Pełna lista obserwacji drużyny

De Gi : Szymon Sendera


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki kormoran mały, Microcarbo pygmeus 1 4676591 2020.08.06 mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 2 4676592 2020.08.06 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 4 4676593 2020.08.06 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 2 4676594 2020.08.06 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 2 4676595 2020.08.06 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 4676596 2020.08.06 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 8 4676597 2020.08.06 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 4676598 2020.08.06 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4676599 2020.08.06 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4676600 2020.08.06 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 4676601 2020.08.06 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4676602 2020.08.06 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 5 4676603 2020.08.06 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 4676604 2020.08.06 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4672665 2020.08.04 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 4672666 2020.08.04 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 4672667 2020.08.04 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4672668 2020.08.04 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 3 4672669 2020.08.04 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 3 4664467 2020.08.01 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 3 4664468 2020.08.01 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4664469 2020.08.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 4664470 2020.08.01 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 10 4664471 2020.08.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 4664472 2020.08.01 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 4664473 2020.08.01 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4664474 2020.08.01 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 4664475 2020.08.01 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4664476 2020.08.01 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4664477 2020.08.01 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 10 4664478 2020.08.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 8 4664479 2020.08.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4664480 2020.08.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4664481 2020.08.01 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 4664482 2020.08.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4664483 2020.08.01 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 10 4664484 2020.08.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4664485 2020.08.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 15 4664486 2020.08.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4664487 2020.08.01 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4664488 2020.08.01 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4664489 2020.08.01 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4664490 2020.08.01 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4664491 2020.08.01 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4664492 2020.08.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4664493 2020.08.01 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4664494 2020.08.01 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4664495 2020.08.01 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 4664496 2020.08.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4664497 2020.08.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 15 4664498 2020.08.01 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4664499 2020.08.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 15 4664500 2020.08.01 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 15 4662916 2020.07.30 mapa
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 1 4662917 2020.07.30 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 4662918 2020.07.30 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 4662919 2020.07.30 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4662920 2020.07.30 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 2 4662921 2020.07.30 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4662922 2020.07.30 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4662923 2020.07.30 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 6 4662924 2020.07.30 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4662925 2020.07.30 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 4649034 2020.07.25 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 15 4649036 2020.07.25 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 4649037 2020.07.25 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 4649038 2020.07.25 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 20 4649039 2020.07.25 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 10 4649040 2020.07.25 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 20 4649041 2020.07.25 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 4649042 2020.07.25 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 500 4649043 2020.07.25 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 4649044 2020.07.25 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4639176 2020.07.20 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 4632418 2020.07.18 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 3 4632416 2020.07.18 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 4632417 2020.07.18 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 5 4632415 2020.07.18 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 5 4632405 2020.07.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4632406 2020.07.18 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4632413 2020.07.18 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 4632414 2020.07.18 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 4632407 2020.07.18 mapa
bardzo rzadki czapla modronosa, Ardeola ralloides 1 4632408 2020.07.18 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 4632412 2020.07.18 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 20 4632419 2020.07.18 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 20 4632420 2020.07.18 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 40 4632421 2020.07.18 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 5 4632422 2020.07.18 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 15 4632423 2020.07.18 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 4632424 2020.07.18 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 4632425 2020.07.18 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 400 4632426 2020.07.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4632427 2020.07.18 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4632428 2020.07.18 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4632429 2020.07.18 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 4632410 2020.07.14 mapa
bardzo rzadki czapla purpurowa, Ardea purpurea 1 4612474 2020.07.11 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 4612475 2020.07.11 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 4612476 2020.07.11 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 8 4612477 2020.07.11 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4612478 2020.07.11 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4612479 2020.07.11 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 10 4612480 2020.07.11 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 3 4612481 2020.07.11 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 3 4612482 2020.07.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 20 4612483 2020.07.11 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4612484 2020.07.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4612485 2020.07.11 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4612486 2020.07.11 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4612487 2020.07.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4612488 2020.07.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4612489 2020.07.11 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4612490 2020.07.11 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4612491 2020.07.11 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 4612492 2020.07.11 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 4612493 2020.07.11 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4612494 2020.07.11 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4612495 2020.07.11 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 4612496 2020.07.11 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 4603112 2020.07.07 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 2 4603113 2020.07.07 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4603114 2020.07.07 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 2 4603115 2020.07.07 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4603116 2020.07.07 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4603117 2020.07.07 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4603118 2020.07.07 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4603119 2020.07.07 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 15 4603120 2020.07.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4603121 2020.07.07 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 4603122 2020.07.07 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 3 4593889 2020.07.04 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4593890 2020.07.04 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4593891 2020.07.04 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4593892 2020.07.04 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 4593893 2020.07.04 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4593894 2020.07.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 4593896 2020.07.04 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 4593897 2020.07.04 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 4593898 2020.07.04 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4593899 2020.07.04 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 4593900 2020.07.04 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4593901 2020.07.04 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 4582466 2020.06.29 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 4582467 2020.06.29 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 4571105 2020.06.26 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 4557127 2020.06.21 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 4557128 2020.06.21 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 20 4557129 2020.06.21 mapa
