Pełna lista obserwacji drużyny

Tomasz z Dziuplaków : Tomasz Świątek


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 4679669 2020.08.08 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 4679667 2020.08.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4679668 2020.08.08 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4679666 2020.08.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 4679665 2020.08.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4679655 2020.08.08 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 4679654 2020.08.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 4679664 2020.08.08 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 4679663 2020.08.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4679662 2020.08.08 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4679661 2020.08.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4679653 2020.08.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4679660 2020.08.08 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4679659 2020.08.08 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4679658 2020.08.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4679656 2020.08.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 4679657 2020.08.08 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 8 4679650 2020.08.08 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4679652 2020.08.08 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4679649 2020.08.08 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4679651 2020.08.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4679353 2020.08.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4679350 2020.08.08 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4679349 2020.08.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4679348 2020.08.08 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4679347 2020.08.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 9 4679346 2020.08.08 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4679344 2020.08.08 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4679345 2020.08.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4679343 2020.08.08 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4679341 2020.08.08 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4679342 2020.08.08 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4679340 2020.08.08 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4679339 2020.08.08 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 4679338 2020.08.08 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4679336 2020.08.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4679337 2020.08.08 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4679335 2020.08.08 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4679325 2020.08.08 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4679324 2020.08.08 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4679333 2020.08.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4679321 2020.08.08 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4679332 2020.08.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4679320 2020.08.08 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4679331 2020.08.08 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 6 4679319 2020.08.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4679334 2020.08.08 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4679330 2020.08.08 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4679329 2020.08.08 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4679327 2020.08.08 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 4679326 2020.08.08 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 6 4679328 2020.08.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4679318 2020.08.08 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 2 4679322 2020.08.08 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4679253 2020.07.26 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4679255 2020.07.26 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4679251 2020.07.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4679254 2020.07.26 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4679252 2020.07.26 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 4 4679249 2020.07.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4679250 2020.07.26 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4679247 2020.07.26 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4679245 2020.07.26 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4679246 2020.07.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 4679248 2020.07.26 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4679242 2020.07.26 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4679243 2020.07.26 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4679244 2020.07.26 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4650675 2020.07.26 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4650674 2020.07.26 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4600089 2020.07.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4585566 2020.07.01 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4585568 2020.07.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 48 4585565 2020.07.01 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4585564 2020.07.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 322 4585563 2020.07.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4585562 2020.07.01 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4585567 2020.07.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4585561 2020.07.01 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4585560 2020.07.01 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4585559 2020.07.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4585558 2020.07.01 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4585556 2020.07.01 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4585557 2020.07.01 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 10 4585554 2020.07.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4585555 2020.07.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4585553 2020.07.01 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4585552 2020.07.01 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4585550 2020.07.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4585551 2020.07.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4585549 2020.07.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4585548 2020.07.01 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4585547 2020.07.01 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4585546 2020.07.01 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4585545 2020.07.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4585543 2020.07.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 40 4585544 2020.07.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4585542 2020.07.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4585541 2020.07.01 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 3 4585538 2020.07.01 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4585539 2020.07.01 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4585540 2020.07.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4585283 2020.07.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4585281 2020.07.01 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4585282 2020.07.01 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4585279 2020.07.01 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4585278 2020.07.01 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4585280 2020.07.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4585277 2020.07.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4585275 2020.07.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 4585274 2020.07.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4585273 2020.07.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4585276 2020.07.01 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4585272 2020.07.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4585271 2020.07.01 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4585270 2020.07.01 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4585269 2020.07.01 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4585268 2020.07.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4585267 2020.07.01 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4585266 2020.07.01 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4585265 2020.07.01 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4585263 2020.07.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 4585264 2020.07.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 7 4585261 2020.07.01 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4585262 2020.07.01 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4555182 2020.06.21 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4555172 2020.06.21 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4555125 2020.06.21 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4555123 2020.06.20 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 4555122 2020.06.20 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4555124 2020.06.20 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4555121 2020.06.20 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4555119 2020.06.20 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 4555118 2020.06.20 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4555120 2020.06.20 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4555116 2020.06.20 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4555117 2020.06.20 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4555115 2020.06.20 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4555113 2020.06.20 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4555114 2020.06.20 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4555111 2020.06.20 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4555110 2020.06.20 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4555109 2020.06.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4555112 2020.06.20 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4555108 2020.06.20 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4555107 2020.06.20 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4555106 2020.06.20 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4555105 2020.06.20 mapa
