Pełna lista obserwacji drużyny

DzierlatkaFan : Łukasz Wawrzyniak


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 61 4936468 2020.11.21 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 50 4933728 2020.11.20 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 100 4933729 2020.11.20 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 200 4933730 2020.11.20 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 2 4933731 2020.11.20 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 4933732 2020.11.20 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 11 4933733 2020.11.20 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 6 4933734 2020.11.20 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 4933735 2020.11.20 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 4933736 2020.11.20 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 4933737 2020.11.20 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4933739 2020.11.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 500 4933740 2020.11.20 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4930663 2020.11.18 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4930661 2020.11.18 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4930662 2020.11.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4930659 2020.11.18 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 4930660 2020.11.18 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4930658 2020.11.18 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 2 4930657 2020.11.18 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 4930655 2020.11.18 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4930656 2020.11.18 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4930654 2020.11.18 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4926945 2020.11.16 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 200 4926944 2020.11.16 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 16 4926942 2020.11.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4926943 2020.11.16 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4926941 2020.11.16 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4926939 2020.11.16 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4926940 2020.11.16 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4926938 2020.11.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 26 4923118 2020.11.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 340 4923117 2020.11.15 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4923119 2020.11.15 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4923116 2020.11.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 4923115 2020.11.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 300 4923114 2020.11.15 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4923113 2020.11.15 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4923111 2020.11.15 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4923112 2020.11.15 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4923110 2020.11.15 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 4918056 2020.11.14 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4918055 2020.11.14 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 2 4918057 2020.11.14 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 4918054 2020.11.14 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4915972 2020.11.13 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 4915971 2020.11.13 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 10 4910913 2020.11.11 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 10 4910826 2020.11.11 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 21 4910827 2020.11.11 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 4910825 2020.11.11 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1000 4910824 2020.11.11 mapa
bardzo rzadki czajka towarzyska, Vanellus gregarius 1 4910828 2020.11.11 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4910661 2020.11.11 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4910656 2020.11.11 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4910658 2020.11.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4910660 2020.11.11 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 10 4910659 2020.11.11 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 4910655 2020.11.11 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4910657 2020.11.11 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4910654 2020.11.11 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 4910653 2020.11.11 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 4910652 2020.11.11 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 1 4910651 2020.11.11 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 4910650 2020.11.11 mapa
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala 1 4910244 2020.11.11 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4910242 2020.11.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4910243 2020.11.11 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4910241 2020.11.11 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 4910240 2020.11.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4910239 2020.11.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4910236 2020.11.11 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 4910235 2020.11.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4910237 2020.11.11 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4910238 2020.11.11 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 4902989 2020.11.08 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 4902988 2020.11.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4902987 2020.11.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4902986 2020.11.08 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4902985 2020.11.08 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4902984 2020.11.08 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4902982 2020.11.08 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4902981 2020.11.08 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 30 4902983 2020.11.08 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 4902979 2020.11.08 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4902980 2020.11.08 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 100 4902977 2020.11.08 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 40 4902978 2020.11.08 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 3 4902976 2020.11.08 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4902241 2020.11.07 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 4900125 2020.11.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 300 4888010 2020.11.01 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 300 4888008 2020.11.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4888009 2020.11.01 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4888006 2020.11.01 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4888007 2020.11.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4888005 2020.11.01 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 4888002 2020.11.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4888004 2020.11.01 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4888003 2020.11.01 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 4888001 2020.11.01 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 4888000 2020.11.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 25 4887999 2020.11.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 80 4887998 2020.11.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 60 4884693 2020.10.31 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 50 4884692 2020.10.31 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 4884691 2020.10.31 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 400 4884690 2020.10.31 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 300 4884689 2020.10.31 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1500 4884686 2020.10.31 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4884687 2020.10.31 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 4884684 2020.10.31 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 4884683 2020.10.31 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 10 4884682 2020.10.31 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4884688 2020.10.31 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 50 4884685 2020.10.31 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4884362 2020.10.31 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4884361 2020.10.31 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 40 4884359 2020.10.31 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 25 4884360 2020.10.31 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 4884358 2020.10.31 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 4884357 2020.10.31 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 4 4884356 2020.10.31 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 4884355 2020.10.31 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 15 4884354 2020.10.31 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 8 4884353 2020.10.31 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4883983 2020.10.31 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 4 4883984 2020.10.31 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 40 4883980 2020.10.31 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 4883981 2020.10.31 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 87 4883977 2020.10.31 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 30 4883976 2020.10.31 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 4883972 2020.10.31 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4883973 2020.10.31 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4879294 2020.10.28 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4879293 2020.10.28 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4879292 2020.10.28 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4879291 2020.10.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 40 4879290 2020.10.