Pełna lista obserwacji drużyny

Modraszka : Eliza Suchozebrska


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 2 4667055 2020.08.01 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4667054 2020.08.01 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 10 4665907 2020.08.01 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4664351 2020.08.01 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4664349 2020.08.01 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4664348 2020.08.01 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 4664350 2020.08.01 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 4664347 2020.08.01 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4664345 2020.08.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 4664344 2020.08.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 4664343 2020.08.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 4664367 2020.08.01 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4664366 2020.08.01 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 4664364 2020.08.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4664365 2020.08.01 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 20 4664362 2020.08.01 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4664363 2020.08.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4664361 2020.08.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 4664360 2020.08.01 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 4664359 2020.08.01 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 4664358 2020.08.01 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4664357 2020.08.01 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4664356 2020.08.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 4664355 2020.08.01 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4664354 2020.08.01 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 20 4664353 2020.08.01 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 4664352 2020.08.01 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 4664341 2020.08.01 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4664340 2020.08.01 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 4664339 2020.08.01 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 4 4664338 2020.08.01 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 4 4664336 2020.08.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 30 4664337 2020.08.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 12 4664342 2020.08.01 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 4664335 2020.08.01 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 7 4664334 2020.08.01 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 16 4664332 2020.08.01 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 4664331 2020.08.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 18 4664333 2020.08.01 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 20 4664330 2020.08.01 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4664329 2020.08.01 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4664328 2020.08.01 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4664327 2020.08.01 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 11 4665403 2020.08.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4665405 2020.08.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 300 4665406 2020.08.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 4665407 2020.08.01 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 4665409 2020.08.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 5 4665410 2020.08.01 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4665411 2020.08.01 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 4665413 2020.08.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 40 4665414 2020.08.01 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 3 4665860 2020.08.01 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 3 4665861 2020.08.01 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 25 4665862 2020.08.01 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 50 4665864 2020.08.01 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 4665865 2020.08.01 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 15 4665866 2020.08.01 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 9 4665868 2020.08.01 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 3 4665869 2020.08.01 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 30 4665870 2020.08.01 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 5 4665871 2020.08.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 60 4665872 2020.08.01 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 4665873 2020.08.01 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 2 4665874 2020.08.01 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 50 4665875 2020.08.01 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 4665876 2020.08.01 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 30 4665893 2020.08.01 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4665894 2020.08.01 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4665895 2020.08.01 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4665896 2020.08.01 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4665897 2020.08.01 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4665898 2020.08.01 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 7 4652611 2020.07.26 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 2 4652610 2020.07.26 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 4652609 2020.07.26 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 8 4652607 2020.07.26 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 4652627 2020.07.26 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4652625 2020.07.26 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4652626 2020.07.26 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 8 4652623 2020.07.26 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4652622 2020.07.26 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 3 4652621 2020.07.26 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4652620 2020.07.26 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4652619 2020.07.26 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 4652618 2020.07.26 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4652617 2020.07.26 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4652616 2020.07.26 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4652614 2020.07.26 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 4652612 2020.07.26 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4652613 2020.07.26 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4652606 2020.07.26 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 4652605 2020.07.26 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 4652604 2020.07.26 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4652603 2020.07.26 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 4652601 2020.07.26 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 2 4652600 2020.07.26 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 4652599 2020.07.26 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 60 4652598 2020.07.26 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4652597 2020.07.26 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 30 4652596 2020.07.26 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 4652595 2020.07.26 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 4652594 2020.07.26 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 4652592 2020.07.26 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 4652593 2020.07.26 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 4652591 2020.07.26 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4634037 2020.07.18 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 14 4634033 2020.07.18 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4634034 2020.07.18 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4634031 2020.07.18 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 6 4634036 2020.07.18 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 30 4634029 2020.07.18 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 5 4634030 2020.07.18 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4634032 2020.07.18 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 4634028 2020.07.18 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4634026 2020.07.18 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 20 4634025 2020.07.18 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4634051 2020.07.18 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4634049 2020.07.18 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4634048 2020.07.18 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4634053 2020.07.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4634050 2020.07.18 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4634052 2020.07.18 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 4634045 2020.07.18 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4634046 2020.07.18 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 4634047 2020.07.18 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4634044 2020.07.18 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4634043 2020.07.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 60 4634042 2020.07.18 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4634041 2020.07.18 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4634040 2020.07.18 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4634039 2020.07.18 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 4634038 2020.07.