Pełna lista obserwacji drużyny

Piotr Czułowski Win-Cin : Piotr Czułowski


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki mewa trójpalczasta, Rissa tridactyla 1 4938423 2020.11.21 mapa
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala 1 4928282 2020.11.17 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 2 4918768 2020.11.14 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 4918575 2020.11.14 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 2 4915929 2020.11.13 mapa
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 4915422 2020.11.13 mapa
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 4 4915234 2020.11.13 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 2 4914804 2020.11.12 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 2 4896377 2020.11.05 mapa
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 1 4894513 2020.11.04 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 28 4894514 2020.11.04 mapa
bardzo rzadki mewa delawarska, Larus delawarensis 1 4894361 2020.11.04 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 1 4881589 2020.10.30 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 2 4852582 2020.10.18 mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 5 4852547 2020.10.18 mapa
bardzo rzadki trznadelek, Emberiza pusilla 1 4851034 2020.10.17 mapa
bardzo rzadki biegus morski, Calidris maritima 1 4850789 2020.10.17 mapa
bardzo rzadki świstunka złotawa, Phylloscopus proregulus 1 4850790 2020.10.17 mapa
bardzo rzadki krzyżodziób sosnowy, Loxia pytyopsittacus 1 4849643 2020.10.17 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 14 4848424 2020.10.16 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 4848353 2020.10.16 mapa
bardzo rzadki świstunka brunatna, Phylloscopus fuscatus 1 4847767 2020.10.16 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 40 4847689 2020.10.16 mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 4792535 2020.09.23 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4792259 2020.09.23 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 6 4747017 2020.09.05 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 4747018 2020.09.05 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 4747002 2020.09.05 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 4747001 2020.09.05 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 7 4743612 2020.09.03 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 2 4743611 2020.09.03 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 20 4743610 2020.09.03 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 3 4743601 2020.09.03 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 4743574 2020.09.03 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 4743550 2020.09.03 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 2 4743540 2020.09.03 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 8 4743530 2020.09.03 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 12 4743529 2020.09.03 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 4743528 2020.09.03 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 4743527 2020.09.03 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 4739749 2020.09.01 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4739748 2020.09.01 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 9 4739747 2020.09.01 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 6 4739746 2020.09.01 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 20 4739745 2020.09.01 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 12 4739744 2020.09.01 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 4740259 2020.08.31 mapa
bardzo rzadki kurhannik, Buteo rufinus 1 4721569 2020.08.22 mapa
bardzo rzadki czapla purpurowa, Ardea purpurea 1 4711093 2020.08.21 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 4709289 2020.08.20 mapa
bardzo rzadki gadożer, Circaetus gallicus 1 4708706 2020.08.20 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4708676 2020.08.20 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 2 4708643 2020.08.20 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 4706815 2020.08.19 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 2 4706813 2020.08.19 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 4608987 2020.07.10 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4608953 2020.07.10 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4608954 2020.07.10 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4608951 2020.07.10 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1000 4608952 2020.07.10 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 4608950 2020.07.10 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 4609437 2020.07.10 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 4608949 2020.07.10 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 4608948 2020.07.10 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 4609450 2020.07.10 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 20 4608635 2020.07.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1000 4608634 2020.07.10 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 6 4608633 2020.07.10 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 14 4608632 2020.07.10 mapa
bardzo rzadki ibis kasztanowaty, Plegadis falcinellus 1 4608631 2020.07.10 mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 1 4609451 2020.07.10 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 4607077 2020.07.09 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 24 4607073 2020.07.09 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4607068 2020.07.09 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 4607067 2020.07.09 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 4607057 2020.07.09 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 7 4607056 2020.07.09 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4607035 2020.07.09 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 4607034 2020.07.09 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4606986 2020.07.09 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 4606984 2020.07.09 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 4606985 2020.07.09 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 4606872 2020.07.09 mapa
bardzo rzadki ibis kasztanowaty, Plegadis falcinellus 1 4606848 2020.07.09 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4607362 2020.07.09 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4602826 2020.07.07 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 4596490 2020.07.05 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 4585758 2020.07.01 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4565686 2020.06.24 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 2 4563038 2020.06.23 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 4562213 2020.06.23 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 4562154 2020.06.23 mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 4556101 2020.06.21 mapa
bardzo rzadki płochacz halny, Prunella collaris 1 4556102 2020.06.21 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4555050 2020.06.21 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 4555049 2020.06.21 mapa
rzadki drozd obrożny, Turdus torquatus 1 4555006 2020.06.21 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4555766 2020.06.21 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 4554149 2020.06.20 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4554097 2020.06.20 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 7 4553211 2020.06.20 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 4553134 2020.06.20 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 4552961 2020.06.20 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 6 4552817 2020.06.20 mapa
bardzo rzadki czapla modronosa, Ardeola ralloides 1 4552653 2020.06.20 mapa
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 1 4564197 2020.06.20 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4557306 2020.06.20 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 2 4549756 2020.06.19 mapa
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 3 4548466 2020.06.19 mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 2 4516661 2020.06.11 mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 4515052 2020.06.11 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 2 4514494 2020.06.11 mapa
bardzo rzadki kaniuk, Elanus caeruleus 1 4507302 2020.06.09 mapa
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 4496673 2020.06.07 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 4475506 2020.06.02 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4475401 2020.06.02 mapa
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 4475349 2020.06.02 mapa
