Pełna lista obserwacji drużyny

Tomek Janiszewski : Tomasz Janiszewski


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 450 4924538 2020.11.14 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 11000 4924536 2020.11.14 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 12 4924537 2020.11.14 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 3 4924539 2020.11.14 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 2 4924540 2020.11.14 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 15 4924543 2020.11.14 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 29 4924544 2020.11.14 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 4924546 2020.11.14 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 4924547 2020.11.14 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 6 4924552 2020.11.14 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 4924551 2020.11.14 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 200 4924550 2020.11.14 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 3 4924549 2020.11.14 mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 1 4924548 2020.11.14 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 4914080 2020.11.11 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4914100 2020.11.08 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 30 4914105 2020.11.05 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 2500 4914103 2020.11.05 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 4914104 2020.11.05 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 4914106 2020.11.05 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 41 4894579 2020.11.02 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 4914107 2020.10.24 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 2 4856899 2020.10.18 mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 6 4856907 2020.10.18 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 5 4856897 2020.10.18 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 4856908 2020.10.18 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 6 4856912 2020.10.18 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 3 4856914 2020.10.18 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 4856922 2020.10.18 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 4 4856911 2020.10.18 mapa
bardzo rzadki świstunka brunatna, Phylloscopus fuscatus 1 4856876 2020.10.17 mapa
bardzo rzadki krzyżodziób sosnowy, Loxia pytyopsittacus 1 4856877 2020.10.17 mapa
bardzo rzadki trznadelek, Emberiza pusilla 1 4856878 2020.10.17 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 4856879 2020.10.17 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 4856880 2020.10.17 mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 1 4856881 2020.10.17 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 4856882 2020.10.17 mapa
rzadki alka, Alca torda 5 4856883 2020.10.17 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 26 4856884 2020.10.17 mapa
bardzo rzadki świstunka złotawa, Phylloscopus proregulus 1 4856885 2020.10.17 mapa
bardzo rzadki biegus morski, Calidris maritima 1 4856857 2020.10.16 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 5 4856859 2020.10.16 mapa
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 1 4856860 2020.10.16 mapa
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 8 4856861 2020.10.16 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 4856862 2020.10.16 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 4856864 2020.10.16 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4856865 2020.10.16 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 4856866 2020.10.16 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 10 4856868 2020.10.16 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 64 4812287 2020.10.02 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 600 4812288 2020.10.02 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 4812289 2020.10.02 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 7 4812290 2020.10.02 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 11 4812286 2020.10.02 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 4810058 2020.10.01 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 4810057 2020.10.01 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 3 4810056 2020.10.01 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 230 4810055 2020.10.01 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 25 4810051 2020.09.30 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 2 4810052 2020.09.30 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 4810053 2020.09.30 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 11 4810054 2020.09.30 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 4806337 2020.09.29 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 4806338 2020.09.29 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 10 4806339 2020.09.29 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 6 4806340 2020.09.29 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 4806341 2020.09.29 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 240 4806342 2020.09.29 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 4806343 2020.09.29 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 4806344 2020.09.29 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 4806345 2020.09.29 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 4806346 2020.09.29 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 4 4806347 2020.09.29 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 4806348 2020.09.29 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 6 4801206 2020.09.25 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 7 4801207 2020.09.25 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 4801208 2020.09.25 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 5 4801210 2020.09.25 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 4801244 2020.09.25 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 7 4801246 2020.09.25 mapa
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 1 4801205 2020.09.23 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 9 4801195 2020.09.22 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 17 4801196 2020.09.22 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 19 4801202 2020.09.22 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 4801203 2020.09.22 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 17 4775298 2020.09.12 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 280 4775294 2020.09.12 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 9500 4775290 2020.09.12 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 4775269 2020.09.10 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 4775271 2020.09.10 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 25 4775274 2020.09.10 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 48 4775277 2020.09.10 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 4775280 2020.09.10 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 4 4775281 2020.09.10 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 25 4775282 2020.09.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 250 4755005 2020.09.07 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 4754993 2020.09.07 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 4755004 2020.09.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4755003 2020.09.06 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 4755002 2020.09.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 55 4754994 2020.09.05 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 18 4755000 2020.09.05 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4755001 2020.09.05 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 4746479 2020.09.04 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4746480 2020.09.04 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 4746481 2020.09.04 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4746513 2020.09.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 4746514 2020.09.04 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4746516 2020.09.04 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4746518 2020.09.04 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 30 4745432 2020.09.03 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 4745433 2020.09.03 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4745435 2020.09.03 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4745436 2020.09.03 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 4745437 2020.09.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 850 4745440 2020.09.03 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 3 4745442 2020.09.03 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 4 4745444 2020.09.03 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 4745447 2020.09.03 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4745448 2020.09.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1100 4745449 2020.09.03 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 21 4723560 2020.08.25 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 17 4723563 2020.08.25 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 4723566 2020.08.25 mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 1 4723568 2020.08.25 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 4723569 2020.08.25 mapa
