Pełna lista obserwacji drużyny

Kozodojek : Michał Jezierski


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4801828 2020.09.27 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 4801827 2020.09.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4801826 2020.09.27 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 4801825 2020.09.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4801887 2020.09.27 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4801886 2020.09.27 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4801885 2020.09.27 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4801884 2020.09.27 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 4801883 2020.09.27 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4801882 2020.09.27 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4801881 2020.09.27 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4801880 2020.09.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4801879 2020.09.27 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4801878 2020.09.27 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4801877 2020.09.27 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4801876 2020.09.27 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 3 4801875 2020.09.27 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 4801874 2020.09.27 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 4801873 2020.09.27 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 50 4801872 2020.09.27 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 9 4801728 2020.09.27 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 4801727 2020.09.27 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4801726 2020.09.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4801725 2020.09.27 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 4801724 2020.09.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 4801723 2020.09.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 4801722 2020.09.27 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 500 4801721 2020.09.27 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 4801380 2020.09.27 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4801379 2020.09.27 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 4801378 2020.09.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 400 4801377 2020.09.27 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 4801376 2020.09.27 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 4801375 2020.09.27 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4801374 2020.09.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 4801373 2020.09.27 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4801372 2020.09.27 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 50 4801371 2020.09.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 100 4801370 2020.09.27 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 500 4801369 2020.09.27 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4801337 2020.09.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4801336 2020.09.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 4801335 2020.09.27 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 4801334 2020.09.27 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 4801333 2020.09.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 4801332 2020.09.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 4801331 2020.09.27 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 4801330 2020.09.27 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4801329 2020.09.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 600 4801328 2020.09.27 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 4801327 2020.09.27 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4801326 2020.09.27 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4801325 2020.09.27 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 8 4801324 2020.09.27 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 4732100 2020.08.29 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 4732099 2020.08.29 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 4732098 2020.08.29 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4732097 2020.08.29 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4732096 2020.08.29 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4732095 2020.08.29 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 100 4732094 2020.08.29 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4732093 2020.08.29 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 4 4732092 2020.08.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4732091 2020.08.29 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4732090 2020.08.29 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 4732089 2020.08.29 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4732088 2020.08.29 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 4732087 2020.08.29 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 4732086 2020.08.29 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4732085 2020.08.29 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4732084 2020.08.29 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 200 4732083 2020.08.29 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 4732082 2020.08.29 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4732081 2020.08.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 4732080 2020.08.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 4732079 2020.08.29 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 30 4732078 2020.08.29 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4732077 2020.08.29 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 12 4732076 2020.08.29 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 3 4732075 2020.08.29 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4731703 2020.08.29 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4731702 2020.08.29 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4731701 2020.08.29 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 4731700 2020.08.29 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 4731699 2020.08.29 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 100 4731698 2020.08.29 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 4731697 2020.08.29 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 4731696 2020.08.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 4731695 2020.08.29 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 4731694 2020.08.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 4731693 2020.08.29 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 4731692 2020.08.29 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4731691 2020.08.29 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4731690 2020.08.29 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4731689 2020.08.29 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4731688 2020.08.29 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4731687 2020.08.29 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4731686 2020.08.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4731685 2020.08.29 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 4731684 2020.08.29 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 4731683 2020.08.29 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 200 4731624 2020.08.29 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 10 4731623 2020.08.29 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 4731622 2020.08.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4731621 2020.08.29 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4731620 2020.08.29 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 4731619 2020.08.29 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4731640 2020.08.29 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4731639 2020.08.29 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4731638 2020.08.29 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4731637 2020.08.29 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 4731636 2020.08.29 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 4731635 2020.08.29 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 4731634 2020.08.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4731633 2020.08.29 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 500 4731632 2020.08.29 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 200 4731631 2020.08.29 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4731630 2020.08.29 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4731629 2020.08.29 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4731628 2020.08.29 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4731627 2020.08.29 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4731626 2020.08.29 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4731625 2020.08.29 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4731558 2020.08.29 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4731557 2020.08.29 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4731556 2020.08.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4731574 2020.08.29 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 4731573 2020.08.29 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4731572 2020.08.29 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4731571 2020.08.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 4731570 2020.08.29 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 4731569 2020.08.29 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4731568 2020.08.29 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 10 4731567 2020.08.29 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4731566 2020.08.29 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4731565 2020.08.29 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 5 4731564 2020.08.29 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 5 4731563 2020.08.