Pełna lista obserwacji drużyny

blanki : Teresa Mariusz Blank


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 2 4669152 2020.08.02 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 3 4669153 2020.08.02 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 13 4669154 2020.08.02 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 12 4669155 2020.08.02 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 75 4669157 2020.08.02 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 35 4669158 2020.08.02 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 4669160 2020.08.02 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 21 4669161 2020.08.02 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1600 4669162 2020.08.02 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 93 4669163 2020.08.02 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 32 4669164 2020.08.02 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 35 4669165 2020.08.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 50 4669166 2020.08.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2000 4669167 2020.08.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 30 4669168 2020.08.02 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4669169 2020.08.02 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 50 4669170 2020.08.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 93 4669171 2020.08.02 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 4653573 2020.07.25 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4618263 2020.07.12 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 4598907 2020.07.04 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 4598908 2020.07.04 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4598909 2020.07.04 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2000 4598910 2020.07.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 4598911 2020.07.04 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 30 4598912 2020.07.04 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4598913 2020.07.04 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4598914 2020.07.04 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 4 4598915 2020.07.04 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 9 4598916 2020.07.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 17 4598917 2020.07.04 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4598918 2020.07.04 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 4598919 2020.07.04 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4598920 2020.07.04 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 4598921 2020.07.04 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4598922 2020.07.04 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 123 4580680 2020.06.28 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 4559312 2020.06.21 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4559313 2020.06.21 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 16 4559771 2020.06.21 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4559772 2020.06.21 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 4559773 2020.06.21 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 4 4559774 2020.06.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 4559776 2020.06.21 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4559777 2020.06.21 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4559778 2020.06.21 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 4559779 2020.06.21 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 40 4559780 2020.06.21 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4559781 2020.06.21 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 4559782 2020.06.21 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 13 4559783 2020.06.21 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 4559784 2020.06.21 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 30 4559785 2020.06.21 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4559786 2020.06.21 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 4559787 2020.06.21 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 4559788 2020.06.21 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 4559789 2020.06.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4559790 2020.06.21 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 2 4559791 2020.06.21 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 4559792 2020.06.21 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4559793 2020.06.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4559794 2020.06.21 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4559795 2020.06.21 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4559796 2020.06.21 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 4559797 2020.06.21 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4559798 2020.06.21 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4559799 2020.06.21 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 4554447 2020.06.20 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 4554449 2020.06.20 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 17 4554451 2020.06.20 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4554453 2020.06.20 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 4554457 2020.06.20 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4554459 2020.06.20 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 4554461 2020.06.20 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4554462 2020.06.20 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4554464 2020.06.20 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4554465 2020.06.20 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 14 4554468 2020.06.20 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 4554469 2020.06.20 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4554470 2020.06.20 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4554471 2020.06.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4554472 2020.06.20 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 4554518 2020.06.20 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4536215 2020.06.14 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4536217 2020.06.14 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 4536218 2020.06.14 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 36 4536219 2020.06.14 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 4536220 2020.06.14 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 6 4536226 2020.06.14 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 4536227 2020.06.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 4536228 2020.06.14 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 6 4536229 2020.06.14 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 4536230 2020.06.14 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 70 4536232 2020.06.14 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 4536233 2020.06.14 mapa
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 4536234 2020.06.14 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 6 4536235 2020.06.14 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 5 4536236 2020.06.14 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 4536237 2020.06.14 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4536238 2020.06.14 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4536239 2020.06.14 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4536240 2020.06.14 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4536278 2020.06.14 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 4 4536282 2020.06.14 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 7 4536290 2020.06.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4536291 2020.06.14 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4536530 2020.06.14 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 4536191 2020.06.13 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4536192 2020.06.13 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4536193 2020.06.13 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4536194 2020.06.13 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4536195 2020.06.13 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 13 4536196 2020.06.13 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 40 4536197 2020.06.13 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4536198 2020.06.13 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 4536199 2020.06.13 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4536200 2020.06.13 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 4536202 2020.06.13 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4536203 2020.06.13 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4536204 2020.06.13 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4536205 2020.06.13 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 3 4523409 2020.06.12 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4523410 2020.06.12 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4523411 2020.06.12 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4523412 2020.06.12 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4523414 2020.06.12 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4523416 2020.06.12 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4523418 2020.06.12 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4518227 2020.06.11 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 290 4518245 2020.06.11 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 39 4518246 2020.06.11 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 4518248 2020.06.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4518249 2020.06.11 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4518252 2020.06.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 4518253 2020.06.11 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4518254 2020.06.11 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4518270 2020.06.11 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 6 4509168 2020.06.07 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 3 4509169 2020.06.07 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 8 4509184 2020.06.07 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 4509185 2020.06.07 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 8 4509186 2020.06.07 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 6 4509187 2020.06.07 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 4509188 2020.06.07 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 8 4493921 2020.06.