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 4723574 2020.08.25 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4723559 2020.08.24 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 4723558 2020.08.24 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 15 4723557 2020.08.24 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4723554 2020.08.23 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 260 4723539 2020.08.22 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 200 4723540 2020.08.22 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 45 4723541 2020.08.22 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 4723542 2020.08.22 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4723548 2020.08.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 120 4702153 2020.08.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 35 4702154 2020.08.17 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1100 4702167 2020.08.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 250 4702168 2020.08.17 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 4702169 2020.08.17 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 4702173 2020.08.17 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 10 4702174 2020.08.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 45 4702176 2020.08.17 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4702182 2020.08.17 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 77 4702181 2020.08.17 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 4702180 2020.08.17 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 11 4702179 2020.08.17 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4702178 2020.08.17 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 180 4702177 2020.08.17 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 2 4696874 2020.08.13 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4696872 2020.08.13 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 30 4696873 2020.08.13 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 4696871 2020.08.13 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 4696870 2020.08.13 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 17 4696869 2020.08.13 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 15 4696868 2020.08.13 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 120 4696867 2020.08.13 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 100 4696865 2020.08.13 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 4696866 2020.08.13 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4696875 2020.08.12 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4696877 2020.08.11 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 4696878 2020.08.11 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4696879 2020.08.11 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 900 4696895 2020.08.10 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4696897 2020.08.10 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4696896 2020.08.10 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 4696900 2020.08.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4696901 2020.08.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 4696937 2020.08.08 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 4696936 2020.08.08 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 70 4696934 2020.08.08 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 4696924 2020.08.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 4696915 2020.08.08 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 4696909 2020.08.08 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 4696961 2020.08.07 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4696965 2020.08.07 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 17 4669981 2020.08.01 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 25 4669982 2020.08.01 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 15 4669983 2020.08.01 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 4669984 2020.08.01 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 9 4669985 2020.08.01 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 4669986 2020.08.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 85 4656350 2020.07.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 55 4656351 2020.07.28 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4656352 2020.07.28 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 4656353 2020.07.28 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4656354 2020.07.28 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4656355 2020.07.28 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 18 4656356 2020.07.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 4656357 2020.07.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 120 4656358 2020.07.28 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4656359 2020.07.28 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 4656436 2020.07.28 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 4656437 2020.07.28 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 30 4647211 2020.07.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 310 4647212 2020.07.23 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 350 4647215 2020.07.23 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 720 4647216 2020.07.23 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 9 4647217 2020.07.23 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 20 4647218 2020.07.23 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 4622916 2020.07.11 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4622915 2020.07.11 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4560328 2020.06.22 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4560329 2020.06.22 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4560330 2020.06.22 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 2 4560331 2020.06.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6000 4560332 2020.06.20 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 4516462 2020.06.09 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 4516465 2020.06.09 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 4516470 2020.06.09 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 4516472 2020.06.09 mapa
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 2 4516482 2020.06.09 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4516483 2020.06.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 9 4516484 2020.06.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 17 4516485 2020.06.09 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4516486 2020.06.09 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4516487 2020.06.09 mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 4500123 2020.06.07 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 5 4500080 2020.06.07 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4500113 2020.06.07 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4500106 2020.06.07 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4500101 2020.06.07 mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 4500127 2020.06.07 mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 4500119 2020.06.07 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4500184 2020.06.07 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4500178 2020.06.07 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 4500174 2020.06.07 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 4500147 2020.06.07 mapa
