Pełna lista obserwacji drużyny

De Gi : Szymon Sendera


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 4925759 2020.11.15 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 4920383 2020.11.14 mapa
bardzo rzadki poświerka, Calcarius lapponicus 1 4916522 2020.11.13 mapa
bardzo rzadki górniczek, Eremophila alpestris 25 4916523 2020.11.13 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 100 4916524 2020.11.13 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 5 4916525 2020.11.13 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 10 4916526 2020.11.13 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 2 4916527 2020.11.13 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 5 4916528 2020.11.13 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 4916529 2020.11.13 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 15 4916530 2020.11.13 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 4916531 2020.11.13 mapa
bardzo rzadki mewa delawarska, Larus delawarensis 1 4915097 2020.11.12 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4905584 2020.11.08 mapa
rzadki puszczyk uralski, Strix uralensis 1 4905585 2020.11.08 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 2 4905586 2020.11.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4905587 2020.11.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4905588 2020.11.08 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4905605 2020.11.08 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4905621 2020.11.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4905622 2020.11.08 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 4905623 2020.11.08 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4905624 2020.11.08 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4905625 2020.11.08 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 3 4900581 2020.11.07 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4900582 2020.11.07 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 4900583 2020.11.07 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 4900584 2020.11.07 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 10 4900585 2020.11.07 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4900586 2020.11.07 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 4900587 2020.11.07 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 30 4900588 2020.11.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 500 4900589 2020.11.07 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4900590 2020.11.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4900591 2020.11.07 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 50 4900592 2020.11.07 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4900593 2020.11.07 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4900594 2020.11.07 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 20 4900595 2020.11.07 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4900596 2020.11.07 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 6 4900597 2020.11.07 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 30 4900598 2020.11.07 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4900599 2020.11.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4900600 2020.11.07 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 4900601 2020.11.07 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4900602 2020.11.07 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4900603 2020.11.07 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4900604 2020.11.07 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4900605 2020.11.07 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4900606 2020.11.07 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 4900607 2020.11.07 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 5 4900608 2020.11.07 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4900609 2020.11.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4900610 2020.11.07 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 5 4900611 2020.11.07 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4900612 2020.11.07 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4900613 2020.11.07 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4900614 2020.11.07 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 4900615 2020.11.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4900616 2020.11.07 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 15 4900617 2020.11.07 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 6 4900618 2020.11.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4900619 2020.11.07 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 4900620 2020.11.07 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 8 4900621 2020.11.07 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4900622 2020.11.07 mapa
rzadki orzeł przedni, Aquila chrysaetos 1 4884503 2020.10.31 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 3 4884504 2020.10.31 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 4884505 2020.10.31 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4884506 2020.10.31 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 4884507 2020.10.31 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4884508 2020.10.31 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4884509 2020.10.31 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4884510 2020.10.31 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4884511 2020.10.31 mapa
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 1 4868646 2020.10.24 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 4868647 2020.10.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2000 4868648 2020.10.24 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 20 4868649 2020.10.24 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 50 4868650 2020.10.24 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 30 4868651 2020.10.24 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 15 4868652 2020.10.24 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 4868653 2020.10.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4868654 2020.10.24 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4868655 2020.10.24 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4868656 2020.10.24 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 4868657 2020.10.24 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 20 4868658 2020.10.24 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 4868659 2020.10.24 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 4868660 2020.10.24 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4868661 2020.10.24 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4868662 2020.10.24 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4868663 2020.10.24 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4868664 2020.10.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4868665 2020.10.24 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4868666 2020.10.24 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4868667 2020.10.24 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4868668 2020.10.24 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4868669 2020.10.24 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4868670 2020.10.24 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4868671 2020.10.24 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4868672 2020.10.24 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 4868673 2020.10.24 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4868674 2020.10.24 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4868675 2020.10.24 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 10 4853461 2020.10.17 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 4853462 2020.10.17 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 8 4853463 2020.10.17 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 4853464 2020.10.17 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 4853465 2020.10.17 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 2 4853466 2020.10.17 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 5 4853467 2020.10.17 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 4853468 2020.10.17 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4853469 2020.10.17 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4853470 2020.10.17 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4853471 2020.10.17 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 4 4853472 2020.10.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4853473 2020.10.17 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4853474 2020.10.17 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 4853475 2020.10.17 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 20 4853476 2020.10.17 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 10 4853477 2020.10.17 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4853478 2020.10.17 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4853479 2020.10.17 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 4853480 2020.10.17 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 4853481 2020.10.17 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 4853482 2020.10.17 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4853483 2020.10.17 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4853484 2020.10.17 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 4837016 2020.10.10 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 4837017 2020.10.10 mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 4837018 2020.10.10 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4837019 2020.10.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4837020 2020.10.10 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 2 4837021 2020.10.10 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 11 4837022 2020.10.10 mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 4837023 2020.10.10 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 4816221 2020.10.03 mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 8 4816222 2020.10.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 5 4816223 2020.10.