 2020.06.27 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 4575227 2020.06.27 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4575243 2020.06.27 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4575224 2020.06.27 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 4575225 2020.06.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4575222 2020.06.27 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4575226 2020.06.27 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4575257 2020.06.27 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4575254 2020.06.27 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4575251 2020.06.27 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 4575249 2020.06.27 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50 4575244 2020.06.27 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 4575248 2020.06.27 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4575245 2020.06.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4575239 2020.06.27 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 28 4575241 2020.06.27 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4575240 2020.06.27 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4575238 2020.06.27 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4575236 2020.06.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4575233 2020.06.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4575259 2020.06.27 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4575258 2020.06.27 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 3 4575252 2020.06.27 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 4575220 2020.06.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4575219 2020.06.27 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4575218 2020.06.27 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 4575217 2020.06.27 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 15 4575216 2020.06.27 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 220 4575214 2020.06.27 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4575213 2020.06.27 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 4575215 2020.06.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 85 4575211 2020.06.27 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4575212 2020.06.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4575210 2020.06.27 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4575208 2020.06.27 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4575209 2020.06.27 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 3 4575207 2020.06.27 mapa
rzadki zaroślówka, Acrocephalus dumetorum 1 4575167 2020.06.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4575168 2020.06.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 4575169 2020.06.27 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4575170 2020.06.27 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 6 4575171 2020.06.27 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 8 4575172 2020.06.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 4575173 2020.06.27 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 70 4575174 2020.06.27 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 4575175 2020.06.27 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 4575176 2020.06.27 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4575177 2020.06.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 4575178 2020.06.27 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 4575179 2020.06.27 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 4575180 2020.06.27 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50 4575181 2020.06.27 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4575182 2020.06.27 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 4575183 2020.06.27 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4575184 2020.06.27 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4575185 2020.06.27 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4575186 2020.06.27 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4575187 2020.06.27 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4575188 2020.06.27 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 20 4575189 2020.06.27 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4575190 2020.06.27 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4575191 2020.06.27 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4575192 2020.06.27 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 5 4575193 2020.06.27 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4575194 2020.06.27 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4575195 2020.06.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4575196 2020.06.27 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4575197 2020.06.27 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 4575205 2020.06.27 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 4575206 2020.06.27 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4525275 2020.06.13 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 4525276 2020.06.13 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 14 4525274 2020.06.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 4525273 2020.06.13 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 4525272 2020.06.13 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 4525271 2020.06.13 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 4525270 2020.06.13 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 4515566 2020.06.11 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 4515567 2020.06.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 4515564 2020.06.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 160 4515565 2020.06.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4515562 2020.06.11 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4515561 2020.06.11 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4515563 2020.06.11 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 4515560 2020.06.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 4515557 2020.06.11 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 4515559 2020.06.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 4515556 2020.06.11 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4515558 2020.06.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4515555 2020.06.11 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 4514922 2020.06.11 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4514921 2020.06.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 4514920 2020.06.11 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 4514938 2020.06.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 4514937 2020.06.11 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 4514935 2020.06.11 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 11 4514936 2020.06.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4514932 2020.06.11 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4514933 2020.06.11 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 14 4514931 2020.06.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 12 4514930 2020.06.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 4514929 2020.06.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 4514927 2020.06.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 32 4514925 2020.06.11 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 6 4514928 2020.06.11 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4514926 2020.06.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 4514924 2020.06.11 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 40 4514923 2020.06.11 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4514917 2020.06.11 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 4514916 2020.06.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 4514915 2020.06.11 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 8 4514918 2020.06.11 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 4514919 2020.06.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 4514913 2020.06.11 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 4514914 2020.06.11 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4514912 2020.06.11 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4514910 2020.06.11 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 4514911 2020.06.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 16 4514908 2020.06.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 16 4514907 2020.06.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4514906 2020.06.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 4514905 2020.06.11 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4514909 2020.06.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4514904 2020.06.11 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 4504249 2020.06.08 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 4479308 2020.06.03 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4479306 2020.06.03 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 4479307 2020.06.03 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 4479261 2020.06.03 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4479260 2020.06.03 mapa
bardzo rzadki płochacz halny, Prunella collaris 3 4479262 2020.06.03 mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 4 4479259 2020.06.03 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4478649 2020.06.03 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 4478648 2020.06.03 mapa
rzadki drozd obrożny, Turdus torquatus 2 4478650 2020.06.03 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4478651 2020.06.03 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 4478653 2020.06.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4475676 2020.06.02 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 4475677 2020.06.02 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4475678 2020.06.02 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 4475675 2020.06.02 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 4475674 2020.06.02 mapa