bardzo rzadki pasterz, Pastor roseus 1 4490308 2020.06.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2000 4490309 2020.06.05 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4490310 2020.06.05 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 2 4490312 2020.06.05 mapa
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 1 4500067 2020.06.05 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 9 4490297 2020.06.04 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 4490298 2020.06.04 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 4490299 2020.06.04 mapa
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 1 4490302 2020.06.04 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 11 4490304 2020.06.04 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 4489682 2020.06.03 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 4489683 2020.06.03 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 14 4489733 2020.06.03 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 4489735 2020.06.03 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 4489736 2020.06.03 mapa
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 1 4489737 2020.06.03 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 4489739 2020.06.03 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 11 4489744 2020.06.03 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 4489746 2020.06.03 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 4490295 2020.06.03 mapa
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 3 4490296 2020.06.03 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 4459089 2020.05.28 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4459050 2020.05.27 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 44 4459052 2020.05.27 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 4459053 2020.05.27 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 4459088 2020.05.27 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4459051 2020.05.27 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 4410864 2020.05.20 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4410871 2020.05.20 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 4410875 2020.05.20 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 22 4410877 2020.05.20 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4410881 2020.05.20 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4410884 2020.05.20 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4410885 2020.05.20 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4410898 2020.05.20 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4410901 2020.05.20 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 4405332 2020.05.19 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4398433 2020.05.16 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 4398432 2020.05.16 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 2 4398431 2020.05.16 mapa
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 4398430 2020.05.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4398434 2020.05.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4398435 2020.05.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4398436 2020.05.16 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4398437 2020.05.16 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4398381 2020.05.15 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4398373 2020.05.15 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4398386 2020.05.15 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 4398390 2020.05.15 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 4398394 2020.05.15 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 4398395 2020.05.15 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4373372 2020.05.14 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4373369 2020.05.14 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4373364 2020.05.14 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4373361 2020.05.14 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4373353 2020.05.14 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 4373351 2020.05.14 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4373375 2020.05.14 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 7 4373376 2020.05.14 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 4373377 2020.05.14 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4373417 2020.05.14 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 4374230 2020.05.14 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4373308 2020.05.13 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 4373309 2020.05.13 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4373310 2020.05.13 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4373343 2020.05.13 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 4373344 2020.05.13 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4374232 2020.05.13 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4374231 2020.05.13 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4355477 2020.05.09 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4355473 2020.05.09 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 2 4355470 2020.05.09 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 4355464 2020.05.09 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4355458 2020.05.09 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 2 4355419 2020.05.09 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 4355480 2020.05.09 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 4355496 2020.05.09 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 6 4355543 2020.05.09 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 4 4355265 2020.05.09 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4355592 2020.05.09 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4355590 2020.05.09 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 4355545 2020.05.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 710 4355245 2020.05.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 12 4355247 2020.05.08 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 75 4355248 2020.05.08 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 4355249 2020.05.08 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4355253 2020.05.08 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4355254 2020.05.08 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 4355257 2020.05.08 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 4 4355208 2020.05.07 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4355207 2020.05.07 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4355150 2020.05.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 70 4355211 2020.05.07 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 6 4355214 2020.05.07 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 50 4355236 2020.05.07 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 4 4355238 2020.05.07 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 4355585 2020.05.07 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 4 4355667 2020.05.07 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4355242 2020.05.07 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 2 4355240 2020.05.07 mapa
rzadki płomykówka, Tyto alba 3 4316094 2020.05.04 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 4316095 2020.05.04 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4316136 2020.05.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4316135 2020.05.04 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 4316098 2020.05.04 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 4316139 2020.05.03 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4309981 2020.05.02 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 4309982 2020.05.02 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 4309983 2020.05.02 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 4468489 2020.05.02 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4309979 2020.05.01 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 4309978 2020.05.01 mapa