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 150 4493923 2020.06.06 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4493926 2020.06.06 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 4 4493929 2020.06.06 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 4493931 2020.06.06 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 4493941 2020.06.06 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4493945 2020.06.06 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 4493946 2020.06.06 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 4493947 2020.06.06 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 23 4493948 2020.06.06 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 4493950 2020.06.06 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4493999 2020.06.06 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 6 4494123 2020.06.06 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4494124 2020.06.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 200 4494125 2020.06.06 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 2 4494126 2020.06.06 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 4494127 2020.06.06 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4494128 2020.06.06 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4494129 2020.06.06 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4494130 2020.06.06 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 4494131 2020.06.06 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 40 4494132 2020.06.06 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4478368 2020.06.03 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4478369 2020.06.03 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 21 4478428 2020.06.03 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 3 4478431 2020.06.03 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 4478432 2020.06.03 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4478433 2020.06.03 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 4478434 2020.06.03 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 4478435 2020.06.03 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 4478436 2020.06.03 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 4478437 2020.06.03 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 4478438 2020.06.03 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4478440 2020.06.03 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 4467723 2020.05.31 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4467725 2020.05.31 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 12 4467890 2020.05.31 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 4467892 2020.05.31 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 4467894 2020.05.31 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 4467897 2020.05.31 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 4467899 2020.05.31 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4467901 2020.05.31 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4467903 2020.05.31 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4467924 2020.05.31 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4467944 2020.05.31 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4467947 2020.05.31 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4467948 2020.05.31 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 4467950 2020.05.31 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4467951 2020.05.31 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4467952 2020.05.31 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 28 4467953 2020.05.31 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 4467955 2020.05.31 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 4467956 2020.05.31 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 7 4467957 2020.05.31 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 3 4467958 2020.05.31 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 100 4467959 2020.05.31 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4467960 2020.05.31 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4467962 2020.05.31 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 4467966 2020.05.31 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4467967 2020.05.31 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4467969 2020.05.31 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 4467970 2020.05.31 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 2 4467995 2020.05.31 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 3 4467727 2020.05.30 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 4467729 2020.05.30 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 3 4467731 2020.05.30 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4467733 2020.05.30 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4467738 2020.05.30 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 4467826 2020.05.30 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 40 4467827 2020.05.30 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 4467829 2020.05.30 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 15 4467832 2020.05.30 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 3 4467843 2020.05.30 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 5 4467696 2020.05.29 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 7 4467697 2020.05.29 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 15 4467699 2020.05.29 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 5 4467701 2020.05.29 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 3 4467703 2020.05.29 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 4 4467706 2020.05.29 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4467707 2020.05.29 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4467709 2020.05.29 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 4467711 2020.05.29 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4467714 2020.05.29 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 3 4467716 2020.05.29 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4467720 2020.05.29 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4467737 2020.05.29 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4467739 2020.05.29 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 11 4439688 2020.05.25 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4439689 2020.05.25 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4439691 2020.05.25 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4439692 2020.05.25 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4439693 2020.05.25 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 4439694 2020.05.25 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 12 4439695 2020.05.25 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4439697 2020.05.25 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4439698 2020.05.25 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 7 4439699 2020.05.25 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 4439700 2020.05.25 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 4439701 2020.05.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4439702 2020.05.25 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 5 4439703 2020.05.25 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4439704 2020.05.25 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4439705 2020.05.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4439706 2020.05.25 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4439707 2020.05.25 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4439713 2020.05.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 15 4439714 2020.05.25 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 4439715 2020.05.25 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4439716 2020.05.25 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4439764 2020.05.25 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4439804 2020.05.25 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4439877 2020.05.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 350 4439878 2020.05.25 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 4439914 2020.05.25 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4439915 2020.05.25 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4439916 2020.05.25 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4439917 2020.05.25 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 7 4439918 2020.05.25 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4439919 2020.05.25 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4439920 2020.05.25 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 4440521 2020.05.25 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4434160 2020.05.24 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 11 4434161 2020.05.24 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4434162 2020.05.24 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4434163 2020.05.24 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 4434183 2020.05.24 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 4434205 2020.05.