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 4546797 2020.06.18 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4546745 2020.06.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4546744 2020.06.18 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4546743 2020.06.18 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 4546742 2020.06.18 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4546741 2020.06.18 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4546740 2020.06.18 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4546739 2020.06.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4546738 2020.06.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4546737 2020.06.18 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4546736 2020.06.18 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4546735 2020.06.18 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4546734 2020.06.18 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4546733 2020.06.18 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4546732 2020.06.18 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4546731 2020.06.18 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4546730 2020.06.18 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4546729 2020.06.18 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4546728 2020.06.18 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4546727 2020.06.18 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4546725 2020.06.18 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4546483 2020.06.18 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4546482 2020.06.18 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4546481 2020.06.18 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4546480 2020.06.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4546475 2020.06.18 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4546476 2020.06.18 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4546474 2020.06.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4546473 2020.06.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4546472 2020.06.18 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4546471 2020.06.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4546470 2020.06.18 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4546469 2020.06.18 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4546467 2020.06.18 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4546468 2020.06.18 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4541859 2020.06.16 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4541858 2020.06.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 4541776 2020.06.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4541775 2020.06.16 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 4541778 2020.06.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4541777 2020.06.16 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4541774 2020.06.16 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 4541773 2020.06.16 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4541771 2020.06.16 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4541772 2020.06.16 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4541769 2020.06.16 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 4541770 2020.06.16 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4541768 2020.06.16 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4537176 2020.06.15 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4537174 2020.06.15 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4537175 2020.06.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 4537172 2020.06.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4537173 2020.06.15 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4537171 2020.06.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4537170 2020.06.15 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4537168 2020.06.15 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4537169 2020.06.15 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4537167 2020.06.15 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4537166 2020.06.15 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4537165 2020.06.15 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 4537164 2020.06.15 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4536926 2020.06.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4536920 2020.06.15 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4536919 2020.06.15 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 2 4536918 2020.06.15 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4536925 2020.06.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4536924 2020.06.15 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 4536922 2020.06.15 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4536917 2020.06.15 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4536916 2020.06.15 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4536915 2020.06.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4536914 2020.06.15 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4536923 2020.06.15 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4536912 2020.06.15 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4536911 2020.06.15 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4536913 2020.06.15 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4536909 2020.06.15 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4536910 2020.06.15 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 4536908 2020.06.15 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4536907 2020.06.15 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4536905 2020.06.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4536902 2020.06.15 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4536903 2020.06.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4536904 2020.06.15 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4536906 2020.06.15 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4536900 2020.06.15 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4536901 2020.06.15 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4536899 2020.06.15 mapa
rzadki drozd obrożny, Turdus torquatus 1 4536898 2020.06.15 mapa
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 4538660 2020.06.15 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4542744 2020.06.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4498784 2020.06.07 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4498783 2020.06.07 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 4498782 2020.06.07 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4498781 2020.06.07 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4498786 2020.06.07 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4498780 2020.06.07 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4498785 2020.06.07 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4498779 2020.06.07 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4498778 2020.06.07 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4498777 2020.06.07 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4498776 2020.06.07 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4498774 2020.06.07 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4498775 2020.06.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4498773 2020.06.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4498772 2020.06.07 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 4498771 2020.06.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4455654 2020.05.29 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4455653 2020.05.29 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4455631 2020.05.29 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4455630 2020.05.29 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 4455627 2020.05.29 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4455623 2020.05.29 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 4455617 2020.05.29 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4455611 2020.05.29 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4455637 2020.05.29 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 4455635 2020.05.29 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4455634 2020.05.29 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4455632 2020.05.29 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4455640 2020.05.29 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 4455626 2020.05.29 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4455629 2020.05.29 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4455639 2020.05.29 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4455624 2020.05.29 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4455619 2020.05.29 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 4455620 2020.05.29 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 4455613 2020.05.29 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 4455618 2020.05.29 mapa
