Pełna lista obserwacji drużyny

Jarosław Mydlak : Jarosław Mydlak


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 4940127 2020.11.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 4940126 2020.11.22 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 4940125 2020.11.22 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4940124 2020.11.22 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 46 4939744 2020.11.22 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 4939743 2020.11.22 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 4939742 2020.11.22 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 4939741 2020.11.22 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 30 4939740 2020.11.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 80 4939739 2020.11.22 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 4939737 2020.11.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 500 4939738 2020.11.22 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 40 4939733 2020.11.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 4939732 2020.11.22 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4939731 2020.11.22 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 2 4939730 2020.11.22 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 50 4939729 2020.11.22 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 13 4939728 2020.11.22 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 4939727 2020.11.22 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 81 4939726 2020.11.22 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4939725 2020.11.22 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4939723 2020.11.22 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4939724 2020.11.22 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 100 4933011 2020.11.20 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4932893 2020.11.20 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 8 4932892 2020.11.20 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4932891 2020.11.20 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 4932890 2020.11.19 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4932888 2020.11.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4932889 2020.11.18 mapa
bardzo rzadki górniczek, Eremophila alpestris 2 4929735 2020.11.18 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 9 4929734 2020.11.18 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 4929733 2020.11.18 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 8 4929732 2020.11.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4928723 2020.11.17 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4928724 2020.11.17 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4928722 2020.11.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4928721 2020.11.17 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 4928720 2020.11.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 4928719 2020.11.17 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 48 4928718 2020.11.17 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 4928716 2020.11.17 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 2 4928717 2020.11.17 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 4928715 2020.11.17 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 4928714 2020.11.17 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4928713 2020.11.17 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4928649 2020.11.17 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4928281 2020.11.17 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4928280 2020.11.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4928279 2020.11.17 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 4928117 2020.11.17 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 25 4928114 2020.11.17 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 50 4928113 2020.11.17 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 30 4928112 2020.11.17 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 150 4928111 2020.11.17 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 4928110 2020.11.17 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 36 4928109 2020.11.17 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 200 4928108 2020.11.17 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 100 4926875 2020.11.16 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 150 4926843 2020.11.16 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4926842 2020.11.16 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4926258 2020.11.16 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4926259 2020.11.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4926257 2020.11.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4926256 2020.11.16 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4926255 2020.11.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4926143 2020.11.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 4926142 2020.11.16 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 4926144 2020.11.16 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 4926140 2020.11.16 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 30 4926138 2020.11.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 4926137 2020.11.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 75 4926139 2020.11.16 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 4926141 2020.11.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 150 4926135 2020.11.16 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4926134 2020.11.16 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 4926136 2020.11.16 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 4 4926132 2020.11.16 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 23 4926133 2020.11.16 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 100 4926131 2020.11.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4926130 2020.11.16 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 4 4926129 2020.11.16 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4926128 2020.11.16 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 2 4926127 2020.11.16 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 4926124 2020.11.16 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 120 4926126 2020.11.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 4926123 2020.11.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 8 4926122 2020.11.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4926121 2020.11.16 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 4926119 2020.11.16 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4926118 2020.11.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 4926120 2020.11.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 4926116 2020.11.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 4926117 2020.11.16 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4926115 2020.11.16 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4926113 2020.11.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4926114 2020.11.16 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4926111 2020.11.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4926112 2020.11.16 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 300 4925888 2020.11.16 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4922579 2020.11.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 50 4922578 2020.11.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 4922577 2020.11.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 15 4922575 2020.11.15 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 4922574 2020.11.15 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4922576 2020.11.15 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 600 4922573 2020.11.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 300 4922572 2020.11.15 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 100 4922571 2020.11.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 500 4922570 2020.11.15 mapa
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala 1 4921684 2020.11.15 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 4919618 2020.11.14 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 4919616 2020.11.14 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 14 4919615 2020.11.14 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 30 4919617 2020.11.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4919614 2020.11.14 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 15 4919611 2020.11.14 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 4919612 2020.11.14 mapa
bardzo rzadki czajka towarzyska, Vanellus gregarius 1 4919610 2020.11.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 50 4919608 2020.11.14 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 10 4919609 2020.11.14 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1000 4919613 2020.11.14 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1500 4919604 2020.11.14 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 4919607 2020.11.14 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 4919606 2020.11.14 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4919605 2020.11.14 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 50 4919603 2020.11.14 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 30 4919602 2020.11.14 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 18 4919599 2020.11.14 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 10 4919601 2020.11.14 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 4919600 2020.11.14 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 40 4917815 2020.11.14 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 2 4917814 2020.11.14 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 100 4917813 2020.11.14 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus 1 4917812 2020.11.14 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 21 4913902 2020.11.12 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 4908498 2020.11.10 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 4908405 2020.11.10 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4908320 2020.11.10 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4908173 2020.11.10 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 35 4908170 2020.11.10 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 50 4915783 2020.11.