Pełna lista obserwacji drużyny

Szyny Były Złe : Michał Kica


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 4765296 2020.09.12 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 4764250 2020.09.12 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 4764251 2020.09.12 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4733339 2020.08.30 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4733338 2020.08.30 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4733341 2020.08.30 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4733335 2020.08.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4733337 2020.08.30 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4733340 2020.08.30 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4733336 2020.08.30 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4733334 2020.08.30 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 2 4733342 2020.08.30 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 12 4733332 2020.08.30 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 4733333 2020.08.30 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4733331 2020.08.30 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4721072 2020.08.25 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4710718 2020.08.21 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 4688561 2020.08.12 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 10 4688562 2020.08.12 mapa
bardzo rzadki czapla purpurowa, Ardea purpurea 1 4688560 2020.08.12 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4688563 2020.08.12 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4688565 2020.08.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4688566 2020.08.12 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4688564 2020.08.12 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4606989 2020.07.09 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4565947 2020.06.24 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4565905 2020.06.24 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4565888 2020.06.24 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4565885 2020.06.24 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4565884 2020.06.24 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4565886 2020.06.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4565887 2020.06.24 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4565883 2020.06.24 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4565880 2020.06.24 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4565878 2020.06.24 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4565877 2020.06.24 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4565876 2020.06.24 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4565879 2020.06.24 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4565881 2020.06.24 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4565882 2020.06.24 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4565875 2020.06.24 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 4552324 2020.06.20 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 4552323 2020.06.20 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 4552322 2020.06.20 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4552321 2020.06.20 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4552320 2020.06.20 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4552318 2020.06.20 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4552317 2020.06.20 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4552319 2020.06.20 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4552356 2020.06.20 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 4552355 2020.06.20 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4552354 2020.06.20 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4552353 2020.06.20 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4552350 2020.06.20 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4552349 2020.06.20 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4552347 2020.06.20 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4552344 2020.06.20 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4552343 2020.06.20 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4552340 2020.06.20 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4552338 2020.06.20 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4552336 2020.06.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1000 4552335 2020.06.20 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4552331 2020.06.20 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4552330 2020.06.20 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4552329 2020.06.20 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4552352 2020.06.20 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4552351 2020.06.20 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4552348 2020.06.20 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4552346 2020.06.20 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4552345 2020.06.20 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4552342 2020.06.20 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4552341 2020.06.20 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4552339 2020.06.20 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4552337 2020.06.20 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4552334 2020.06.20 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4552332 2020.06.20 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4552333 2020.06.20 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 4552328 2020.06.20 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4552327 2020.06.20 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4552326 2020.06.20 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 4552325 2020.06.20 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4552314 2020.06.20 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4552313 2020.06.20 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4552311 2020.06.20 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 30 4552309 2020.06.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4552305 2020.06.20 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 40 4552304 2020.06.20 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 10 4552301 2020.06.20 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 4552300 2020.06.20 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 4552297 2020.06.20 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 20 4552296 2020.06.20 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4552295 2020.06.20 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 4552294 2020.06.20 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4552291 2020.06.20 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4552286 2020.06.20 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4552288 2020.06.20 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4552285 2020.06.20 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4552316 2020.06.20 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4552315 2020.06.20 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4552312 2020.06.20 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4552310 2020.06.20 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4552308 2020.06.20 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4552307 2020.06.20 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4552306 2020.06.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4552303 2020.06.20 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4552302 2020.06.20 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4552298 2020.06.20 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4552299 2020.06.20 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4552293 2020.06.20 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4552292 2020.06.20 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 3 4552289 2020.06.20 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4552290 2020.06.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4552287 2020.06.20 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 4546943 2020.06.