Pełna lista obserwacji drużyny

Modraszka : Eliza Suchozebrska


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki mewa trójpalczasta, Rissa tridactyla 1 4933472 2020.11.20 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4925665 2020.11.15 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4925664 2020.11.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4925663 2020.11.15 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4925662 2020.11.15 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4925660 2020.11.15 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 4925661 2020.11.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 4925657 2020.11.15 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 4925656 2020.11.15 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 7 4925658 2020.11.15 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 8 4925659 2020.11.15 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 8 4925654 2020.11.15 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 8 4925652 2020.11.15 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4925653 2020.11.15 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 38 4925655 2020.11.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4925651 2020.11.15 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 60 4925649 2020.11.15 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 4925650 2020.11.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4925648 2020.11.15 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 7 4925646 2020.11.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 4925647 2020.11.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 24 4925645 2020.11.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 120 4925644 2020.11.15 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4884902 2020.10.31 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4884903 2020.10.31 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4884905 2020.10.31 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 4884906 2020.10.31 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4884908 2020.10.31 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4884909 2020.10.31 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4884910 2020.10.31 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4884911 2020.10.31 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4884912 2020.10.31 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4884913 2020.10.31 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 50 4884914 2020.10.31 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 15 4884915 2020.10.31 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4884916 2020.10.31 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 100 4884917 2020.10.31 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 20 4884918 2020.10.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 4884920 2020.10.31 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 400 4884921 2020.10.31 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4884922 2020.10.31 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 4 4884923 2020.10.31 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 4884924 2020.10.31 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 20 4884925 2020.10.31 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4884926 2020.10.31 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4884927 2020.10.31 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4884928 2020.10.31 mapa
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 12 4884929 2020.10.31 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4884930 2020.10.31 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4884931 2020.10.31 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 250 4884932 2020.10.31 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4884933 2020.10.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4884934 2020.10.31 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 4884935 2020.10.31 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4884936 2020.10.31 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4884937 2020.10.31 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 4884938 2020.10.31 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4884940 2020.10.31 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4884941 2020.10.31 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4884942 2020.10.31 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4884943 2020.10.31 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 4884944 2020.10.31 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 4884945 2020.10.31 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 15 4884946 2020.10.31 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 60 4884947 2020.10.31 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 4884949 2020.10.31 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4884950 2020.10.31 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 4884951 2020.10.31 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 4884952 2020.10.31 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 4884953 2020.10.31 mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 4884954 2020.10.31 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 3 4884955 2020.10.31 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 4884956 2020.10.31 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 150 4884957 2020.10.31 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1200 4884959 2020.10.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4884960 2020.10.31 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 6 4884961 2020.10.31 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4884962 2020.10.31 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 160 4884964 2020.10.31 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 4884965 2020.10.31 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 8 4884966 2020.10.31 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 4884967 2020.10.31 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 4884968 2020.10.31 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 20 4884969 2020.10.31 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4884970 2020.10.31 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 7 4884971 2020.10.31 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4884973 2020.10.31 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 180 4884974 2020.10.31 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 4884975 2020.10.31 mapa
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 16 4884976 2020.10.31 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4884977 2020.10.31 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 4884978 2020.10.31 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 4884979 2020.10.31 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4884980 2020.10.31 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4884981 2020.10.31 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 4884982 2020.10.31 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 36 4884983 2020.10.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 4884984 2020.10.31 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 4884985 2020.10.31 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4884986 2020.10.31 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4884987 2020.10.31 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4884988 2020.10.31 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4884989 2020.10.31 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4884990 2020.10.31 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4884991 2020.10.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 4885013 2020.10.31 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 4885014 2020.10.31 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 4885015 2020.10.31 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4885016 2020.10.31 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4885017 2020.10.31 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4885018 2020.10.31 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4885019 2020.10.31 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4885020 2020.10.31 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4885021 2020.10.31 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4885022 2020.10.31 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4885024 2020.10.31 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4885025 2020.10.31 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4885026 2020.10.31 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4885027 2020.10.31 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 2 4885028 2020.10.31 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4885029 2020.10.31 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4885030 2020.10.31 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4885031 2020.10.31 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4885032 2020.10.31 mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 1 4885033 2020.10.31 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 120 4885034 2020.10.31 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4885035 2020.10.31 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4885036 2020.10.31 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4885037 2020.10.31 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4885038 2020.10.31 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4885039 2020.10.31 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4885040 2020.10.31 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4885041 2020.10.31 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4885042 2020.10.31 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 4885043 2020.10.31 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 20 4885044 2020.10.31 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4885045 2020.10.31 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 4885046 2020.10.31 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4885047 2020.10.31 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4885048 2020.10.31 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 4885049 2020.10.31 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 15 4885050 2020.10.31 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4885051 2020.10.31 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 15 4873942 2020.10.25 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 4873943 2020.10.25 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 20 4873944 2020.10.25 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 10 4873945 2020.10.25 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4873946 2020.10.25 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 43 4873947 2020.10.25 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 4873948 2020.10.25 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4873951 2020.10.25 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4873952 2020.10.25 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 4873953 2020.10.25 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 4873954 2020.10.25 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4873956 2020.10.25 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 4873957 2020.10.