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 4434229 2020.05.24 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 6 4434230 2020.05.24 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 8 4434257 2020.05.24 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 7 4434258 2020.05.24 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4434273 2020.05.24 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 4434274 2020.05.24 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 4434275 2020.05.24 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 4434276 2020.05.24 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4434277 2020.05.24 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 4434278 2020.05.24 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 4434279 2020.05.24 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4434280 2020.05.24 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 4434281 2020.05.24 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 4434283 2020.05.24 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 24 4434284 2020.05.24 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 6 4434312 2020.05.24 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 4434313 2020.05.24 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 4434314 2020.05.24 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 7 4434318 2020.05.24 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 5 4434336 2020.05.24 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 4434337 2020.05.24 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 12 4434338 2020.05.24 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 6 4434339 2020.05.24 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 7 4434340 2020.05.24 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4434341 2020.05.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4434343 2020.05.24 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4434345 2020.05.24 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 220 4434347 2020.05.24 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4434348 2020.05.24 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 4434349 2020.05.24 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 2 4434350 2020.05.24 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4434351 2020.05.24 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 4434352 2020.05.24 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4434356 2020.05.24 mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 2 4435524 2020.05.24 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 4428242 2020.05.23 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 4428243 2020.05.23 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 2 4428244 2020.05.23 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4428245 2020.05.23 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4428246 2020.05.23 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 4428247 2020.05.23 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 25 4428248 2020.05.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 4428249 2020.05.23 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 25 4428250 2020.05.23 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4428251 2020.05.23 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 4428252 2020.05.23 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 4428253 2020.05.23 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4428254 2020.05.23 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4428255 2020.05.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4428256 2020.05.23 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 4428257 2020.05.23 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4428286 2020.05.23 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4428287 2020.05.23 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4428288 2020.05.23 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 4428289 2020.05.23 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 4428290 2020.05.23 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4428329 2020.05.23 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4428330 2020.05.23 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 4428331 2020.05.23 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4428332 2020.05.23 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4428336 2020.05.23 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4428339 2020.05.23 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4428340 2020.05.23 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 16 4428345 2020.05.23 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4428362 2020.05.23 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4428428 2020.05.23 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4428429 2020.05.23 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4428430 2020.05.23 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4428432 2020.05.23 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 4428433 2020.05.23 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4428435 2020.05.23 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4428436 2020.05.23 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4428437 2020.05.23 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4428438 2020.05.23 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4428439 2020.05.23 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4428440 2020.05.23 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 4428441 2020.05.23 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4428442 2020.05.23 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4428443 2020.05.23 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4428444 2020.05.23 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4434103 2020.05.23 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4434104 2020.05.23 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4434105 2020.05.23 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4434106 2020.05.23 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4434127 2020.05.23 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4434158 2020.05.23 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4434159 2020.05.23 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4421983 2020.05.22 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4421986 2020.05.22 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 3 4421987 2020.05.22 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 3 4421989 2020.05.22 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 4421991 2020.05.22 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 4421993 2020.05.22 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 4421996 2020.05.22 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4421999 2020.05.22 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 4422000 2020.05.22 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4422002 2020.05.22 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4422005 2020.05.22 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4422007 2020.05.22 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4422009 2020.05.22 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4422010 2020.05.22 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4422012 2020.05.22 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 4422015 2020.05.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 4422017 2020.05.22 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4422019 2020.05.22 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4422020 2020.05.22 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 61 4422022 2020.05.22 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4422024 2020.05.22 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4422026 2020.05.22 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4422027 2020.05.22 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4422031 2020.05.22 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4422045 2020.05.22 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4422048 2020.05.22 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4422049 2020.05.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4422052 2020.05.22 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 4 4422075 2020.05.22 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4422076 2020.05.22 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 4422081 2020.05.22 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 4422082 2020.05.22 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4402752 2020.05.18 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4402753 2020.05.18 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 4402765 2020.05.18 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4402766 2020.05.18 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4402813 2020.05.18 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4402817 2020.05.18 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 11 4402819 2020.05.18 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4402820 2020.05.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4402821 2020.05.18 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 11 4402826 2020.05.18 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4402848 2020.05.18 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4402849 2020.05.18 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4402858 2020.05.18 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4402859 2020.05.18 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4402861 2020.05.18 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4402862 2020.05.18 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4402864 2020.05.18 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4402866 2020.05.18 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 4402868 2020.05.18 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 30 4402870 2020.05.18 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 15 4402872 2020.05.18 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 4402874 2020.05.18 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4402876 2020.05.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4402877 2020.05.18 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 4402878 2020.05.18 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4402879 2020.05.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4402880 2020.05.18 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4402881 2020.05.18 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 4402884 2020.05.18 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 4402886 2020.05.18 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4402888 2020.05.18 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 50 4402889 2020.05.18 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4402890 2020.05.18 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4402892 2020.05.18 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 4402894 2020.05.