Pełna lista obserwacji drużyny

DzierlatkaFan : Łukasz Wawrzyniak


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 3 4669766 2020.08.03 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 4667389 2020.08.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 4667388 2020.08.02 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4667387 2020.08.02 mapa
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 5 4667185 2020.08.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4667186 2020.08.02 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 6 4667184 2020.08.02 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 4667182 2020.08.02 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4667183 2020.08.02 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4667181 2020.08.02 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 4667180 2020.08.02 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 32 4667179 2020.08.02 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4665216 2020.08.01 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4665217 2020.08.01 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4665214 2020.08.01 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4665213 2020.08.01 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4665215 2020.08.01 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4665212 2020.08.01 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4662544 2020.07.31 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 3 4654730 2020.07.27 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4654729 2020.07.27 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4654728 2020.07.27 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4654727 2020.07.27 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4654726 2020.07.27 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4654725 2020.07.27 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 8 4654724 2020.07.27 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4654723 2020.07.27 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 4654721 2020.07.27 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 4654720 2020.07.27 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4654719 2020.07.27 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 60 4654722 2020.07.27 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4654718 2020.07.27 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 4654717 2020.07.27 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 15 4654715 2020.07.27 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 15 4654716 2020.07.27 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 40 4654714 2020.07.27 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 4654713 2020.07.27 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 4654712 2020.07.27 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4635195 2020.07.19 mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 4635194 2020.07.19 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4633537 2020.07.18 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 4633535 2020.07.18 mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 4633534 2020.07.18 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4633536 2020.07.18 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 4633533 2020.07.18 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4627349 2020.07.16 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 180 4623109 2020.07.14 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4617285 2020.07.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4617284 2020.07.12 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4617283 2020.07.12 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4617282 2020.07.12 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4617281 2020.07.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4617280 2020.07.12 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4617279 2020.07.12 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 4613903 2020.07.11 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 180 4613904 2020.07.11 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 3 4603111 2020.07.07 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 4597491 2020.07.05 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4597490 2020.07.05 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 4597486 2020.07.05 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 30 4597488 2020.07.05 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4597489 2020.07.05 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 4597485 2020.07.05 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4597483 2020.07.05 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4597484 2020.07.05 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4578516 2020.06.28 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4578514 2020.06.28 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4578515 2020.06.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4578513 2020.06.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4578512 2020.06.28 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4578511 2020.06.28 mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 4578510 2020.06.28 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 4578509 2020.06.28 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4577581 2020.06.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4577580 2020.06.28 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4577578 2020.06.28 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4577577 2020.06.28 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 5 4577579 2020.06.28 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4574153 2020.06.27 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4574152 2020.06.27 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 4573886 2020.06.27 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4573885 2020.06.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4573884 2020.06.27 mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 4570531 2020.06.26 mapa
rzadki zaroślówka, Acrocephalus dumetorum 1 4566992 2020.06.25 mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 4565638 2020.06.24 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 4564400 2020.06.24 mapa
rzadki zaroślówka, Acrocephalus dumetorum 1 4564399 2020.06.24 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4560092 2020.06.22 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4560094 2020.06.22 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4560090 2020.06.22 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4560091 2020.06.22 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 4559767 2020.06.22 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 20 4559770 2020.06.22 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4559769 2020.06.22 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4559768 2020.06.22 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 3 4559766 2020.06.22 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4559745 2020.06.22 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 3 4559744 2020.06.22 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4559743 2020.06.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4559742 2020.06.22 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4559741 2020.06.22 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4559740 2020.06.22 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4559739 2020.06.22 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4559738 2020.06.22 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4559737 2020.06.22 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4559736 2020.06.22 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4559735 2020.06.22 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4559734 2020.06.22 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4559733 2020.06.22 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4559732 2020.06.22 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4559731 2020.06.22 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4544702 2020.06.17 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4544701 2020.06.17 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4544700 2020.06.17 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4544697 2020.06.17 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 4544699 2020.06.17 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4544698 2020.06.17 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4544696 2020.06.17 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4527115 2020.06.13 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4527113 2020.06.13 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 4525354 2020.06.13 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4525355 2020.06.13 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4524767 2020.06.13 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 4524765 2020.06.13 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4524764 2020.06.13 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 4524766 2020.06.13 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4524762 2020.06.13 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4524763 2020.06.13 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4524761 2020.06.13 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4524760 2020.06.13 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4523466 2020.06.12 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 4523435 2020.06.12 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 4523431 2020.06.12 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4523408 2020.06.12 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 4523350 2020.06.12 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 3 4522258 2020.06.12 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4522139 2020.06.