bardzo rzadki czapla modronosa, Ardeola ralloides 1 4552577 2020.06.20 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4552578 2020.06.20 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 4552579 2020.06.20 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 10 4552580 2020.06.20 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 4552581 2020.06.20 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4552582 2020.06.20 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 4552583 2020.06.20 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 4552584 2020.06.20 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 6 4552585 2020.06.20 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4552586 2020.06.20 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4552587 2020.06.20 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4552588 2020.06.20 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4552589 2020.06.20 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 4533895 2020.06.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4527375 2020.06.13 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4527376 2020.06.13 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4527377 2020.06.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4527378 2020.06.13 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4527379 2020.06.13 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4527380 2020.06.13 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4527381 2020.06.13 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4527382 2020.06.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4527383 2020.06.13 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4527384 2020.06.13 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 40 4527385 2020.06.13 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 4527386 2020.06.13 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 4527387 2020.06.13 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4527388 2020.06.13 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 4527389 2020.06.13 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4527390 2020.06.13 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4527391 2020.06.13 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4527392 2020.06.13 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4527393 2020.06.13 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4527394 2020.06.13 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 4527395 2020.06.13 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4527396 2020.06.13 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4527397 2020.06.13 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4527398 2020.06.13 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 4527399 2020.06.13 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4527400 2020.06.13 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 4527401 2020.06.13 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 2 4520721 2020.06.12 mapa
bardzo rzadki trznadel czarnogłowy, Emberiza melanocephala 1 4520722 2020.06.12 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 2 4520723 2020.06.12 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 2 4520724 2020.06.12 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4520725 2020.06.12 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4520726 2020.06.12 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 3 4520727 2020.06.12 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4520728 2020.06.12 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 4520729 2020.06.12 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4517803 2020.06.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4517802 2020.06.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4517801 2020.06.11 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4517800 2020.06.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4517799 2020.06.11 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 4517798 2020.06.11 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4517797 2020.06.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 4517796 2020.06.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4517795 2020.06.11 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 3 4517794 2020.06.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4517793 2020.06.11 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4517792 2020.06.11 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4517791 2020.06.11 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4517790 2020.06.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 15 4517789 2020.06.11 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4517788 2020.06.11 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4517787 2020.06.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4517786 2020.06.11 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 4517753 2020.06.11 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 4517752 2020.06.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4517751 2020.06.11 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4517750 2020.06.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4517749 2020.06.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4517748 2020.06.11 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4517747 2020.06.11 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4517746 2020.06.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4517745 2020.06.11 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4517744 2020.06.11 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4517743 2020.06.11 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4517742 2020.06.11 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 4517741 2020.06.11 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4517740 2020.06.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4517739 2020.06.11 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4517738 2020.06.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4517785 2020.06.11 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 4517784 2020.06.11 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4517783 2020.06.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4517782 2020.06.11 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4517781 2020.06.11 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4517780 2020.06.11 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4517779 2020.06.11 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 4517778 2020.06.11 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4517777 2020.06.11 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4517776 2020.06.11 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4517775 2020.06.11 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 4517774 2020.06.11 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 4517773 2020.06.11 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4517772 2020.06.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4517771 2020.06.11 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4517770 2020.06.11 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4517737 2020.06.11 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4517736 2020.06.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4517735 2020.06.11 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 4517734 2020.06.11 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4517733 2020.06.11 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4517732 2020.06.11 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4517731 2020.06.11 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4517730 2020.06.11 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4517729 2020.06.11 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4517728 2020.06.11 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4517727 2020.06.11 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 8 4517726 2020.06.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 4517725 2020.06.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 4517724 2020.06.11 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4517723 2020.06.11 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4517722 2020.06.11 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 4517769 2020.06.11 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 4517768 2020.06.11 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4517767 2020.06.11 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4517766 2020.06.11 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4517765 2020.06.11 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4517764 2020.06.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4517763 2020.06.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4517762 2020.06.11 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 4517761 2020.06.11 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 4517760 2020.06.11 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 4517759 2020.06.11 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4517758 2020.06.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4517757 2020.06.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 4517756 2020.06.11 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4517755 2020.06.11 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 26 4517754 2020.06.