Pełna lista obserwacji drużyny

Jarosław Stalenga : Jarosław Stalenga


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 4800280 2020.09.26 mapa
bardzo rzadki świstunka żółtawa, Phylloscopus inornatus 1 4798780 2020.09.26 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 20 4798251 2020.09.26 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 4 4798250 2020.09.26 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 5 4798249 2020.09.26 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 4798248 2020.09.26 mapa
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 1 4798247 2020.09.26 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 4 4796838 2020.09.25 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4767657 2020.09.13 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4767658 2020.09.13 mapa
bardzo rzadki orlica, Ichthyaetus ichthyaetus 1 4767656 2020.09.13 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 40 4762578 2020.09.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 4762577 2020.09.11 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 7 4762576 2020.09.11 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 4762575 2020.09.11 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 4762573 2020.09.11 mapa
bardzo rzadki czajka towarzyska, Vanellus gregarius 1 4762572 2020.09.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4762574 2020.09.11 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4762571 2020.09.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4760769 2020.09.10 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 20 4760768 2020.09.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 4760767 2020.09.10 mapa
bardzo rzadki czajka towarzyska, Vanellus gregarius 1 4760677 2020.09.10 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 4742943 2020.09.02 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 4742944 2020.09.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4742942 2020.09.02 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 4742945 2020.09.02 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 4742938 2020.09.02 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 4742941 2020.09.02 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 5 4742940 2020.09.02 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4742939 2020.09.02 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4742937 2020.09.02 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 4742936 2020.09.02 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4741575 2020.09.01 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 4737764 2020.08.31 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 4 4738504 2020.08.31 mapa
bardzo rzadki kurhannik, Buteo rufinus 1 4737763 2020.08.31 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 10 4738502 2020.08.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 20 4738503 2020.08.31 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 4737495 2020.08.31 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4736815 2020.08.30 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4736834 2020.08.30 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4736816 2020.08.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4736831 2020.08.30 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4736793 2020.08.30 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4736795 2020.08.30 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4736796 2020.08.30 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4736788 2020.08.30 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4736790 2020.08.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4736786 2020.08.30 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4736785 2020.08.30 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4736818 2020.08.30 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 4736817 2020.08.30 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4736830 2020.08.30 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4736666 2020.08.30 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4736819 2020.08.30 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 4736825 2020.08.30 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4736824 2020.08.30 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4736821 2020.08.30 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 4736828 2020.08.30 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 40 4736822 2020.08.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4736827 2020.08.30 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 4736660 2020.08.30 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 4736662 2020.08.30 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4736652 2020.08.30 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 4736655 2020.08.30 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4736653 2020.08.30 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4736657 2020.08.30 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4736658 2020.08.30 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4736663 2020.08.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4736665 2020.08.30 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 4736836 2020.08.30 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4736848 2020.08.30 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 4736851 2020.08.30 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4736842 2020.08.30 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4736843 2020.08.30 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4736849 2020.08.30 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4736841 2020.08.30 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4736765 2020.08.30 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4736759 2020.08.30 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 10 4736808 2020.08.30 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4736755 2020.08.30 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 4736732 2020.08.30 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4736737 2020.08.30 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4736809 2020.08.30 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 14 4736716 2020.08.30 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 4736778 2020.08.30 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4736726 2020.08.30 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 7 4736727 2020.08.30 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4736741 2020.08.30 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4736740 2020.08.30 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 4736743 2020.08.30 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4736738 2020.08.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4736728 2020.08.30 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 20 4736735 2020.08.30 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 4736730 2020.08.30 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4736775 2020.08.30 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 150 4736771 2020.08.30 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 4 4736757 2020.08.30 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4736764 2020.08.30 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4736804 2020.08.30 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 4736806 2020.08.30 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 4736801 2020.08.30 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4736754 2020.08.30 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4736798 2020.08.30 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 7 4736762 2020.08.30 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 3 4736807 2020.08.30 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 4736797 2020.08.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4736840 2020.08.30 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4736839 2020.08.30 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4736838 2020.08.30 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4736850 2020.08.30 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4736846 2020.08.30 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4736837 2020.08.30 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 40 4736845 2020.08.30 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 5 4733737 2020.08.30 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4736847 2020.08.30 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4736844 2020.08.30 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4736835 2020.08.30 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4736704 2020.08.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4736706 2020.08.30 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4736680 2020.08.30 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4736691 2020.08.30 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 40 4736689 2020.08.30 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4736696 2020.08.30 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4736697 2020.08.30 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4736698 2020.08.30 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4736702 2020.08.30 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 4736700 2020.08.30 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 4736694 2020.08.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4736701 2020.08.30 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 4736688 2020.08.30 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 7 4736684 2020.08.30 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4736748 2020.08.30 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4736719 2020.08.30 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4736675 2020.08.30 mapa
