Pełna lista obserwacji drużyny

Greyowl : Piotr Olszewski


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 4942562 2020.11.23 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4942564 2020.11.23 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4942624 2020.11.23 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 15 4942639 2020.11.23 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4943533 2020.11.23 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 4943534 2020.11.23 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4943535 2020.11.23 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4932756 2020.11.19 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 4932757 2020.11.19 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4932759 2020.11.19 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4932760 2020.11.19 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4932761 2020.11.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4932762 2020.11.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4932763 2020.11.19 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4932764 2020.11.19 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 4932765 2020.11.19 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 4932766 2020.11.19 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4932767 2020.11.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4932768 2020.11.19 mapa
rzadki płomykówka, Tyto alba 1 4925018 2020.11.15 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4925037 2020.11.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4925044 2020.11.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4916439 2020.11.13 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 4916440 2020.11.13 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4905832 2020.11.08 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4897489 2020.11.06 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4898678 2020.11.06 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4898679 2020.11.06 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 4898680 2020.11.06 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4898681 2020.11.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4898682 2020.11.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4898683 2020.11.06 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 4895292 2020.11.04 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 4881116 2020.10.29 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4878345 2020.10.27 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4878346 2020.10.27 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 4878347 2020.10.27 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4878348 2020.10.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 12 4878349 2020.10.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4878350 2020.10.27 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4878351 2020.10.27 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4878352 2020.10.27 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4878353 2020.10.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 4878354 2020.10.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4878355 2020.10.27 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 4878356 2020.10.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 5 4878357 2020.10.27 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4866810 2020.10.23 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4866865 2020.10.23 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 4862837 2020.10.21 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4862844 2020.10.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4862848 2020.10.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4862850 2020.10.21 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4862854 2020.10.21 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4862858 2020.10.21 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 4874743 2020.10.21 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 5 4853067 2020.10.16 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4853068 2020.10.16 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4843789 2020.10.13 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4843790 2020.10.13 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4843800 2020.10.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 4843801 2020.10.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4843802 2020.10.13 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 4843803 2020.10.13 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 4843804 2020.10.13 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 4 4843805 2020.10.13 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4843806 2020.10.13 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4843808 2020.10.13 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 70 4843809 2020.10.13 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 10 4843810 2020.10.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4843811 2020.10.13 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 4843913 2020.10.13 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4830138 2020.10.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 300 4829789 2020.10.08 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 50 4829790 2020.10.08 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 30 4829791 2020.10.08 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 4829793 2020.10.08 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4829794 2020.10.08 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 3 4829795 2020.10.08 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4829796 2020.10.08 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 150 4829797 2020.10.08 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 4829798 2020.10.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4829800 2020.10.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4829801 2020.10.08 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 4829958 2020.10.08 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 10 4829959 2020.10.08 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4829960 2020.10.08 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 4829968 2020.10.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 300 4827856 2020.10.07 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 100 4827857 2020.10.07 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 30 4827858 2020.10.07 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 50 4827859 2020.10.07 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 4827860 2020.10.07 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 4827861 2020.10.07 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 10 4827862 2020.10.07 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 20 4827863 2020.10.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 4827864 2020.10.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4827865 2020.10.07 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 4827866 2020.10.07 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4827867 2020.10.07 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4827869 2020.10.07 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4827872 2020.10.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4827873 2020.10.07 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4827874 2020.10.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4827875 2020.10.07 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4827876 2020.10.07 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4827877 2020.10.07 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 4827878 2020.10.07 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 4827879 2020.10.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1000 4827880 2020.10.07 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4827884 2020.10.07 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 4827886 2020.10.07 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 4827890 2020.10.07 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 6 4829971 2020.10.07 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4813213 2020.10.03 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 4816253 2020.10.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 4816255 2020.10.03 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 4803002 2020.09.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4803003 2020.09.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4803004 2020.09.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 500 4803008 2020.09.27 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4783787 2020.09.20 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 4783789 2020.09.20 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 4783654 2020.09.19 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4783655 2020.09.19 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4783677 2020.09.19 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 4783682 2020.09.19 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 4783685 2020.09.19 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 500 4783774 2020.09.18 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 4783779 2020.09.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 4783780 2020.09.18 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 4783781 2020.09.