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4521954 2020.06.12 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4521952 2020.06.12 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 4521953 2020.06.12 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4521338 2020.06.12 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4521337 2020.06.12 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4521336 2020.06.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4521335 2020.06.12 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4521334 2020.06.12 mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 5 4521333 2020.06.12 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4522451 2020.06.12 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 4522452 2020.06.12 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4521332 2020.06.12 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4516509 2020.06.11 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4516510 2020.06.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4514309 2020.06.11 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4514308 2020.06.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4510138 2020.06.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4510137 2020.06.10 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4510136 2020.06.10 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 4 4510135 2020.06.10 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4510134 2020.06.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4510133 2020.06.10 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4510132 2020.06.10 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4510131 2020.06.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4510130 2020.06.10 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4510129 2020.06.10 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4510128 2020.06.10 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4510127 2020.06.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4510126 2020.06.10 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4510125 2020.06.10 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4510124 2020.06.10 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4510123 2020.06.10 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 4495917 2020.06.07 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4495915 2020.06.07 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4495913 2020.06.07 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 4495914 2020.06.07 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 4495918 2020.06.07 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4495911 2020.06.07 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4495916 2020.06.07 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4495908 2020.06.07 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4495910 2020.06.07 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4495906 2020.06.07 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4495912 2020.06.07 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4495909 2020.06.07 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 4495907 2020.06.07 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 4 4495905 2020.06.07 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4495423 2020.06.07 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 4495422 2020.06.07 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 3 4495419 2020.06.07 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4495420 2020.06.07 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4495418 2020.06.07 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 4495421 2020.06.07 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4495416 2020.06.07 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4495415 2020.06.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4495413 2020.06.07 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 4495414 2020.06.07 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 4495417 2020.06.07 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 4495412 2020.06.07 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4495409 2020.06.07 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4495410 2020.06.07 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4495408 2020.06.07 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4495411 2020.06.07 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4495406 2020.06.07 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4495405 2020.06.07 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4495407 2020.06.07 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4495404 2020.06.07 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4495402 2020.06.07 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4495403 2020.06.07 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4495401 2020.06.07 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4495400 2020.06.07 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 4495399 2020.06.07 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4495397 2020.06.07 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4495398 2020.06.07 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4495396 2020.06.07 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4495439 2020.06.07 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4495436 2020.06.07 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4495437 2020.06.07 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 4495435 2020.06.07 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4495438 2020.06.07 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4495433 2020.06.07 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4495432 2020.06.07 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4495434 2020.06.07 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4495431 2020.06.07 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4495430 2020.06.07 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4495429 2020.06.07 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4495428 2020.06.07 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4495427 2020.06.07 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4495426 2020.06.07 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 4495424 2020.06.07 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4495425 2020.06.07 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4492352 2020.06.06 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4492350 2020.06.06 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 4492349 2020.06.06 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4492344 2020.06.06 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4492351 2020.06.06 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4492347 2020.06.06 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4492348 2020.06.06 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 4492342 2020.06.06 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4492343 2020.06.06 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4492345 2020.06.06 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4492346 2020.06.06 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4488717 2020.06.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4488716 2020.06.06 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4488715 2020.06.06 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4488714 2020.06.06 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4488713 2020.06.06 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4488712 2020.06.06 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4488711 2020.06.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4488710 2020.06.06 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4488709 2020.06.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4488708 2020.06.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4488707 2020.06.06 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 4488706 2020.06.06 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4488705 2020.06.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4488704 2020.06.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4488703 2020.06.06 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4488702 2020.06.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4488701 2020.06.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4488700 2020.06.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4488699 2020.06.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4488698 2020.06.06 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4488697 2020.06.06 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4484086 2020.06.04 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4484087 2020.06.04 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 4484085 2020.06.04 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 4484084 2020.06.04 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4484083 2020.06.04 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 4484082 2020.06.04 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4484081 2020.06.04 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4484080 2020.06.04 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4484078 2020.06.04 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4484079 2020.06.04 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4484076 2020.06.04 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4484074 2020.06.04 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4484073 2020.06.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 500 4484077 2020.06.04 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4484075 2020.06.04 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4476352 2020.06.02 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4476351 2020.06.02 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4476350 2020.06.02 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4476349 2020.06.02 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4476347 2020.06.02 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4476346 2020.06.02 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4476348 2020.06.02 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4476345 2020.06.02 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 4476344 2020.06.