bardzo rzadki mornel, Charadrius morinellus 42 4733394 2020.08.30 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 11 4736671 2020.08.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4736752 2020.08.30 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 4736780 2020.08.30 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 4736751 2020.08.30 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4708696 2020.08.19 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 4708694 2020.08.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4708693 2020.08.19 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 4708695 2020.08.19 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 4708690 2020.08.19 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4708691 2020.08.19 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 4708689 2020.08.19 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 5 4708688 2020.08.19 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 4708685 2020.08.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 4708692 2020.08.19 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 4708686 2020.08.19 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 10 4708684 2020.08.19 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4708687 2020.08.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 4708683 2020.08.19 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 4708679 2020.08.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4708681 2020.08.19 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4708682 2020.08.19 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 4708680 2020.08.19 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4708678 2020.08.19 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 4699988 2020.08.16 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 4699987 2020.08.16 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 4699989 2020.08.16 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 4690242 2020.08.12 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4644637 2020.07.23 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 4633144 2020.07.18 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 4 4633139 2020.07.18 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 10 4633138 2020.07.18 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 4633141 2020.07.18 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 8 4633140 2020.07.18 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 5 4633137 2020.07.18 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4633136 2020.07.18 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 4633134 2020.07.18 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 3 4633135 2020.07.18 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 50 4633133 2020.07.18 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 3 4633129 2020.07.18 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 4633130 2020.07.18 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 3 4633132 2020.07.18 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 4633131 2020.07.18 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 4577277 2020.06.28 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 4577279 2020.06.28 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 17 4577278 2020.06.28 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4577276 2020.06.28 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 45 4577275 2020.06.28 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 2 4567818 2020.06.25 mapa
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 1 4567817 2020.06.25 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4567819 2020.06.25 mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 2 4567815 2020.06.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 4567816 2020.06.25 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4567814 2020.06.25 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 7 4567685 2020.06.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4567686 2020.06.25 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4567674 2020.06.25 mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 4567676 2020.06.25 mapa
bardzo rzadki płochacz halny, Prunella collaris 4 4567673 2020.06.25 mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 4567675 2020.06.25 mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 4567671 2020.06.25 mapa
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 4 4567672 2020.06.25 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 2 4567551 2020.06.25 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4567415 2020.06.25 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4567414 2020.06.25 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 4567372 2020.06.25 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 3 4567373 2020.06.25 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4567323 2020.06.25 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4567322 2020.06.25 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 4567321 2020.06.25 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 4567320 2020.06.25 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4567317 2020.06.25 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4567318 2020.06.25 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4567316 2020.06.25 mapa
rzadki drozd obrożny, Turdus torquatus 1 4567315 2020.06.25 mapa
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 4564588 2020.06.24 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 4556064 2020.06.21 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 4556066 2020.06.21 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4556065 2020.06.21 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 4556063 2020.06.21 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4556864 2020.06.21 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4556865 2020.06.21 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4556866 2020.06.21 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 3 4529850 2020.06.14 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 50 4528167 2020.06.13 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 8 4528164 2020.06.13 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4528163 2020.06.13 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 4528159 2020.06.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 11 4524399 2020.06.13 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 2 4520102 2020.06.12 mapa
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 4519932 2020.06.12 mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 3 4517392 2020.06.11 mapa
rzadki zaroślówka, Acrocephalus dumetorum 1 4513438 2020.06.11 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 4504246 2020.06.08 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 28 4481757 2020.06.03 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 4481754 2020.06.03 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4481756 2020.06.03 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4481755 2020.06.03 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4481753 2020.06.03 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 2 4465392 2020.05.31 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4465311 2020.05.31 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 4465312 2020.05.31 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 4465309 2020.05.31 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 4465310 2020.05.31 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4465306 2020.05.31 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 4465305 2020.05.31 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 4465307 2020.05.31 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 30 4465304 2020.05.31 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 4465303 2020.05.31 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4465301 2020.05.31 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4465302 2020.05.31 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 4465299 2020.05.31 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4465300 2020.05.31 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 4465295 2020.05.31 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4465298 2020.05.31 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 20 4465294 2020.05.31 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4465297 2020.05.31 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4465296 2020.05.31 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4465293 2020.05.31 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4465292 2020.05.31 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4463797 2020.05.31 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4463796 2020.05.31 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 4463795 2020.05.31 mapa
bardzo rzadki pasterz, Pastor roseus 1 4454943 2020.05.29 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 4446599 2020.05.27 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4446598 2020.05.27 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 5 4446596 2020.05.27 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 4446597 2020.05.27 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 15 4446595 2020.05.27 mapa
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 1 4446594 2020.05.27 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4446593 2020.05.27 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 4446036 2020.05.27 mapa