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4402895 2020.05.18 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 4402898 2020.05.18 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 4 4402899 2020.05.18 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 4402901 2020.05.18 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 2 4402903 2020.05.18 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 26 4402904 2020.05.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 60 4402905 2020.05.18 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 15 4402906 2020.05.18 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4402907 2020.05.18 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4402908 2020.05.18 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 7 4402909 2020.05.18 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 4402910 2020.05.18 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 9 4397197 2020.05.17 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 4397199 2020.05.17 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 11 4397208 2020.05.17 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 70 4397211 2020.05.17 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 4397264 2020.05.17 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 8 4397268 2020.05.17 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 4397276 2020.05.17 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 4397280 2020.05.17 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4397283 2020.05.17 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 30 4397285 2020.05.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 400 4397288 2020.05.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4397292 2020.05.17 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 4397295 2020.05.17 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 4397312 2020.05.17 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 180 4397316 2020.05.17 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 2 4397317 2020.05.17 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 4397328 2020.05.17 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4397331 2020.05.17 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 4397333 2020.05.17 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 4397335 2020.05.17 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 7 4397337 2020.05.17 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 33 4397339 2020.05.17 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 48 4397340 2020.05.17 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 11 4397341 2020.05.17 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4397343 2020.05.17 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4397344 2020.05.17 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4397346 2020.05.17 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 400 4397347 2020.05.17 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 200 4397349 2020.05.17 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 4397449 2020.05.17 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 30 4397473 2020.05.17 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 2 4397499 2020.05.17 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4397500 2020.05.17 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4397502 2020.05.17 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4397503 2020.05.17 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4397504 2020.05.17 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4397505 2020.05.17 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4397506 2020.05.17 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 4397507 2020.05.17 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4397542 2020.05.17 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4397543 2020.05.17 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 4388051 2020.05.16 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 4388052 2020.05.16 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4388053 2020.05.16 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 4388054 2020.05.16 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 2 4388055 2020.05.16 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4388056 2020.05.16 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4388057 2020.05.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 4388058 2020.05.16 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4388059 2020.05.16 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 4388060 2020.05.16 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 8 4388061 2020.05.16 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 4388062 2020.05.16 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 6 4388063 2020.05.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 52 4388064 2020.05.16 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 4388065 2020.05.16 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 4 4388066 2020.05.16 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 8 4388067 2020.05.16 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4388069 2020.05.16 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4388070 2020.05.16 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 4388071 2020.05.16 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 200 4388072 2020.05.16 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 4388073 2020.05.16 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 8 4388075 2020.05.16 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 40 4388077 2020.05.16 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 4388078 2020.05.16 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 4388095 2020.05.16 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 4388154 2020.05.16 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4388225 2020.05.16 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 4388236 2020.05.16 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4388237 2020.05.16 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 4388239 2020.05.16 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4388240 2020.05.16 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4388241 2020.05.16 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 4388242 2020.05.16 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4388243 2020.05.16 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4388244 2020.05.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 4388245 2020.05.16 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 4381322 2020.05.15 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4381323 2020.05.15 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4381324 2020.05.15 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4381325 2020.05.15 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4381326 2020.05.15 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4381327 2020.05.15 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 2 4381328 2020.05.15 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 10 4381329 2020.05.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 4381330 2020.05.15 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 4381331 2020.05.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 41 4381332 2020.05.15 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 3 4381333 2020.05.15 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 4381334 2020.05.15 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 4381335 2020.05.15 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4381337 2020.05.15 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4381338 2020.05.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4381339 2020.05.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4381340 2020.05.15 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 4381341 2020.05.15 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4381342 2020.05.15 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 4381343 2020.05.15 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 4381344 2020.05.15 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 4381345 2020.05.15 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4381346 2020.05.15 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 3 4381347 2020.05.15 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 3 4381348 2020.05.15 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4381349 2020.05.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 4381350 2020.05.15 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4381351 2020.05.15 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4381352 2020.05.15 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4381353 2020.05.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4381354 2020.05.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4381355 2020.05.15 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 4381356 2020.05.15 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 10 4356376 2020.05.10 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 12 4356377 2020.05.10 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 254 4356378 2020.05.10 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 50 4356379 2020.05.10 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 6 4356380 2020.05.10 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4356381 2020.05.10 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 6 4356382 2020.05.10 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 4356383 2020.05.10 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 4356384 2020.05.10 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4356385 2020.05.10 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4356386 2020.05.10 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4356387 2020.05.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 4356388 2020.05.10 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4356389 2020.05.