Pełna lista obserwacji drużyny

CYGNUS : Stanislaw Czyz


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 2 4460130 2020.05.30 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4460129 2020.05.30 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 4460124 2020.05.30 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4460127 2020.05.30 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 4460121 2020.05.30 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 4460128 2020.05.30 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 4460119 2020.05.30 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4460116 2020.05.30 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4460117 2020.05.30 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 4460112 2020.05.30 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4460114 2020.05.30 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 6 4460108 2020.05.30 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4460110 2020.05.30 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 4460106 2020.05.30 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4460105 2020.05.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4460135 2020.05.30 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4460134 2020.05.30 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4460133 2020.05.30 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4460132 2020.05.30 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4460131 2020.05.30 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4460126 2020.05.30 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4460125 2020.05.30 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 6 4460123 2020.05.30 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 9 4460122 2020.05.30 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 4460120 2020.05.30 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4460118 2020.05.30 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4460115 2020.05.30 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4460113 2020.05.30 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4460111 2020.05.30 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 3 4460109 2020.05.30 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4460107 2020.05.30 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4460104 2020.05.30 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4460102 2020.05.30 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4460101 2020.05.30 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4460103 2020.05.30 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4460099 2020.05.30 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4460097 2020.05.30 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 4460098 2020.05.30 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4460095 2020.05.30 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 4460096 2020.05.30 mapa
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 1 4460100 2020.05.30 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4460094 2020.05.30 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 4460093 2020.05.30 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4460091 2020.05.30 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4460092 2020.05.30 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 4460089 2020.05.30 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4460090 2020.05.26 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4419203 2020.05.22 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 4419202 2020.05.22 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4419201 2020.05.22 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 2 4419200 2020.05.22 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4419197 2020.05.22 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4419199 2020.05.22 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 20 4419198 2020.05.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 400 4419196 2020.05.22 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4419195 2020.05.05 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 4318348 2020.05.05 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4318347 2020.05.05 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4317802 2020.05.05 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4317800 2020.05.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 4317801 2020.05.05 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4317799 2020.05.05 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 4317797 2020.05.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4317798 2020.05.05 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4317796 2020.05.05 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4140431 2020.04.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4140430 2020.04.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4140429 2020.04.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 4140428 2020.04.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4140427 2020.04.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4140447 2020.04.09 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4140446 2020.04.09 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 4140445 2020.04.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4140444 2020.04.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4140443 2020.04.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 4140442 2020.04.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4140441 2020.04.09 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 4140440 2020.04.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4140439 2020.04.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4140438 2020.04.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4140437 2020.04.09 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 4140436 2020.04.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4140435 2020.04.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4140434 2020.04.09 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4140433 2020.04.09 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4140432 2020.04.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4140426 2020.04.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4140425 2020.04.09 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4140424 2020.04.09 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4140423 2020.04.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4140422 2020.04.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4140421 2020.04.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4140420 2020.04.09 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4140419 2020.04.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4140418 2020.04.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 4140417 2020.04.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4140416 2020.04.09 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4140415 2020.04.09 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4140414 2020.04.09 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4140413 2020.04.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4140412 2020.04.09 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4140411 2020.04.09 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4140976 2020.04.06 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4140897 2020.04.06 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4109921 2020.04.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 4109922 2020.04.02 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 4109919 2020.04.02 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4109920 2020.04.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4109918 2020.04.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4109917 2020.04.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4109916 2020.04.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4109915 2020.04.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4109914 2020.04.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4109913 2020.04.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4109911 2020.04.02 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 4109912 2020.04.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4109909 2020.04.02 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 4109910 2020.04.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 4109682 2020.04.02 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4109680 2020.04.02 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4109679 2020.04.02 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4109681 2020.04.02 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4109678 2020.04.02 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4109677 2020.04.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4109676 2020.04.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4109672 2020.04.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4109675 2020.04.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4109674 2020.04.02 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4109673 2020.04.02 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4109671 2020.04.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4109670 2020.04.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4109669 2020.04.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4109668 2020.04.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4109667 2020.04.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4109666 2020.04.02 mapa