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4634020 2020.07.18 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4634024 2020.07.18 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 6 4634021 2020.07.18 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4634018 2020.07.18 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4634017 2020.07.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 4634019 2020.07.18 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4634022 2020.07.18 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4634014 2020.07.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 4634016 2020.07.18 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4634015 2020.07.18 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 4634012 2020.07.18 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 2 4634013 2020.07.18 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 4634011 2020.07.18 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 4634009 2020.07.18 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 5 4634010 2020.07.18 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4593939 2020.07.04 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 7 4593938 2020.07.04 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 12 4593936 2020.07.04 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 15 4593937 2020.07.04 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 4593934 2020.07.04 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 30 4593940 2020.07.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4593933 2020.07.04 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4593935 2020.07.04 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4593932 2020.07.04 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4593931 2020.07.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 500 4593924 2020.07.04 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 4593925 2020.07.04 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4593930 2020.07.04 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4593923 2020.07.04 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4593921 2020.07.04 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 4593928 2020.07.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4593926 2020.07.04 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4593920 2020.07.04 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4593929 2020.07.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 4593927 2020.07.04 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 4593919 2020.07.04 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4593922 2020.07.04 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4593918 2020.07.04 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4593917 2020.07.04 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 16 4593915 2020.07.04 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4593941 2020.07.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 4593916 2020.07.02 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4581616 2020.06.29 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4581617 2020.06.29 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4581615 2020.06.29 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4581614 2020.06.29 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4581610 2020.06.29 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4581613 2020.06.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4581609 2020.06.29 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4581611 2020.06.29 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4581608 2020.06.29 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 4581607 2020.06.29 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 5 4581606 2020.06.29 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 4581605 2020.06.29 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 4581604 2020.06.29 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 4581603 2020.06.29 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4581602 2020.06.29 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4581601 2020.06.29 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4581598 2020.06.29 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 4581599 2020.06.29 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 4581600 2020.06.28 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4569831 2020.06.25 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4569834 2020.06.25 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4556353 2020.06.20 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 4556354 2020.06.20 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4537909 2020.06.15 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4537907 2020.06.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 25 4537908 2020.06.15 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 4537905 2020.06.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50 4537906 2020.06.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 120 4537904 2020.06.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 4537903 2020.06.15 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 2 4537901 2020.06.15 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 4537902 2020.06.15 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 4537900 2020.06.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4539024 2020.06.15 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 4539023 2020.06.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4539022 2020.06.15 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4539021 2020.06.15 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4539020 2020.06.15 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4539019 2020.06.15 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4539018 2020.06.15 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4539017 2020.06.15 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4539016 2020.06.15 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4539015 2020.06.15 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4539014 2020.06.15 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4539013 2020.06.15 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4539012 2020.06.15 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4539011 2020.06.15 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4539010 2020.06.15 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4539009 2020.06.15 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 4539008 2020.06.15 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 4539007 2020.06.15 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 4539006 2020.06.15 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4539005 2020.06.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 4539004 2020.06.15 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4539003 2020.06.15 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4539002 2020.06.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 9 4539001 2020.06.15 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 8 4539000 2020.06.15 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4538999 2020.06.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 59 4538998 2020.06.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4538997 2020.06.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4538996 2020.06.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 70 4538995 2020.06.15 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4538994 2020.06.15 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4538992 2020.06.15 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4538991 2020.06.15 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 4 4538990 2020.06.15 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 3 4556177 2020.06.15 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 4556178 2020.06.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 5 4556179 2020.06.15 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4556205 2020.06.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 4556206 2020.06.15 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 4528765 2020.06.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 4528771 2020.06.13 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 4528769 2020.06.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 4528770 2020.06.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 4528767 2020.06.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4528768 2020.06.13 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4528766 2020.06.13 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 10 4528764 2020.06.13 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 4528796 2020.06.13 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 20 4528794 2020.06.13 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4528791 2020.06.13 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4528787 2020.06.13 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4528783 2020.06.13 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4528784 2020.06.13 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4528786 2020.06.13 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 4528785 2020.06.13 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4528778 2020.06.13 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4528776 2020.06.13 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4528782 2020.06.