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4356390 2020.05.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 400 4356391 2020.05.10 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 4356393 2020.05.10 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4356394 2020.05.10 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 7 4356395 2020.05.10 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 4356396 2020.05.10 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 120 4356398 2020.05.10 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 100 4356399 2020.05.10 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 6 4356400 2020.05.10 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 5 4356401 2020.05.10 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 4356402 2020.05.10 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 6 4356403 2020.05.10 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4356404 2020.05.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4356405 2020.05.10 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 4356407 2020.05.10 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4356408 2020.05.10 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 20 4356409 2020.05.10 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 5 4356410 2020.05.10 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4356411 2020.05.10 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4356412 2020.05.10 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4356413 2020.05.10 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 3 4356414 2020.05.10 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4356415 2020.05.10 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 4356416 2020.05.10 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4356417 2020.05.10 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 4356449 2020.05.10 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4356450 2020.05.10 mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 4356948 2020.05.10 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 4346594 2020.05.09 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4346595 2020.05.09 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4346608 2020.05.09 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4346609 2020.05.09 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 4346610 2020.05.09 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4346612 2020.05.09 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 60 4346613 2020.05.09 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 3 4346614 2020.05.09 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 4 4346618 2020.05.09 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4346619 2020.05.09 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4346621 2020.05.09 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4346625 2020.05.09 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 4337098 2020.05.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 4337099 2020.05.08 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 4337102 2020.05.08 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4337103 2020.05.08 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 4337105 2020.05.08 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 6 4337106 2020.05.08 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 80 4337107 2020.05.08 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4337108 2020.05.08 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4337109 2020.05.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 4337110 2020.05.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 4337111 2020.05.08 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 4337112 2020.05.08 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 5 4337113 2020.05.08 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4337114 2020.05.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 21 4337115 2020.05.08 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 4337117 2020.05.08 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 60 4337118 2020.05.08 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 20 4337119 2020.05.08 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 16 4337120 2020.05.08 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4337121 2020.05.08 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 5 4337122 2020.05.08 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 4337124 2020.05.08 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 4308704 2020.05.03 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 2 4308708 2020.05.03 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4308711 2020.05.03 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 6 4308713 2020.05.03 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 16 4308721 2020.05.03 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 40 4308723 2020.05.03 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 4308726 2020.05.03 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 4308728 2020.05.03 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 4308729 2020.05.03 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 4308733 2020.05.03 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 40 4308738 2020.05.03 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 4308742 2020.05.03 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4308744 2020.05.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 90 4308750 2020.05.03 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 100 4308758 2020.05.03 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 14 4308761 2020.05.03 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 60 4308763 2020.05.03 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 4308764 2020.05.03 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4308765 2020.05.03 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 400 4308769 2020.05.03 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 3 4308772 2020.05.03 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 3 4308774 2020.05.03 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4308776 2020.05.03 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 3 4308779 2020.05.03 mapa
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 2 4308898 2020.05.03 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 4309007 2020.05.03 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 4299444 2020.05.02 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 63 4299475 2020.05.02 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 41 4299477 2020.05.02 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 4299478 2020.05.02 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4299480 2020.05.02 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4299481 2020.05.02 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4299483 2020.05.02 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 4299487 2020.05.02 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 4299488 2020.05.02 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4299491 2020.05.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4299492 2020.05.02 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4299493 2020.05.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 350 4299506 2020.05.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 191 4299510 2020.05.02 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 16 4299511 2020.05.02 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 4299512 2020.05.02 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4299514 2020.05.02 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4299515 2020.05.02 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4299517 2020.05.02 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4299519 2020.05.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4299520 2020.05.02 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4299522 2020.05.02 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4299524 2020.05.02 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4299526 2020.05.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4299527 2020.05.02 mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 2 4300331 2020.05.02 mapa
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 4300344 2020.05.02 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 4288648 2020.05.01 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 4288652 2020.05.01 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 4288655 2020.05.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 4288656 2020.05.01 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4288659 2020.05.01 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 4288660 2020.05.01 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4288662 2020.05.01 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 4288664 2020.05.01 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4288666 2020.05.01 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 4288667 2020.05.01 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 34 4288777 2020.05.01 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 4288779 2020.05.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 4288782 2020.05.01 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4288927 2020.05.01 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4288928 2020.05.01 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 4288929 2020.05.01 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4288930 2020.05.01 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 4288931 2020.05.01 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 4288933 2020.05.01 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 4288935 2020.05.01 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4288936 2020.05.01 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 4288938 2020.05.01 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4288939 2020.05.01 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4288941 2020.05.01 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4288943 2020.05.01 mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 2 4289744 2020.05.01 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 60 4250783 2020.04.26 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 70 4250787 2020.04.26 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 24 4250792 2020.04.26 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 6 4250794 2020.04.26 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 6 4250801 2020.04.26 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 4250805 2020.04.26 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 232 4250810 2020.04.26 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 8 4250816 2020.04.26 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4250819 2020.04.26 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4250826 2020.04.