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1500 4546893 2020.06.18 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 4546892 2020.06.18 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 4546891 2020.06.18 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4546890 2020.06.18 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 4546889 2020.06.18 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 5 4546888 2020.06.18 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 6 4546887 2020.06.18 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 40 4546886 2020.06.18 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 4546885 2020.06.18 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 3 4546883 2020.06.18 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 4546884 2020.06.18 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4546882 2020.06.18 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4546881 2020.06.18 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4546880 2020.06.18 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 10 4547198 2020.06.18 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4526692 2020.06.13 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 3 4526693 2020.06.13 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 4526694 2020.06.13 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4526695 2020.06.13 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 4526696 2020.06.13 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4526697 2020.06.13 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4526698 2020.06.13 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 4526699 2020.06.13 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4526700 2020.06.13 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4526701 2020.06.13 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4526710 2020.06.13 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4526709 2020.06.13 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4526708 2020.06.13 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4526707 2020.06.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4526706 2020.06.13 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4526705 2020.06.13 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4526704 2020.06.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4526703 2020.06.13 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 2 4522664 2020.06.12 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 4522520 2020.06.12 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 4522518 2020.06.12 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4522519 2020.06.12 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 4521943 2020.06.12 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4514987 2020.06.11 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4514985 2020.06.11 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4514878 2020.06.11 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 4514877 2020.06.11 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 4 4514876 2020.06.11 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 4514622 2020.06.11 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 4514621 2020.06.11 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4514619 2020.06.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4514623 2020.06.11 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4514618 2020.06.11 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 4514620 2020.06.11 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4514616 2020.06.11 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4514617 2020.06.11 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 4514615 2020.06.11 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 4514614 2020.06.11 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 4514613 2020.06.11 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 4514612 2020.06.11 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 4514611 2020.06.11 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4515980 2020.06.11 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 4514642 2020.06.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4515983 2020.06.11 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4515982 2020.06.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4515981 2020.06.11 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4515978 2020.06.11 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4515979 2020.06.11 mapa
rzadki brodziec pławny, Tringa stagnatilis 2 4471692 2020.06.01 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4471693 2020.06.01 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4471694 2020.06.01 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4471695 2020.06.01 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4471696 2020.06.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4471691 2020.06.01 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 4471690 2020.06.01 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4471689 2020.06.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 4471688 2020.06.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4471687 2020.06.01 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4471686 2020.06.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4471685 2020.06.01 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4471697 2020.06.01 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4471698 2020.06.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4471699 2020.06.01 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4471711 2020.06.01 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4471710 2020.06.01 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4471709 2020.06.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4471708 2020.06.01 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4471707 2020.06.01 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4471706 2020.06.01 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4471705 2020.06.01 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4471704 2020.06.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4471703 2020.06.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4471702 2020.06.01 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4471701 2020.06.01 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4471700 2020.06.01 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 5 4459011 2020.05.30 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 4459010 2020.05.30 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 4459012 2020.05.30 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 4459008 2020.05.30 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4459007 2020.05.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4459009 2020.05.30 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4459006 2020.05.30 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4459005 2020.05.30 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4459004 2020.05.30 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4459003 2020.05.30 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4459002 2020.05.30 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4459001 2020.05.30 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4459000 2020.05.30 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4458997 2020.05.30 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4458999 2020.05.30 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4458998 2020.05.30 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4458996 2020.05.30 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4458995 2020.05.30 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 4458994 2020.05.30 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 3 4457661 2020.05.30 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4454520 2020.05.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4454448 2020.05.29 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4454447 2020.05.29 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4454446 2020.05.29 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4454445 2020.05.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4454444 2020.05.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 9 4454443 2020.05.29 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4454442 2020.05.29 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4454441 2020.05.29 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 4454440 2020.05.29 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4454439 2020.05.29 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4454438 2020.05.29 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4454437 2020.05.29 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4454436 2020.05.29 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4454449 2020.05.29 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4454450 2020.05.29 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4454463 2020.05.29 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4454462 2020.05.29 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4454461 2020.05.