Pełna lista obserwacji drużyny

Pyra Sama ;-) : Przemysław Baraniecki


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 4663540 2020.08.01 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4663539 2020.08.01 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4663533 2020.08.01 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4663537 2020.08.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 4663538 2020.08.01 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 6 4663532 2020.08.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 4663531 2020.08.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 4663536 2020.08.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 4663535 2020.08.01 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 4 4663534 2020.08.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 11 4663530 2020.08.01 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 4663529 2020.08.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4663528 2020.08.01 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4663527 2020.08.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4663523 2020.08.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 4663525 2020.08.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 4663524 2020.08.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 4663526 2020.08.01 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4650910 2020.07.26 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4650909 2020.07.26 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4650907 2020.07.26 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 4650908 2020.07.26 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 3 4650905 2020.07.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 15 4650906 2020.07.26 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4650904 2020.07.26 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 4650903 2020.07.26 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4650902 2020.07.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 4650901 2020.07.26 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4650899 2020.07.26 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 80 4650900 2020.07.26 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 4650898 2020.07.26 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 4650897 2020.07.26 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4650896 2020.07.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 4650895 2020.07.26 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 4650894 2020.07.26 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4650893 2020.07.26 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 4650892 2020.07.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4650891 2020.07.26 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 4650889 2020.07.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 4650890 2020.07.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 4650888 2020.07.26 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 4650886 2020.07.26 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 4650887 2020.07.26 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 4650885 2020.07.26 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 4650883 2020.07.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 45 4650884 2020.07.26 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 6 4650879 2020.07.26 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 4650877 2020.07.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 55 4650876 2020.07.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 4650875 2020.07.26 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 4650880 2020.07.26 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 5 4650878 2020.07.26 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 9 4650881 2020.07.26 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 4650882 2020.07.26 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4650874 2020.07.26 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 14 4650873 2020.07.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 4650872 2020.07.26 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 4650870 2020.07.26 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 4650871 2020.07.26 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 4650869 2020.07.26 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4648584 2020.07.25 mapa
rzadki brodziec pławny, Tringa stagnatilis 1 4648583 2020.07.25 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 4648582 2020.07.25 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4648586 2020.07.25 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 4648581 2020.07.25 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 4648585 2020.07.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 4648580 2020.07.25 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 4648579 2020.07.25 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 36 4648578 2020.07.25 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 4648577 2020.07.25 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4648576 2020.07.25 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 4648575 2020.07.25 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4648503 2020.07.25 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4648486 2020.07.25 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4648485 2020.07.25 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4648484 2020.07.25 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 4648483 2020.07.25 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4648482 2020.07.25 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4648480 2020.07.25 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 4648481 2020.07.25 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 5 4648479 2020.07.25 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4648478 2020.07.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 4648477 2020.07.25 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4648502 2020.07.25 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 7 4648501 2020.07.25 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4648500 2020.07.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4648498 2020.07.25 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 4648499 2020.07.25 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4648497 2020.07.25 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 4648496 2020.07.25 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 8 4648495 2020.07.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4648494 2020.07.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 25 4648493 2020.07.25 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 4 4648492 2020.07.25 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4648490 2020.07.25 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 4 4648491 2020.07.25 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4648489 2020.07.25 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 4648488 2020.07.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 4648487 2020.07.25 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 4648471 2020.07.25 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 7 4648470 2020.07.25 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 4648476 2020.07.25 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4648474 2020.07.25 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 4648475 2020.07.25 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 7 4648473 2020.07.25 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 4648469 2020.07.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 4648472 2020.07.25 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4648468 2020.07.25 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4648467 2020.07.25 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 19 4648466 2020.07.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 4648465 2020.07.25 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 4648463 2020.07.25 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 6 4648464 2020.07.25 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4648461 2020.07.25 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4648462 2020.07.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4608963 2020.07.10 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4608962 2020.07.10 mapa
bardzo rzadki czapla modronosa, Ardeola ralloides 1 4608961 2020.07.10 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 4608960 2020.07.10 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 4608959 2020.07.10 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 4608958 2020.07.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 4608957 2020.07.10 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4608956 2020.07.10 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 8 4608955 2020.07.10 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 2 4607441 2020.07.09 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 3 4607440 2020.07.09 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 4598483 2020.07.05 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 4598503 2020.07.05 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4598504 2020.07.05 mapa
rzadki zaroślówka, Acrocephalus dumetorum 1 4566312 2020.06.24 mapa