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 4528775 2020.06.13 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 4528780 2020.06.13 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4528774 2020.06.13 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4528773 2020.06.13 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4528772 2020.06.13 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4527159 2020.06.12 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4527133 2020.06.06 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4527132 2020.06.06 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4527130 2020.06.06 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4527131 2020.06.06 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 4527128 2020.06.06 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 4527129 2020.06.06 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 2 4527127 2020.06.06 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 2 4527125 2020.06.06 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 4527122 2020.06.06 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4527126 2020.06.06 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4527124 2020.06.06 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 4527123 2020.06.06 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 4527120 2020.06.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4527121 2020.06.06 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 4527117 2020.06.06 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 2 4527119 2020.06.06 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 4527116 2020.06.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 4527118 2020.05.30 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4447364 2020.05.27 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4447374 2020.05.23 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4447373 2020.05.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 4447372 2020.05.23 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4447371 2020.05.23 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4447370 2020.05.23 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4447369 2020.05.23 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4447368 2020.05.23 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 4447367 2020.05.23 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 4447366 2020.05.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 4447365 2020.05.23 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4411152 2020.05.20 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4411151 2020.05.20 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4411150 2020.05.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4411149 2020.05.20 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4411148 2020.05.20 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4411147 2020.05.20 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4411146 2020.05.20 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4411145 2020.05.20 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4411144 2020.05.20 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 4411143 2020.05.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 4411142 2020.05.20 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 4411141 2020.05.20 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4406049 2020.05.19 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4406048 2020.05.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4406047 2020.05.19 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4406046 2020.05.19 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4406045 2020.05.19 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 4406044 2020.05.19 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4406065 2020.05.19 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4406064 2020.05.19 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 4406063 2020.05.19 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 4406062 2020.05.19 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 4406061 2020.05.19 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4406060 2020.05.16 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4406059 2020.05.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4406058 2020.05.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4406057 2020.05.16 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 4406056 2020.05.16 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 4406055 2020.05.16 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 4406054 2020.05.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 4406053 2020.05.16 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4406052 2020.05.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4406050 2020.05.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 4406051 2020.05.10 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 12 4406075 2020.05.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4406076 2020.05.10 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4406077 2020.05.10 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 4406078 2020.05.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4406079 2020.05.10 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 4406080 2020.05.10 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4406081 2020.05.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4406074 2020.05.09 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 4406073 2020.05.09 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4406072 2020.05.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4406070 2020.05.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 4406071 2020.05.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4406069 2020.05.09 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 4406068 2020.05.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 4406067 2020.05.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 4406066 2020.05.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4285339 2020.05.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4285338 2020.05.01 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4285337 2020.05.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4285336 2020.05.01 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4285335 2020.05.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4285334 2020.05.01 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 4285333 2020.05.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4285332 2020.05.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 4285331 2020.05.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 4285330 2020.05.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 4285329 2020.05.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 4258309 2020.04.27 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 4258310 2020.04.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 4258314 2020.04.27 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4258315 2020.04.27 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4258316 2020.04.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4258317 2020.04.27 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 4258318 2020.04.27 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4258319 2020.04.27 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 4258320 2020.04.27 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 4258321 2020.04.27 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4258322 2020.04.27 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 4258323 2020.04.27 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 4258324 2020.04.27 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4258325 2020.04.27 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 4258326 2020.04.22 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4258313 2020.04.22 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 4258312 2020.04.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 4258311 2020.04.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4258308 2020.04.22 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4258307 2020.04.22 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 4258306 2020.04.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4258304 2020.04.22 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4258305 2020.04.22 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4258302 2020.04.22 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 4258303 2020.04.22 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4258301 2020.04.22 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4258300 2020.04.22 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4258298 2020.04.20 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4258277 2020.04.18 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 4258278 2020.04.18 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 4258279 2020.04.18 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 4258280 2020.04.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 4258281 2020.04.18 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 4258282 2020.04.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4258283 2020.04.18 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 4258284 2020.04.18 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4258285 2020.04.18 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 4258293 2020.04.18 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4258294 2020.04.18 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4258295 2020.04.18 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 4258296 2020.04.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 4258297 2020.04.18 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4258299 2020.04.18 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 4258292 2020.04.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 4258291 2020.04.17 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4258290 2020.04.17 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4258289 2020.04.17 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4258288 2020.04.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 4258287 2020.04.14 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4258286 2020.04.14 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4158544 2020.04.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 4158545 2020.04.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4158558 2020.04.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4158557 2020.04.09 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4158556 2020.04.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4158555 2020.04.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 4158554 2020.04.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4158553 2020.04.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4158552 2020.04.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4158551 2020.04.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4158550 2020.04.08 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 4158549 2020.04.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4158548 2020.04.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4158547 2020.04.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 4158546 2020.04.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4158542 2020.04.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4158541 2020.04.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4158540 2020.04.07 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4158539 2020.04.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4158538 2020.04.07 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4158537 2020.04.07 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4158536 2020.04.07 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4158535 2020.04.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 4158534 2020.04.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4158533 2020.04.07 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4158532 2020.04.07 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 4158531 2020.04.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4158530 2020.04.07 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 4158529 2020.04.07 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 4158528 2020.04.07 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4124864 2020.04.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4124863 2020.04.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 7 4124862 2020.04.05 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4124861 2020.04.05 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 4124860 2020.04.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4124859 2020.04.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4124858 2020.04.05 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 4124857 2020.04.05 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 4124856 2020.04.05 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4124855 2020.04.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4124854 2020.04.05 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4124853 2020.04.05 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4124852 2020.04.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4124851 2020.04.04 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 4124850 2020.04.04 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4124849 2020.04.04 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 4124848 2020.04.04 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4124847 2020.04.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 4124846 2020.04.04 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4124845 2020.04.04 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4124844 2020.04.04 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4112506 2020.04.03 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 4112505 2020.04.03 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 4112504 2020.04.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4112503 2020.04.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4112502 2020.04.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4112501 2020.04.03 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4112500 2020.04.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 4112507 2020.04.02 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 4112509 2020.04.02 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4112499 2020.04.02 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4112498 2020.04.02 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 4112497 2020.04.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4112496 2020.04.02 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4112493 2020.04.02 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4112508 2020.04.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4112494 2020.04.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4112495 2020.04.02 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4106384 2020.03.31 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4106383 2020.03.31 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4106382 2020.03.31 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4106381 2020.03.31 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 4106380 2020.03.31 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 4106379 2020.03.31 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4106378 2020.03.31 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4106377 2020.03.31 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4106376 2020.03.31 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 4102668 2020.03.30 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4102667 2020.03.30 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4102666 2020.03.30 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 4089588 2020.03.28 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 4089587 2020.03.28 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4089586 2020.03.28 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 4089585 2020.03.28 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4089584 2020.03.28 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4089583 2020.03.28 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4089582 2020.03.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4089581 2020.03.28 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 4089579 2020.03.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4089578 2020.03.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4089577 2020.03.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 4089580 2020.03.28 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4089576 2020.03.28 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4082307 2020.03.27 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4082313 2020.03.26 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 4082312 2020.03.26 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4082311 2020.03.26 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4082310 2020.03.26 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4082309 2020.03.26 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4082308 2020.03.26 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4075876 2020.03.25 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4075875 2020.03.25 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4071541 2020.03.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4071540 2020.03.24 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 4071539 2020.03.24 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4071538 2020.03.24 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4071537 2020.03.24 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 4071536 2020.03.24 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4071535 2020.03.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 4071534 2020.03.24 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 4071533 2020.03.24 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 4071532 2020.03.24 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4069343 2020.03.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4069342 2020.03.22 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4069341 2020.03.22 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4069340 2020.03.22 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4069339 2020.03.22 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4069338 2020.03.22 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4069337 2020.03.22 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4069336 2020.03.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4069335 2020.03.22 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4069334 2020.03.22 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 4069333 2020.03.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4069332 2020.03.22 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4069331 2020.03.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 4069330 2020.03.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4069329 2020.03.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4069328 2020.03.21 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4069327 2020.03.21 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4069326 2020.03.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 10 4069325 2020.03.21 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 4069324 2020.03.21 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 4069323 2020.03.21 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 4069322 2020.03.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 4069321 2020.03.21 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4069320 2020.03.21 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4069319 2020.03.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 4069318 2020.03.21 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4069317 2020.03.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4052141 2020.03.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 4046450 2020.03.19 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4046449 2020.03.19 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4046448 2020.03.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4046447 2020.03.19 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4046446 2020.03.19 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4046445 2020.03.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 4046444 2020.03.19 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 4046443 2020.03.19 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4046441 2020.03.18 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4046442 2020.03.18 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4038374 2020.03.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4038373 2020.03.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 4038376 2020.03.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4038375 2020.03.18 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 4038371 2020.03.18 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4038372 2020.03.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4038370 2020.03.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4016724 2020.03.14 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 4016728 2020.03.14 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4016729 2020.03.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 4016731 2020.03.14 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4016735 2020.03.14 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 4016736 2020.03.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 4016798 2020.03.13 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 4012055 2020.03.13 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4012053 2020.03.13 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4012054 2020.03.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4012050 2020.03.13 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4012052 2020.03.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4016733 2020.03.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4012051 2020.03.12 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4012049 2020.03.12 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 4006395 2020.03.10 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus 1 4006394 2020.03.10 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 4006392 2020.03.10 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 4006393 2020.03.10 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 4 4006390 2020.03.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4006389 2020.03.10 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4006384 2020.03.10 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4006388 2020.03.10 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4006387 2020.03.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 70 4006386 2020.03.10 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 20 4006397 2020.03.10 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2500 4006383 2020.03.10 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 4006385 2020.03.10 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 4006398 2020.03.10 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 4006382 2020.03.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 10 4006381 2020.03.10 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 4006380 2020.03.10 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4006379 2020.03.10 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 10 4006920 2020.03.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 4006921 2020.03.10 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 40 4006922 2020.03.10 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 4006923 2020.03.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 4006924 2020.03.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 4006925 2020.03.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4006926 2020.03.10 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4006927 2020.03.10 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4006928 2020.03.10 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4006929 2020.03.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 150 4006932 2020.03.10 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 11 4006933 2020.03.10 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4006935 2020.03.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4006936 2020.03.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4006937 2020.03.10 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4006938 2020.03.10 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 3 4006939 2020.03.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 4006940 2020.03.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 4006941 2020.03.10 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 4006942 2020.03.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4006943 2020.03.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4006944 2020.03.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 36 4006946 2020.03.10 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 4006947 2020.03.10 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4006948 2020.03.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4006949 2020.03.10 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 4006950 2020.03.10 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 4006951 2020.03.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 4006952 2020.03.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 4006953 2020.03.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 600 4006954 2020.03.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 4006955 2020.03.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 50 4006957 2020.03.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4006958 2020.03.10 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 4006959 2020.03.10 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 200 4006960 2020.03.10 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 30 4006961 2020.03.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 4006962 2020.03.10 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 4006963 2020.03.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 4006964 2020.03.10 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4006965 2020.03.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 40 4006966 2020.03.10 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4006967 2020.03.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4006968 2020.03.10 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4006969 2020.03.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4006970 2020.03.10 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4006971 2020.03.10 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 4006973 2020.03.10 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 4006975 2020.03.10 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4006976 2020.03.10 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 45 4006978 2020.03.10 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4006980 2020.03.10 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 4006981 2020.03.10 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 100 4006982 2020.03.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 10 4006983 2020.03.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 20 4006984 2020.03.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 4006985 2020.03.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4006986 2020.03.10 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 4006987 2020.03.10 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50 4006988 2020.03.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 4006989 2020.03.10 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 4006990 2020.03.10 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 4006992 2020.03.10 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4006993 2020.03.10 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4006994 2020.03.10 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4006995 2020.03.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4006996 2020.03.10 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4006998 2020.03.10 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4006999 2020.03.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4007000 2020.03.10 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 3 4007001 2020.03.10 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 2 4007002 2020.03.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1500 4007003 2020.03.10 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 900 4007004 2020.03.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1000 4007005 2020.03.10 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4007006 2020.03.10 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 200 4007007 2020.03.10 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4007008 2020.03.10 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 30 4007009 2020.03.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 6 4007010 2020.03.10 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 4007011 2020.03.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4007012 2020.03.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 4007013 2020.03.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 4007014 2020.03.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4007015 2020.03.10 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 15 4007038 2020.03.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 17 4007039 2020.03.10 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 12 4007040 2020.03.10 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 250 4007041 2020.03.10 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 25 4007042 2020.03.10 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 4007043 2020.03.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 4007044 2020.03.10 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4007045 2020.03.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4007046 2020.03.10 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4007047 2020.03.10 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4007048 2020.03.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4007049 2020.03.10 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4007050 2020.03.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4007051 2020.03.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4007052 2020.03.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 4007053 2020.03.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 4007055 2020.03.10 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 4007056 2020.03.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 4007057 2020.03.10 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4007058 2020.03.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4007059 2020.03.10 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4007060 2020.03.10 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 4007061 2020.03.10 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 4007062 2020.03.10 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 16 4007063 2020.03.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4007064 2020.03.10 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 3 4007065 2020.03.10 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 4007067 2020.03.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4007068 2020.03.10 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4007069 2020.03.10 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 4007070 2020.03.10 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 30 4007071 2020.03.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4007072 2020.03.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 60 4007073 2020.03.10 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 4007074 2020.03.10 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 8 4007076 2020.03.10 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4007077 2020.03.10 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 4007078 2020.03.10 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 100 4007079 2020.03.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 4007080 2020.03.10 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 150 4007081 2020.03.10 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2500 4007082 2020.03.10 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 4007083 2020.03.10 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 800 4007084 2020.03.10 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 4007085 2020.03.10 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4007086 2020.03.10 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 30 4007087 2020.03.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 4007088 2020.03.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 120 4007089 2020.03.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 4007090 2020.03.10 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 12 4007091 2020.03.10 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 4007093 2020.03.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4007094 2020.03.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4007095 2020.03.10 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 4007096 2020.03.10 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 4007097 2020.03.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 4007098 2020.03.10 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 8 4007099 2020.03.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 4007100 2020.03.10 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 300 4007101 2020.03.10 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4007102 2020.03.10 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4007104 2020.03.10 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 4007106 2020.03.10 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 4007107 2020.03.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4007108 2020.03.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4007109 2020.03.10 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4007110 2020.03.10 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 4007111 2020.03.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 4007112 2020.03.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4007113 2020.03.10 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4006377 2020.03.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 25 4006378 2020.03.05 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 4 3967496 2020.02.29 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 3967494 2020.02.29 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 3967491 2020.02.29 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 3967493 2020.02.29 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 3967487 2020.02.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3967495 2020.02.29 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 3967492 2020.02.29 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 3967488 2020.02.29 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3967489 2020.02.29 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 3967490 2020.02.29 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 3926711 2020.02.16 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 3926708 2020.02.16 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 3923049 2020.02.15 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 3923050 2020.02.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3923048 2020.02.15 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 6 3923046 2020.02.15 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 3923045 2020.02.15 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 3923044 2020.02.15 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 3923043 2020.02.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 3917261 2020.02.13 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 3917259 2020.02.13 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 3917257 2020.02.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 3917258 2020.02.13 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 3917277 2020.02.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 3917276 2020.02.13 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 3917273 2020.02.13 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 100 3917272 2020.02.13 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 3917271 2020.02.13 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 3917274 2020.02.13 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 5 3917269 2020.02.13 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 3917268 2020.02.13 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 3917270 2020.02.13 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 10 3917267 2020.02.13 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 3917265 2020.02.13 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 3917262 2020.02.13 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 3917263 2020.02.13 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 3903578 2020.02.08 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 18 3903577 2020.02.08 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 3903593 2020.02.08 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 3903594 2020.02.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 3903592 2020.02.08 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 3903588 2020.02.08 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 3903591 2020.02.08 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 8 3903587 2020.02.08 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 3903590 2020.02.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 3903589 2020.02.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 26 3903586 2020.02.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 3903585 2020.02.08 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 20 3903584 2020.02.08 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 20 3903580 2020.02.08 mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 50 3903582 2020.02.08 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 3903583 2020.02.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3903581 2020.02.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 3903579 2020.02.08 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 3896212 2020.02.05 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 12 3896209 2020.02.05 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 3896208 2020.02.05 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 3896184 2020.02.05 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 30 3896185 2020.02.05 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 3896187 2020.02.05 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 3 3896189 2020.02.05 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 3890234 2020.02.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 3890235 2020.02.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 3890233 2020.02.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 3890232 2020.02.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 3890231 2020.02.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 3890229 2020.02.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 3890230 2020.02.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 3890225 2020.02.01 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 3890226 2020.02.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 3890227 2020.02.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 20 3890228 2020.02.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 3870781 2020.01.26 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 110 3870782 2020.01.26 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 3870779 2020.01.26 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 100 3870780 2020.01.26 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 150 3870777 2020.01.26 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 2 3870776 2020.01.26 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 22 3870775 2020.01.26 mapa
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 1 3870773 2020.01.26 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 62 3870774 2020.01.26 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 30 3870772 2020.01.26 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 30 3870771 2020.01.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 25 3870814 2020.01.26 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 4 3870809 2020.01.26 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 50 3870811 2020.01.26 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 300 3870810 2020.01.26 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 3870805 2020.01.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 48 3870802 2020.01.26 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 30 3870797 2020.01.26 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 3870799 2020.01.26 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 4 3870798 2020.01.26 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 3 3870794 2020.01.26 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 3870792 2020.01.26 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 40 3870793 2020.01.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 3870787 2020.01.26 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 10 3870786 2020.01.26 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 10 3870785 2020.01.26 mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 3870784 2020.01.26 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 3870816 2020.01.26 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 3870813 2020.01.26 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 700 3870812 2020.01.26 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 200 3870815 2020.01.26 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 8 3870807 2020.01.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 190 3870804 2020.01.26 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 60 3870803 2020.01.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3870801 2020.01.26 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 35 3870796 2020.01.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 3870795 2020.01.26 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 3870790 2020.01.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 3870789 2020.01.26 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 40 3870791 2020.01.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 3870788 2020.01.26 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 22 3870768 2020.01.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 3870767 2020.01.26 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 3870765 2020.01.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 3870766 2020.01.26 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 3870764 2020.01.26 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 3870762 2020.01.26 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 3870763 2020.01.26 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 260 3870761 2020.01.26 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 10 3870760 2020.01.26 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 3870759 2020.01.26 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 3870769 2020.01.26 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 3870758 2020.01.26 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 7 3870757 2020.01.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 12 3870755 2020.01.26 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 23 3870754 2020.01.26 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 22 3870756 2020.01.26 mapa
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 1 3865559 2020.01.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 3865557 2020.01.25 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 20 3865558 2020.01.25 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 3 3865556 2020.01.25 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 3865555 2020.01.25 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 3865554 2020.01.25 mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 14 3865553 2020.01.25 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 10 3865550 2020.01.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 9 3865549 2020.01.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 3865552 2020.01.25 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 3 3865548 2020.01.25 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 3865546 2020.01.25 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 3865547 2020.01.25 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 3865544 2020.01.25 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 4 3865551 2020.01.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 80 3865542 2020.01.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 3865541 2020.01.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 500 3865540 2020.01.25 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 100 3865539 2020.01.25 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1000 3865543 2020.01.25 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 6 3865538 2020.01.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 3865537 2020.01.25 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 7 3865535 2020.01.25 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 50 3865536 2020.01.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 3865534 2020.01.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 3865533 2020.01.25 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 200 3865532 2020.01.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 180 3865531 2020.01.25 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 150 3865530 2020.01.25 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 4 3865529 2020.01.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 3865527 2020.01.25 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 3865526 2020.01.25 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 40 3865523 2020.01.25 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 5 3865524 2020.01.25 mapa