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4517720 2020.06.11 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4517719 2020.06.11 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 3 4517718 2020.06.11 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 4517717 2020.06.11 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4517716 2020.06.11 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4517715 2020.06.11 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 4517714 2020.06.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 4517713 2020.06.11 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4517712 2020.06.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4517711 2020.06.11 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4517710 2020.06.11 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 4517709 2020.06.11 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4517708 2020.06.11 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 6 4517707 2020.06.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4517706 2020.06.11 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 3 4490940 2020.06.06 mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 4490941 2020.06.06 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 7 4490942 2020.06.06 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4490943 2020.06.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4490944 2020.06.06 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4490945 2020.06.06 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 4490946 2020.06.06 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4490947 2020.06.06 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4490948 2020.06.06 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 8 4490949 2020.06.06 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4490950 2020.06.06 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 4490951 2020.06.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4490952 2020.06.06 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4490953 2020.06.06 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4490954 2020.06.06 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4490955 2020.06.06 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 4490956 2020.06.06 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 4490957 2020.06.06 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4490958 2020.06.06 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4490959 2020.06.06 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4490960 2020.06.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4490961 2020.06.06 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4490962 2020.06.06 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4490963 2020.06.06 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4490964 2020.06.06 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 2 4490965 2020.06.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4490966 2020.06.06 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4490967 2020.06.06 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4490968 2020.06.06 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 2 4490969 2020.06.06 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4490970 2020.06.06 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4490971 2020.06.06 mapa
rzadki brodziec pławny, Tringa stagnatilis 1 4490972 2020.06.06 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 4490973 2020.06.06 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 8 4490974 2020.06.06 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 4490975 2020.06.06 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 8 4490976 2020.06.06 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 15 4490977 2020.06.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4490978 2020.06.06 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 15 4490979 2020.06.06 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4490980 2020.06.06 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4490981 2020.06.06 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4490982 2020.06.06 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4490983 2020.06.06 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 2 4490984 2020.06.06 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4490985 2020.06.06 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4490986 2020.06.06 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4490987 2020.06.06 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 4490988 2020.06.06 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 6 4490989 2020.06.06 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 4490990 2020.06.06 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 4490991 2020.06.06 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 4 4490992 2020.06.06 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4490993 2020.06.06 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4490994 2020.06.06 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 4486391 2020.06.05 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4486392 2020.06.05 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 15 4486393 2020.06.05 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 4486394 2020.06.05 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 4486395 2020.06.05 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4486396 2020.06.05 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 4486397 2020.06.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4486398 2020.06.05 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 50 4486399 2020.06.05 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4486400 2020.06.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4486401 2020.06.05 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 20 4486402 2020.06.05 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 10 4486403 2020.06.05 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4486404 2020.06.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 4486405 2020.06.05 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 15 4486406 2020.06.05 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 4486407 2020.06.05 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 4486408 2020.06.05 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4486409 2020.06.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4486410 2020.06.05 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4486411 2020.06.05 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4486412 2020.06.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 4486413 2020.06.05 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 2 4486414 2020.06.05 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 3 4486415 2020.06.05 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4486416 2020.06.05 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4486417 2020.06.05 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4486418 2020.06.05 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 4486419 2020.06.05 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4486420 2020.06.05 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4486421 2020.06.05 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4486422 2020.06.05 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4486423 2020.06.05 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4486424 2020.06.05 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4486425 2020.06.05 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4486426 2020.06.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4486427 2020.06.05 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4486428 2020.06.05 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4486429 2020.06.05 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4486430 2020.06.05 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4486431 2020.06.05 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4486432 2020.06.05 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 5 4486433 2020.06.05 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 4486434 2020.06.05 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 4486435 2020.06.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4486436 2020.06.05 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 8 4486437 2020.06.05 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4486438 2020.06.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4486439 2020.06.05 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 4486440 2020.06.05 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4486441 2020.06.05 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 4486442 2020.06.05 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4486443 2020.06.05 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4486444 2020.06.05 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 4486445 2020.06.05 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4486446 2020.06.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4486447 2020.06.05 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 4486448 2020.06.05 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4486449 2020.06.05 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4486450 2020.06.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4486451 2020.06.05 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4486452 2020.06.05 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 4481683 2020.06.03 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 4481682 2020.06.03 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4481680 2020.06.03 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 4481672 2020.06.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4481671 2020.06.