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4816224 2020.10.03 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4816225 2020.10.03 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 4816226 2020.10.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4816227 2020.10.03 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 4816228 2020.10.03 mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 4816229 2020.10.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4816230 2020.10.03 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 10 4816231 2020.10.03 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 20 4816232 2020.10.03 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4816233 2020.10.03 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 4816234 2020.10.03 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 4 4816235 2020.10.03 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 20 4816236 2020.10.03 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 5 4816237 2020.10.03 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4816238 2020.10.03 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4816239 2020.10.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 20 4816240 2020.10.03 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4816241 2020.10.03 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 20 4799600 2020.09.26 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 4799602 2020.09.26 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4799603 2020.09.26 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4799604 2020.09.26 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 4799605 2020.09.26 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4799606 2020.09.26 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4799608 2020.09.26 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4799609 2020.09.26 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 4799611 2020.09.26 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 4799612 2020.09.26 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 4799613 2020.09.26 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4799614 2020.09.26 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 4799615 2020.09.26 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 5 4799616 2020.09.26 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4799617 2020.09.26 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4799618 2020.09.26 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4799619 2020.09.26 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4799620 2020.09.26 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4799621 2020.09.26 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4799622 2020.09.26 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4799623 2020.09.26 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 4799624 2020.09.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4799625 2020.09.26 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 4799626 2020.09.26 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4799627 2020.09.26 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 4799572 2020.09.19 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4799573 2020.09.19 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4799574 2020.09.19 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 4799575 2020.09.19 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 6 4799576 2020.09.19 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 3 4799577 2020.09.19 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 19 4799578 2020.09.19 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 6 4799579 2020.09.19 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 20 4799580 2020.09.19 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4799581 2020.09.19 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4799582 2020.09.19 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4799583 2020.09.19 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4799584 2020.09.19 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 4799585 2020.09.19 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4799586 2020.09.19 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 3 4799587 2020.09.19 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4799588 2020.09.19 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 8 4799589 2020.09.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4799590 2020.09.19 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 4799591 2020.09.19 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 4 4799592 2020.09.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 20 4799593 2020.09.19 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 4799594 2020.09.19 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 4799595 2020.09.19 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 4799596 2020.09.19 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 4799597 2020.09.19 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4799598 2020.09.19 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4799599 2020.09.19 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4799601 2020.09.19 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4799607 2020.09.19 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4799610 2020.09.19 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 4777046 2020.09.17 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 4777047 2020.09.17 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 6 4777048 2020.09.17 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4777049 2020.09.17 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 4777050 2020.09.17 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 4777051 2020.09.17 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 60 4777052 2020.09.17 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4777053 2020.09.17 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 4777054 2020.09.17 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 4777055 2020.09.17 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 400 4777056 2020.09.17 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 4777057 2020.09.17 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4777058 2020.09.17 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4777059 2020.09.17 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4777060 2020.09.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4777061 2020.09.17 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 3 4767142 2020.09.12 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 4767143 2020.09.12 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4767144 2020.09.12 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 70 4767145 2020.09.12 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4767146 2020.09.12 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4767147 2020.09.12 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4767148 2020.09.12 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 4767149 2020.09.12 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 4767150 2020.09.12 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4767151 2020.09.12 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 4767152 2020.09.12 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 4767153 2020.09.12 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 4767154 2020.09.12 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4767155 2020.09.12 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 20 4767156 2020.09.12 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4767157 2020.09.12 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4767158 2020.09.12 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4767159 2020.09.12 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4767160 2020.09.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4767161 2020.09.12 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 4767162 2020.09.12 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4767163 2020.09.12 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 150 4767164 2020.09.12 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 4754773 2020.09.07 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 2 4754774 2020.09.07 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4754775 2020.09.07 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4754776 2020.09.07 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4754777 2020.09.07 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 5 4754778 2020.09.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4754779 2020.09.07 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4754780 2020.09.07 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 4754781 2020.09.07 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 2 4748048 2020.09.05 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4748049 2020.09.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4748050 2020.09.05 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4748051 2020.09.05 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4748052 2020.09.05 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4748053 2020.09.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4748054 2020.09.05 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 4748055 2020.09.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4748056 2020.09.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 5 4748057 2020.09.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4748058 2020.09.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4748059 2020.09.05 mapa
bardzo rzadki raróg, Falco cherrug 1 4749904 2020.09.05 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 2 4731548 2020.08.28 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 4731549 2020.08.28 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4731550 2020.08.28 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4731551 2020.08.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4731552 2020.08.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4731553 2020.08.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4731554 2020.08.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4731555 2020.08.28 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 4722895 2020.08.25 mapa