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4873958 2020.10.25 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4873959 2020.10.25 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4873960 2020.10.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4873961 2020.10.25 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4873962 2020.10.25 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4873963 2020.10.25 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4873964 2020.10.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4873965 2020.10.25 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4873966 2020.10.25 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4873967 2020.10.25 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 4873968 2020.10.25 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4873969 2020.10.25 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4873970 2020.10.25 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4873972 2020.10.25 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 40 4873973 2020.10.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4873974 2020.10.25 mapa
bardzo rzadki biegus morski, Calidris maritima 1 4873975 2020.10.25 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 5 4873976 2020.10.25 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4873977 2020.10.25 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 4873979 2020.10.25 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 4873981 2020.10.25 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 5 4873982 2020.10.25 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4873983 2020.10.25 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4873984 2020.10.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 90 4873985 2020.10.25 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 25 4873986 2020.10.25 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 17 4873987 2020.10.25 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 3 4873988 2020.10.25 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 300 4873989 2020.10.25 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 7 4873991 2020.10.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 60 4873992 2020.10.25 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 7 4873993 2020.10.25 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 4873994 2020.10.25 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 4873995 2020.10.25 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4873996 2020.10.25 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4873997 2020.10.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4873998 2020.10.25 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 4873999 2020.10.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 4874001 2020.10.25 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4874002 2020.10.25 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 4874003 2020.10.25 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 600 4874004 2020.10.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 400 4874006 2020.10.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 4874007 2020.10.25 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 10 4874008 2020.10.25 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 4874009 2020.10.25 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 80 4874010 2020.10.25 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 40 4874011 2020.10.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 35 4874012 2020.10.25 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4874014 2020.10.25 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 4874015 2020.10.25 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 100 4874016 2020.10.25 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 7 4874017 2020.10.25 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 110 4874018 2020.10.25 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 4869494 2020.10.24 mapa
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 1 4869585 2020.10.24 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4868869 2020.10.24 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4868870 2020.10.24 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4868872 2020.10.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4868873 2020.10.24 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4868874 2020.10.24 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4868875 2020.10.24 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4868876 2020.10.24 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4868877 2020.10.24 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4868878 2020.10.24 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4868879 2020.10.24 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4868880 2020.10.24 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4868881 2020.10.24 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4868882 2020.10.24 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4868883 2020.10.24 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4868884 2020.10.24 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4868885 2020.10.24 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4868886 2020.10.24 mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 4868887 2020.10.24 mapa
rzadki alka, Alca torda 3 4868889 2020.10.24 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 4868890 2020.10.24 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4868891 2020.10.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4868892 2020.10.24 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4868893 2020.10.24 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 2 4868894 2020.10.24 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 4868895 2020.10.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4868896 2020.10.24 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4868897 2020.10.24 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4868898 2020.10.24 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4868899 2020.10.24 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4868900 2020.10.24 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4868903 2020.10.24 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 3 4868904 2020.10.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4868905 2020.10.24 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4868906 2020.10.24 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4868907 2020.10.24 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4868908 2020.10.24 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 4868909 2020.10.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4868910 2020.10.24 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 4868911 2020.10.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 4868912 2020.10.24 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4868914 2020.10.24 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 40 4868915 2020.10.24 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4868916 2020.10.24 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 4868917 2020.10.24 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4868918 2020.10.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4868920 2020.10.24 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4868921 2020.10.24 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4868922 2020.10.24 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4868923 2020.10.24 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4868924 2020.10.24 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4868925 2020.10.24 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 4868926 2020.10.24 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4869290 2020.10.24 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 4869291 2020.10.24 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4869292 2020.10.24 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4869293 2020.10.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4869294 2020.10.24 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 4869295 2020.10.24 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 4869296 2020.10.24 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 6 4869297 2020.10.24 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 7 4869299 2020.10.24 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4869300 2020.10.24 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4869301 2020.10.24 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4869303 2020.10.24 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4869304 2020.10.24 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4869305 2020.10.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4869307 2020.10.24 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 4869308 2020.10.24 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4869309 2020.10.24 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 150 4852738 2020.10.17 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4851856 2020.10.