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 1 4445830 2020.05.27 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4445829 2020.05.27 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4445833 2020.05.27 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 4445827 2020.05.27 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 4445824 2020.05.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4445826 2020.05.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 4445822 2020.05.27 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 4 4445818 2020.05.27 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4445817 2020.05.27 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 4445816 2020.05.27 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4445814 2020.05.27 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4445810 2020.05.27 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4445811 2020.05.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4445837 2020.05.27 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4445835 2020.05.27 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4445836 2020.05.27 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 4445834 2020.05.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 4445831 2020.05.27 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4445828 2020.05.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4445832 2020.05.27 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4445823 2020.05.27 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4445825 2020.05.27 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4445821 2020.05.27 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4445820 2020.05.27 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 4445819 2020.05.27 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4445815 2020.05.27 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 4445812 2020.05.27 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4445813 2020.05.27 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4445809 2020.05.27 mapa
rzadki zaroślówka, Acrocephalus dumetorum 1 4439563 2020.05.25 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 5 4434937 2020.05.24 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 4434936 2020.05.24 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 4434938 2020.05.24 mapa
bardzo rzadki rybitwa popielata, Sterna paradisaea 1 4434935 2020.05.24 mapa
rzadki zaroślówka, Acrocephalus dumetorum 1 4429294 2020.05.24 mapa
bardzo rzadki orlica, Ichthyaetus ichthyaetus 1 4435486 2020.05.24 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4422913 2020.05.23 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 4422912 2020.05.23 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4422911 2020.05.23 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 4422909 2020.05.23 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 4422910 2020.05.23 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 4422908 2020.05.23 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 4422907 2020.05.23 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4422906 2020.05.23 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4422905 2020.05.23 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 9 4422903 2020.05.23 mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 1 4422904 2020.05.23 mapa
rzadki zaroślówka, Acrocephalus dumetorum 1 4422710 2020.05.23 mapa
rzadki zaroślówka, Acrocephalus dumetorum 1 4417089 2020.05.22 mapa
rzadki zaroślówka, Acrocephalus dumetorum 1 4412996 2020.05.21 mapa
rzadki zaroślówka, Acrocephalus dumetorum 1 4408236 2020.05.20 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 4403901 2020.05.19 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 4396609 2020.05.17 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4396610 2020.05.17 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4396607 2020.05.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4396608 2020.05.17 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4396605 2020.05.17 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4396606 2020.05.17 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4396604 2020.05.17 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4394787 2020.05.17 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4394788 2020.05.17 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 2 4394785 2020.05.17 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4394786 2020.05.17 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4384936 2020.05.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4384937 2020.05.16 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4384935 2020.05.16 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 4384934 2020.05.16 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4384933 2020.05.16 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4384931 2020.05.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 4384932 2020.05.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4384930 2020.05.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 4384929 2020.05.16 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 42 4384928 2020.05.16 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4384927 2020.05.16 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4384926 2020.05.16 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4384925 2020.05.16 mapa
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 4384924 2020.05.16 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4383657 2020.05.16 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 3 4383655 2020.05.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4383656 2020.05.16 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 4383654 2020.05.16 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4383653 2020.05.16 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 4383652 2020.05.16 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4383651 2020.05.16 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4383648 2020.05.16 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4383650 2020.05.16 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4383649 2020.05.16 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4383646 2020.05.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4383647 2020.05.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4383645 2020.05.16 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 4383644 2020.05.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4383643 2020.05.16 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 4383641 2020.05.16 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4383642 2020.05.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4383640 2020.05.16 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 8 4383639 2020.05.16 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4383636 2020.05.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 4383638 2020.05.16 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4383635 2020.05.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4383637 2020.05.16 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 4383633 2020.05.16 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 4383634 2020.05.16 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 4383630 2020.05.16 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 4383632 2020.05.16 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4383631 2020.05.16 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 5 4383627 2020.05.16 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 4383628 2020.05.16 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4383626 2020.05.16 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4383629 2020.05.16 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 4383625 2020.05.16 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4383624 2020.05.16 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 5 4383623 2020.05.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 4369556 2020.05.13 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4369554 2020.05.13 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4369555 2020.05.13 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4369553 2020.05.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4369550 2020.05.13 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4369548 2020.05.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4369549 2020.05.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4369547 2020.05.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4369546 2020.05.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4369544 2020.05.13 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4369545 2020.05.13 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 4369543 2020.05.13 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 3 4369542 2020.05.13 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 4369541 2020.05.13 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4361383 2020.05.11 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4361382 2020.05.11 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 4361381 2020.05.11 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4361380 2020.05.11 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 4361378 2020.05.11 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 4361379 2020.05.11 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 4361377 2020.05.11 mapa
rzadki brodziec pławny, Tringa stagnatilis 1 4361376 2020.05.11 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4357309 2020.05.11 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4357308 2020.05.10 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4353263 2020.05.10 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 4353193 2020.05.10 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4348011 2020.05.10 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4348010 2020.05.10 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4348009 2020.05.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4348008 2020.05.10 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4348007 2020.05.10 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4347792 2020.05.10 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4347790 2020.05.10 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4347789 2020.05.10 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4347791 2020.05.10 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 4347788 2020.05.10 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4347229 2020.05.10 mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 4347216 2020.05.10 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4347214 2020.05.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4347213 2020.05.10 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4347215 2020.05.10 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 4347210 2020.05.10 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 4347211 2020.05.10 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4347212 2020.05.10 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4344880 2020.05.09 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4344879 2020.05.