rzadki zaroślówka, Acrocephalus dumetorum 1 4468635 2020.06.01 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4468054 2020.06.01 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4468636 2020.05.31 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4441480 2020.05.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4441477 2020.05.26 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 14 4441476 2020.05.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 4441475 2020.05.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4441479 2020.05.26 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 4441478 2020.05.26 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4441448 2020.05.26 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4441438 2020.05.26 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 4441436 2020.05.26 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4441437 2020.05.26 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4441421 2020.05.26 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4441422 2020.05.26 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4441392 2020.05.26 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4441391 2020.05.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4441389 2020.05.26 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4441390 2020.05.26 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4441388 2020.05.26 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 4441385 2020.05.26 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4441386 2020.05.26 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 4441387 2020.05.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4441384 2020.05.26 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 4441383 2020.05.26 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 4441382 2020.05.26 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4441088 2020.05.26 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4441087 2020.05.26 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 4441086 2020.05.26 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 4441084 2020.05.26 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4441083 2020.05.26 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4441082 2020.05.26 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4441085 2020.05.26 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4441081 2020.05.26 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 4443317 2020.05.26 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4439922 2020.05.24 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4424635 2020.05.23 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4424606 2020.05.23 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4422899 2020.05.23 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4410084 2020.05.20 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4382062 2020.05.16 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4357655 2020.05.11 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 3 4353852 2020.05.10 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 4353516 2020.05.10 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4342948 2020.05.09 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4342917 2020.05.09 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 4342916 2020.05.09 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 4342894 2020.05.09 mapa
bardzo rzadki orlica, Ichthyaetus ichthyaetus 1 4342762 2020.05.09 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 4342763 2020.05.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 150 4342761 2020.05.09 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 30 4342760 2020.05.09 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 40 4342757 2020.05.09 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 30 4342758 2020.05.09 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4342759 2020.05.09 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 10 4342756 2020.05.09 mapa
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 2 4342755 2020.05.09 mapa
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 4342475 2020.05.09 mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 4342474 2020.05.09 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4340774 2020.05.09 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 4340184 2020.05.09 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 4340149 2020.05.09 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 4339967 2020.05.09 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 2 4339965 2020.05.09 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4339964 2020.05.09 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 30 4339963 2020.05.09 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 4339962 2020.05.09 mapa
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 2 4339961 2020.05.09 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4339596 2020.05.09 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 3 4339597 2020.05.09 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4339261 2020.05.09 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4339145 2020.05.09 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4339143 2020.05.09 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4339144 2020.05.09 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 4339078 2020.05.09 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 4339077 2020.05.09 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4339076 2020.05.09 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 50 4324093 2020.05.06 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 100 4324091 2020.05.06 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 150 4324092 2020.05.06 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 2 4307922 2020.05.03 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4307149 2020.05.03 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4306960 2020.05.03 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 4306959 2020.05.03 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4302752 2020.05.03 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4302378 2020.05.03 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4302379 2020.05.03 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 4302328 2020.05.03 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4302329 2020.05.03 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4302330 2020.05.03 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4302327 2020.05.03 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 4302326 2020.05.03 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 5 4302151 2020.05.03 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4302149 2020.05.03 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4302148 2020.05.03 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 27 4302150 2020.05.03 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4302147 2020.05.03 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 4302146 2020.05.03 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 25 4303645 2020.05.03 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 4309443 2020.05.03 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 30 4303646 2020.05.03 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4292824 2020.05.02 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4292822 2020.05.02 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4292823 2020.05.02 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4292809 2020.05.02 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4292808 2020.05.02 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 4292637 2020.05.02 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4292465 2020.05.02 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4291980 2020.05.02 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4291974 2020.05.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4291976 2020.05.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4291973 2020.05.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4291975 2020.05.02 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4291972 2020.05.02 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 4291089 2020.05.02 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4291088 2020.05.02 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 4440093 2020.05.01 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4261034 2020.04.28 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4260600 2020.04.28 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 3 4260382 2020.04.28 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 2 4260381 2020.04.28 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4260356 2020.04.28 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4238944 2020.04.25 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 4228411 2020.04.24 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4228410 2020.04.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 4228387 2020.04.24 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4228386 2020.04.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4228388 2020.04.24 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 33 4228385 2020.04.24 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4440272 2020.04.23 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4224564 2020.04.22 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 4223649 2020.04.22 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4223648 2020.04.22 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 3 4223647 2020.04.22 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4203433 2020.04.21 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4192113 2020.04.19 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4189920 2020.04.19 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4183862 2020.04.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4182471 2020.04.18 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4182470 2020.04.18 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4182469 2020.04.