Pełna lista obserwacji drużyny

TP ALAUDA : Węcławek Dariusz


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4936175 2020.11.21 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4936173 2020.11.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4936176 2020.11.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4936174 2020.11.21 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4936172 2020.11.21 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4936171 2020.11.21 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 4936170 2020.11.21 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 4936169 2020.11.21 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 4936168 2020.11.21 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 25 4936166 2020.11.21 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 12 4936167 2020.11.21 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 8 4936165 2020.11.21 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 4936163 2020.11.21 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 80 4936164 2020.11.21 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4936162 2020.11.21 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 3 4936161 2020.11.21 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 4936160 2020.11.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4936159 2020.11.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4936158 2020.11.21 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 4936155 2020.11.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4936156 2020.11.21 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 4936153 2020.11.21 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 4936152 2020.11.21 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 4936151 2020.11.21 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4936150 2020.11.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 80 4936154 2020.11.21 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4930803 2020.11.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4930804 2020.11.18 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4930802 2020.11.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4930801 2020.11.18 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 4930799 2020.11.18 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4930798 2020.11.18 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4930797 2020.11.18 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4930795 2020.11.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4930796 2020.11.18 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 4916283 2020.11.13 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4916281 2020.11.13 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 4916282 2020.11.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4916280 2020.11.13 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4916278 2020.11.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4916279 2020.11.13 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4916276 2020.11.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 4916277 2020.11.13 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4916275 2020.11.13 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 4916274 2020.11.13 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4916271 2020.11.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4916272 2020.11.13 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4916270 2020.11.13 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 4916273 2020.11.13 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 4912993 2020.11.11 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 4912992 2020.11.11 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 4912991 2020.11.11 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 3 4912990 2020.11.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4912988 2020.11.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4912987 2020.11.11 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 40 4912989 2020.11.11 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 5 4912984 2020.11.11 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 70 4912983 2020.11.11 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 4912982 2020.11.11 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4912981 2020.11.11 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4912980 2020.11.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4912985 2020.11.11 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 4912986 2020.11.11 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 8 4912979 2020.11.11 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4912978 2020.11.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4912977 2020.11.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4912976 2020.11.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4912975 2020.11.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4912974 2020.11.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4912973 2020.11.11 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 4912971 2020.11.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4903949 2020.11.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4903947 2020.11.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4903948 2020.11.08 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4903945 2020.11.08 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4903950 2020.11.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4903944 2020.11.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4903943 2020.11.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4903946 2020.11.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4903941 2020.11.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4903942 2020.11.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4903940 2020.11.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 4903938 2020.11.08 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 10 4903937 2020.11.08 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4903939 2020.11.08 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4903936 2020.11.08 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4903935 2020.11.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 70 4879429 2020.10.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 500 4879430 2020.10.28 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 500 4879428 2020.10.28 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1000 4879427 2020.10.28 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4879426 2020.10.28 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4879425 2020.10.28 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 6 4879424 2020.10.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 70 4879446 2020.10.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 4879445 2020.10.28 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 4879444 2020.10.28 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 80 4879443 2020.10.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 180 4879442 2020.10.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 24 4879441 2020.10.28 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 7 4879440 2020.10.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 12 4879439 2020.10.28 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 4879438 2020.10.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 180 4879437 2020.10.28 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 100 4879436 2020.10.28 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 4879434 2020.10.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4879435 2020.10.28 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 4879433 2020.10.28 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4879432 2020.10.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4879431 2020.10.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 4871299 2020.10.25 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4871297 2020.10.25 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4871298 2020.10.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4871296 2020.10.25 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 13 4871295 2020.10.25 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4871294 2020.10.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 4871293 2020.10.25 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 13 4871290 2020.10.25 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4871291 2020.10.25 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 4871292 2020.10.25 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4871288 2020.10.25 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 230 4871289 2020.10.25 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 100 4871287 2020.10.25 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4871285 2020.10.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 84 4871286 2020.10.25 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 4871282 2020.10.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4871283 2020.10.25 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4871284 2020.10.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4871280 2020.10.25 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4871281 2020.10.25 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4871277 2020.10.25 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4871278 2020.10.25 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4871279 2020.10.25 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4871273 2020.10.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4871276 2020.10.25 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4871274 2020.10.25 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4871275 2020.10.25 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4871272 2020.10.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4871271 2020.10.25 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 12 4871270 2020.10.25 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 20 4871269 2020.10.25 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4868997 2020.10.24 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4869012 2020.10.24 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4869010 2020.10.