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4344815 2020.05.09 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 4344802 2020.05.09 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4344774 2020.05.09 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4344773 2020.05.09 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4344775 2020.05.09 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4344772 2020.05.09 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4344771 2020.05.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4344770 2020.05.09 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 4344769 2020.05.09 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4344767 2020.05.09 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 2 4344768 2020.05.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4340342 2020.05.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4340251 2020.05.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 15 4340250 2020.05.09 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4340249 2020.05.09 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4340248 2020.05.09 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4340252 2020.05.09 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 4340247 2020.05.09 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 4340246 2020.05.09 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4338646 2020.05.09 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4338644 2020.05.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4338645 2020.05.09 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4338643 2020.05.09 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4338642 2020.05.09 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 4338641 2020.05.09 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 4338640 2020.05.09 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4338626 2020.05.09 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4338627 2020.05.09 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4338625 2020.05.09 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 4338623 2020.05.09 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 6 4338624 2020.05.09 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 4338622 2020.05.09 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 4338621 2020.05.09 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 4338620 2020.05.09 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 4333222 2020.05.08 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 4333225 2020.05.08 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4333223 2020.05.08 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 50 4333224 2020.05.08 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 4333221 2020.05.08 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 4333220 2020.05.08 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 4333217 2020.05.08 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 20 4333215 2020.05.08 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 4333214 2020.05.08 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4333212 2020.05.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4333211 2020.05.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4333213 2020.05.08 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4333219 2020.05.08 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4333208 2020.05.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4333209 2020.05.08 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4333207 2020.05.08 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4333210 2020.05.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4333201 2020.05.08 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4333205 2020.05.08 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4333206 2020.05.08 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4333204 2020.05.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4333202 2020.05.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4333199 2020.05.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4333200 2020.05.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4333216 2020.05.08 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4333195 2020.05.08 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4333198 2020.05.08 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 7 4333194 2020.05.08 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4333218 2020.05.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 4333197 2020.05.08 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 4333192 2020.05.08 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 20 4333203 2020.05.08 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 40 4333196 2020.05.08 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4333189 2020.05.08 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4333193 2020.05.08 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 4333188 2020.05.08 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4333191 2020.05.08 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4333190 2020.05.08 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4329104 2020.05.07 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 20 4329103 2020.05.07 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 100 4329101 2020.05.07 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 4329100 2020.05.07 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 4 4329097 2020.05.07 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4329098 2020.05.07 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4329102 2020.05.07 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4329099 2020.05.07 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4329095 2020.05.07 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4329094 2020.05.07 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4329096 2020.05.07 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4316171 2020.05.05 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4314173 2020.05.04 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4314171 2020.05.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4314172 2020.05.04 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 4314169 2020.05.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 4314170 2020.05.04 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4313817 2020.05.04 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4313815 2020.05.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4313819 2020.05.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4313818 2020.05.04 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4313814 2020.05.04 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4313813 2020.05.04 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 4313811 2020.05.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4313816 2020.05.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 4313812 2020.05.04 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4313810 2020.05.04 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4313809 2020.05.04 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4313808 2020.05.04 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4313807 2020.05.04 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4301218 2020.05.03 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 4295719 2020.05.02 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 4295718 2020.05.02 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4295717 2020.05.02 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 4295715 2020.05.02 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 5 4295716 2020.05.02 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4295711 2020.05.02 mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 4295709 2020.05.02 mapa
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 1 4295714 2020.05.02 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4295710 2020.05.02 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4295713 2020.05.02 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4295707 2020.05.02 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4295706 2020.05.02 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 4295708 2020.05.02 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4295712 2020.05.02 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 5 4295703 2020.05.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 4295705 2020.05.02 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4295701 2020.05.02 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 3 4295702 2020.05.02 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4295700 2020.05.02 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4295699 2020.05.02 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 5 4292400 2020.05.02 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 50 4292399 2020.05.02 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 4292398 2020.05.02 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 8 4298688 2020.05.02 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 3 4298613 2020.05.02 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 10 4298612 2020.05.02 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 4298610 2020.05.02 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4281546 2020.05.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4280711 2020.05.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4280710 2020.05.01 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 4280709 2020.05.01 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4280677 2020.05.01 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4280676 2020.05.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4280635 2020.05.