rzadki brodziec pławny, Tringa stagnatilis 1 4455610 2020.05.29 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 4455616 2020.05.29 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4455609 2020.05.29 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 3 4455602 2020.05.29 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4455600 2020.05.29 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4455599 2020.05.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4455601 2020.05.29 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4455598 2020.05.29 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4455597 2020.05.29 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4455596 2020.05.29 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4455595 2020.05.29 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4455593 2020.05.29 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4455594 2020.05.29 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 6 4455592 2020.05.29 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4455591 2020.05.29 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4455589 2020.05.29 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4455590 2020.05.29 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 4455588 2020.05.29 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 4455587 2020.05.29 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4455633 2020.05.29 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4455628 2020.05.29 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4455625 2020.05.29 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4455638 2020.05.29 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4455622 2020.05.29 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4455621 2020.05.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4455614 2020.05.29 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4455636 2020.05.29 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4455612 2020.05.29 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4455615 2020.05.29 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4455608 2020.05.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4455606 2020.05.29 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4455607 2020.05.29 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 4455605 2020.05.29 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4455604 2020.05.29 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 4455603 2020.05.29 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4453998 2020.05.29 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4453997 2020.05.29 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4441717 2020.05.26 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4441716 2020.05.26 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4441715 2020.05.26 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4441713 2020.05.26 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4441712 2020.05.26 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4441711 2020.05.26 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4441710 2020.05.26 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4438096 2020.05.25 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4438095 2020.05.25 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4438094 2020.05.25 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4438093 2020.05.25 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4438092 2020.05.25 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4438091 2020.05.25 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4438088 2020.05.25 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4438089 2020.05.25 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4438090 2020.05.25 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4438087 2020.05.25 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4438086 2020.05.25 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4438085 2020.05.25 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4438083 2020.05.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4438084 2020.05.25 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4438082 2020.05.25 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4438080 2020.05.25 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4438081 2020.05.25 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4438078 2020.05.25 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4438077 2020.05.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4438079 2020.05.25 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4438075 2020.05.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4438076 2020.05.25 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4427420 2020.05.23 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4427432 2020.05.23 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4427433 2020.05.23 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 4427429 2020.05.23 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4427430 2020.05.23 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4427455 2020.05.23 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4427489 2020.05.23 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 4427527 2020.05.23 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4427552 2020.05.23 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 100 4427536 2020.05.23 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4427551 2020.05.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 4427550 2020.05.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 50 4427488 2020.05.23 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 4427560 2020.05.23 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4427579 2020.05.23 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 24 4427456 2020.05.23 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 5 4427530 2020.05.23 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4427564 2020.05.23 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 5 4427556 2020.05.23 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4427577 2020.05.23 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4427573 2020.05.23 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 4427529 2020.05.23 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 4427482 2020.05.23 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4427484 2020.05.23 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 4427555 2020.05.23 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4427565 2020.05.23 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4427557 2020.05.23 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4427563 2020.05.23 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4427544 2020.05.23 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4427535 2020.05.23 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4427545 2020.05.23 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4427525 2020.05.23 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4427511 2020.05.23 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4427558 2020.05.23 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4427526 2020.05.23 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4427547 2020.05.23 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4427541 2020.05.23 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4427543 2020.05.23 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4427538 2020.05.23 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 4427540 2020.05.23 mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 1 4427542 2020.05.23 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 10 4427539 2020.05.23 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4427562 2020.05.23 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4427486 2020.05.23 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4427485 2020.05.23 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4427487 2020.05.23 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4427546 2020.05.23 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 4427537 2020.05.23 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4427576 2020.05.23 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4427568 2020.05.23 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4427572 2020.05.23 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4427575 2020.05.23 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4427533 2020.05.23 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4427567 2020.05.23 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4427534 2020.05.23 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4427571 2020.05.23 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 20 4427531 2020.05.23 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4427566 2020.05.23 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4427532 2020.05.23 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4427570 2020.05.23 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4427574 2020.05.23 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4427554 2020.05.23 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4427549 2020.05.23 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4427553 2020.05.23 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4427548 2020.05.23 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4427559 2020.05.23 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4427528 2020.05.23 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4427578 2020.05.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 80 4427354 2020.05.23 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4427409 2020.05.23 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4427415 2020.05.23 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 4 4427401 2020.05.23 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4427400 2020.05.23 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4427399 2020.05.23 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4427417 2020.05.23 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4427396 2020.05.23 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4427454 2020.05.23 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4427453 2020.05.23 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4427403 2020.05.23 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4427427 2020.05.23 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4427405 2020.05.23 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 4427419 2020.05.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4427358 2020.05.23 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4427355 2020.05.23 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4427359 2020.05.23 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4427431 2020.05.23 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 3 4427357 2020.05.23 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 4427406 2020.05.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4427407 2020.05.23 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4427428 2020.05.23 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4427416 2020.05.23 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 4427418 2020.05.23 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4427412 2020.05.23 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4427422 2020.05.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4427421 2020.05.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4427426 2020.05.23 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4427425 2020.05.23 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4427423 2020.05.23 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4427424 2020.05.23 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4427452 2020.05.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4427411 2020.05.23 mapa