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4731562 2020.08.29 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4731561 2020.08.29 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4731560 2020.08.29 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4731559 2020.08.29 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 4729028 2020.08.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4729027 2020.08.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4729044 2020.08.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 200 4729043 2020.08.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4729042 2020.08.28 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4729041 2020.08.28 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 4729040 2020.08.28 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 4729039 2020.08.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4729038 2020.08.28 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 4729037 2020.08.28 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4729036 2020.08.28 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4729035 2020.08.28 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4729034 2020.08.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 4729033 2020.08.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4729032 2020.08.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 4729031 2020.08.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 4729030 2020.08.28 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4729029 2020.08.28 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4728607 2020.08.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4728606 2020.08.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4728605 2020.08.28 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4728604 2020.08.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 4728603 2020.08.28 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4728602 2020.08.28 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4728601 2020.08.28 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 4728600 2020.08.28 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 6 4728599 2020.08.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 4728598 2020.08.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 4728597 2020.08.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 60 4728596 2020.08.28 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 20 4728595 2020.08.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4728594 2020.08.28 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4728593 2020.08.28 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 15 4728592 2020.08.28 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4728591 2020.08.28 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4728590 2020.08.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4728589 2020.08.28 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 4728581 2020.08.28 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4728579 2020.08.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4728577 2020.08.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4728576 2020.08.28 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4728574 2020.08.28 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 4728569 2020.08.28 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4728373 2020.08.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4728372 2020.08.28 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4728371 2020.08.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4728370 2020.08.28 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4728369 2020.08.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 4728368 2020.08.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4728367 2020.08.28 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4728366 2020.08.28 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4728365 2020.08.28 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4728364 2020.08.28 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4728374 2020.07.26 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 4629478 2020.07.17 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4629477 2020.07.17 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4629476 2020.07.17 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4629475 2020.07.17 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4629474 2020.07.17 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 5 4629473 2020.07.17 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4629472 2020.07.17 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4629471 2020.07.17 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4629470 2020.07.17 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4629469 2020.07.17 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4629468 2020.07.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4629467 2020.07.17 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 4629466 2020.07.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 4629465 2020.07.17 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 4629464 2020.07.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4613644 2020.07.11 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4613643 2020.07.11 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4613642 2020.07.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4613641 2020.07.11 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 4613640 2020.07.11 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 4613639 2020.07.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 4613638 2020.07.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 4613637 2020.07.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4613636 2020.07.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4613635 2020.07.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 4613634 2020.07.11 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4613633 2020.07.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 4613632 2020.07.11 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 4613629 2020.07.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4613628 2020.07.11 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 4613627 2020.07.11 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4613626 2020.07.11 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4613625 2020.07.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 4613624 2020.07.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4613623 2020.07.11 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4613622 2020.07.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4613621 2020.07.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4613620 2020.07.11 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4613619 2020.07.11 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 4613618 2020.07.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4613617 2020.07.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4613616 2020.07.11 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 4613615 2020.07.11 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 4613614 2020.07.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4602581 2020.07.07 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4602580 2020.07.07 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 4602579 2020.07.07 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 4602578 2020.07.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 4602577 2020.07.07 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4602576 2020.07.07 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4602575 2020.07.07 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 4602574 2020.07.07 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 4602573 2020.07.07 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 4602572 2020.07.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 7 4602571 2020.07.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 4602570 2020.07.07 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4602569 2020.07.07 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4602568 2020.07.07 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 4602567 2020.07.07 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4599800 2020.07.06 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 4599799 2020.07.06 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4599798 2020.07.06 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4599797 2020.07.06 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4599796 2020.07.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4599795 2020.07.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4599794 2020.07.06 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4599793 2020.07.06 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4599792 2020.07.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 20 4599791 2020.07.06 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 5 4599790 2020.07.06 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 4 4599789 2020.07.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 4599788 2020.07.06 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 10 4599787 2020.07.06 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 5 4599786 2020.07.06 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4599785 2020.07.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4599784 2020.07.06 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 4599783 2020.07.06 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 4599782 2020.07.06 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 2 4599781 2020.07.06 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 4599780 2020.07.06 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 4599779 2020.07.06 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 4599778 2020.07.06 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 2 4599777 2020.07.06 mapa
