Pełna lista obserwacji drużyny

Paweł Łuczak : Paweł Łuczak


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4657841 2020.07.29 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4657839 2020.07.29 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4561891 2020.06.23 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4561889 2020.06.23 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4561890 2020.06.23 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4561888 2020.06.23 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4561887 2020.06.23 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4561886 2020.06.23 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4561885 2020.06.23 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4561884 2020.06.23 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4561883 2020.06.23 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4561882 2020.06.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4561881 2020.06.23 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4477510 2020.06.03 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4477508 2020.06.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4477509 2020.06.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4477506 2020.06.03 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4477507 2020.06.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4477505 2020.06.03 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4477504 2020.06.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4477503 2020.06.03 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4477502 2020.06.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4465774 2020.05.31 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4465769 2020.05.31 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4465767 2020.05.31 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4465768 2020.05.31 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4465763 2020.05.31 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4465766 2020.05.31 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4465765 2020.05.31 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4465764 2020.05.31 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4465761 2020.05.31 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4465758 2020.05.31 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4465760 2020.05.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4465762 2020.05.31 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4465759 2020.05.31 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4458470 2020.05.30 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4458469 2020.05.30 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4458471 2020.05.30 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4458468 2020.05.30 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4458467 2020.05.30 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4458465 2020.05.30 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4458466 2020.05.30 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4458464 2020.05.30 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4316664 2020.05.05 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4316663 2020.05.05 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4316662 2020.05.05 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4316661 2020.05.05 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4316660 2020.05.05 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4316659 2020.05.05 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4316658 2020.05.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4316657 2020.05.05 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4316656 2020.05.05 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4316655 2020.05.05 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4316654 2020.05.05 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4303133 2020.05.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4303132 2020.05.03 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4303131 2020.05.03 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4303130 2020.05.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4303134 2020.05.03 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4303129 2020.05.03 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4303128 2020.05.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4302465 2020.05.03 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4302463 2020.05.03 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4302462 2020.05.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4302464 2020.05.03 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4302460 2020.05.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4302461 2020.05.03 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4302457 2020.05.03 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4302458 2020.05.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4302459 2020.05.03 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4296772 2020.05.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4296771 2020.05.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4296770 2020.05.02 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4296769 2020.05.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4296768 2020.05.02 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4296767 2020.05.02 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4296766 2020.05.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4296765 2020.05.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4296764 2020.05.02 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 4296763 2020.05.02 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4295989 2020.05.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4295988 2020.05.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4295987 2020.05.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4295986 2020.05.02 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4295985 2020.05.02 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4295984 2020.05.02 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4295983 2020.05.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4295982 2020.05.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4295981 2020.05.02 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 4295980 2020.05.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4241649 2020.04.26 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4241648 2020.04.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4241647 2020.04.26 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4241645 2020.04.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4241646 2020.04.26 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4241644 2020.04.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4241643 2020.04.26 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4241641 2020.04.26 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4241642 2020.04.26 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4226616 2020.04.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4226618 2020.04.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4226615 2020.04.24 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4226617 2020.04.24 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4226614 2020.04.24 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4226613 2020.04.24 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4226611 2020.04.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4226612 2020.04.24 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4226610 2020.04.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4225695 2020.04.22 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4225694 2020.04.22 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4225693 2020.04.22 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4225692 2020.04.22 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4225691 2020.04.22 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4225690 2020.04.22 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4225689 2020.04.22 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4198929 2020.04.20 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4198928 2020.04.20 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4198927 2020.04.20 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4198926 2020.04.20 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4198925 2020.04.20 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4198924 2020.04.20 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4198923 2020.04.20 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4198922 2020.04.20 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4198921 2020.04.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4198920 2020.04.20 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4198919 2020.04.20 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4198918 2020.04.20 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4183456 2020.04.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4183457 2020.04.18 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4183454 2020.04.18 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4183450 2020.04.18 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4183451 2020.04.18 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4183455 2020.04.18 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4183452 2020.04.18 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4183453 2020.04.18 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4182389 2020.04.18 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4182390 2020.04.18 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4182387 2020.04.18 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4182388 2020.04.18 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4182385 2020.04.18 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4182384 2020.04.18 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4182383 2020.04.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4182386 2020.04.18 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4182382 2020.04.18 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 8 4182381 2020.04.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4182379 2020.04.18 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4182378 2020.04.18 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4182376 2020.04.18 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4182375 2020.04.18 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4182373 2020.04.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4182377 2020.04.18 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4182372 2020.04.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4182374 2020.04.18 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4182371 2020.04.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4179438 2020.04.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4179437 2020.04.17 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4179435 2020.04.17 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4179433 2020.04.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4179434 2020.04.17 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4179436 2020.04.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4179432 2020.04.17 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4176876 2020.04.17 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4176877 2020.04.17 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4176875 2020.04.17 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4176874 2020.04.17 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4176872 2020.04.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4176873 2020.04.17 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4176870 2020.04.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4176867 2020.04.17 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4176868 2020.04.17 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4176871 2020.04.17 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4176869 2020.04.