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 4549568 2020.06.19 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 45 4549437 2020.06.19 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4549060 2020.06.19 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 5 4549059 2020.06.19 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 4549055 2020.06.19 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4549054 2020.06.19 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 50 4549053 2020.06.19 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 15 4549051 2020.06.19 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 4549052 2020.06.19 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4549049 2020.06.19 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4549050 2020.06.19 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 4549048 2020.06.19 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 4549047 2020.06.19 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4549046 2020.06.19 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4549045 2020.06.19 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 4549044 2020.06.19 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 4549043 2020.06.19 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4549042 2020.06.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 4549040 2020.06.19 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 4549041 2020.06.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4549039 2020.06.19 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 7 4549038 2020.06.19 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 4549037 2020.06.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 4549036 2020.06.19 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 4549033 2020.06.19 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 15 4549035 2020.06.19 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 13 4549034 2020.06.19 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 5 4549031 2020.06.19 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 4549030 2020.06.19 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 4549032 2020.06.19 mapa
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 1 4540321 2020.06.15 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 4523432 2020.06.12 mapa
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 4522866 2020.06.12 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 4522267 2020.06.12 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4521364 2020.06.12 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4521362 2020.06.12 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 4521361 2020.06.12 mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 4 4521358 2020.06.12 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4521360 2020.06.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4521359 2020.06.12 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4520937 2020.06.12 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4520936 2020.06.12 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 4520090 2020.06.12 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 4520089 2020.06.12 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4510090 2020.06.10 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4510088 2020.06.10 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4510091 2020.06.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4510089 2020.06.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 4510087 2020.06.10 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 4510086 2020.06.10 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 4510085 2020.06.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 60 4510084 2020.06.10 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 6 4510083 2020.06.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4510082 2020.06.10 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4510080 2020.06.10 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 8 4510081 2020.06.10 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 8 4510075 2020.06.10 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4510077 2020.06.10 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4510073 2020.06.10 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 4510072 2020.06.10 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4510079 2020.06.10 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 4510076 2020.06.10 mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 4510074 2020.06.10 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4510078 2020.06.10 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 4496054 2020.06.07 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4496053 2020.06.07 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 4496055 2020.06.07 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4496052 2020.06.07 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4496051 2020.06.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4496050 2020.06.07 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4496047 2020.06.07 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 4496048 2020.06.07 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4496046 2020.06.07 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4496044 2020.06.07 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4496043 2020.06.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4496045 2020.06.07 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 4496049 2020.06.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 4496041 2020.06.07 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4496042 2020.06.07 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 4496040 2020.06.07 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4496039 2020.06.07 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 4496038 2020.06.07 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4496037 2020.06.07 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4496036 2020.06.07 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4496035 2020.06.07 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4495510 2020.06.07 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 4495508 2020.06.07 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4495507 2020.06.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4495509 2020.06.07 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4495506 2020.06.07 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 3 4495502 2020.06.07 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 4495504 2020.06.07 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4495505 2020.06.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4495503 2020.06.07 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4495501 2020.06.07 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4495500 2020.06.07 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4495499 2020.06.07 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4495497 2020.06.07 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4495498 2020.06.07 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4495495 2020.06.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4495494 2020.06.07 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 4 4495492 2020.06.07 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4495490 2020.06.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4495493 2020.06.07 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 4495491 2020.06.07 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 4497311 2020.06.07 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4493514 2020.06.06 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4480233 2020.06.03 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4480232 2020.06.03 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 4480230 2020.06.03 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 4480231 2020.06.03 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 2 4480228 2020.06.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4480229 2020.06.03 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4480227 2020.06.03 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4480226 2020.06.03 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4480225 2020.06.03 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 100 4480223 2020.06.03 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4463100 2020.05.30 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4461078 2020.05.30 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 4439686 2020.05.25 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4412936 2020.05.21 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4382662 2020.05.16 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4382658 2020.05.16 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4382660 2020.05.16 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4382657 2020.05.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 4382659 2020.05.16 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 4382656 2020.05.16 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4382655 2020.05.16 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4382653 2020.05.16 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 3 4382652 2020.05.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4382654 2020.05.16 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4382675 2020.05.16 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4382674 2020.05.16 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4382673 2020.05.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4382671 2020.05.16 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 7 4382677 2020.05.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 7 4382670 2020.05.16 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4382668 2020.05.16 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 4382669 2020.05.16 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 4382676 2020.05.16 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4382667 2020.05.16 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4382666 2020.05.16 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 3 4382672 2020.05.16 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 3 4382665 2020.05.16 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4382663 2020.05.16 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4382664 2020.05.16 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 8 4382661 2020.05.16 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 4382651 2020.05.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 6 4382647 2020.05.16 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 3 4382650 2020.05.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4382646 2020.05.16 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 3 4382644 2020.05.