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4907898 2020.11.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 16 4907899 2020.11.08 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4902647 2020.11.08 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4902644 2020.11.08 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 4902643 2020.11.08 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 15 4902642 2020.11.08 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 2 4902640 2020.11.08 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 4902641 2020.11.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4902639 2020.11.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 4902638 2020.11.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4902637 2020.11.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 4902636 2020.11.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4902634 2020.11.08 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4902633 2020.11.08 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 4902635 2020.11.08 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 19 4902632 2020.11.08 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 11 4902629 2020.11.08 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 25 4902631 2020.11.08 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 17 4902628 2020.11.08 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 4902630 2020.11.08 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 10 4902627 2020.11.08 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 20 4901981 2020.11.08 mapa
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 5 4901980 2020.11.08 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 15 4901979 2020.11.08 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 4900912 2020.11.07 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4900910 2020.11.07 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4900911 2020.11.07 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 5 4900909 2020.11.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4900908 2020.11.07 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 20 4900907 2020.11.07 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 9 4900906 2020.11.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4900904 2020.11.07 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4900903 2020.11.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 60 4900902 2020.11.07 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 20 4900905 2020.11.07 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4898936 2020.11.07 mapa
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 20 4898938 2020.11.07 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 100 4898937 2020.11.07 mapa
bardzo rzadki czeczotka tundrowa, Acanthis hornemanni 1 4898934 2020.11.07 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 1 4901337 2020.11.07 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 50 4898933 2020.11.05 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 20 4894660 2020.11.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4894661 2020.11.04 mapa
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 10 4894659 2020.11.04 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 40 4894657 2020.11.04 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4894658 2020.11.04 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 8 4894656 2020.11.04 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4894655 2020.11.04 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 4894654 2020.11.04 mapa
bardzo rzadki czeczotka tundrowa, Acanthis hornemanni 1 4895294 2020.11.04 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4892728 2020.11.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 4891572 2020.11.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 4891571 2020.11.02 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 30 4891568 2020.11.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 6 4891569 2020.11.02 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4891567 2020.11.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 4891566 2020.11.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 4891563 2020.11.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 400 4891564 2020.11.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 15 4891570 2020.11.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 4891562 2020.11.02 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4891565 2020.11.02 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 400 4891560 2020.11.02 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 4891559 2020.11.02 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 50 4891561 2020.11.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 107 4891558 2020.11.02 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 24 4891557 2020.11.02 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 6 4891556 2020.11.02 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4891555 2020.11.02 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 4891430 2020.11.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4891429 2020.11.02 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 50 4891431 2020.11.02 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 20 4891428 2020.11.02 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4891427 2020.11.02 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 7 4891425 2020.11.02 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 150 4891426 2020.11.02 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 600 4891424 2020.11.02 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 8 4891423 2020.11.02 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 4891421 2020.11.02 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 4891422 2020.11.02 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 4891420 2020.11.02 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4891419 2020.11.02 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 15 4891418 2020.11.02 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4891417 2020.11.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 400 4891415 2020.11.02 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 4891414 2020.11.02 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 11 4891413 2020.11.02 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4891412 2020.11.02 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 13 4891416 2020.11.02 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4891409 2020.11.02 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 4891411 2020.11.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 100 4891410 2020.11.02 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4891408 2020.11.02 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4891407 2020.11.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4891406 2020.11.02 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 3 4891404 2020.11.02 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 4891402 2020.11.02 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 40 4891405 2020.11.02 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 4891403 2020.11.02 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4891401 2020.11.02 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 5 4886545 2020.11.01 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4886544 2020.11.01 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4886543 2020.11.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 4886542 2020.11.01 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 4886541 2020.11.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 50 4886539 2020.11.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 4886540 2020.11.01 mapa
bardzo rzadki mewa delawarska, Larus delawarensis 1 4886538 2020.11.01 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 4886537 2020.11.01 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 4 4886536 2020.11.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4886535 2020.11.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 12 4884186 2020.10.31 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4884185 2020.10.31 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4884184 2020.10.31 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 4884182 2020.10.31 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 4884183 2020.10.31 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 70 4884181 2020.10.31 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 45 4884180 2020.10.31 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 13 4884179 2020.10.31 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4884178 2020.10.31 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4884177 2020.10.31 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4884176 2020.10.31 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 4883874 2020.10.31 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 4883873 2020.10.31 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 20 4883872 2020.10.31 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4883866 2020.10.31 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 4883871 2020.10.31 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 4883870 2020.10.31 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 60 4883867 2020.10.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 4883863 2020.10.31 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 100 4883862 2020.10.31 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4883869 2020.10.31 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 6 4883868 2020.10.31 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 40 4883861 2020.10.31 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 4883865 2020.10.31 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1500 4883859 2020.10.31 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 4883864 2020.10.31 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 150 4883860 2020.10.31 mapa
bardzo rzadki orlica, Ichthyaetus ichthyaetus 1 4883858 2020.10.31 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4883857 2020.10.31 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4883856 2020.10.31 mapa