bardzo rzadki gadożer, Circaetus gallicus 1 4722896 2020.08.25 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 4722897 2020.08.25 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 2 4722899 2020.08.25 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4722900 2020.08.25 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4722901 2020.08.25 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 4722902 2020.08.25 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4722903 2020.08.25 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 4722904 2020.08.25 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4722905 2020.08.25 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4722906 2020.08.25 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4722907 2020.08.25 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4722908 2020.08.25 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 4722909 2020.08.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4722910 2020.08.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4722911 2020.08.25 mapa
bardzo rzadki kurhannik, Buteo rufinus 2 4720292 2020.08.24 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4720293 2020.08.24 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4720294 2020.08.24 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4720295 2020.08.24 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4720296 2020.08.24 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4720297 2020.08.24 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4720298 2020.08.24 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4720299 2020.08.24 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 4 4720300 2020.08.24 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 2 4720301 2020.08.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4720302 2020.08.24 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4720303 2020.08.24 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4720304 2020.08.24 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 4720305 2020.08.24 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 4716965 2020.08.23 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 6 4720306 2020.08.23 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 3 4714447 2020.08.22 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 3 4714448 2020.08.22 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 4 4714449 2020.08.22 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 10 4712064 2020.08.21 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4712065 2020.08.21 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 3 4712066 2020.08.21 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 4712067 2020.08.21 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 4712068 2020.08.21 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4712069 2020.08.21 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 3 4712070 2020.08.21 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 4712071 2020.08.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4712072 2020.08.21 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 5 4712073 2020.08.21 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 4712074 2020.08.21 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 200 4712075 2020.08.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4712076 2020.08.21 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4712077 2020.08.21 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4712078 2020.08.21 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4712079 2020.08.21 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4712080 2020.08.21 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 4712081 2020.08.21 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 3 4712082 2020.08.21 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 5 4712083 2020.08.21 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4712084 2020.08.21 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 2 4712085 2020.08.21 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 4712086 2020.08.21 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 4712087 2020.08.21 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 4712088 2020.08.21 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 4712089 2020.08.21 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 4712090 2020.08.21 mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 8 4712091 2020.08.21 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 4712092 2020.08.21 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 4 4712093 2020.08.21 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 4712094 2020.08.21 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 3 4712095 2020.08.21 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 4712096 2020.08.21 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 4712097 2020.08.21 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 8 4709618 2020.08.20 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 4709617 2020.08.20 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 5 4709616 2020.08.20 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 4709614 2020.08.20 mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 2 4709615 2020.08.20 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 4709613 2020.08.20 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 4709612 2020.08.20 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 4709610 2020.08.20 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 4709611 2020.08.20 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4709609 2020.08.20 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 12 4709608 2020.08.20 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 4709607 2020.08.20 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 4709606 2020.08.20 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 20 4709605 2020.08.20 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 4709604 2020.08.20 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 4 4709603 2020.08.20 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4709602 2020.08.20 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4709601 2020.08.20 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 5 4709600 2020.08.20 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 6 4709599 2020.08.20 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 4 4709597 2020.08.20 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4709596 2020.08.20 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 4709598 2020.08.20 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 3 4709594 2020.08.20 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4709593 2020.08.20 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4709595 2020.08.20 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 4709592 2020.08.20 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4709590 2020.08.20 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 4709591 2020.08.20 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 4709589 2020.08.20 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 4709588 2020.08.20 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 4704649 2020.08.18 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4704650 2020.08.18 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 4704651 2020.08.18 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 30 4704652 2020.08.18 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 4704653 2020.08.18 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 4704654 2020.08.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4704655 2020.08.18 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4704656 2020.08.18 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4704657 2020.08.18 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 2 4704658 2020.08.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4704659 2020.08.18 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 4704660 2020.08.18 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4704661 2020.08.18 mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 1 4696826 2020.08.15 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 3 4696827 2020.08.15 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4696828 2020.08.15 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4696829 2020.08.15 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4696830 2020.08.15 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4696831 2020.08.15 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 5 4696832 2020.08.15 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 4696833 2020.08.15 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 4696834 2020.08.15 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 4 4696835 2020.08.15 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 4696836 2020.08.15 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4696837 2020.08.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4696838 2020.08.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4696839 2020.08.15 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 4696840 2020.08.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4696841 2020.08.15 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 4696843 2020.08.15 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 2 4696844 2020.08.15 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 4696845 2020.08.15 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4696846 2020.08.15 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 4696847 2020.08.15 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 20 4696848 2020.08.15 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 3 4696849 2020.08.15 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4696850 2020.08.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 5 4696851 2020.08.15 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 10 4696852 2020.08.15 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 4696853 2020.08.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 4696854 2020.08.15 mapa