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 1 4309977 2020.05.01 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4271740 2020.04.29 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 3 4271741 2020.04.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 4263742 2020.04.28 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 4263744 2020.04.28 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4263745 2020.04.28 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4263746 2020.04.28 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4263780 2020.04.28 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4263781 2020.04.28 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4263782 2020.04.28 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4263783 2020.04.28 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 4263663 2020.04.27 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 6 4263700 2020.04.27 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4263701 2020.04.27 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4263709 2020.04.27 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4263711 2020.04.27 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4263712 2020.04.27 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4263713 2020.04.27 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4263715 2020.04.27 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 13 4263739 2020.04.27 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4244681 2020.04.26 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4244678 2020.04.26 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4244677 2020.04.26 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4244622 2020.04.26 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4244606 2020.04.26 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 4244605 2020.04.26 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4244603 2020.04.26 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4244602 2020.04.26 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4244586 2020.04.26 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4244699 2020.04.26 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 4244700 2020.04.26 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4253831 2020.04.26 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 4 4245240 2020.04.26 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4245164 2020.04.26 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4245108 2020.04.26 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4245086 2020.04.26 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4244709 2020.04.26 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4244705 2020.04.26 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4244704 2020.04.26 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4244702 2020.04.26 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4222628 2020.04.23 mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 4222627 2020.04.23 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4222596 2020.04.23 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4222559 2020.04.23 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 15 4218056 2020.04.23 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4222629 2020.04.23 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 4222631 2020.04.23 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4222632 2020.04.23 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4222633 2020.04.23 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 6 4222634 2020.04.23 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 90 4222635 2020.04.23 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 500 4222636 2020.04.23 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4214519 2020.04.22 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4214520 2020.04.22 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4214522 2020.04.22 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4214518 2020.04.22 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4214516 2020.04.22 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4214511 2020.04.22 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4214509 2020.04.22 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4214507 2020.04.22 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4214454 2020.04.22 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4214524 2020.04.22 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 4214527 2020.04.22 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4218065 2020.04.22 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 13 4218064 2020.04.22 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 20 4218063 2020.04.22 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4214723 2020.04.22 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4214722 2020.04.22 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4214717 2020.04.22 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4214715 2020.04.22 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4214713 2020.04.22 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4214683 2020.04.22 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4214544 2020.04.22 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4208576 2020.04.21 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4208577 2020.04.21 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4208590 2020.04.21 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4208591 2020.04.21 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4208575 2020.04.21 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 4208572 2020.04.21 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 4208444 2020.04.21 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4208441 2020.04.21 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4208438 2020.04.21 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 4208437 2020.04.21 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4208433 2020.04.21 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4208592 2020.04.21 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4208616 2020.04.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 30 4208614 2020.04.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4208613 2020.04.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4208612 2020.04.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4208611 2020.04.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4208610 2020.04.21 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 2 4208609 2020.04.21 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4208608 2020.04.21 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 4208606 2020.04.21 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 4185855 2020.04.18 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 4185854 2020.04.18 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 2 4185851 2020.04.18 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4185847 2020.04.18 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4185856 2020.04.18 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4185865 2020.04.18 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4185870 2020.04.18 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4185875 2020.04.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4185877 2020.04.18 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4185894 2020.04.18 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4185859 2020.04.18 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4185922 2020.04.17 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4181027 2020.04.17 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4181025 2020.04.17 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4181024 2020.04.17 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 400 4180987 2020.04.17 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 4180988 2020.04.17 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 4180989 2020.04.17 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 4180991 2020.04.17 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4180992 2020.04.17 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4180993 2020.04.17 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4180994 2020.04.17 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4179141 2020.04.16 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 4179142 2020.04.16 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 70 4179143 2020.04.16 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 4179144 2020.04.16 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 5 4180995 2020.04.16 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 7 4171943 2020.04.15 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 4171942 2020.04.15 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 16 4171941 2020.04.15 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 25 4171940 2020.04.15 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 350 4171939 2020.04.15 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 400 4171938 2020.04.15 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4171937 2020.04.15 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 4171936 2020.04.15 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4171935 2020.04.15 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 4171934 2020.04.15 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4171933 2020.04.15 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 2 4171944 2020.04.15 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 4171945 2020.04.15 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4171957 2020.04.15 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 4171956 2020.04.15 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 4171955 2020.04.15 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 10 4171954 2020.04.15 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 15 4171953 2020.04.15 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 4171952 2020.04.15 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 500 4171951 2020.04.15 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 6 4171950 2020.04.15 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 9 4171949 2020.04.15 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 7 4171947 2020.04.15 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 29 4171946 2020.04.15 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 4159523 2020.04.13 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4159525 2020.04.13 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4156868 2020.04.12 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4156867 2020.04.12 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4156866 2020.04.12 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 4154920 2020.04.11 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4154919 2020.04.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4154918 2020.04.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4154917 2020.04.11 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 4154916 2020.04.11 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4154922 2020.04.11 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 3 4154924 2020.04.11 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4154925 2020.04.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 40 4154927 2020.04.11 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4154928 2020.04.11 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 45 4154930 2020.04.11 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 4154932 2020.04.11 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4154934 2020.04.11 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4144652 2020.04.09 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4144650 2020.04.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4144402 2020.04.09 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4144396 2020.04.09 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4144386 2020.04.09 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4144380 2020.04.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 130 4144655 2020.04.09 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4144656 2020.04.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4144676 2020.04.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4144663 2020.04.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4144662 2020.04.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 25 4144661 2020.04.09 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4144658 2020.04.09 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 4144657 2020.04.09 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4134181 2020.04.07 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4134182 2020.04.07 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4134183 2020.04.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 270 4134184 2020.04.07 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 19 4134185 2020.04.07 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4134186 2020.04.07 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 4134187 2020.04.07 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 7 4134188 2020.04.07 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 15 4134189 2020.04.07 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 4134190 2020.04.07 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4130642 2020.04.06 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 110 4130641 2020.04.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 800 4130640 2020.04.06 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 4 4130639 2020.04.06 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 4130638 2020.04.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4130636 2020.04.06 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4130635 2020.04.06 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4130643 2020.04.06 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4130644 2020.04.06 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4130645 2020.04.06 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 4134191 2020.04.06 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 3 4134192 2020.04.06 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 4130656 2020.04.06 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 4130653 2020.04.06 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4130651 2020.04.06 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 30 4130649 2020.04.06 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 4130647 2020.04.06 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4114797 2020.04.03 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 4114802 2020.04.03 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4114804 2020.04.03 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4114805 2020.04.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4114809 2020.04.03 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4114811 2020.04.03 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4114813 2020.04.03 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 310 4111526 2020.04.02 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 5 4111525 2020.04.02 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4111524 2020.04.02 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 4111523 2020.04.02 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 6 4111522 2020.04.02 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 4 4111520 2020.04.02 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4111518 2020.04.02 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 360 4111527 2020.04.02 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 550 4111528 2020.04.02 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 5 4111772 2020.04.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4111534 2020.04.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4111533 2020.04.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4111532 2020.04.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4111531 2020.04.02 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 4111530 2020.04.02 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 15 4111529 2020.04.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 250 4101943 2020.03.30 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4095281 2020.03.29 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4095284 2020.03.29 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4091339 2020.03.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4091323 2020.03.28 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 4091302 2020.03.28 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 4091301 2020.03.28 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 7 4091300 2020.03.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4091299 2020.03.28 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 4 4091342 2020.03.28 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4091344 2020.03.28 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 5 4091347 2020.03.28 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 4091350 2020.03.28 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4091385 2020.03.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 16 4091391 2020.03.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 4091406 2020.03.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4091410 2020.03.28 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 4095285 2020.03.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4084182 2020.03.27 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4084183 2020.03.27 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4084184 2020.03.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 90 4075483 2020.03.25 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4071600 2020.03.24 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 12 4071601 2020.03.24 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4071602 2020.03.24 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 4071611 2020.03.24 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4071623 2020.03.24 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4071628 2020.03.24 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4071629 2020.03.24 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 4071643 2020.03.24 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4071644 2020.03.24 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4071645 2020.03.24 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4071646 2020.03.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 90 4071654 2020.03.24 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 4071656 2020.03.24 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4060258 2020.03.22 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 55 4060257 2020.03.22 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 4060256 2020.03.22 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 8 4060255 2020.03.22 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 60 4060254 2020.03.22 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 7 4060259 2020.03.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 70 4060260 2020.03.22 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 4060261 2020.03.22 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 4060262 2020.03.22 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4060263 2020.03.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 4060264 2020.03.22 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4060299 2020.03.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 24 4054284 2020.03.21 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 4054285 2020.03.21 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 4052763 2020.03.20 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 10 4048047 2020.03.19 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4041730 2020.03.18 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4041741 2020.03.18 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4041746 2020.03.18 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4041747 2020.03.18 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 5 4025301 2020.03.15 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 2 4025296 2020.03.15 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 4025292 2020.03.15 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 4025288 2020.03.15 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4025287 2020.03.15 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 4025284 2020.03.15 mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 20 4025278 2020.03.15 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4025273 2020.03.15 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 190 4025303 2020.03.15 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 130 4025305 2020.03.15 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 220 4025352 2020.03.15 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 6 4025348 2020.03.15 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4025339 2020.03.15 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 4025323 2020.03.15 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4025319 2020.03.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 450 4025315 2020.03.15 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 37 4025313 2020.03.15 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 40 4025306 2020.03.15 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 4018347 2020.03.14 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4018355 2020.03.14 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 30 4018358 2020.03.14 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 11 4018370 2020.03.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4018374 2020.03.14 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4005826 2020.03.10 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 250 4005825 2020.03.10 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 4200 4005824 2020.03.10 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 18 4005823 2020.03.10 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 8 4005822 2020.03.10 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 70 4005821 2020.03.10 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1100 4005820 2020.03.10 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4005819 2020.03.10 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4005818 2020.03.10 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4005829 2020.03.10 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 4005830 2020.03.10 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4005854 2020.03.10 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4005847 2020.03.10 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 4005844 2020.03.10 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4005843 2020.03.10 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 2 4005842 2020.03.10 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4005834 2020.03.10 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4005833 2020.03.10 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 4005832 2020.03.10 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 4005831 2020.03.10 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 4002087 2020.03.09 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 4002093 2020.03.09 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4002099 2020.03.09 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4002104 2020.03.09 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4002113 2020.03.09 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 60 4002117 2020.03.09 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4002080 2020.03.09 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4002076 2020.03.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4002074 2020.03.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4002072 2020.03.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4002071 2020.03.09 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4002067 2020.03.09 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4002064 2020.03.09 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4002060 2020.03.09 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4002056 2020.03.09 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 15 4002119 2020.03.09 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4002122 2020.03.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 21 4002173 2020.03.09 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4002243 2020.03.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4002242 2020.03.