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4181909 2020.04.18 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 4181906 2020.04.18 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 16 4181907 2020.04.18 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 4181908 2020.04.18 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4181904 2020.04.18 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4181905 2020.04.18 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 4178981 2020.04.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 12 4178899 2020.04.17 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4178898 2020.04.17 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 8 4178834 2020.04.17 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4178832 2020.04.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 4178833 2020.04.17 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 12 4178831 2020.04.17 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 4178830 2020.04.17 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4178828 2020.04.17 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 380 4178826 2020.04.17 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 4178829 2020.04.17 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 26 4178827 2020.04.17 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4177919 2020.04.17 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4177915 2020.04.17 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4177914 2020.04.17 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 4177912 2020.04.17 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 4177913 2020.04.17 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 4177910 2020.04.17 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 12 4177911 2020.04.17 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 4177909 2020.04.17 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 25 4177907 2020.04.17 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1000 4177908 2020.04.17 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 6 4177846 2020.04.17 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 4177847 2020.04.17 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 4177844 2020.04.17 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 31 4177845 2020.04.17 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 20 4177372 2020.04.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 250 4177371 2020.04.17 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 8 4177370 2020.04.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 4177369 2020.04.17 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 14 4177368 2020.04.17 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4177367 2020.04.17 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4177366 2020.04.17 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 4177095 2020.04.17 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4177094 2020.04.17 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4177093 2020.04.17 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 4177096 2020.04.17 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4173997 2020.04.16 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4172978 2020.04.16 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4172948 2020.04.16 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 4 4159931 2020.04.13 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 4159930 2020.04.13 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 4159932 2020.04.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4145074 2020.04.10 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 9 4145073 2020.04.10 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4145070 2020.04.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 4145071 2020.04.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4145069 2020.04.10 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 18 4145072 2020.04.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 4145068 2020.04.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4144895 2020.04.10 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4144863 2020.04.10 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4144859 2020.04.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 4144861 2020.04.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4144860 2020.04.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4144857 2020.04.10 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 12 4144856 2020.04.10 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4144858 2020.04.10 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 6 4144855 2020.04.10 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 4144854 2020.04.10 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1000 4144851 2020.04.10 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4144853 2020.04.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4144852 2020.04.10 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4144849 2020.04.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4144850 2020.04.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4144848 2020.04.10 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4144846 2020.04.10 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4144845 2020.04.10 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 16 4144843 2020.04.10 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 22 4144844 2020.04.10 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4144347 2020.04.10 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4136667 2020.04.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4132056 2020.04.07 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 20 4131748 2020.04.07 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 14 4131747 2020.04.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4131746 2020.04.07 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 4131744 2020.04.07 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4131745 2020.04.07 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4131743 2020.04.07 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4127243 2020.04.06 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 6 4123033 2020.04.05 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4123032 2020.04.05 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4123031 2020.04.05 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 4123030 2020.04.05 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4122260 2020.04.05 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 4122259 2020.04.05 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 4116992 2020.04.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 4116391 2020.04.04 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4116389 2020.04.04 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4116390 2020.04.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4116388 2020.04.04 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 4116387 2020.04.04 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 4116386 2020.04.04 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 800 4116385 2020.04.04 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4116384 2020.04.04 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 4116383 2020.04.04 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 4116382 2020.04.04 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 13 4116380 2020.04.04 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4116381 2020.04.04 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4120135 2020.04.04 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4108517 2020.04.01 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 4108514 2020.04.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4108513 2020.04.01 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 4108512 2020.04.01 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 14 4108510 2020.04.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4108508 2020.04.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 4108509 2020.04.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 250 4108511 2020.04.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4108507 2020.04.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 16 4108506 2020.04.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4108425 2020.04.01 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 30 4108424 2020.04.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4108408 2020.04.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 4108401 2020.04.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4108399 2020.04.01 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 8 4108400 2020.04.01 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 16 4108396 2020.04.01 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 15 4108397 2020.04.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4108398 2020.04.01 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4108395 2020.04.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 4108394 2020.04.01 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 10 4108392 2020.04.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4108393 2020.04.01 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 52 4108391 2020.04.