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4869008 2020.10.24 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 9 4869011 2020.10.24 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 67 4869007 2020.10.24 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 17 4869009 2020.10.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 9 4869005 2020.10.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 4869006 2020.10.24 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4869002 2020.10.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4869003 2020.10.24 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4869001 2020.10.24 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4869000 2020.10.24 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4868996 2020.10.24 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4868999 2020.10.24 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4868998 2020.10.24 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4853354 2020.10.18 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 30 4853355 2020.10.18 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4853353 2020.10.18 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4853351 2020.10.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4853352 2020.10.18 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4853027 2020.10.18 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4853025 2020.10.18 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4853026 2020.10.18 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4853023 2020.10.18 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4853024 2020.10.18 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4853020 2020.10.18 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4853022 2020.10.18 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4853019 2020.10.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4853021 2020.10.18 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 30 4851598 2020.10.17 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 110 4851592 2020.10.17 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4851595 2020.10.17 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 150 4851594 2020.10.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4851593 2020.10.17 mapa
pospolity sroka, Pica pica 13 4851596 2020.10.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 4851597 2020.10.17 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 13 4851591 2020.10.17 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4846562 2020.10.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 450 4846564 2020.10.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 41 4846563 2020.10.15 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 15 4845960 2020.10.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 4845959 2020.10.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4845958 2020.10.15 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4845957 2020.10.15 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 4845956 2020.10.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 300 4845955 2020.10.15 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 4845954 2020.10.15 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 254 4845953 2020.10.15 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 4845952 2020.10.15 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 28 4845951 2020.10.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 40 4845949 2020.10.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 4845948 2020.10.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 70 4845947 2020.10.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 33 4845946 2020.10.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 4845945 2020.10.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4845444 2020.10.15 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4845443 2020.10.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4845442 2020.10.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 9 4845440 2020.10.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4845441 2020.10.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4845439 2020.10.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4845437 2020.10.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 4845436 2020.10.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 4845435 2020.10.15 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 4845434 2020.10.15 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 8 4845433 2020.10.15 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 4845432 2020.10.15 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 4845429 2020.10.15 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 3 4845431 2020.10.15 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4845430 2020.10.15 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4845428 2020.10.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 200 4842751 2020.10.11 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 4836238 2020.10.10 mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 5 4836237 2020.10.10 mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 2 4828707 2020.10.08 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4828706 2020.10.03 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 4812457 2020.10.03 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4812455 2020.10.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 4812452 2020.10.03 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4812454 2020.10.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 250 4812453 2020.10.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 150 4812451 2020.10.03 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 4812450 2020.10.03 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 4812449 2020.10.03 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4812448 2020.10.03 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 8 4812446 2020.10.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 13 4812447 2020.10.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 12 4812445 2020.10.03 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 40 4812444 2020.10.03 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4812443 2020.10.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 4812438 2020.10.03 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 30 4812442 2020.10.03 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 20 4812440 2020.10.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4812439 2020.10.03 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4812436 2020.10.03 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 4812434 2020.10.03 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 4812437 2020.10.03 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4812435 2020.10.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4812441 2020.10.03 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4812431 2020.10.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 4812433 2020.10.03 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 4812432 2020.10.03 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 20 4812429 2020.10.03 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 80 4812428 2020.10.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4812430 2020.10.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4812427 2020.10.03 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 30 4812426 2020.10.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4812424 2020.10.03 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4812417 2020.10.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 4812418 2020.10.03 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 15 4812423 2020.10.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 30 4812421 2020.10.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4812420 2020.10.03 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4812415 2020.10.03 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4812422 2020.10.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 4812414 2020.10.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 4812425 2020.10.03 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 4812416 2020.10.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4812413 2020.10.03 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4812419 2020.10.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4812412 2020.10.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4812411 2020.10.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4803767 2020.09.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4803766 2020.09.28 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4803765 2020.09.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 4803764 2020.09.28 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 4803763 2020.09.28 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 4803762 2020.09.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4803326 2020.09.28 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4803325 2020.09.28 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4803324 2020.09.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4803322 2020.09.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 50 4803323 2020.09.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 57 4803321 2020.09.28 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 4799566 2020.09.26 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 2 4799562 2020.09.26 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4799512 2020.09.