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4454460 2020.05.29 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4454459 2020.05.29 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4454458 2020.05.29 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4454457 2020.05.29 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4454456 2020.05.29 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4454455 2020.05.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 4454454 2020.05.29 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4454453 2020.05.29 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4454452 2020.05.29 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4454451 2020.05.29 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 4417086 2020.05.22 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4405228 2020.05.19 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4399913 2020.05.18 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 2 4397684 2020.05.18 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 4384858 2020.05.16 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4384857 2020.05.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4378655 2020.05.15 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 4378653 2020.05.15 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4378652 2020.05.15 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4378654 2020.05.15 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4378651 2020.05.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4378650 2020.05.15 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4378649 2020.05.15 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4378648 2020.05.15 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 4360056 2020.05.11 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4360057 2020.05.11 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4359927 2020.05.11 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 4347012 2020.05.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4356629 2020.05.10 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4356628 2020.05.10 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4356627 2020.05.10 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 4356626 2020.05.10 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4356625 2020.05.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4356624 2020.05.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4356630 2020.05.10 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 5 4356631 2020.05.10 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4356632 2020.05.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4356633 2020.05.10 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 3 4356634 2020.05.10 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4356635 2020.05.10 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 20 4356636 2020.05.10 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 4356637 2020.05.10 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4356638 2020.05.10 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4356623 2020.05.10 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 5 4356622 2020.05.10 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4356621 2020.05.10 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 4356607 2020.05.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4356608 2020.05.10 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4356609 2020.05.10 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4356610 2020.05.10 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 4356611 2020.05.10 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4356612 2020.05.10 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4356613 2020.05.10 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 4356614 2020.05.10 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 4356615 2020.05.10 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4356616 2020.05.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4356617 2020.05.10 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4356618 2020.05.10 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4356619 2020.05.10 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 4 4356620 2020.05.10 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 4356606 2020.05.10 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4356639 2020.05.10 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4356673 2020.05.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4356658 2020.05.10 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4356659 2020.05.10 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4356660 2020.05.10 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4356661 2020.05.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4356662 2020.05.10 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4356663 2020.05.10 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4356664 2020.05.10 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4356665 2020.05.10 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4356666 2020.05.10 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4356667 2020.05.10 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4356668 2020.05.10 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4356669 2020.05.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4356670 2020.05.10 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4356671 2020.05.10 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4356672 2020.05.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4356657 2020.05.10 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4356656 2020.05.10 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4356640 2020.05.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4356641 2020.05.10 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4356642 2020.05.10 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4356643 2020.05.10 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 4356644 2020.05.10 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 20 4356645 2020.05.10 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 10 4356646 2020.05.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4356647 2020.05.10 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4356648 2020.05.10 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4356655 2020.05.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4356654 2020.05.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4356653 2020.05.10 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4356652 2020.05.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4356651 2020.05.10 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 5 4356650 2020.05.10 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4356649 2020.05.10 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4344145 2020.05.09 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4326091 2020.05.07 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4326092 2020.05.07 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4312802 2020.05.04 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 3 4306351 2020.05.03 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 4306352 2020.05.03 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 4306356 2020.05.03 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4306357 2020.05.03 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4306358 2020.05.03 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4306359 2020.05.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4306360 2020.05.03 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 4296449 2020.05.02 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 4296450 2020.05.02 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4296451 2020.05.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4296452 2020.05.02 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4296453 2020.05.02 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4296454 2020.05.02 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4296455 2020.05.02 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4296456 2020.05.02 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4296457 2020.05.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4296458 2020.05.02 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4296459 2020.05.02 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4284044 2020.05.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4284043 2020.05.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4284042 2020.05.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4284041 2020.05.01 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4284040 2020.05.01 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4284039 2020.05.01 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4284045 2020.05.01 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4284046 2020.05.