bardzo rzadki rybitwa popielata, Sterna paradisaea 1 4438074 2020.05.23 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4406206 2020.05.19 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4406207 2020.05.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 4406205 2020.05.19 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 4406204 2020.05.19 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4406203 2020.05.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4406202 2020.05.19 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4406201 2020.05.19 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4406199 2020.05.19 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4406200 2020.05.19 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4406198 2020.05.19 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4406197 2020.05.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4406196 2020.05.19 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4406195 2020.05.19 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4406193 2020.05.19 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4406194 2020.05.19 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4404724 2020.05.19 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4404723 2020.05.19 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4404722 2020.05.19 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 4404721 2020.05.19 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4404719 2020.05.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4404720 2020.05.19 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4404718 2020.05.19 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4404715 2020.05.19 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 4404717 2020.05.19 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4404716 2020.05.19 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4404714 2020.05.19 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4404503 2020.05.19 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4404502 2020.05.19 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4404500 2020.05.19 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4404499 2020.05.19 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4404495 2020.05.19 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4404497 2020.05.19 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 4404493 2020.05.19 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4404494 2020.05.19 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4404526 2020.05.19 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4404524 2020.05.19 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4404522 2020.05.19 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4404518 2020.05.19 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4404517 2020.05.19 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4404515 2020.05.19 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4404516 2020.05.19 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4404510 2020.05.19 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4404509 2020.05.19 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4404507 2020.05.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4404506 2020.05.19 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4404504 2020.05.19 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4404505 2020.05.19 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4404501 2020.05.19 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4404498 2020.05.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4404496 2020.05.19 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4404532 2020.05.19 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4404531 2020.05.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4404530 2020.05.19 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4404529 2020.05.19 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 4404528 2020.05.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4404527 2020.05.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4404525 2020.05.19 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4404521 2020.05.19 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4404520 2020.05.19 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4404523 2020.05.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4404519 2020.05.19 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4404514 2020.05.19 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4404513 2020.05.19 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4404512 2020.05.19 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4404511 2020.05.19 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4404508 2020.05.19 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4395282 2020.05.17 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 4387125 2020.05.16 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 4 4387123 2020.05.16 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 8 4387122 2020.05.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4387124 2020.05.16 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4387121 2020.05.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4387119 2020.05.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4387117 2020.05.16 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4387115 2020.05.16 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4368036 2020.05.13 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4368035 2020.05.13 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4368033 2020.05.13 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4368034 2020.05.13 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4368032 2020.05.13 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4368029 2020.05.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4368031 2020.05.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 4368028 2020.05.13 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4368030 2020.05.13 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 2 4368027 2020.05.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4368026 2020.05.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4368024 2020.05.13 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 4 4368025 2020.05.13 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4368021 2020.05.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4368023 2020.05.13 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4368020 2020.05.13 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4368022 2020.05.13 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4368018 2020.05.13 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4368019 2020.05.13 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4368016 2020.05.13 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 3 4368017 2020.05.13 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4368015 2020.05.13 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4368014 2020.05.13 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 4368013 2020.05.13 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 6 4368012 2020.05.13 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 4368011 2020.05.13 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 22 4361687 2020.05.11 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4361686 2020.05.11 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 4361685 2020.05.11 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4361684 2020.05.11 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 4361683 2020.05.11 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4361682 2020.05.11 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4361681 2020.05.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4361680 2020.05.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 20 4361702 2020.05.11 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 4361700 2020.05.11 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4361701 2020.05.11 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4361698 2020.05.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 4361699 2020.05.11 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 4361696 2020.05.11 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4361695 2020.05.11 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 4361697 2020.05.11 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4361694 2020.05.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4361693 2020.05.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4361692 2020.05.11 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4361691 2020.05.11 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4361690 2020.05.11 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 4361703 2020.05.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4361689 2020.05.11 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4361688 2020.05.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4361679 2020.05.11 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4361678 2020.05.11 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4361676 2020.05.11 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4361677 2020.05.11 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4361674 2020.05.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4361675 2020.05.11 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 100 4361673 2020.05.11 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4361672 2020.05.11 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 2 4361669 2020.05.11 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4361670 2020.05.11 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 4361671 2020.05.11 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 6 4361668 2020.05.11 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 6 4361666 2020.05.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4361667 2020.05.11 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 4361665 2020.05.11 mapa
