Pełna lista obserwacji drużyny

Ziemiorodek : Rafał Ćwiertnia


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4942646 2020.11.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 4942645 2020.11.23 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 4942644 2020.11.23 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4942643 2020.11.23 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 40 4942642 2020.11.23 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 5 4935184 2020.11.21 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 4935183 2020.11.21 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4935181 2020.11.21 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4935180 2020.11.21 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 30 4931656 2020.11.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 30 4922163 2020.11.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 4922162 2020.11.15 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 80 4922161 2020.11.15 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4922160 2020.11.15 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4922159 2020.11.15 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4922156 2020.11.15 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 4922158 2020.11.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 4922157 2020.11.15 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 4922155 2020.11.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 120 4922154 2020.11.15 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 12 4908361 2020.11.10 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 20 4896641 2020.11.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 4896050 2020.11.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 40 4896049 2020.11.05 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4896051 2020.11.05 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 4896052 2020.11.05 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4896053 2020.11.05 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 80 4896643 2020.11.05 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 100 4896642 2020.11.05 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 50 4896644 2020.11.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 50 4896645 2020.11.05 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 50 4896646 2020.11.05 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 400 4880468 2020.10.29 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 4878516 2020.10.28 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 4875240 2020.10.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4872376 2020.10.25 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4872375 2020.10.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 15 4872374 2020.10.25 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 30 4872373 2020.10.25 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 4872372 2020.10.25 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4866284 2020.10.23 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 70 4866283 2020.10.23 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 50 4865986 2020.10.23 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4864142 2020.10.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2000 4864141 2020.10.22 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 36 4864140 2020.10.22 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 4864122 2020.10.22 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 4864121 2020.10.22 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 50 4864096 2020.10.22 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 4 4863919 2020.10.22 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 4863898 2020.10.22 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 15 4829289 2020.10.08 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 33 4827432 2020.10.06 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 4742593 2020.09.01 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 4742599 2020.09.01 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4742603 2020.09.01 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 4742598 2020.09.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 4742597 2020.09.01 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 2 4742596 2020.09.01 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 12 4742595 2020.09.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 4742594 2020.09.01 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 5 4742600 2020.09.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 4742601 2020.09.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 4742609 2020.09.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 8 4742608 2020.09.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 42 4742607 2020.09.01 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 40 4742606 2020.09.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4742605 2020.09.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4742604 2020.09.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 4742602 2020.09.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4594105 2020.07.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4594106 2020.07.04 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 4594096 2020.07.04 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 4594097 2020.07.04 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 4 4594095 2020.07.04 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4594094 2020.07.04 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4590695 2020.07.03 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4590499 2020.07.03 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4590497 2020.07.03 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4590498 2020.07.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4590464 2020.07.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4590465 2020.07.03 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4590463 2020.07.03 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4590462 2020.07.03 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 4590461 2020.07.03 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 4590460 2020.07.03 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 30 4564805 2020.06.24 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4564735 2020.06.24 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4564736 2020.06.24 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4564716 2020.06.24 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4564715 2020.06.24 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4564714 2020.06.24 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 4564655 2020.06.24 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4564654 2020.06.24 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 4564653 2020.06.24 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 2 4564652 2020.06.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 4544403 2020.06.17 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4544402 2020.06.17 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 4544399 2020.06.17 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4544398 2020.06.17 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4544400 2020.06.17 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4544401 2020.06.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4496860 2020.06.07 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 2 4496859 2020.06.07 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4405341 2020.05.19 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4405342 2020.05.19 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4405343 2020.05.19 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4405344 2020.05.19 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 4376767 2020.05.15 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4376765 2020.05.15 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4376763 2020.05.15 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4376762 2020.05.15 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4376761 2020.05.15 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 3 4376764 2020.05.15 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4371816 2020.05.14 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4363213 2020.05.12 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 4363212 2020.05.12 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4363214 2020.05.12 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4363211 2020.05.12 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4340203 2020.05.09 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 4340201 2020.05.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 4340199 2020.05.09 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 4 4340020 2020.05.09 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 4340018 2020.05.09 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 4340019 2020.05.09 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4340017 2020.05.09 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4340015 2020.05.09 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4340016 2020.05.09 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 4331539 2020.05.08 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 4274875 2020.04.30 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4274872 2020.04.30 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4274873 2020.04.30 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4274871 2020.04.30 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4274870 2020.04.30 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4274869 2020.04.30 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4274868 2020.04.30 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4274867 2020.04.30 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4274865 2020.04.30 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4274866 2020.04.30 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4274864 2020.04.30 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4274874 2020.04.30 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4267842 2020.04.29 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 4 4256335 2020.04.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4256169 2020.04.27 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 4256167 2020.04.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4256168 2020.04.27 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4256165 2020.04.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4256164 2020.04.27 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4256163 2020.04.27 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4256162 2020.04.27 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4265250 2020.04.27 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4210365 2020.04.21 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 4210363 2020.04.21 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 4210364 2020.04.21 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 3 4265230 2020.04.21 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 4265229 2020.04.21 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4181864 2020.04.18 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4181863 2020.04.