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4284047 2020.05.01 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4284048 2020.05.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4284049 2020.05.01 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4284051 2020.05.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4284052 2020.05.01 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 4284038 2020.05.01 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 4284036 2020.05.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4284035 2020.05.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4284022 2020.05.01 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 4284023 2020.05.01 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4284024 2020.05.01 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4284025 2020.05.01 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 12 4284026 2020.05.01 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 4284027 2020.05.01 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4284028 2020.05.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4284029 2020.05.01 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 4284030 2020.05.01 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4284031 2020.05.01 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 4284032 2020.05.01 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4284033 2020.05.01 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 5 4284034 2020.05.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4284021 2020.05.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4284053 2020.05.01 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4284054 2020.05.01 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4284071 2020.05.01 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 4284072 2020.05.01 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4284073 2020.05.01 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4284074 2020.05.01 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4284075 2020.05.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4284076 2020.05.01 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4284077 2020.05.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4284078 2020.05.01 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4284079 2020.05.01 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4284080 2020.05.01 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4284081 2020.05.01 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4284082 2020.05.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4284083 2020.05.01 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4284084 2020.05.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4284070 2020.05.01 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 34 4284069 2020.05.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4284055 2020.05.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4284056 2020.05.01 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4284057 2020.05.01 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 4284058 2020.05.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4284059 2020.05.01 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4284060 2020.05.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4284061 2020.05.01 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 4284062 2020.05.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4284067 2020.05.01 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4284066 2020.05.01 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 4284065 2020.05.01 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 8 4284064 2020.05.01 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 4284063 2020.05.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 4275738 2020.04.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4275737 2020.04.30 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4274683 2020.04.30 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4229117 2020.04.24 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4220489 2020.04.23 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4226454 2020.04.22 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4204640 2020.04.21 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4204419 2020.04.21 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4204413 2020.04.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 4204415 2020.04.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 4204414 2020.04.21 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 4204412 2020.04.21 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4204411 2020.04.21 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4204410 2020.04.21 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4204409 2020.04.21 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4204408 2020.04.21 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4204407 2020.04.21 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 4 4209364 2020.04.21 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4207807 2020.04.21 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 4172741 2020.04.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4172742 2020.04.16 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4172628 2020.04.16 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4172627 2020.04.16 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4172626 2020.04.16 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4172611 2020.04.16 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4172610 2020.04.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 4172609 2020.04.16 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4172608 2020.04.16 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4171989 2020.04.15 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4156028 2020.04.12 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4156027 2020.04.12 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4146947 2020.04.10 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4146945 2020.04.10 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4146946 2020.04.10 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 4146944 2020.04.10 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4142327 2020.04.09 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4142326 2020.04.09 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4142325 2020.04.09 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4142323 2020.04.09 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4142324 2020.04.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4142322 2020.04.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4142319 2020.04.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4142320 2020.04.09 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4142321 2020.04.09 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4142318 2020.04.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 4142317 2020.04.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 4142316 2020.04.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4142315 2020.04.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4142313 2020.04.09 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4142314 2020.04.09 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4142312 2020.04.09 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4142311 2020.04.09 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 4142308 2020.04.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4142309 2020.04.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4142310 2020.04.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4142307 2020.04.09 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4135892 2020.04.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 4135681 2020.04.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4135682 2020.04.08 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 4135556 2020.04.08 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4135560 2020.04.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 4135559 2020.04.08 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4135558 2020.04.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4135557 2020.04.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4135553 2020.04.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4135554 2020.04.08 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 4135555 2020.04.08 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4135551 2020.04.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4135549 2020.04.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4135552 2020.04.