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 2 4361664 2020.05.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4360717 2020.05.11 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4360716 2020.05.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4360711 2020.05.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4360709 2020.05.11 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4360710 2020.05.11 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 4360682 2020.05.11 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4360681 2020.05.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4360680 2020.05.11 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4360676 2020.05.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4360677 2020.05.11 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4360675 2020.05.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4360683 2020.05.11 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4360673 2020.05.11 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4360674 2020.05.11 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4360672 2020.05.11 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4360671 2020.05.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4360669 2020.05.11 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4360678 2020.05.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4360679 2020.05.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4360668 2020.05.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4360670 2020.05.11 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4360667 2020.05.11 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4360666 2020.05.11 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 4360665 2020.05.11 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4360663 2020.05.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4360664 2020.05.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4360661 2020.05.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4360660 2020.05.11 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4360662 2020.05.11 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4360659 2020.05.11 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4360658 2020.05.11 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4360657 2020.05.11 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4360656 2020.05.11 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4360655 2020.05.11 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4360653 2020.05.11 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 8 4360654 2020.05.11 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 4360652 2020.05.11 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4360651 2020.05.11 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 4360649 2020.05.11 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 4360650 2020.05.11 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 3 4341158 2020.05.09 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4341155 2020.05.09 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 4341151 2020.05.09 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4341149 2020.05.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4341148 2020.05.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4341146 2020.05.09 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4341143 2020.05.09 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4341141 2020.05.09 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 3 4341140 2020.05.09 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4341139 2020.05.09 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4341162 2020.05.09 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 10 4341163 2020.05.09 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4341164 2020.05.09 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 3 4341161 2020.05.09 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4341160 2020.05.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4341159 2020.05.09 mapa
bardzo rzadki czapla purpurowa, Ardea purpurea 1 4341157 2020.05.09 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 5 4341156 2020.05.09 mapa
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 2 4341153 2020.05.09 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 4341154 2020.05.09 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4341150 2020.05.09 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 4341152 2020.05.09 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 3 4341147 2020.05.09 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4341144 2020.05.09 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4341145 2020.05.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4341142 2020.05.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4341136 2020.05.09 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4341138 2020.05.09 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4341135 2020.05.09 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4341134 2020.05.09 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4341137 2020.05.09 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4341133 2020.05.09 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4341132 2020.05.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4341131 2020.05.09 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4341130 2020.05.09 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4341129 2020.05.09 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4341128 2020.05.09 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4341127 2020.05.09 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4341126 2020.05.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4341125 2020.05.09 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4341124 2020.05.09 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 25 4341123 2020.05.09 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 4341121 2020.05.09 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4341122 2020.05.09 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 4341120 2020.05.09 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 5 4341119 2020.05.09 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4341118 2020.05.09 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4341114 2020.05.09 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 12 4341115 2020.05.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4341116 2020.05.09 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4341113 2020.05.09 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4341111 2020.05.09 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4341112 2020.05.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4341109 2020.05.09 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 4 4341110 2020.05.09 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 4341108 2020.05.09 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4341107 2020.05.09 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4341106 2020.05.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4341104 2020.05.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4341103 2020.05.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 4341102 2020.05.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4341101 2020.05.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4341100 2020.05.09 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 4341099 2020.05.09 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 4341097 2020.05.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4341098 2020.05.09 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4341096 2020.05.09 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4341095 2020.05.09 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4341093 2020.05.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4341094 2020.05.09 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 4 4341092 2020.05.09 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4341091 2020.05.09 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4341090 2020.05.09 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4341089 2020.05.09 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4341088 2020.05.09 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4341086 2020.05.09 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 4341087 2020.05.09 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 4341084 2020.05.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4341085 2020.05.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4341083 2020.05.09 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4341081 2020.05.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4341080 2020.05.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4341079 2020.05.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4341082 2020.05.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4341078 2020.05.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4341077 2020.05.