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 4280634 2020.05.01 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 40 4280633 2020.05.01 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 4280632 2020.05.01 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4280631 2020.05.01 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 4280629 2020.05.01 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 4280630 2020.05.01 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 5 4280628 2020.05.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4280627 2020.05.01 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4280626 2020.05.01 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4280625 2020.05.01 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4280624 2020.05.01 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 2 4280623 2020.05.01 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4280622 2020.05.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4280395 2020.05.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4280396 2020.05.01 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4280393 2020.05.01 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4280394 2020.05.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4280392 2020.05.01 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4280391 2020.05.01 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4280267 2020.05.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4280266 2020.05.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4280264 2020.05.01 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4280265 2020.05.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4280263 2020.05.01 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 2 4280262 2020.05.01 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 4276914 2020.04.30 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4276007 2020.04.30 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 4276006 2020.04.30 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 4276005 2020.04.30 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 4276003 2020.04.30 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 4276004 2020.04.30 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4276002 2020.04.30 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 30 4276001 2020.04.30 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 4276000 2020.04.30 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 4275999 2020.04.30 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 4275998 2020.04.30 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 6 4275997 2020.04.30 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 10 4275996 2020.04.30 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 10 4275995 2020.04.30 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4275207 2020.04.30 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4275206 2020.04.30 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 4275205 2020.04.30 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4275204 2020.04.30 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4275203 2020.04.30 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4275083 2020.04.30 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4275082 2020.04.30 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 40 4275081 2020.04.30 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 4275079 2020.04.30 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 4275080 2020.04.30 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 4275077 2020.04.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4275078 2020.04.30 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4275076 2020.04.30 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4275011 2020.04.30 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4275013 2020.04.30 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4275015 2020.04.30 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4275016 2020.04.30 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4275012 2020.04.30 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 50 4275014 2020.04.30 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 100 4275010 2020.04.30 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 4275009 2020.04.30 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 4275006 2020.04.30 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4275007 2020.04.30 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 33 4275008 2020.04.30 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4275003 2020.04.30 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4275004 2020.04.30 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4275005 2020.04.30 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4275001 2020.04.30 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4275002 2020.04.30 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4275000 2020.04.30 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4274999 2020.04.30 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4274997 2020.04.30 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4274998 2020.04.30 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4274996 2020.04.30 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4274995 2020.04.30 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4273104 2020.04.30 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4273100 2020.04.30 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4273102 2020.04.30 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4273103 2020.04.30 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4273099 2020.04.30 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4273098 2020.04.30 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4273097 2020.04.30 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4273101 2020.04.30 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4273096 2020.04.30 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4273095 2020.04.30 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 3 4273094 2020.04.30 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4273093 2020.04.30 mapa
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 4326997 2020.04.30 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4271052 2020.04.29 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4271051 2020.04.29 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4271046 2020.04.29 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4271045 2020.04.29 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4271033 2020.04.29 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4270995 2020.04.29 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4270992 2020.04.29 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4270993 2020.04.29 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4270994 2020.04.29 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4270991 2020.04.29 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4270996 2020.04.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4270989 2020.04.29 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 4270988 2020.04.29 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4270987 2020.04.29 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4270986 2020.04.29 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4270990 2020.04.29 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4270985 2020.04.29 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4263552 2020.04.28 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4263551 2020.04.28 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4263550 2020.04.28 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4263549 2020.04.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 4263548 2020.04.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 4263547 2020.04.28 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 4263545 2020.04.28 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 4263542 2020.04.28 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4263544 2020.04.28 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 4263546 2020.04.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 4263543 2020.04.28 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4263541 2020.04.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4263540 2020.04.28 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4263538 2020.04.28 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 4263539 2020.04.28 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 4263537 2020.04.28 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 4 4263536 2020.04.28 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4263534 2020.04.28 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4263535 2020.04.28 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 4260861 2020.04.28 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 4260860 2020.04.28 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 4260681 2020.04.28 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4260680 2020.04.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4260676 2020.04.28 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4260678 2020.04.28 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4260671 2020.04.28 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4260677 2020.04.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4260675 2020.04.28 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4260674 2020.04.28 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 4260679 2020.04.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 4260670 2020.04.28 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 4260673 2020.04.28 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 4260672 2020.04.28 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 4260669 2020.04.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4260668 2020.04.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4260667 2020.04.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4260666 2020.04.28 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 15 4260665 2020.04.28 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 7 4260664 2020.04.28 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 20 4248897 2020.04.26 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 4248896 2020.04.26 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 4248895 2020.04.26 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 4 4248894 2020.04.26 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 100 4248893 2020.04.26 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 4248891 2020.04.26 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 4 4248892 2020.04.26 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4246762 2020.04.