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4799511 2020.09.26 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 4799510 2020.09.26 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 4799509 2020.09.26 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 2 4799467 2020.09.26 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 6 4799466 2020.09.26 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 4799465 2020.09.26 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4799161 2020.09.26 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4799160 2020.09.26 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 4799158 2020.09.26 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4799159 2020.09.26 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 4799157 2020.09.26 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4799156 2020.09.26 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 4799155 2020.09.26 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 6 4799154 2020.09.26 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 12 4799152 2020.09.26 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 4799153 2020.09.26 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4799151 2020.09.26 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 4799150 2020.09.26 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 4799148 2020.09.26 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 2 4799149 2020.09.26 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4799147 2020.09.26 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 4799146 2020.09.26 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4799145 2020.09.26 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4799144 2020.09.26 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4799143 2020.09.26 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4799142 2020.09.26 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 4799140 2020.09.26 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4799141 2020.09.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4799138 2020.09.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4799139 2020.09.26 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4799137 2020.09.26 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4799136 2020.09.26 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4799135 2020.09.26 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4799134 2020.09.26 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 4799132 2020.09.26 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 4799131 2020.09.26 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 4799133 2020.09.26 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4799129 2020.09.26 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 7 4799130 2020.09.26 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 3 4799128 2020.09.26 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4799127 2020.09.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4799125 2020.09.26 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 40 4799124 2020.09.26 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 222 4786382 2020.09.20 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4786379 2020.09.20 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4786378 2020.09.20 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 4786381 2020.09.20 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4786377 2020.09.20 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4786373 2020.09.20 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4786376 2020.09.20 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4786375 2020.09.20 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4786374 2020.09.20 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 4786371 2020.09.20 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 14 4786372 2020.09.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 4786369 2020.09.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4786370 2020.09.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 4786366 2020.09.20 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 500 4786367 2020.09.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4786365 2020.09.20 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4786364 2020.09.20 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 4 4786362 2020.09.20 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 10 4786363 2020.09.20 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4786361 2020.09.20 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4781077 2020.09.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4781076 2020.09.19 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4781079 2020.09.19 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4781075 2020.09.19 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 4781074 2020.09.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4781080 2020.09.19 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4781078 2020.09.19 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4781072 2020.09.19 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 4 4781071 2020.09.19 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 25 4781070 2020.09.19 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 6 4782388 2020.09.19 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4780485 2020.09.18 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4780484 2020.09.18 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4780483 2020.09.18 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 7 4780482 2020.09.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4780481 2020.09.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 4780480 2020.09.18 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 4780479 2020.09.18 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4780478 2020.09.18 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4780477 2020.09.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 4780476 2020.09.18 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4780475 2020.09.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4780474 2020.09.18 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 4780473 2020.09.18 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4780472 2020.09.18 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4780471 2020.09.18 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 4780470 2020.09.18 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 4780469 2020.09.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4780468 2020.09.17 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 7 4760180 2020.09.10 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4760178 2020.09.10 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 6 4760179 2020.09.10 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 4760176 2020.09.10 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 90 4760175 2020.09.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 4760177 2020.09.10 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4760170 2020.09.10 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 250 4760172 2020.09.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 4760171 2020.09.10 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 13 4760174 2020.09.10 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 4760167 2020.09.10 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 6 4760169 2020.09.10 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 12 4760173 2020.09.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4760166 2020.09.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 4760165 2020.09.10 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4760164 2020.09.10 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 15 4760163 2020.09.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4760160 2020.09.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4760161 2020.09.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4760162 2020.09.10 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 4760159 2020.09.10 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4741610 2020.09.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 4741609 2020.09.01 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4741608 2020.09.01 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 4741607 2020.09.01 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 6 4741606 2020.09.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4741605 2020.09.01 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4741604 2020.09.01 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4741603 2020.09.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4732615 2020.08.29 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4732616 2020.08.29 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 4732613 2020.08.29 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 226 4732614 2020.08.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4732617 2020.08.29 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 4732611 2020.08.29 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 130 4732612 2020.08.29 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 4732610 2020.08.29 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 4732609 2020.08.29 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 4732608 2020.08.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 4728924 2020.08.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 13 4728923 2020.08.28 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 4728920 2020.08.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4728922 2020.08.28 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4728918 2020.08.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4728919 2020.08.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4728921 2020.08.28 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4728187 2020.08.28 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4728186 2020.08.28 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4725388 2020.08.26 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4723704 2020.08.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4723705 2020.08.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4723703 2020.08.26 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 6 4723702 2020.08.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 4723701 2020.08.