Pełna lista obserwacji drużyny

Łukasz Krajewski : Łukasz Krajewski


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4679908 2020.08.08 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4679906 2020.08.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4679907 2020.08.08 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4679812 2020.08.08 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 35 4679811 2020.08.08 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 4679810 2020.08.08 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 11 4679809 2020.08.08 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 6 4679807 2020.08.08 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 4679830 2020.08.08 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 4679829 2020.08.08 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 2 4679828 2020.08.08 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 4 4679827 2020.08.08 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 4679826 2020.08.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4679825 2020.08.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4679824 2020.08.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 4679823 2020.08.08 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 4679822 2020.08.08 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 8 4679821 2020.08.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 4679820 2020.08.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4679819 2020.08.08 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 28 4679818 2020.08.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 4679817 2020.08.08 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 4679816 2020.08.08 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 5 4679815 2020.08.08 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 13 4679844 2020.08.08 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 35 4679843 2020.08.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 4679842 2020.08.08 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 4679841 2020.08.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 4679840 2020.08.08 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 4679839 2020.08.08 mapa
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 2 4679838 2020.08.08 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 4679837 2020.08.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4679836 2020.08.08 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 9 4679835 2020.08.08 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 30 4679834 2020.08.08 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 45 4679833 2020.08.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 190 4679832 2020.08.08 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 25 4679831 2020.08.08 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 4679806 2020.08.08 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4679805 2020.08.08 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 14 4679804 2020.08.08 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 4679803 2020.08.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 4679802 2020.08.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 4679801 2020.08.08 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 4679800 2020.08.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 85 4679799 2020.08.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4679798 2020.08.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 4679797 2020.08.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4679796 2020.08.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4679795 2020.08.08 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 4679495 2020.08.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 4679506 2020.08.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4679505 2020.08.08 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 2 4679504 2020.08.08 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4679503 2020.08.08 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 15 4679502 2020.08.08 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4679507 2020.08.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4679501 2020.08.08 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 4679500 2020.08.08 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4679499 2020.08.08 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 4679497 2020.08.08 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 4679496 2020.08.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4679494 2020.08.08 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 4679493 2020.08.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 4679492 2020.08.08 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4679491 2020.08.08 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 4679490 2020.08.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4679489 2020.08.08 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4679488 2020.08.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4679487 2020.08.08 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 6 4679486 2020.08.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 17 4679485 2020.08.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 35 4679484 2020.08.08 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4679483 2020.08.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4679482 2020.08.08 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4679481 2020.08.08 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 4679480 2020.08.08 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4679479 2020.08.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 4679469 2020.08.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4679468 2020.08.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4679467 2020.08.08 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 30 4679466 2020.08.08 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4679465 2020.08.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4679464 2020.08.08 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4679463 2020.08.08 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4679478 2020.08.08 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4679477 2020.08.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4679476 2020.08.08 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4679475 2020.08.08 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4679474 2020.08.08 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4679473 2020.08.08 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 4679472 2020.08.08 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 15 4679471 2020.08.08 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4679462 2020.08.08 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 6 4679461 2020.08.08 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 10 4679460 2020.08.08 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 11 4679459 2020.08.08 mapa
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 1 4679458 2020.08.08 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4679457 2020.08.08 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 4679456 2020.08.08 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4679455 2020.08.08 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 50 4679454 2020.08.08 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4679452 2020.08.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 4679451 2020.08.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 4679450 2020.08.08 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4679449 2020.08.08 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 30 4679448 2020.08.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4679447 2020.08.08 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 4679446 2020.08.08 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4679445 2020.08.08 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 4 4679444 2020.08.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4679443 2020.08.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 13 4679442 2020.08.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 4679441 2020.08.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 200 4679440 2020.08.08 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 400 4679439 2020.08.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4679438 2020.08.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 670 4679437 2020.08.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4679436 2020.08.08 mapa
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 4679435 2020.08.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 4679434 2020.08.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4679433 2020.08.08 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4679432 2020.08.08 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4679431 2020.08.08 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4677232 2020.08.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4677086 2020.08.07 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4677087 2020.08.07 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4674818 2020.08.06 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4674426 2020.08.05 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4670890 2020.08.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 4670889 2020.08.03 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 4670888 2020.08.03 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4670010 2020.08.03 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 4668272 2020.08.02 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 4668271 2020.08.02 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4668270 2020.08.02 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4668296 2020.08.02 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4668295 2020.08.02 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4668306 2020.08.02 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4668305 2020.08.02 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4668304 2020.08.