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4481677 2020.06.03 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 2 4481678 2020.06.03 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4481679 2020.06.03 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4481676 2020.06.03 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 4481681 2020.06.03 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 4481675 2020.06.03 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4481670 2020.06.03 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4481674 2020.06.03 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4481669 2020.06.03 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 4481668 2020.06.03 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4481667 2020.06.03 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 2 4481673 2020.06.03 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4481666 2020.06.03 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 4 4460935 2020.05.30 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 4460937 2020.05.30 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 3 4460938 2020.05.30 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 4460939 2020.05.30 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 20 4460940 2020.05.30 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4460941 2020.05.30 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 8 4460942 2020.05.30 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4460943 2020.05.30 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 9 4460944 2020.05.30 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 4460945 2020.05.30 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4460946 2020.05.30 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 10 4460947 2020.05.30 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4460948 2020.05.30 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4460949 2020.05.30 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4460950 2020.05.30 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4460951 2020.05.30 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4460952 2020.05.30 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 5 4460953 2020.05.30 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 18 4460954 2020.05.30 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4460955 2020.05.30 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4460956 2020.05.30 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4460957 2020.05.30 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 3 4460958 2020.05.30 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4460959 2020.05.30 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4460960 2020.05.30 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4460961 2020.05.30 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4460962 2020.05.30 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 10 4460964 2020.05.30 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4460965 2020.05.30 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4460966 2020.05.30 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 2 4460968 2020.05.30 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4460970 2020.05.30 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 4460971 2020.05.30 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4460972 2020.05.30 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4460973 2020.05.30 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4460974 2020.05.30 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4460975 2020.05.30 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 5 4460976 2020.05.30 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4460977 2020.05.30 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4460978 2020.05.30 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4460979 2020.05.30 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4460980 2020.05.30 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4460981 2020.05.30 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4460982 2020.05.30 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4460983 2020.05.30 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4460984 2020.05.30 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4460985 2020.05.30 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4460986 2020.05.30 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 3 4460987 2020.05.30 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4460988 2020.05.30 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 2 4448029 2020.05.27 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 6 4448030 2020.05.27 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 4448031 2020.05.27 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4448032 2020.05.27 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4448033 2020.05.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4448034 2020.05.27 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 30 4448035 2020.05.27 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4448036 2020.05.27 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 15 4448037 2020.05.27 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 4448038 2020.05.27 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 4448039 2020.05.27 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4448040 2020.05.27 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 50 4448041 2020.05.27 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4448042 2020.05.27 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4448043 2020.05.27 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 4448044 2020.05.27 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4448045 2020.05.27 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4448046 2020.05.27 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4448047 2020.05.27 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4448048 2020.05.27 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4448049 2020.05.27 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 3 4448050 2020.05.27 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4448051 2020.05.27 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4448052 2020.05.27 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 5 4448053 2020.05.27 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4448054 2020.05.27 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4448055 2020.05.27 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 4448056 2020.05.27 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 4428698 2020.05.23 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 2 4428699 2020.05.23 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 2 4402053 2020.05.18 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4402054 2020.05.18 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 4402055 2020.05.18 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4402056 2020.05.18 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 4402057 2020.05.18 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 4402058 2020.05.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4402059 2020.05.18 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4402060 2020.05.18 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 6 4402061 2020.05.18 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4402062 2020.05.18 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4402063 2020.05.18 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 4402064 2020.05.18 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4402065 2020.05.18 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 4402066 2020.05.18 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4402067 2020.05.18 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4402068 2020.05.18 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4402069 2020.05.18 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 5 4402070 2020.05.18 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 4402071 2020.05.18 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4402072 2020.05.18 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4402073 2020.05.18 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4402074 2020.05.18 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 4402075 2020.05.18 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4402076 2020.05.18 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4402077 2020.05.18 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4402078 2020.05.18 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4402079 2020.05.18 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4402080 2020.05.18 mapa
bardzo rzadki płochacz halny, Prunella collaris 1 4385174 2020.05.16 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 2 4385175 2020.05.16 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 6 4385176 2020.05.16 mapa
rzadki drozd obrożny, Turdus torquatus 4 4385177 2020.05.16 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4385178 2020.05.16 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4385179 2020.05.16 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 2 4385180 2020.05.16 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4385181 2020.05.16 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4385182 2020.05.16 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4385183 2020.05.16 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4385184 2020.05.16 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4385185 2020.05.16 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4365461 2020.05.12 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 3 4365462 2020.05.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4365463 2020.05.12 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 4365464 2020.05.12 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4365465 2020.05.12 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4365466 2020.05.12 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4365467 2020.05.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4365468 2020.05.12 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 4365469 2020.05.12 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4365470 2020.05.12 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4365471 2020.05.12 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4365472 2020.05.12 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4365473 2020.05.12 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4365474 2020.05.12 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 4365475 2020.05.12 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 4365476 2020.05.12 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 4365477 2020.05.12 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 4365478 2020.05.12 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 4 4365479 2020.05.12 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4365480 2020.05.12 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 4365481 2020.05.12 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4365482 2020.05.12 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4365483 2020.05.