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4723700 2020.08.26 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4723699 2020.08.26 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 4723694 2020.08.26 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4723693 2020.08.26 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4723692 2020.08.26 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 8 4723698 2020.08.26 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4723697 2020.08.26 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4723696 2020.08.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4723695 2020.08.26 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4723691 2020.08.26 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 4723690 2020.08.26 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 4723689 2020.08.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4723687 2020.08.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4723686 2020.08.26 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 12 4723685 2020.08.26 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 4723684 2020.08.26 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4723683 2020.08.26 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4713209 2020.08.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4713208 2020.08.22 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 4 4713206 2020.08.22 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 60 4713207 2020.08.22 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4713205 2020.08.22 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4713204 2020.08.22 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4713203 2020.08.22 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 3 4713202 2020.08.22 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4705971 2020.08.19 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4705970 2020.08.19 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4705977 2020.08.19 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 12 4705969 2020.08.19 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4705968 2020.08.19 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4705976 2020.08.19 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 4705973 2020.08.19 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4705974 2020.08.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 4705975 2020.08.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4705972 2020.08.19 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 8 4705965 2020.08.19 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 4 4705967 2020.08.19 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 4705966 2020.08.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 107 4705964 2020.08.19 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 4703989 2020.08.17 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4698667 2020.08.16 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 4698666 2020.08.16 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 23 4698665 2020.08.16 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4698664 2020.08.16 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 4698663 2020.08.16 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 4698661 2020.08.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4698662 2020.08.16 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4698660 2020.08.16 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4698659 2020.08.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4698658 2020.08.16 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4698656 2020.08.16 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 2 4698657 2020.08.16 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 4698655 2020.08.16 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4698654 2020.08.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 50 4698650 2020.08.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4698653 2020.08.16 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4698652 2020.08.16 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4698649 2020.08.16 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 4698646 2020.08.16 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 4698645 2020.08.16 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4698648 2020.08.16 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4698651 2020.08.16 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4698643 2020.08.16 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4698644 2020.08.16 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 4698647 2020.08.16 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 11 4698642 2020.08.16 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 4698640 2020.08.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 28 4698639 2020.08.16 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 25 4698641 2020.08.16 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 4698638 2020.08.16 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4686159 2020.08.10 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 4686154 2020.08.10 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4686151 2020.08.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4686152 2020.08.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 200 4686150 2020.08.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4686148 2020.08.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 50 4686149 2020.08.10 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4686146 2020.08.10 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4686147 2020.08.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4686145 2020.08.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4686144 2020.08.10 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4684356 2020.08.09 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4684357 2020.08.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4684355 2020.08.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 4684354 2020.08.09 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4684352 2020.08.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4684353 2020.08.09 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4684351 2020.08.09 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4684349 2020.08.09 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4684350 2020.08.09 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4684348 2020.08.09 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4684347 2020.08.09 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 4682821 2020.08.09 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 4 4682819 2020.08.09 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4682820 2020.08.09 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4682818 2020.08.09 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4682817 2020.08.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 4682816 2020.08.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 4682815 2020.08.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4682813 2020.08.09 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4682811 2020.08.09 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 4682810 2020.08.09 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4682812 2020.08.09 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4682809 2020.08.09 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4682814 2020.08.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4682808 2020.08.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4682807 2020.08.09 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4682806 2020.08.09 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 4682805 2020.08.09 mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 1 4682803 2020.08.09 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 4682804 2020.08.09 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 2 4682801 2020.08.09 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 4682802 2020.08.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4679853 2020.08.08 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4679852 2020.08.08 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4679850 2020.08.08 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4679849 2020.08.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4679851 2020.08.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4679848 2020.08.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4679869 2020.08.08 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4679860 2020.08.08 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 4679861 2020.08.08 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4679868 2020.08.08 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4679863 2020.08.08 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4679866 2020.08.08 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4679867 2020.08.08 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4679859 2020.08.08 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 12 4679865 2020.08.08 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4679864 2020.08.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 4679858 2020.08.08 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4679862 2020.08.08 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 4679857 2020.08.08 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 4679856 2020.08.08 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 4679855 2020.08.08 mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 1 4679854 2020.08.08 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 100 4677327 2020.08.07 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 4675531 2020.08.06 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 4675528 2020.08.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4675530 2020.08.06 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4675529 2020.08.06 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 5 4675526 2020.08.05 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4675525 2020.08.