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 4668303 2020.08.02 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4668302 2020.08.02 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 25 4668301 2020.08.02 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4668300 2020.08.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4668299 2020.08.02 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4668298 2020.08.02 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 4668297 2020.08.02 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 4668290 2020.08.02 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4668289 2020.08.02 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4668288 2020.08.02 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 4668287 2020.08.02 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 25 4668286 2020.08.02 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 60 4668285 2020.08.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4668284 2020.08.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 9 4668283 2020.08.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2000 4668277 2020.08.02 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 400 4668276 2020.08.02 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4668275 2020.08.02 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 4663573 2020.08.01 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4663572 2020.08.01 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 4663571 2020.08.01 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 4663570 2020.08.01 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 6 4663569 2020.08.01 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 4663568 2020.08.01 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 17 4663567 2020.08.01 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 4663566 2020.08.01 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 3 4663565 2020.08.01 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 4 4663605 2020.08.01 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 2 4663604 2020.08.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 4663603 2020.08.01 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 4663602 2020.08.01 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4663601 2020.08.01 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 48 4663600 2020.08.01 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 6 4663599 2020.08.01 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 7 4663598 2020.08.01 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 4663597 2020.08.01 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 4663596 2020.08.01 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4663595 2020.08.01 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 20 4663594 2020.08.01 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 15 4663593 2020.08.01 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4663592 2020.08.01 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4663591 2020.08.01 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4663590 2020.08.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 4663589 2020.08.01 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 44 4663588 2020.08.01 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 15 4663587 2020.08.01 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4663586 2020.08.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 4663585 2020.08.01 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 25 4663584 2020.08.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 4663583 2020.08.01 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 13 4663582 2020.08.01 mapa
rzadki brodziec pławny, Tringa stagnatilis 4 4663581 2020.08.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4663580 2020.08.01 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 64 4663579 2020.08.01 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 5 4663578 2020.08.01 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 4 4663577 2020.08.01 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 4663576 2020.08.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4663575 2020.08.01 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 25 4663560 2020.08.01 mapa
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 5 4663559 2020.08.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 4663558 2020.08.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 4663557 2020.08.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4663556 2020.08.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 9 4663555 2020.08.01 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 5 4663554 2020.08.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 530 4663553 2020.08.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 4663552 2020.08.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 4663551 2020.08.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 125 4663550 2020.08.01 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 22 4663549 2020.08.01 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 19 4663548 2020.08.01 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4663547 2020.08.01 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 30 4663546 2020.08.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 4663545 2020.08.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4663246 2020.07.31 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4663245 2020.07.31 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 70 4663244 2020.07.31 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 9 4663243 2020.07.31 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4663242 2020.07.31 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 4663241 2020.07.31 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 10 4663240 2020.07.31 mapa
rzadki brodziec pławny, Tringa stagnatilis 3 4663239 2020.07.31 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 4663238 2020.07.31 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 500 4663237 2020.07.31 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 7 4663236 2020.07.31 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 4663235 2020.07.31 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 9 4663234 2020.07.31 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 4663233 2020.07.31 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 12 4663232 2020.07.31 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 4663231 2020.07.31 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 4663230 2020.07.31 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 4 4663229 2020.07.31 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 4663228 2020.07.31 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4663227 2020.07.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 80 4663226 2020.07.31 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 4663225 2020.07.31 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 7 4663223 2020.07.31 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 17 4663222 2020.07.31 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 30 4663221 2020.07.31 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 15 4663220 2020.07.31 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 3 4663219 2020.07.31 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 26 4663218 2020.07.31 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4663217 2020.07.31 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 4663216 2020.07.31 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 15 4663215 2020.07.31 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 5 4663214 2020.07.31 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 6 4663213 2020.07.31 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 30 4663212 2020.07.31 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 4663211 2020.07.31 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 5 4663210 2020.07.31 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 900 4663209 2020.07.31 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4663208 2020.07.31 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4662663 2020.07.31 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4662662 2020.07.31 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4662659 2020.07.31 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4662660 2020.07.31 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 4662658 2020.07.31 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4662137 2020.07.31 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4658115 2020.07.29 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4658116 2020.07.29 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 26 4658114 2020.07.29 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 4658113 2020.07.29 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4658112 2020.07.29 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4658108 2020.07.29 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4658102 2020.07.29 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4658103 2020.07.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 70 4658101 2020.07.29 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4658105 2020.07.29 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4658107 2020.07.29 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 4658099 2020.07.29 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4658098 2020.07.29 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4658097 2020.07.29 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 19 4658095 2020.07.29 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4658096 2020.07.29 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4657606 2020.07.29 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4657605 2020.07.29 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 2 4657604 2020.07.29 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4657603 2020.07.29 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4657602 2020.07.29 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4657601 2020.07.29 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4657600 2020.07.29 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4657599 2020.07.