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4135550 2020.04.08 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4135548 2020.04.08 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4133077 2020.04.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4085078 2020.03.28 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 6 4085079 2020.03.28 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 4085080 2020.03.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 4085081 2020.03.28 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 4085082 2020.03.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 4085083 2020.03.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 4085084 2020.03.28 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 4085085 2020.03.28 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 4085086 2020.03.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 7 4085087 2020.03.28 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 4085088 2020.03.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 7 4085096 2020.03.28 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 4085095 2020.03.28 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4085094 2020.03.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 4085093 2020.03.28 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 4085092 2020.03.28 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4085091 2020.03.28 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 4085090 2020.03.28 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4085089 2020.03.28 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 4060595 2020.03.22 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4060596 2020.03.22 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 4060597 2020.03.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 50 4060598 2020.03.22 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 20 4060599 2020.03.22 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 150 4060600 2020.03.22 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 4060601 2020.03.22 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 5 4060602 2020.03.22 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 4060603 2020.03.22 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 100 4060604 2020.03.22 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4060594 2020.03.22 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 50 4060593 2020.03.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 4060592 2020.03.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 4060582 2020.03.22 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 150 4060583 2020.03.22 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 3 4060584 2020.03.22 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 50 4060585 2020.03.22 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 4060586 2020.03.22 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 4060587 2020.03.22 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 30 4060588 2020.03.22 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 50 4060589 2020.03.22 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 15 4060590 2020.03.22 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 4060591 2020.03.22 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 250 4060605 2020.03.22 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4060606 2020.03.22 mapa
pospolity sroka, Pica pica 30 4060620 2020.03.22 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 50 4060621 2020.03.22 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 4060622 2020.03.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 4060623 2020.03.22 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 4060624 2020.03.22 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 4060625 2020.03.22 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 20 4060626 2020.03.22 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4060627 2020.03.22 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4060628 2020.03.22 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 4061778 2020.03.22 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 10 4060619 2020.03.22 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4060618 2020.03.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 4060617 2020.03.22 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 4060607 2020.03.22 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 20 4060608 2020.03.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 4060609 2020.03.22 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 50 4060610 2020.03.22 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4060611 2020.03.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 80 4060612 2020.03.22 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 50 4060613 2020.03.22 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 40 4060614 2020.03.22 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4060615 2020.03.22 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4060616 2020.03.22 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4049883 2020.03.20 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4049884 2020.03.20 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 20 4049880 2020.03.20 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 4049881 2020.03.20 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 4049879 2020.03.20 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 20 4049878 2020.03.20 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4049876 2020.03.20 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 4049875 2020.03.20 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4049877 2020.03.20 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 4049874 2020.03.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 4049873 2020.03.20 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4049872 2020.03.20 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 4049871 2020.03.20 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4049870 2020.03.20 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4049869 2020.03.20 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 4049867 2020.03.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4049866 2020.03.20 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 6 4049868 2020.03.20 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4049864 2020.03.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 4049865 2020.03.20 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 2 4049863 2020.03.20 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4045122 2020.03.19 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4045025 2020.03.19 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 4045024 2020.03.19 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4045023 2020.03.19 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 105 4046411 2020.03.19 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4033608 2020.03.17 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4005456 2020.03.10 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4005402 2020.03.10 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 3995985 2020.03.08 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 3995986 2020.03.08 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 4 3995987 2020.03.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 10 3995988 2020.03.08 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 3995989 2020.03.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 7 3995990 2020.03.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 5 3995991 2020.03.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 3995992 2020.03.08 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 3985957 2020.03.06 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 3984027 2020.03.05 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 150 3969287 2020.03.01 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 3969286 2020.03.01 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 5 3968958 2020.03.01 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 20 3968827 2020.03.01 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 50 3968826 2020.03.01 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 15 3968825 2020.03.01 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 3968824 2020.03.01 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 17 3973640 2020.03.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 20 3973641 2020.03.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 35 3973642 2020.03.01 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 2 3973643 2020.03.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 3973644 2020.03.01 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 7 3973645 2020.03.01 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 40 3973646 2020.03.01 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 10 3973639 2020.03.01 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 3973638 2020.03.