rzadki drozd obrożny, Turdus torquatus 8 4475672 2020.06.02 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 4475670 2020.06.02 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 8 4475671 2020.06.02 mapa
rzadki drozd obrożny, Turdus torquatus 1 4475673 2020.06.02 mapa
rzadki drozd obrożny, Turdus torquatus 1 4475669 2020.06.02 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 4475667 2020.06.02 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 4475668 2020.06.02 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4475665 2020.06.02 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 2 4475666 2020.06.02 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4475663 2020.06.02 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4475662 2020.06.02 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4475660 2020.06.02 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 4 4475661 2020.06.02 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 2 4475659 2020.06.02 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 4475664 2020.06.02 mapa
bardzo rzadki aleksandretta obrożna, Psittacula krameri 2 4471135 2020.06.01 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis 1 4470418 2020.06.01 mapa
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 2 4470376 2020.06.01 mapa
bardzo rzadki płatkonóg płaskodzioby, Phalaropus fulicarius 1 4470375 2020.06.01 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 4454812 2020.05.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4454811 2020.05.29 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 4454810 2020.05.29 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4454808 2020.05.29 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 4454809 2020.05.29 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 5 4454802 2020.05.29 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4454805 2020.05.29 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4454806 2020.05.29 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 80 4454801 2020.05.29 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 4454807 2020.05.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 4454804 2020.05.29 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 4454800 2020.05.29 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4454803 2020.05.29 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4454796 2020.05.29 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4454794 2020.05.29 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4454799 2020.05.29 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4454798 2020.05.29 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 25 4454792 2020.05.29 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4454797 2020.05.29 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4454795 2020.05.29 mapa
bardzo rzadki brodziec żółtonogi, Tringa flavipes 1 4454793 2020.05.29 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4452164 2020.05.28 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 4452163 2020.05.28 mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 2 4452161 2020.05.28 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 4452159 2020.05.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4452158 2020.05.28 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 3 4452162 2020.05.28 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 50 4452160 2020.05.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4452156 2020.05.28 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 15 4452157 2020.05.28 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 4452154 2020.05.28 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4452155 2020.05.28 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 4452153 2020.05.28 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 10 4452152 2020.05.28 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 4452149 2020.05.28 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 12 4452150 2020.05.28 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 30 4452147 2020.05.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 4452144 2020.05.28 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 4452148 2020.05.28 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 4452146 2020.05.28 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 4452143 2020.05.28 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 4452141 2020.05.28 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 10 4452142 2020.05.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4452140 2020.05.28 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4452145 2020.05.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4452139 2020.05.28 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 4452138 2020.05.28 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 8 4452137 2020.05.28 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 4452136 2020.05.28 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 4452134 2020.05.28 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 4452135 2020.05.28 mapa
rzadki brodziec pławny, Tringa stagnatilis 2 4452133 2020.05.28 mapa
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 4450595 2020.05.28 mapa
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 1 4446975 2020.05.27 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4446973 2020.05.27 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 4446972 2020.05.27 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 2 4446970 2020.05.27 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 4446971 2020.05.27 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4446967 2020.05.27 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4446968 2020.05.27 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 4446966 2020.05.27 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 4446965 2020.05.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4446963 2020.05.27 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4446962 2020.05.27 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4446961 2020.05.27 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 4446960 2020.05.27 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 4446959 2020.05.27 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4446958 2020.05.27 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 30 4446969 2020.05.27 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 4446957 2020.05.27 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4446955 2020.05.27 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 4446953 2020.05.27 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4446956 2020.05.27 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 4446954 2020.05.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 4446951 2020.05.27 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 15 4446952 2020.05.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 50 4446950 2020.05.27 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 4446974 2020.05.27 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 4446976 2020.05.27 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 4446977 2020.05.27 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 8 4446978 2020.05.27 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 4446979 2020.05.27 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 4 4446980 2020.05.27 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4446981 2020.05.27 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4447012 2020.05.27 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 4447013 2020.05.27 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 4447014 2020.05.27 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4447015 2020.05.27 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 4447016 2020.05.27 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 4447017 2020.05.27 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 4447018 2020.05.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4447019 2020.05.27 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 17 4447020 2020.05.27 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 100 4447021 2020.05.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4447022 2020.05.27 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 4447023 2020.05.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4447024 2020.05.27 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4447025 2020.05.27 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 4447026 2020.05.27 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4447027 2020.05.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4447028 2020.05.27 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4447029 2020.05.27 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4447030 2020.05.27 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 3 4447031 2020.05.27 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4447032 2020.05.27 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 4447033 2020.05.27 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4437840 2020.05.25 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 4437762 2020.05.25 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 4437739 2020.05.25 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 2 4437738 2020.05.25 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 4437279 2020.05.25 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 4437278 2020.05.25 mapa
bardzo rzadki rybitwa popielata, Sterna paradisaea 1 4439126 2020.05.25 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 4439127 2020.05.25 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4439360 2020.05.25 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 3 4439361 2020.05.25 mapa