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4365484 2020.05.12 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4365485 2020.05.12 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 4 4365486 2020.05.12 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4365487 2020.05.12 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4365488 2020.05.12 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 4 4365489 2020.05.12 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 4365490 2020.05.12 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 4365491 2020.05.12 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4354657 2020.05.10 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4354658 2020.05.10 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4354659 2020.05.10 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 3 4354660 2020.05.10 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 2 4354661 2020.05.10 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4354662 2020.05.10 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4341585 2020.05.09 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4341573 2020.05.09 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 4341587 2020.05.09 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 30 4341571 2020.05.09 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 4341580 2020.05.09 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4341568 2020.05.09 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4341572 2020.05.09 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4341579 2020.05.09 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 5 4341565 2020.05.09 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 8 4341558 2020.05.09 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 2 4341557 2020.05.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4341554 2020.05.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 4341553 2020.05.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4341576 2020.05.09 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4341590 2020.05.09 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4341578 2020.05.09 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 5 4341577 2020.05.09 mapa
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 1 4341583 2020.05.09 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4341586 2020.05.09 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4341589 2020.05.09 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4341575 2020.05.09 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4341588 2020.05.09 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4341569 2020.05.09 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4341567 2020.05.09 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4341582 2020.05.09 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4341564 2020.05.09 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 4341530 2020.05.09 mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 5 4341531 2020.05.09 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 4341532 2020.05.09 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4341533 2020.05.09 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 40 4341534 2020.05.09 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 4341535 2020.05.09 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 10 4341536 2020.05.09 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 50 4341537 2020.05.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4341538 2020.05.09 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 10 4341539 2020.05.09 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 4341540 2020.05.09 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 4341541 2020.05.09 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 4341542 2020.05.09 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4341543 2020.05.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4341544 2020.05.09 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4341545 2020.05.09 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 4341546 2020.05.09 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 10 4341547 2020.05.09 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 4341548 2020.05.09 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 3 4341549 2020.05.09 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 4341550 2020.05.09 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4341551 2020.05.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 4341552 2020.05.09 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 15 4341555 2020.05.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 4341556 2020.05.09 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4341559 2020.05.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4341560 2020.05.09 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 4341561 2020.05.09 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4341562 2020.05.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4341563 2020.05.09 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4341566 2020.05.09 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4341570 2020.05.09 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 4341574 2020.05.09 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4341581 2020.05.09 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4341584 2020.05.09 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4327484 2020.05.06 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 7 4313489 2020.05.04 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 9 4313490 2020.05.04 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4313491 2020.05.04 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4313492 2020.05.04 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4313494 2020.05.04 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 2 4305430 2020.05.02 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4305431 2020.05.02 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 4305432 2020.05.02 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 60 4305433 2020.05.02 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4305434 2020.05.02 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 4305435 2020.05.02 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 4305436 2020.05.02 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 30 4305437 2020.05.02 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 4305438 2020.05.02 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 6 4305439 2020.05.02 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 4305440 2020.05.02 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4305441 2020.05.02 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 4305442 2020.05.02 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4305443 2020.05.02 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 4305444 2020.05.02 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 4305445 2020.05.02 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4305446 2020.05.02 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 6 4305447 2020.05.02 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4305448 2020.05.02 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 8 4305449 2020.05.02 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4305450 2020.05.02 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 4 4305451 2020.05.02 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 3 4305452 2020.05.02 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 4305453 2020.05.02 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 10 4305454 2020.05.02 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 4287507 2020.05.01 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4287508 2020.05.01 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4287509 2020.05.01 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4287510 2020.05.01 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4287511 2020.05.01 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4287512 2020.05.01 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 4287514 2020.05.01 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4287515 2020.05.01 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4287516 2020.05.01 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4287517 2020.05.01 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4287518 2020.05.01 mapa