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 3973637 2020.03.01 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 9 3973636 2020.03.01 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 13 3973635 2020.03.01 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 400 3973634 2020.03.01 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 500 3973633 2020.03.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 300 3973632 2020.03.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 3973631 2020.03.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 60 3973660 2020.03.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 50 3973647 2020.03.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 70 3973648 2020.03.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 40 3973649 2020.03.01 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 3973664 2020.03.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 130 3973665 2020.03.01 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 3973666 2020.03.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 3973667 2020.03.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 3973668 2020.03.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 15 3973669 2020.03.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 3973670 2020.03.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 3973671 2020.03.01 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 17 3973672 2020.03.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 30 3973673 2020.03.01 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 30 3973663 2020.03.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 3973662 2020.03.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 3973661 2020.03.01 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 3973650 2020.03.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 13 3973651 2020.03.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3973652 2020.03.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 3973653 2020.03.01 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 3973654 2020.03.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 3973655 2020.03.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 20 3973656 2020.03.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 3973657 2020.03.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 3973658 2020.03.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 5 3973659 2020.03.01 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 30 3960296 2020.02.27 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 3960295 2020.02.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 3960294 2020.02.27 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 3960293 2020.02.27 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 4 3960292 2020.02.27 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 3 3960291 2020.02.27 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 3960290 2020.02.27 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 80 3960289 2020.02.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 150 3960288 2020.02.27 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 3960344 2020.02.27 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 7 3955091 2020.02.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 3955092 2020.02.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 150 3955093 2020.02.25 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 10 3955094 2020.02.25 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 3955095 2020.02.25 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 11 3955096 2020.02.25 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 3 3955097 2020.02.25 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 3955098 2020.02.25 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 3955099 2020.02.25 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 3955100 2020.02.25 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 30 3955101 2020.02.25 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 20 3945140 2020.02.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 70 3945141 2020.02.22 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 60 3945587 2020.02.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 10 3945589 2020.02.22 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 40 3945590 2020.02.22 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 3945591 2020.02.22 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3945592 2020.02.22 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 20 3945593 2020.02.22 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 3945594 2020.02.22 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 10 3945595 2020.02.22 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 3945596 2020.02.22 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 3948239 2020.02.22 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 3943577 2020.02.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 3943561 2020.02.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 5 3943562 2020.02.21 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 12 3943560 2020.02.21 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 3942282 2020.02.20 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 3937819 2020.02.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 3937496 2020.02.19 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 3937290 2020.02.19 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 3937291 2020.02.19 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3937289 2020.02.19 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 3937224 2020.02.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 3937225 2020.02.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 3926422 2020.02.16 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 5 3926421 2020.02.16 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 3926420 2020.02.16 mapa
bardzo rzadki kormoran mały, Microcarbo pygmeus 1 3920705 2020.02.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 3920475 2020.02.15 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 100 3924661 2020.02.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 3924660 2020.02.15 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 3924659 2020.02.15 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 15 3924658 2020.02.15 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 100 3924657 2020.02.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 130 3924656 2020.02.15 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 50 3924662 2020.02.15 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 3924663 2020.02.15 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 3924664 2020.02.15 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 3924672 2020.02.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 3924671 2020.02.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 3924670 2020.02.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3924669 2020.02.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 3924668 2020.02.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 30 3924667 2020.02.15 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 40 3924666 2020.02.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 70 3924665 2020.02.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 100 3924655 2020.02.15 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 3915857 2020.02.13 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 3915856 2020.02.13 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 3915855 2020.02.13 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 10 3915853 2020.02.13 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 3 3915852 2020.02.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 3915854 2020.02.13 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 3915850 2020.02.13 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 3915851 2020.02.13 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 3915849 2020.02.13 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 3 3915848 2020.02.13 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 25 3915844 2020.02.13 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 30 3915846 2020.02.13 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 3915847 2020.02.13 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 7 3915845 2020.02.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 3915843 2020.02.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 3915842 2020.02.13 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 3915840 2020.02.