rzadki dzięcioł trójpalczasty, Picoides tridactylus 2 4694436 2020.08.14 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 4694437 2020.08.14 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 6 4694438 2020.08.14 mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 4694439 2020.08.14 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4694440 2020.08.14 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4694441 2020.08.14 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4694442 2020.08.14 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4694443 2020.08.14 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4694444 2020.08.14 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4694445 2020.08.14 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 4694446 2020.08.14 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4694447 2020.08.14 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4694448 2020.08.14 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 4694449 2020.08.14 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 2 4681962 2020.08.08 mapa
bardzo rzadki warzęcha, Platalea leucorodia 1 4681963 2020.08.08 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 4681964 2020.08.08 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 2 4681965 2020.08.08 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 2 4681966 2020.08.08 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 4 4681967 2020.08.08 mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 2 4681968 2020.08.08 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4681969 2020.08.08 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 4681970 2020.08.08 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 8 4681971 2020.08.08 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 4681972 2020.08.08 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4681973 2020.08.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 4681974 2020.08.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4681975 2020.08.08 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4682240 2020.08.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4682241 2020.08.08 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4682242 2020.08.08 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4682243 2020.08.08 mapa
bardzo rzadki kormoran mały, Microcarbo pygmeus 1 4676591 2020.08.06 mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 2 4676592 2020.08.06 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 4 4676593 2020.08.06 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 2 4676594 2020.08.06 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 2 4676595 2020.08.06 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 4676596 2020.08.06 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 8 4676597 2020.08.06 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 4676598 2020.08.06 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4676599 2020.08.06 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4676600 2020.08.06 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 4676601 2020.08.06 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4676602 2020.08.06 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 5 4676603 2020.08.06 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 4676604 2020.08.06 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4672665 2020.08.04 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 4672666 2020.08.04 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 4672667 2020.08.04 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4672668 2020.08.04 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 3 4672669 2020.08.04 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 3 4664467 2020.08.01 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 3 4664468 2020.08.01 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4664469 2020.08.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 4664470 2020.08.01 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 10 4664471 2020.08.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 4664472 2020.08.01 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 4664473 2020.08.01 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4664474 2020.08.01 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 4664475 2020.08.01 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4664476 2020.08.01 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4664477 2020.08.01 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 10 4664478 2020.08.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 8 4664479 2020.08.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4664480 2020.08.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4664481 2020.08.01 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 4664482 2020.08.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4664483 2020.08.01 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 10 4664484 2020.08.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4664485 2020.08.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 15 4664486 2020.08.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4664487 2020.08.01 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4664488 2020.08.01 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4664489 2020.08.01 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4664490 2020.08.01 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4664491 2020.08.01 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4664492 2020.08.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4664493 2020.08.01 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4664494 2020.08.01 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4664495 2020.08.01 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 4664496 2020.08.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4664497 2020.08.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 15 4664498 2020.08.01 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4664499 2020.08.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 15 4664500 2020.08.01 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 15 4662916 2020.07.30 mapa
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 1 4662917 2020.07.30 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 4662918 2020.07.30 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 4662919 2020.07.30 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4662920 2020.07.30 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 2 4662921 2020.07.30 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4662922 2020.07.30 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4662923 2020.07.30 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 6 4662924 2020.07.30 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4662925 2020.07.30 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 4649034 2020.07.25 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 15 4649036 2020.07.25 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 4649037 2020.07.25 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 4649038 2020.07.25 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 20 4649039 2020.07.25 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 10 4649040 2020.07.25 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 20 4649041 2020.07.25 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 4649042 2020.07.25 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 500 4649043 2020.07.25 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 4649044 2020.07.25 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4639176 2020.07.20 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 4632418 2020.07.18 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 3 4632416 2020.07.18 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 4632417 2020.07.18 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 5 4632415 2020.07.18 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 5 4632405 2020.07.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4632406 2020.07.18 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4632413 2020.07.18 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 4632414 2020.07.18 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 4632407 2020.07.18 mapa
bardzo rzadki czapla modronosa, Ardeola ralloides 1 4632408 2020.07.18 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 4632412 2020.07.18 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 20 4632419 2020.07.18 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 20 4632420 2020.07.18 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 40 4632421 2020.07.18 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 5 4632422 2020.07.18 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 15 4632423 2020.07.18 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 4632424 2020.07.18 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 4632425 2020.07.18 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 400 4632426 2020.07.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4632427 2020.07.18 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4632428 2020.07.18 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4632429 2020.07.18 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 4632410 2020.07.14 mapa