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 500 4879289 2020.10.28 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 4879288 2020.10.28 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 4879286 2020.10.28 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 25 4879287 2020.10.28 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 8 4879284 2020.10.28 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 15 4879285 2020.10.28 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 1 4879283 2020.10.28 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 4879282 2020.10.28 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 100 4879281 2020.10.28 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1000 4879280 2020.10.28 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 3 4875258 2020.10.26 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 4875259 2020.10.26 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4875257 2020.10.26 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4875256 2020.10.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4875255 2020.10.26 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4875253 2020.10.26 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4875254 2020.10.26 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4875250 2020.10.26 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4875249 2020.10.26 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4875251 2020.10.26 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4875252 2020.10.26 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4871162 2020.10.25 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4871160 2020.10.25 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 8 4871161 2020.10.25 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4871157 2020.10.25 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 4871159 2020.10.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 4871156 2020.10.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 4871158 2020.10.25 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4870008 2020.10.24 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4870213 2020.10.24 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 4866141 2020.10.23 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4864143 2020.10.22 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4864144 2020.10.22 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4864145 2020.10.22 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4850689 2020.10.17 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4850690 2020.10.17 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4850688 2020.10.17 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4850686 2020.10.17 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4850687 2020.10.17 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 4850683 2020.10.17 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4850682 2020.10.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4850684 2020.10.17 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4850680 2020.10.17 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4850681 2020.10.17 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4850678 2020.10.17 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4850679 2020.10.17 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 4850675 2020.10.17 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4850677 2020.10.17 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 4850685 2020.10.17 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 4850674 2020.10.17 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 4850673 2020.10.17 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4850672 2020.10.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4850676 2020.10.17 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4850671 2020.10.17 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4850670 2020.10.17 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4849587 2020.10.17 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 150 4847919 2020.10.16 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4838443 2020.10.11 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4838442 2020.10.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4838444 2020.10.11 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4836880 2020.10.07 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4836879 2020.10.07 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4836881 2020.10.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4836882 2020.10.07 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4836878 2020.10.07 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4826178 2020.10.07 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4826144 2020.10.07 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4826143 2020.10.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 4826142 2020.10.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4826141 2020.10.07 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4826058 2020.10.07 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4823888 2020.10.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 11 4823885 2020.10.06 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 4823886 2020.10.06 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 4823882 2020.10.06 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 4823884 2020.10.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4823881 2020.10.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4823883 2020.10.06 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 4823887 2020.10.06 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 4823880 2020.10.06 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 4823878 2020.10.06 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 4823877 2020.10.06 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4823876 2020.10.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4823875 2020.10.06 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 6 4823874 2020.10.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4823873 2020.10.06 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 4823879 2020.10.06 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4823871 2020.10.06 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2 4823872 2020.10.06 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 30 4823868 2020.10.06 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4823870 2020.10.06 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4823867 2020.10.06 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 50 4823869 2020.10.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 4823865 2020.10.06 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4823866 2020.10.06 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 300 4823864 2020.10.06 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4821827 2020.10.05 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4821826 2020.10.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4821822 2020.10.05 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4821821 2020.10.05 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4821823 2020.10.05 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 4821825 2020.10.05 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4819564 2020.10.04 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 3 4807109 2020.09.30 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4807038 2020.09.30 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 4807037 2020.09.26 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4797156 2020.09.25 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4797155 2020.09.25 mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 4797146 2020.09.25 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4797145 2020.09.25 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4797144 2020.09.25 mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 4795387 2020.09.24 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 4793288 2020.09.23 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4793056 2020.09.23 mapa
bardzo rzadki płochacz halny, Prunella collaris 1 4790099 2020.09.22 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4789985 2020.09.22 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 4789984 2020.09.22 mapa
rzadki dzięcioł trójpalczasty, Picoides tridactylus 1 4788096 2020.09.21 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 4788095 2020.09.21 mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 4788094 2020.09.21 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4785570 2020.09.20 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4785569 2020.09.20 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4773273 2020.09.15 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 4771396 2020.09.14 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 4771395 2020.09.14 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 7 4770793 2020.09.14 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 9 4770788 2020.09.14 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4770787 2020.09.14 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4770786 2020.09.14 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4770785 2020.09.14 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4770781 2020.09.14 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4770723 2020.09.14 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4770722 2020.09.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4770721 2020.09.14 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4770720 2020.09.14 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 4770718 2020.09.14 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4770719 2020.09.14 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 6 4770717 2020.09.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4770716 2020.09.14 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4770715 2020.09.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4770714 2020.09.14 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 15 4770713 2020.09.14 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 4770710 2020.09.14 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4770709 2020.09.14 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 28 4770711 2020.09.14 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4758372 2020.09.09 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4750993 2020.09.06 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4750992 2020.09.06 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4750991 2020.09.06 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4739763 2020.09.01 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4739765 2020.09.01 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4735162 2020.08.30 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4735163 2020.08.30 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 4735164 2020.08.30 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4735161 2020.08.30 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 4732143 2020.08.29 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 4732142 2020.08.29 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 4732141 2020.08.29 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 4732140 2020.08.29 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4732139 2020.08.29 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4732138 2020.08.29 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4732137 2020.08.29 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 100 4732135 2020.08.29 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 4732136 2020.08.29 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 15 4732134 2020.08.29 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4722918 2020.08.25 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4722916 2020.08.25 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4722917 2020.08.25 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4719568 2020.08.24 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4719567 2020.08.24 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4716902 2020.08.23 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 5 4716903 2020.08.23 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 4716900 2020.08.23 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 4716901 2020.08.23 mapa
bardzo rzadki mornel, Charadrius morinellus 7 4716899 2020.08.23 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4714092 2020.08.22 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4714091 2020.08.22 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 5 4710420 2020.08.20 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 3 4710413 2020.08.20 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 4710409 2020.08.20 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 100 4707747 2020.08.19 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 4705027 2020.08.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 25 4705028 2020.08.18 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4705026 2020.08.18 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4705025 2020.08.18 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4705024 2020.08.18 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 4 4705023 2020.08.18 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4705002 2020.08.18 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 15 4704939 2020.08.18 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 2 4704938 2020.08.18 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4704936 2020.08.18 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4704937 2020.08.18 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4704856 2020.08.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 4704857 2020.08.18 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 4704855 2020.08.18 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 5 4704854 2020.08.18 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4700958 2020.08.17 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4699781 2020.08.16 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4699780 2020.08.16 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 4699779 2020.08.16 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 2 4699776 2020.08.16 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4699777 2020.08.16 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4699778 2020.08.16 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4697086 2020.08.15 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4695991 2020.08.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4695992 2020.08.15 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 72 4692507 2020.08.13 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4691493 2020.08.13 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4691492 2020.08.13 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4691491 2020.08.13 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 10 4689859 2020.08.12 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 4689858 2020.08.12 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4689857 2020.08.12 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4689856 2020.08.12 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4689855 2020.08.12 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4689854 2020.08.12 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 50 4689852 2020.08.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4689853 2020.08.12 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 3 4689851 2020.08.12 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 4689850 2020.08.12 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4689849 2020.08.12 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4689847 2020.08.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2000 4689848 2020.08.12 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4689845 2020.08.12 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 7 4689846 2020.08.12 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 4689843 2020.08.12 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 4689844 2020.08.12 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 7 4689842 2020.08.12 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4689841 2020.08.12 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4689840 2020.08.12 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 4 4689839 2020.08.12 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4689838 2020.08.12 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 400 4689837 2020.08.12 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 4689836 2020.08.12 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 4689834 2020.08.12 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4689833 2020.08.12 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 4689835 2020.08.12 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 50 4687935 2020.08.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4687332 2020.08.11 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 4683969 2020.08.09 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4680933 2020.08.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 11 4680934 2020.08.08 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4679684 2020.08.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4679683 2020.08.08 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 13 4679681 2020.08.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4679685 2020.08.08 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 8 4679682 2020.08.08 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 15 4679680 2020.08.08 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4679679 2020.08.08 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4679678 2020.08.08 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4679677 2020.08.08 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 4679676 2020.08.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 15 4679675 2020.08.08 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4678458 2020.08.07 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4678201 2020.08.07 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4678202 2020.08.07 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 4678200 2020.08.07 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 4675070 2020.08.06 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 4675068 2020.08.06 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 5 4675067 2020.08.06 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4675069 2020.08.06 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 4674882 2020.08.06 mapa
rzadki czarnowron, Corvus corone 2 4674827 2020.08.06 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4674826 2020.08.05 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 4674825 2020.08.05 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 2 4673028 2020.08.05 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 10 4673027 2020.08.05 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4672839 2020.08.05 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 5 4672840 2020.08.05 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 4672838 2020.08.05 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 4672836 2020.08.05 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4672837 2020.08.05 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 4671801 2020.08.04 mapa
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 4671800 2020.08.04 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4671403 2020.08.04 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4671404 2020.08.04 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 60 4671402 2020.08.04 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4671401 2020.08.04 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 4671400 2020.08.04 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4671399 2020.08.04 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 4671398 2020.08.04 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4671397 2020.08.04 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4671420 2020.08.04 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4671419 2020.08.04 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4671418 2020.08.04 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 4671417 2020.08.04 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4671416 2020.08.04 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4671415 2020.08.04 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4671414 2020.08.04 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4671413 2020.08.04 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 4671412 2020.08.04 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4671410 2020.08.04 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 8 4671411 2020.08.04 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4671409 2020.08.04 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 4671408 2020.08.04 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 4671407 2020.08.04 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4671406 2020.08.04 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4671405 2020.08.04 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 3 4669766 2020.08.03 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 4667389 2020.08.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 4667388 2020.08.02 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4667387 2020.08.02 mapa
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 5 4667185 2020.08.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4667186 2020.08.02 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 6 4667184 2020.08.02 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 4667182 2020.08.02 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4667183 2020.08.02 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4667181 2020.08.02 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 4667180 2020.08.02 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 32 4667179 2020.08.02 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4665216 2020.08.01 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4665217 2020.08.01 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4665214 2020.08.01 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4665213 2020.08.01 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4665215 2020.08.01 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4665212 2020.08.01 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4662544 2020.07.31 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 3 4654730 2020.07.27 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4654729 2020.07.27 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4654728 2020.07.27 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4654727 2020.07.27 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4654726 2020.07.27 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4654725 2020.07.27 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 8 4654724 2020.07.27 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4654723 2020.07.27 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 4654721 2020.07.27 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 4654720 2020.07.27 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4654719 2020.07.27 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 60 4654722 2020.07.27 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4654718 2020.07.27 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 4654717 2020.07.27 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 15 4654715 2020.07.27 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 15 4654716 2020.07.27 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 40 4654714 2020.07.27 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 4654713 2020.07.27 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 4654712 2020.07.27 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4635195 2020.07.19 mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 4635194 2020.07.19 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4633537 2020.07.18 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 4633535 2020.07.18 mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 4633534 2020.07.18 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4633536 2020.07.18 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 4633533 2020.07.18 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4627349 2020.07.16 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 180 4623109 2020.07.14 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4617285 2020.07.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4617284 2020.07.12 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4617283 2020.07.12 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4617282 2020.07.12 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4617281 2020.07.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4617280 2020.07.12 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4617279 2020.07.12 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 4613903 2020.07.11 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 180 4613904 2020.07.11 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 3 4603111 2020.07.07 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 4597491 2020.07.05 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4597490 2020.07.05 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 4597486 2020.07.05 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 30 4597488 2020.07.05 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4597489 2020.07.05 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 4597485 2020.07.05 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4597483 2020.07.05 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4597484 2020.07.05 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4578516 2020.06.28 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4578514 2020.06.28 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4578515 2020.06.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4578513 2020.06.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4578512 2020.06.28 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4578511 2020.06.28 mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 4578510 2020.06.28 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 4578509 2020.06.28 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4577581 2020.06.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4577580 2020.06.28 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4577578 2020.06.28 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4577577 2020.06.28 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 5 4577579 2020.06.28 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4574153 2020.06.27 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4574152 2020.06.27 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 4573886 2020.06.27 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4573885 2020.06.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4573884 2020.06.27 mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 4570531 2020.06.26 mapa
rzadki zaroślówka, Acrocephalus dumetorum 1 4566992 2020.06.25 mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 4565638 2020.06.24 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 4564400 2020.06.24 mapa
rzadki zaroślówka, Acrocephalus dumetorum 1 4564399 2020.06.24 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4560092 2020.06.22 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4560094 2020.06.22 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4560090 2020.06.22 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4560091 2020.06.22 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 4559767 2020.06.22 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 20 4559770 2020.06.22 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4559769 2020.06.22 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4559768 2020.06.22 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 3 4559766 2020.06.22 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4559745 2020.06.22 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 3 4559744 2020.06.22 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4559743 2020.06.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4559742 2020.06.22 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4559741 2020.06.22 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4559740 2020.06.22 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4559739 2020.06.22 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4559738 2020.06.22 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4559737 2020.06.22 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4559736 2020.06.22 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4559735 2020.06.22 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4559734 2020.06.22 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4559733 2020.06.22 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4559732 2020.06.22 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4559731 2020.06.22 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4544702 2020.06.17 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4544701 2020.06.17 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4544700 2020.06.17 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4544697 2020.06.17 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 4544699 2020.06.17 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4544698 2020.06.17 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4544696 2020.06.17 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4527115 2020.06.13 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4527113 2020.06.13 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 4525354 2020.06.13 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4525355 2020.06.13 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4524767 2020.06.13 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 4524765 2020.06.13 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4524764 2020.06.13 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 4524766 2020.06.13 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4524762 2020.06.13 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4524763 2020.06.13 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4524761 2020.06.13 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4524760 2020.06.13 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4523466 2020.06.12 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 4523435 2020.06.12 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 4523431 2020.06.12 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4523408 2020.06.12 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 4523350 2020.06.12 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 3 4522258 2020.06.12 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4522139 2020.06.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4521954 2020.06.12 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4521952 2020.06.12 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 4521953 2020.06.12 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4521338 2020.06.12 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4521337 2020.06.12 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4521336 2020.06.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4521335 2020.06.12 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4521334 2020.06.12 mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 5 4521333 2020.06.12 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4522451 2020.06.12 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 4522452 2020.06.12 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4521332 2020.06.12 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4516509 2020.06.11 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4516510 2020.06.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4514309 2020.06.11 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4514308 2020.06.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4510138 2020.06.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4510137 2020.06.10 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4510136 2020.06.10 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 4 4510135 2020.06.10 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4510134 2020.06.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4510133 2020.06.10 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4510132 2020.06.10 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4510131 2020.06.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4510130 2020.06.10 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4510129 2020.06.10 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4510128 2020.06.10 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4510127 2020.06.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4510126 2020.06.10 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4510125 2020.06.10 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4510124 2020.06.10 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4510123 2020.06.10 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 4495917 2020.06.07 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4495915 2020.06.07 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4495913 2020.06.07 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 4495914 2020.06.07 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 4495918 2020.06.07 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4495911 2020.06.07 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4495916 2020.06.07 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4495908 2020.06.07 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4495910 2020.06.07 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4495906 2020.06.07 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4495912 2020.06.07 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4495909 2020.06.07 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 4495907 2020.06.07 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 4 4495905 2020.06.07 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4495423 2020.06.07 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 4495422 2020.06.07 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 3 4495419 2020.06.07 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4495420 2020.06.07 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4495418 2020.06.07 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 4495421 2020.06.07 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4495416 2020.06.07 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4495415 2020.06.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4495413 2020.06.07 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 4495414 2020.06.07 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 4495417 2020.06.07 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 4495412 2020.06.07 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4495409 2020.06.07 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4495410 2020.06.07 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4495408 2020.06.07 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4495411 2020.06.07 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4495406 2020.06.07 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4495405 2020.06.07 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4495407 2020.06.07 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4495404 2020.06.07 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4495402 2020.06.07 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4495403 2020.06.07 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4495401 2020.06.07 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4495400 2020.06.07 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 4495399 2020.06.07 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4495397 2020.06.07 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4495398 2020.06.07 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4495396 2020.06.07 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4495439 2020.06.07 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4495436 2020.06.07 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4495437 2020.06.07 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 4495435 2020.06.07 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4495438 2020.06.07 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4495433 2020.06.07 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4495432 2020.06.07 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4495434 2020.06.07 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4495431 2020.06.07 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4495430 2020.06.07 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4495429 2020.06.07 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4495428 2020.06.07 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4495427 2020.06.07 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4495426 2020.06.07 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 4495424 2020.06.07 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4495425 2020.06.07 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4492352 2020.06.06 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4492350 2020.06.06 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 4492349 2020.06.06 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4492344 2020.06.06 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4492351 2020.06.06 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4492347 2020.06.06 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4492348 2020.06.06 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 4492342 2020.06.06 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4492343 2020.06.06 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4492345 2020.06.06 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4492346 2020.06.06 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4488717 2020.06.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4488716 2020.06.06 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4488715 2020.06.06 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4488714 2020.06.06 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4488713 2020.06.06 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4488712 2020.06.06 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4488711 2020.06.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4488710 2020.06.06 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4488709 2020.06.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4488708 2020.06.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4488707 2020.06.06 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 4488706 2020.06.06 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4488705 2020.06.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4488704 2020.06.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4488703 2020.06.06 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4488702 2020.06.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4488701 2020.06.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4488700 2020.06.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4488699 2020.06.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4488698 2020.06.06 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4488697 2020.06.06 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4484086 2020.06.04 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4484087 2020.06.04 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 4484085 2020.06.04 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 4484084 2020.06.04 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4484083 2020.06.04 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 4484082 2020.06.04 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4484081 2020.06.04 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4484080 2020.06.04 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4484078 2020.06.04 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4484079 2020.06.04 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4484076 2020.06.04 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4484074 2020.06.04 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4484073 2020.06.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 500 4484077 2020.06.04 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4484075 2020.06.04 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4476352 2020.06.02 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4476351 2020.06.02 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4476350 2020.06.02 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4476349 2020.06.02 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4476347 2020.06.02 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4476346 2020.06.02 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4476348 2020.06.02 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4476345 2020.06.02 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 4476344 2020.06.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4468891 2020.06.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4468890 2020.06.01 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4468889 2020.06.01 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 2 4468888 2020.06.01 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4468887 2020.06.01 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4468886 2020.06.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4468885 2020.06.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4468884 2020.06.01 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4468883 2020.06.01 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4468882 2020.06.01 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4468881 2020.06.01 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 4468880 2020.06.01 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4468879 2020.06.01 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4468878 2020.06.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4468877 2020.06.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4468876 2020.06.01 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4468875 2020.06.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4468874 2020.06.01 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4468873 2020.06.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4468872 2020.06.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4468871 2020.06.01 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 4468870 2020.06.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4468869 2020.06.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4468868 2020.06.01 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4468867 2020.06.01 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4468866 2020.06.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4468865 2020.06.01 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4468864 2020.06.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4468863 2020.06.01 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4468861 2020.06.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4468860 2020.06.01 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4468859 2020.06.01 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4468858 2020.06.01 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4468857 2020.06.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4468856 2020.06.01 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4468855 2020.06.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4468854 2020.06.01 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4468853 2020.06.01 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4468852 2020.06.01 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4468851 2020.06.01 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4468850 2020.06.01 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4468849 2020.06.01 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4468862 2020.06.01 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4468848 2020.06.01 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4468847 2020.06.01 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4466848 2020.05.31 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 4466838 2020.05.31 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4466840 2020.05.31 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4466839 2020.05.31 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4466837 2020.05.31 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4466836 2020.05.31 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 4466835 2020.05.31 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 8 4466833 2020.05.31 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4466834 2020.05.31 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4466829 2020.05.31 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4466831 2020.05.31 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 16 4466832 2020.05.31 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4466826 2020.05.31 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4466830 2020.05.31 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4466827 2020.05.31 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4466825 2020.05.31 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4452511 2020.05.28 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4452510 2020.05.28 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4452508 2020.05.28 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4452509 2020.05.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4452507 2020.05.28 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4452505 2020.05.28 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4452506 2020.05.28 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4452504 2020.05.28 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4452503 2020.05.28 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4452502 2020.05.28 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4452501 2020.05.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4452499 2020.05.28 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4452498 2020.05.28 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4452497 2020.05.28 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4452496 2020.05.28 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4452495 2020.05.28 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4452493 2020.05.28 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4452494 2020.05.28 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4452492 2020.05.28 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4452490 2020.05.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4452491 2020.05.28 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 4452489 2020.05.28 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4452487 2020.05.28 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4452486 2020.05.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4452488 2020.05.28 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4449512 2020.05.28 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 3 4449481 2020.05.28 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4449508 2020.05.28 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4449515 2020.05.28 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4449509 2020.05.28 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4449516 2020.05.28 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4449517 2020.05.28 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 4449518 2020.05.28 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4449513 2020.05.28 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4449514 2020.05.28 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4449510 2020.05.28 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 4 4449519 2020.05.28 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 4 4449511 2020.05.28 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4447348 2020.05.27 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4447349 2020.05.27 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4447347 2020.05.27 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4447343 2020.05.27 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4447344 2020.05.27 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4447346 2020.05.27 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4447342 2020.05.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 4447345 2020.05.27 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4447341 2020.05.27 mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 4447340 2020.05.27 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4439587 2020.05.25 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4439586 2020.05.25 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4439584 2020.05.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 4439585 2020.05.25 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 4439582 2020.05.25 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4439581 2020.05.25 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 15 4439580 2020.05.25 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 4439583 2020.05.25 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 4439579 2020.05.25 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4439578 2020.05.25 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 7 4439577 2020.05.25 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4439576 2020.05.25 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4439575 2020.05.25 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 4439574 2020.05.25 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4433677 2020.05.24 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4433675 2020.05.24 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4433674 2020.05.24 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4433673 2020.05.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 150 4433676 2020.05.24 mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 4433670 2020.05.24 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4433672 2020.05.24 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4433671 2020.05.24 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4432653 2020.05.24 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4429896 2020.05.24 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4429895 2020.05.24 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4429894 2020.05.24 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4429893 2020.05.24 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4429892 2020.05.24 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4429891 2020.05.24 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4429890 2020.05.24 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4429889 2020.05.24 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4429888 2020.05.24 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4429887 2020.05.24 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4429886 2020.05.24 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4429885 2020.05.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4429884 2020.05.24 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4429883 2020.05.24 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4429882 2020.05.24 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4429881 2020.05.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4429880 2020.05.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4429879 2020.05.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4429878 2020.05.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4429506 2020.05.24 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4429505 2020.05.24 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4429504 2020.05.24 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4429503 2020.05.24 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4429502 2020.05.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4429501 2020.05.24 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4429500 2020.05.24 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4429499 2020.05.24 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4429498 2020.05.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4429497 2020.05.24 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4429496 2020.05.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4429495 2020.05.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4429494 2020.05.24 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4429493 2020.05.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4429492 2020.05.24 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4429491 2020.05.24 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4429340 2020.05.24 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4429339 2020.05.24 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4429338 2020.05.24 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4429337 2020.05.24 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4429336 2020.05.24 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4429335 2020.05.24 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4429356 2020.05.24 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4429355 2020.05.24 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4429354 2020.05.24 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4429353 2020.05.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4429352 2020.05.24 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4429351 2020.05.24 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4429350 2020.05.24 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4429349 2020.05.24 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4429348 2020.05.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4429347 2020.05.24 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4429346 2020.05.24 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4429345 2020.05.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4429344 2020.05.24 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4429343 2020.05.24 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4429342 2020.05.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4429341 2020.05.24 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4424457 2020.05.23 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 4417656 2020.05.22 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 4417655 2020.05.22 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 4417653 2020.05.22 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4417650 2020.05.22 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 4417652 2020.05.22 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4417649 2020.05.22 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4417651 2020.05.22 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 4417648 2020.05.22 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 4417646 2020.05.22 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4417647 2020.05.22 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4417416 2020.05.22 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4417415 2020.05.22 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4417414 2020.05.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 4417413 2020.05.22 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 3 4417412 2020.05.22 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4417411 2020.05.22 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4417410 2020.05.22 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 4417409 2020.05.22 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 4417408 2020.05.22 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4417407 2020.05.22 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4417406 2020.05.22 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4417405 2020.05.22 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4417404 2020.05.22 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4417403 2020.05.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4417402 2020.05.22 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4417401 2020.05.22 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4417400 2020.05.22 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4417399 2020.05.22 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4417398 2020.05.22 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 4417397 2020.05.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4417396 2020.05.22 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4417395 2020.05.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4417394 2020.05.22 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4417393 2020.05.22 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4417392 2020.05.22 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4417391 2020.05.22 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4417390 2020.05.22 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4417389 2020.05.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4417388 2020.05.22 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4417387 2020.05.22 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4417386 2020.05.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4413018 2020.05.21 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4413017 2020.05.21 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4413016 2020.05.21 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4413015 2020.05.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4413014 2020.05.21 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4413034 2020.05.21 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4413033 2020.05.21 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4413032 2020.05.21 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4413031 2020.05.21 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4413030 2020.05.21 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 4413029 2020.05.21 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4413028 2020.05.21 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4413027 2020.05.21 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4413026 2020.05.21 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 4413025 2020.05.21 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4413024 2020.05.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4413023 2020.05.21 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 4413022 2020.05.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4413021 2020.05.21 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4413020 2020.05.21 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 15 4413019 2020.05.21 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4413013 2020.05.21 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 4413012 2020.05.21 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4413011 2020.05.21 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4413010 2020.05.21 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4413009 2020.05.21 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4413008 2020.05.21 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4413007 2020.05.21 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4413006 2020.05.21 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4413005 2020.05.21 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4413004 2020.05.21 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4413003 2020.05.21 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4413002 2020.05.21 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4413001 2020.05.21 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4413000 2020.05.21 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4412999 2020.05.21 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4412998 2020.05.21 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 4398130 2020.05.18 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4398131 2020.05.18 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4398129 2020.05.18 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4398128 2020.05.18 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4398126 2020.05.18 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4398127 2020.05.18 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 4398125 2020.05.18 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 6 4398123 2020.05.18 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 5 4398124 2020.05.18 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 4398122 2020.05.18 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 3 4398121 2020.05.18 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4391394 2020.05.17 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4391393 2020.05.17 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4391392 2020.05.17 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4391391 2020.05.17 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4391390 2020.05.17 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4391389 2020.05.17 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4391388 2020.05.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4391387 2020.05.17 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4391386 2020.05.17 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4391385 2020.05.17 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4391384 2020.05.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4391383 2020.05.17 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4391382 2020.05.17 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4391381 2020.05.17 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4391380 2020.05.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4391379 2020.05.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4391378 2020.05.17 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4391377 2020.05.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4391376 2020.05.17 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4391375 2020.05.17 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4391374 2020.05.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4391373 2020.05.17 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4391372 2020.05.17 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4387191 2020.05.16 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 4382538 2020.05.16 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4382537 2020.05.16 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4382536 2020.05.16 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4382534 2020.05.16 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4382535 2020.05.16 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4382532 2020.05.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4382533 2020.05.16 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4382531 2020.05.16 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4382530 2020.05.16 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4382527 2020.05.16 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4382529 2020.05.16 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4382528 2020.05.16 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4382526 2020.05.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4382525 2020.05.16 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4382523 2020.05.16 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4382524 2020.05.16 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 12 4378900 2020.05.15 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 2 4377746 2020.05.15 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4377201 2020.05.15 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4379273 2020.05.15 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4377200 2020.05.15 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4377199 2020.05.15 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 4376498 2020.05.15 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4376497 2020.05.15 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 20 4376499 2020.05.15 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4376496 2020.05.15 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 4376490 2020.05.15 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 4376493 2020.05.15 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 4376494 2020.05.15 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4376491 2020.05.15 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4376488 2020.05.15 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 12 4376489 2020.05.15 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 4376492 2020.05.15 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4373118 2020.05.14 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 4373117 2020.05.14 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 3 4373119 2020.05.14 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4372427 2020.05.14 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4370092 2020.05.13 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4369659 2020.05.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4369660 2020.05.13 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4369656 2020.05.13 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4369655 2020.05.13 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4369658 2020.05.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 4369657 2020.05.13 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4369654 2020.05.13 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4369653 2020.05.13 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4366666 2020.05.13 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4366665 2020.05.13 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4366664 2020.05.13 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4366663 2020.05.13 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4366662 2020.05.13 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4366682 2020.05.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4366681 2020.05.13 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4366680 2020.05.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4366679 2020.05.13 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4366678 2020.05.13 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4366677 2020.05.13 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4366676 2020.05.13 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4366675 2020.05.13 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4366674 2020.05.13 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 4366673 2020.05.13 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 4366672 2020.05.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4366671 2020.05.13 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 35 4366670 2020.05.13 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 4366669 2020.05.13 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4366668 2020.05.13 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4366667 2020.05.13 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4366661 2020.05.13 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 4366660 2020.05.13 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 4366659 2020.05.13 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4366658 2020.05.13 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 4366657 2020.05.13 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 4366656 2020.05.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4366655 2020.05.13 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4366654 2020.05.13 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 4366653 2020.05.13 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 4366652 2020.05.13 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4366651 2020.05.13 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4366650 2020.05.13 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4366649 2020.05.13 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4366648 2020.05.13 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4366647 2020.05.13 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 4366646 2020.05.13 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4365611 2020.05.12 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4365610 2020.05.12 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4365613 2020.05.12 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4365609 2020.05.12 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4365612 2020.05.12 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4348013 2020.05.10 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4347807 2020.05.10 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4347667 2020.05.10 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4347666 2020.05.10 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 4347664 2020.05.10 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4347663 2020.05.10 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 4 4347665 2020.05.10 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4352649 2020.05.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4352691 2020.05.10 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4344875 2020.05.09 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4344874 2020.05.09 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 4344873 2020.05.09 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4335605 2020.05.08 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4329501 2020.05.07 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 4327804 2020.05.07 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4302455 2020.05.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4302456 2020.05.03 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4302454 2020.05.03 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4301393 2020.05.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 70 4301392 2020.05.03 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 3 4301391 2020.05.03 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4301396 2020.05.03 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4301395 2020.05.03 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 4301394 2020.05.03 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4301390 2020.05.03 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4301389 2020.05.03 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4301388 2020.05.03 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4301387 2020.05.03 mapa