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4181862 2020.04.18 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4181861 2020.04.18 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 4181860 2020.04.18 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 4176586 2020.04.17 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4176585 2020.04.17 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4176587 2020.04.17 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4176584 2020.04.17 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4176582 2020.04.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 4176583 2020.04.17 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4176581 2020.04.17 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4132986 2020.04.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4132987 2020.04.07 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4132984 2020.04.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 80 4132985 2020.04.07 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4132983 2020.04.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4122328 2020.04.05 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 4122326 2020.04.05 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4122325 2020.04.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4122324 2020.04.05 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4122322 2020.04.05 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4122323 2020.04.05 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4122321 2020.04.05 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4117771 2020.04.04 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4112849 2020.04.03 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 2 4112848 2020.04.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 50 4112846 2020.04.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4110125 2020.04.02 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4110124 2020.04.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4083072 2020.03.27 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 8 4083069 2020.03.27 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4083070 2020.03.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 4083068 2020.03.27 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4081504 2020.03.27 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4081503 2020.03.27 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 2 4091815 2020.03.27 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4079066 2020.03.26 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 4079067 2020.03.26 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 17 4079065 2020.03.26 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 4043956 2020.03.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4043955 2020.03.19 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 12 4043954 2020.03.19 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4043953 2020.03.19 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 4035272 2020.03.17 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4035271 2020.03.17 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4035270 2020.03.17 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4035269 2020.03.17 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4035268 2020.03.17 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4034588 2020.03.17 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 4034587 2020.03.17 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 4034586 2020.03.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 4034095 2020.03.17 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 4034096 2020.03.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4034094 2020.03.17 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 5 4034093 2020.03.17 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 100 4034092 2020.03.17 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4034090 2020.03.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 4034091 2020.03.17 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4015528 2020.03.14 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4015527 2020.03.14 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 4015526 2020.03.14 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 4015525 2020.03.14 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 3975461 2020.03.02 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 3965310 2020.02.29 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 3965309 2020.02.29 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 8 3962061 2020.02.28 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 12 3962062 2020.02.28 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 3962059 2020.02.28 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 3957111 2020.02.26 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 30 3957110 2020.02.26 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 3914686 2020.02.12 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 3 3914685 2020.02.12 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 3914684 2020.02.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3913896 2020.02.12 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 3913894 2020.02.12 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 3913895 2020.02.12 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 3913346 2020.02.11 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 3913022 2020.02.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 3911117 2020.02.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 22 3907529 2020.02.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 3907528 2020.02.09 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 3906865 2020.02.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3906303 2020.02.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 3906297 2020.02.09 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 3906296 2020.02.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 52 3906295 2020.02.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 3902712 2020.02.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 3901952 2020.02.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 50 3901951 2020.02.08 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 3901925 2020.02.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 3899201 2020.02.07 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 7 3899035 2020.02.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 52 3891716 2020.02.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 3888712 2020.02.02 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 24 3883267 2020.02.01 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 3881663 2020.01.31 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 3881662 2020.01.31 mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 12 3881660 2020.01.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 3878162 2020.01.29 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 3878163 2020.01.29 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 11 3873829 2020.01.27 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 3858610 2020.01.23 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 17 3856670 2020.01.22 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 30 3851558 2020.01.20 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 3851559 2020.01.20 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 3851557 2020.01.20 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 3844812 2020.01.18 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 3844811 2020.01.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 3836477 2020.01.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 3831341 2020.01.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 3831335 2020.01.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 3831334 2020.01.15 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 120 3829724 2020.01.14 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 3828428 2020.01.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 3828426 2020.01.14 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 3828427 2020.01.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 3826146 2020.01.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 3826145 2020.01.13 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 3803514 2020.01.07 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 3803513 2020.01.07 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 3803512 2020.01.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 3799168 2020.01.06 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 3799169 2020.01.06 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 3793682 2020.01.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 3793015 2020.01.05 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 50 3793016 2020.01.05 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 3792837 2020.01.05 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 3792836 2020.01.05 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 12 3792835 2020.01.05 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 3792595 2020.01.05 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 3792594 2020.01.05 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 3792522 2020.01.05 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 3792409 2020.01.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 30 3792408 2020.01.05 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 3792252 2020.01.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 3792167 2020.01.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 3792166 2020.01.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 6 3792164 2020.01.05 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 3792165 2020.01.05 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 3788361 2020.01.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 3788362 2020.01.04 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 3788363 2020.01.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3780464 2020.01.02 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 3780065 2020.01.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 3780046 2020.01.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3780043 2020.01.02 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 12 3777662 2020.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 3773848 2020.01.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 3773839 2020.01.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 3773427 2020.01.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 3772932 2020.01.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 50 3772933 2020.01.01 mapa