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4002241 2020.03.09 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 4002238 2020.03.09 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 7 4002233 2020.03.09 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 4002224 2020.03.09 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 200 4002222 2020.03.09 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 18 4002220 2020.03.09 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 85 4002185 2020.03.09 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4002174 2020.03.09 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 18 4002177 2020.03.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 120 4002179 2020.03.09 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 4002181 2020.03.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4002182 2020.03.09 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4002184 2020.03.09 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 3996512 2020.03.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 3988714 2020.03.06 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 3979541 2020.03.03 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 4 3979542 2020.03.03 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 3979554 2020.03.03 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 3962642 2020.02.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 400 3962641 2020.02.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 3962640 2020.02.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 3958710 2020.02.26 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 3955916 2020.02.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 3946733 2020.02.22 mapa
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 3946734 2020.02.22 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 3946744 2020.02.22 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 3946746 2020.02.22 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 3946747 2020.02.22 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 3939739 2020.02.19 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 3939740 2020.02.19 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 120 3939741 2020.02.19 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 180 3939742 2020.02.19 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 3939743 2020.02.19 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 3939744 2020.02.19 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 3939745 2020.02.19 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 3939746 2020.02.19 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 3939748 2020.02.19 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 3939751 2020.02.19 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 20 3939752 2020.02.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 67 3939753 2020.02.19 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 7 3928451 2020.02.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 3928464 2020.02.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 90 3928465 2020.02.16 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 17 3928466 2020.02.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3921427 2020.02.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 3921417 2020.02.15 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 11 3921416 2020.02.15 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 230 3917403 2020.02.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 17 3917396 2020.02.13 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 50 3917393 2020.02.13 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 6 3917390 2020.02.13 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 3917388 2020.02.13 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 3917410 2020.02.13 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 3917413 2020.02.13 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 3917414 2020.02.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 3917422 2020.02.13 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 3917420 2020.02.13 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 3917417 2020.02.13 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 3917416 2020.02.13 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 3917400 2020.02.13 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 3917415 2020.02.13 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 4 3860049 2020.01.23 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 3860048 2020.01.23 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 5 3860047 2020.01.23 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 3860046 2020.01.23 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 3860045 2020.01.23 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 3860044 2020.01.23 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 3860050 2020.01.23 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 3860051 2020.01.23 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 3860057 2020.01.23 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 3860056 2020.01.23 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 3860055 2020.01.23 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 3860054 2020.01.23 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 3860053 2020.01.23 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 3860052 2020.01.23 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 50 3853145 2020.01.20 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 20 3853146 2020.01.20 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 3853156 2020.01.20 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 3853157 2020.01.20 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 3853158 2020.01.20 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 3853159 2020.01.20 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 3 3853160 2020.01.20 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 3853161 2020.01.20 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 40 3853162 2020.01.20 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 3853163 2020.01.20 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 3853164 2020.01.20 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 3844059 2020.01.18 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 3844057 2020.01.18 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 80 3844055 2020.01.18 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 3844054 2020.01.18 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 3844053 2020.01.18 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 3844052 2020.01.18 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 3844060 2020.01.18 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 3844061 2020.01.18 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 3844063 2020.01.18 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 3844069 2020.01.18 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 3844068 2020.01.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 15 3844067 2020.01.18 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 3844066 2020.01.18 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 50 3844065 2020.01.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 7 3844064 2020.01.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 3835144 2020.01.16 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 3833302 2020.01.15 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 3833303 2020.01.15 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 3833304 2020.01.15 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 3833306 2020.01.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 70 3833308 2020.01.15 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 3833311 2020.01.15 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 26 3833314 2020.01.15 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 3833573 2020.01.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 3828440 2020.01.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 15 3828441 2020.01.13 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 3828442 2020.01.13 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 3828443 2020.01.13 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 3 3828447 2020.01.13 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 750 3828448 2020.01.13 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 70 3828449 2020.01.13 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 5 3828450 2020.01.