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4851857 2020.10.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4851858 2020.10.17 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4851859 2020.10.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4851860 2020.10.17 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4851861 2020.10.17 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4851863 2020.10.17 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4851864 2020.10.17 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4851865 2020.10.17 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4851866 2020.10.17 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4851867 2020.10.17 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4851868 2020.10.17 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4851869 2020.10.17 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4851870 2020.10.17 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4851871 2020.10.17 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 200 4851872 2020.10.17 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 500 4851875 2020.10.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 4851876 2020.10.17 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4851877 2020.10.17 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4851878 2020.10.17 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 300 4851881 2020.10.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4851882 2020.10.17 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4851883 2020.10.17 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 150 4851884 2020.10.17 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 100 4851886 2020.10.17 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 30 4851887 2020.10.17 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 4851889 2020.10.17 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 70 4851890 2020.10.17 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 200 4851891 2020.10.17 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 4851892 2020.10.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4851893 2020.10.17 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 50 4851894 2020.10.17 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 5 4851895 2020.10.17 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4851896 2020.10.17 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 6 4851897 2020.10.17 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 600 4851898 2020.10.17 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 100 4851899 2020.10.17 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4851900 2020.10.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4851901 2020.10.17 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4851903 2020.10.17 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4851904 2020.10.17 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4851905 2020.10.17 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4851906 2020.10.17 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 300 4851907 2020.10.17 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 150 4851908 2020.10.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 50 4851909 2020.10.17 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 500 4851910 2020.10.17 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 50 4851911 2020.10.17 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4851913 2020.10.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 700 4851914 2020.10.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4851915 2020.10.17 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 4851916 2020.10.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 47 4851917 2020.10.17 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 4851918 2020.10.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 21 4851919 2020.10.17 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4851920 2020.10.17 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 150 4851921 2020.10.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4851922 2020.10.17 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4851923 2020.10.17 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 4851924 2020.10.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 40 4851925 2020.10.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 4851926 2020.10.17 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 4851928 2020.10.17 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 4851929 2020.10.17 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 300 4851930 2020.10.17 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 50 4851931 2020.10.17 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4851932 2020.10.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4851933 2020.10.17 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4851934 2020.10.17 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 4851935 2020.10.17 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4851936 2020.10.17 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4851937 2020.10.17 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 4851938 2020.10.17 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4851939 2020.10.17 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 4851940 2020.10.17 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4851941 2020.10.17 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 4851942 2020.10.17 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 100 4851943 2020.10.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 300 4851944 2020.10.17 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4851945 2020.10.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4851946 2020.10.17 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4851947 2020.10.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4851948 2020.10.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4851949 2020.10.17 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 4851950 2020.10.17 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 4851951 2020.10.17 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4851952 2020.10.17 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4851953 2020.10.17 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4851954 2020.10.17 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 4851955 2020.10.17 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4851956 2020.10.17 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4851957 2020.10.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 150 4851958 2020.10.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 400 4851959 2020.10.17 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 30 4851960 2020.10.17 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 100 4851961 2020.10.17 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 300 4851962 2020.10.17 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 600 4851963 2020.10.17 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 200 4851964 2020.10.17 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 4851965 2020.10.17 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4851966 2020.10.17 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 4851967 2020.10.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4851968 2020.10.17 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 4851969 2020.10.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4851970 2020.10.17 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4851971 2020.10.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 30 4851972 2020.10.17 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 500 4851973 2020.10.17 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 4851974 2020.10.17 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4851976 2020.10.17 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4851977 2020.10.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 4851978 2020.10.17 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 60 4851979 2020.10.17 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4851980 2020.10.17 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 180 4851981 2020.10.17 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4851982 2020.10.17 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 4851983 2020.10.17 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 4851984 2020.10.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 500 4851985 2020.10.17 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 4851986 2020.10.17 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4851987 2020.10.17 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 3 4851990 2020.10.17 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 4851991 2020.10.17 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4851992 2020.10.17 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 4851993 2020.10.17 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4851994 2020.10.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 9 4851995 2020.10.17 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 4851996 2020.10.17 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4851997 2020.10.17 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4851998 2020.10.17 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 4852000 2020.10.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4852001 2020.10.17 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 4852002 2020.10.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 4852003 2020.10.17 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 4852004 2020.10.17 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 4852005 2020.10.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 4852006 2020.10.17 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4852007 2020.10.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 4852008 2020.10.