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 3 4287519 2020.05.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4287520 2020.05.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4287522 2020.05.01 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 15 4287523 2020.05.01 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4287524 2020.05.01 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4287525 2020.05.01 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4287526 2020.05.01 mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 4287527 2020.05.01 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 5 4287528 2020.05.01 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 4287529 2020.05.01 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 6 4287530 2020.05.01 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 10 4287531 2020.05.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4287532 2020.05.01 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4287533 2020.05.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 4287534 2020.05.01 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 4287535 2020.05.01 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4287536 2020.05.01 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4287537 2020.05.01 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4271301 2020.04.29 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4259073 2020.04.27 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4259074 2020.04.27 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4259075 2020.04.27 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4259076 2020.04.27 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 2 4259077 2020.04.27 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 4259078 2020.04.27 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 6 4259079 2020.04.27 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4259080 2020.04.27 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4259081 2020.04.27 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4259082 2020.04.27 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4259083 2020.04.27 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4259084 2020.04.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4259085 2020.04.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4259086 2020.04.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4259087 2020.04.27 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4259088 2020.04.27 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4259089 2020.04.27 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 3 4259090 2020.04.27 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 3 4259091 2020.04.27 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4259092 2020.04.27 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4241273 2020.04.25 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4241274 2020.04.25 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4241275 2020.04.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4241276 2020.04.25 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 4241277 2020.04.25 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4241278 2020.04.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4241279 2020.04.25 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4241280 2020.04.25 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4241281 2020.04.25 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4241282 2020.04.25 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4241283 2020.04.25 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 17 4241284 2020.04.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4241285 2020.04.25 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4241286 2020.04.25 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 30 4241287 2020.04.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4241288 2020.04.25 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4241289 2020.04.25 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4241290 2020.04.25 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4241291 2020.04.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 21 4241292 2020.04.25 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 3 4241293 2020.04.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4241294 2020.04.25 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 7 4241295 2020.04.25 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 4241296 2020.04.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4241297 2020.04.25 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 160 4241298 2020.04.25 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4241299 2020.04.25 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 2 4241300 2020.04.25 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 150 4241301 2020.04.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4241302 2020.04.25 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 14 4241303 2020.04.25 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4241304 2020.04.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 4241305 2020.04.25 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 80 4241306 2020.04.25 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 18 4241307 2020.04.25 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 30 4241308 2020.04.25 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 10 4241309 2020.04.25 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4241310 2020.04.25 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4241311 2020.04.25 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 4 4241312 2020.04.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4241313 2020.04.25 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4241314 2020.04.25 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 5 4241315 2020.04.25 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 4241316 2020.04.25 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 4 4241317 2020.04.25 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 40 4241318 2020.04.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4241319 2020.04.25 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 7 4241320 2020.04.25 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 7 4241321 2020.04.25 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4241322 2020.04.25 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 27 4241323 2020.04.25 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 4 4241324 2020.04.25 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4241325 2020.04.25 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4241326 2020.04.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4241327 2020.04.25 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4241328 2020.04.25 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4241329 2020.04.25 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 15 4241330 2020.04.25 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 4241331 2020.04.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4241332 2020.04.25 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 2 4241333 2020.04.25 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 3 4241334 2020.04.25 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 24 4241335 2020.04.25 mapa
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 4241336 2020.04.25 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4241337 2020.04.25 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 4241338 2020.04.25 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 20 4241339 2020.04.25 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4241340 2020.04.25 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 5 4241341 2020.04.25 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 4241342 2020.04.25 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4241343 2020.04.25 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4241344 2020.04.25 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 4241345 2020.04.25 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 4241346 2020.04.25 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 4241347 2020.04.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4241348 2020.04.25 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4241349 2020.04.25 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4241350 2020.04.25 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 8 4241351 2020.04.25 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4241352 2020.04.25 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4241353 2020.04.25 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4241354 2020.04.25 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4241355 2020.04.25 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4241356 2020.04.25 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4241357 2020.04.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4241358 2020.04.25 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4241359 2020.04.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4241360 2020.04.25 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 10 4241361 2020.04.25 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 4241362 2020.04.25 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 4 4241363 2020.04.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4241364 2020.04.25 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4241365 2020.04.25 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4241366 2020.04.25 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 20 4241367 2020.04.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4241368 2020.04.25 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 4241369 2020.04.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4241370 2020.04.25 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4241371 2020.04.25 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4241372 2020.04.25 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4241373 2020.04.25 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4241374 2020.04.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4241375 2020.04.25 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 17 4241376 2020.04.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4241377 2020.04.25 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4241378 2020.04.25 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4241379 2020.04.25 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 4241380 2020.04.25 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4241381 2020.04.25 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 5 4241382 2020.04.25 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4241383 2020.04.25 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4241384 2020.04.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4241385 2020.04.25 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4241386 2020.04.25 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4241387 2020.04.25 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4241388 2020.04.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4241389 2020.04.25 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4241390 2020.04.25 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4241391 2020.04.25 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4241392 2020.04.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 4241393 2020.04.25 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 4241394 2020.04.25 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 30 4241395 2020.04.25 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 15 4241396 2020.04.25 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4241397 2020.04.