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 4783783 2020.09.18 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 4783784 2020.09.18 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4783785 2020.09.18 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 4797914 2020.09.15 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 4797915 2020.09.15 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 4797916 2020.09.15 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 4764258 2020.09.12 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 4764259 2020.09.12 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4764260 2020.09.12 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4764261 2020.09.12 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 3 4764270 2020.09.12 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4764271 2020.09.12 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 4764272 2020.09.12 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4764273 2020.09.12 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 4764275 2020.09.12 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4766034 2020.09.12 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 4752773 2020.09.06 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 4752915 2020.09.06 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4752917 2020.09.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4752930 2020.09.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4752942 2020.09.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4752947 2020.09.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 8 4752955 2020.09.06 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4744560 2020.09.03 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4744567 2020.09.03 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 4740972 2020.08.31 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 4 4700089 2020.08.16 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 30 4700090 2020.08.16 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4700091 2020.08.16 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 4700092 2020.08.16 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4700094 2020.08.16 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4700095 2020.08.16 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4700098 2020.08.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4700109 2020.08.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4700110 2020.08.16 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4700111 2020.08.16 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4700113 2020.08.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4700115 2020.08.16 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 4700116 2020.08.16 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 4700123 2020.08.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4700125 2020.08.16 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4700126 2020.08.16 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4700134 2020.08.16 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 3 4700889 2020.08.16 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 4700890 2020.08.16 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4700891 2020.08.16 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4700892 2020.08.16 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4700894 2020.08.16 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 4 4687145 2020.08.09 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 4687146 2020.08.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4687147 2020.08.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4687148 2020.08.09 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 4687149 2020.08.09 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 3 4687150 2020.08.09 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4687151 2020.08.09 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 4677492 2020.08.07 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 4677493 2020.08.07 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 4672494 2020.08.04 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4672495 2020.08.04 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4621526 2020.07.14 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 4621527 2020.07.14 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4621535 2020.07.14 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 3 4584048 2020.06.30 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 4584049 2020.06.30 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4584050 2020.06.30 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4584051 2020.06.30 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4584052 2020.06.30 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 4584053 2020.06.30 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4584054 2020.06.30 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 17 4584055 2020.06.30 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 4584056 2020.06.30 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 4584058 2020.06.30 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4584059 2020.06.30 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4584060 2020.06.30 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4584061 2020.06.30 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4584062 2020.06.30 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4584063 2020.06.30 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 4584064 2020.06.30 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 4584065 2020.06.30 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4584066 2020.06.30 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4569363 2020.06.25 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4569364 2020.06.25 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4569365 2020.06.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 4569366 2020.06.25 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4569368 2020.06.25 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 4 4569369 2020.06.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4569371 2020.06.25 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4569373 2020.06.25 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4569374 2020.06.25 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4569375 2020.06.25 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4569376 2020.06.25 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4569377 2020.06.25 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4552795 2020.06.20 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4552797 2020.06.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4552799 2020.06.20 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4552802 2020.06.20 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 4 4542914 2020.06.16 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 4542924 2020.06.16 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 4 4542928 2020.06.16 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 4542934 2020.06.16 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 4 4542940 2020.06.16 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 4 4542943 2020.06.16 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 4542945 2020.06.16 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 4542946 2020.06.16 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50 4542947 2020.06.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4542948 2020.06.16 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 4542950 2020.06.16 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 4542951 2020.06.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 4542952 2020.06.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4542953 2020.06.16 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4542955 2020.06.16 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4542956 2020.06.16 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4542957 2020.06.16 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4542960 2020.06.16 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4542961 2020.06.16 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4542962 2020.06.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4542963 2020.06.16 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4542964 2020.06.16 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4542965 2020.06.16 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4542966 2020.06.16 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4542967 2020.06.16 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4542968 2020.06.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4542978 2020.06.16 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4542979 2020.06.16 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4542980 2020.06.16 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 4543081 2020.06.16 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 50 4423285 2020.05.23 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 4423290 2020.05.23 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4423291 2020.05.23 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 4423293 2020.05.23 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4423296 2020.05.23 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4425379 2020.05.23 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4425390 2020.05.23 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4425391 2020.05.23 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 4425393 2020.05.23 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 4425400 2020.05.23 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4425403 2020.05.23 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4425405 2020.05.23 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4425406 2020.05.23 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4425409 2020.05.23 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 4425420 2020.05.23 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4425428 2020.05.23 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4425432 2020.05.23 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4425447 2020.05.23 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4425526 2020.05.23 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 4388297 2020.05.16 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4388301 2020.05.16 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 4388307 2020.05.16 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4388314 2020.05.16 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 4332505 2020.05.08 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4329437 2020.05.07 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4329440 2020.05.07 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4329441 2020.05.07 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4329442 2020.05.