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 4852009 2020.10.17 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 4852010 2020.10.17 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 35 4852016 2020.10.17 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 10 4852017 2020.10.17 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4852018 2020.10.17 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4852019 2020.10.17 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 4852020 2020.10.17 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4852021 2020.10.17 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 250 4852022 2020.10.17 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 6000 4852023 2020.10.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 80 4852024 2020.10.17 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4852025 2020.10.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4852026 2020.10.17 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 4842680 2020.10.10 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4835828 2020.10.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4835829 2020.10.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4835830 2020.10.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4835831 2020.10.10 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4835834 2020.10.10 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4835835 2020.10.10 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4835836 2020.10.10 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4835837 2020.10.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4835838 2020.10.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4835839 2020.10.10 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 4835841 2020.10.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4835842 2020.10.10 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4835843 2020.10.10 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4835844 2020.10.10 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4835845 2020.10.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 150 4835846 2020.10.10 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 30 4835847 2020.10.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 220 4835848 2020.10.10 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 40 4835849 2020.10.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 30 4835850 2020.10.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 800 4835851 2020.10.10 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1300 4835852 2020.10.10 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 40 4835855 2020.10.10 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 40 4835856 2020.10.10 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 500 4835857 2020.10.10 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 400 4835858 2020.10.10 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 4835860 2020.10.10 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4835861 2020.10.10 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4835862 2020.10.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4835863 2020.10.10 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4835864 2020.10.10 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4835865 2020.10.10 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 8 4835866 2020.10.10 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 4835867 2020.10.10 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4835868 2020.10.10 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4835870 2020.10.10 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4835871 2020.10.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 19 4835872 2020.10.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 4835873 2020.10.10 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 4835875 2020.10.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 110 4835876 2020.10.10 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 13 4835877 2020.10.10 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 8 4835878 2020.10.10 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 4835879 2020.10.10 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 20 4835884 2020.10.10 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4835886 2020.10.10 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4835887 2020.10.10 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4835890 2020.10.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4000 4835893 2020.10.10 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 25 4835895 2020.10.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 4835899 2020.10.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 70 4835900 2020.10.10 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4835901 2020.10.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4835902 2020.10.10 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4835903 2020.10.10 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4835904 2020.10.10 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 6 4835905 2020.10.10 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 2 4819418 2020.10.04 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 800 4819419 2020.10.04 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 40 4819417 2020.10.04 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4819420 2020.10.04 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 4819416 2020.10.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1000 4819414 2020.10.04 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 4 4819413 2020.10.04 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4819410 2020.10.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 7 4819412 2020.10.04 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 3 4819408 2020.10.04 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 13 4819411 2020.10.04 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4819409 2020.10.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 4819407 2020.10.04 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 4819406 2020.10.04 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 4819404 2020.10.04 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 4819403 2020.10.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1000 4819405 2020.10.04 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 17 4819402 2020.10.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4819401 2020.10.04 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4819400 2020.10.04 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4819399 2020.10.04 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 4753382 2020.09.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 4753383 2020.09.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 4753384 2020.09.06 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4753385 2020.09.06 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4753386 2020.09.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4753387 2020.09.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 4743082 2020.09.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 16 4743083 2020.09.02 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 160 4743084 2020.09.02 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 140 4743085 2020.09.02 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 4743086 2020.09.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 4743087 2020.09.02 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 2 4743088 2020.09.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4743089 2020.09.02 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 6 4743090 2020.09.02 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4743091 2020.09.02 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 13 4743092 2020.09.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 4743093 2020.09.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 4743094 2020.09.02 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 4743095 2020.09.02 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4743096 2020.09.02 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4743097 2020.09.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4743098 2020.09.02 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4743099 2020.09.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4743100 2020.09.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4743101 2020.09.02 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4743102 2020.09.02 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4743103 2020.09.02 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4743104 2020.09.02 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4743105 2020.09.02 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 4743106 2020.09.02 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4743108 2020.09.02 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4743109 2020.09.02 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4743110 2020.09.02 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4743111 2020.09.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 8 4743112 2020.09.02 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4743113 2020.09.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4743114 2020.09.02 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4743115 2020.09.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4743117 2020.09.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 4743118 2020.09.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4743119 2020.09.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4743120 2020.09.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 4743121 2020.09.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 4743122 2020.09.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 12 4743123 2020.09.02 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 4743124 2020.09.02 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4743125 2020.09.02 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4743126 2020.09.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4743127 2020.09.02 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 4743128 2020.09.