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 80 4108163 2020.04.01 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 50 4108162 2020.04.01 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4093242 2020.03.29 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4081685 2020.03.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4081687 2020.03.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4081684 2020.03.27 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 4081686 2020.03.27 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 4081683 2020.03.27 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4081682 2020.03.27 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 4081681 2020.03.27 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 4081680 2020.03.27 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4081679 2020.03.27 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4081678 2020.03.27 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 4081677 2020.03.27 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 4081676 2020.03.27 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4081675 2020.03.27 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 4081673 2020.03.27 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 6 4081674 2020.03.27 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 7 4081672 2020.03.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 180 4074332 2020.03.25 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4074037 2020.03.25 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 4074038 2020.03.25 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4069515 2020.03.24 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4061097 2020.03.22 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4061096 2020.03.22 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4061091 2020.03.22 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 4061092 2020.03.22 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4061090 2020.03.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4061089 2020.03.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 4061088 2020.03.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4061087 2020.03.22 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 12 4061086 2020.03.22 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 11 4061085 2020.03.22 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 8 4055153 2020.03.21 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 4055152 2020.03.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4055151 2020.03.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4054699 2020.03.21 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 4054698 2020.03.21 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4054274 2020.03.21 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4050633 2020.03.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 190 4038829 2020.03.18 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 4038785 2020.03.18 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 40 4038784 2020.03.18 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 4038783 2020.03.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 90 4038781 2020.03.18 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 50 4038780 2020.03.18 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 30 4038782 2020.03.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 150 4038779 2020.03.18 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 100 4038778 2020.03.18 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 4038777 2020.03.18 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4038775 2020.03.18 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50 4038091 2020.03.18 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4037961 2020.03.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4037960 2020.03.18 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 50 4037959 2020.03.18 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 650 4037958 2020.03.18 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 350 4037957 2020.03.18 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 8 4037956 2020.03.18 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 80 4041063 2020.03.18 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4147019 2020.03.18 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 4041174 2020.03.18 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 4034035 2020.03.17 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4033987 2020.03.17 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 4005779 2020.03.10 mapa
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 4005092 2020.03.10 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4005090 2020.03.10 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 500 4005091 2020.03.10 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4005046 2020.03.10 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus 1 4004947 2020.03.10 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 3000 4004785 2020.03.10 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 4004784 2020.03.10 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 2 4004513 2020.03.10 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 4004511 2020.03.10 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1000 4004512 2020.03.10 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 4004509 2020.03.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4004508 2020.03.10 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4004510 2020.03.10 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4004507 2020.03.10 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4004506 2020.03.10 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4004505 2020.03.10 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 4004504 2020.03.10 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4004503 2020.03.10 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4004502 2020.03.10 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 2 4003879 2020.03.10 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 350 4003878 2020.03.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 4003876 2020.03.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 4003877 2020.03.07 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4003875 2020.03.07 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 3989640 2020.03.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 12 3989641 2020.03.07 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 3989638 2020.03.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 3989639 2020.03.07 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 30 3989108 2020.03.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 8 3989109 2020.03.07 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 3989110 2020.03.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 3989112 2020.03.07 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 3989107 2020.03.07 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 3989105 2020.03.07 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 8 3989111 2020.03.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 3989106 2020.03.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 90 3989103 2020.03.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 18 3989104 2020.03.07 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 3977761 2020.03.03 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 3974995 2020.03.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 3966031 2020.02.29 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 3965876 2020.02.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 30 3965674 2020.02.29 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 3965673 2020.02.29 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 150 3965369 2020.02.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 3965370 2020.02.29 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 3965365 2020.02.29 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 3965312 2020.02.29 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 3965311 2020.02.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 3965288 2020.02.29 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 3965287 2020.02.29 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 3954525 2020.02.25 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 3953814 2020.02.24 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 200 3949167 2020.02.23 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 3944654 2020.02.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 3944652 2020.02.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 3944651 2020.02.22 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 3944653 2020.02.22 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 3944650 2020.02.22 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 3944649 2020.02.22 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 12 3944648 2020.02.22 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 20 3873273 2020.01.27 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 450 3868230 2020.01.26 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 80 3863802 2020.01.