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4329453 2020.05.07 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4329454 2020.05.07 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4323111 2020.05.06 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 4324122 2020.05.06 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4324124 2020.05.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4324127 2020.05.06 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 4324133 2020.05.06 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 3 4324139 2020.05.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4324143 2020.05.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4324152 2020.05.06 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4324153 2020.05.06 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4324319 2020.05.06 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4316406 2020.05.05 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4316421 2020.05.05 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4316422 2020.05.05 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 10 4320036 2020.05.05 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4292639 2020.05.02 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4292640 2020.05.02 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 4292641 2020.05.02 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4292648 2020.05.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4292677 2020.05.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4292679 2020.05.02 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4267836 2020.04.29 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 4267843 2020.04.29 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4267862 2020.04.29 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 3 4267865 2020.04.29 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4268124 2020.04.29 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4268126 2020.04.29 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4268127 2020.04.29 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4268128 2020.04.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4268129 2020.04.29 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4268130 2020.04.29 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4268131 2020.04.29 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4270919 2020.04.29 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4206318 2020.04.21 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 4205228 2020.04.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4205232 2020.04.20 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4205243 2020.04.20 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4205244 2020.04.20 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4205248 2020.04.20 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4205249 2020.04.20 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4205257 2020.04.20 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4205258 2020.04.20 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4205259 2020.04.20 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4192715 2020.04.19 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4192716 2020.04.19 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 4204914 2020.04.19 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 17 4204915 2020.04.19 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 5 4204916 2020.04.19 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 50 4204917 2020.04.19 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 4204918 2020.04.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4204919 2020.04.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4204920 2020.04.19 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4204921 2020.04.19 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 4204922 2020.04.19 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 4 4204923 2020.04.19 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4204924 2020.04.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4204925 2020.04.19 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 4204926 2020.04.19 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 3 4204927 2020.04.19 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 4204928 2020.04.19 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 5 4204929 2020.04.19 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4204930 2020.04.19 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 4204931 2020.04.19 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 4204932 2020.04.19 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4204933 2020.04.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4204934 2020.04.19 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4204935 2020.04.19 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4204936 2020.04.19 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 4204937 2020.04.19 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4204938 2020.04.19 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 4204939 2020.04.19 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4205099 2020.04.19 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4205100 2020.04.19 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 4205101 2020.04.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 4205102 2020.04.19 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 4205103 2020.04.19 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 4205104 2020.04.19 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4205105 2020.04.19 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4205106 2020.04.19 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4205107 2020.04.19 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4205108 2020.04.19 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4205196 2020.04.19 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4205205 2020.04.19 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4205207 2020.04.19 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 4205218 2020.04.19 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 4205219 2020.04.19 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 15 4205221 2020.04.19 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4205222 2020.04.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 4205223 2020.04.19 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4186431 2020.04.18 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4186434 2020.04.18 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4186436 2020.04.18 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4186477 2020.04.18 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4186480 2020.04.18 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4186483 2020.04.18 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4188585 2020.04.18 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4188594 2020.04.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4188609 2020.04.18 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4188610 2020.04.18 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4188612 2020.04.18 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4188716 2020.04.18 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4170055 2020.04.15 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4170994 2020.04.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 12 4166038 2020.04.14 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 4166039 2020.04.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 4166041 2020.04.14 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4166045 2020.04.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4166050 2020.04.14 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 4166053 2020.04.14 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4166056 2020.04.14 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 4166059 2020.04.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 4166063 2020.04.14 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4166064 2020.04.14 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4166065 2020.04.14 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 5 4166066 2020.04.14 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 4166067 2020.04.14 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 4166069 2020.04.14 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 20 4166073 2020.04.14 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 12 4166095 2020.04.14 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 4166125 2020.04.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 4166126 2020.04.14 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 4166127 2020.04.14 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4166129 2020.04.14 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4166130 2020.04.14 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 4166131 2020.04.14 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4166196 2020.04.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 70 4166197 2020.04.14 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4166198 2020.04.14 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4166199 2020.04.14 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 4166200 2020.04.14 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4166202 2020.04.14 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4166203 2020.04.14 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 20 4166204 2020.04.14 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 20 4166205 2020.04.14 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4166206 2020.04.