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1000 4246763 2020.04.26 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 4246760 2020.04.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4245437 2020.04.26 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4245438 2020.04.26 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 4245434 2020.04.26 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4245432 2020.04.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4245435 2020.04.26 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4245433 2020.04.26 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 4245430 2020.04.26 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 46 4245431 2020.04.26 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 4242066 2020.04.26 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4242062 2020.04.26 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4241727 2020.04.26 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 4241726 2020.04.26 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4241725 2020.04.26 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4241724 2020.04.26 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4241723 2020.04.26 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4241722 2020.04.26 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4241721 2020.04.26 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4241720 2020.04.26 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 4241719 2020.04.26 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4241242 2020.04.26 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 4241243 2020.04.26 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 4241241 2020.04.26 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4239009 2020.04.25 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4237625 2020.04.25 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4237624 2020.04.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4237621 2020.04.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4237622 2020.04.25 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4237620 2020.04.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4237623 2020.04.25 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 4237618 2020.04.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4237619 2020.04.25 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4237617 2020.04.25 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4237616 2020.04.25 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 4236294 2020.04.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 4236293 2020.04.25 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4236292 2020.04.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4236289 2020.04.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 4236288 2020.04.25 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4236291 2020.04.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4236287 2020.04.25 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 4236290 2020.04.25 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 4236284 2020.04.25 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 22 4236286 2020.04.25 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4236285 2020.04.25 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4236282 2020.04.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4236283 2020.04.25 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4236281 2020.04.25 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4236280 2020.04.25 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4236279 2020.04.25 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 40 4236278 2020.04.25 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4236276 2020.04.25 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 4226754 2020.04.24 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 2 4226753 2020.04.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4223622 2020.04.24 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4223618 2020.04.24 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4223619 2020.04.24 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4223617 2020.04.24 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 4223616 2020.04.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4223615 2020.04.24 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4223614 2020.04.24 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4223613 2020.04.24 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 10 4225156 2020.04.22 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 4225155 2020.04.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 4225154 2020.04.22 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 50 4225153 2020.04.22 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 4225152 2020.04.22 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4225151 2020.04.22 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4225150 2020.04.22 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4225148 2020.04.22 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 4225149 2020.04.22 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 6 4225147 2020.04.22 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 4225146 2020.04.22 mapa
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 4192799 2020.04.19 mapa
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 8 4192524 2020.04.19 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 4192523 2020.04.19 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 6 4195598 2020.04.19 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4195599 2020.04.19 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 4195565 2020.04.19 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 4195600 2020.04.19 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 2 4190397 2020.04.19 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 4190388 2020.04.19 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4190385 2020.04.19 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4190386 2020.04.19 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4198572 2020.04.19 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4190387 2020.04.19 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4190382 2020.04.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4190383 2020.04.19 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 4195570 2020.04.19 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 400 4195597 2020.04.19 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4190381 2020.04.19 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4190378 2020.04.19 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4190379 2020.04.19 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4190376 2020.04.19 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 4190380 2020.04.19 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 4190377 2020.04.19 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4190375 2020.04.19 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4190374 2020.04.19 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 4190373 2020.04.19 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 4190372 2020.04.19 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4190371 2020.04.19 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4190369 2020.04.19 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 4190370 2020.04.19 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4190368 2020.04.19 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4189461 2020.04.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4189459 2020.04.19 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4189460 2020.04.19 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4189458 2020.04.19 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 8 4189457 2020.04.19 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 4189431 2020.04.19 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4189430 2020.04.19 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4189331 2020.04.19 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4189330 2020.04.19 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 4189329 2020.04.19 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 4189328 2020.04.19 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4195603 2020.04.19 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4195605 2020.04.19 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4198571 2020.04.19 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 4183928 2020.04.18 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4182255 2020.04.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4182081 2020.04.18 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4182080 2020.04.18 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4182079 2020.04.18 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4182078 2020.04.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4182077 2020.04.18 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4182076 2020.04.18 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4182073 2020.04.18 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4182074 2020.04.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4182075 2020.04.18 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4182071 2020.04.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4182070 2020.04.18 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4182069 2020.04.18 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4182068 2020.04.18 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4182072 2020.04.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4182066 2020.04.18 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4182067 2020.04.18 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4182065 2020.04.