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala 1 4882725 2020.10.31 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 4882698 2020.10.29 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 4882696 2020.10.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4882697 2020.10.28 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4882695 2020.10.28 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 50 4882694 2020.10.28 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4882693 2020.10.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4878913 2020.10.28 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 17 4878911 2020.10.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 28 4878910 2020.10.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 4878908 2020.10.28 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4878909 2020.10.28 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 4878914 2020.10.28 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 4878912 2020.10.28 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 4878905 2020.10.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 60 4878906 2020.10.28 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4878907 2020.10.28 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 4878904 2020.10.28 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 92 4878901 2020.10.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 11 4878900 2020.10.28 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 4878898 2020.10.28 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4878899 2020.10.28 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 22 4878902 2020.10.28 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4878896 2020.10.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4878903 2020.10.28 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4878895 2020.10.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4878893 2020.10.28 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4878897 2020.10.28 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4878892 2020.10.28 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 5 4878894 2020.10.28 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4878891 2020.10.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4878889 2020.10.28 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 4878888 2020.10.28 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 4878890 2020.10.27 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 9 4870860 2020.10.25 mapa
bardzo rzadki mewa trójpalczasta, Rissa tridactyla 1 4870818 2020.10.25 mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 2 4870815 2020.10.25 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 4870788 2020.10.25 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 28 4870787 2020.10.25 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4870781 2020.10.25 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 3 4870782 2020.10.24 mapa
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 2 4868157 2020.10.24 mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 4867823 2020.10.24 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 4867820 2020.10.24 mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 6 4867822 2020.10.24 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 50 4867821 2020.10.24 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4867818 2020.10.24 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 4867817 2020.10.24 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 2 4867819 2020.10.24 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4867816 2020.10.24 mapa
bardzo rzadki jerzyk blady, Apus pallidus 1 4867081 2020.10.24 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 50 4865715 2020.10.23 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 8 4865714 2020.10.23 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 10 4865702 2020.10.23 mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 4 4865371 2020.10.23 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 4865367 2020.10.23 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 4865366 2020.10.23 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 8 4865368 2020.10.22 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 100 4862056 2020.10.21 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4862055 2020.10.21 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 50 4862054 2020.10.21 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 4862053 2020.10.21 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 4862052 2020.10.21 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 300 4862051 2020.10.21 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 20 4862050 2020.10.21 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 4862048 2020.10.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1500 4862047 2020.10.21 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 100 4862049 2020.10.21 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 50 4862046 2020.10.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 200 4862043 2020.10.21 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 4 4862045 2020.10.21 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 7 4862042 2020.10.21 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4862044 2020.10.21 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 40 4862041 2020.10.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 4862039 2020.10.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2000 4862038 2020.10.21 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4862040 2020.10.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2000 4862037 2020.10.21 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 150 4862036 2020.10.21 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 4862035 2020.10.21 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 4862034 2020.10.21 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 17 4862033 2020.10.21 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 3 4862032 2020.10.21 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4862031 2020.10.21 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 6 4860814 2020.10.20 mapa
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 1 4857871 2020.10.19 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 5 4857873 2020.10.19 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 6 4857872 2020.10.19 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 15 4857870 2020.10.19 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 4857869 2020.10.19 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 4 4857094 2020.10.18 mapa
rzadki alka, Alca torda 4 4857093 2020.10.18 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 4857091 2020.10.18 mapa
rzadki alka, Alca torda 1 4857090 2020.10.18 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 4857089 2020.10.18 mapa
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 1 4857088 2020.10.18 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 10 4857086 2020.10.18 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 4 4857087 2020.10.18 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 4857085 2020.10.18 mapa
rzadki alka, Alca torda 1 4857084 2020.10.18 mapa
bardzo rzadki świstunka złotawa, Phylloscopus proregulus 1 4850619 2020.10.17 mapa
bardzo rzadki trznadelek, Emberiza pusilla 1 4849746 2020.10.17 mapa
bardzo rzadki krzyżodziób sosnowy, Loxia pytyopsittacus 1 4849734 2020.10.17 mapa
bardzo rzadki świergotek stepowy, Anthus godlewskii 1 4848408 2020.10.16 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 3 4848407 2020.10.16 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4848405 2020.10.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 100 4848404 2020.10.16 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 2 4848406 2020.10.16 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 4848403 2020.10.16 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 30 4848401 2020.10.16 mapa
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 10 4848402 2020.10.16 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 10 4848399 2020.10.16 mapa
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 4 4847068 2020.10.15 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 4848400 2020.10.15 mapa
rzadki alka, Alca torda 5 4848398 2020.10.15 mapa
bardzo rzadki biegus morski, Calidris maritima 2 4845668 2020.10.15 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 50 4845670 2020.10.15 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 20 4845667 2020.10.15 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 2 4845669 2020.10.14 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 4843557 2020.10.13 mapa
bardzo rzadki biegus morski, Calidris maritima 1 4843532 2020.10.13 mapa
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 20 4842782 2020.10.13 mapa
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 1 4842767 2020.10.13 mapa
bardzo rzadki świstunka złotawa, Phylloscopus proregulus 1 4842212 2020.10.12 mapa
bardzo rzadki świstunka brunatna, Phylloscopus fuscatus 1 4836281 2020.10.11 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4836282 2020.10.10 mapa
bardzo rzadki płatkonóg płaskodzioby, Phalaropus fulicarius 1 4830950 2020.10.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4830160 2020.10.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4830159 2020.10.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 4830158 2020.10.09 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 4830156 2020.10.09 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 4830152 2020.10.09 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 10 4830157 2020.10.09 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4830151 2020.10.09 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 400 4830150 2020.10.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 150 4830153 2020.10.09 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 10 4830155 2020.10.09 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 4830154 2020.10.09 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 4830149 2020.10.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5000 4830148 2020.10.09 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4830147 2020.10.09 mapa
bardzo rzadki wydrzyk tęposterny, Stercorarius pomarinus 1 4830145 2020.10.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 4830143 2020.10.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 100 4830142 2020.10.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 4830144 2020.10.09 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 4830146 2020.10.06 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 4817157 2020.10.04 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 130 4817156 2020.10.04 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 2 4817155 2020.10.04 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4817154 2020.10.04 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 5 4817153 2020.10.04 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 4817152 2020.10.04 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4817151 2020.10.04 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 5 4816603 2020.10.04 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 5 4816602 2020.10.04 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 6 4816600 2020.10.04 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 15 4816601 2020.10.04 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 15 4816599 2020.10.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4816597 2020.10.04 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 4816596 2020.10.04 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 55 4816598 2020.10.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 4816594 2020.10.04 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 7 4816595 2020.10.04 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 6 4816593 2020.10.04 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 70 4816592 2020.10.04 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 4814341 2020.10.03 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 8 4814340 2020.10.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 50 4814337 2020.10.03 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 4814338 2020.10.03 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 8 4814335 2020.10.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4814334 2020.10.03 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4814336 2020.10.03 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 14 4814339 2020.10.03 mapa
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 2 4812621 2020.10.03 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 4812532 2020.10.03 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4812234 2020.10.03 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4812232 2020.10.03 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 4812231 2020.10.03 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4812233 2020.10.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4812230 2020.10.03 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4812229 2020.10.03 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 4812212 2020.10.03 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 6 4805420 2020.09.29 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4805419 2020.09.29 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4805418 2020.09.29 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 50 4805417 2020.09.29 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4805416 2020.09.29 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 4805413 2020.09.29 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 4805415 2020.09.29 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 4805414 2020.09.29 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 4805412 2020.09.29 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 4805409 2020.09.29 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 200 4805410 2020.09.29 mapa
bardzo rzadki warzęcha, Platalea leucorodia 1 4805411 2020.09.29 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4803761 2020.09.28 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 4803739 2020.09.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 300 4803749 2020.09.28 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 4803737 2020.09.28 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 7 4803732 2020.09.28 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 15 4803741 2020.09.28 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 4803742 2020.09.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 4803758 2020.09.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 4803733 2020.09.28 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 4803756 2020.09.28 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 4803759 2020.09.28 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 40 4803736 2020.09.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 4803745 2020.09.28 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 4803734 2020.09.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 4803770 2020.09.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 4803751 2020.09.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4803746 2020.09.28 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4803748 2020.09.28 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 4803769 2020.09.28 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4803768 2020.09.28 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4803771 2020.09.28 mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 4799748 2020.09.26 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 3 4799749 2020.09.26 mapa
bardzo rzadki świstunka żółtawa, Phylloscopus inornatus 1 4798784 2020.09.26 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 4798783 2020.09.26 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 4798782 2020.09.26 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4796729 2020.09.25 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 4796730 2020.09.25 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 4796728 2020.09.25 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 9 4796726 2020.09.25 mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 1 4796727 2020.09.25 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 3 4796725 2020.09.25 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4796724 2020.09.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4796723 2020.09.25 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4796722 2020.09.25 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 4796721 2020.09.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4790879 2020.09.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4790880 2020.09.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4790872 2020.09.22 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 4790881 2020.09.22 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 4790876 2020.09.22 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4790873 2020.09.22 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 4790869 2020.09.22 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 5 4790870 2020.09.22 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 40 4790866 2020.09.22 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 4790878 2020.09.22 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 15 4790875 2020.09.22 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 27 4790867 2020.09.22 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 30 4790865 2020.09.22 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 6 4790877 2020.09.22 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 4790868 2020.09.22 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 130 4790871 2020.09.22 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 8 4790874 2020.09.22 mapa
bardzo rzadki biegus płowy, Calidris subruficollis 1 4789992 2020.09.22 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 11 4789990 2020.09.22 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4789991 2020.09.21 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4789993 2020.09.21 mapa
bardzo rzadki trznadel czubaty, Emberiza rustica 1 4783637 2020.09.20 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 6 4783639 2020.09.20 mapa
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 3 4783638 2020.09.20 mapa
bardzo rzadki poświerka, Calcarius lapponicus 1 4782115 2020.09.19 mapa
bardzo rzadki trznadelek, Emberiza pusilla 1 4782087 2020.09.19 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 3 4780446 2020.09.19 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 4 4780445 2020.09.19 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4780447 2020.09.19 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4780450 2020.09.19 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4780449 2020.09.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4780444 2020.09.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 12 4780443 2020.09.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 500 4780442 2020.09.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1000 4780440 2020.09.18 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 4780441 2020.09.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 500 4778567 2020.09.18 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4778566 2020.09.18 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4778565 2020.09.18 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 40 4778564 2020.09.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4778563 2020.09.18 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 400 4778562 2020.09.18 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4778561 2020.09.18 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4778560 2020.09.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4778559 2020.09.18 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4778558 2020.09.18 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 200 4778556 2020.09.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 4778557 2020.09.18 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4778114 2020.09.17 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4778115 2020.09.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 4773543 2020.09.15 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4773542 2020.09.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4773541 2020.09.15 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4773540 2020.09.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4773539 2020.09.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 300 4773538 2020.09.15 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 4773572 2020.09.15 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 4773571 2020.09.15 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 4773569 2020.09.15 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 86 4773567 2020.09.15 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4773575 2020.09.15 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 4773566 2020.09.15 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 14 4773563 2020.09.15 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4773574 2020.09.15 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4773560 2020.09.15 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 4773558 2020.09.15 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 4773557 2020.09.15 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 13 4773555 2020.09.15 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 12 4773552 2020.09.15 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 4773551 2020.09.15 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 29 4773548 2020.09.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 500 4773547 2020.09.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 4773577 2020.09.15 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 4773573 2020.09.15 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4773576 2020.09.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 4773570 2020.09.15 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4773568 2020.09.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 4773578 2020.09.15 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 28 4773565 2020.09.15 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4773562 2020.09.15 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 7 4773564 2020.09.15 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4773561 2020.09.15 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 4773559 2020.09.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 4773556 2020.09.15 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4773554 2020.09.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 4773553 2020.09.15 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 4773550 2020.09.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 4773549 2020.09.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 12 4773116 2020.09.15 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 9 4773115 2020.09.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4772295 2020.09.14 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 4769340 2020.09.13 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 4769343 2020.09.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 12 4769338 2020.09.13 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4769339 2020.09.13 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 4769337 2020.09.13 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 4769336 2020.09.13 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 4769335 2020.09.13 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4769344 2020.09.13 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4769342 2020.09.13 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 20 4769333 2020.09.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 70 4769332 2020.09.13 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 4769334 2020.09.13 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 4769330 2020.09.13 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4769341 2020.09.13 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 4769331 2020.09.13 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 4769328 2020.09.13 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4769327 2020.09.13 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 4769329 2020.09.13 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 130 4769325 2020.09.13 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 4769326 2020.09.13 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4769324 2020.09.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 20 4769323 2020.09.13 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 30 4768688 2020.09.13 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4768687 2020.09.13 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4768686 2020.09.13 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 4768685 2020.09.13 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4768684 2020.09.13 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4768683 2020.09.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 4768681 2020.09.13 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4768682 2020.09.13 mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis 2 4768679 2020.09.13 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 118 4768680 2020.09.13 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 181 4768678 2020.09.13 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 8 4768677 2020.09.13 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 4768676 2020.09.13 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 7 4768675 2020.09.13 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 4768674 2020.09.13 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 30 4768673 2020.09.13 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 4768672 2020.09.13 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 4768671 2020.09.13 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4768670 2020.09.13 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4768669 2020.09.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 4768668 2020.09.13 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 4768666 2020.09.13 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 4 4768667 2020.09.13 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4768665 2020.09.13 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4768664 2020.09.13 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4768663 2020.09.13 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4768662 2020.09.13 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4768661 2020.09.13 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4768660 2020.09.13 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 4762279 2020.09.11 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4762255 2020.09.11 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 4762245 2020.09.11 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 4762243 2020.09.11 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 4762242 2020.09.11 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 4762241 2020.09.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4762240 2020.09.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 4762237 2020.09.11 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 7 4762235 2020.09.11 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 4762234 2020.09.11 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 13 4762232 2020.09.11 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 111 4762230 2020.09.11 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 4762250 2020.09.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4762246 2020.09.11 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4762244 2020.09.11 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 4762249 2020.09.11 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 18 4762248 2020.09.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 335 4762247 2020.09.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 7 4762239 2020.09.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4762238 2020.09.11 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 4762236 2020.09.11 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 8 4762233 2020.09.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 23 4762231 2020.09.11 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 4762229 2020.09.11 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 4762228 2020.09.11 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 35 4762227 2020.09.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4762226 2020.09.11 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 4762225 2020.09.10 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4758504 2020.09.09 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4758503 2020.09.09 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 4758518 2020.09.09 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 4758519 2020.09.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4758517 2020.09.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 4758520 2020.09.09 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 10 4758516 2020.09.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 4758515 2020.09.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 4758513 2020.09.09 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 4758514 2020.09.09 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4758512 2020.09.09 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4758511 2020.09.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4758510 2020.09.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4758509 2020.09.09 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 4758508 2020.09.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4758506 2020.09.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4758505 2020.09.09 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 4758507 2020.09.09 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 4758500 2020.09.09 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4758499 2020.09.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 4758498 2020.09.09 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4758497 2020.09.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 4758501 2020.09.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4758496 2020.09.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 70 4758495 2020.09.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4758494 2020.09.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 4758502 2020.09.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4758493 2020.09.09 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4758492 2020.09.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4758491 2020.09.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4758490 2020.09.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4758488 2020.09.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4758489 2020.09.09 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4758487 2020.09.09 mapa
bardzo rzadki biegus arktyczny, Calidris melanotos 1 4757741 2020.09.09 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 4757650 2020.09.09 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4757648 2020.09.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4757649 2020.09.09 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4757646 2020.09.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 4757644 2020.09.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 4757647 2020.09.09 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4757645 2020.09.09 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 4757643 2020.09.09 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4757641 2020.09.09 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 4757642 2020.09.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4757640 2020.09.09 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4757638 2020.09.09 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 20 4757639 2020.09.09 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4757637 2020.09.09 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 4 4757636 2020.09.09 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 4757635 2020.09.09 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4757877 2020.09.09 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 4751555 2020.09.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 4 4751554 2020.09.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4751553 2020.09.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 4750862 2020.09.06 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4750822 2020.09.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 4750821 2020.09.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 400 4750820 2020.09.06 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 4750819 2020.09.06 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 4750818 2020.09.06 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 200 4750817 2020.09.06 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4750816 2020.09.06 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 70 4750814 2020.09.06 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4750815 2020.09.06 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4750813 2020.09.06 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4750812 2020.09.06 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4750811 2020.09.06 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 4750810 2020.09.06 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4750809 2020.09.06 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 4750808 2020.09.06 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4750807 2020.09.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 4750806 2020.09.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 4750804 2020.09.06 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4750805 2020.09.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 9 4750803 2020.09.06 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 3 4748709 2020.09.05 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4748707 2020.09.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4748705 2020.09.05 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 15 4748708 2020.09.05 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 20 4748706 2020.09.05 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 4748704 2020.09.05 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 4746150 2020.09.04 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4746151 2020.09.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4746149 2020.09.04 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4742186 2020.09.02 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4742187 2020.09.02 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4742188 2020.09.02 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4742185 2020.09.02 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4740294 2020.09.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 4738232 2020.08.31 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 6 4738233 2020.08.31 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4738224 2020.08.31 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 17 4738137 2020.08.31 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 400 4738153 2020.08.31 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2000 4738151 2020.08.31 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 100 4738150 2020.08.31 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4738154 2020.08.31 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4738148 2020.08.31 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 100 4738149 2020.08.31 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 4 4738144 2020.08.31 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4738146 2020.08.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 4738145 2020.08.31 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 4738143 2020.08.31 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 60 4738142 2020.08.31 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4738140 2020.08.31 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4738141 2020.08.31 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 60 4738139 2020.08.31 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 2 4737823 2020.08.31 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 4737814 2020.08.31 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4734384 2020.08.30 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4734385 2020.08.30 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 4734264 2020.08.30 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4734263 2020.08.30 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4734260 2020.08.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 4734262 2020.08.30 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4734259 2020.08.30 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 4734258 2020.08.30 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 3 4734261 2020.08.30 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 4734257 2020.08.30 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 4734224 2020.08.30 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4734207 2020.08.30 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 4734205 2020.08.30 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4734206 2020.08.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 60 4734203 2020.08.30 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4734204 2020.08.30 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 4734202 2020.08.30 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 4734201 2020.08.30 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 26 4734200 2020.08.30 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 20 4734198 2020.08.30 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 4734199 2020.08.30 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4734197 2020.08.30 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 4734222 2020.08.30 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4734221 2020.08.30 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4734220 2020.08.30 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 4734223 2020.08.30 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4734218 2020.08.30 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 170 4734219 2020.08.30 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 4734217 2020.08.30 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 4734216 2020.08.30 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4734215 2020.08.30 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 20 4734214 2020.08.30 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 13 4734213 2020.08.30 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 4734211 2020.08.30 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 4734212 2020.08.30 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 16 4734210 2020.08.30 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4734208 2020.08.30 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 6 4734209 2020.08.30 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4734195 2020.08.30 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 4734196 2020.08.30 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 4734193 2020.08.30 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4734194 2020.08.30 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 4734192 2020.08.30 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4734190 2020.08.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4734191 2020.08.30 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 60 4734188 2020.08.30 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 4734187 2020.08.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4734185 2020.08.30 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 50 4734184 2020.08.30 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 400 4734186 2020.08.30 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4734181 2020.08.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4734182 2020.08.30 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4734183 2020.08.30 mapa
bardzo rzadki mornel, Charadrius morinellus 13 4731540 2020.08.29 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4731539 2020.08.29 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4731538 2020.08.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 4731535 2020.08.29 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 5 4731537 2020.08.29 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4731536 2020.08.29 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 4735862 2020.08.29 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 40 4730900 2020.08.29 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 200 4730899 2020.08.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 600 4730898 2020.08.29 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2000 4730896 2020.08.29 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4730897 2020.08.29 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 400 4730638 2020.08.29 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 3 4730639 2020.08.29 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4730637 2020.08.29 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4730636 2020.08.29 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 21 4730634 2020.08.29 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 3 4730635 2020.08.29 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4730633 2020.08.29 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 5 4730632 2020.08.29 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 12 4730631 2020.08.29 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4730630 2020.08.29 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4730628 2020.08.29 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 100 4730629 2020.08.29 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 4730627 2020.08.29 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 4730626 2020.08.29 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4730625 2020.08.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 4730623 2020.08.29 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 40 4730622 2020.08.29 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 80 4730624 2020.08.29 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 30 4730621 2020.08.29 mapa
bardzo rzadki mornel, Charadrius morinellus 7 4728970 2020.08.28 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 12 4728969 2020.08.26 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4722530 2020.08.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 4722529 2020.08.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4722528 2020.08.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4722526 2020.08.25 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4722525 2020.08.25 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4722527 2020.08.25 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 4722524 2020.08.25 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 6 4722521 2020.08.25 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4722522 2020.08.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 4722520 2020.08.25 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4722518 2020.08.25 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4722519 2020.08.25 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4722517 2020.08.25 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4722516 2020.08.25 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 4722515 2020.08.25 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 4722514 2020.08.25 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 4722513 2020.08.25 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4722523 2020.08.25 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4722512 2020.08.25 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 4722546 2020.08.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 4722544 2020.08.25 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4722545 2020.08.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 4722543 2020.08.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4722541 2020.08.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 4722540 2020.08.25 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 4722542 2020.08.25 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 4722537 2020.08.25 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 6 4722539 2020.08.25 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 4722538 2020.08.25 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 10 4722535 2020.08.25 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 4722536 2020.08.25 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4722533 2020.08.25 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 4722534 2020.08.25 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 4722532 2020.08.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4722531 2020.08.25 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4722511 2020.08.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 4722509 2020.08.25 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4722510 2020.08.25 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 100 4722508 2020.08.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 15 4722507 2020.08.25 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 10 4722504 2020.08.25 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4722505 2020.08.25 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 4722506 2020.08.25 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 4722503 2020.08.25 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 6 4722502 2020.08.25 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 20 4722501 2020.08.25 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 4722500 2020.08.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 11 4722499 2020.08.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4722497 2020.08.25 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 4722498 2020.08.25 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 4722496 2020.08.25 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 4720976 2020.08.25 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 4720975 2020.08.25 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 8 4720972 2020.08.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 318 4720973 2020.08.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 50 4720974 2020.08.25 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 400 4720616 2020.08.24 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 20 4720614 2020.08.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 400 4720611 2020.08.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4720612 2020.08.24 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 5 4720610 2020.08.24 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 4720613 2020.08.24 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 78 4720609 2020.08.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 38 4720608 2020.08.24 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4720615 2020.08.24 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4720606 2020.08.24 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4720604 2020.08.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4720607 2020.08.24 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 30 4720605 2020.08.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4720603 2020.08.24 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4718105 2020.08.24 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4718107 2020.08.23 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 4718106 2020.08.23 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4715500 2020.08.23 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50 4715499 2020.08.23 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 20 4715495 2020.08.23 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4715497 2020.08.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4715496 2020.08.23 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 6 4715498 2020.08.23 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4715494 2020.08.23 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4715493 2020.08.23 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 11 4715489 2020.08.23 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 12 4715490 2020.08.23 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4715488 2020.08.23 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4715491 2020.08.23 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4715492 2020.08.21 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 4709529 2020.08.20 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4709528 2020.08.20 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 5 4707958 2020.08.19 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4707955 2020.08.19 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4707953 2020.08.19 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4707956 2020.08.19 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4707957 2020.08.19 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 4707952 2020.08.19 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4702578 2020.08.17 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4702579 2020.08.17 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4702564 2020.08.17 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4702563 2020.08.17 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4702562 2020.08.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 500 4702559 2020.08.17 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 12 4702558 2020.08.17 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 4702557 2020.08.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4702561 2020.08.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4702556 2020.08.17 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 4702555 2020.08.17 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 4702554 2020.08.17 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 4702551 2020.08.17 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4702560 2020.08.17 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4702553 2020.08.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 500 4702549 2020.08.17 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 4702550 2020.08.17 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 4702548 2020.08.17 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 4702552 2020.08.17 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 4702546 2020.08.17 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 4700088 2020.08.16 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 4699932 2020.08.16 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4699929 2020.08.16 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 4699931 2020.08.16 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4699930 2020.08.16 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 2 4699928 2020.08.16 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4699927 2020.08.16 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4699924 2020.08.16 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 10 4699926 2020.08.16 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 4699925 2020.08.16 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 4699923 2020.08.16 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4699921 2020.08.16 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 4699922 2020.08.16 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 4699920 2020.08.16 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 4699917 2020.08.16 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 8 4699918 2020.08.16 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4699919 2020.08.16 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 4699916 2020.08.16 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 4699914 2020.08.16 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 5 4699915 2020.08.16 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4699912 2020.08.16 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 4699913 2020.08.16 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4699911 2020.08.16 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 5 4699910 2020.08.16 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 6 4699909 2020.08.16 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4699908 2020.08.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 300 4699907 2020.08.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 500 4699945 2020.08.16 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 4699944 2020.08.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4699948 2020.08.16 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 14 4699943 2020.08.16 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4699947 2020.08.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 35 4699940 2020.08.16 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4699946 2020.08.16 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 4699938 2020.08.16 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 4699939 2020.08.16 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 4699937 2020.08.16 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 12 4699936 2020.08.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4699941 2020.08.16 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 4699942 2020.08.16 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4699935 2020.08.16 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4699934 2020.08.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 4699933 2020.08.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 4699904 2020.08.16 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4699906 2020.08.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 4699903 2020.08.16 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 4699901 2020.08.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4699899 2020.08.16 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 30 4699905 2020.08.16 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 4699898 2020.08.16 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 4 4699900 2020.08.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4699902 2020.08.16 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4699894 2020.08.16 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 40 4699897 2020.08.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 13 4699895 2020.08.16 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4699892 2020.08.16 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4699893 2020.08.16 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 3 4699896 2020.08.16 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4699891 2020.08.16 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4697333 2020.08.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 16 4697332 2020.08.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4697331 2020.08.15 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4697330 2020.08.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 4697329 2020.08.15 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4694704 2020.08.14 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4694706 2020.08.14 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 4694705 2020.08.14 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 6 4694703 2020.08.14 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 90 4694702 2020.08.14 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4694700 2020.08.14 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4694699 2020.08.14 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4694698 2020.08.14 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 2 4694701 2020.08.14 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 4 4691903 2020.08.13 mapa
bardzo rzadki czajka towarzyska, Vanellus gregarius 1 4691904 2020.08.13 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4689207 2020.08.12 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 4689208 2020.08.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 40 4689206 2020.08.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4689205 2020.08.12 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4688076 2020.08.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4688074 2020.08.10 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4688075 2020.08.10 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4688073 2020.08.10 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 4684117 2020.08.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 150 4684116 2020.08.09 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 4684118 2020.08.09 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 4684114 2020.08.09 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 30 4684115 2020.08.09 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4684113 2020.08.09 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 2 4684134 2020.08.09 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 4684133 2020.08.09 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 4 4684132 2020.08.09 mapa
bardzo rzadki szlamiec długodzioby, Limnodromus scolopaceus 1 4684131 2020.08.09 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4684130 2020.08.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4684129 2020.08.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 4684128 2020.08.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 4684127 2020.08.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1000 4684126 2020.08.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4684124 2020.08.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4684125 2020.08.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4684122 2020.08.09 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 5 4684123 2020.08.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 30 4684121 2020.08.09 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4684120 2020.08.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4684112 2020.08.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4684111 2020.08.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 4684110 2020.08.09 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 10 4684109 2020.08.09 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 50 4684108 2020.08.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4684107 2020.08.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 4684106 2020.08.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4684105 2020.08.09 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 30 4684104 2020.08.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 4684103 2020.08.09 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 20 4684102 2020.08.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1000 4684100 2020.08.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4684101 2020.08.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4684098 2020.08.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 17 4684097 2020.08.09 mapa
bardzo rzadki kurhannik, Buteo rufinus 1 4683012 2020.08.09 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 5 4683011 2020.08.09 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4683009 2020.08.09 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4683010 2020.08.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 4683007 2020.08.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 16 4683006 2020.08.09 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4683008 2020.08.09 mapa
rzadki orzeł przedni, Aquila chrysaetos 1 4682665 2020.08.09 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4682666 2020.08.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 10 4682664 2020.08.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4682663 2020.08.09 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4682662 2020.08.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 7 4682660 2020.08.09 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4682661 2020.08.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4682659 2020.08.09 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4682658 2020.08.09 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4682656 2020.08.09 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4682657 2020.08.09 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4682654 2020.08.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 5 4682652 2020.08.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 9 4682651 2020.08.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4682650 2020.08.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 20 4682649 2020.08.09 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 3 4682648 2020.08.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4682647 2020.08.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4682646 2020.08.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4682694 2020.08.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4682690 2020.08.09 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 4682689 2020.08.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 4682686 2020.08.09 mapa