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4166213 2020.04.14 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 4166214 2020.04.14 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4166215 2020.04.14 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4166216 2020.04.14 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4166217 2020.04.14 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4166218 2020.04.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4166219 2020.04.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4166220 2020.04.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4166221 2020.04.14 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4166222 2020.04.14 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4166223 2020.04.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 50 4166225 2020.04.14 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4167125 2020.04.14 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4167127 2020.04.14 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4167128 2020.04.14 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 4158460 2020.04.12 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 4158461 2020.04.12 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4158462 2020.04.12 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4158480 2020.04.12 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4158481 2020.04.12 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 4158482 2020.04.12 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4158483 2020.04.12 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 4147779 2020.04.10 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4141605 2020.04.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4141606 2020.04.09 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4141607 2020.04.09 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4141608 2020.04.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 15 4141610 2020.04.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4141611 2020.04.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4141613 2020.04.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4141614 2020.04.09 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4141615 2020.04.09 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4141617 2020.04.09 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4141618 2020.04.09 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 4141619 2020.04.09 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 3 4141621 2020.04.09 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 4141623 2020.04.09 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4141624 2020.04.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4141965 2020.04.09 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 4141966 2020.04.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 4141982 2020.04.09 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4142062 2020.04.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 150 4142142 2020.04.09 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4142144 2020.04.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4142146 2020.04.09 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 4142147 2020.04.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4142148 2020.04.09 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 3 4142149 2020.04.09 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 4142150 2020.04.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 4142152 2020.04.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 4142153 2020.04.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4142154 2020.04.09 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 12 4142155 2020.04.09 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 16 4142171 2020.04.09 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 4142172 2020.04.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4142173 2020.04.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4142174 2020.04.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4142176 2020.04.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4142177 2020.04.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4142178 2020.04.09 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 3 4142196 2020.04.09 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4133500 2020.04.07 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4133501 2020.04.07 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 4133502 2020.04.07 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 4133521 2020.04.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 4133524 2020.04.07 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4133527 2020.04.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4133529 2020.04.07 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4133531 2020.04.07 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4133554 2020.04.07 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4133555 2020.04.07 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4133556 2020.04.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4133623 2020.04.07 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4133640 2020.04.07 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4133656 2020.04.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4133658 2020.04.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4133659 2020.04.07 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4133660 2020.04.07 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4133661 2020.04.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4133662 2020.04.07 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4133663 2020.04.07 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 4121040 2020.04.05 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4121042 2020.04.05 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4121044 2020.04.05 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4121045 2020.04.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4121046 2020.04.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4121048 2020.04.05 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4121049 2020.04.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4121050 2020.04.05 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4121061 2020.04.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4121062 2020.04.05 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 4121072 2020.04.05 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4121074 2020.04.05 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4121075 2020.04.05 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4121079 2020.04.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4121080 2020.04.05 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 4121194 2020.04.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4121197 2020.04.05 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 4121198 2020.04.05 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4121199 2020.04.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4121200 2020.04.05 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4121201 2020.04.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4121203 2020.04.05 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4121204 2020.04.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4121206 2020.04.05 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4121207 2020.04.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4121208 2020.04.05 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4121209 2020.04.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4121210 2020.04.05 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4121231 2020.04.05 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4121246 2020.04.05 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4121247 2020.04.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4121248 2020.04.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4121275 2020.04.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4121276 2020.04.05 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4121277 2020.04.05 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4121305 2020.04.05 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4121306 2020.04.05 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4121308 2020.04.05 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4121309 2020.04.05 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 4 4121310 2020.04.05 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4123544 2020.04.05 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4123546 2020.04.05 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 4123549 2020.04.05 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4123550 2020.04.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4123551 2020.04.05 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4123552 2020.04.05 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4123553 2020.04.05 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4123554 2020.04.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4123561 2020.04.05 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4118222 2020.04.04 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 4118239 2020.04.04 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 6 4118244 2020.04.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4118248 2020.04.04 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4111906 2020.04.02 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4111908 2020.04.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4111909 2020.04.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4111910 2020.04.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4111911 2020.04.02 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4111912 2020.04.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4111913 2020.04.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 4111914 2020.04.