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 18 4250829 2020.04.26 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 7 4250833 2020.04.26 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 6 4250837 2020.04.26 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 7 4250842 2020.04.26 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 8 4250847 2020.04.26 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4250850 2020.04.26 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4250855 2020.04.26 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 4250857 2020.04.26 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4250858 2020.04.26 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 4250861 2020.04.26 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 40 4250864 2020.04.26 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 4250866 2020.04.26 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4251543 2020.04.26 mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 4251545 2020.04.26 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4251848 2020.04.26 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4252323 2020.04.26 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 10 4240475 2020.04.25 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 5 4240476 2020.04.25 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 3 4240477 2020.04.25 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 10 4240478 2020.04.25 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 10 4240479 2020.04.25 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 4 4240480 2020.04.25 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 4 4240481 2020.04.25 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 4 4240482 2020.04.25 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 4240514 2020.04.25 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 5 4240515 2020.04.25 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 3 4240517 2020.04.25 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 4 4240518 2020.04.25 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 4240519 2020.04.25 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 4240520 2020.04.25 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4240522 2020.04.25 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 3 4240523 2020.04.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 4240524 2020.04.25 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4240525 2020.04.25 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 4 4240526 2020.04.25 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4240527 2020.04.25 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4240528 2020.04.25 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 4240529 2020.04.25 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 4240530 2020.04.25 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4240531 2020.04.25 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 8 4240533 2020.04.25 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4240534 2020.04.25 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 4240569 2020.04.25 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4240571 2020.04.25 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4240574 2020.04.25 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4092068 2020.03.28 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 4092069 2020.03.28 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4092070 2020.03.28 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 4092072 2020.03.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50 4092073 2020.03.28 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 4092074 2020.03.28 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 8 4092075 2020.03.28 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4092076 2020.03.28 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 12 4092077 2020.03.28 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4092078 2020.03.28 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 4092079 2020.03.28 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 4092080 2020.03.28 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4092081 2020.03.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4092082 2020.03.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 4092083 2020.03.28 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4092084 2020.03.28 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 15 4092085 2020.03.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4092086 2020.03.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4092087 2020.03.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4092088 2020.03.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4092091 2020.03.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4092093 2020.03.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4064548 2020.03.22 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 22 4064549 2020.03.22 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4064550 2020.03.22 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4064551 2020.03.22 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4064552 2020.03.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 4064553 2020.03.22 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 80 4064554 2020.03.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4064555 2020.03.22 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 4064556 2020.03.22 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 12 4064557 2020.03.22 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4064558 2020.03.22 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4064559 2020.03.22 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4064560 2020.03.22 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4064561 2020.03.22 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 4064562 2020.03.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 35 4064564 2020.03.22 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 80 4064565 2020.03.22 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 40 4064568 2020.03.22 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 4064571 2020.03.22 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 4064579 2020.03.22 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 3 4064586 2020.03.22 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 6 4064590 2020.03.22 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 11 4064592 2020.03.22 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 4064595 2020.03.22 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4064598 2020.03.22 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4064599 2020.03.22 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4064600 2020.03.22 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 4064601 2020.03.22 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 4057678 2020.03.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 4057682 2020.03.21 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4057684 2020.03.21 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 4057685 2020.03.21 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4057687 2020.03.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4057688 2020.03.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 4057782 2020.03.21 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4057799 2020.03.21 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4057833 2020.03.21 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4057834 2020.03.21 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4057835 2020.03.21 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4057837 2020.03.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 4057838 2020.03.21 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4057839 2020.03.21 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 13 4057840 2020.03.21 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 4057861 2020.03.21 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4057903 2020.03.21 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 220 4035970 2020.03.17 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 4 4031562 2020.03.15 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 4031564 2020.03.15 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 7 4031566 2020.03.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 4031567 2020.03.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 4031569 2020.03.15 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 7 4031570 2020.03.15 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 4031571 2020.03.15 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 4031578 2020.03.15 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 20 4035973 2020.03.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 15 4018939 2020.03.14 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 49 4018940 2020.03.14 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 4018943 2020.03.14 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 33 4018945 2020.03.14 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 4018946 2020.03.14 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4018947 2020.03.14 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 4018950 2020.03.14 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4018951 2020.03.14 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 4018952 2020.03.14 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4018953 2020.03.14 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 4018954 2020.03.14 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 3997203 2020.03.