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 3915841 2020.02.13 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 3914714 2020.02.12 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 30 3914716 2020.02.12 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 30 3914717 2020.02.12 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 14 3914718 2020.02.12 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 20 3914719 2020.02.12 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 3914720 2020.02.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3914715 2020.02.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 5 3914724 2020.02.12 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 3914723 2020.02.12 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 3914722 2020.02.12 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 3914721 2020.02.12 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 3913018 2020.02.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 3912987 2020.02.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 7 3908103 2020.02.09 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 3908102 2020.02.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 3901173 2020.02.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 3901172 2020.02.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 3898486 2020.02.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 3898385 2020.02.07 mapa
rzadki orzeł przedni, Aquila chrysaetos 1 3898384 2020.02.07 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 3898356 2020.02.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 50 3896924 2020.02.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 25 3896923 2020.02.06 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 20 3896921 2020.02.06 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 30 3896922 2020.02.06 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 25 3896920 2020.02.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 9 3896919 2020.02.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3896917 2020.02.06 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 3896918 2020.02.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 3894995 2020.02.05 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 3891400 2020.02.03 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 3888549 2020.02.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 9 3887916 2020.02.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 20 3887376 2020.02.02 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 3887374 2020.02.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 230 3887375 2020.02.02 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 3 3887373 2020.02.02 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 31 3887371 2020.02.02 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 13 3887372 2020.02.02 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 17 3886901 2020.02.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 3886900 2020.02.02 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 50 3886899 2020.02.02 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 3886898 2020.02.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 3886897 2020.02.02 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 5 3886895 2020.02.02 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 3886896 2020.02.02 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 3884552 2020.02.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 3884513 2020.02.01 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 3884512 2020.02.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 26 3877895 2020.01.29 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 3863424 2020.01.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 18 3863422 2020.01.25 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 17 3863423 2020.01.25 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 97 3863421 2020.01.25 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 3863420 2020.01.25 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 3863292 2020.01.25 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 200 3863272 2020.01.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3863271 2020.01.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 3863253 2020.01.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 25 3863251 2020.01.25 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 3863252 2020.01.25 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 75 3863250 2020.01.25 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 50 3863249 2020.01.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 42 3863248 2020.01.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 63 3863247 2020.01.25 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 3863246 2020.01.25 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 3863245 2020.01.25 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 3863066 2020.01.25 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 12 3863065 2020.01.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 17 3863002 2020.01.25 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 3863000 2020.01.25 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 35 3863001 2020.01.25 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 3862999 2020.01.25 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 3862997 2020.01.25 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 8 3862998 2020.01.25 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 7 3862996 2020.01.25 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 3862995 2020.01.25 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 40 3862957 2020.01.25 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 15 3862956 2020.01.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3862955 2020.01.25 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 350 3862954 2020.01.25 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 7 3862952 2020.01.25 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 3862953 2020.01.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 3862950 2020.01.25 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 8 3859124 2020.01.23 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 3858372 2020.01.23 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 3851330 2020.01.20 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 3828105 2020.01.14 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 7 3814209 2020.01.11 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 3799866 2020.01.06 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 3799157 2020.01.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 7 3799156 2020.01.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 13 3799155 2020.01.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 5 3799154 2020.01.06 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 3798950 2020.01.06 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3798949 2020.01.06 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 7 3798666 2020.01.06 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 3798664 2020.01.06 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 3798665 2020.01.06 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 3798663 2020.01.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 14 3798225 2020.01.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 3798226 2020.01.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 3798224 2020.01.06 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 3798117 2020.01.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 3798115 2020.01.06 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 3798116 2020.01.06 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 30 3798114 2020.01.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 3797998 2020.01.06 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 3797939 2020.01.06 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 3797891 2020.01.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 3797890 2020.01.06 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 3797888 2020.01.06 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 3797887 2020.01.06 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 3774785 2020.01.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 3774698 2020.01.01 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 3774649 2020.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 3774650 2020.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3774459 2020.01.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 3774462 2020.01.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 3774461 2020.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3774460 2020.01.01 mapa