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 4182064 2020.04.18 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 4182063 2020.04.18 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4182062 2020.04.18 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4182061 2020.04.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4181537 2020.04.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4181536 2020.04.18 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4181535 2020.04.18 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 4181533 2020.04.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4181531 2020.04.18 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4181532 2020.04.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4181530 2020.04.18 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4181527 2020.04.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4181526 2020.04.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4181528 2020.04.18 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4181534 2020.04.18 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4181529 2020.04.18 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4181525 2020.04.18 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4181524 2020.04.18 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4181523 2020.04.18 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4181522 2020.04.18 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4181521 2020.04.18 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4181520 2020.04.18 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4179675 2020.04.17 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4179674 2020.04.17 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4179637 2020.04.17 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4179636 2020.04.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 4179635 2020.04.17 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 4179633 2020.04.17 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 4179630 2020.04.17 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4179631 2020.04.17 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 4179628 2020.04.17 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 4179632 2020.04.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 60 4179629 2020.04.17 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4179627 2020.04.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4179634 2020.04.17 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4179626 2020.04.17 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 5 4179625 2020.04.17 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4179624 2020.04.17 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4179623 2020.04.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4179325 2020.04.17 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4179323 2020.04.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4179324 2020.04.17 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4179322 2020.04.17 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 4179321 2020.04.17 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4179319 2020.04.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 4179320 2020.04.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4179318 2020.04.17 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4179317 2020.04.17 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4179316 2020.04.17 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4179315 2020.04.17 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4179314 2020.04.17 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4179313 2020.04.17 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4179312 2020.04.17 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4179310 2020.04.17 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 2 4179308 2020.04.17 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 50 4179311 2020.04.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 4179309 2020.04.17 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 13 4179307 2020.04.17 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4161827 2020.04.13 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 14 4161817 2020.04.13 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 4161834 2020.04.13 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4161830 2020.04.13 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4161856 2020.04.13 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4161831 2020.04.13 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 4162000 2020.04.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4161048 2020.04.13 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4161047 2020.04.13 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 8 4161929 2020.04.13 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 4162001 2020.04.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4162004 2020.04.13 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4161859 2020.04.13 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 4161926 2020.04.13 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4161857 2020.04.13 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4161835 2020.04.13 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 4161937 2020.04.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4161860 2020.04.13 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 20 4161947 2020.04.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4161858 2020.04.13 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 800 4161828 2020.04.13 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 4 4161833 2020.04.13 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 15 4161836 2020.04.13 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 4161948 2020.04.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4161949 2020.04.13 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 32 4162009 2020.04.13 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 4162002 2020.04.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 4162005 2020.04.13 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 18 4161978 2020.04.13 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4162003 2020.04.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4161832 2020.04.13 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4150656 2020.04.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4150663 2020.04.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4150658 2020.04.11 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4150654 2020.04.11 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4150660 2020.04.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4150657 2020.04.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4150648 2020.04.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4150649 2020.04.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4150647 2020.04.11 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4150644 2020.04.11 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4150645 2020.04.11 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4150646 2020.04.11 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 6 4150643 2020.04.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4150671 2020.04.11 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 4150669 2020.04.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4150668 2020.04.11 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4150667 2020.04.11 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4150666 2020.04.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 4150670 2020.04.11 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 4150665 2020.04.11 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 4150664 2020.04.11 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 4150662 2020.04.11 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 4150661 2020.04.11 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4150655 2020.04.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 4150653 2020.04.11 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4150659 2020.04.11 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4150652 2020.04.11 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 4150650 2020.04.11 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4150651 2020.04.11 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4144581 2020.04.10 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4144345 2020.04.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4144344 2020.04.10 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4143896 2020.04.10 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4143893 2020.04.10 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4143895 2020.04.10 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4143892 2020.04.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4143891 2020.04.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4143890 2020.04.10 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4143889 2020.04.10 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4143888 2020.04.10 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4143887 2020.04.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4143886 2020.04.10 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4143885 2020.04.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4143884 2020.04.10 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4143883 2020.04.10 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4143881 2020.04.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4143882 2020.04.10 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4143880 2020.04.10 mapa