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 6 3996576 2020.03.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 3996573 2020.03.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 3996575 2020.03.08 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 3996574 2020.03.08 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 3996572 2020.03.08 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 300 3996571 2020.03.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 3996569 2020.03.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 3996570 2020.03.08 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 3996567 2020.03.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 3996568 2020.03.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 60 3996566 2020.03.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 3996565 2020.03.08 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 3996563 2020.03.08 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 3996561 2020.03.08 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 17 3996564 2020.03.08 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 46 3996562 2020.03.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 460 3996560 2020.03.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 3994769 2020.03.08 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 3994768 2020.03.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 3994766 2020.03.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 16 3994767 2020.03.08 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 50 3994765 2020.03.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 3994764 2020.03.08 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 3994763 2020.03.08 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 3994761 2020.03.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 3994762 2020.03.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 3994760 2020.03.08 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 3994758 2020.03.08 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 3994759 2020.03.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 3994757 2020.03.08 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 43 3994755 2020.03.08 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 3 3994753 2020.03.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 3994754 2020.03.08 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 3994752 2020.03.08 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 3993690 2020.03.08 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 3993688 2020.03.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 3993689 2020.03.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 3993687 2020.03.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 20 3993686 2020.03.08 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 11 3993684 2020.03.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 3993685 2020.03.08 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 53 3993683 2020.03.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 3993682 2020.03.08 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 3993681 2020.03.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 8 3998117 2020.03.08 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 3998125 2020.03.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 3998133 2020.03.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 3998141 2020.03.08 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 3998171 2020.03.08 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 3998173 2020.03.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 3998181 2020.03.08 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 3998205 2020.03.08 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 3998413 2020.03.08 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 60 3998419 2020.03.08 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 3998431 2020.03.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 6 3999439 2020.03.08 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 3999855 2020.03.08 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 4002695 2020.03.08 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 33 3992010 2020.03.07 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 3992011 2020.03.07 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 3992012 2020.03.07 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 3992013 2020.03.07 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 8 3992014 2020.03.07 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 3992015 2020.03.07 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 3992016 2020.03.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 3992017 2020.03.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 3992019 2020.03.07 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 3992038 2020.03.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 3992039 2020.03.07 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 50 3992040 2020.03.07 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 3992041 2020.03.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3992042 2020.03.07 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 3992043 2020.03.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 3992072 2020.03.07 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 3992073 2020.03.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 3992074 2020.03.07 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 45 3992081 2020.03.07 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 3982383 2020.03.04 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 3982384 2020.03.04 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 3982385 2020.03.04 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 3982386 2020.03.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 6 3982387 2020.03.04 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 3982388 2020.03.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 3982391 2020.03.04 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 3982398 2020.03.04 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3982399 2020.03.04 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 3982401 2020.03.04 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 3971561 2020.03.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 3971552 2020.03.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 6 3971551 2020.03.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 3971550 2020.03.01 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 3971549 2020.03.01 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 3971548 2020.03.01 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 3971135 2020.03.01 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 3971134 2020.03.01 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 3971133 2020.03.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 40 3971132 2020.03.01 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 3971131 2020.03.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 8 3969240 2020.03.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 3969239 2020.03.01 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 3969236 2020.03.01 mapa
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 1 3969235 2020.03.01 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 3969234 2020.03.01 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 3969233 2020.03.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 3969230 2020.03.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 6 3969231 2020.03.01 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 3969229 2020.03.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 40 3969232 2020.03.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 3969228 2020.03.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 3969226 2020.03.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 45 3969227 2020.03.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 3969225 2020.03.01 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 7 3969224 2020.03.01 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 5 3969223 2020.03.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1000 3969222 2020.03.01 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 3968790 2020.03.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 3968789 2020.03.01 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 6 3968786 2020.03.01 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 12 3968788 2020.03.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 3968785 2020.03.01 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 3968784 2020.03.01 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 3968787 2020.03.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 3968783 2020.03.01 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 3968782 2020.03.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3968781 2020.03.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 3968780 2020.03.01 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 25 3968779 2020.03.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 3968777 2020.03.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 3968778 2020.03.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 3968776 2020.03.01 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 3968775 2020.03.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 3968774 2020.03.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 3968773 2020.03.01 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 8 3972690 2020.03.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 70 3972692 2020.03.01 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 3972712 2020.03.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 3972715 2020.03.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 3972717 2020.03.01 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 3972834 2020.03.01 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 3972853 2020.03.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 3972876 2020.03.01 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 3967847 2020.02.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 80 3967850 2020.02.29 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 19 3967852 2020.02.29 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 3967855 2020.02.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 14 3967857 2020.02.29 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 3967859 2020.02.29 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 3967863 2020.02.29 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 65 3967865 2020.02.29 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 25 3967868 2020.02.29 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 40 3967870 2020.02.29 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 16 3967871 2020.02.29 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 23 3967872 2020.02.29 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 3967873 2020.02.29 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 3967874 2020.02.29 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 3967875 2020.02.29 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 3967876 2020.02.29 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 6 3967877 2020.02.29 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 84 3967879 2020.02.29 mapa