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4341076 2020.05.09 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4341074 2020.05.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4341073 2020.05.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4341075 2020.05.09 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4305128 2020.05.03 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 4305129 2020.05.03 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 33 4305126 2020.05.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4305127 2020.05.03 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4305123 2020.05.03 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 4305125 2020.05.03 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 4305122 2020.05.03 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 3 4305121 2020.05.03 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 4305120 2020.05.03 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4305119 2020.05.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4305124 2020.05.03 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 5 4305117 2020.05.03 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 4305116 2020.05.03 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4305118 2020.05.03 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4305176 2020.05.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 50 4305163 2020.05.03 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4305153 2020.05.03 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4305149 2020.05.03 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 4305171 2020.05.03 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 2 4305146 2020.05.03 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 4305166 2020.05.03 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 4305142 2020.05.03 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 4305141 2020.05.03 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4305135 2020.05.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4305137 2020.05.03 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4305138 2020.05.03 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4305160 2020.05.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4305132 2020.05.03 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4305131 2020.05.03 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4305130 2020.05.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 4 4305175 2020.05.03 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4305168 2020.05.03 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 4305164 2020.05.03 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 4305154 2020.05.03 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4305170 2020.05.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4305152 2020.05.03 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 3 4305157 2020.05.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4305172 2020.05.03 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4305148 2020.05.03 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4305145 2020.05.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4305144 2020.05.03 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4305140 2020.05.03 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4305165 2020.05.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4305177 2020.05.03 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4305134 2020.05.03 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4305133 2020.05.03 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4305159 2020.05.03 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4305158 2020.05.03 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4305155 2020.05.03 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 2 4305156 2020.05.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 4305174 2020.05.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4305173 2020.05.03 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4305151 2020.05.03 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 4305150 2020.05.03 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4305169 2020.05.03 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 16 4305147 2020.05.03 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 4305167 2020.05.03 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4305143 2020.05.03 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 4305162 2020.05.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4305139 2020.05.03 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4305161 2020.05.03 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4305136 2020.05.03 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4305115 2020.05.03 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4305111 2020.05.03 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4305113 2020.05.03 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4305110 2020.05.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4305112 2020.05.03 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4305108 2020.05.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4305109 2020.05.03 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4305106 2020.05.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4305107 2020.05.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 6 4305105 2020.05.03 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4305104 2020.05.03 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4305102 2020.05.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4305103 2020.05.03 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 10 4305100 2020.05.03 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4305101 2020.05.03 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 200 4305099 2020.05.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4276262 2020.04.30 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4276261 2020.04.30 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4276260 2020.04.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4276259 2020.04.30 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4276258 2020.04.30 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 4276256 2020.04.30 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4276257 2020.04.30 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4276255 2020.04.30 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4276254 2020.04.30 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4276253 2020.04.30 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4276251 2020.04.30 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4276252 2020.04.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4276277 2020.04.30 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4276276 2020.04.30 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4276275 2020.04.30 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4276274 2020.04.30 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4276273 2020.04.30 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4276272 2020.04.30 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 4276271 2020.04.30 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4276269 2020.04.30 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4276270 2020.04.30 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4276268 2020.04.30 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4276266 2020.04.30 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4276267 2020.04.30 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4276265 2020.04.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4276264 2020.04.29 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4276278 2020.04.29 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 4276263 2020.04.29 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4276248 2020.04.29 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4276247 2020.04.29 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4276250 2020.04.29 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4276249 2020.04.29 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4276246 2020.04.29 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4276244 2020.04.29 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4276245 2020.04.29 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4276243 2020.04.29 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4276242 2020.04.29 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4276241 2020.04.29 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4276240 2020.04.29 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4276237 2020.04.29 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4276239 2020.04.29 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4276238 2020.04.29 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 4276236 2020.04.29 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4276235 2020.04.29 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4266043 2020.04.28 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4266039 2020.04.28 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4266033 2020.04.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 150 4266041 2020.04.28 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 4266047 2020.04.28 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4266036 2020.04.28 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4266028 2020.04.28 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4266032 2020.04.28 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4266026 2020.04.28 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4266025 2020.04.28 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4266030 2020.04.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4266024 2020.04.28 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4266022 2020.04.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4266020 2020.04.28 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4266027 2020.04.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4266064 2020.04.