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4170314 2020.04.15 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4170312 2020.04.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4170313 2020.04.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4170310 2020.04.15 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4170309 2020.04.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4170311 2020.04.15 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4168601 2020.04.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4168603 2020.04.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4168600 2020.04.15 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4168599 2020.04.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4168598 2020.04.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4168597 2020.04.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4168602 2020.04.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4168596 2020.04.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4168595 2020.04.15 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4168594 2020.04.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4161298 2020.04.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4161293 2020.04.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4161292 2020.04.13 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4161297 2020.04.13 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4161296 2020.04.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4161295 2020.04.13 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4161291 2020.04.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4161294 2020.04.13 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4161290 2020.04.13 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4159297 2020.04.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4159296 2020.04.13 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4159294 2020.04.13 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4159293 2020.04.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4159295 2020.04.13 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4159291 2020.04.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4159290 2020.04.13 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4159288 2020.04.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4159287 2020.04.13 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4159289 2020.04.13 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4159286 2020.04.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4159292 2020.04.13 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4149582 2020.04.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4149581 2020.04.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4149583 2020.04.11 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4149579 2020.04.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4149578 2020.04.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4149577 2020.04.11 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4149580 2020.04.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4149576 2020.04.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4149575 2020.04.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4149574 2020.04.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4135715 2020.04.08 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4135714 2020.04.08 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4135713 2020.04.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 7 4135712 2020.04.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4135710 2020.04.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4135711 2020.04.08 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4135708 2020.04.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4135709 2020.04.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4058846 2020.03.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4058843 2020.03.22 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4058847 2020.03.22 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4058844 2020.03.22 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4058842 2020.03.22 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4058845 2020.03.22 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4058841 2020.03.22 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4058840 2020.03.22 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4056758 2020.03.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4056756 2020.03.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4056757 2020.03.21 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4056715 2020.03.21 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4056714 2020.03.21 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 4056712 2020.03.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4056713 2020.03.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4056711 2020.03.21 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4056710 2020.03.21 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4042947 2020.03.19 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4042946 2020.03.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4042945 2020.03.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4042944 2020.03.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4042943 2020.03.19 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4042942 2020.03.19 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 4042941 2020.03.19 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4042940 2020.03.19 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4042939 2020.03.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4042938 2020.03.19 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4037377 2020.03.18 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4037376 2020.03.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4037375 2020.03.18 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4037374 2020.03.18 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4037373 2020.03.18 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4037371 2020.03.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4037370 2020.03.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4037369 2020.03.18 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4037372 2020.03.18 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4008172 2020.03.11 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 15 4008170 2020.03.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4008169 2020.03.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4008168 2020.03.11 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 3993397 2020.03.08 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 3993398 2020.03.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 3993396 2020.03.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 3993395 2020.03.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 3993394 2020.03.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 3993393 2020.03.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3993392 2020.03.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 3993391 2020.03.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 3975056 2020.03.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 3975055 2020.03.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 3975054 2020.03.02 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 3975053 2020.03.02 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 3975052 2020.03.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 3975051 2020.03.02 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 3915860 2020.02.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 3915821 2020.02.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 26 3915820 2020.02.13 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 3915818 2020.02.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 3914578 2020.02.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3914577 2020.02.12 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 3913857 2020.02.12 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 3913855 2020.02.12 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 4 3913856 2020.02.12 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 3907864 2020.02.09 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 3907862 2020.02.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3907860 2020.02.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3907863 2020.02.09 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 3907861 2020.02.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 3902854 2020.02.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 3902853 2020.02.08 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 3902852 2020.02.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 3895639 2020.02.05 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 3895636 2020.02.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 3895624 2020.02.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3895625 2020.02.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 11 3895623 2020.02.03 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 3895622 2020.02.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 3852581 2020.01.20 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 110 3852580 2020.01.20 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 20 3852444 2020.01.20 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 3852443 2020.01.20 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 3852442 2020.01.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 3851719 2020.01.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3851716 2020.01.20 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 3851717 2020.01.20 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 3851715 2020.01.20 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 3851714 2020.01.20 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3851718 2020.01.20 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 3851713 2020.01.20 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 3851712 2020.01.20 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 3845321 2020.01.19 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 3845320 2020.01.19 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 3845318 2020.01.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3845317 2020.01.19 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 3845316 2020.01.19 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 3845319 2020.01.19 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 3821372 2020.01.12 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 3821370 2020.01.12 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 3821371 2020.01.12 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 3821369 2020.01.12 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 3821368 2020.01.12 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 3821367 2020.01.12 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 3804464 2020.01.07 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 3804463 2020.01.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3804462 2020.01.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 3804461 2020.01.07 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 3804460 2020.01.07 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 3791898 2020.01.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 3791899 2020.01.05 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 3791900 2020.01.05 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 3791896 2020.01.05 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 3791897 2020.01.05 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 3783944 2020.01.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 3783942 2020.01.03 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 3783945 2020.01.03 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 3783943 2020.01.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3773249 2020.01.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 3773247 2020.01.01 mapa