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4675527 2020.08.05 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4675524 2020.08.05 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4651095 2020.07.26 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4651090 2020.07.26 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 5 4651094 2020.07.26 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4651091 2020.07.26 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4651093 2020.07.26 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4651092 2020.07.26 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4651089 2020.07.26 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4651088 2020.07.26 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 4651087 2020.07.26 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4651086 2020.07.26 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 5 4651085 2020.07.26 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 4645686 2020.07.23 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4645685 2020.07.23 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4645679 2020.07.23 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 5 4645682 2020.07.23 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4645683 2020.07.23 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4645681 2020.07.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4645684 2020.07.23 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4645678 2020.07.23 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 10 4645680 2020.07.23 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4645677 2020.07.23 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 10 4645676 2020.07.23 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4645674 2020.07.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4645675 2020.07.23 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4645673 2020.07.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 50 4645672 2020.07.23 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4645671 2020.07.23 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4644843 2020.07.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4644844 2020.07.23 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4644841 2020.07.23 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 4644842 2020.07.23 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4644840 2020.07.23 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4644839 2020.07.23 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 15 4644838 2020.07.23 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4644837 2020.07.23 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4644836 2020.07.23 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4644835 2020.07.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 4644834 2020.07.23 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4644833 2020.07.23 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4644832 2020.07.23 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4644831 2020.07.23 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 6 4644830 2020.07.23 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 6 4644829 2020.07.23 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 5 4644828 2020.07.23 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 4644827 2020.07.23 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4644826 2020.07.23 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 4644825 2020.07.23 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4644824 2020.07.23 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 4641064 2020.07.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4641065 2020.07.21 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4641063 2020.07.21 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 10 4641062 2020.07.21 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 4641061 2020.07.21 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4641060 2020.07.21 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 4641059 2020.07.21 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4641058 2020.07.21 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4641055 2020.07.21 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4641057 2020.07.21 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4641054 2020.07.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4641056 2020.07.21 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 4641052 2020.07.21 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4641051 2020.07.21 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 4641053 2020.07.21 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4641050 2020.07.21 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 4641049 2020.07.21 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 3 4641043 2020.07.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4641048 2020.07.21 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4641046 2020.07.21 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4641047 2020.07.21 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4641042 2020.07.21 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 8 4641045 2020.07.21 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 4641044 2020.07.21 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 4636833 2020.07.19 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 4 4636832 2020.07.19 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 4636831 2020.07.19 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 4636828 2020.07.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4636830 2020.07.19 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4636827 2020.07.19 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 21 4636826 2020.07.19 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 4636824 2020.07.19 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 4636825 2020.07.19 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4636829 2020.07.19 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4636823 2020.07.19 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 4636821 2020.07.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4636820 2020.07.19 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4636819 2020.07.19 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 4636822 2020.07.19 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 4636816 2020.07.19 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 12 4636815 2020.07.19 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4636818 2020.07.19 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4636813 2020.07.19 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4636814 2020.07.19 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4636812 2020.07.19 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4636817 2020.07.19 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4636810 2020.07.19 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4636811 2020.07.19 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 4636809 2020.07.19 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 4636807 2020.07.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4636808 2020.07.19 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 4636806 2020.07.19 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4636805 2020.07.19 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4636804 2020.07.19 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 4636803 2020.07.19 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4636802 2020.07.19 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4636801 2020.07.19 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4636799 2020.07.19 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 4636800 2020.07.19 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4631228 2020.07.18 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4631227 2020.07.18 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 4631229 2020.07.18 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 4631226 2020.07.18 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 2 4631224 2020.07.18 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4631225 2020.07.18 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4631222 2020.07.18 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4631220 2020.07.18 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 4631223 2020.07.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4631221 2020.07.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4631218 2020.07.18 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4631219 2020.07.18 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4631217 2020.07.18 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4631216 2020.07.18 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 4631215 2020.07.18 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 4631214 2020.07.18 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4631212 2020.07.18 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4631213 2020.07.18 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4631211 2020.07.18 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4631210 2020.07.18 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 4631209 2020.07.18 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 4631208 2020.07.18 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4623948 2020.07.14 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4615890 2020.07.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4615889 2020.07.12 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 12 4615888 2020.07.12 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 3 4606942 2020.07.09 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 6 4606941 2020.07.09 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1000 4606940 2020.07.09 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 4606939 2020.07.09 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 4606813 2020.07.09 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 4606814 2020.07.09 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 4606811 2020.07.09 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4606812 2020.07.09 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 4606810 2020.07.