bardzo rzadki czapla purpurowa, Ardea purpurea 1 4612474 2020.07.11 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 4612475 2020.07.11 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 4612476 2020.07.11 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 8 4612477 2020.07.11 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4612478 2020.07.11 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4612479 2020.07.11 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 10 4612480 2020.07.11 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 3 4612481 2020.07.11 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 3 4612482 2020.07.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 20 4612483 2020.07.11 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4612484 2020.07.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4612485 2020.07.11 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4612486 2020.07.11 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4612487 2020.07.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4612488 2020.07.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4612489 2020.07.11 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4612490 2020.07.11 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4612491 2020.07.11 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 4612492 2020.07.11 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 4612493 2020.07.11 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4612494 2020.07.11 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4612495 2020.07.11 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 4612496 2020.07.11 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 4603112 2020.07.07 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 2 4603113 2020.07.07 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4603114 2020.07.07 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 2 4603115 2020.07.07 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4603116 2020.07.07 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4603117 2020.07.07 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4603118 2020.07.07 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4603119 2020.07.07 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 15 4603120 2020.07.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4603121 2020.07.07 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 4603122 2020.07.07 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 3 4593889 2020.07.04 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4593890 2020.07.04 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4593891 2020.07.04 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4593892 2020.07.04 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 4593893 2020.07.04 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4593894 2020.07.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 4593896 2020.07.04 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 4593897 2020.07.04 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 4593898 2020.07.04 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4593899 2020.07.04 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 4593900 2020.07.04 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4593901 2020.07.04 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 4582466 2020.06.29 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 4582467 2020.06.29 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 4571105 2020.06.26 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 4557127 2020.06.21 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 4557128 2020.06.21 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 20 4557129 2020.06.21 mapa
bardzo rzadki czapla modronosa, Ardeola ralloides 1 4552577 2020.06.20 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4552578 2020.06.20 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 4552579 2020.06.20 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 10 4552580 2020.06.20 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 4552581 2020.06.20 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4552582 2020.06.20 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 4552583 2020.06.20 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 4552584 2020.06.20 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 6 4552585 2020.06.20 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4552586 2020.06.20 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4552587 2020.06.20 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4552588 2020.06.20 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4552589 2020.06.20 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 4533895 2020.06.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4527375 2020.06.13 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4527376 2020.06.13 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4527377 2020.06.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4527378 2020.06.13 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4527379 2020.06.13 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4527380 2020.06.13 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4527381 2020.06.13 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4527382 2020.06.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4527383 2020.06.13 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4527384 2020.06.13 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 40 4527385 2020.06.13 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 4527386 2020.06.13 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 4527387 2020.06.13 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4527388 2020.06.13 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 4527389 2020.06.13 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4527390 2020.06.13 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4527391 2020.06.13 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4527392 2020.06.13 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4527393 2020.06.13 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4527394 2020.06.13 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 4527395 2020.06.13 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4527396 2020.06.13 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4527397 2020.06.13 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4527398 2020.06.13 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 4527399 2020.06.13 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4527400 2020.06.13 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 4527401 2020.06.13 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 2 4520721 2020.06.12 mapa
bardzo rzadki trznadel czarnogłowy, Emberiza melanocephala 1 4520722 2020.06.12 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 2 4520723 2020.06.12 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 2 4520724 2020.06.12 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4520725 2020.06.12 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4520726 2020.06.12 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 3 4520727 2020.06.12 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4520728 2020.06.12 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 4520729 2020.06.12 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4517803 2020.06.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4517802 2020.06.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4517801 2020.06.11 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4517800 2020.06.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4517799 2020.06.11 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 4517798 2020.06.11 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4517797 2020.06.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 4517796 2020.06.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4517795 2020.06.11 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 3 4517794 2020.06.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4517793 2020.06.11 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4517792 2020.06.11 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4517791 2020.06.11 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4517790 2020.06.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 15 4517789 2020.06.11 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4517788 2020.06.11 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4517787 2020.06.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4517786 2020.06.11 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 4517753 2020.06.11 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 4517752 2020.06.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4517751 2020.06.11 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4517750 2020.06.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4517749 2020.06.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4517748 2020.06.11 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4517747 2020.06.11 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4517746 2020.06.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4517745 2020.06.11 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4517744 2020.06.11 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4517743 2020.06.11 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4517742 2020.06.11 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 4517741 2020.06.11 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4517740 2020.06.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4517739 2020.06.11 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4517738 2020.06.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4517785 2020.06.11 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 4517784 2020.06.11 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4517783 2020.06.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4517782 2020.06.11 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4517781 2020.06.11 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4517780 2020.06.11 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4517779 2020.06.11 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 4517778 2020.06.11 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4517777 2020.06.11 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4517776 2020.06.11 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4517775 2020.06.11 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 4517774 2020.06.11 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 4517773 2020.06.11 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4517772 2020.06.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4517771 2020.06.11 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4517770 2020.06.11 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4517737 2020.06.11 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4517736 2020.06.