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4266063 2020.04.28 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4266061 2020.04.28 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4266062 2020.04.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4266057 2020.04.28 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4266059 2020.04.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 8 4266056 2020.04.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4266058 2020.04.28 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4266054 2020.04.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4266055 2020.04.28 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4266052 2020.04.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4266053 2020.04.28 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4266060 2020.04.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4266046 2020.04.28 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 9 4266050 2020.04.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4266048 2020.04.28 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4266051 2020.04.28 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 4266049 2020.04.28 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4266044 2020.04.28 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4266045 2020.04.28 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4266042 2020.04.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4266040 2020.04.28 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4266037 2020.04.28 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 22 4266038 2020.04.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 6 4266034 2020.04.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 4266035 2020.04.28 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4266031 2020.04.28 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4266029 2020.04.28 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4266021 2020.04.28 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4266019 2020.04.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 4266023 2020.04.28 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 4266018 2020.04.28 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4263292 2020.04.28 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4263294 2020.04.28 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4263291 2020.04.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 4263290 2020.04.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 4263293 2020.04.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4263289 2020.04.28 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4263287 2020.04.28 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 4263288 2020.04.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4263286 2020.04.28 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4263285 2020.04.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4263283 2020.04.28 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 4263284 2020.04.28 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4263282 2020.04.28 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 4263281 2020.04.28 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 6 4263279 2020.04.28 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 4263280 2020.04.28 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4263275 2020.04.28 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 4263278 2020.04.28 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4263273 2020.04.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4263277 2020.04.28 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4263274 2020.04.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4263276 2020.04.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4263271 2020.04.28 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4263270 2020.04.28 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4263272 2020.04.28 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4263268 2020.04.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4263269 2020.04.28 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4263265 2020.04.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4263267 2020.04.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4263266 2020.04.28 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 4248517 2020.04.26 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4248515 2020.04.26 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4248518 2020.04.26 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4248516 2020.04.26 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4248514 2020.04.26 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4248513 2020.04.26 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4248512 2020.04.26 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 4248511 2020.04.26 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4248509 2020.04.26 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4248510 2020.04.26 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4248506 2020.04.26 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 4248505 2020.04.26 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4248508 2020.04.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 4248507 2020.04.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4248504 2020.04.26 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4248503 2020.04.26 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4248502 2020.04.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4248501 2020.04.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4248500 2020.04.26 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4248499 2020.04.26 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4248497 2020.04.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4248498 2020.04.26 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4248495 2020.04.26 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4248496 2020.04.26 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4248494 2020.04.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4248493 2020.04.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4248490 2020.04.26 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4248492 2020.04.26 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4248491 2020.04.26 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4248486 2020.04.26 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4248488 2020.04.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4248487 2020.04.26 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4248489 2020.04.26 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4248485 2020.04.26 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4248483 2020.04.26 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 4248484 2020.04.26 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4237278 2020.04.25 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4237271 2020.04.25 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 4237275 2020.04.25 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 4237276 2020.04.25 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 4 4237273 2020.04.25 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 4237266 2020.04.25 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 4237269 2020.04.25 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 4237263 2020.04.25 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 150 4237268 2020.04.25 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 4237304 2020.04.25 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4237303 2020.04.25 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4237305 2020.04.25 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4237262 2020.04.25 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4237265 2020.04.25 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4237299 2020.04.25 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4237260 2020.04.25 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4237283 2020.04.25 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4237287 2020.04.25 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4237255 2020.04.25 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4237277 2020.04.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4237254 2020.04.25 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4237247 2020.04.25 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4237272 2020.04.25 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4237248 2020.04.25 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4237250 2020.04.25 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 17 4237264 2020.04.25 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 4237241 2020.04.25 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4237240 2020.04.25 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4237238 2020.04.25 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 4237236 2020.04.25 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 4237235 2020.04.25 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4237261 2020.04.25 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4237295 2020.04.25 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4237290 2020.04.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4237294 2020.04.25 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 4237258 2020.04.25 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4237292 2020.04.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4237297 2020.04.25 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4237285 2020.04.25 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4237286 2020.04.25 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4237279 2020.04.25 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4237270 2020.04.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4237296 2020.04.25 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4237256 2020.04.25 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4237251 2020.04.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4237284 2020.04.25 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 20 4237242 2020.04.