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 13 4596854 2020.07.03 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 4591526 2020.07.03 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4591520 2020.07.03 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4591516 2020.07.03 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4591515 2020.07.03 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4591517 2020.07.03 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4591519 2020.07.03 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4591513 2020.07.03 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4591514 2020.07.03 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4591518 2020.07.03 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4591512 2020.07.03 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 8 4591511 2020.07.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4591510 2020.07.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 4591509 2020.07.03 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4591507 2020.07.03 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 4591508 2020.07.03 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 4591506 2020.07.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4591505 2020.07.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 50 4591504 2020.07.03 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4589000 2020.07.02 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4589001 2020.07.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 7 4589002 2020.07.02 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4588999 2020.07.02 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 4589003 2020.07.02 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4582879 2020.06.30 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4582880 2020.06.30 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4582878 2020.06.30 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 7 4582877 2020.06.30 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 5 4577942 2020.06.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4577943 2020.06.28 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4577941 2020.06.28 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 4577938 2020.06.28 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4577940 2020.06.28 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4577939 2020.06.28 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4577936 2020.06.28 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 4577937 2020.06.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4577935 2020.06.28 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4577934 2020.06.28 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4577932 2020.06.28 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4577933 2020.06.28 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4577931 2020.06.28 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4577929 2020.06.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4577930 2020.06.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4577928 2020.06.28 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4577927 2020.06.28 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4577926 2020.06.28 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4577925 2020.06.28 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4567502 2020.06.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4567501 2020.06.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 4567500 2020.06.25 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4567498 2020.06.25 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4567499 2020.06.25 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4567497 2020.06.25 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4567496 2020.06.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 4567495 2020.06.25 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 4567493 2020.06.25 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 4567494 2020.06.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 4567492 2020.06.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4567490 2020.06.25 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4567491 2020.06.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4567489 2020.06.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 4567488 2020.06.25 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4567487 2020.06.25 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4563086 2020.06.23 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4563085 2020.06.23 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 4 4563084 2020.06.23 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4561876 2020.06.23 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 4561875 2020.06.23 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4555563 2020.06.21 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 50 4555562 2020.06.21 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4555560 2020.06.21 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4555083 2020.06.21 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4555084 2020.06.21 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4555082 2020.06.21 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4555081 2020.06.21 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4555080 2020.06.21 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 4555079 2020.06.21 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4555078 2020.06.21 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4555076 2020.06.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4555077 2020.06.21 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 4555074 2020.06.21 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4555075 2020.06.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4555073 2020.06.21 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4555072 2020.06.21 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4555071 2020.06.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4555070 2020.06.21 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 4555069 2020.06.21 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4555068 2020.06.21 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4555067 2020.06.21 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4555066 2020.06.21 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4555056 2020.06.21 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4555063 2020.06.21 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4555062 2020.06.21 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4555064 2020.06.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 7 4555055 2020.06.21 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4555065 2020.06.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4555059 2020.06.21 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4555058 2020.06.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4555054 2020.06.21 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4555053 2020.06.21 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4555061 2020.06.21 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4555052 2020.06.21 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4555060 2020.06.21 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4555057 2020.06.21 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4555051 2020.06.21 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 50 4546795 2020.06.18 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4546792 2020.06.18 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4546791 2020.06.18 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 4546796 2020.06.18 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4546793 2020.06.18 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4546790 2020.06.18 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 40 4546794 2020.06.18 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 4546789 2020.06.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 4546788 2020.06.18 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 4546787 2020.06.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 21 4546785 2020.06.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 4546786 2020.06.18 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 4546784 2020.06.18 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 4546783 2020.06.18 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 4546782 2020.06.18 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 2 4535227 2020.06.14 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 4532618 2020.06.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4535225 2020.06.14 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 4535264 2020.06.14 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4532620 2020.06.14 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4532619 2020.06.14 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4532616 2020.06.14 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 2 4535263 2020.06.14 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 11 4532617 2020.06.14 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 4532615 2020.06.14 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 4535226 2020.06.14 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 4514570 2020.06.10 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4514571 2020.06.10 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4514569 2020.06.10 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4514568 2020.06.10 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4514567 2020.06.10 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4488872 2020.06.06 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4488474 2020.06.06 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4488475 2020.06.06 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 4488472 2020.06.06 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4488473 2020.06.04 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 4481335 2020.06.03 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 4 4477778 2020.06.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4477776 2020.06.