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4517735 2020.06.11 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 4517734 2020.06.11 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4517733 2020.06.11 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4517732 2020.06.11 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4517731 2020.06.11 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4517730 2020.06.11 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4517729 2020.06.11 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4517728 2020.06.11 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4517727 2020.06.11 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 8 4517726 2020.06.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 4517725 2020.06.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 4517724 2020.06.11 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4517723 2020.06.11 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4517722 2020.06.11 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 4517769 2020.06.11 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 4517768 2020.06.11 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4517767 2020.06.11 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4517766 2020.06.11 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4517765 2020.06.11 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4517764 2020.06.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4517763 2020.06.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4517762 2020.06.11 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 4517761 2020.06.11 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 4517760 2020.06.11 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 4517759 2020.06.11 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4517758 2020.06.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4517757 2020.06.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 4517756 2020.06.11 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4517755 2020.06.11 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 26 4517754 2020.06.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4517720 2020.06.11 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4517719 2020.06.11 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 3 4517718 2020.06.11 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 4517717 2020.06.11 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4517716 2020.06.11 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4517715 2020.06.11 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 4517714 2020.06.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 4517713 2020.06.11 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4517712 2020.06.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4517711 2020.06.11 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4517710 2020.06.11 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 4517709 2020.06.11 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4517708 2020.06.11 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 6 4517707 2020.06.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4517706 2020.06.11 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 3 4490940 2020.06.06 mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 4490941 2020.06.06 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 7 4490942 2020.06.06 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4490943 2020.06.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4490944 2020.06.06 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4490945 2020.06.06 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 4490946 2020.06.06 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4490947 2020.06.06 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4490948 2020.06.06 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 8 4490949 2020.06.06 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4490950 2020.06.06 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 4490951 2020.06.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4490952 2020.06.06 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4490953 2020.06.06 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4490954 2020.06.06 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4490955 2020.06.06 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 4490956 2020.06.06 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 4490957 2020.06.06 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4490958 2020.06.06 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4490959 2020.06.06 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4490960 2020.06.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4490961 2020.06.06 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4490962 2020.06.06 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4490963 2020.06.06 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4490964 2020.06.06 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 2 4490965 2020.06.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4490966 2020.06.06 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4490967 2020.06.06 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4490968 2020.06.06 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 2 4490969 2020.06.06 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4490970 2020.06.06 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4490971 2020.06.06 mapa
rzadki brodziec pławny, Tringa stagnatilis 1 4490972 2020.06.06 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 4490973 2020.06.06 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 8 4490974 2020.06.06 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 4490975 2020.06.06 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 8 4490976 2020.06.06 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 15 4490977 2020.06.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4490978 2020.06.06 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 15 4490979 2020.06.06 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4490980 2020.06.06 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4490981 2020.06.06 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4490982 2020.06.06 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4490983 2020.06.06 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 2 4490984 2020.06.06 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4490985 2020.06.06 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4490986 2020.06.06 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4490987 2020.06.06 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 4490988 2020.06.06 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 6 4490989 2020.06.06 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 4490990 2020.06.06 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 4490991 2020.06.06 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 4 4490992 2020.06.06 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4490993 2020.06.06 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4490994 2020.06.06 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 4486391 2020.06.05 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4486392 2020.06.05 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 15 4486393 2020.06.05 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 4486394 2020.06.05 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 4486395 2020.06.05 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4486396 2020.06.05 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 4486397 2020.06.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4486398 2020.06.05 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 50 4486399 2020.06.05 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4486400 2020.06.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4486401 2020.06.05 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 20 4486402 2020.06.05 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 10 4486403 2020.06.05 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4486404 2020.06.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 4486405 2020.06.05 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 15 4486406 2020.06.05 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 4486407 2020.06.05 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 4486408 2020.06.05 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4486409 2020.06.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4486410 2020.06.05 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4486411 2020.06.05 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4486412 2020.06.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 4486413 2020.06.05 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 2 4486414 2020.06.05 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 3 4486415 2020.06.05 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4486416 2020.06.05 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4486417 2020.06.05 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4486418 2020.06.05 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 4486419 2020.06.05 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4486420 2020.06.05 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4486421 2020.06.05 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4486422 2020.06.05 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4486423 2020.06.05 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4486424 2020.06.05 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4486425 2020.06.05 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4486426 2020.06.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4486427 2020.06.05 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4486428 2020.06.05 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4486429 2020.06.05 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4486430 2020.06.05 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4486431 2020.06.05 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4486432 2020.06.05 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 5 4486433 2020.06.05 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 4486434 2020.06.05 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 4486435 2020.06.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4486436 2020.06.05 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 8 4486437 2020.06.05 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4486438 2020.06.