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 2 4435118 2020.05.24 mapa
rzadki zaroślówka, Acrocephalus dumetorum 1 4434576 2020.05.24 mapa
rzadki zaroślówka, Acrocephalus dumetorum 1 4431444 2020.05.24 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 4431443 2020.05.24 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 4431445 2020.05.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4431442 2020.05.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4431438 2020.05.24 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 4431440 2020.05.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 4431439 2020.05.24 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 4431441 2020.05.24 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 50 4431437 2020.05.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 50 4431435 2020.05.24 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 4431434 2020.05.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 4431436 2020.05.24 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 4431433 2020.05.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 4431431 2020.05.24 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 8 4431432 2020.05.24 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 4431430 2020.05.24 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 6 4431428 2020.05.24 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 4431429 2020.05.24 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4431427 2020.05.24 mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 5 4431426 2020.05.24 mapa
bardzo rzadki orlica, Ichthyaetus ichthyaetus 1 4435451 2020.05.24 mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 1 4427749 2020.05.23 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 4424931 2020.05.23 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 4424930 2020.05.23 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 2 4424929 2020.05.23 mapa
bardzo rzadki rybitwa popielata, Sterna paradisaea 1 4424928 2020.05.23 mapa
rzadki zaroślówka, Acrocephalus dumetorum 1 4411538 2020.05.20 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4396596 2020.05.17 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4393108 2020.05.17 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4393109 2020.05.17 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4393107 2020.05.17 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4393106 2020.05.17 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 4393105 2020.05.17 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4393104 2020.05.17 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4393103 2020.05.17 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 4393102 2020.05.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4393099 2020.05.17 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4393100 2020.05.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 4393101 2020.05.17 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 4393098 2020.05.17 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 4393095 2020.05.17 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 14 4393096 2020.05.17 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 40 4393097 2020.05.17 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 4393094 2020.05.17 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 4393093 2020.05.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 4393091 2020.05.17 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4393092 2020.05.17 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 4393090 2020.05.17 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4384586 2020.05.16 mapa
rzadki brodziec pławny, Tringa stagnatilis 1 4361311 2020.05.11 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 4361310 2020.05.11 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 4359869 2020.05.11 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4359870 2020.05.11 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4359871 2020.05.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4359872 2020.05.11 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 4359873 2020.05.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 60 4359874 2020.05.11 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4359875 2020.05.11 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4359876 2020.05.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4359877 2020.05.11 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 6 4359878 2020.05.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 4359879 2020.05.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4359880 2020.05.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 70 4359881 2020.05.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 4359882 2020.05.11 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 50 4359883 2020.05.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 4359884 2020.05.11 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4359885 2020.05.11 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4359886 2020.05.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 4359887 2020.05.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4359888 2020.05.11 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4359889 2020.05.11 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4359890 2020.05.11 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4359891 2020.05.11 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4359892 2020.05.11 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 4359893 2020.05.11 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 4359894 2020.05.11 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 4359895 2020.05.11 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4359896 2020.05.11 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4359897 2020.05.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 4359898 2020.05.11 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 4359899 2020.05.11 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 4359900 2020.05.11 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 20 4359901 2020.05.11 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4359902 2020.05.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4359903 2020.05.11 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4359904 2020.05.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4359905 2020.05.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4359906 2020.05.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4359907 2020.05.11 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4359908 2020.05.11 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4355659 2020.05.10 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4354086 2020.05.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4354087 2020.05.10 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 4354085 2020.05.10 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4354083 2020.05.10 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4354084 2020.05.10 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4354082 2020.05.10 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4354080 2020.05.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 4354079 2020.05.10 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4354078 2020.05.10 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 4354081 2020.05.10 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 4354077 2020.05.10 mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 2 4354076 2020.05.10 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4354074 2020.05.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4354075 2020.05.10 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 4354073 2020.05.10 mapa
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 4342611 2020.05.09 mapa
bardzo rzadki orlica, Ichthyaetus ichthyaetus 1 4342610 2020.05.09 mapa
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 2 4342609 2020.05.09 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 4342612 2020.05.09 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 6 4336027 2020.05.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4336028 2020.05.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4336026 2020.05.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 106 4336025 2020.05.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 4336024 2020.05.08 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4336023 2020.05.08 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 4336021 2020.05.08 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 3 4336022 2020.05.08 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 4327572 2020.05.07 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 3 4327571 2020.05.07 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4326900 2020.05.07 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4306634 2020.05.03 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 4306635 2020.05.03 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 200 4306630 2020.05.03 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 4306629 2020.05.03 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 4306633 2020.05.03 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 4306631 2020.05.03 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4306628 2020.05.03 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4306632 2020.05.03 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 4306627 2020.05.03 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 20 4306625 2020.05.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 300 4306626 2020.05.03 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 4306623 2020.05.03 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus c