Pełna lista obserwacji drużyny

Agnieszka Kosicka : Agnieszka Kosicka


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4667336 2020.08.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4667335 2020.08.02 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4667334 2020.08.02 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 4667333 2020.08.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 4667332 2020.08.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 4667384 2020.08.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 4667383 2020.08.02 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 4667382 2020.08.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 4667381 2020.08.02 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4667380 2020.08.02 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4667379 2020.08.02 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4667378 2020.08.02 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4667377 2020.08.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 4667376 2020.08.02 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 7 4667374 2020.08.02 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 4667375 2020.08.02 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 20 4667373 2020.08.02 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4667372 2020.08.02 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 4667371 2020.08.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4667370 2020.08.02 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4667369 2020.08.02 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4667368 2020.08.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 15 4667366 2020.08.02 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 4667367 2020.08.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 4667365 2020.08.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 4667362 2020.08.02 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 4667364 2020.08.02 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 10 4667363 2020.08.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 100 4667361 2020.08.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4667359 2020.08.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 4667356 2020.08.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4667355 2020.08.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4667353 2020.08.02 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4667350 2020.08.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 4667349 2020.08.02 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 4667347 2020.08.02 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4667345 2020.08.02 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4667360 2020.08.02 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 20 4667358 2020.08.02 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 4667357 2020.08.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4667354 2020.08.02 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4667351 2020.08.02 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4667352 2020.08.02 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4667348 2020.08.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4667346 2020.08.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 4667344 2020.08.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4667343 2020.08.02 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 6 4667342 2020.08.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 4667341 2020.08.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4667340 2020.08.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4667339 2020.08.02 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4667338 2020.08.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4667337 2020.08.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4664968 2020.08.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4664967 2020.08.01 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4664966 2020.08.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4664964 2020.08.01 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4664965 2020.08.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4663478 2020.08.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4663480 2020.08.01 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 4663476 2020.08.01 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 4663474 2020.08.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 6 4663479 2020.08.01 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4663473 2020.08.01 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 25 4663472 2020.08.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 15 4663470 2020.08.01 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 4663469 2020.08.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 4663477 2020.08.01 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 4663468 2020.08.01 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4663467 2020.08.01 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4663466 2020.08.01 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4663461 2020.07.31 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4663460 2020.07.31 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4663459 2020.07.31 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4663458 2020.07.31 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4663457 2020.07.31 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 4663455 2020.07.31 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4662003 2020.07.31 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4662004 2020.07.31 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4662002 2020.07.31 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4661999 2020.07.31 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4662005 2020.07.31 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4662000 2020.07.31 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4662001 2020.07.31 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4661998 2020.07.31 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4661997 2020.07.31 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4661996 2020.07.31 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4661995 2020.07.31 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4661994 2020.07.31 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 4661993 2020.07.31 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4661992 2020.07.31 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4661833 2020.07.30 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 4661832 2020.07.30 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 17 4661830 2020.07.30 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 4661831 2020.07.30 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4659949 2020.07.30 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4659948 2020.07.30 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4659951 2020.07.30 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4659947 2020.07.30 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4659946 2020.07.30 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4659945 2020.07.30 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4659950 2020.07.30 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4659943 2020.07.30 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 4659939 2020.07.30 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 4659942 2020.07.30 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 4659940 2020.07.30 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4659938 2020.07.30 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4659937 2020.07.30 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4659941 2020.07.30 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4658513 2020.07.29 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea 2 4658511 2020.07.29 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 4658512 2020.07.29 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 3 4658510 2020.07.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4658509 2020.07.29 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 15 4658508 2020.07.29 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 4658243 2020.07.29 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 3 4658241 2020.07.29 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 10 4658238 2020.07.29 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 5 4658236 2020.07.29 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 4658234 2020.07.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 4658233 2020.07.29 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 4658231 2020.07.29 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 50 4658228 2020.07.29 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 4658226 2020.07.29 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 4658224 2020.07.29 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 4658222 2020.07.29 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 10 4658264 2020.07.29 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 5 4658263 2020.07.29 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 30 4658262 2020.07.29 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 50 4658261 2020.07.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 500 4658260 2020.07.29 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 200 4658257 2020.07.29 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 50 4658256 2020.07.29 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 300 4658258 2020.07.29 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 100 4658254 2020.07.29 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4658252 2020.07.29 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4658249 2020.07.29 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 4658248 2020.07.29 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4658246 2020.07.29 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 4658245 2020.07.29 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 4658253 2020.07.29 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4658251 2020.07.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 4658250 2020.07.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4658247 2020.07.29 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 5 4658244 2020.07.29 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4658242 2020.07.29 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 4658240 2020.07.29 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4658239 2020.07.29 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4658237 2020.07.29 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 4658235 2020.07.29 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 4658232 2020.07.29 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4658229 2020.07.29 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4658230 2020.07.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 4658225 2020.07.29 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4658223 2020.07.29 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4657511 2020.07.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 10 4657510 2020.07.28 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 4657508 2020.07.28 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4657509 2020.07.28 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 5 4657507 2020.07.28 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 4657505 2020.07.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 4657503 2020.07.28 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4657504 2020.07.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 4657500 2020.07.28 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 4657498 2020.07.28 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 8 4657501 2020.07.28 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 4657496 2020.07.28 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4657495 2020.07.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4657494 2020.07.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 4657497 2020.07.28 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4657499 2020.07.28 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4657493 2020.07.28 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4657492 2020.07.28 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4657487 2020.07.28 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 4 4657486 2020.07.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4657491 2020.07.28 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 4657489 2020.07.28 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 4657485 2020.07.28 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 4657490 2020.07.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 4657483 2020.07.28 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 20 4657488 2020.07.28 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4657480 2020.07.28 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 4657482 2020.07.28 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 4657481 2020.07.28 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4657476 2020.07.28 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4657477 2020.07.28 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 4657478 2020.07.28 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4654791 2020.07.27 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 4 4654789 2020.07.27 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 4654788 2020.07.27 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 4654790 2020.07.27 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4654787 2020.07.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 4654786 2020.07.27 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 4654823 2020.07.27 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 4654822 2020.07.27 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 4654821 2020.07.27 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4654820 2020.07.27 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4654819 2020.07.27 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4654817 2020.07.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4654815 2020.07.27 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4654816 2020.07.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4654814 2020.07.27 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4654818 2020.07.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4654813 2020.07.27 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4654812 2020.07.27 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 4654811 2020.07.27 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4654810 2020.07.27 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4654808 2020.07.27 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 4654807 2020.07.27 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4654806 2020.07.27 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4654805 2020.07.27 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4654804 2020.07.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 4654803 2020.07.27 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4654802 2020.07.27 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4654801 2020.07.27 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4654800 2020.07.27 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4654799 2020.07.27 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4654798 2020.07.27 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4654797 2020.07.27 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 4654796 2020.07.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 4654795 2020.07.27 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 4654794 2020.07.27 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4652782 2020.07.26 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4652781 2020.07.26 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4652780 2020.07.26 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4652778 2020.07.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4652776 2020.07.26 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 13 4652777 2020.07.26 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4652775 2020.07.26 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4652774 2020.07.26 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 4652773 2020.07.26 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 4652771 2020.07.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4652770 2020.07.26 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4652769 2020.07.26 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4652768 2020.07.26 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4652767 2020.07.26 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4652766 2020.07.26 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4652765 2020.07.26 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4652764 2020.07.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 4652763 2020.07.26 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4652762 2020.07.26 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4652761 2020.07.26 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4652760 2020.07.26 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4652759 2020.07.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4652798 2020.07.26 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4652795 2020.07.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4652797 2020.07.26 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 10 4652796 2020.07.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 4652794 2020.07.26 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4652793 2020.07.26 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 50 4652791 2020.07.26 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 300 4652792 2020.07.26 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 4652790 2020.07.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4652789 2020.07.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4652788 2020.07.26 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4652787 2020.07.26 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4652786 2020.07.26 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4652785 2020.07.26 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4652784 2020.07.26 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4652783 2020.07.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4649865 2020.07.25 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4649864 2020.07.25 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 4649862 2020.07.25 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4649863 2020.07.25 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4649860 2020.07.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4649859 2020.07.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4649858 2020.07.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 9 4649854 2020.07.25 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4649853 2020.07.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4649852 2020.07.25 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4649857 2020.07.25 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4649856 2020.07.25 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4649855 2020.07.25 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4649851 2020.07.25 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 4649850 2020.07.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4649849 2020.07.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 4649848 2020.07.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4649847 2020.07.25 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4649846 2020.07.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4649845 2020.07.25 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4649843 2020.07.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4649844 2020.07.25 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4649842 2020.07.25 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4642602 2020.07.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4642601 2020.07.22 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4642600 2020.07.22 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4642597 2020.07.22 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 4642596 2020.07.22 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 4 4642599 2020.07.22 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4642595 2020.07.22 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4642598 2020.07.22 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4642594 2020.07.22 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4642593 2020.07.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4642592 2020.07.22 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 4642590 2020.07.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4642588 2020.07.22 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 4642589 2020.07.22 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 4642587 2020.07.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4642586 2020.07.22 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4642585 2020.07.22 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4642584 2020.07.22 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4641154 2020.07.20 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4641152 2020.07.20 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4641151 2020.07.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 4641150 2020.07.20 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4641153 2020.07.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4641147 2020.07.20 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4641149 2020.07.20 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4641148 2020.07.20 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4641145 2020.07.20 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4641146 2020.07.20 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4641143 2020.07.20 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4641142 2020.07.20 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4641144 2020.07.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4641140 2020.07.20 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4641141 2020.07.20 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4641139 2020.07.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 4641136 2020.07.20 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 4641137 2020.07.20 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4641135 2020.07.20 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4641134 2020.07.20 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4641133 2020.07.20 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4641132 2020.07.20 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4641129 2020.07.20 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4641131 2020.07.20 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4641130 2020.07.20 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4641128 2020.07.20 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4641124 2020.07.20 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4641123 2020.07.20 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4641125 2020.07.20 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 4641126 2020.07.20 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4635844 2020.07.19 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4635823 2020.07.19 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 4635839 2020.07.19 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4635821 2020.07.19 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4635820 2020.07.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 4635812 2020.07.19 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4635811 2020.07.19 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 4635810 2020.07.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4635806 2020.07.19 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 4635808 2020.07.19 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4635802 2020.07.19 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4635799 2020.07.19 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4635800 2020.07.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4635801 2020.07.19 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4635798 2020.07.19 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4635796 2020.07.19 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4635797 2020.07.19 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 4635795 2020.07.19 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4635794 2020.07.19 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4635793 2020.07.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 4635792 2020.07.19 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 4635790 2020.07.19 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 4635791 2020.07.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 4635789 2020.07.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 4635788 2020.07.19 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 20 4635787 2020.07.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4635847 2020.07.19 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4635846 2020.07.19 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4635842 2020.07.19 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4635841 2020.07.19 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4635840 2020.07.19 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4635838 2020.07.19 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4635837 2020.07.19 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4635836 2020.07.19 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 4635779 2020.07.19 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4635778 2020.07.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4635776 2020.07.19 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4635775 2020.07.19 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 4635777 2020.07.19 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 4635774 2020.07.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 500 4635772 2020.07.19 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 4635773 2020.07.19 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4635771 2020.07.19 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 4632500 2020.07.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4632501 2020.07.18 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 4632499 2020.07.18 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4632498 2020.07.18 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4632497 2020.07.18 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 4632496 2020.07.18 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4632495 2020.07.18 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4632494 2020.07.18 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4632492 2020.07.18 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4632493 2020.07.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4632516 2020.07.18 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4632517 2020.07.18 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 4632515 2020.07.18 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4632514 2020.07.18 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4632512 2020.07.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4632511 2020.07.18 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4632510 2020.07.18 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4632513 2020.07.18 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4632509 2020.07.18 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4632508 2020.07.18 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4632507 2020.07.18 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4632506 2020.07.18 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4632505 2020.07.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4632502 2020.07.18 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 3 4632503 2020.07.18 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4632504 2020.07.18 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4630576 2020.07.17 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4627878 2020.07.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4627877 2020.07.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4627875 2020.07.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4627876 2020.07.16 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4627871 2020.07.16 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 100 4627874 2020.07.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4627873 2020.07.16 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4627869 2020.07.16 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4627870 2020.07.16 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4627872 2020.07.16 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 4627868 2020.07.16 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4627867 2020.07.16 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4627866 2020.07.16 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4627864 2020.07.16 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4627865 2020.07.16 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 4627862 2020.07.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 4627861 2020.07.16 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 4627863 2020.07.16 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4627857 2020.07.16 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4627859 2020.07.16 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 4627856 2020.07.16 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50 4627858 2020.07.16 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4627860 2020.07.16 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 3 4627854 2020.07.16 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 10 4627855 2020.07.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4627852 2020.07.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 4627853 2020.07.16 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 4627851 2020.07.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 50 4627850 2020.07.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 4627849 2020.07.16 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4627848 2020.07.16 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 22 4627847 2020.07.16 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 500 4627844 2020.07.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4627845 2020.07.16 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4627843 2020.07.16 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4627842 2020.07.16 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 4627841 2020.07.16 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4627743 2020.07.16 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4627742 2020.07.16 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4627741 2020.07.16 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4627740 2020.07.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4627739 2020.07.16 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 12 4627738 2020.07.16 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 4627737 2020.07.16 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4627736 2020.07.16 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 4627735 2020.07.16 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 4627734 2020.07.16 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 4627733 2020.07.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 4627732 2020.07.16 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4627731 2020.07.16 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4627762 2020.07.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4627761 2020.07.16 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 4627760 2020.07.16 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 500 4627759 2020.07.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 4627758 2020.07.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4627757 2020.07.16 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4627756 2020.07.16 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 4627755 2020.07.16 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4627753 2020.07.16 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4627752 2020.07.16 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 4627750 2020.07.16 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 4627748 2020.07.16 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4627751 2020.07.16 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 4627747 2020.07.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4627730 2020.07.16 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 4627729 2020.07.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4627728 2020.07.16 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 4627727 2020.07.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4627726 2020.07.16 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4627724 2020.07.16 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4627725 2020.07.16 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 4627722 2020.07.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4627720 2020.07.16 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4627718 2020.07.16 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4627719 2020.07.16 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4627715 2020.07.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 4627717 2020.07.16 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4627716 2020.07.16 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 4627714 2020.07.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4627711 2020.07.16 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4627713 2020.07.16 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4627707 2020.07.16 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4627706 2020.07.16 mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 4627705 2020.07.16 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4627710 2020.07.16 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 5 4627708 2020.07.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4627703 2020.07.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4627704 2020.07.16 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 4627712 2020.07.16 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 4627701 2020.07.16 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4627700 2020.07.16 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 20 4627702 2020.07.16 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4627699 2020.07.16 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4626023 2020.07.15 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4626024 2020.07.15 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4626025 2020.07.15 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4626022 2020.07.15 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4626021 2020.07.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4626020 2020.07.15 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4626019 2020.07.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4626018 2020.07.15 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 4626017 2020.07.15 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4626016 2020.07.15 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 4626015 2020.07.15 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 50 4626014 2020.07.15 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4626011 2020.07.15 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4626013 2020.07.15 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4626012 2020.07.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4622950 2020.07.14 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 4622949 2020.07.14 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 4622948 2020.07.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4622947 2020.07.14 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4622946 2020.07.14 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4622944 2020.07.14 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4622945 2020.07.14 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4622943 2020.07.14 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4622942 2020.07.14 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4622941 2020.07.14 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4622939 2020.07.14 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4622940 2020.07.14 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 5 4622935 2020.07.14 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4622934 2020.07.14 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4622937 2020.07.14 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4622936 2020.07.14 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4622933 2020.07.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4622932 2020.07.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4622931 2020.07.14 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4622930 2020.07.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4617982 2020.07.12 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4617973 2020.07.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4617977 2020.07.12 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4617968 2020.07.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4617970 2020.07.12 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 4617969 2020.07.12 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4617965 2020.07.12 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 8 4617966 2020.07.12 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4617964 2020.07.12 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4617959 2020.07.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4617958 2020.07.12 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 4617955 2020.07.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4617930 2020.07.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4617931 2020.07.12 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4617929 2020.07.12 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 4617928 2020.07.12 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4617926 2020.07.12 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4617927 2020.07.12 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4617925 2020.07.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4617923 2020.07.12 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 3 4617924 2020.07.12 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4617922 2020.07.12 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 5 4617921 2020.07.12 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4617919 2020.07.12 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4617920 2020.07.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 4617917 2020.07.12 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4617918 2020.07.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4617916 2020.07.12 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4617980 2020.07.12 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4617979 2020.07.12 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4617978 2020.07.12 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4617976 2020.07.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4617975 2020.07.12 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4617981 2020.07.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4617974 2020.07.12 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4617972 2020.07.12 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 4617971 2020.07.12 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 4617967 2020.07.12 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 5 4617962 2020.07.12 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 50 4617963 2020.07.12 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4617961 2020.07.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 4617960 2020.07.12 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4617956 2020.07.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 4617947 2020.07.12 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4617946 2020.07.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4617944 2020.07.12 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4617943 2020.07.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4617945 2020.07.12 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 4617942 2020.07.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4617940 2020.07.12 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 4 4617938 2020.07.12 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 4617941 2020.07.12 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4617939 2020.07.12 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4617937 2020.07.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4617936 2020.07.12 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 4617935 2020.07.12 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 4617934 2020.07.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 4617932 2020.07.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 5 4617933 2020.07.12 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 4617912 2020.07.12 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 30 4617915 2020.07.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4617913 2020.07.12 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 4617908 2020.07.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4617914 2020.07.12 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 4617911 2020.07.12 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 4617909 2020.07.12 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4617907 2020.07.12 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 50 4617910 2020.07.12 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4617904 2020.07.12 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4617905 2020.07.12 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 4617900 2020.07.12 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 4617906 2020.07.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4617901 2020.07.12 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4617902 2020.07.12 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4617903 2020.07.12 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 15 4615372 2020.07.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4615371 2020.07.11 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4615370 2020.07.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 7 4615369 2020.07.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4615368 2020.07.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4615367 2020.07.11 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4615366 2020.07.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4615365 2020.07.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4615364 2020.07.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4615363 2020.07.11 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4615362 2020.07.11 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4615361 2020.07.11 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 4615359 2020.07.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4615360 2020.07.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 4615358 2020.07.11 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 4615357 2020.07.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4615404 2020.07.11 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 50 4615403 2020.07.11 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 4615402 2020.07.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 50 4615401 2020.07.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4615397 2020.07.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 7 4615396 2020.07.11 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 4615394 2020.07.11 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 4615395 2020.07.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 4615393 2020.07.11 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4615390 2020.07.11 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4615388 2020.07.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 7 4615386 2020.07.11 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 4615384 2020.07.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 4615400 2020.07.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 4615383 2020.07.11 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 4615387 2020.07.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 50 4615392 2020.07.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 70 4615389 2020.07.11 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4615398 2020.07.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4615391 2020.07.11 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4615399 2020.07.11 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4615381 2020.07.11 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4615382 2020.07.11 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4615379 2020.07.11 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4615378 2020.07.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 4615380 2020.07.11 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4615376 2020.07.11 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4615377 2020.07.11 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4615375 2020.07.11 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4615374 2020.07.11 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4615373 2020.07.11 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4615356 2020.07.11 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4615353 2020.07.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4615355 2020.07.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 4615354 2020.07.11 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 50 4615352 2020.07.11 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4615350 2020.07.11 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4615348 2020.07.11 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 5 4615347 2020.07.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 4615346 2020.07.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 4615345 2020.07.11 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 4615344 2020.07.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4615343 2020.07.11 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 4615342 2020.07.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 4615341 2020.07.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 4615340 2020.07.11 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 20 4615335 2020.07.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 4615336 2020.07.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4615334 2020.07.11 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 4615338 2020.07.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 4615332 2020.07.11 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4615339 2020.07.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 4615337 2020.07.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 20 4615331 2020.07.11 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 4615333 2020.07.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4615330 2020.07.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4615329 2020.07.11 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4615328 2020.07.11 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4615326 2020.07.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4615327 2020.07.11 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 4615325 2020.07.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 4612059 2020.07.10 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 20 4612060 2020.07.10 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 4612057 2020.07.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 4612058 2020.07.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 4612046 2020.07.10 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 4612044 2020.07.10 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 3 4612040 2020.07.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4612041 2020.07.10 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4612038 2020.07.10 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 4612035 2020.07.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4612048 2020.07.10 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4612027 2020.07.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 4612029 2020.07.10 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 4612024 2020.07.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 4612022 2020.07.10 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4612015 2020.07.10 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4612017 2020.07.10 mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 4 4612013 2020.07.10 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4612011 2020.07.10 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4612053 2020.07.10 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4612056 2020.07.10 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4612049 2020.07.10 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4612047 2020.07.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4612050 2020.07.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4612034 2020.07.10 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4612031 2020.07.10 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4612030 2020.07.10 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4612025 2020.07.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 20 4612020 2020.07.10 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4612010 2020.07.10 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 4 4612009 2020.07.10 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4612016 2020.07.10 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 4612055 2020.07.10 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 4612054 2020.07.10 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 150 4612045 2020.07.10 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4612043 2020.07.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4612052 2020.07.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4612039 2020.07.10 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4612037 2020.07.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4612036 2020.07.10 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 4612051 2020.07.10 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4612032 2020.07.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4612028 2020.07.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4612026 2020.07.10 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4612023 2020.07.10 mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 4612021 2020.07.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4612018 2020.07.10 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4612014 2020.07.10 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4612008 2020.07.10 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4612006 2020.07.10 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4612007 2020.07.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 4612004 2020.07.10 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 4612005 2020.07.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 30 4612003 2020.07.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 4612002 2020.07.10 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 4611999 2020.07.10 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4612000 2020.07.10 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4612001 2020.07.10 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4611998 2020.07.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4611997 2020.07.10 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4611996 2020.07.10 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4611994 2020.07.10 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4611995 2020.07.10 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4611993 2020.07.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4611990 2020.07.10 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 4611989 2020.07.10 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 4611992 2020.07.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4611987 2020.07.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4611988 2020.07.10 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 4611986 2020.07.10 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4611983 2020.07.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4611991 2020.07.10 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4611985 2020.07.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4611981 2020.07.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4611984 2020.07.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4611978 2020.07.10 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4611979 2020.07.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4611980 2020.07.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4611977 2020.07.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 4605933 2020.07.08 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 10 4605932 2020.07.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 4605929 2020.07.08 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 50 4605930 2020.07.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4605928 2020.07.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4605926 2020.07.08 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4605931 2020.07.08 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4605925 2020.07.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4605922 2020.07.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4605924 2020.07.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4605923 2020.07.08 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4605920 2020.07.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 4605919 2020.07.08 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 4605921 2020.07.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4605918 2020.07.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 4603164 2020.07.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4603162 2020.07.07 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4603163 2020.07.07 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4603161 2020.07.07 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 4603160 2020.07.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 4603157 2020.07.07 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4603159 2020.07.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4603158 2020.07.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 4603153 2020.07.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4603154 2020.07.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4603152 2020.07.07 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4603155 2020.07.07 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4603156 2020.07.07 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 4597651 2020.07.05 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4597643 2020.07.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 4597637 2020.07.05 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4597636 2020.07.05 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 3 4597633 2020.07.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4597647 2020.07.05 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4597632 2020.07.05 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4597630 2020.07.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4597629 2020.07.05 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 4597627 2020.07.05 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4597625 2020.07.05 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4597626 2020.07.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4597679 2020.07.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4597678 2020.07.05 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4597675 2020.07.05 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4597672 2020.07.05 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4597686 2020.07.05 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4597680 2020.07.05 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4597681 2020.07.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4597684 2020.07.05 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4597665 2020.07.05 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4597683 2020.07.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4597660 2020.07.05 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 4597671 2020.07.05 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4597662 2020.07.05 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4597658 2020.07.05 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4597663 2020.07.05 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4597657 2020.07.05 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4597652 2020.07.05 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4597650 2020.07.05 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4597646 2020.07.05 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4597653 2020.07.05 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 4597644 2020.07.05 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 4597649 2020.07.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 4597642 2020.07.05 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 4597648 2020.07.05 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4597645 2020.07.05 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4597635 2020.07.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4597634 2020.07.05 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4597631 2020.07.05 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4597639 2020.07.05 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4597628 2020.07.05 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4597677 2020.07.05 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4597676 2020.07.05 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4597668 2020.07.05 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4597669 2020.07.05 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4597682 2020.07.05 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4597685 2020.07.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4597666 2020.07.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 4597664 2020.07.05 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 7 4597673 2020.07.05 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 4597674 2020.07.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 4597661 2020.07.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 5 4597670 2020.07.05 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 4597659 2020.07.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4597656 2020.07.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4597655 2020.07.05 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4597624 2020.07.05 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4597622 2020.07.05 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4597621 2020.07.05 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 4597623 2020.07.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4597620 2020.07.05 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4597619 2020.07.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4597618 2020.07.05 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4597616 2020.07.05 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4597617 2020.07.05 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4597615 2020.07.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4597611 2020.07.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4597613 2020.07.05 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4597612 2020.07.05 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4597610 2020.07.05 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4597609 2020.07.05 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4597607 2020.07.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4597606 2020.07.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 4597604 2020.07.05 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 4597605 2020.07.05 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4597602 2020.07.05 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4597608 2020.07.05 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4597603 2020.07.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4597600 2020.07.05 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4597599 2020.07.05 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4597595 2020.07.05 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 3 4597596 2020.07.05 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4597597 2020.07.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4597594 2020.07.05 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4597598 2020.07.05 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4594057 2020.07.04 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 50 4594058 2020.07.04 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4594059 2020.07.04 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4593212 2020.07.04 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4591378 2020.07.03 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4590377 2020.07.03 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4590375 2020.07.03 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4590373 2020.07.03 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4590376 2020.07.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 4590374 2020.07.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4590372 2020.07.03 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4590371 2020.07.03 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4590370 2020.07.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4590369 2020.07.03 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4590368 2020.07.03 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 4590367 2020.07.03 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4590366 2020.07.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4590365 2020.07.03 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4590363 2020.07.03 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4590362 2020.07.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4590364 2020.07.03 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4590361 2020.07.03 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4590360 2020.07.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4590359 2020.07.03 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4590358 2020.07.03 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4590357 2020.07.03 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4590355 2020.07.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4590354 2020.07.03 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 4590353 2020.07.03 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4590352 2020.07.03 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4590351 2020.07.03 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4590350 2020.07.03 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4590349 2020.07.03 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4588105 2020.07.02 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4588103 2020.07.02 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4588104 2020.07.02 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4588100 2020.07.02 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4588101 2020.07.02 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4588102 2020.07.02 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4588099 2020.07.02 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4588098 2020.07.02 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4588122 2020.07.02 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4588123 2020.07.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4588121 2020.07.02 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4588119 2020.07.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4588117 2020.07.02 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4588116 2020.07.02 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 3 4588115 2020.07.02 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4588114 2020.07.02 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4588113 2020.07.02 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4588111 2020.07.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4588112 2020.07.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4588110 2020.07.02 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4588109 2020.07.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4588108 2020.07.02 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4588097 2020.07.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4588091 2020.07.02 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 3 4588096 2020.07.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4588095 2020.07.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4588094 2020.07.02 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4588090 2020.07.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4588092 2020.07.02 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 4588093 2020.07.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4588089 2020.07.02 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4588088 2020.07.02 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4588087 2020.07.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4588084 2020.07.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 4588085 2020.07.02 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4588082 2020.07.02 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4588083 2020.07.02 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4588086 2020.07.02 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4580167 2020.06.29 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4580166 2020.06.29 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4580165 2020.06.29 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4580163 2020.06.29 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4580161 2020.06.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 4580162 2020.06.29 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4580160 2020.06.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 4580159 2020.06.29 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4580158 2020.06.29 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4580183 2020.06.29 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4580182 2020.06.29 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 4 4580180 2020.06.29 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4580181 2020.06.29 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 4580179 2020.06.29 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4580178 2020.06.29 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4580177 2020.06.29 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4580176 2020.06.29 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4580175 2020.06.29 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4580174 2020.06.29 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4580173 2020.06.29 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4580172 2020.06.29 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4580171 2020.06.29 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4580170 2020.06.29 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4580169 2020.06.29 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4580168 2020.06.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4580156 2020.06.29 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4580149 2020.06.29 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 2 4580157 2020.06.29 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4580153 2020.06.29 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4580155 2020.06.29 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4580154 2020.06.29 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4580148 2020.06.29 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4580152 2020.06.29 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4580147 2020.06.29 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4580146 2020.06.29 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4580151 2020.06.29 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4580150 2020.06.29 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4580144 2020.06.29 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4580145 2020.06.29 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4580143 2020.06.29 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 4580142 2020.06.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4577668 2020.06.28 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4577666 2020.06.28 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4579771 2020.06.28 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4579763 2020.06.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 8 4579769 2020.06.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 4579765 2020.06.28 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4579767 2020.06.28 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 15 4579768 2020.06.28 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 4579764 2020.06.28 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 20 4579770 2020.06.28 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 4579766 2020.06.28 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 4577667 2020.06.28 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4577665 2020.06.28 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4577664 2020.06.28 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 4579772 2020.06.