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4104791 2020.03.31 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4104793 2020.03.31 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4104796 2020.03.31 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4104797 2020.03.31 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4104798 2020.03.31 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4104799 2020.03.31 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 4104800 2020.03.31 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4104802 2020.03.31 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4104804 2020.03.31 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4104805 2020.03.31 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4104806 2020.03.31 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 4104823 2020.03.31 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 4104826 2020.03.31 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4104833 2020.03.31 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 4104859 2020.03.31 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 4105051 2020.03.31 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 4 4105080 2020.03.31 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4105134 2020.03.31 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 5 4105151 2020.03.31 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 4105153 2020.03.31 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 40 4105156 2020.03.31 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 4105175 2020.03.31 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4105177 2020.03.31 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4092358 2020.03.28 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 4084019 2020.03.27 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 4084020 2020.03.27 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4084021 2020.03.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4084022 2020.03.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4084023 2020.03.27 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4084024 2020.03.27 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4084025 2020.03.27 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4076404 2020.03.25 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4082620 2020.03.25 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4076400 2020.03.24 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 10 4057863 2020.03.20 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 30 4057864 2020.03.20 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4057881 2020.03.20 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 4057882 2020.03.20 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4057885 2020.03.20 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 4057886 2020.03.20 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4057887 2020.03.20 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 4057888 2020.03.20 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4057889 2020.03.20 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4057890 2020.03.20 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4057891 2020.03.20 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 4057892 2020.03.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 4057893 2020.03.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4057895 2020.03.20 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4057896 2020.03.20 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4057897 2020.03.20 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 4057899 2020.03.20 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4057900 2020.03.20 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 30 4057901 2020.03.20 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 4059066 2020.03.18 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 4060085 2020.03.18 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4028409 2020.03.16 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4024293 2020.03.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4024294 2020.03.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4024296 2020.03.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4013663 2020.03.13 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4013668 2020.03.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 4013676 2020.03.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4013678 2020.03.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 4002808 2020.03.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4002811 2020.03.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 4002814 2020.03.09 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 15 4002837 2020.03.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4002842 2020.03.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4002843 2020.03.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 3991568 2020.03.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 8 3991569 2020.03.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 3991570 2020.03.07 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 30 3991571 2020.03.07 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 3991572 2020.03.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 3991573 2020.03.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 3982748 2020.03.05 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 3982750 2020.03.05 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 3976291 2020.03.02 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 3 3960309 2020.02.27 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 30 3960310 2020.02.27 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 10 3960311 2020.02.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 3960312 2020.02.27 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 3960313 2020.02.27 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3960314 2020.02.27 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 3960315 2020.02.27 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 3960316 2020.02.27 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 3960317 2020.02.27 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 3960320 2020.02.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 3960333 2020.02.27 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 3960334 2020.02.27 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 3960335 2020.02.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3960336 2020.02.27 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 3960337 2020.02.27 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 3960338 2020.02.27 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 3960339 2020.02.27 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 3960341 2020.02.27 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 15 3961376 2020.02.27 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3958124 2020.02.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 3958125 2020.02.26 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 3958126 2020.02.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3958127 2020.02.26 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 3958128 2020.02.26 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 3958129 2020.02.26 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 3 3958130 2020.02.26 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 3958131 2020.02.26 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 3958135 2020.02.26 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 3958136 2020.02.26 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 60 3958137 2020.02.26 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 3958138 2020.02.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 3958139 2020.02.26 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 3958140 2020.02.26 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 3958141 2020.02.26 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 150 3958142 2020.02.26 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 100 3958143 2020.02.26 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 3958144 2020.02.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 3958145 2020.02.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 80 3958147 2020.02.26 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 3958150 2020.02.26 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 6 3958152 2020.02.26 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 30 3958153 2020.02.26 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 8 3958156 2020.02.26 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 3958157 2020.02.26 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 3958158 2020.02.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3958159 2020.02.26 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 3958764 2020.02.26 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 3958765 2020.02.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 3958766 2020.02.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 3958767 2020.02.26 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 3959053 2020.02.26 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 3959054 2020.02.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 20 3959055 2020.02.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 3959056 2020.02.26 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 3959057 2020.02.26 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 3959058 2020.02.26 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 3959059 2020.02.26 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 3959060 2020.02.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 3956084 2020.02.25 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 6 3956086 2020.02.25 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 3952429 2020.02.23 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 3952430 2020.02.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3952431 2020.02.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 20 3952432 2020.02.23 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 3952433 2020.02.23 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 50 3952434 2020.02.23 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 3952435 2020.02.23 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 3946739 2020.02.22 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 10 3946745 2020.02.22 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 3946820 2020.02.22 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 50 3947647 2020.02.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3947648 2020.02.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 3947650 2020.02.22 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 3947651 2020.02.22 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 24 3947657 2020.02.22 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 15 3947663 2020.02.22 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 3943171 2020.02.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 3943172 2020.02.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 15 3943173 2020.02.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 3943174 2020.02.21 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 3943175 2020.02.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 3943176 2020.02.21 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 70 3943178 2020.02.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 3943188 2020.02.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 3943102 2020.02.20 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 3943108 2020.02.20 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 3943109 2020.02.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3943114 2020.02.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3943115 2020.02.20 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 27 3943151 2020.02.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3943165 2020.02.20 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 3943166 2020.02.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 20 3943167 2020.02.20 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 3943168 2020.02.20 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 3943169 2020.02.20 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 3943170 2020.02.20 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 3943088 2020.02.19 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 50 3943089 2020.02.19 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 3 3943090 2020.02.19 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 3943091 2020.02.19 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 3943092 2020.02.19 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 30 3943093 2020.02.19 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 3943094 2020.02.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 3943095 2020.02.19 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 3943096 2020.02.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3943097 2020.02.19 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 3943098 2020.02.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 3943099 2020.02.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 3943100 2020.02.19 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 3943101 2020.02.19 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 3943159 2020.02.19 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 16 3933194 2020.02.17 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 3933195 2020.02.17 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 19 3933196 2020.02.17 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 3933197 2020.02.17 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 3933198 2020.02.17 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 3933199 2020.02.17 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 50 3928193 2020.02.16 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 70 3928232 2020.02.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 20 3928244 2020.02.16 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 4 3928249 2020.02.16 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 3928253 2020.02.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 3928254 2020.02.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 3928256 2020.02.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 3928302 2020.02.16 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 3928303 2020.02.16 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 3928306 2020.02.16 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 3928307 2020.02.16 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 3924382 2020.02.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 3924385 2020.02.15 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 3924387 2020.02.15 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 11 3924389 2020.02.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 3924391 2020.02.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3924395 2020.02.15 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 3924397 2020.02.15 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 20 3924399 2020.02.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 3924400 2020.02.15 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 3920151 2020.02.14 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 3920152 2020.02.14 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 70 3920153 2020.02.14 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 40 3920154 2020.02.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 3920155 2020.02.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 3920156 2020.02.14 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 140 3920157 2020.02.14 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 3920158 2020.02.14 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 3920159 2020.02.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 14 3920160 2020.02.14 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 5 3920161 2020.02.14 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 3920162 2020.02.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 3920163 2020.02.14 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 3920164 2020.02.14 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 3920165 2020.02.14 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 15 3920166 2020.02.14 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 3920167 2020.02.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 15 3920168 2020.02.14 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 3920169 2020.02.14 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 3920170 2020.02.14 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 70 3920171 2020.02.14 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 70 3920172 2020.02.14 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 50 3920173 2020.02.14 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3920174 2020.02.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 3920175 2020.02.14 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 3920176 2020.02.14 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 17 3920177 2020.02.14 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 3920178 2020.02.14 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 3920180 2020.02.14 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 3920181 2020.02.14 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 30 3920182 2020.02.14 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 30 3920183 2020.02.14 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 3 3920184 2020.02.14 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 3920185 2020.02.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 3920187 2020.02.14 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 3920206 2020.02.14 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 3914687 2020.02.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 3914688 2020.02.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3914689 2020.02.12 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 3914690 2020.02.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 3914692 2020.02.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 3914694 2020.02.12 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 3914695 2020.02.12 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3914696 2020.02.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3914697 2020.02.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3914698 2020.02.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 3914708 2020.02.12 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 3914709 2020.02.12 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 15 3914710 2020.02.12 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 20 3914713 2020.02.12 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 30 3914726 2020.02.12 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 3914727 2020.02.12 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 3914728 2020.02.12 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 5 3914730 2020.02.12 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 3914735 2020.02.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3911501 2020.02.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 3911502 2020.02.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 3911503 2020.02.10 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 3911504 2020.02.10 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3911505 2020.02.10 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 3911506 2020.02.10 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 45 3911507 2020.02.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 15 3911508 2020.02.10 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 3911510 2020.02.10 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 3911511 2020.02.10 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 20 3911512 2020.02.10 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 3911513 2020.02.