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4382645 2020.05.16 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4382649 2020.05.16 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 4 4382648 2020.05.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 5 4382643 2020.05.16 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 7 4382641 2020.05.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 11 4382642 2020.05.16 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 5 4382640 2020.05.16 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4382639 2020.05.16 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 4 4382638 2020.05.16 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 8 4382637 2020.05.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 14 4382636 2020.05.16 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4379933 2020.05.15 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4379934 2020.05.15 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 4379932 2020.05.15 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4379873 2020.05.15 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 4379872 2020.05.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4379812 2020.05.15 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4379811 2020.05.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4379809 2020.05.15 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4379810 2020.05.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4379808 2020.05.15 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 4379807 2020.05.15 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 2 4379806 2020.05.15 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4379804 2020.05.15 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4379805 2020.05.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 4379803 2020.05.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4379802 2020.05.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4379801 2020.05.15 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 4379798 2020.05.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 4379800 2020.05.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 14 4379799 2020.05.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 4379797 2020.05.15 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 4379795 2020.05.15 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 3 4379793 2020.05.15 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4379794 2020.05.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4379796 2020.05.15 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4373882 2020.05.14 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 4357411 2020.05.11 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4354499 2020.05.10 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4354498 2020.05.10 mapa
bardzo rzadki czapla purpurowa, Ardea purpurea 1 4411761 2020.05.10 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4338084 2020.05.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4338085 2020.05.09 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4338083 2020.05.09 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 30 4338082 2020.05.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 4338081 2020.05.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4338080 2020.05.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4338079 2020.05.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4338077 2020.05.09 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4338078 2020.05.09 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 4338075 2020.05.09 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 4 4338076 2020.05.09 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4338074 2020.05.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4338073 2020.05.09 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 5 4338072 2020.05.09 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 10 4338070 2020.05.09 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 4338069 2020.05.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4338067 2020.05.09 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 14 4338068 2020.05.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 9 4338071 2020.05.09 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 4 4338066 2020.05.09 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4338065 2020.05.09 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4338055 2020.05.09 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4338064 2020.05.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 17 4338054 2020.05.09 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 9 4338063 2020.05.09 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 26 4338053 2020.05.09 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4338062 2020.05.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4338061 2020.05.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4338060 2020.05.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 4338052 2020.05.09 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4338059 2020.05.09 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 4338057 2020.05.09 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 4338051 2020.05.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 15 4338050 2020.05.09 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 16 4338058 2020.05.09 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 13 4338049 2020.05.09 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 30 4338056 2020.05.09 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4335380 2020.05.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 4335379 2020.05.08 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4335377 2020.05.08 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4335376 2020.05.08 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4335378 2020.05.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4335375 2020.05.08 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4335373 2020.05.08 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4335372 2020.05.08 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4335374 2020.05.08 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4335371 2020.05.08 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 4335370 2020.05.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 4335369 2020.05.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 4335368 2020.05.08 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 4335367 2020.05.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 4335366 2020.05.08 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4335365 2020.05.08 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 4335364 2020.05.08 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 50 4335362 2020.05.08 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 4335361 2020.05.08 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 4335363 2020.05.08 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 9 4335359 2020.05.08 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 3 4335360 2020.05.08 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 4332169 2020.05.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4332170 2020.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 4332167 2020.05.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 4332166 2020.05.08 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4332165 2020.05.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 4332168 2020.05.08 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 4332163 2020.05.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4332162 2020.05.08 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 8 4332164 2020.05.08 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 12 4332161 2020.05.08 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4332160 2020.05.08 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4332157 2020.05.08 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4332158 2020.05.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4332156 2020.05.08 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4332155 2020.05.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4332154 2020.05.08 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4332152 2020.05.08 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4332153 2020.05.08 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4332159 2020.05.08 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 30 4332151 2020.05.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 12 4332150 2020.05.08 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 80 4332149 2020.05.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4331353 2020.05.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 4331352 2020.05.08 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4331351 2020.05.08 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 4331348 2020.05.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 4331349 2020.05.08 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 4331350 2020.05.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 4331347 2020.05.08 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4331346 2020.05.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4331369 2020.05.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 4331368 2020.05.08 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 4331367 2020.05.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4331366 2020.05.08 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4331364 2020.05.08 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4331365 2020.05.08 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4331362 2020.05.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4331363 2020.05.08 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 4331360 2020.05.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 4331361 2020.05.08 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 4 4331359 2020.05.08 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 4331358 2020.05.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 4331357 2020.05.08 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 10 4331356 2020.05.08 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 4331354 2020.05.