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 8 3865521 2020.01.25 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 3865522 2020.01.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 100 3865520 2020.01.25 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 200 3865519 2020.01.25 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 200 3865517 2020.01.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 3865518 2020.01.24 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 3865516 2020.01.24 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3865514 2020.01.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3865515 2020.01.24 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 3865513 2020.01.24 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 9 3865512 2020.01.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 3847928 2020.01.19 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 25 3847926 2020.01.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3847923 2020.01.19 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 10 3847921 2020.01.19 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 39 3847920 2020.01.19 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 3847917 2020.01.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 3847919 2020.01.19 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 200 3847918 2020.01.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 3847937 2020.01.19 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 3847940 2020.01.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3847939 2020.01.19 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 3847935 2020.01.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 3847933 2020.01.19 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 7 3847938 2020.01.19 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 3847932 2020.01.19 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 3847936 2020.01.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 3847934 2020.01.19 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 43 3847931 2020.01.19 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 3847929 2020.01.19 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 50 3847930 2020.01.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 3847927 2020.01.19 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 20 3847925 2020.01.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 3847924 2020.01.19 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 13 3847922 2020.01.19 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 3847956 2020.01.19 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 3847955 2020.01.19 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 3847954 2020.01.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3847952 2020.01.19 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 3847951 2020.01.19 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 3847953 2020.01.19 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 16 3847950 2020.01.19 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 3847948 2020.01.19 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 1 3847946 2020.01.19 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 3847947 2020.01.19 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 15 3847945 2020.01.19 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 60 3847943 2020.01.19 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 18 3847944 2020.01.19 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 3847942 2020.01.19 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 8 3847941 2020.01.19 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 3847915 2020.01.19 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 3847916 2020.01.19 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 3847914 2020.01.19 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 50 3847913 2020.01.19 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 3847912 2020.01.19 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 3847911 2020.01.19 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 3847910 2020.01.19 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 3847908 2020.01.19 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 50 3847907 2020.01.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 3847909 2020.01.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 9 3847906 2020.01.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3847905 2020.01.19 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 20 3847904 2020.01.19 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 3847903 2020.01.18 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3847901 2020.01.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 8 3847902 2020.01.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 3837988 2020.01.17 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 3837987 2020.01.17 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 12 3837989 2020.01.15 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 12 3831006 2020.01.14 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 14 3831007 2020.01.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 3824815 2020.01.12 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 3824814 2020.01.12 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 3824812 2020.01.12 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 3824813 2020.01.12 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 3824811 2020.01.12 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3824810 2020.01.12 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 3824809 2020.01.12 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 3824807 2020.01.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 12 3824808 2020.01.12 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 10 3818555 2020.01.11 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 3818554 2020.01.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3818553 2020.01.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 3818559 2020.01.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 3818552 2020.01.11 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 3818551 2020.01.11 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 3818558 2020.01.11 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 25 3818557 2020.01.11 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 12 3818556 2020.01.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 3818549 2020.01.11 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 3818550 2020.01.11 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 3818548 2020.01.11 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 3818547 2020.01.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 3818546 2020.01.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 20 3818545 2020.01.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 3802748 2020.01.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 3796665 2020.01.05 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 3796664 2020.01.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 3792688 2020.01.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3792687 2020.01.05 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 3792505 2020.01.05 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 50 3792504 2020.01.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 260 3792503 2020.01.05 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea 1 3792502 2020.01.05 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 3792501 2020.01.05 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 15 3792499 2020.01.05 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 12 3792500 2020.01.05 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 16 3792498 2020.01.05 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 3789761 2020.01.04 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 3789758 2020.01.04 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 3789757 2020.01.04 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 3789759 2020.01.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 12 3789760 2020.01.04 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 3789755 2020.01.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 3789756 2020.01.04 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 3789751 2020.01.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 3789752 2020.01.04 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 3789753 2020.01.04 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 50 3789754 2020.01.04 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 3789746 2020.01.04 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 3789747 2020.01.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 3789748 2020.01.04 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 3789749 2020.01.04 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 3789750 2020.01.04 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 3774702 2020.01.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 3774085 2020.01.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 3774084 2020.01.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 3774081 2020.01.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 3774082 2020.01.01 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 3774083 2020.01.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 3774080 2020.01.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 3773465 2020.01.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 3773464 2020.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 3773462 2020.01.01 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 3773463 2020.01.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 3773461 2020.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 3773245 2020.01.01 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 3773244 2020.01.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 10 3773242 2020.01.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 3773243 2020.01.01 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 7 3773240 2020.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 3773239 2020.01.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 3773241 2020.01.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 3772944 2020.01.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 3772945 2020.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 3772928 2020.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 3772929 2020.01.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 3772930 2020.01.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 3772931 2020.01.01 mapa