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 4477777 2020.06.03 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4477769 2020.06.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 4477775 2020.06.03 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4477768 2020.06.03 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4477774 2020.06.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4477767 2020.06.03 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4477770 2020.06.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 12 4477773 2020.06.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 8 4477772 2020.06.03 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 4477771 2020.06.03 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4477764 2020.06.03 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 4477766 2020.06.03 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4477765 2020.06.03 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 4477763 2020.06.03 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 4477762 2020.06.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4477761 2020.06.03 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4477760 2020.06.03 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 4477471 2020.06.02 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 4475517 2020.06.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4470979 2020.05.31 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 4470977 2020.05.31 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4470978 2020.05.31 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4470976 2020.05.31 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4470975 2020.05.31 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4458084 2020.05.30 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4458012 2020.05.30 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4458011 2020.05.30 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4457945 2020.05.30 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4457946 2020.05.30 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4457927 2020.05.30 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4457920 2020.05.30 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 4457923 2020.05.30 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4457926 2020.05.30 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4457919 2020.05.30 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4457924 2020.05.30 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4457918 2020.05.30 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4457916 2020.05.30 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4457915 2020.05.30 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4457922 2020.05.30 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4457921 2020.05.30 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4457914 2020.05.30 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4457913 2020.05.30 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4457917 2020.05.30 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4457912 2020.05.30 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4457911 2020.05.30 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4457738 2020.05.27 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 4446058 2020.05.27 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4445224 2020.05.27 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 4445225 2020.05.27 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 4445223 2020.05.27 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4445221 2020.05.27 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4445222 2020.05.27 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4445220 2020.05.27 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4444485 2020.05.24 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4444483 2020.05.24 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4444482 2020.05.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4444480 2020.05.24 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4444478 2020.05.24 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4444486 2020.05.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4444479 2020.05.24 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4444484 2020.05.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4444481 2020.05.24 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 4444477 2020.05.24 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 4433171 2020.05.23 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 4422843 2020.05.22 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 6 4422844 2020.05.22 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4422842 2020.05.22 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4405946 2020.05.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4405948 2020.05.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4405947 2020.05.19 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4405944 2020.05.19 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4405945 2020.05.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 700 4405942 2020.05.19 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4405943 2020.05.19 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 4405941 2020.05.19 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 4405940 2020.05.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4371452 2020.05.14 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4371450 2020.05.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4371451 2020.05.14 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4371449 2020.05.14 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4371448 2020.05.14 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 4371447 2020.05.14 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4371446 2020.05.14 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4371385 2020.05.14 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4371384 2020.05.14 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4371383 2020.05.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4371382 2020.05.14 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4371381 2020.05.14 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4371378 2020.05.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4371379 2020.05.14 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4371380 2020.05.14 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4371377 2020.05.14 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4371376 2020.05.14 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4371375 2020.05.14 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 4371374 2020.05.14 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4363271 2020.05.12 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4358873 2020.05.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 4358874 2020.05.11 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4358872 2020.05.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4358875 2020.05.11 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4358869 2020.05.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4358871 2020.05.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4358870 2020.05.11 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 4358867 2020.05.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4358868 2020.05.11 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4358866 2020.05.11 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4358863 2020.05.11 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4358864 2020.05.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4358865 2020.05.11 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 4358862 2020.05.11 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4358860 2020.05.11 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4358861 2020.05.11 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4358859 2020.05.11 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4358858 2020.05.11 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4358856 2020.05.11 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 12 4358857 2020.05.11 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4358336 2020.05.11 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4358335 2020.05.11 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4358334 2020.05.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4358333 2020.05.11 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4358332 2020.05.11 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4358331 2020.05.11 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4358329 2020.05.11 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4358330 2020.05.11 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4358327 2020.05.11 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4358328 2020.05.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4358325 2020.05.11 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4358326 2020.05.11 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4358323 2020.05.11 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4358322 2020.05.11 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4358319 2020.05.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4358320 2020.05.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 4358321 2020.05.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4358324 2020.05.11 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4358317 2020.05.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4358318 2020.05.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4358316 2020.05.11 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4358315 2020.05.11 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4358314 2020.05.11 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4358313 2020.05.11 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4358310 2020.05.11 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4358309 2020.05.11 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 4358308 2020.05.11 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4358311 2020.05.11 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4358306 2020.05.11 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4358307 2020.05.