rzadki dubelt, Gallinago media 1 4137443 2020.04.08 mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 3 4137444 2020.04.08 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 20 4137446 2020.04.08 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 5 4137450 2020.04.08 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 4137455 2020.04.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4137456 2020.04.08 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 4137457 2020.04.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 4137458 2020.04.08 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4137503 2020.04.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4137504 2020.04.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4133878 2020.04.07 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4133894 2020.04.07 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4133892 2020.04.07 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 4133893 2020.04.07 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4133891 2020.04.07 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 4133890 2020.04.07 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 6 4133889 2020.04.07 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 16 4133888 2020.04.07 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4133887 2020.04.07 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 4133886 2020.04.07 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4133884 2020.04.07 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 4133883 2020.04.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4133885 2020.04.07 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 4133881 2020.04.07 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4133882 2020.04.07 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 22 4133880 2020.04.07 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 22 4133879 2020.04.07 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 4133874 2020.04.07 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 4133877 2020.04.07 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 4133875 2020.04.07 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4133873 2020.04.07 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 4133876 2020.04.07 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 6 4133872 2020.04.07 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4133871 2020.04.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 4133870 2020.04.07 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 4133867 2020.04.07 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4133865 2020.04.07 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 50 4133869 2020.04.07 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 4133868 2020.04.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4133863 2020.04.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4133864 2020.04.07 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4133866 2020.04.07 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4133862 2020.04.07 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 4128853 2020.04.06 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4130621 2020.04.06 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 4130623 2020.04.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 4121733 2020.04.05 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4121732 2020.04.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 4121731 2020.04.05 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4121764 2020.04.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 50 4121763 2020.04.05 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4121765 2020.04.05 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4121762 2020.04.05 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4121761 2020.04.05 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4121760 2020.04.05 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 3 4121758 2020.04.05 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 5 4121757 2020.04.05 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4121759 2020.04.05 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 4121756 2020.04.05 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4121755 2020.04.05 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4121754 2020.04.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4121752 2020.04.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 4121753 2020.04.05 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4121751 2020.04.05 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4121750 2020.04.05 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4121744 2020.04.05 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4121742 2020.04.05 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 4121743 2020.04.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4121740 2020.04.05 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4121738 2020.04.05 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 4121739 2020.04.05 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 4121736 2020.04.05 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 4121737 2020.04.05 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 18 4121749 2020.04.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 4121747 2020.04.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4121748 2020.04.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4121735 2020.04.05 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 4121734 2020.04.05 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4121746 2020.04.05 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 4121741 2020.04.05 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4121745 2020.04.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4121728 2020.04.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4121729 2020.04.05 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 4121725 2020.04.05 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 4121727 2020.04.05 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4121726 2020.04.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4121723 2020.04.05 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4121724 2020.04.05 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4121722 2020.04.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 4121721 2020.04.05 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4121719 2020.04.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4121720 2020.04.05 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4121718 2020.04.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 4121717 2020.04.05 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4121716 2020.04.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4121715 2020.04.05 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4121714 2020.04.05 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 4121710 2020.04.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4121709 2020.04.05 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 4121708 2020.04.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4121706 2020.04.05 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4121711 2020.04.05 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4121705 2020.04.05 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4121704 2020.04.05 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 4121703 2020.04.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4121712 2020.04.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 4121702 2020.04.05 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 4121701 2020.04.05 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4121707 2020.04.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4121700 2020.04.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4121699 2020.04.05 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4121698 2020.04.05 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 4121697 2020.04.05 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 10 4107568 2020.04.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 4107566 2020.04.01 mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 4107564 2020.04.01 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 4107563 2020.04.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4107562 2020.04.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 4107565 2020.04.01 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 4 4107567 2020.04.01 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 20 4107561 2020.04.01 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 4107560 2020.04.01 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4103690 2020.03.31 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4103691 2020.03.31 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4103419 2020.03.31 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4103417 2020.03.31 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4103418 2020.03.31 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4103416 2020.03.31 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4103415 2020.03.31 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4103360 2020.03.31 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4103361 2020.03.31 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4103358 2020.03.31 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4103359 2020.03.31 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4103357 2020.03.31 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4103356 2020.03.31 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4103355 2020.03.31 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4103354 2020.03.31 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 4091819 2020.03.28 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4091816 2020.03.28 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 4091817 2020.03.28 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4086856 2020.03.28 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4086855 2020.03.28 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 4086854 2020.03.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4086853 2020.03.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 4086851 2020.03.28 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 4086852 2020.03.28 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 30 4086850 2020.03.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 4086849 2020.03.28 mapa