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4743129 2020.09.02 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4743131 2020.09.02 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4743132 2020.09.02 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4743133 2020.09.02 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4743134 2020.09.02 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4743135 2020.09.02 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4743136 2020.09.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 4743137 2020.09.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 4743138 2020.09.02 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 4743139 2020.09.02 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 4743140 2020.09.02 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4743141 2020.09.02 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4743142 2020.09.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 19 4743143 2020.09.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 56 4743144 2020.09.02 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4743145 2020.09.02 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4743146 2020.09.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4743147 2020.09.02 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4743148 2020.09.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4743149 2020.09.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4743155 2020.08.30 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 9 4743151 2020.08.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4743153 2020.08.30 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4743150 2020.08.30 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4733516 2020.08.30 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 4733371 2020.08.30 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 20 4733370 2020.08.30 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 4733368 2020.08.30 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 315 4733365 2020.08.30 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 7 4733363 2020.08.30 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 2 4733373 2020.08.30 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 30 4733372 2020.08.30 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 10 4733369 2020.08.30 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 3 4733367 2020.08.30 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 5 4733366 2020.08.30 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 10 4733364 2020.08.30 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4733362 2020.08.30 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 4 4733361 2020.08.30 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 4733360 2020.08.30 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4733358 2020.08.30 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 4733359 2020.08.30 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 4733357 2020.08.30 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 4733356 2020.08.30 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 4733355 2020.08.30 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 9 4733353 2020.08.30 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 8 4733354 2020.08.30 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 4732979 2020.08.29 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 4732978 2020.08.29 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 6 4732976 2020.08.29 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 60 4732977 2020.08.29 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 200 4732975 2020.08.29 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 7 4732973 2020.08.29 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4732974 2020.08.29 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 2 4732972 2020.08.29 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 6 4732971 2020.08.29 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 90 4732970 2020.08.29 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 4732969 2020.08.29 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 10 4732967 2020.08.29 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 3 4732968 2020.08.29 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 4731436 2020.08.29 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 4731435 2020.08.29 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 3 4731434 2020.08.29 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4731437 2020.08.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 4731433 2020.08.29 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4731453 2020.08.29 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4731452 2020.08.29 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 4731451 2020.08.29 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 11 4731450 2020.08.29 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4731449 2020.08.29 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 20 4731448 2020.08.29 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 3 4731446 2020.08.29 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 16 4731447 2020.08.29 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 9 4731445 2020.08.29 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 4731444 2020.08.29 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 4731442 2020.08.29 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4731440 2020.08.29 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 6 4731441 2020.08.29 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 4731439 2020.08.29 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 15 4729191 2020.08.28 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 2 4729190 2020.08.28 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 10 4729189 2020.08.28 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 4728631 2020.08.28 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 32 4728630 2020.08.28 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 4728629 2020.08.28 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4728044 2020.08.28 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 4728043 2020.08.28 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 10 4727978 2020.08.28 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 4727979 2020.08.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 4727972 2020.08.28 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 4727971 2020.08.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 4727970 2020.08.28 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 3 4727969 2020.08.28 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 4727973 2020.08.28 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 4727974 2020.08.28 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 15 4727975 2020.08.28 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 30 4727976 2020.08.28 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 3 4727977 2020.08.28 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4726229 2020.08.27 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 4726227 2020.08.27 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 2 4726226 2020.08.27 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 9 4726225 2020.08.27 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 4726224 2020.08.27 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 4726222 2020.08.27 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 4726223 2020.08.27 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 300 4726220 2020.08.27 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 4726219 2020.08.27 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 3 4726218 2020.08.27 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4726215 2020.08.27 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 4726217 2020.08.27 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 5 4726216 2020.08.27 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 10 4726221 2020.08.27 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 4726214 2020.08.27 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 4 4726213 2020.08.27 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 10 4726212 2020.08.27 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 100 4726211 2020.08.27 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 17 4726210 2020.08.27 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 150 4726209 2020.08.27 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 7 4726010 2020.08.26 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 4725993 2020.08.26 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 20 4726005 2020.08.26 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 4726009 2020.08.26 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 15 4726012 2020.08.26 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 12 4726003 2020.08.26 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 4726013 2020.08.26 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 200 4726011 2020.08.26 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 100 4726006 2020.08.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 4726008 2020.08.26 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 4726016 2020.08.26 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 50 4726015 2020.08.26 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 630 4725992 2020.08.26 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4726021 2020.08.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4726022 2020.08.26 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4726024 2020.08.26 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4726026 2020.08.26 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4726029 2020.08.26 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4726030 2020.08.