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4331355 2020.05.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4331264 2020.05.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4331263 2020.05.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4331262 2020.05.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 4331265 2020.05.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4331261 2020.05.08 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4331260 2020.05.08 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4331259 2020.05.08 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 4 4331258 2020.05.08 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 4331257 2020.05.08 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4331256 2020.05.08 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 4331255 2020.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 4331253 2020.05.08 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 7 4331254 2020.05.08 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 4331251 2020.05.08 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4331252 2020.05.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4331175 2020.05.08 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 4331174 2020.05.08 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 4331173 2020.05.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4331172 2020.05.08 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4331170 2020.05.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4331171 2020.05.08 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4331169 2020.05.08 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4331168 2020.05.08 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 4331167 2020.05.08 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4331166 2020.05.08 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 3 4331162 2020.05.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4331165 2020.05.08 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4331158 2020.05.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 4331160 2020.05.08 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 3 4331159 2020.05.08 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 4331161 2020.05.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 4331157 2020.05.08 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 3 4331156 2020.05.08 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 7 4331155 2020.05.08 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 7 4331164 2020.05.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 7 4331151 2020.05.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4331154 2020.05.08 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 3 4331163 2020.05.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 4331152 2020.05.08 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 4331153 2020.05.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 4331150 2020.05.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4331013 2020.05.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 4331012 2020.05.08 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4331011 2020.05.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4331010 2020.05.08 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 4331009 2020.05.08 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4331008 2020.05.08 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4331007 2020.05.08 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4331006 2020.05.08 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 4331005 2020.05.08 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 4331004 2020.05.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4331003 2020.05.08 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4331002 2020.05.08 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4331001 2020.05.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4330847 2020.05.08 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4330848 2020.05.08 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4330845 2020.05.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4330846 2020.05.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 4330844 2020.05.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4330843 2020.05.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 9 4330838 2020.05.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4330837 2020.05.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 4330836 2020.05.08 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 4330840 2020.05.08 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 4330842 2020.05.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 4330839 2020.05.08 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4330841 2020.05.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 4330835 2020.05.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4330834 2020.05.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 300 4330833 2020.05.08 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4330831 2020.05.08 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4330832 2020.05.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4330830 2020.05.08 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4330829 2020.05.08 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 4329505 2020.05.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 80 4303259 2020.05.03 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 4303255 2020.05.03 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4303258 2020.05.03 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4303257 2020.05.03 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4303256 2020.05.03 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4303254 2020.05.03 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4303253 2020.05.03 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4303251 2020.05.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4303252 2020.05.03 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 4303250 2020.05.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4303244 2020.05.03 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 4303243 2020.05.03 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 4303239 2020.05.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4303240 2020.05.03 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 4303237 2020.05.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 4303238 2020.05.03 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4303230 2020.05.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 4303232 2020.05.03 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 4303226 2020.05.03 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4303227 2020.05.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4303225 2020.05.03 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 4303224 2020.05.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4303221 2020.05.03 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 4303219 2020.05.03 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4303217 2020.05.03 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4303215 2020.05.03 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 4303246 2020.05.03 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4303242 2020.05.03 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4303245 2020.05.03 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 4303241 2020.05.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 4303235 2020.05.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4303233 2020.05.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4303236 2020.05.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 4303234 2020.05.03 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4303229 2020.05.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 4303231 2020.05.03 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 4303228 2020.05.03 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 4303223 2020.05.03 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 50 4303222 2020.05.03 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 4303220 2020.05.03 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 4303218 2020.05.03 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 4303216 2020.05.03 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 19 4303213 2020.05.03 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 4303212 2020.05.03 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 4303211 2020.05.03 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 4303210 2020.05.03 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4303209 2020.05.03 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 4303214 2020.05.03 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 10 4303208 2020.05.03 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 4 4303207 2020.05.03 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 5 4303205 2020.05.03 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 4 4303206 2020.05.03 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 5 4303203 2020.05.03 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 4303204 2020.05.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4303202 2020.05.03 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 6 4303201 2020.05.03 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 4303200 2020.05.03 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4303199 2020.05.03 mapa