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4486439 2020.06.05 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 4486440 2020.06.05 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4486441 2020.06.05 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 4486442 2020.06.05 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4486443 2020.06.05 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4486444 2020.06.05 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 4486445 2020.06.05 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4486446 2020.06.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4486447 2020.06.05 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 4486448 2020.06.05 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4486449 2020.06.05 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4486450 2020.06.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4486451 2020.06.05 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4486452 2020.06.05 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 4481683 2020.06.03 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 4481682 2020.06.03 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4481680 2020.06.03 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 4481672 2020.06.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4481671 2020.06.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4481677 2020.06.03 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 2 4481678 2020.06.03 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4481679 2020.06.03 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4481676 2020.06.03 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 4481681 2020.06.03 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 4481675 2020.06.03 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4481670 2020.06.03 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4481674 2020.06.03 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4481669 2020.06.03 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 4481668 2020.06.03 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4481667 2020.06.03 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 2 4481673 2020.06.03 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4481666 2020.06.03 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 4 4460935 2020.05.30 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 4460937 2020.05.30 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 3 4460938 2020.05.30 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 4460939 2020.05.30 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 20 4460940 2020.05.30 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4460941 2020.05.30 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 8 4460942 2020.05.30 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4460943 2020.05.30 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 9 4460944 2020.05.30 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 4460945 2020.05.30 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4460946 2020.05.30 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 10 4460947 2020.05.30 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4460948 2020.05.30 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4460949 2020.05.30 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4460950 2020.05.30 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4460951 2020.05.30 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4460952 2020.05.30 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 5 4460953 2020.05.30 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 18 4460954 2020.05.30 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4460955 2020.05.30 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4460956 2020.05.30 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4460957 2020.05.30 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 3 4460958 2020.05.30 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4460959 2020.05.30 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4460960 2020.05.30 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4460961 2020.05.30 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4460962 2020.05.30 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 10 4460964 2020.05.30 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4460965 2020.05.30 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4460966 2020.05.30 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 2 4460968 2020.05.30 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4460970 2020.05.30 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 4460971 2020.05.30 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4460972 2020.05.30 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4460973 2020.05.30 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4460974 2020.05.30 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4460975 2020.05.30 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 5 4460976 2020.05.30 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4460977 2020.05.30 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4460978 2020.05.30 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4460979 2020.05.30 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4460980 2020.05.30 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4460981 2020.05.30 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4460982 2020.05.30 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4460983 2020.05.30 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4460984 2020.05.30 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4460985 2020.05.30 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4460986 2020.05.30 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 3 4460987 2020.05.30 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4460988 2020.05.30 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 2 4448029 2020.05.27 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 6 4448030 2020.05.27 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 4448031 2020.05.27 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4448032 2020.05.27 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4448033 2020.05.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4448034 2020.05.27 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 30 4448035 2020.05.27 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4448036 2020.05.27 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 15 4448037 2020.05.27 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 4448038 2020.05.27 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 4448039 2020.05.27 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4448040 2020.05.27 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 50 4448041 2020.05.27 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4448042 2020.05.27 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4448043 2020.05.27 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 4448044 2020.05.27 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4448045 2020.05.27 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4448046 2020.05.27 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4448047 2020.05.27 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4448048 2020.05.27 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4448049 2020.05.27 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 3 4448050 2020.05.27 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4448051 2020.05.27 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4448052 2020.05.27 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 5 4448053 2020.05.27 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4448054 2020.05.27 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4448055 2020.05.27 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 4448056 2020.05.27 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 4428698 2020.05.23 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 2 4428699 2020.05.23 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 2 4402053 2020.05.18 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4402054 2020.05.18 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 4402055 2020.05.18 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4402056 2020.05.18 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 4402057 2020.05.18 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 4402058 2020.05.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4402059 2020.05.18 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4402060 2020.05.18 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 6 4402061 2020.05.18 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4402062 2020.05.18 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4402063 2020.05.18 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 4402064 2020.05.18 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4402065 2020.05.18 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 4402066 2020.05.18 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4402067 2020.05.18 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4402068 2020.05.18 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4402069 2020.05.18 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 5 4402070 2020.05.18 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 4402071 2020.05.18 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4402072 2020.05.18 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4402073 2020.05.18 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4402074 2020.05.18 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 4402075 2020.05.18 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4402076 2020.05.18 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4402077 2020.05.18 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4402078 2020.05.18 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4402079 2020.05.18 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4402080 2020.05.18 mapa
bardzo rzadki płochacz halny, Prunella collaris 1 4385174 2020.05.16 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 2 4385175 2020.05.16 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 6 4385176 2020.05.16 mapa