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 4726031 2020.08.26 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 300 4726032 2020.08.26 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 30 4726033 2020.08.26 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 40 4726034 2020.08.26 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 10 4726035 2020.08.26 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 10 4726036 2020.08.26 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 30 4726037 2020.08.26 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 4 4726038 2020.08.26 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 28 4726039 2020.08.26 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 4726040 2020.08.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 120 4726041 2020.08.26 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 500 4726042 2020.08.26 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 250 4726048 2020.08.26 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 300 4726050 2020.08.26 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 40 4726056 2020.08.26 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4726057 2020.08.26 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 2 4726058 2020.08.26 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 11 4726059 2020.08.26 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 4726060 2020.08.26 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4726061 2020.08.26 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 6 4726062 2020.08.26 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 6 4726063 2020.08.26 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4726064 2020.08.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4726066 2020.08.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 15 4726068 2020.08.26 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4726069 2020.08.26 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4726071 2020.08.26 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4726073 2020.08.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4726074 2020.08.26 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4726075 2020.08.26 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 10 4726076 2020.08.26 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 4726077 2020.08.26 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 300 4726078 2020.08.26 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 20 4726080 2020.08.26 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 40 4726081 2020.08.26 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 50 4726082 2020.08.26 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 4726083 2020.08.26 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 4726086 2020.08.26 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4726087 2020.08.26 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4726089 2020.08.26 mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 3 4726091 2020.08.26 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4726094 2020.08.26 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 4726095 2020.08.26 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 2 4726096 2020.08.26 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4726097 2020.08.26 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 4726098 2020.08.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 4726099 2020.08.26 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 4726100 2020.08.26 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 3 4726104 2020.08.26 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4726171 2020.08.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4726172 2020.08.26 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 2 4726173 2020.08.26 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 90 4726174 2020.08.26 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 10 4726175 2020.08.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 4726176 2020.08.26 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4726177 2020.08.26 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4726178 2020.08.26 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4726180 2020.08.26 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4726181 2020.08.26 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4726182 2020.08.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4726183 2020.08.26 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 4726184 2020.08.26 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4726185 2020.08.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4726186 2020.08.26 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 4726187 2020.08.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4726188 2020.08.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4726189 2020.08.26 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4726190 2020.08.26 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4726192 2020.08.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4726193 2020.08.26 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4726194 2020.08.26 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4726195 2020.08.26 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 4726196 2020.08.26 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 10 4726197 2020.08.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4726198 2020.08.26 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4726200 2020.08.26 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4726201 2020.08.26 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4726202 2020.08.26 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 40 4726203 2020.08.26 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 8 4722446 2020.08.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 4722447 2020.08.25 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 8 4722445 2020.08.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 120 4722448 2020.08.25 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 4 4722443 2020.08.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4722442 2020.08.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4722444 2020.08.25 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4722441 2020.08.25 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4722439 2020.08.25 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 4722440 2020.08.25 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4722438 2020.08.25 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4719931 2020.08.24 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4719946 2020.08.24 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4719947 2020.08.24 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 20 4719943 2020.08.24 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 4719944 2020.08.24 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4719942 2020.08.24 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 4719938 2020.08.24 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4719939 2020.08.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 170 4719940 2020.08.24 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 270 4719936 2020.08.24 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 4719934 2020.08.24 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 3 4719941 2020.08.24 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 4719935 2020.08.24 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 4719933 2020.08.24 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 4719932 2020.08.24 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 49 4719930 2020.08.24 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 255 4719928 2020.08.24 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 18 4719929 2020.08.24 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 53 4719927 2020.08.24 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 4719923 2020.08.24 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 4719921 2020.08.24 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 4719919 2020.08.24 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 91 4719925 2020.08.24 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 3 4719922 2020.08.24 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 380 4719920 2020.08.24 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 11 4719926 2020.08.24 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 10 4719917 2020.08.24 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 2 4719918 2020.08.24 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 4719916 2020.08.24 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 18 4719915 2020.08.24 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4719024 2020.08.24 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 6 4719023 2020.08.24 mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 2 4719019 2020.08.24 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 4719018 2020.08.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 4721102 2020.08.24 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4690565 2020.08.12 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 4690509 2020.08.12 mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 4690510 2020.08.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4690507 2020.08.12 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 5 4690508 2020.08.12 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 8 4690395 2020.08.12 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 31 4690396 2020.08.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4690397 2020.08.12 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 4690398 2020.08.12 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 5 4690399 2020.08.12 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4690400 2020.08.12 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4690401 2020.08.12 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 35 4690402 2020.08.12 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 20 4690403 2020.08.12 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 4690404 2020.08.12 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 18 4690405 2020.08.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 30 4690406 2020.08.12 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1500 4690407 2020.08.12 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 25 4690408 2020.08.12 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 4690410 2020.08.12 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 8 4690411 2020.08.12 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4690412 2020.08.12 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 11 4690414 2020.08.12 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 4690415 2020.08.