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 2 4292825 2020.05.02 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4292839 2020.05.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 4263491 2020.04.28 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 4263490 2020.04.28 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 4263489 2020.04.28 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4263488 2020.04.28 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4263487 2020.04.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 4263485 2020.04.28 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4263486 2020.04.28 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 4263482 2020.04.28 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 100 4263483 2020.04.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 4263484 2020.04.28 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 4263481 2020.04.28 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 4 4263480 2020.04.28 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 10 4263479 2020.04.28 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 4263478 2020.04.28 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4263477 2020.04.28 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 5 4263475 2020.04.28 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 4 4263474 2020.04.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4263476 2020.04.28 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 100 4263472 2020.04.28 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4263471 2020.04.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4263473 2020.04.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 4263470 2020.04.28 mapa
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 3 4263469 2020.04.28 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4235183 2020.04.25 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4235199 2020.04.25 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 4235198 2020.04.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 4235196 2020.04.25 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 4235194 2020.04.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4235197 2020.04.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4235195 2020.04.25 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4235191 2020.04.25 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4235193 2020.04.25 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4235192 2020.04.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 4235190 2020.04.25 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 7 4235188 2020.04.25 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 4235189 2020.04.25 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 4235186 2020.04.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4235185 2020.04.25 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4235187 2020.04.25 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4235184 2020.04.25 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 4240297 2020.04.25 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4229032 2020.04.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4228853 2020.04.24 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 4228852 2020.04.24 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4228851 2020.04.24 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4228849 2020.04.24 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4228850 2020.04.24 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 4228848 2020.04.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4228847 2020.04.24 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4228846 2020.04.24 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 4228844 2020.04.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 4228845 2020.04.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4228843 2020.04.24 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4228842 2020.04.24 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 4228047 2020.04.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 4228049 2020.04.24 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4228050 2020.04.24 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4228046 2020.04.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4228048 2020.04.24 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4228045 2020.04.24 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 4228043 2020.04.24 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4228042 2020.04.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 4228044 2020.04.24 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4228041 2020.04.24 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 30 4228040 2020.04.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 4228038 2020.04.24 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4228039 2020.04.24 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4228037 2020.04.24 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4228082 2020.04.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 4228079 2020.04.24 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 4228081 2020.04.24 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 7 4228075 2020.04.24 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 4228071 2020.04.24 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 5 4228076 2020.04.24 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 4228073 2020.04.24 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 4228067 2020.04.24 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 4228065 2020.04.24 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 6 4228070 2020.04.24 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 30 4228069 2020.04.24 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 20 4228061 2020.04.24 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4228059 2020.04.24 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 4228055 2020.04.24 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4228056 2020.04.24 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4228051 2020.04.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 4228077 2020.04.24 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4228068 2020.04.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 25 4228080 2020.04.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 4228078 2020.04.24 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 4228072 2020.04.24 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4228064 2020.04.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4228074 2020.04.24 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 4 4228062 2020.04.24 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 4228063 2020.04.24 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 4228066 2020.04.24 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4228060 2020.04.24 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4228058 2020.04.24 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4228054 2020.04.24 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4228057 2020.04.24 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4228052 2020.04.24 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4228053 2020.04.24 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 3 4228033 2020.04.24 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4228036 2020.04.24 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4228034 2020.04.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4228035 2020.04.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4228031 2020.04.24 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4228032 2020.04.24 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 4228030 2020.04.24 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 4228029 2020.04.24 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 4228028 2020.04.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4228027 2020.04.24 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 4228025 2020.04.24 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4228024 2020.04.24 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 8 4228026 2020.04.24 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 4228022 2020.04.24 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 4228023 2020.04.24 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4228021 2020.04.24 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4230943 2020.04.24 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 4 4218523 2020.04.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 4223312 2020.04.23 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 4223302 2020.04.23 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4223301 2020.04.23 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4223300 2020.04.23 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4223299 2020.04.23 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4223298 2020.04.23 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 4223297 2020.04.23 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 4223296 2020.04.23 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4218484 2020.04.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 12 4223295 2020.04.23 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4218476 2020.04.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 4218475 2020.04.23 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4223294 2020.04.23 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4223293 2020.04.23 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4218481 2020.04.23 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4218482 2020.04.23 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 5 4218487 2020.04.23 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4223310 2020.04.23 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 35 4223309 2020.04.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4223308 2020.04.23 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 30 4223307 2020.04.23 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 4218486 2020.04.23 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 4223305 2020.04.23 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 4223306 2020.04.23 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 4223304 2020.04.23 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4223303 2020.04.23 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4219968 2020.04.23 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4219970 2020.04.23 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4222906 2020.04.23 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 30 4222908 2020.04.23 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4226868 2020.04.22 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4226867 2020.04.22 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4226865 2020.04.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4226866 2020.04.22 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4226864 2020.04.22 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4226862 2020.04.22 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4226863 2020.04.22 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4226860 2020.04.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4226861 2020.04.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4226859 2020.04.22 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4226857 2020.04.22 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 4226858 2020.04.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 4224443 2020.04.22 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4224442 2020.04.22 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4224441 2020.04.22 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4224440 2020.04.22 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 4224439 2020.04.22 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4224438 2020.04.22 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4224436 2020.04.22 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4224437 2020.04.22 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4224434 2020.04.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4224435 2020.04.22 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4224433 2020.04.22 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4227306 2020.04.22 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 4227305 2020.04.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 4227304 2020.04.22 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 4227303 2020.04.22 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 4227302 2020.04.22 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4227301 2020.04.22 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 4227300 2020.04.22 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 30 4227299 2020.04.22 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4227298 2020.04.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 4227297 2020.04.22 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 4227296 2020.04.22 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4227295 2020.04.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4227294 2020.04.22 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 4227293 2020.04.22 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4227292 2020.04.22 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 4227291 2020.04.22 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4227290 2020.04.22 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4227289 2020.04.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4227288 2020.04.22 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4227287 2020.04.22 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4227286 2020.04.22 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4227285 2020.04.22 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4227284 2020.04.22 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4227283 2020.04.22 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 4227282 2020.04.22 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4227281 2020.04.22 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 4227280 2020.04.22 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 4227279 2020.04.22 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 4227278 2020.04.22 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 30 4227277 2020.04.22 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4227276 2020.04.22 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4227275 2020.04.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 300 4224387 2020.04.22 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 4224386 2020.04.22 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 4224385 2020.04.22 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4224384 2020.04.22 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4224383 2020.04.22 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4224382 2020.04.22 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4224380 2020.04.22 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 4224010 2020.04.22 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4224006 2020.04.22 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4224005 2020.04.22 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4224001 2020.04.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4224000 2020.04.22 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4223999 2020.04.22 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 4223998 2020.04.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 4223997 2020.04.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 4223996 2020.04.22 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 4223995 2020.04.22 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4223994 2020.04.22 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4223993 2020.04.22 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4223992 2020.04.22 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4223991 2020.04.22 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 100 4223990 2020.04.22 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 4223989 2020.04.22 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4223988 2020.04.22 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 4223987 2020.04.22 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4223986 2020.04.22 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 4223985 2020.04.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 4223984 2020.04.22 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 3 4223983 2020.04.22 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 10 4223982 2020.04.22 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 4223981 2020.04.22 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4223980 2020.04.22 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 4223979 2020.04.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4223978 2020.04.22 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4223977 2020.04.22 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4223976 2020.04.22 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4223975 2020.04.22 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 4223974 2020.04.22 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 18 4223973 2020.04.22 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4223972 2020.04.22 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4223971 2020.04.22 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4213409 2020.04.22 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4213423 2020.04.22 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 4219966 2020.04.22 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4164394 2020.04.14 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4149533 2020.04.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4149532 2020.04.11 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 4149531 2020.04.11 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 4149530 2020.04.11 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 4149529 2020.04.11 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 4149528 2020.04.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4149527 2020.04.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 4149526 2020.04.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4149525 2020.04.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4149524 2020.04.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 4149523 2020.04.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4141265 2020.04.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4141238 2020.04.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4141239 2020.04.09 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4141237 2020.04.09 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4141236 2020.04.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 4141235 2020.04.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 4141234 2020.04.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 4141233 2020.04.09 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4141232 2020.04.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4141231 2020.04.09 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4141227 2020.04.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4141230 2020.04.09 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4141226 2020.04.09 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4141223 2020.04.09 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4141228 2020.04.09 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 4141222 2020.04.09 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 7 4141225 2020.04.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4141229 2020.04.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 4141224 2020.04.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 15 4141221 2020.04.09 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 4141219 2020.04.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 4141220 2020.04.09 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 4141218 2020.04.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 4141217 2020.04.09 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4141216 2020.04.09 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 9 4140581 2020.04.09 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4140580 2020.04.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 4140579 2020.04.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4140578 2020.04.09 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4140576 2020.04.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4140577 2020.04.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4140574 2020.04.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4140575 2020.04.09 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 18 4140327 2020.04.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4140325 2020.04.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4140326 2020.04.09 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 4140324 2020.04.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 4140322 2020.04.09 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4140321 2020.04.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4140320 2020.04.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4140318 2020.04.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4140317 2020.04.09 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 4140319 2020.04.09 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 4140315 2020.04.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4140316 2020.04.09 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4140181 2020.04.09 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 4 4140180 2020.04.09 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 4140179 2020.04.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4140178 2020.04.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 4140177 2020.04.09 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4140176 2020.04.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 4140174 2020.04.09 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 4140173 2020.04.09 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4140175 2020.04.09 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4140171 2020.04.09 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 4140172 2020.04.09 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4136853 2020.04.08 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 4136577 2020.04.08 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4136576 2020.04.08 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 4136575 2020.04.08 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 4136574 2020.04.08 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4136572 2020.04.08 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4136571 2020.04.08 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4136569 2020.04.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4136570 2020.04.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4136246 2020.04.08 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4136243 2020.04.08 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4136242 2020.04.08 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4136241 2020.04.08 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 4136240 2020.04.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 4136239 2020.04.08 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4136238 2020.04.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4136237 2020.04.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 17 4136235 2020.04.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 4136234 2020.04.08 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4136233 2020.04.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 4136236 2020.04.08 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 30 4136232 2020.04.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 4136231 2020.04.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4136230 2020.04.08 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4136229 2020.04.08 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4136228 2020.04.08 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 4136226 2020.04.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4136227 2020.04.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4136224 2020.04.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4136225 2020.04.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4136223 2020.04.08 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4136221 2020.04.08 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 8 4136222 2020.04.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4135719 2020.04.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4135718 2020.04.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4135706 2020.04.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4135704 2020.04.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4135703 2020.04.08 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4135707 2020.04.08 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4135700 2020.04.08 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 4135701 2020.04.08 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 8 4135699 2020.04.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 4135698 2020.04.08 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4135697 2020.04.08 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 4135696 2020.04.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 4135695 2020.04.08 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 14 4135694 2020.04.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4135693 2020.04.08 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 4135692 2020.04.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 4135691 2020.04.08 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4092604 2020.03.29 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4092602 2020.03.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4092603 2020.03.29 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4092600 2020.03.29 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4092601 2020.03.29 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 8 4092599 2020.03.29 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 4092598 2020.03.29 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 4092597 2020.03.29 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 4092595 2020.03.29 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4092594 2020.03.29 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4092596 2020.03.29 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4092593 2020.03.29 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 4092592 2020.03.29 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4092588 2020.03.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 4092590 2020.03.29 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4092589 2020.03.29 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4092585 2020.03.29 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4092591 2020.03.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 4092584 2020.03.29 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4092587 2020.03.29 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 4092586 2020.03.29 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4092583 2020.03.29 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4092582 2020.03.29 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4092581 2020.03.29 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4092580 2020.03.29 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4092579 2020.03.29 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4092578 2020.03.29 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4092577 2020.03.29 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4092576 2020.03.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4086446 2020.03.28 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4086444 2020.03.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4086445 2020.03.28 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 4086443 2020.03.28 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 4086442 2020.03.28 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4086440 2020.03.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 4086438 2020.03.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4086441 2020.03.28 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 4086439 2020.03.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4086437 2020.03.28 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4086436 2020.03.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 4086435 2020.03.28 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 4086433 2020.03.28 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 3 4086432 2020.03.28 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 4086431 2020.03.28 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 4086430 2020.03.28 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4086429 2020.03.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4086428 2020.03.28 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4086427 2020.03.28 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 4086426 2020.03.28 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4085889 2020.03.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4085888 2020.03.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 70 4085852 2020.03.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 40 4085850 2020.03.28 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 4085847 2020.03.28 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4085851 2020.03.28 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 4085846 2020.03.28 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4085844 2020.03.28 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 4085843 2020.03.28 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4085845 2020.03.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4085853 2020.03.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 6 4085842 2020.03.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 4085841 2020.03.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 15 4085839 2020.03.28 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 5 4085840 2020.03.28 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 4085836 2020.03.28 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4085837 2020.03.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 4085838 2020.03.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4085835 2020.03.