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4468891 2020.06.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4468890 2020.06.01 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4468889 2020.06.01 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 2 4468888 2020.06.01 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4468887 2020.06.01 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4468886 2020.06.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4468885 2020.06.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4468884 2020.06.01 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4468883 2020.06.01 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4468882 2020.06.01 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4468881 2020.06.01 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 4468880 2020.06.01 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4468879 2020.06.01 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4468878 2020.06.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4468877 2020.06.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4468876 2020.06.01 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4468875 2020.06.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4468874 2020.06.01 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4468873 2020.06.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4468872 2020.06.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4468871 2020.06.01 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 4468870 2020.06.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4468869 2020.06.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4468868 2020.06.01 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4468867 2020.06.01 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4468866 2020.06.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4468865 2020.06.01 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4468864 2020.06.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4468863 2020.06.01 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4468861 2020.06.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4468860 2020.06.01 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4468859 2020.06.01 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4468858 2020.06.01 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4468857 2020.06.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4468856 2020.06.01 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4468855 2020.06.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4468854 2020.06.01 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4468853 2020.06.01 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4468852 2020.06.01 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4468851 2020.06.01 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4468850 2020.06.01 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4468849 2020.06.01 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4468862 2020.06.01 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4468848 2020.06.01 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4468847 2020.06.01 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4466848 2020.05.31 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 4466838 2020.05.31 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4466840 2020.05.31 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4466839 2020.05.31 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4466837 2020.05.31 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4466836 2020.05.31 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 4466835 2020.05.31 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 8 4466833 2020.05.31 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4466834 2020.05.31 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4466829 2020.05.31 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4466831 2020.05.31 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 16 4466832 2020.05.31 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4466826 2020.05.31 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4466830 2020.05.31 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4466827 2020.05.31 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4466825 2020.05.31 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4452511 2020.05.28 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4452510 2020.05.28 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4452508 2020.05.28 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4452509 2020.05.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4452507 2020.05.28 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4452505 2020.05.28 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4452506 2020.05.28 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4452504 2020.05.28 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4452503 2020.05.28 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4452502 2020.05.28 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4452501 2020.05.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4452499 2020.05.28 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4452498 2020.05.28 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4452497 2020.05.28 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4452496 2020.05.28 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4452495 2020.05.28 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4452493 2020.05.28 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4452494 2020.05.28 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4452492 2020.05.28 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4452490 2020.05.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4452491 2020.05.28 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 4452489 2020.05.28 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4452487 2020.05.28 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4452486 2020.05.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4452488 2020.05.28 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4449512 2020.05.28 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 3 4449481 2020.05.28 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4449508 2020.05.28 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4449515 2020.05.28 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4449509 2020.05.28 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4449516 2020.05.28 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4449517 2020.05.28 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 4449518 2020.05.28 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4449513 2020.05.28 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4449514 2020.05.28 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4449510 2020.05.28 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 4 4449519 2020.05.28 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 4 4449511 2020.05.28 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4447348 2020.05.27 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4447349 2020.05.27 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4447347 2020.05.27 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4447343 2020.05.27 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4447344 2020.05.27 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4447346 2020.05.27 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4447342 2020.05.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 4447345 2020.05.27 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4447341 2020.05.27 mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 4447340 2020.05.27 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4439587 2020.05.25 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4439586 2020.05.25 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4439584 2020.05.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 4439585 2020.05.25 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 4439582 2020.05.25 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4439581 2020.05.25 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 15 4439580 2020.05.25 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 4439583 2020.05.25 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 4439579 2020.05.25 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4439578 2020.05.25 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 7 4439577 2020.05.25 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4439576 2020.05.25 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4439575 2020.05.25 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 4439574 2020.05.25 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4433677 2020.05.24 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4433675 2020.05.24 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4433674 2020.05.24 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4433673 2020.05.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 150 4433676 2020.05.24 mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 4433670 2020.05.24 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4433672 2020.05.24 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4433671 2020.05.24 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4432653 2020.05.24 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4429896 2020.05.24 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4429895 2020.05.24 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4429894 2020.05.24 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4429893 2020.05.24 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4429892 2020.05.24 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4429891 2020.05.24 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4429890 2020.05.24 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4429889 2020.05.24 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4429888 2020.05.24 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4429887 2020.05.24 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4429886 2020.05.24 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4429885 2020.05.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4429884 2020.05.24 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4429883 2020.05.24 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4429882 2020.05.24 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4429881 2020.05.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4429880 2020.05.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4429879 2020.05.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4429878 2020.05.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4429506 2020.05.24 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4429505 2020.05.24 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4429504 2020.05.24 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4429503 2020.05.24 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4429502 2020.05.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4429501 2020.05.24 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4429500 2020.05.24 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4429499 2020.05.24 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4429498 2020.05.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4429497 2020.05.24 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4429496 2020.05.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4429495 2020.05.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4429494 2020.05.24 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4429493 2020.05.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4429492 2020.05.24 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4429491 2020.05.24 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4429340 2020.05.24 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4429339 2020.05.24 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4429338 2020.05.24 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4429337 2020.05.24 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4429336 2020.05.24 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4429335 2020.05.24 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4429356 2020.05.24 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4429355 2020.05.24 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4429354 2020.05.24 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4429353 2020.05.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4429352 2020.05.24 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4429351 2020.05.24 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4429350 2020.05.24 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4429349 2020.05.24 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4429348 2020.05.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4429347 2020.05.24 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4429346 2020.05.24 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4429345 2020.05.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4429344 2020.05.24 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4429343 2020.05.24 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4429342 2020.05.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4429341 2020.05.24 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4424457 2020.05.23 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 4417656 2020.05.22 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 4417655 2020.05.22 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 4417653 2020.05.22 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4417650 2020.05.22 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 4417652 2020.05.22 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4417649 2020.05.22 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4417651 2020.05.22 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 4417648 2020.05.22 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 4417646 2020.05.22 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4417647 2020.05.22 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4417416 2020.05.22 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4417415 2020.05.22 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4417414 2020.05.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 4417413 2020.05.22 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 3 4417412 2020.05.22 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4417411 2020.05.22 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4417410 2020.05.22 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 4417409 2020.05.22 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 4417408 2020.05.22 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4417407 2020.05.22 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4417406 2020.05.22 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4417405 2020.05.22 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4417404 2020.05.22 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4417403 2020.05.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4417402 2020.05.22 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4417401 2020.05.22 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4417400 2020.05.22 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4417399 2020.05.22 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4417398 2020.05.22 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 4417397 2020.05.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4417396 2020.05.22 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4417395 2020.05.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4417394 2020.05.22 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4417393 2020.05.22 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4417392 2020.05.22 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4417391 2020.05.22 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4417390 2020.05.22 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4417389 2020.05.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4417388 2020.05.22 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4417387 2020.05.22 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4417386 2020.05.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4413018 2020.05.21 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4413017 2020.05.21 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4413016 2020.05.21 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4413015 2020.05.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4413014 2020.05.21 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4413034 2020.05.21 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4413033 2020.05.21 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4413032 2020.05.21 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4413031 2020.05.21 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4413030 2020.05.21 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 4413029 2020.05.21 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4413028 2020.05.21 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4413027 2020.05.21 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4413026 2020.05.21 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 4413025 2020.05.21 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4413024 2020.05.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4413023 2020.05.21 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 4413022 2020.05.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4413021 2020.05.21 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4413020 2020.05.21 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 15 4413019 2020.05.21 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4413013 2020.05.21 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 4413012 2020.05.21 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4413011 2020.05.21 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4413010 2020.05.21 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4413009 2020.05.21 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4413008 2020.05.21 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4413007 2020.05.21 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4413006 2020.05.21 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4413005 2020.05.21 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4413004 2020.05.21 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4413003 2020.05.21 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4413002 2020.05.21 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4413001 2020.05.21 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4413000 2020.05.21 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4412999 2020.05.21 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4412998 2020.05.21 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 4398130 2020.05.18 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4398131 2020.05.18 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4398129 2020.05.18 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4398128 2020.05.18 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4398126 2020.05.18 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4398127 2020.05.18 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 4398125 2020.05.18 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 6 4398123 2020.05.18 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 5 4398124 2020.05.18 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 4398122 2020.05.18 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 3 4398121 2020.05.18 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4391394 2020.05.17 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4391393 2020.05.17 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4391392 2020.05.17 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4391391 2020.05.17 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4391390 2020.05.17 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4391389 2020.05.17 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4391388 2020.05.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4391387 2020.05.17 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4391386 2020.05.17 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4391385 2020.05.17 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4391384 2020.05.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4391383 2020.05.17 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4391382 2020.05.17 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4391381 2020.05.17 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4391380 2020.05.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4391379 2020.05.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4391378 2020.05.17 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4391377 2020.05.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4391376 2020.05.17 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4391375 2020.05.17 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4391374 2020.05.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4391373 2020.05.17 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4391372 2020.05.17 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4387191 2020.05.16 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 4382538 2020.05.16 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4382537 2020.05.16 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4382536 2020.05.16 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4382534 2020.05.16 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4382535 2020.05.16 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4382532 2020.05.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4382533 2020.05.16 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4382531 2020.05.16 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4382530 2020.05.16 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4382527 2020.05.16 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4382529 2020.05.16 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4382528 2020.05.16 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4382526 2020.05.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4382525 2020.05.16 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4382523 2020.05.16 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4382524 2020.05.16 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 12 4378900 2020.05.15 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 2 4377746 2020.05.15 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4377201 2020.05.15 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4379273 2020.05.15 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4377200 2020.05.15 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4377199 2020.05.15 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 4376498 2020.05.15 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4376497 2020.05.15 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 20 4376499 2020.05.15 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4376496 2020.05.15 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 4376490 2020.05.15 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 4376493 2020.05.15 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 4376494 2020.05.15 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4376491 2020.05.15 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4376488 2020.05.15 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 12 4376489 2020.05.15 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 4376492 2020.05.15 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4373118 2020.05.14 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 4373117 2020.05.14 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 3 4373119 2020.05.14 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4372427 2020.05.14 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4370092 2020.05.13 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4369659 2020.05.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4369660 2020.05.13 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4369656 2020.05.13 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4369655 2020.05.13 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4369658 2020.05.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 4369657 2020.05.13 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4369654 2020.05.13 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4369653 2020.05.13 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4366666 2020.05.13 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4366665 2020.05.13 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4366664 2020.05.13 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4366663 2020.05.13 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4366662 2020.05.13 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4366682 2020.05.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4366681 2020.05.13 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4366680 2020.05.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4366679 2020.05.13 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4366678 2020.05.13 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4366677 2020.05.13 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4366676 2020.05.13 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4366675 2020.05.13 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4366674 2020.05.13 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 4366673 2020.05.13 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 4366672 2020.05.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4366671 2020.05.13 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 35 4366670 2020.05.13 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 4366669 2020.05.13 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4366668 2020.05.13 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4366667 2020.05.13 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4366661 2020.05.13 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 4366660 2020.05.13 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 4366659 2020.05.13 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4366658 2020.05.13 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 4366657 2020.05.13 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 4366656 2020.05.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4366655 2020.05.13 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4366654 2020.05.13 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 4366653 2020.05.13 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 4366652 2020.05.13 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4366651 2020.05.13 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4366650 2020.05.13 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4366649 2020.05.13 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4366648 2020.05.13 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4366647 2020.05.13 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 4366646 2020.05.13 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4365611 2020.05.12 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4365610 2020.05.12 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4365613 2020.05.12 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4365609 2020.05.12 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4365612 2020.05.12 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4348013 2020.05.10 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4347807 2020.05.10 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4347667 2020.05.10 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4347666 2020.05.10 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 4347664 2020.05.10 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4347663 2020.05.10 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 4 4347665 2020.05.10 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4352649 2020.05.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4352691 2020.05.10 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4344875 2020.05.09 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4344874 2020.05.09 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 4344873 2020.05.09 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4335605 2020.05.08 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4329501 2020.05.07 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 4327804 2020.05.07 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4302455 2020.05.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4302456 2020.05.03 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4302454 2020.05.03 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4301393 2020.05.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 70 4301392 2020.05.03 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 3 4301391 2020.05.03 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4301396 2020.05.03 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4301395 2020.05.03 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 4301394 2020.05.03 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4301390 2020.05.03 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4301389 2020.05.03 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4301388 2020.05.03 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4301387 2020.05.03 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 4301386 2020.05.03 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 4301385 2020.05.03 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4291897 2020.05.02 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4291896 2020.05.02 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4291893 2020.05.02 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4291405 2020.05.02 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4291406 2020.05.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4291407 2020.05.02 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4291048 2020.05.02 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4291047 2020.05.02 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4290523 2020.05.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 60 4290524 2020.05.02 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 3 4290525 2020.05.02 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4290522 2020.05.02 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4290520 2020.05.02 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4290521 2020.05.02 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4290519 2020.05.02 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4290517 2020.05.02 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4290518 2020.05.02 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4290516 2020.05.02 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4288601 2020.05.01 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4288600 2020.05.01 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4288598 2020.05.01 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4288599 2020.05.01 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4288337 2020.05.01 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4288278 2020.05.01 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 4288276 2020.05.01 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4288277 2020.05.01 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 2 4288279 2020.05.01 mapa
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 2 4288275 2020.05.01 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4288273 2020.05.01 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4288274 2020.05.01 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4288272 2020.05.01 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4288271 2020.05.01 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4288270 2020.05.01 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4281846 2020.05.01 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4274339 2020.04.30 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4274311 2020.04.30 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4274310 2020.04.30 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4274309 2020.04.30 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4274308 2020.04.30 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4274307 2020.04.30 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4274306 2020.04.30 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4274305 2020.04.30 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4274304 2020.04.30 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4274303 2020.04.30 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 4274302 2020.04.30 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4274301 2020.04.30 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4274300 2020.04.30 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4274299 2020.04.30 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 15 4274298 2020.04.30 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 15 4274297 2020.04.30 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 2 4274296 2020.04.30 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 4274295 2020.04.30 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 7 4274294 2020.04.30 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 15 4274293 2020.04.30 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 4274291 2020.04.30 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 4274290 2020.04.30 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 4274289 2020.04.30 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4274288 2020.04.30 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4274287 2020.04.30 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4274286 2020.04.30 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4274285 2020.04.30 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4274284 2020.04.30 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 4274283 2020.04.30 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4274282 2020.04.30 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4274281 2020.04.30 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4274280 2020.04.30 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4274279 2020.04.30 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4274278 2020.04.30 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4274277 2020.04.30 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4274276 2020.04.30 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4274275 2020.04.30 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4274274 2020.04.30 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 4274273 2020.04.30 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4274272 2020.04.30 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4274271 2020.04.30 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 4274270 2020.04.30 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 4274269 2020.04.30 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4274268 2020.04.30 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4274267 2020.04.30 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4274266 2020.04.30 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4262017 2020.04.28 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4262015 2020.04.28 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4262016 2020.04.28 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4262014 2020.04.28 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4262012 2020.04.28 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4262011 2020.04.28 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4262013 2020.04.28 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4262010 2020.04.28 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4262008 2020.04.28 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4262009 2020.04.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4262006 2020.04.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4262007 2020.04.28 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4262005 2020.04.28 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4262004 2020.04.28 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4262003 2020.04.28 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4262001 2020.04.28 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4262002 2020.04.28 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 4258533 2020.04.27 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4258532 2020.04.27 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 4258531 2020.04.27 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4258530 2020.04.27 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4258529 2020.04.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4258528 2020.04.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4258527 2020.04.27 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4258526 2020.04.27 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 4258525 2020.04.27 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4258552 2020.04.27 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4258551 2020.04.27 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4258550 2020.04.27 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4258549 2020.04.27 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4258548 2020.04.27 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4258547 2020.04.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 4258546 2020.04.27 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 4258545 2020.04.27 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4258544 2020.04.27 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4258543 2020.04.27 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4258542 2020.04.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4258541 2020.04.27 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 4258540 2020.04.27 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4258539 2020.04.27 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4258538 2020.04.27 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4258537 2020.04.27 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4258524 2020.04.27 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4258523 2020.04.27 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4258522 2020.04.27 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4258521 2020.04.27 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4258520 2020.04.27 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4258519 2020.04.27 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4258518 2020.04.27 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 45 4258517 2020.04.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4258516 2020.04.27 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 15 4258515 2020.04.27 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4258514 2020.04.27 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4258513 2020.04.27 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 4258512 2020.04.27 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 4258510 2020.04.27 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 160 4258511 2020.04.27 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 8 4258509 2020.04.27 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4254551 2020.04.27 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 2 4254552 2020.04.27 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4254550 2020.04.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4246770 2020.04.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4246771 2020.04.26 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4246768 2020.04.26 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4246767 2020.04.26 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4246766 2020.04.26 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4246765 2020.04.26 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4246769 2020.04.26 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4241489 2020.04.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4241488 2020.04.26 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4241487 2020.04.26 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4241486 2020.04.26 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4241485 2020.04.26 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 4241484 2020.04.26 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4241483 2020.04.26 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4241482 2020.04.26 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4241481 2020.04.26 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4241480 2020.04.26 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4241479 2020.04.26 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4241478 2020.04.26 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4241477 2020.04.26 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4241476 2020.04.26 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4241475 2020.04.26 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 4241474 2020.04.26 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 5 4241473 2020.04.26 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4237639 2020.04.25 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4237638 2020.04.25 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4231707 2020.04.24 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4230425 2020.04.24 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4230420 2020.04.24 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4230419 2020.04.24 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 2 4226706 2020.04.24 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4226705 2020.04.24 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4226701 2020.04.24 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4226703 2020.04.24 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 150 4226702 2020.04.24 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 60 4226704 2020.04.24 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4226700 2020.04.24 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 6 4226699 2020.04.24 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 4226698 2020.04.24 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4226696 2020.04.24 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 4226697 2020.04.24 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4226695 2020.04.24 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4226694 2020.04.24 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4222078 2020.04.23 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4222077 2020.04.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4222079 2020.04.23 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4222076 2020.04.23 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4222075 2020.04.23 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4222074 2020.04.23 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4218105 2020.04.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4218104 2020.04.23 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 4218103 2020.04.23 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4218102 2020.04.23 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4218101 2020.04.23 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4218100 2020.04.23 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4218099 2020.04.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4218098 2020.04.23 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4218097 2020.04.23 mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 4218096 2020.04.23 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4218095 2020.04.23 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4218094 2020.04.23 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4218093 2020.04.23 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4218092 2020.04.23 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4218091 2020.04.23 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4218090 2020.04.23 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4218089 2020.04.23 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4218088 2020.04.23 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4218087 2020.04.23 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4218086 2020.04.23 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 4218085 2020.04.23 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4218084 2020.04.23 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4218083 2020.04.23 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 4 4218082 2020.04.23 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4218081 2020.04.23 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4218080 2020.04.23 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4224491 2020.04.22 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4224490 2020.04.22 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4224489 2020.04.22 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4224488 2020.04.22 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4224487 2020.04.22 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 4224486 2020.04.22 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 4224485 2020.04.22 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 4224484 2020.04.22 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4224482 2020.04.22 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 4224483 2020.04.22 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 25 4224481 2020.04.22 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4224480 2020.04.22 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4224479 2020.04.22 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4224478 2020.04.22 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4224477 2020.04.22 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4224476 2020.04.22 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4224475 2020.04.22 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4224474 2020.04.22 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4224473 2020.04.22 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 8 4224472 2020.04.22 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4224471 2020.04.22 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4224470 2020.04.22 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 4224469 2020.04.22 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4224468 2020.04.22 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4224467 2020.04.22 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 8 4224466 2020.04.22 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 4224465 2020.04.22 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4224464 2020.04.22 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4226963 2020.04.22 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4226962 2020.04.22 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 4226961 2020.04.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4226960 2020.04.22 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4226959 2020.04.22 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 4226958 2020.04.22 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4226957 2020.04.22 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4226956 2020.04.22 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4226955 2020.04.22 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4226954 2020.04.22 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4226953 2020.04.22 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4208574 2020.04.21 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4205427 2020.04.21 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4205428 2020.04.21 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4198362 2020.04.20 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4198363 2020.04.20 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4198361 2020.04.20 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4198360 2020.04.20 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4198359 2020.04.20 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4198356 2020.04.20 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4198357 2020.04.20 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4198358 2020.04.20 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4198355 2020.04.20 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4198353 2020.04.20 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4198354 2020.04.20 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4198352 2020.04.20 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4198351 2020.04.20 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4198350 2020.04.20 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 32 4198349 2020.04.20 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4198348 2020.04.20 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4199647 2020.04.20 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4193545 2020.04.19 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4193544 2020.04.19 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 200 4189925 2020.04.19 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 4189926 2020.04.19 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4189910 2020.04.19 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 4189868 2020.04.19 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4189867 2020.04.19 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4189866 2020.04.19 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4189865 2020.04.19 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4189864 2020.04.19 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4189863 2020.04.19 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 8 4189900 2020.04.19 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4189899 2020.04.19 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4189898 2020.04.