Pełna lista obserwacji drużyny

Jarosław Mydlak : Jarosław Mydlak


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 40 4667411 2020.08.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4667410 2020.08.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4667409 2020.08.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4667408 2020.08.02 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4667406 2020.08.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4667405 2020.08.02 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4667404 2020.08.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 4667403 2020.08.02 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 4667402 2020.08.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4666465 2020.08.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4666464 2020.08.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 4666462 2020.08.02 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 20 4666461 2020.08.02 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4666463 2020.08.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4666459 2020.08.02 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 4666460 2020.08.02 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4666457 2020.08.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4666458 2020.08.02 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4666456 2020.08.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 7 4666454 2020.08.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4666453 2020.08.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4666452 2020.08.02 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 4666451 2020.08.02 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4666450 2020.08.02 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4666448 2020.08.02 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4666447 2020.08.02 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4666446 2020.08.02 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 15 4666445 2020.08.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4666444 2020.08.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4666443 2020.08.02 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4666442 2020.08.02 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 4666441 2020.08.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4666440 2020.08.02 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 4666039 2020.08.02 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4666038 2020.08.02 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4666037 2020.08.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 4666036 2020.08.02 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4666034 2020.08.02 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4666033 2020.08.02 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4666032 2020.08.02 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4666031 2020.08.02 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4666030 2020.08.02 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 16 4666085 2020.08.02 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4666082 2020.08.02 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 4666080 2020.08.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 13 4666079 2020.08.02 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 4666077 2020.08.02 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 4666075 2020.08.02 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 4666072 2020.08.02 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4666067 2020.08.02 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4666065 2020.08.02 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 2 4666063 2020.08.02 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4666060 2020.08.02 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4666058 2020.08.02 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 4666053 2020.08.02 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4666050 2020.08.02 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 4666048 2020.08.02 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 4666045 2020.08.02 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 4 4666019 2020.08.02 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 4666009 2020.08.02 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4666017 2020.08.02 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4666018 2020.08.02 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4666016 2020.08.02 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 4666008 2020.08.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4666013 2020.08.02 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 15 4666007 2020.08.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 100 4666012 2020.08.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 4666011 2020.08.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 4666015 2020.08.02 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 4666014 2020.08.02 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 4666010 2020.08.02 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 8 4666005 2020.08.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4666006 2020.08.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4666004 2020.08.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4664969 2020.07.30 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 4664970 2020.07.29 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 4657537 2020.07.27 mapa
bardzo rzadki raróg, Falco cherrug 1 4649641 2020.07.25 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 2 4648966 2020.07.25 mapa
bardzo rzadki raróg, Falco cherrug 1 4648744 2020.07.25 mapa
bardzo rzadki czapla złotawa, Bubulcus ibis 1 4648388 2020.07.25 mapa
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 1 4652561 2020.07.25 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4640289 2020.07.20 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4640291 2020.07.19 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4640290 2020.07.19 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 11 4640288 2020.07.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4640285 2020.07.19 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4640286 2020.07.19 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4640287 2020.07.19 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 4634187 2020.07.19 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 10 4634186 2020.07.19 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4634185 2020.07.19 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 4634184 2020.07.19 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 43 4632935 2020.07.18 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 4632934 2020.07.18 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4632932 2020.07.18 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4632933 2020.07.18 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 5 4632930 2020.07.18 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 120 4632931 2020.07.18 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 6 4632929 2020.07.18 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 15 4632927 2020.07.18 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4632928 2020.07.18 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 40 4632926 2020.07.18 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4632919 2020.07.18 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4632921 2020.07.18 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4632925 2020.07.18 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 4632920 2020.07.18 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 6 4632922 2020.07.18 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 4632924 2020.07.18 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 10 4632916 2020.07.18 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 4 4632917 2020.07.18 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4632918 2020.07.18 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4632923 2020.07.18 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4632915 2020.07.18 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 8 4632914 2020.07.18 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 30 4632913 2020.07.18 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 4632911 2020.07.18 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4632912 2020.07.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4623389 2020.07.14 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4623388 2020.07.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 70 4623390 2020.07.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4623387 2020.07.14 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4623386 2020.07.14 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4623385 2020.07.14 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 4623384 2020.07.14 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 4623383 2020.07.14 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4623382 2020.07.14 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4623380 2020.07.14 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4623381 2020.07.14 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4623379 2020.07.14 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4623378 2020.07.14 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4623376 2020.07.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4623377 2020.07.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4623373 2020.07.14 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4623375 2020.07.14 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 4623374 2020.07.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 70 4623372 2020.07.13 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 30 4615565 2020.07.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 300 4615566 2020.07.12 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4615564 2020.07.12 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 500 4615563 2020.07.12 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 4615568 2020.07.12 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 6 4615562 2020.07.12 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 5 4615561 2020.07.12 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 4615567 2020.07.12 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 2 4615560 2020.07.12 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 4615559 2020.07.12 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 30 4615558 2020.07.12 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 4615557 2020.07.12 mapa
bardzo rzadki ibis kasztanowaty, Plegadis falcinellus 1 4615267 2020.07.12 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 2 4615268 2020.07.12 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4613005 2020.07.11 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4613004 2020.07.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4613009 2020.07.11 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 4613006 2020.07.11 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 4613008 2020.07.11 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 4613002 2020.07.11 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4613003 2020.07.11 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4613001 2020.07.11 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4612998 2020.07.11 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4612999 2020.07.11 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4612997 2020.07.11 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4612996 2020.07.11 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4613000 2020.07.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 4609692 2020.07.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4609693 2020.07.10 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4609691 2020.07.10 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 4609690 2020.07.10 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4609689 2020.07.10 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4609688 2020.07.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 15 4609687 2020.07.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4609326 2020.07.10 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4609313 2020.07.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4609312 2020.07.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4609309 2020.07.10 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 4609310 2020.07.10 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4609308 2020.07.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4609307 2020.07.10 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4609315 2020.07.10 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4609306 2020.07.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 4609304 2020.07.10 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 4609301 2020.07.10 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4609299 2020.07.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4609298 2020.07.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4609296 2020.07.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 4609293 2020.07.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 4609291 2020.07.10 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4609331 2020.07.10 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 4609330 2020.07.10 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 10 4609332 2020.07.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4609328 2020.07.10 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 4609327 2020.07.10 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 20 4609329 2020.07.10 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 4609324 2020.07.10 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 4609325 2020.07.10 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4609323 2020.07.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4609321 2020.07.10 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4609322 2020.07.10 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4609320 2020.07.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4609319 2020.07.10 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4609318 2020.07.10 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4609316 2020.07.10 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4609317 2020.07.10 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 40 4609305 2020.07.10 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 12 4609303 2020.07.10 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4609302 2020.07.10 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 4609300 2020.07.10 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4609297 2020.07.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4609314 2020.07.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 4609294 2020.07.10 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 4609292 2020.07.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4609289 2020.07.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4609290 2020.07.10 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 4609295 2020.07.10 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4609288 2020.07.10 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4609287 2020.07.10 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4609286 2020.07.10 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4609285 2020.07.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 4609284 2020.07.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4607111 2020.07.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4607110 2020.07.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 4607109 2020.07.09 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4607108 2020.07.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4607106 2020.07.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 4607105 2020.07.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 4607107 2020.07.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 12 4607103 2020.07.09 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 4607104 2020.07.09 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 10 4607102 2020.07.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 4607098 2020.07.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 18 4607101 2020.07.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4607100 2020.07.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4607099 2020.07.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 12 4607097 2020.07.09 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 4607096 2020.07.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4607094 2020.07.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4607095 2020.07.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 20 4607092 2020.07.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 4607093 2020.07.09 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 11 4607091 2020.07.09 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 4607090 2020.07.09 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4607089 2020.07.09 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4607088 2020.07.09 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 20 4607087 2020.07.09 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 100 4607086 2020.07.09 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 4607085 2020.07.09 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4607084 2020.07.09 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4607083 2020.07.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4607082 2020.07.09 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4606315 2020.07.09 mapa
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 1 4606314 2020.07.09 mapa
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 1 4605319 2020.07.08 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 4602192 2020.07.07 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4602194 2020.07.07 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 4602193 2020.07.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4593258 2020.07.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4593259 2020.07.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 15 4593257 2020.07.04 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4593256 2020.07.04 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4593255 2020.07.04 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4593254 2020.07.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 4593253 2020.07.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 43 4593252 2020.07.04 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 16 4593251 2020.07.04 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 40 4593069 2020.07.04 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4593070 2020.07.04 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 50 4593071 2020.07.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 4593068 2020.07.04 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 4593067 2020.07.04 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 17 4593065 2020.07.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 150 4593066 2020.07.04 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 4593064 2020.07.04 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 30 4593063 2020.07.04 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 50 4593062 2020.07.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4593061 2020.07.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 4593060 2020.07.04 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4593059 2020.07.04 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 12 4593057 2020.07.04 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4593058 2020.07.04 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 3 4588236 2020.07.02 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4582729 2020.06.30 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 4582728 2020.06.30 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4582730 2020.06.30 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4582727 2020.06.30 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4582726 2020.06.30 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4582720 2020.06.30 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4582725 2020.06.30 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4582721 2020.06.30 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4582724 2020.06.30 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4582722 2020.06.30 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4582723 2020.06.30 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4582718 2020.06.30 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4582717 2020.06.30 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4582719 2020.06.30 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4582716 2020.06.30 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4582715 2020.06.30 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4582714 2020.06.30 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4582696 2020.06.30 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4582695 2020.06.30 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4582694 2020.06.30 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4582693 2020.06.30 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4582692 2020.06.30 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4582691 2020.06.30 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4582712 2020.06.30 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4582711 2020.06.30 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4582710 2020.06.30 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4582709 2020.06.30 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4582708 2020.06.30 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4582707 2020.06.30 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4582706 2020.06.30 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4582705 2020.06.30 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4582703 2020.06.30 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4582702 2020.06.30 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 4582704 2020.06.30 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 15 4582700 2020.06.30 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4582701 2020.06.30 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4582699 2020.06.30 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4582698 2020.06.30 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4582697 2020.06.29 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4581381 2020.06.29 mapa
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 4574665 2020.06.27 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 60 4574666 2020.06.27 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4572504 2020.06.27 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4572502 2020.06.22 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4572503 2020.06.22 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4572501 2020.06.22 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4555572 2020.06.21 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4555575 2020.06.21 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4555574 2020.06.21 mapa
bardzo rzadki czapla modronosa, Ardeola ralloides 1 4555570 2020.06.21 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4555568 2020.06.21 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 4555567 2020.06.21 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4555566 2020.06.21 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4555565 2020.06.21 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4555571 2020.06.21 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 4555103 2020.06.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 300 4555102 2020.06.21 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4555100 2020.06.21 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4555097 2020.06.21 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4555096 2020.06.21 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 4555093 2020.06.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 4555095 2020.06.21 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4555094 2020.06.21 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4555092 2020.06.21 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4555045 2020.06.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4555041 2020.06.21 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4555042 2020.06.21 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4555040 2020.06.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4555039 2020.06.21 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4555048 2020.06.21 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4555047 2020.06.21 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4555046 2020.06.21 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4555044 2020.06.21 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4555043 2020.06.21 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 4555038 2020.06.21 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 4555037 2020.06.21 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 2 4555036 2020.06.21 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 4555035 2020.06.21 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 4555034 2020.06.21 mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 4 4554934 2020.06.21 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 4554933 2020.06.21 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 3 4554932 2020.06.21 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4553655 2020.06.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 4553681 2020.06.20 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4553682 2020.06.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4553680 2020.06.20 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4553678 2020.06.20 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4553679 2020.06.20 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4553677 2020.06.20 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4553675 2020.06.20 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4553676 2020.06.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4553674 2020.06.20 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4553672 2020.06.20 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 50 4553671 2020.06.20 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4553670 2020.06.20 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4553668 2020.06.20 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4553669 2020.06.20 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4553667 2020.06.20 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4553666 2020.06.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 4553665 2020.06.20 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 10 4553663 2020.06.20 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 15 4553658 2020.06.20 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 7 4553660 2020.06.20 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4553657 2020.06.20 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4553654 2020.06.20 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 4553664 2020.06.20 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 4553652 2020.06.20 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 4553653 2020.06.20 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4553661 2020.06.20 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4553648 2020.06.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 4553644 2020.06.20 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 4553662 2020.06.20 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 30 4553643 2020.06.20 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 31 4553642 2020.06.20 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 4553639 2020.06.20 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 4553645 2020.06.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4553630 2020.06.20 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 4553628 2020.06.20 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4553623 2020.06.20 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4553620 2020.06.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 4553651 2020.06.20 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4553649 2020.06.20 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 4553613 2020.06.20 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4553612 2020.06.20 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 4553640 2020.06.20 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4553614 2020.06.20 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4553606 2020.06.20 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4553601 2020.06.20 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4553605 2020.06.20 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4553600 2020.06.20 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4553615 2020.06.20 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4553616 2020.06.20 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 4553625 2020.06.20 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4553608 2020.06.20 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4553602 2020.06.20 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4553596 2020.06.20 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4553595 2020.06.20 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4553593 2020.06.20 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 4553592 2020.06.20 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4553594 2020.06.20 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 4553591 2020.06.20 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4553590 2020.06.20 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4553589 2020.06.20 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4553586 2020.06.20 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4553587 2020.06.20 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4553588 2020.06.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4553637 2020.06.20 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4553638 2020.06.20 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 5 4553635 2020.06.20 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4553632 2020.06.20 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4553629 2020.06.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 4553641 2020.06.20 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 4553626 2020.06.20 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4553621 2020.06.20 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4553636 2020.06.20 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 4553647 2020.06.20 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4553659 2020.06.20 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4553609 2020.06.20 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4553610 2020.06.20 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4553617 2020.06.20 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 4553603 2020.06.20 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 4553598 2020.06.20 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4553634 2020.06.20 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4553633 2020.06.20 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4553646 2020.06.20 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4553631 2020.06.20 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4553627 2020.06.20 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4553624 2020.06.20 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4553619 2020.06.20 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4553650 2020.06.20 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4553622 2020.06.20 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 5 4553618 2020.06.20 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4553611 2020.06.20 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 4553656 2020.06.20 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 4553607 2020.06.20 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4553604 2020.06.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4553597 2020.06.20 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4553599 2020.06.20 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4553583 2020.06.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4553582 2020.06.20 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4553581 2020.06.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 4553580 2020.06.20 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4553579 2020.06.20 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4553576 2020.06.20 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 4553578 2020.06.20 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4553572 2020.06.20 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4553573 2020.06.20 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 10 4553569 2020.06.20 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4553570 2020.06.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4553585 2020.06.20 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4553565 2020.06.20 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4553563 2020.06.20 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4553561 2020.06.20 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4553559 2020.06.20 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 15 4553577 2020.06.20 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4553575 2020.06.20 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4553574 2020.06.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 4553571 2020.06.20 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4553568 2020.06.20 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4553584 2020.06.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4553567 2020.06.20 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 4553566 2020.06.20 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4553564 2020.06.20 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 4553562 2020.06.20 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4553560 2020.06.20 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 4553558 2020.06.20 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4553557 2020.06.20 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4553554 2020.06.20 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4553556 2020.06.20 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4553555 2020.06.20 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 4553545 2020.06.20 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4553546 2020.06.20 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 4553541 2020.06.20 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4553538 2020.06.20 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4553534 2020.06.20 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4553537 2020.06.20 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4553533 2020.06.20 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 4553530 2020.06.20 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4553529 2020.06.20 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4553528 2020.06.20 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4553527 2020.06.20 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4553526 2020.06.20 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 4553525 2020.06.20 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4553523 2020.06.20 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 40 4553522 2020.06.20 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 4553524 2020.06.20 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4553553 2020.06.20 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4553552 2020.06.20 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4553551 2020.06.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4553550 2020.06.20 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 4553549 2020.06.20 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4553548 2020.06.20 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4553544 2020.06.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 4553547 2020.06.20 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4553543 2020.06.20 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4553539 2020.06.20 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4553542 2020.06.20 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4553540 2020.06.20 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4553536 2020.06.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 4553535 2020.06.20 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4553532 2020.06.20 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4553531 2020.06.20 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4553509 2020.06.20 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4553515 2020.06.20 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4553508 2020.06.20 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 4553505 2020.06.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4553510 2020.06.20 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4553507 2020.06.20 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4553503 2020.06.20 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4553504 2020.06.20 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4553506 2020.06.20 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 4553521 2020.06.20 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 4553502 2020.06.20 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 4553496 2020.06.20 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4553493 2020.06.20 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4553491 2020.06.20 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4553499 2020.06.20 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4553492 2020.06.20 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 4553518 2020.06.20 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4553519 2020.06.20 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4553516 2020.06.20 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4553517 2020.06.20 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4553514 2020.06.20 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 4553513 2020.06.20 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4553512 2020.06.20 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4553511 2020.06.20 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4553520 2020.06.20 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4553500 2020.06.20 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4553498 2020.06.20 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4553501 2020.06.20 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4553497 2020.06.20 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4553490 2020.06.20 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4553489 2020.06.20 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4553488 2020.06.20 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4553487 2020.06.20 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4553486 2020.06.20 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4553484 2020.06.20 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4553485 2020.06.20 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 4553482 2020.06.20 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 2 4553483 2020.06.20 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 5 4553481 2020.06.20 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4553480 2020.06.20 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4553479 2020.06.20 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4553476 2020.06.20 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4553475 2020.06.20 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4553473 2020.06.20 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4553477 2020.06.20 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 2 4553474 2020.06.20 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 4549435 2020.06.19 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 4540826 2020.06.16 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 4540825 2020.06.16 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 4 4536243 2020.06.15 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4535923 2020.06.14 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 4535921 2020.06.14 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4535922 2020.06.14 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 2 4535919 2020.06.14 mapa
bardzo rzadki czapla purpurowa, Ardea purpurea 1 4530198 2020.06.14 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 2 4528166 2020.06.13 mapa
bardzo rzadki raróg, Falco cherrug 1 4528160 2020.06.13 mapa
bardzo rzadki aleksandretta obrożna, Psittacula krameri 4 4527569 2020.06.13 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4526689 2020.06.13 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 4526688 2020.06.13 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 4526687 2020.06.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4518552 2020.06.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4518548 2020.06.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4518547 2020.06.11 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 4518546 2020.06.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4518550 2020.06.11 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4518545 2020.06.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4518551 2020.06.11 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4518549 2020.06.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 4518544 2020.06.11 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4518543 2020.06.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4518542 2020.06.11 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 4518541 2020.06.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 4518540 2020.06.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4518537 2020.06.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4518539 2020.06.11 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4518536 2020.06.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4518538 2020.06.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4518535 2020.06.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4518533 2020.06.11 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4518534 2020.06.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4518532 2020.06.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4518530 2020.06.11 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 7 4518529 2020.06.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4518525 2020.06.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4518528 2020.06.11 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4518523 2020.06.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4518524 2020.06.11 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 4518527 2020.06.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4518526 2020.06.11 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 8 4515474 2020.06.11 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 4515475 2020.06.11 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4515473 2020.06.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4512084 2020.06.10 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4512087 2020.06.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4512085 2020.06.10 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 8 4512086 2020.06.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 4512082 2020.06.10 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4512083 2020.06.10 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 4512081 2020.06.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4512078 2020.06.10 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4512079 2020.06.10 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 5 4512077 2020.06.10 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 4512080 2020.06.10 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 8 4512076 2020.06.10 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 3 4512075 2020.06.10 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 4512074 2020.06.10 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4512073 2020.06.10 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 4512072 2020.06.10 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 4510038 2020.06.10 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 2 4510037 2020.06.10 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4509902 2020.06.10 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4509770 2020.06.10 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4508117 2020.06.09 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4508116 2020.06.09 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4508118 2020.06.09 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 3 4507877 2020.06.09 mapa
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 4507784 2020.06.09 mapa
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 2 4507785 2020.06.09 mapa
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 2 4506189 2020.06.09 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4506188 2020.06.09 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4506187 2020.06.09 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 4506090 2020.06.09 mapa
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 2 4506089 2020.06.09 mapa
bardzo rzadki kaniuk, Elanus caeruleus 1 4505261 2020.06.08 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 4492355 2020.06.06 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 9 4492242 2020.06.06 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4492241 2020.06.06 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 4492240 2020.06.06 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4490261 2020.06.06 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4490263 2020.06.06 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4490260 2020.06.06 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4490262 2020.06.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 4489754 2020.06.06 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 60 4489751 2020.06.06 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 5 4489753 2020.06.06 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 4489750 2020.06.06 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 4489752 2020.06.06 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4489749 2020.06.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4489575 2020.06.06 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4489576 2020.06.06 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4489574 2020.06.06 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4489573 2020.06.06 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4489572 2020.06.06 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4489571 2020.06.06 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4489247 2020.06.06 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 4489249 2020.06.06 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4489248 2020.06.06 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 7 4489062 2020.06.06 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4489063 2020.06.06 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4489061 2020.06.06 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 4488669 2020.06.06 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4488521 2020.06.06 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4488520 2020.06.06 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 4486797 2020.06.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4486618 2020.06.05 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 4486620 2020.06.05 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 23 4486619 2020.06.05 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4486617 2020.06.05 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 40 4486603 2020.06.05 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 4486604 2020.06.05 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4486591 2020.06.05 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 4486590 2020.06.05 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4486555 2020.06.05 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4485999 2020.06.05 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4485998 2020.06.05 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4485997 2020.06.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4485996 2020.06.05 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4485995 2020.06.05 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4485994 2020.06.05 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 4485391 2020.06.05 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 4485390 2020.06.05 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 4485389 2020.06.05 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4485388 2020.06.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4485387 2020.06.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 4485386 2020.06.05 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 4485385 2020.06.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 4485384 2020.06.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 4485380 2020.06.05 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 4485379 2020.06.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4485378 2020.06.05 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 10 4485383 2020.06.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 4485376 2020.06.05 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4485377 2020.06.05 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 4485382 2020.06.05 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4485381 2020.06.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 30 4485375 2020.06.05 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 4485374 2020.06.05 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4485372 2020.06.05 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4485373 2020.06.05 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 4485371 2020.06.05 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4485370 2020.06.05 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 3 4485369 2020.06.05 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 4485368 2020.06.05 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4485335 2020.06.05 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 4485334 2020.06.05 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4485321 2020.06.05 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4485319 2020.06.05 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 4485316 2020.06.05 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 4485317 2020.06.03 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4479696 2020.06.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4479694 2020.06.03 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 7 4479695 2020.06.03 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4479677 2020.06.03 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4479582 2020.06.03 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 4479583 2020.06.03 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4479581 2020.06.03 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4479580 2020.06.03 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4479579 2020.06.03 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4479577 2020.06.03 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4479576 2020.06.03 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4479578 2020.06.02 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4479575 2020.06.02 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 50 4479573 2020.06.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4479572 2020.06.02 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4479574 2020.06.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 4479571 2020.06.02 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4479568 2020.06.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4479569 2020.06.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4479567 2020.06.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4479570 2020.06.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4479566 2020.06.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 4479565 2020.06.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4479563 2020.06.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4479564 2020.06.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4479561 2020.06.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4479559 2020.06.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4479562 2020.06.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4479560 2020.06.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4479558 2020.06.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4479557 2020.06.02 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 7 4479556 2020.06.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4479555 2020.06.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4479554 2020.06.02 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 4479550 2020.06.02 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4479553 2020.06.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4479549 2020.06.02 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 7 4479551 2020.06.02 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 4479548 2020.06.02 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4479552 2020.06.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4479545 2020.06.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4479546 2020.06.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4479543 2020.06.02 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4479547 2020.06.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4479542 2020.06.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4479540 2020.06.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4479544 2020.06.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 30 4479539 2020.06.02 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 4479541 2020.06.02 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 4469069 2020.06.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4469068 2020.05.31 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4469067 2020.05.31 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4469066 2020.05.31 mapa
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 2 4467008 2020.05.31 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4464057 2020.05.31 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4464055 2020.05.31 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 4464056 2020.05.31 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 4464054 2020.05.31 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 4464053 2020.05.31 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4464052 2020.05.31 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4464051 2020.05.31 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 4464050 2020.05.31 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 7 4464048 2020.05.31 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 4464049 2020.05.31 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4464047 2020.05.31 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 4464043 2020.05.31 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4464045 2020.05.31 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4464044 2020.05.31 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4464041 2020.05.31 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4464042 2020.05.31 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 4464040 2020.05.31 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4464039 2020.05.31 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4464038 2020.05.31 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 4464037 2020.05.31 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4464036 2020.05.31 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 4464035 2020.05.31 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4464033 2020.05.31 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4464034 2020.05.31 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 4464031 2020.05.31 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4464032 2020.05.31 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4463422 2020.05.31 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4463297 2020.05.31 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4463296 2020.05.31 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4463293 2020.05.31 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 4463291 2020.05.31 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4463290 2020.05.31 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 4463288 2020.05.31 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 4463292 2020.05.29 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4463294 2020.05.29 mapa
bardzo rzadki brodziec żółtonogi, Tringa flavipes 1 4455002 2020.05.29 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4452117 2020.05.28 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4452116 2020.05.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 4452115 2020.05.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4452114 2020.05.28 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4452113 2020.05.28 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 4 4452112 2020.05.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4452111 2020.05.28 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4452110 2020.05.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4452109 2020.05.28 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4452108 2020.05.28 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 4452107 2020.05.28 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4452106 2020.05.28 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4452105 2020.05.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 34 4452104 2020.05.28 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4452103 2020.05.28 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 4452102 2020.05.28 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4452098 2020.05.28 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4452100 2020.05.28 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4452099 2020.05.28 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4452097 2020.05.28 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 4452095 2020.05.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4452094 2020.05.28 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 4452096 2020.05.28 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4452093 2020.05.28 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4451014 2020.05.26 mapa
rzadki zaroślówka, Acrocephalus dumetorum 1 4439568 2020.05.25 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 4439566 2020.05.25 mapa
bardzo rzadki rybitwa popielata, Sterna paradisaea 1 4439565 2020.05.25 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4439564 2020.05.25 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4439567 2020.05.25 mapa
bardzo rzadki orlica, Ichthyaetus ichthyaetus 1 4441138 2020.05.25 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4436739 2020.05.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4436740 2020.05.25 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4436406 2020.05.25 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4436404 2020.05.25 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4436403 2020.05.25 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4436405 2020.05.25 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4436402 2020.05.25 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4436401 2020.05.25 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4436400 2020.05.25 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 3 4436399 2020.05.25 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4436398 2020.05.24 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 2 4436396 2020.05.24 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4436397 2020.05.24 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 4426492 2020.05.23 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 4 4424592 2020.05.23 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 4 4424591 2020.05.23 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 4424590 2020.05.23 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 6 4424588 2020.05.23 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4424587 2020.05.23 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 2 4424586 2020.05.23 mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 1 4424585 2020.05.23 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 4424584 2020.05.23 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 4424583 2020.05.23 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4424582 2020.05.23 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 4424581 2020.05.23 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 4424580 2020.05.23 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4424579 2020.05.23 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 4424578 2020.05.23 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 24 4424577 2020.05.23 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 2 4424576 2020.05.23 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 4432557 2020.05.23 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4424574 2020.05.22 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4424589 2020.05.22 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4424575 2020.05.22 mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 2 4419032 2020.05.22 mapa
bardzo rzadki płochacz halny, Prunella collaris 1 4419031 2020.05.22 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4419030 2020.05.22 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4419028 2020.05.22 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4419029 2020.05.22 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4419027 2020.05.22 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 4413465 2020.05.21 mapa
rzadki drozd obrożny, Turdus torquatus 1 4413448 2020.05.21 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4413445 2020.05.21 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4413447 2020.05.21 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4413446 2020.05.21 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 4413443 2020.05.21 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4413442 2020.05.21 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 4413444 2020.05.21 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4413441 2020.05.21 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4413439 2020.05.21 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 4413440 2020.05.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4413437 2020.05.21 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4413438 2020.05.21 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4413435 2020.05.21 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4413436 2020.05.21 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4413434 2020.05.21 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 4413433 2020.05.21 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4413431 2020.05.21 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4413430 2020.05.21 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4413432 2020.05.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4413427 2020.05.21 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 2 4413429 2020.05.21 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4413426 2020.05.21 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4413425 2020.05.21 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4413428 2020.05.21 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4413424 2020.05.21 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4413423 2020.05.21 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4412106 2020.05.20 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4412105 2020.05.20 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4402620 2020.05.18 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4402619 2020.05.18 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4399318 2020.05.18 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4399317 2020.05.18 mapa
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 4399316 2020.05.18 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4399314 2020.05.18 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4399315 2020.05.18 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 4399313 2020.05.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 4393859 2020.05.17 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4393858 2020.05.17 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 4393857 2020.05.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 4393856 2020.05.17 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 9 4393855 2020.05.17 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4393854 2020.05.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 25 4393853 2020.05.17 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 4393875 2020.05.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 4393874 2020.05.17 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 4393873 2020.05.17 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4393872 2020.05.17 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 20 4393871 2020.05.17 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4393870 2020.05.17 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 4393869 2020.05.17 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 4393868 2020.05.17 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 6 4393867 2020.05.17 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 6 4393866 2020.05.17 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 4393865 2020.05.17 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4393864 2020.05.17 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4393863 2020.05.17 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4393862 2020.05.17 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 60 4393861 2020.05.17 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4393860 2020.05.17 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 4393852 2020.05.17 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4393851 2020.05.17 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4393850 2020.05.17 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4393848 2020.05.17 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4393847 2020.05.17 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4393849 2020.05.17 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4393846 2020.05.17 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4393844 2020.05.17 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4393842 2020.05.17 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 4393839 2020.05.17 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 3 4393840 2020.05.17 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4393837 2020.05.17 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 4393843 2020.05.17 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4393841 2020.05.17 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4393838 2020.05.17 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4390391 2020.05.17 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4390390 2020.05.17 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 4390389 2020.05.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4390388 2020.05.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4390387 2020.05.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4390386 2020.05.17 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 3 4390385 2020.05.17 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4390392 2020.05.16 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4390381 2020.05.16 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4390382 2020.05.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4390384 2020.05.16 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4390383 2020.05.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4390379 2020.05.16 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 4390374 2020.05.16 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 4390378 2020.05.16 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4390380 2020.05.16 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4390376 2020.05.16 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4390375 2020.05.16 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4390377 2020.05.16 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4390370 2020.05.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4390373 2020.05.16 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4390371 2020.05.16 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4390367 2020.05.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 4390372 2020.05.16 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4390366 2020.05.16 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4390368 2020.05.16 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4390369 2020.05.16 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4390365 2020.05.16 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 4380182 2020.05.15 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4377996 2020.05.15 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4377994 2020.05.15 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 12 4377992 2020.05.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4377993 2020.05.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 4377995 2020.05.14 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 4373917 2020.05.14 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4373919 2020.05.14 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4373918 2020.05.14 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4373805 2020.05.14 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 17 4373801 2020.05.14 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 14 4373803 2020.05.14 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 4373804 2020.05.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4373802 2020.05.14 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4373800 2020.05.14 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 4373799 2020.05.14 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4373798 2020.05.14 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 4373797 2020.05.14 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 4373795 2020.05.14 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4373796 2020.05.14 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4373792 2020.05.14 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4373793 2020.05.14 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 4373794 2020.05.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4373791 2020.05.14 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 4373790 2020.05.14 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4373789 2020.05.14 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4372498 2020.05.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4372496 2020.05.14 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4372495 2020.05.14 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 4372493 2020.05.14 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 4372497 2020.05.14 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 4372492 2020.05.14 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4372490 2020.05.14 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4372491 2020.05.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4372489 2020.05.14 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4372488 2020.05.14 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4372487 2020.05.14 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4372486 2020.05.14 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4372485 2020.05.14 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4372484 2020.05.14 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4372483 2020.05.14 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4372482 2020.05.14 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4367665 2020.05.13 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4367537 2020.05.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4367536 2020.05.13 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4367534 2020.05.13 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4367532 2020.05.13 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4367535 2020.05.13 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4367531 2020.05.13 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 4367527 2020.05.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 4367526 2020.05.13 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4367525 2020.05.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4367524 2020.05.13 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 4367523 2020.05.13 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50 4367522 2020.05.13 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4367521 2020.05.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4367520 2020.05.13 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 4367519 2020.05.13 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4367518 2020.05.13 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 4367517 2020.05.13 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 4367516 2020.05.13 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4367515 2020.05.13 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4367514 2020.05.13 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4367513 2020.05.13 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 4367512 2020.05.13 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 4367511 2020.05.13 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4367510 2020.05.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4367509 2020.05.13 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 4367508 2020.05.13 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4367507 2020.05.13 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4367506 2020.05.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4367505 2020.05.13 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4367504 2020.05.13 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4367503 2020.05.13 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4367501 2020.05.13 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4367502 2020.05.13 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4367498 2020.05.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4367496 2020.05.13 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4367497 2020.05.13 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 4365889 2020.05.12 mapa
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 4365847 2020.05.12 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 4364818 2020.05.12 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4364511 2020.05.12 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 4364723 2020.05.12 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 4364722 2020.05.12 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 4364721 2020.05.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 4364720 2020.05.12 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 4364719 2020.05.12 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 6 4364718 2020.05.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 4364717 2020.05.12 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 4364716 2020.05.12 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 6 4364715 2020.05.12 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4364714 2020.05.12 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 30 4364713 2020.05.12 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 100 4364712 2020.05.12 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 16 4364711 2020.05.12 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4364710 2020.05.12 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 4364709 2020.05.12 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4364708 2020.05.12 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4364525 2020.05.12 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4364524 2020.05.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 4364523 2020.05.12 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 30 4364522 2020.05.12 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 6 4364521 2020.05.12 mapa
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 4364520 2020.05.12 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 56 4364519 2020.05.12 mapa
bardzo rzadki orlica, Ichthyaetus ichthyaetus 1 4364518 2020.05.12 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 4364517 2020.05.12 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4364516 2020.05.12 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 6 4364515 2020.05.12 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 25 4364514 2020.05.12 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 4364513 2020.05.12 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 4364526 2020.05.12 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4364507 2020.05.12 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4364509 2020.05.11 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4361724 2020.05.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4361728 2020.05.11 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 4361746 2020.05.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4361727 2020.05.11 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4361753 2020.05.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4361744 2020.05.11 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 4361735 2020.05.11 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4361741 2020.05.11 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 4361737 2020.05.11 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 13 4361742 2020.05.11 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 3 4361720 2020.05.11 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4361730 2020.05.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 4361748 2020.05.11 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 4361749 2020.05.11 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 4361725 2020.05.11 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 5 4361729 2020.05.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4361752 2020.05.11 mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 4361750 2020.05.11 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 14 4361738 2020.05.11 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 10 4361747 2020.05.11 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 15 4361751 2020.05.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 4361721 2020.05.11 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4361743 2020.05.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 9 4361731 2020.05.11 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4361733 2020.05.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 4361726 2020.05.11 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 10 4361732 2020.05.11 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 4361736 2020.05.11 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 11 4361740 2020.05.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 39 4361739 2020.05.11 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 50 4361745 2020.05.11 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 7 4361723 2020.05.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 4361722 2020.05.11 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 4361734 2020.05.11 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4360103 2020.05.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4360100 2020.05.11 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 4360102 2020.05.11 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 4360099 2020.05.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4360098 2020.05.11 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4360101 2020.05.11