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 4085834 2020.03.28 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 4085832 2020.03.28 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 4085833 2020.03.28 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 4085831 2020.03.28 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4085830 2020.03.28 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 4085829 2020.03.28 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 4085828 2020.03.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4085827 2020.03.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4085826 2020.03.28 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4085390 2020.03.28 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 4085389 2020.03.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4085372 2020.03.28 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4085371 2020.03.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 4085370 2020.03.28 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4085369 2020.03.28 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4085368 2020.03.28 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 10 4085367 2020.03.28 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 4085366 2020.03.28 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 4085388 2020.03.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4085387 2020.03.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 4085386 2020.03.28 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 12 4085385 2020.03.28 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 3 4085384 2020.03.28 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 4085382 2020.03.28 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 5 4085383 2020.03.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 4085381 2020.03.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4085380 2020.03.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 4085378 2020.03.28 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4085379 2020.03.28 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 15 4085377 2020.03.28 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 4085376 2020.03.28 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 4 4085374 2020.03.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 16 4085375 2020.03.28 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 4085373 2020.03.28 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 4085117 2020.03.28 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4085115 2020.03.28 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4085116 2020.03.28 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4085114 2020.03.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 4085113 2020.03.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4085107 2020.03.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 4085106 2020.03.28 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4085112 2020.03.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4085105 2020.03.28 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4085111 2020.03.28 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4085103 2020.03.28 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4085104 2020.03.28 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 6 4085102 2020.03.28 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 7 4085100 2020.03.28 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 10 4085110 2020.03.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 4085109 2020.03.28 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 20 4085108 2020.03.28 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 4085099 2020.03.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 16 4085098 2020.03.28 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4085097 2020.03.28 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 4073727 2020.03.25 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4073725 2020.03.25 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4073726 2020.03.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 4073728 2020.03.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4073724 2020.03.25 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4073723 2020.03.25 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4073722 2020.03.25 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4073720 2020.03.25 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4073721 2020.03.25 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4073719 2020.03.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4073716 2020.03.25 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 4073718 2020.03.25 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4073717 2020.03.25 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4073714 2020.03.25 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4073713 2020.03.25 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4073715 2020.03.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4073712 2020.03.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 13 4073711 2020.03.25 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 6 4073709 2020.03.25 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4073708 2020.03.25 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4073707 2020.03.25 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 4073706 2020.03.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 4073705 2020.03.25 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 4073704 2020.03.25 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4073710 2020.03.25 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4073703 2020.03.25 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4073670 2020.03.25 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4073624 2020.03.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 5 4073623 2020.03.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4073618 2020.03.25 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 6 4073622 2020.03.25 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4073621 2020.03.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 4073619 2020.03.25 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4073617 2020.03.25 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 4073620 2020.03.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4073615 2020.03.25 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4073616 2020.03.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4073613 2020.03.25 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4073614 2020.03.25 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4073612 2020.03.25 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 4073610 2020.03.25 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 4073608 2020.03.25 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 4073611 2020.03.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 4073609 2020.03.25 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4073640 2020.03.25 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4073638 2020.03.25 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4073639 2020.03.25 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4073637 2020.03.25 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4073635 2020.03.25 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4073636 2020.03.25 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4073634 2020.03.25 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4073632 2020.03.25 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4073633 2020.03.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4073631 2020.03.25 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4073630 2020.03.25 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4073629 2020.03.25 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 4073627 2020.03.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 4073628 2020.03.25 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 4073626 2020.03.25 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 4073625 2020.03.25 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 4073606 2020.03.25 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 4073607 2020.03.25 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 4073604 2020.03.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 85 4073605 2020.03.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 4073603 2020.03.25 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 4073601 2020.03.25 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4073602 2020.03.25 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 4073598 2020.03.25 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4073600 2020.03.25 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 4 4073599 2020.03.25 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4073597 2020.03.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4073595 2020.03.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 4073596 2020.03.25 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 15 4073592 2020.03.25 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4073593 2020.03.25 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4073594 2020.03.25 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 4062551 2020.03.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4062550 2020.03.22 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 8 4062549 2020.03.22 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4062548 2020.03.22 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4062547 2020.03.22 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 4062545 2020.03.22 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4062543 2020.03.22 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 4062542 2020.03.22 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 4062544 2020.03.22 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 4062541 2020.03.22 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4063008 2020.03.22 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4055148 2020.03.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4055149 2020.03.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4055147 2020.03.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 4055146 2020.03.21 mapa
dość pospolity czyż,