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 4577663 2020.06.28 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 5 4577662 2020.06.28 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4577684 2020.06.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4577683 2020.06.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 6 4577682 2020.06.28 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4577681 2020.06.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4577680 2020.06.28 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4577679 2020.06.28 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4577678 2020.06.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4577677 2020.06.28 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 4577676 2020.06.28 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4577675 2020.06.28 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4577673 2020.06.28 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 4577674 2020.06.28 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4577672 2020.06.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 4577671 2020.06.28 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4577670 2020.06.28 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4577669 2020.06.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 50 4577660 2020.06.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 4577657 2020.06.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 4577661 2020.06.28 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4577656 2020.06.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4577654 2020.06.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4577655 2020.06.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4577653 2020.06.28 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 4577652 2020.06.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4577650 2020.06.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4577649 2020.06.28 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4577651 2020.06.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 4577648 2020.06.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4577647 2020.06.28 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4577646 2020.06.28 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4574507 2020.06.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4574506 2020.06.27 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4574505 2020.06.27 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 4574504 2020.06.27 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4574501 2020.06.27 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4574500 2020.06.27 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 4574497 2020.06.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4574499 2020.06.27 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4574496 2020.06.27 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 4574493 2020.06.27 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4574498 2020.06.27 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 10 4574491 2020.06.27 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4574492 2020.06.27 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4574495 2020.06.27 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4574488 2020.06.27 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4574490 2020.06.27 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4574489 2020.06.27 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4574486 2020.06.27 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4574485 2020.06.27 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 4574484 2020.06.27 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 4574483 2020.06.27 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4574482 2020.06.27 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4574481 2020.06.27 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4574477 2020.06.27 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4574478 2020.06.27 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4574475 2020.06.27 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 4574476 2020.06.27 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4574474 2020.06.27 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4574479 2020.06.27 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4574473 2020.06.27 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4574472 2020.06.27 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4574471 2020.06.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4574468 2020.06.27 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4574469 2020.06.27 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4574470 2020.06.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4572313 2020.06.26 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4572311 2020.06.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4572309 2020.06.26 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4572308 2020.06.26 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4572312 2020.06.26 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4572310 2020.06.26 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 4567860 2020.06.25 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4567859 2020.06.25 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4567858 2020.06.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4567856 2020.06.25 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4567854 2020.06.25 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4567855 2020.06.25 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4567853 2020.06.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4567852 2020.06.25 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4567851 2020.06.25 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4567850 2020.06.25 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4567849 2020.06.25 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 4567848 2020.06.25 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 4567847 2020.06.25 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4567845 2020.06.25 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4567846 2020.06.25 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4567844 2020.06.25 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 3 4567842 2020.06.25 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4567843 2020.06.25 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4567841 2020.06.25 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4567840 2020.06.25 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4567839 2020.06.25 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4567838 2020.06.25 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4567837 2020.06.25 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4567836 2020.06.25 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 4567834 2020.06.25 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4567833 2020.06.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4567828 2020.06.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4567835 2020.06.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4567824 2020.06.25 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 4567832 2020.06.25 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4567829 2020.06.25 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4567823 2020.06.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 4567830 2020.06.25 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4567826 2020.06.25 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4567827 2020.06.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4567821 2020.06.25 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 2 4567825 2020.06.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4567822 2020.06.25 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4567820 2020.06.25 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4562173 2020.06.23 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4562171 2020.06.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 4562175 2020.06.23 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4562176 2020.06.23 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4562174 2020.06.23 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 3 4562172 2020.06.23 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4562168 2020.06.23 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4562170 2020.06.23 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4562167 2020.06.23 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4562169 2020.06.23 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4562160 2020.06.23 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4562164 2020.06.23 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4562166 2020.06.23 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4562165 2020.06.23 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4562159 2020.06.23 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4562163 2020.06.23 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4562162 2020.06.23 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 4 4562161 2020.06.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 4562156 2020.06.23 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4562157 2020.06.23 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4562158 2020.06.23 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4562155 2020.06.23 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4559725 2020.06.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4559723 2020.06.22 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4559720 2020.06.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4559721 2020.06.22 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1