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 3912469 2020.02.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 3912470 2020.02.10 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 3901438 2020.02.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 3901443 2020.02.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 3901444 2020.02.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 3901445 2020.02.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 25 3901446 2020.02.08 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 3910027 2020.02.08 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 3910054 2020.02.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 15 3900325 2020.02.07 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 3900326 2020.02.07 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 3 3900327 2020.02.07 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 3900328 2020.02.07 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 40 3900329 2020.02.07 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 3 3900331 2020.02.07 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 3900333 2020.02.07 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 3900335 2020.02.07 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 4 3900338 2020.02.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 3900340 2020.02.07 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 3900343 2020.02.07 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 3900345 2020.02.07 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3900351 2020.02.07 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 3901491 2020.02.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 3901493 2020.02.07 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 3909912 2020.02.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 3910017 2020.02.07 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 3889844 2020.02.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3889845 2020.02.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 3889846 2020.02.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 3889847 2020.02.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3889848 2020.02.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 3889944 2020.02.02 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 11 3889946 2020.02.02 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 3889947 2020.02.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 3889948 2020.02.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 3889949 2020.02.02 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 3889950 2020.02.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 3889951 2020.02.02 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 3879063 2020.01.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3879064 2020.01.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3879065 2020.01.29 mapa
pospolity bogatka, Parus major 20 3879060 2020.01.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 3879061 2020.01.28 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 3879062 2020.01.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 3859915 2020.01.23 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 3859916 2020.01.23 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 3859917 2020.01.23 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 3859918 2020.01.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 20 3859919 2020.01.23 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 3859920 2020.01.23 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 3859921 2020.01.23 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 3859922 2020.01.23 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 3859923 2020.01.23 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3859924 2020.01.23 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 15 3859925 2020.01.23 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 3859926 2020.01.23 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 50 3859927 2020.01.23 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 3859967 2020.01.23 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 3858371 2020.01.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3855934 2020.01.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 3855935 2020.01.21 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 3855937 2020.01.21 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 15 3856042 2020.01.21 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 3856043 2020.01.21 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 70 3856044 2020.01.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 3856045 2020.01.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 3856046 2020.01.21 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 3856047 2020.01.21 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 9 3856048 2020.01.21 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 3856049 2020.01.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 3856050 2020.01.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 3856051 2020.01.21 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3856052 2020.01.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 3856054 2020.01.21 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 3856055 2020.01.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 3856056 2020.01.21 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 3856057 2020.01.21 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 3856058 2020.01.21 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 3856059 2020.01.21 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 3856060 2020.01.21 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3856061 2020.01.21 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 3856062 2020.01.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 3856063 2020.01.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 20 3856064 2020.01.21 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 15 3856065 2020.01.21 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 3849827 2020.01.19 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 3829977 2020.01.14 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 3830000 2020.01.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3827326 2020.01.13 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 40 3827327 2020.01.13 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 3827329 2020.01.13 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 3827331 2020.01.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 3827332 2020.01.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 3827333 2020.01.13 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 3827353 2020.01.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 3827354 2020.01.13 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 3827355 2020.01.13 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 3823989 2020.01.12 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3810558 2020.01.09 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 3810561 2020.01.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3810566 2020.01.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 3810568 2020.01.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3810569 2020.01.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 3810570 2020.01.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 3810571 2020.01.09 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 3806720 2020.01.08 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 3806721 2020.01.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 3806722 2020.01.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 3806723 2020.01.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 3806725 2020.01.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 3806726 2020.01.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 3806727 2020.01.08 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 15 3806728 2020.01.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 3806739 2020.01.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 3806740 2020.01.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 3808274 2020.01.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 6 3808280 2020.01.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 3808709 2020.01.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 3808713 2020.01.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3796975 2020.01.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 3796977 2020.01.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 3796979 2020.01.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3796980 2020.01.05 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 3796981 2020.01.05 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 3787644 2020.01.03 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 3787646 2020.01.03 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 3787647 2020.01.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 3787648 2020.01.03 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 3787649 2020.01.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3782658 2020.01.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3782674 2020.01.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 3782675 2020.01.02 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 3782676 2020.01.02 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 3782677 2020.01.02 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 3782678 2020.01.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 3782679 2020.01.02 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 3782680 2020.01.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 3782681 2020.01.02 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 3782683 2020.01.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 3782685 2020.01.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 3782714 2020.01.02 mapa