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4241398 2020.04.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4241399 2020.04.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4241400 2020.04.25 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4241401 2020.04.25 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4241402 2020.04.25 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4241403 2020.04.25 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4241404 2020.04.25 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4241405 2020.04.25 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 39 4241406 2020.04.25 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 4241407 2020.04.25 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 4241408 2020.04.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 4241409 2020.04.25 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4241410 2020.04.25 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4241411 2020.04.25 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4241412 2020.04.25 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4241413 2020.04.25 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4241414 2020.04.25 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4241415 2020.04.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 4241416 2020.04.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4241417 2020.04.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 4241418 2020.04.25 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 7 4241419 2020.04.25 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4241420 2020.04.25 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4241421 2020.04.25 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4241422 2020.04.25 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4241423 2020.04.25 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4241424 2020.04.25 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4241425 2020.04.25 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4241426 2020.04.25 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4241427 2020.04.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4241428 2020.04.25 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4241429 2020.04.25 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4241430 2020.04.25 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 4226707 2020.04.22 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4226708 2020.04.22 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 4226709 2020.04.22 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 5 4226710 2020.04.22 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 4226711 2020.04.22 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 15 4226712 2020.04.22 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 2 4226713 2020.04.22 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 10 4226714 2020.04.22 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 2 4226715 2020.04.22 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 4226716 2020.04.22 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 8 4226717 2020.04.22 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 4226718 2020.04.22 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4226719 2020.04.22 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 4226720 2020.04.22 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 4226721 2020.04.22 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 4208578 2020.04.21 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 3 4208579 2020.04.21 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4208580 2020.04.21 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 4208581 2020.04.21 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4208582 2020.04.21 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4208583 2020.04.21 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 3 4208584 2020.04.21 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 4208585 2020.04.21 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4208586 2020.04.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4208587 2020.04.21 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4208588 2020.04.21 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4208589 2020.04.21 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4193804 2020.04.19 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea 1 4184553 2020.04.18 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4184554 2020.04.18 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4184555 2020.04.18 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4184556 2020.04.18 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4184557 2020.04.18 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 50 4184558 2020.04.18 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 4 4184559 2020.04.18 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 4184560 2020.04.18 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 4184561 2020.04.18 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 4184562 2020.04.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4184563 2020.04.18 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 16 4184564 2020.04.18 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4184565 2020.04.18 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 4184566 2020.04.18 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4184567 2020.04.18 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4184568 2020.04.18 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 5 4184569 2020.04.18 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 4184570 2020.04.18 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4184571 2020.04.18 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4184572 2020.04.18 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4184573 2020.04.18 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4184574 2020.04.18 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4184575 2020.04.18 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4184576 2020.04.18 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 70 4184577 2020.04.18 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 4184578 2020.04.18 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 12 4184579 2020.04.18 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 100 4184580 2020.04.18 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 4184581 2020.04.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4184582 2020.04.18 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 7 4184584 2020.04.18 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 4184585 2020.04.18 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 4 4184586 2020.04.18 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 30 4184587 2020.04.18 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 50 4184588 2020.04.18 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 100 4184589 2020.04.18 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 2 4184590 2020.04.18 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 30 4184591 2020.04.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4184592 2020.04.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4184593 2020.04.18 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 4184594 2020.04.18 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4184595 2020.04.18 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 4184596 2020.04.18 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 6 4184597 2020.04.18 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4184598 2020.04.18 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 40 4184599 2020.04.18 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4184600 2020.04.18 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 4184601 2020.04.18 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 3 4184602 2020.04.18 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4184603 2020.04.18 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4184604 2020.04.18 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 8 4184605 2020.04.18 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4184606 2020.04.18 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4184607 2020.04.18 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 8 4184608 2020.04.18 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4184609 2020.04.18 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4184610 2020.04.18 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4184611 2020.04.18 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4184612 2020.04.18 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4184613 2020.04.18 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4184614 2020.04.18 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 4 4184615 2020.04.18 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 5 4184616 2020.04.18 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 4184617 2020.04.18 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 4184618 2020.04.18 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 4184619 2020.04.18 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 4184620 2020.04.18 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4184621 2020.04.18 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 4184622 2020.04.18 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 6 4184623 2020.04.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4184624 2020.04.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4184625 2020.04.18 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4184552 2020.04.17 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4175625 2020.04.16 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 3 4175626 2020.04.16 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 2 4175627 2020.04.16 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4175628 2020.04.16 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 4175629 2020.04.16 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4175630 2020.04.16 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4175631 2020.04.16 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4175632 2020.04.16 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4175633 2020.04.