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4237257 2020.04.25 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4237249 2020.04.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4237274 2020.04.25 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4237246 2020.04.25 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 4237243 2020.04.25 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4237244 2020.04.25 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4237239 2020.04.25 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 20 4237234 2020.04.25 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4237237 2020.04.25 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4237233 2020.04.25 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4237232 2020.04.25 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4237230 2020.04.25 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 4237231 2020.04.25 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4237229 2020.04.25 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4237227 2020.04.25 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4237228 2020.04.25 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 4237301 2020.04.25 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 4237293 2020.04.25 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4237291 2020.04.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4237252 2020.04.25 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4237281 2020.04.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4237302 2020.04.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4237282 2020.04.25 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4237259 2020.04.25 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4237300 2020.04.25 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4237298 2020.04.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4237289 2020.04.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4237288 2020.04.25 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4237280 2020.04.25 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4237253 2020.04.25 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4237267 2020.04.25 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4237245 2020.04.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4235764 2020.04.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4235763 2020.04.25 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 4235762 2020.04.25 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4235758 2020.04.25 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4235760 2020.04.25 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4235761 2020.04.25 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4235754 2020.04.25 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4235759 2020.04.25 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4235757 2020.04.25 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4235755 2020.04.25 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4235756 2020.04.25 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4235753 2020.04.25 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 4235752 2020.04.25 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4235751 2020.04.25 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4235750 2020.04.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4235749 2020.04.25 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 4235748 2020.04.25 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4235747 2020.04.25 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4235746 2020.04.25 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 4235745 2020.04.25 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4235742 2020.04.25 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4235741 2020.04.25 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4235739 2020.04.25 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4235738 2020.04.25 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 7 4235743 2020.04.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4235744 2020.04.25 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4235740 2020.04.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4235736 2020.04.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4235737 2020.04.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4235735 2020.04.25 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4235734 2020.04.25 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4235733 2020.04.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 17 4235732 2020.04.25 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4235731 2020.04.25 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4235730 2020.04.25 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4234762 2020.04.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 4234759 2020.04.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4234760 2020.04.25 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4234758 2020.04.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4234757 2020.04.25 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4234761 2020.04.25 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4234756 2020.04.25 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4234755 2020.04.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4234752 2020.04.25 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4234753 2020.04.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4234751 2020.04.25 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4234750 2020.04.25 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 4 4234754 2020.04.25 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4234748 2020.04.25 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4234749 2020.04.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4234743 2020.04.25 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4234747 2020.04.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 4234746 2020.04.25 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4234745 2020.04.25 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4234742 2020.04.25 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 4234740 2020.04.25 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 4234741 2020.04.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4234739 2020.04.25 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4234738 2020.04.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4234744 2020.04.25 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4234737 2020.04.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4234736 2020.04.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4234735 2020.04.25 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4234734 2020.04.25 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4223407 2020.04.23 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4219698 2020.04.23 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4219695 2020.04.23 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4223406 2020.04.23 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4223403 2020.04.23 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4223404 2020.04.23 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4223402 2020.04.23 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4223401 2020.04.23 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4223400 2020.04.23 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4223399 2020.04.23 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4223398 2020.04.23 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4223397 2020.04.23 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4223395 2020.04.23 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4223396 2020.04.23 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4223394 2020.04.23 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4218353 2020.04.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4218352 2020.04.22 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4218351 2020.04.22 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4218369 2020.04.22 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4218370 2020.04.22 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4218368 2020.04.22 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4218366 2020.04.22 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4218367 2020.04.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4218365 2020.04.22 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4218364 2020.04.22 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4218363 2020.04.22 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4218362 2020.04.22 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4218361 2020.04.22 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4218360 2020.04.22 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4218359 2020.04.22 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4218358 2020.04.22 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4218357 2020.04.22 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4218356 2020.04.22 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4218355 2020.04.22 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4218350 2020.04.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4218349 2020.04.22 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 4218348 2020.04.22 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 6 4218347 2020.04.22 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 11 4218346 2020.04.22 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4218345 2020.04.22 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4218344 2020.04.22 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4218342 2020.04.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4218341 2020.04.22 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4218340 2020.04.22 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 4218338 2020.04.22 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4218339