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 340 3828451 2020.01.13 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 3828452 2020.01.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1900 3828439 2020.01.13 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 104 3828438 2020.01.13 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 6 3828429 2020.01.13 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 3828430 2020.01.13 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 54 3828431 2020.01.13 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 27 3828432 2020.01.13 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 3828433 2020.01.13 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 3828472 2020.01.13 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 4 3828434 2020.01.13 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 3828435 2020.01.13 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 3 3828436 2020.01.13 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 19 3828437 2020.01.13 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 46 3828453 2020.01.13 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 3828454 2020.01.13 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 3828455 2020.01.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 230 3828469 2020.01.13 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 46 3828470 2020.01.13 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 8 3828471 2020.01.13 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 3828473 2020.01.13 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 3828581 2020.01.13 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 3828659 2020.01.13 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 3828660 2020.01.13 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 175 3828661 2020.01.13 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 3828467 2020.01.13 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 21 3828466 2020.01.13 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 8 3828465 2020.01.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 85 3828456 2020.01.13 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 55 3828457 2020.01.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 3828458 2020.01.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 27 3828459 2020.01.13 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 3828460 2020.01.13 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2 3828461 2020.01.13 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 23 3828462 2020.01.13 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 3828463 2020.01.13 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1050 3828464 2020.01.13 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 3819187 2020.01.12 mapa
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 3819193 2020.01.12 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 3819195 2020.01.12 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 3819197 2020.01.12 mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 26 3810609 2020.01.09 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 35 3807817 2020.01.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 3807819 2020.01.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 45 3807822 2020.01.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 3807825 2020.01.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 22 3807829 2020.01.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 90 3807831 2020.01.08 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 12 3798670 2020.01.06 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 3798676 2020.01.06 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 8 3798695 2020.01.06 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 3800903 2020.01.06 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 6 3792096 2020.01.04 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 9 3792048 2020.01.04 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 3792047 2020.01.04 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 3792046 2020.01.04 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 250 3792045 2020.01.04 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 350 3792044 2020.01.04 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 90 3792034 2020.01.04 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 3 3792032 2020.01.04 mapa
bardzo rzadki lodowiec, Gavia immer 1 3792031 2020.01.04 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 3792049 2020.01.04 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 3792050 2020.01.04 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 6 3792099 2020.01.04 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 3798823 2020.01.04 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 3792095 2020.01.04 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 7 3792094 2020.01.04 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 3792080 2020.01.04 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 170 3792074 2020.01.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 3792072 2020.01.04 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 3792067 2020.01.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3780009 2020.01.02 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 100 3780008 2020.01.02 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 20 3780007 2020.01.02 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 3780006 2020.01.02 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 3779972 2020.01.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 3779895 2020.01.02 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 3780010 2020.01.02 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 9 3780011 2020.01.02 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 3781673 2020.01.02 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 3781672 2020.01.02 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 3781671 2020.01.02 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 3780023 2020.01.02 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 70 3780016 2020.01.02 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 30 3780012 2020.01.02 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 3775043 2020.01.01 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 3775039 2020.01.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 3775038 2020.01.01 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 3775037 2020.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 65 3775035 2020.01.01 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 3775034 2020.01.01 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 3775059 2020.01.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 12 3775033 2020.01.01 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 16 3773056 2020.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 3773055 2020.01.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 9 3773050 2020.01.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 3773049 2020.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 3773047 2020.01.01 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 4 3775044 2020.01.01 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 4 3775046 2020.01.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 3775048 2020.01.01 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 35 3775184 2020.01.01 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 3775172 2020.01.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 3775168 2020.01.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 3775066 2020.01.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 3775064 2020.01.01 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 3775062 2020.01.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 3775057 2020.01.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3775056 2020.01.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 3775053 2020.01.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 3775051 2020.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3775050 2020.01.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 7 3775049 2020.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 7 3773045 2020.01.01 mapa