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 3863724 2020.01.25 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 3863714 2020.01.25 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 3863586 2020.01.25 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 3863587 2020.01.25 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 3863585 2020.01.25 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 3863584 2020.01.25 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 3863444 2020.01.25 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 3863442 2020.01.25 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 3863443 2020.01.25 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 3863441 2020.01.25 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 3863436 2020.01.25 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 3863435 2020.01.25 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 3863416 2020.01.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 3863417 2020.01.25 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 3863415 2020.01.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 3863299 2020.01.25 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 3863298 2020.01.25 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 3863297 2020.01.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 3857109 2020.01.22 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea 1 3857108 2020.01.22 mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 23 3856687 2020.01.22 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 3856661 2020.01.22 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 3853687 2020.01.21 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 3853686 2020.01.21 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 3853685 2020.01.21 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 3847145 2020.01.19 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 3847144 2020.01.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 3842978 2020.01.18 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 3842977 2020.01.18 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 72 3842278 2020.01.18 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 3841647 2020.01.18 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 80 3840939 2020.01.18 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 30 3840938 2020.01.18 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 9 3840937 2020.01.18 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 18 3840936 2020.01.18 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 3825608 2020.01.13 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 3825389 2020.01.13 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 3825388 2020.01.13 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 3814391 2020.01.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 30 3814198 2020.01.11 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 3811574 2020.01.10 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 3811315 2020.01.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 3811314 2020.01.10 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 3811313 2020.01.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 3811312 2020.01.10 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 3811311 2020.01.10 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 3811310 2020.01.10 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 3811309 2020.01.10 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 4 3811308 2020.01.10 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 3811307 2020.01.10 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 3808743 2020.01.09 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 3799886 2020.01.06 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 3799887 2020.01.06 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 6 3799884 2020.01.06 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 4 3799885 2020.01.06 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 150 3797770 2020.01.06 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 5 3797771 2020.01.06 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1200 3797769 2020.01.06 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 20 3797768 2020.01.06 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 27 3797767 2020.01.06 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 3797079 2020.01.06 mapa
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 2 3797078 2020.01.06 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 3797053 2020.01.06 mapa
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 1 3794345 2020.01.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 12 3794346 2020.01.05 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 30 3791891 2020.01.05 mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 12 3791832 2020.01.05 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 2 3788760 2020.01.04 mapa
bardzo rzadki głuptak, Morus bassanus 1 3787865 2020.01.04 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 3787867 2020.01.04 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 3787868 2020.01.04 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 3787866 2020.01.04 mapa
rzadki alka, Alca torda 5 3787864 2020.01.04 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 3787863 2020.01.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3787772 2020.01.04 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 3787771 2020.01.04 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 8 3791232 2020.01.04 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 3791209 2020.01.04 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 3796511 2020.01.04 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 26 3791215 2020.01.04 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 4 3791214 2020.01.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 16 3791213 2020.01.04 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 20 3791211 2020.01.04 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 16 3791210 2020.01.04 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 3773833 2020.01.01 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 3773832 2020.01.01 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 150 3773831 2020.01.01 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 3773580 2020.01.01 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 3773579 2020.01.01 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 3773578 2020.01.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 3773576 2020.01.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 3773577 2020.01.01 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 3773574 2020.01.01 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 3773575 2020.01.01 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 3773573 2020.01.01 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 3773572 2020.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 3773571 2020.01.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 3773407 2020.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 3773406 2020.01.01 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 6 3773405 2020.01.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 3773145 2020.01.01 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 5 3773144 2020.01.01 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 3773143 2020.01.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 3773142 2020.01.01 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 8 3773032 2020.01.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 15 3773031 2020.01.01 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 3773030 2020.01.01 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 23 3773029 2020.01.01 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 8 3773027 2020.01.01 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 6 3773028 2020.01.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 300 3773026 2020.01.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 50 3773025 2020.01.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 3773024 2020.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 3773023 2020.01.01 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 6 3772885 2020.01.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 3772884 2020.01.01 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 3772820 2020.01.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 3772819 2020.01.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 3772817 2020.01.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 3772818 2020.01.01 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 3772801 2020.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 3772800 2020.01.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 3772799 2020.01.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 14 3772796 2020.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3772798 2020.01.01 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 3772797 2020.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 3772795 2020.01.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 3772794 2020.01.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 3772793 2020.01.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 14 3772792 2020.01.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 12 3772791 2020.01.01 mapa