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 4657598 2020.07.29 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4657597 2020.07.29 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 4657596 2020.07.29 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 4657595 2020.07.29 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 4657594 2020.07.29 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4657593 2020.07.29 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4657592 2020.07.29 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 4657591 2020.07.29 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 4657590 2020.07.29 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4657589 2020.07.29 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4657588 2020.07.29 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4657587 2020.07.29 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 4657586 2020.07.29 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4657585 2020.07.29 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4657584 2020.07.29 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 4656257 2020.07.28 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4656255 2020.07.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 25 4656254 2020.07.28 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4656253 2020.07.28 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4656252 2020.07.28 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4656250 2020.07.28 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 4656249 2020.07.28 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4656256 2020.07.28 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4656247 2020.07.28 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4656245 2020.07.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 550 4656244 2020.07.28 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4656243 2020.07.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1100 4656241 2020.07.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4656239 2020.07.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4656240 2020.07.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4656238 2020.07.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4656237 2020.07.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4656236 2020.07.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4656234 2020.07.28 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4656233 2020.07.28 mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 2 4652897 2020.07.26 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 7 4652896 2020.07.26 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4652895 2020.07.26 mapa
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 2 4652894 2020.07.26 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4652893 2020.07.26 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4652892 2020.07.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 4652891 2020.07.26 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 4653027 2020.07.26 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 62 4653026 2020.07.26 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4653025 2020.07.26 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 4653024 2020.07.26 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 190 4653023 2020.07.26 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4653022 2020.07.26 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4653021 2020.07.26 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4653020 2020.07.26 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 4653019 2020.07.26 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4653018 2020.07.26 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 3 4653017 2020.07.26 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 4653016 2020.07.26 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 4653015 2020.07.26 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 40 4653014 2020.07.26 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 9 4653013 2020.07.26 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 4653012 2020.07.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 90 4653011 2020.07.26 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4653010 2020.07.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4653009 2020.07.26 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4653008 2020.07.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4653007 2020.07.26 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 4653006 2020.07.26 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 40 4653005 2020.07.26 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4653004 2020.07.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4653003 2020.07.26 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 450 4653002 2020.07.26 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4653001 2020.07.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 4653000 2020.07.26 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4652999 2020.07.26 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4652997 2020.07.26 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 4652996 2020.07.26 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 4651726 2020.07.26 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4651727 2020.07.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4649937 2020.07.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4649938 2020.07.25 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4649936 2020.07.25 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 4649935 2020.07.25 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4649934 2020.07.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4649924 2020.07.25 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4649921 2020.07.25 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4649923 2020.07.25 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 20 4649920 2020.07.25 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4649933 2020.07.25 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 4649932 2020.07.25 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4649931 2020.07.25 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4649930 2020.07.25 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4649929 2020.07.25 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4649928 2020.07.25 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 50 4649927 2020.07.25 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4649926 2020.07.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4649925 2020.07.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4649954 2020.07.25 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4649953 2020.07.25 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4649952 2020.07.25 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 42 4649951 2020.07.25 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4649950 2020.07.25 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 4649949 2020.07.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 60 4649948 2020.07.25 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 65 4649947 2020.07.25 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4649946 2020.07.25 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 40 4649944 2020.07.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 370 4649945 2020.07.25 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 242 4649943 2020.07.25 mapa
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 2 4649941 2020.07.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 4649940 2020.07.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4649939 2020.07.25 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4649918 2020.07.25 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 80 4649917 2020.07.25 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4649916 2020.07.25 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4649915 2020.07.25 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4649914 2020.07.25 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4649912 2020.07.25 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4649911 2020.07.25 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 3 4649910 2020.07.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 4649909 2020.07.25 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 10 4649908 2020.07.25 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4649907 2020.07.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 9 4649906 2020.07.25 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 4649905 2020.07.25 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 160 4647855 2020.07.24 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4647854 2020.07.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4647853 2020.07.24 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 4647852 2020.07.24 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4647851 2020.07.24 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 45 4647850 2020.07.24 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4647849 2020.07.24 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4647848 2020.07.24 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 5 4647847 2020.07.24 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 4647846 2020.07.24 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 150 4647845 2020.07.24 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 7 4647844 2020.07.24 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4647843 2020.07.24 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 6 4647842 2020.07.24 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4647841 2020.07.24 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4647840 2020.07.24 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4647839 2020.07.24 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 4647838 2020.07.24 mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 2 4647837 2020.07.24 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4647836 2020.07.24 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4647835 2020.07.24 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 20 4647834 2020.07.24 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 4647833 2020.07.24 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 4647832 2020.07.24 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4647831 2020.07.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4647830 2020.07.24 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4647829 2020.07.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 4647828 2020.07.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 420 4647827 2020.07.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 450 4647826 2020.07.24 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4647342 2020.07.24 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4647336 2020.07.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4644540 2020.07.23 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 9 4643530 2020.07.22 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4643517 2020.07.22 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4643516 2020.07.22 mapa
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 4643515 2020.07.22 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4643514 2020.07.22 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4643513 2020.07.22 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 18 4643512 2020.07.22 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 4643511 2020.07.22 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 4643510 2020.07.22 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 4643509 2020.07.22 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4643508 2020.07.22 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4643507 2020.07.22 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 4643506 2020.07.22 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4643505 2020.07.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 4643504 2020.07.22 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 150 4643503 2020.07.22 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 30 4643502 2020.07.22 mapa
rzadki brodziec pławny, Tringa stagnatilis 1 4643501 2020.07.22 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 200 4643500 2020.07.22 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4643499 2020.07.22 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 10 4643498 2020.07.22 mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 4643497 2020.07.22 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4643496 2020.07.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4643495 2020.07.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 210 4643494 2020.07.22 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 480 4643493 2020.07.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4643492 2020.07.22 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4643491 2020.07.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 500 4643488 2020.07.22 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 410 4643489 2020.07.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 90 4643490 2020.07.20 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 4639257 2020.07.20 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4639256 2020.07.20 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4639255 2020.07.20 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4639254 2020.07.20 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 4639253 2020.07.20 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 4639252 2020.07.20 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 4639251 2020.07.20 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 4639250 2020.07.20 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4639249 2020.07.20 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4639248 2020.07.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4639247 2020.07.20 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4639246 2020.07.20 mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 4639245 2020.07.20 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 4639244 2020.07.20 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 10 4639243 2020.07.20 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 160 4639241 2020.07.20 mapa
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 3 4639242 2020.07.20 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4639240 2020.07.20 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4639239 2020.07.20 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 4639238 2020.07.20 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 14 4639237 2020.07.20 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 2 4639236 2020.07.20 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4639235 2020.07.20 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4639232 2020.07.20 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4639231 2020.07.20 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 20 4639230 2020.07.20 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 160 4639229 2020.07.20 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4639228 2020.07.20 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4639227 2020.07.20 mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 4639226 2020.07.20 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 4639225 2020.07.20 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 4639224 2020.07.20 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4639223 2020.07.20 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4639222 2020.07.20 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 600 4639221 2020.07.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 240 4639220 2020.07.20 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4639219 2020.07.20 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 60 4639218 2020.07.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4639217 2020.07.20 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4638910 2020.07.20 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 30 4634761 2020.07.19 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4634760 2020.07.19 mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 4634754 2020.07.19 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4634753 2020.07.19 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 4634752 2020.07.19 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4634751 2020.07.19 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4634750 2020.07.19 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4634749 2020.07.19 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4634748 2020.07.19 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4634747 2020.07.19 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 4634746 2020.07.19 mapa
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 1 4631816 2020.07.18 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4631815 2020.07.18 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4631814 2020.07.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4631813 2020.07.18 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4631812 2020.07.18 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4631811 2020.07.18 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4631810 2020.07.18 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 5 4631809 2020.07.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 4631808 2020.07.18 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4631807 2020.07.18 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 4631806 2020.07.18 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 4631805 2020.07.18 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 4631804 2020.07.18 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4631770 2020.07.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 4631769 2020.07.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 4631768 2020.07.18 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4631767 2020.07.18 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 11 4631766 2020.07.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 18 4631765 2020.07.18 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4631764 2020.07.18 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 7 4631763 2020.07.18 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4631762 2020.07.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4631761 2020.07.18 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4631760 2020.07.18 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 4631759 2020.07.18 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 4631758 2020.07.18 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 4631757 2020.07.18 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 4631756 2020.07.18 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 13 4631785 2020.07.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4631784 2020.07.18 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4631783 2020.07.18 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4631782 2020.07.18 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 4631781 2020.07.18 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 7 4631780 2020.07.18 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 4631779 2020.07.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4631778 2020.07.18 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4631777 2020.07.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4631776 2020.07.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4631775 2020.07.18 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4631786 2020.07.18 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 4631773 2020.07.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 4631774 2020.07.18 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 63 4631772 2020.07.18 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4631771 2020.07.18 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4631796 2020.07.18 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4631798 2020.07.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4631797 2020.07.18 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 4631795 2020.07.18 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4631800 2020.07.18 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4631799 2020.07.18 mapa
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 4631794 2020.07.18 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 25 4631790 2020.07.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 4631793 2020.07.18 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 11 4631792 2020.07.18 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 5 4631791 2020.07.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 170 4631788 2020.07.18 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4631789 2020.07.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4631802 2020.07.18 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4631801 2020.07.18 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4631753 2020.07.18 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4631752 2020.07.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4631751 2020.07.18 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4631750 2020.07.18 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4631749 2020.07.18 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 4631748 2020.07.18 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 4 4631747 2020.07.18 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4631746 2020.07.18 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4631745 2020.07.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 4631744 2020.07.18 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4631743 2020.07.18 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 20 4631738 2020.07.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 57 4631737 2020.07.18 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 10 4631736 2020.07.18 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 4631735 2020.07.18 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 6 4631734 2020.07.18 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 26 4631733 2020.07.18 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 250 4631732 2020.07.18 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 3 4631731 2020.07.18 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 4 4631730 2020.07.18 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 36 4631729 2020.07.18 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4631728 2020.07.18 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 4631727 2020.07.18 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 31 4631726 2020.07.18 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 16 4631725 2020.07.18 mapa
bardzo rzadki orlica, Ichthyaetus ichthyaetus 1 4631724 2020.07.18 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 4631723 2020.07.18 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 40 4631721 2020.07.18 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 16 4631720 2020.07.18 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 10 4631719 2020.07.18 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 22 4631718 2020.07.18 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4631717 2020.07.18 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4631716 2020.07.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 140 4631715 2020.07.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4631714 2020.07.18 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 20 4631713 2020.07.18 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 4631712 2020.07.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 4631711 2020.07.18 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 8 4631710 2020.07.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 35 4631709 2020.07.18 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 4 4631707 2020.07.18 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4631706 2020.07.18 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 5 4631705 2020.07.18 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4631704 2020.07.18 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 4631703 2020.07.18 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 4631702 2020.07.18 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 4631701 2020.07.18 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 8 4631700 2020.07.18 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 70 4631699 2020.07.18 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 4631698 2020.07.18 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 2 4631697 2020.07.18 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 4631696 2020.07.18 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4631695 2020.07.18 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4631694 2020.07.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4631693 2020.07.18 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 4631692 2020.07.18 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4629381 2020.07.17 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4629383 2020.07.17 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 4629382 2020.07.17 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 4629374 2020.07.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 60 4629375 2020.07.17 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 400 4629204 2020.07.17 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 4628878 2020.07.17 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4628876 2020.07.17 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4628874 2020.07.17 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4628871 2020.07.17 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4628865 2020.07.17 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4628864 2020.07.17 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4628861 2020.07.17 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4628860 2020.07.17 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4628856 2020.07.17 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4628854 2020.07.17 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4628855 2020.07.17 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 4628850 2020.07.17 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4628848 2020.07.17 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 4628879 2020.07.17 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4628877 2020.07.17 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4628875 2020.07.17 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 200 4628872 2020.07.17 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4628873 2020.07.17 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4628869 2020.07.17 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4628868 2020.07.17 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4628866 2020.07.17 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4628863 2020.07.17 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4628862 2020.07.17 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4628859 2020.07.17 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4628858 2020.07.17 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4628857 2020.07.17 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4628853 2020.07.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 80 4628852 2020.07.17 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4628851 2020.07.17 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 50 4628846 2020.07.17 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4628845 2020.07.17 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4628829 2020.07.17 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4628842 2020.07.17 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4628839 2020.07.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 4628835 2020.07.17 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4628823 2020.07.17 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 190 4628832 2020.07.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4628820 2020.07.17 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 4628831 2020.07.17 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 4628815 2020.07.17 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 4628817 2020.07.17 mapa
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 3 4628812 2020.07.17 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 10 4628807 2020.07.17 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4628806 2020.07.17 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4628830 2020.07.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 4628847 2020.07.17 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4628838 2020.07.17 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4628840 2020.07.17 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4628825 2020.07.17 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4628836 2020.07.17 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4628834 2020.07.17 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4628833 2020.07.17 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4628818 2020.07.17 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4628816 2020.07.17 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4628826 2020.07.17 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 4628813 2020.07.17 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4628810 2020.07.17 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4628808 2020.07.17 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4628804 2020.07.17 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4628802 2020.07.17 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4628844 2020.07.17 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4628843 2020.07.17 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 4628841 2020.07.17 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4628827 2020.07.17 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4628824 2020.07.17 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4628837 2020.07.17 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 210 4628822 2020.07.17 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4628821 2020.07.17 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 4628819 2020.07.17 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4628828 2020.07.17 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4628814 2020.07.17 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4628811 2020.07.17 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4628809 2020.07.17 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4628805 2020.07.17 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4628801 2020.07.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4628800 2020.07.17 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 4628795 2020.07.17 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 10 4628798 2020.07.17 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4628797 2020.07.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4628799 2020.07.17 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 11 4628796 2020.07.17 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 4628794 2020.07.17 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4628793 2020.07.17 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4628791 2020.07.17 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4628789 2020.07.17 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4628788 2020.07.17 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4628790 2020.07.17 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4628786 2020.07.17 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4628785 2020.07.17 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4627060 2020.07.16 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4627058 2020.07.16 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 120 4627057 2020.07.16 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 4626996 2020.07.16 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4626994 2020.07.16 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 4626999 2020.07.16 mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 4626998 2020.07.16 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4626991 2020.07.16 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4626990 2020.07.16 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4627001 2020.07.16 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4626993 2020.07.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 4625743 2020.07.15 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4625742 2020.07.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 18 4625739 2020.07.15 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4625740 2020.07.15 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 55 4625738 2020.07.15 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 15 4625735 2020.07.15 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4625736 2020.07.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 450 4625734 2020.07.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 800 4625733 2020.07.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4625732 2020.07.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 400 4625731 2020.07.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 400 4625730 2020.07.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 4625728 2020.07.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4625729 2020.07.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 150 4625727 2020.07.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4625726 2020.07.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 150 4625725 2020.07.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 4625723 2020.07.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4625724 2020.07.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 4625722 2020.07.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1600 4625721 2020.07.15 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 3 4625720 2020.07.15 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4625719 2020.07.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4625715 2020.07.15 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 4625714 2020.07.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4625713 2020.07.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 150 4625712 2020.07.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4625711 2020.07.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 4625710 2020.07.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4625708 2020.07.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4625707 2020.07.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 4625706 2020.07.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4625705 2020.07.15 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 10 4625709 2020.07.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4625718 2020.07.15 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4625717 2020.07.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 4625716 2020.07.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4625704 2020.07.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 4625703 2020.07.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4625702 2020.07.15 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4625701 2020.07.15 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 4625700 2020.07.15 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 4625699 2020.07.15 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 45 4625698 2020.07.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 4625697 2020.07.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4000 4625696 2020.07.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4625695 2020.07.15 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4625694 2020.07.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 9 4625693 2020.07.15 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 4625692 2020.07.15 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4625691 2020.07.15 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 4625690 2020.07.15 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 4625689 2020.07.15 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4623641 2020.07.15 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4623640 2020.07.15 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 4623358 2020.07.14 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 4619093 2020.07.13 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 3 4616207 2020.07.12 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 50 4616206 2020.07.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4616203 2020.07.12 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4616202 2020.07.12 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 4 4616205 2020.07.12 mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 4616222 2020.07.12 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 4616217 2020.07.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 120 4616215 2020.07.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 800 4616214 2020.07.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4616213 2020.07.12 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4616216 2020.07.12 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4616211 2020.07.12 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4616212 2020.07.12 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4616209 2020.07.12 mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 4616208 2020.07.12 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 4616210 2020.07.12 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4616221 2020.07.12 mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 4616219 2020.07.12 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 90 4616218 2020.07.12 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 4616220 2020.07.12 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4616201 2020.07.12 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4616200 2020.07.12 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 8 4616199 2020.07.12 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4616198 2020.07.12 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4616197 2020.07.12 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 4616196 2020.07.12 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 60 4616195 2020.07.12 mapa
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 2 4616194 2020.07.12 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4616193 2020.07.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 4616192 2020.07.12 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 13 4616191 2020.07.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 4616190 2020.07.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4616189 2020.07.12 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4616188 2020.07.12 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 4616187 2020.07.12 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4616185 2020.07.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4616184 2020.07.12 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 70 4616183 2020.07.12 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 4616182 2020.07.12 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4616181 2020.07.12 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 15 4616180 2020.07.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 4616179 2020.07.12 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4616178 2020.07.12 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 15 4616176 2020.07.12 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4616175 2020.07.12 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 20 4616174 2020.07.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 28 4616173 2020.07.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 350 4616171 2020.07.12 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4616170 2020.07.12 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 4614132 2020.07.11 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4614131 2020.07.11 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4614214 2020.07.11 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4614213 2020.07.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 300 4614212 2020.07.11 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4614227 2020.07.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4614226 2020.07.11 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4614225 2020.07.11 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4614224 2020.07.11 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 4614223 2020.07.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4614222 2020.07.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 4614220 2020.07.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4614219 2020.07.11 mapa
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 4614218 2020.07.11 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4614217 2020.07.11 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 4614216 2020.07.11 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 4614215 2020.07.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4614164 2020.07.11 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4614161 2020.07.11 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 110 4614160 2020.07.11 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 20 4614159 2020.07.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4614150 2020.07.11 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4614151 2020.07.11 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4614149 2020.07.11 mapa
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 4614158 2020.07.11 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 4614157 2020.07.11 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4614156 2020.07.11 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 4 4614155 2020.07.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4614154 2020.07.11 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4614153 2020.07.11 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 4614152 2020.07.11 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 4614148 2020.07.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4614147 2020.07.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4614146 2020.07.11 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4614145 2020.07.11 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4614144 2020.07.11 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4614143 2020.07.11 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 6 4614142 2020.07.11 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4614141 2020.07.11 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 4614140 2020.07.11 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4614139 2020.07.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4614138 2020.07.11 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 4614137 2020.07.11 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 12 4614136 2020.07.11 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4614135 2020.07.11 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4614134 2020.07.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4612138 2020.07.11 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 3 4612137 2020.07.11 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4612136 2020.07.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4612135 2020.07.11 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 4612134 2020.07.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 4612133 2020.07.11 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 4612132 2020.07.11 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4612131 2020.07.11 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 4612130 2020.07.11 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4612129 2020.07.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4612128 2020.07.11 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4612127 2020.07.11 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4612126 2020.07.11 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 8 4612125 2020.07.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4612124 2020.07.11 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4612123 2020.07.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 7 4612122 2020.07.11 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4612121 2020.07.11 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 4612120 2020.07.11 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4612119 2020.07.11 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 4612118 2020.07.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 8 4612117 2020.07.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4612116 2020.07.11 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 4612115 2020.07.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4612114 2020.07.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4607198 2020.07.09 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4603821 2020.07.08 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 4603412 2020.07.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4602400 2020.07.07 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 3 4602345 2020.07.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4602344 2020.07.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4602343 2020.07.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4602392 2020.07.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4602377 2020.07.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 5 4602386 2020.07.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4602373 2020.07.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4602371 2020.07.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4602369 2020.07.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4602365 2020.07.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4602364 2020.07.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4602378 2020.07.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4602358 2020.07.07 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4602355 2020.07.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4602352 2020.07.07 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 30 4602351 2020.07.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4602348 2020.07.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 4602346 2020.07.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4602381 2020.07.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4602388 2020.07.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 4602389 2020.07.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 5 4602387 2020.07.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4602375 2020.07.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 5 4602372 2020.07.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4602370 2020.07.07 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4602368 2020.07.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4602366 2020.07.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4602363 2020.07.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4602361 2020.07.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4602359 2020.07.07 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4602357 2020.07.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4602353 2020.07.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4602350 2020.07.07 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4602347 2020.07.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4602342 2020.07.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4602341 2020.07.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 4602340 2020.07.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4602339 2020.07.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4602337 2020.07.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4602338 2020.07.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4602336 2020.07.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4602335 2020.07.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4602334 2020.07.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4602333 2020.07.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4602332 2020.07.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4602330 2020.07.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4602331 2020.07.07 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4602329 2020.07.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 4602328 2020.07.07 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4602327 2020.07.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4602393 2020.07.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4602391 2020.07.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4602380 2020.07.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4602390 2020.07.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4602376 2020.07.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4602374 2020.07.07 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4602383 2020.07.07 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4602385 2020.07.07 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 30 4602384 2020.07.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 4602367 2020.07.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4602362 2020.07.07 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4602382 2020.07.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4602360 2020.07.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4602356 2020.07.07 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4602354 2020.07.07 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4602349 2020.07.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 4602326 2020.07.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4602325 2020.07.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4602324 2020.07.07 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4602323 2020.07.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 4602322 2020.07.07 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4602321 2020.07.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4602320 2020.07.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4602319 2020.07.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4602318 2020.07.07 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4602317 2020.07.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4602316 2020.07.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4602315 2020.07.07 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 14 4602313 2020.07.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4602311 2020.07.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4602312 2020.07.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4602314 2020.07.07 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4599750 2020.07.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4599748 2020.07.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4599746 2020.07.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 5 4599745 2020.07.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4599747 2020.07.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4599743 2020.07.06 mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 4599742 2020.07.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4599739 2020.07.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4599740 2020.07.06 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4599738 2020.07.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4599741 2020.07.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4599737 2020.07.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4599736 2020.07.06 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4599734 2020.07.06 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4599735 2020.07.06 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4599732 2020.07.06 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4599733 2020.07.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4599731 2020.07.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4599730 2020.07.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4599729 2020.07.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4599728 2020.07.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4599726 2020.07.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4599727 2020.07.06 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4599524 2020.07.06 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4599521 2020.07.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4599520 2020.07.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4599518 2020.07.06 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4599544 2020.07.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 4599541 2020.07.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4599542 2020.07.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4599540 2020.07.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4599539 2020.07.06 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4599548 2020.07.06 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4599538 2020.07.06 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4599546 2020.07.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4599545 2020.07.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4599537 2020.07.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 4599536 2020.07.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4599533 2020.07.06 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4599534 2020.07.06 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4599547 2020.07.06 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4599530 2020.07.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4599527 2020.07.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4599535 2020.07.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4599531 2020.07.06 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 4599532 2020.07.06 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4599543 2020.07.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4599529 2020.07.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4599528 2020.07.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4599526 2020.07.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4599525 2020.07.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4599523 2020.07.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4599522 2020.07.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4599517 2020.07.06 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 4599519 2020.07.06 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 4599516 2020.07.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4599514 2020.07.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4599515 2020.07.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4599513 2020.07.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4599512 2020.07.06 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4599511 2020.07.06 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4599510 2020.07.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4599509 2020.07.06 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 4599508 2020.07.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4599506 2020.07.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4599507 2020.07.06 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4599505 2020.07.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4599504 2020.07.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4599503 2020.07.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4599502 2020.07.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4599501 2020.07.06 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4599500 2020.07.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4599499 2020.07.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4599498 2020.07.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4599497 2020.07.06 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 4596466 2020.07.05 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 78 4596465 2020.07.05 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 4596472 2020.07.05 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4596471 2020.07.05 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4596470 2020.07.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4596469 2020.07.05 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4596468 2020.07.05 mapa
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 3 4596467 2020.07.05 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 8 4596463 2020.07.05 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4596462 2020.07.05 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4596461 2020.07.05 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4596460 2020.07.05 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4596459 2020.07.05 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4596458 2020.07.05 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4596457 2020.07.05 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 6 4596456 2020.07.05 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4596455 2020.07.05 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 4596454 2020.07.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4596453 2020.07.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4596452 2020.07.05 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 5 4596451 2020.07.05 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 4596450 2020.07.05 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4596449 2020.07.05 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 450 4596447 2020.07.05 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 4596446 2020.07.05 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 4596445 2020.07.05 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 10 4596444 2020.07.05 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4596443 2020.07.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4596442 2020.07.05 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 4596441 2020.07.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 550 4596440 2020.07.05 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 4596439 2020.07.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 500 4596438 2020.07.05 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4596437 2020.07.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4596436 2020.07.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 4596435 2020.07.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 11 4596434 2020.07.05 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 35 4596432 2020.07.05 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4596433 2020.07.05 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4592752 2020.07.04 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4592753 2020.07.04 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4592754 2020.07.04 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4592751 2020.07.04 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4592750 2020.07.04 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 4592552 2020.07.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4592551 2020.07.04 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4592550 2020.07.04 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4592549 2020.07.04 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4592548 2020.07.04 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4592547 2020.07.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4592545 2020.07.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4592544 2020.07.04 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4592543 2020.07.04 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4592542 2020.07.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4592541 2020.07.04 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 2 4592540 2020.07.04 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4592539 2020.07.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4592538 2020.07.04 mapa
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 1 4592537 2020.07.04 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4592536 2020.07.04 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 4592535 2020.07.04 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2