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 4690416 2020.08.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 4690417 2020.08.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4690418 2020.08.12 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4690419 2020.08.12 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4690420 2020.08.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3000 4690421 2020.08.12 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4690422 2020.08.12 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4690423 2020.08.12 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4690424 2020.08.12 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4690425 2020.08.12 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4690426 2020.08.12 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4690427 2020.08.12 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4690428 2020.08.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4690429 2020.08.12 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4690430 2020.08.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 4690432 2020.08.12 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 4690433 2020.08.12 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4690434 2020.08.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4690435 2020.08.12 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 4690436 2020.08.12 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 4690437 2020.08.12 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4690439 2020.08.12 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 3 4690440 2020.08.12 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 70 4690441 2020.08.12 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 4690442 2020.08.12 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 6 4690443 2020.08.12 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 9 4690444 2020.08.12 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 4690445 2020.08.12 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4690446 2020.08.12 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4690447 2020.08.12 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4690448 2020.08.12 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4690449 2020.08.12 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 6 4690450 2020.08.12 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4690452 2020.08.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 4690453 2020.08.12 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4690454 2020.08.12 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4690455 2020.08.12 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4690456 2020.08.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4690457 2020.08.12 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 4690458 2020.08.12 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4690460 2020.08.12 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 12 4690461 2020.08.12 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 30 4690462 2020.08.12 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4690463 2020.08.12 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4690464 2020.08.12 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 23 4690465 2020.08.12 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4690466 2020.08.12 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4690467 2020.08.12 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4690468 2020.08.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 4690469 2020.08.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 4690471 2020.08.12 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4690472 2020.08.12 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4690473 2020.08.12 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4690474 2020.08.12 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4690477 2020.08.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 6 4690479 2020.08.12 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 50 4690480 2020.08.12 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4690481 2020.08.12 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 4690482 2020.08.12 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4690483 2020.08.12 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4690485 2020.08.12 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 4690486 2020.08.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4690487 2020.08.12 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 3 4690488 2020.08.12 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4690489 2020.08.12 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 4690490 2020.08.12 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4690493 2020.08.12 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4690494 2020.08.12 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4690496 2020.08.12 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4690497 2020.08.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4690498 2020.08.12 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4690499 2020.08.12 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 4690500 2020.08.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 4690501 2020.08.12 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4690503 2020.08.12 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4690504 2020.08.12 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4690505 2020.08.12 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 2 4667055 2020.08.01 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4667054 2020.08.01 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 10 4665907 2020.08.01 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4664351 2020.08.01 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4664349 2020.08.01 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4664348 2020.08.01 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 4664350 2020.08.01 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 4664347 2020.08.01 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4664345 2020.08.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 4664344 2020.08.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 4664343 2020.08.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 4664367 2020.08.01 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4664366 2020.08.01 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 4664364 2020.08.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4664365 2020.08.01 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 20 4664362 2020.08.01 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4664363 2020.08.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4664361 2020.08.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 4664360 2020.08.01 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 4664359 2020.08.01 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 4664358 2020.08.01 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4664357 2020.08.01 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4664356 2020.08.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 4664355 2020.08.01 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4664354 2020.08.01 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 20 4664353 2020.08.01 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 4664352 2020.08.01 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 4664341 2020.08.01 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4664340 2020.08.01 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 4664339 2020.08.01 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 4 4664338 2020.08.01 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 4 4664336 2020.08.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 30 4664337 2020.08.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 12 4664342 2020.08.01 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 4664335 2020.08.01 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 7 4664334 2020.08.01 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 16 4664332 2020.08.01 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 4664331 2020.08.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 18 4664333 2020.08.01 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 20 4664330 2020.08.01 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4664329 2020.08.01 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4664328 2020.08.01 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4664327 2020.08.01 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 11 4665403 2020.08.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4665405 2020.08.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 300 4665406 2020.08.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 4665407 2020.08.01 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 4665409 2020.08.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 5 4665410 2020.08.01 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4665411 2020.08.01 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 4665413 2020.08.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 40 4665414 2020.08.01 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 3 4665860 2020.08.01 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 3 4665861 2020.08.01 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 25 4665862 2020.08.01 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 50 4665864 2020.08.01 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 4665865 2020.08.01 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 15 4665866 2020.08.01 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 9 4665868 2020.08.01 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 3 4665869 2020.08.01 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 30 4665870 2020.08.01 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 5 4665871 2020.08.