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4358305 2020.05.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4358304 2020.05.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4358303 2020.05.11 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4358300 2020.05.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4358302 2020.05.11 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4358301 2020.05.11 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4358298 2020.05.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4358299 2020.05.11 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4358297 2020.05.11 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4358296 2020.05.11 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 8 4340699 2020.05.09 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4338398 2020.05.09 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4338399 2020.05.09 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4338397 2020.05.09 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4338396 2020.05.09 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4338415 2020.05.09 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4338414 2020.05.09 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4338413 2020.05.09 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4338412 2020.05.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4338411 2020.05.09 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 4338410 2020.05.09 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 4338409 2020.05.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4338408 2020.05.09 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4338407 2020.05.09 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4338406 2020.05.09 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 4338405 2020.05.09 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4338403 2020.05.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4338404 2020.05.09 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4338401 2020.05.09 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4338402 2020.05.09 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4338400 2020.05.09 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4338392 2020.05.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4338395 2020.05.09 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4338391 2020.05.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4338390 2020.05.09 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4338389 2020.05.09 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4338394 2020.05.09 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 4338388 2020.05.09 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4338387 2020.05.09 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 4338386 2020.05.09 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 4 4338385 2020.05.09 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 4338393 2020.05.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 4338384 2020.05.09 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 8 4338383 2020.05.09 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4338380 2020.05.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4338382 2020.05.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1100 4338381 2020.05.09 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 2 4326660 2020.05.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4322405 2020.05.06 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4322404 2020.05.06 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4322403 2020.05.06 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 4307222 2020.05.03 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 2 4304471 2020.05.03 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 4304469 2020.05.03 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 4304470 2020.05.03 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4304468 2020.05.03 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4304467 2020.05.03 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4304466 2020.05.03 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 4304465 2020.05.03 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4304463 2020.05.03 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4304464 2020.05.03 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 4304462 2020.05.03 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4304460 2020.05.03 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4304461 2020.05.03 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4304459 2020.05.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4304458 2020.05.03 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4304456 2020.05.03 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4304457 2020.05.03 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4304455 2020.05.03 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4304454 2020.05.03 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4304453 2020.05.03 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4304452 2020.05.03 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4304451 2020.05.03 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4290554 2020.05.02 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4290553 2020.05.02 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4290555 2020.05.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4290552 2020.05.02 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4290551 2020.05.02 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4290550 2020.05.02 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4290549 2020.05.02 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 3 4290548 2020.05.02 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4290547 2020.05.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4290545 2020.05.02 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4290546 2020.05.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4290544 2020.05.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4290543 2020.05.02 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4290542 2020.05.02 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4290541 2020.05.02 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4290540 2020.05.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4290539 2020.05.02 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 4290538 2020.05.02 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4290537 2020.05.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4290536 2020.05.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4290535 2020.05.02 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 4290534 2020.05.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4290533 2020.05.02 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4290532 2020.05.02 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4290531 2020.05.02 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4290528 2020.05.02 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4290530 2020.05.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4290529 2020.05.02 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4290526 2020.05.02 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4290527 2020.05.02 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4273240 2020.04.30 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 4273239 2020.04.30 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4273241 2020.04.30 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4273238 2020.04.30 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1200 4273236 2020.04.30 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 4273237 2020.04.30 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4273235 2020.04.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 4273229 2020.04.30 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 4273230 2020.04.30 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 26 4273228 2020.04.30 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4273227 2020.04.30 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4273234 2020.04.30 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4273231 2020.04.30 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 4273226 2020.04.30 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4273233 2020.04.30 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4273232 2020.04.30 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 6 4273225 2020.04.30 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4273223 2020.04.30 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 4273224 2020.04.30 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4273221 2020.04.30 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 4273222 2020.04.30 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 4273220 2020.04.30 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4270576 2020.04.24 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4270573 2020.04.23 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4270575 2020.04.23 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4270571 2020.04.23 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4270572 2020.04.23 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4270570 2020.04.23 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4270569 2020.04.23 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4270567 2020.04.23 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4270568 2020.04.23 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4270566 2020.04.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4270574 2020.04.23 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 4270565 2020.04.23 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4270564 2020.04.23 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4270562 2020.04.23 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4270563 2020.04.23 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1