rzadki drozd obrożny, Turdus torquatus 4 4385177 2020.05.16 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4385178 2020.05.16 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4385179 2020.05.16 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 2 4385180 2020.05.16 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4385181 2020.05.16 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4385182 2020.05.16 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4385183 2020.05.16 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4385184 2020.05.16 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4385185 2020.05.16 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4365461 2020.05.12 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 3 4365462 2020.05.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4365463 2020.05.12 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 4365464 2020.05.12 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4365465 2020.05.12 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4365466 2020.05.12 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4365467 2020.05.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4365468 2020.05.12 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 4365469 2020.05.12 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4365470 2020.05.12 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4365471 2020.05.12 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4365472 2020.05.12 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4365473 2020.05.12 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4365474 2020.05.12 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 4365475 2020.05.12 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 4365476 2020.05.12 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 4365477 2020.05.12 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 4365478 2020.05.12 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 4 4365479 2020.05.12 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4365480 2020.05.12 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 4365481 2020.05.12 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4365482 2020.05.12 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4365483 2020.05.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4365484 2020.05.12 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4365485 2020.05.12 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 4 4365486 2020.05.12 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4365487 2020.05.12 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4365488 2020.05.12 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 4 4365489 2020.05.12 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 4365490 2020.05.12 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 4365491 2020.05.12 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4354657 2020.05.10 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4354658 2020.05.10 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4354659 2020.05.10 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 3 4354660 2020.05.10 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 2 4354661 2020.05.10 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4354662 2020.05.10 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4341585 2020.05.09 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4341573 2020.05.09 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 4341587 2020.05.09 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 30 4341571 2020.05.09 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 4341580 2020.05.09 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4341568 2020.05.09 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4341572 2020.05.09 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4341579 2020.05.09 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 5 4341565 2020.05.09 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 8 4341558 2020.05.09 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 2 4341557 2020.05.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4341554 2020.05.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 4341553 2020.05.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4341576 2020.05.09 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4341590 2020.05.09 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4341578 2020.05.09 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 5 4341577 2020.05.09 mapa
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 1 4341583 2020.05.09 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4341586 2020.05.09 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4341589 2020.05.09 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4341575 2020.05.09 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4341588 2020.05.09 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4341569 2020.05.09 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4341567 2020.05.09 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4341582 2020.05.09 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4341564 2020.05.09 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 4341530 2020.05.09 mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 5 4341531 2020.05.09 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 4341532 2020.05.09 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4341533 2020.05.09 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 40 4341534 2020.05.09 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 4341535 2020.05.09 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 10 4341536 2020.05.09 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 50 4341537 2020.05.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4341538 2020.05.09 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 10 4341539 2020.05.09 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 4341540 2020.05.09 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 4341541 2020.05.09 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 4341542 2020.05.09 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4341543 2020.05.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4341544 2020.05.09 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4341545 2020.05.09 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 4341546 2020.05.09 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 10 4341547 2020.05.09 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 4341548 2020.05.09 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 3 4341549 2020.05.09 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 4341550 2020.05.09 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4341551 2020.05.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 4341552 2020.05.09 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 15 4341555 2020.05.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 4341556 2020.05.09 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4341559 2020.05.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4341560 2020.05.09 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 4341561 2020.05.09 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4341562 2020.05.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4341563 2020.05.09 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4341566 2020.05.09 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4341570 2020.05.09 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 4341574 2020.05.09 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4341581 2020.05.09 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4341584 2020.05.09 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4327484 2020.05.06 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 7 4313489 2020.05.04 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 9 4313490 2020.05.04 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4313491 2020.05.04 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4313492 2020.05.04 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4313494 2020.05.04 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 2 4305430 2020.05.02 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4305431 2020.05.02 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 4305432 2020.05.02 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 60 4305433 2020.05.02 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4305434 2020.05.02 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 4305435 2020.05.02 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 4305436 2020.05.02 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 30 4305437 2020.05.02 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 4305438 2020.05.02 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 6 4305439 2020.05.02 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 4305440 2020.05.02 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4305441 2020.05.02 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 4305442 2020.05.02 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4305443 2020.05.02 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 4305444 2020.05.02 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 4305445 2020.05.02 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4305446 2020.05.02 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 6 4305447 2020.05.02 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4305448 2020.05.02 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 8 4305449 2020.05.02 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4305450 2020.05.02 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 4 4305451 2020.05.02 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 3 4305452 2020.05.02 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 4305453 2020.05.02 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 10 4305454 2020.05.02 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 4287507 2020.05.01 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4287508 2020.05.01 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4287509 2020.05.01 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4287510 2020.05.01 mapa