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4189897 2020.04.19 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4189896 2020.04.19 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4189895 2020.04.19 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 2 4189894 2020.04.19 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4189893 2020.04.19 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4189892 2020.04.19 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4189891 2020.04.19 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 4189890 2020.04.19 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 6 4189889 2020.04.19 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 4189888 2020.04.19 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4189887 2020.04.19 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4189886 2020.04.19 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4189885 2020.04.19 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4189884 2020.04.19 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4189883 2020.04.19 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4189882 2020.04.19 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4189881 2020.04.19 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 4189880 2020.04.19 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4189879 2020.04.19 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4189878 2020.04.19 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4189877 2020.04.19 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 41 4189876 2020.04.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4189875 2020.04.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4189874 2020.04.19 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4189873 2020.04.19 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4189872 2020.04.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4189871 2020.04.19 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4189870 2020.04.19 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4189869 2020.04.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4189862 2020.04.19 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4189861 2020.04.19 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4189860 2020.04.19 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4189859 2020.04.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4189858 2020.04.19 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4189857 2020.04.19 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 4189856 2020.04.19 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4189855 2020.04.19 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 4189854 2020.04.19 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4189853 2020.04.19 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4189852 2020.04.19 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4189851 2020.04.19 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4189850 2020.04.19 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4189849 2020.04.19 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 4189848 2020.04.19 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 5 4189847 2020.04.19 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4182501 2020.04.18 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 4182502 2020.04.18 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4182500 2020.04.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4182499 2020.04.18 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4182498 2020.04.18 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4182497 2020.04.18 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4182508 2020.04.18 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4182507 2020.04.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4182506 2020.04.18 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4182505 2020.04.18 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 4182504 2020.04.18 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4182503 2020.04.18 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4182496 2020.04.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4182495 2020.04.18 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4182494 2020.04.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4182493 2020.04.18 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4182492 2020.04.18 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4182491 2020.04.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4182490 2020.04.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4182489 2020.04.18 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4182488 2020.04.18 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4182487 2020.04.18 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4182486 2020.04.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4182485 2020.04.18 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4182483 2020.04.18 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4182482 2020.04.18 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4182484 2020.04.18 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4182481 2020.04.18 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4177871 2020.04.17 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4177872 2020.04.17 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4176851 2020.04.17 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4176804 2020.04.17 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4176769 2020.04.17 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4176768 2020.04.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4176767 2020.04.17 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 350 4176766 2020.04.17 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 5 4176765 2020.04.17 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4176764 2020.04.17 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4176763 2020.04.17 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4176762 2020.04.17 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 4176761 2020.04.17 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 9 4176760 2020.04.17 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4176759 2020.04.17 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 8 4176785 2020.04.17 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4176784 2020.04.17 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 4176783 2020.04.17 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4176782 2020.04.17 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4176781 2020.04.17 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4176780 2020.04.17 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4176779 2020.04.17 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4176778 2020.04.17 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4176777 2020.04.17 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4176776 2020.04.17 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4176775 2020.04.17 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4176774 2020.04.17 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4176773 2020.04.17 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4176772 2020.04.17 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4176771 2020.04.17 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4176770 2020.04.17 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4176758 2020.04.17 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4176757 2020.04.17 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 4176756 2020.04.17 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4176755 2020.04.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4176754 2020.04.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4176753 2020.04.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4176752 2020.04.17 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4176751 2020.04.17 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4176750 2020.04.17 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4176749 2020.04.17 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 4176748 2020.04.17 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4176747 2020.04.17 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4176746 2020.04.17 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4176745 2020.04.17 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 9 4176744 2020.04.17 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 52 4176743 2020.04.17 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4173188 2020.04.16 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4173186 2020.04.16 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4173187 2020.04.16 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4173185 2020.04.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4173013 2020.04.16 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4173012 2020.04.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4173011 2020.04.16 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4173010 2020.04.16 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4173009 2020.04.16 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4173008 2020.04.16 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4173007 2020.04.16 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4173006 2020.04.16 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4173005 2020.04.16 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 3 4173004 2020.04.16 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4173003 2020.04.16 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4173002 2020.04.16 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 4173001 2020.04.16 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4170204 2020.04.15 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 4169374 2020.04.15 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4165770 2020.04.14 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4166318 2020.04.14 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4155126 2020.04.12 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4155127 2020.04.12 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4155055 2020.04.12 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4154680 2020.04.12 mapa