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 60 4665872 2020.08.01 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 4665873 2020.08.01 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 2 4665874 2020.08.01 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 50 4665875 2020.08.01 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 4665876 2020.08.01 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 30 4665893 2020.08.01 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4665894 2020.08.01 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4665895 2020.08.01 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4665896 2020.08.01 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4665897 2020.08.01 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4665898 2020.08.01 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 7 4652611 2020.07.26 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 2 4652610 2020.07.26 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 4652609 2020.07.26 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 8 4652607 2020.07.26 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 4652627 2020.07.26 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4652625 2020.07.26 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4652626 2020.07.26 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 8 4652623 2020.07.26 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4652622 2020.07.26 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 3 4652621 2020.07.26 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4652620 2020.07.26 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4652619 2020.07.26 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 4652618 2020.07.26 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4652617 2020.07.26 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4652616 2020.07.26 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4652614 2020.07.26 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 4652612 2020.07.26 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4652613 2020.07.26 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4652606 2020.07.26 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 4652605 2020.07.26 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 4652604 2020.07.26 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4652603 2020.07.26 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 4652601 2020.07.26 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 2 4652600 2020.07.26 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 4652599 2020.07.26 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 60 4652598 2020.07.26 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4652597 2020.07.26 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 30 4652596 2020.07.26 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 4652595 2020.07.26 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 4652594 2020.07.26 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 4652592 2020.07.26 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 4652593 2020.07.26 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 4652591 2020.07.26 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4634037 2020.07.18 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 14 4634033 2020.07.18 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4634034 2020.07.18 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4634031 2020.07.18 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 6 4634036 2020.07.18 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 30 4634029 2020.07.18 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 5 4634030 2020.07.18 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4634032 2020.07.18 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 4634028 2020.07.18 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4634026 2020.07.18 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 20 4634025 2020.07.18 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4634051 2020.07.18 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4634049 2020.07.18 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4634048 2020.07.18 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4634053 2020.07.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4634050 2020.07.18 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4634052 2020.07.18 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 4634045 2020.07.18 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4634046 2020.07.18 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 4634047 2020.07.18 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4634044 2020.07.18 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4634043 2020.07.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 60 4634042 2020.07.18 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4634041 2020.07.18 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4634040 2020.07.18 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4634039 2020.07.18 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 4634038 2020.07.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4634020 2020.07.18 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4634024 2020.07.18 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 6 4634021 2020.07.18 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4634018 2020.07.18 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4634017 2020.07.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 4634019 2020.07.18 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4634022 2020.07.18 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4634014 2020.07.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 4634016 2020.07.18 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4634015 2020.07.18 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 4634012 2020.07.18 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 2 4634013 2020.07.18 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 4634011 2020.07.18 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 4634009 2020.07.18 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 5 4634010 2020.07.18 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4593939 2020.07.04 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 7 4593938 2020.07.04 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 12 4593936 2020.07.04 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 15 4593937 2020.07.04 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 4593934 2020.07.04 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 30 4593940 2020.07.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4593933 2020.07.04 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4593935 2020.07.04 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4593932 2020.07.04 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4593931 2020.07.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 500 4593924 2020.07.04 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 4593925 2020.07.04 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4593930 2020.07.04 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4593923 2020.07.04 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4593921 2020.07.04 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 4593928 2020.07.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4593926 2020.07.04 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4593920 2020.07.04 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4593929 2020.07.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 4593927 2020.07.04 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 4593919 2020.07.04 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4593922 2020.07.04 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4593918 2020.07.04 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4593917 2020.07.04 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 16 4593915 2020.07.04 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4593941 2020.07.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 4593916 2020.07.02 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4581616 2020.06.29 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4581617 2020.06.29 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4581615 2020.06.29 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4581614 2020.06.29 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4581610 2020.06.29 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4581613 2020.06.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4581609 2020.06.29 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4581611 2020.06.29 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4581608 2020.06.29 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 4581607 2020.06.29 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 5 4581606 2020.06.29 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 4581605 2020.06.29 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 4581604 2020.06.29 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 4581603 2020.06.29 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4581602 2020.06.29 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4581601 2020.06.29 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4581598 2020.06.29 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 4581599 2020.06.29 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 4581600 2020.06.28 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4569831 2020.06.25 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4569834 2020.06.25 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4556353 2020.06.20 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 4556354 2020.06.20 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4537909 2020.06.15 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4537907 2020.06.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 25 4537908 2020.06.15 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 4537905 2020.06.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50