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4175634 2020.04.16 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4175635 2020.04.16 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 4175636 2020.04.16 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 4 4175637 2020.04.16 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4175638 2020.04.16 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 4 4175639 2020.04.16 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 4175640 2020.04.16 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 4175641 2020.04.16 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 4175642 2020.04.16 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4175643 2020.04.16 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 6 4175644 2020.04.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4175645 2020.04.16 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 4175646 2020.04.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 4175647 2020.04.16 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4175648 2020.04.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4175649 2020.04.16 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 4175650 2020.04.16 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4175651 2020.04.16 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 6 4175652 2020.04.16 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4175653 2020.04.16 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 4166132 2020.04.14 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 4166133 2020.04.14 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4166134 2020.04.14 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 40 4166135 2020.04.14 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4166136 2020.04.14 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4166137 2020.04.14 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4166138 2020.04.14 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4166139 2020.04.14 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 4166140 2020.04.14 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4166141 2020.04.14 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4166142 2020.04.14 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4166143 2020.04.14 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 10 4166144 2020.04.14 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4166145 2020.04.14 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 4166146 2020.04.14 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 4166147 2020.04.14 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 4166148 2020.04.14 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 4166149 2020.04.14 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4166150 2020.04.14 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 4 4166151 2020.04.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4166152 2020.04.14 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 4166153 2020.04.14 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4166154 2020.04.14 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 20 4166155 2020.04.14 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4166156 2020.04.14 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 4166157 2020.04.14 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 10 4166158 2020.04.14 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4166159 2020.04.14 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 8 4166160 2020.04.14 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4166161 2020.04.14 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 100 4166162 2020.04.14 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4166163 2020.04.14 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4166164 2020.04.14 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 4166165 2020.04.14 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4166166 2020.04.14 mapa
rzadki brodziec pławny, Tringa stagnatilis 1 4166167 2020.04.14 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 6 4166168 2020.04.14 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 15 4166169 2020.04.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4166170 2020.04.14 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 6 4166171 2020.04.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4166172 2020.04.14 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4166173 2020.04.14 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 4166174 2020.04.14 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 6 4166175 2020.04.14 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4166176 2020.04.14 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4166177 2020.04.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 4166178 2020.04.14 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4166179 2020.04.14 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4166180 2020.04.14 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 5 4166181 2020.04.14 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4166182 2020.04.14 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 4166183 2020.04.14 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 7 4166184 2020.04.14 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4166185 2020.04.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4166186 2020.04.14 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4166187 2020.04.14 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4166188 2020.04.14 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 4166189 2020.04.14 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4166190 2020.04.14 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4166191 2020.04.14 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4166192 2020.04.14 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 20 4166193 2020.04.14 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4166194 2020.04.14 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4166195 2020.04.14 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 15 4160167 2020.04.13 mapa
rzadki brodziec pławny, Tringa stagnatilis 2 4160168 2020.04.13 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 4160169 2020.04.13 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 4160170 2020.04.13 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 20 4160171 2020.04.13 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 3 4160172 2020.04.13 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 4160173 2020.04.13 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 10 4160174 2020.04.13 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 200 4160175 2020.04.13 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 20 4160176 2020.04.13 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4160177 2020.04.13 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 5 4160178 2020.04.13 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4160179 2020.04.13 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4160180 2020.04.13 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4160181 2020.04.13 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4160182 2020.04.13 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4160183 2020.04.13 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 4160184 2020.04.13 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4160185 2020.04.13 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4160186 2020.04.13 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 4160187 2020.04.13 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4160188 2020.04.13 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 50 4160189 2020.04.13 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 18 4160190 2020.04.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4160191 2020.04.13 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4160192 2020.04.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4160193 2020.04.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4160194 2020.04.13 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4160195 2020.04.13 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 120 4160196 2020.04.13 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 4160197 2020.04.13 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4160198 2020.04.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4160199 2020.04.13 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 30 4160200 2020.04.13 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4160201 2020.04.13 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4160202 2020.04.13 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4160203 2020.04.13 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4160204 2020.04.13 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4160205 2020.04.13 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 4160206 2020.04.13 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 6 4160207 2020.04.13 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4160208 2020.04.13 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 5 4160209 2020.04.13 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4160210 2020.04.13 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4160211 2020.04.13 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 4160212 2020.04.13 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4146438 2020.04.10 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 4146439 2020.04.10 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 25 4146440 2020.04.10 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 4146441 2020.04.10 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4146442 2020.04.10 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 70 4146443 2020.04.10 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 6 4146444 2020.04.10 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 4146445 2020.04.10 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4146446 2020.04.10 mapa
dość pospolity krwaw