pospolity sroka, Pica pica 10 3967880 2020.02.29 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 25 3967881 2020.02.29 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 173 3967882 2020.02.29 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 15 3968467 2020.02.29 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 20 3968468 2020.02.29 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 500 3968480 2020.02.29 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 6 3968481 2020.02.29 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 3968517 2020.02.29 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 3961320 2020.02.27 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 3961322 2020.02.27 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 3961354 2020.02.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 5 3961371 2020.02.27 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 3961372 2020.02.27 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 3961373 2020.02.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 3961374 2020.02.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 3961375 2020.02.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 3951231 2020.02.23 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 21 3951228 2020.02.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 3951229 2020.02.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 9 3951230 2020.02.23 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 3951227 2020.02.23 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 3951226 2020.02.23 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 3950886 2020.02.23 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 15 3950885 2020.02.23 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 500 3950883 2020.02.23 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 81 3950882 2020.02.23 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 3950881 2020.02.23 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 45 3950580 2020.02.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3950579 2020.02.23 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 100 3950581 2020.02.23 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 3950578 2020.02.23 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 3950577 2020.02.23 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 3950445 2020.02.23 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 3950443 2020.02.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 58 3950444 2020.02.23 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 3950143 2020.02.23 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 3950141 2020.02.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 3950142 2020.02.23 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 3950140 2020.02.23 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 100 3950138 2020.02.23 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 3950139 2020.02.23 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 3950136 2020.02.23 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 3950137 2020.02.23 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 3950159 2020.02.23 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 8 3950158 2020.02.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3950157 2020.02.23 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 19 3950156 2020.02.23 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 3950154 2020.02.23 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 3950153 2020.02.23 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 5 3950152 2020.02.23 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 3950151 2020.02.23 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 3950150 2020.02.23 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 3950149 2020.02.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 3950147 2020.02.23 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 3950146 2020.02.23 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 58 3950145 2020.02.23 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 3950144 2020.02.23 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 3948946 2020.02.22 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 171 3948947 2020.02.22 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 3948967 2020.02.22 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 3949017 2020.02.22 mapa
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 1 3931030 2020.02.17 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 3931031 2020.02.17 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 3931032 2020.02.17 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 3 3931033 2020.02.17 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 21 3931035 2020.02.17 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 21 3933877 2020.02.17 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 3933878 2020.02.17 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 3933879 2020.02.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 14 3933881 2020.02.17 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 3928650 2020.02.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 3928652 2020.02.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 3928653 2020.02.16 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 10 3928655 2020.02.16 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 250 3928667 2020.02.16 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 73 3928669 2020.02.16 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 250 3928675 2020.02.16 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 200 3928679 2020.02.16 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 3928681 2020.02.16 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 2 3928713 2020.02.16 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 12 3928718 2020.02.16 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 3928720 2020.02.16 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 3 3928722 2020.02.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 5 3928723 2020.02.16 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 18 3928725 2020.02.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 3928727 2020.02.16 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1200 3928730 2020.02.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 3928732 2020.02.16 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 3928733 2020.02.16 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 16 3928737 2020.02.16 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 220 3928738 2020.02.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 53 3928739 2020.02.16 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 63 3928742 2020.02.16 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 30 3928744 2020.02.16 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 30 3928749 2020.02.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 3928752 2020.02.16 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 3928753 2020.02.16 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 18 3923763 2020.02.15 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 19 3923765 2020.02.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 3923767 2020.02.15 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 3923771 2020.02.15 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 3923773 2020.02.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 3923784 2020.02.15 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 150 3910011 2020.02.09 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 4 3910015 2020.02.09 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 3910018 2020.02.09 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 3910028 2020.02.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 3910056 2020.02.09 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 3910058 2020.02.09 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 3910059 2020.02.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 110 3910060 2020.02.09 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 3910062 2020.02.09 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 3910731 2020.02.09 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 3910733 2020.02.09 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 20 3910758 2020.02.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 26 3910759 2020.02.09 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 9 3910760 2020.02.09 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 3910761 2020.02.09 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 7 3913762 2020.02.09 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 1 3903934 2020.02.08