rzadki drozd obrożny, Turdus torquatus 2 4599776 2020.07.06 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 4 4599775 2020.07.06 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4599576 2020.07.06 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4599575 2020.07.06 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4599574 2020.07.06 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 4599573 2020.07.06 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4599572 2020.07.06 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4599571 2020.07.06 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4599570 2020.07.06 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 3 4599569 2020.07.06 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 4599568 2020.07.06 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 3 4599567 2020.07.06 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 4599566 2020.07.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4599565 2020.07.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4599564 2020.07.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 15 4599563 2020.07.06 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 3 4599562 2020.07.06 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4599561 2020.07.06 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4599560 2020.07.06 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4599559 2020.07.06 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4599558 2020.07.06 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 9 4599557 2020.07.06 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4599556 2020.07.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4599555 2020.07.06 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 6 4599554 2020.07.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4599553 2020.07.06 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4597797 2020.07.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4597796 2020.07.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4597795 2020.07.05 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4597794 2020.07.05 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4597793 2020.07.05 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 4597792 2020.07.05 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4597791 2020.07.05 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 4597790 2020.07.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 4597789 2020.07.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4597788 2020.07.05 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4597787 2020.07.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 7 4597786 2020.07.05 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4597785 2020.07.05 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4597784 2020.07.05 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 4597783 2020.07.05 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 4597782 2020.07.05 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4597781 2020.07.05 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 2 4597780 2020.07.05 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4597779 2020.07.05 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 4597778 2020.07.05 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 4597777 2020.07.05 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4597776 2020.07.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 5 4597775 2020.07.05 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 4597774 2020.07.05 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 4597773 2020.07.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4597772 2020.07.05 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 4597771 2020.07.05 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 4596013 2020.07.05 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 4596012 2020.07.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4596011 2020.07.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 4596010 2020.07.05 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4596009 2020.07.05 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4596008 2020.07.05 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 4596007 2020.07.05 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4596006 2020.07.05 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4596005 2020.07.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 7 4596004 2020.07.05 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4596003 2020.07.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 4596002 2020.07.05 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 5 4596001 2020.07.05 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4596000 2020.07.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4595999 2020.07.05 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4595998 2020.07.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 4595997 2020.07.05 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 4595996 2020.07.05 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4595995 2020.07.05 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4592689 2020.07.04 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4592688 2020.07.04 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 4592687 2020.07.04 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 4592686 2020.07.04 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4592685 2020.07.04 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4592684 2020.07.04 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 4592683 2020.07.04 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4592682 2020.07.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4592681 2020.07.04 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4592680 2020.07.04 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4592679 2020.07.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4592678 2020.07.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 5 4592677 2020.07.04 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 5 4592676 2020.07.04 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 4592675 2020.07.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4592674 2020.07.04 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4592673 2020.07.04 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4592672 2020.07.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4590822 2020.07.03 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 4590821 2020.07.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4590820 2020.07.03 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4590819 2020.07.03 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 4590818 2020.07.03 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 4590817 2020.07.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4590816 2020.07.03 mapa
rzadki drozd obrożny, Turdus torquatus 1 4590815 2020.07.03 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 3 4590814 2020.07.03 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4590813 2020.07.03 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 4590812 2020.07.03 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 5 4590811 2020.07.03 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 4590810 2020.07.03 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 4590809 2020.07.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 4590808 2020.07.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4590807 2020.07.03 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 6 4590806 2020.07.03 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4590805 2020.07.03 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 4590804 2020.07.03 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 4590803 2020.07.03 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 3 4590802 2020.07.03 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 10 4590801 2020.07.03 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 3 4590800 2020.07.03 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 7 4590799 2020.07.03 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4590644 2020.07.03 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4590643 2020.07.03 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 4590642 2020.07.03 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4590641 2020.07.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 4590640 2020.07.03 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4590639 2020.07.03 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4590638 2020.07.03 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 3 4590637 2020.07.03 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4590636 2020.07.03 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 2 4590635 2020.07.03 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 4590634 2020.07.03 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 4 4590633 2020.07.03 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 6 4590632 2020.07.03 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 4590631 2020.07.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4590630 2020.07.03 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4590629 2020.07.03 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 4590628 2020.07.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4590627 2020.07.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 4590626 2020.07.03 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 4590625 2020.07.03 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 4590624 2020.07.03 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 3 4590623 2020.07.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 20 4590622 2020.07.03 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 10 4590621 2020.07.03 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 10 4590620 2020.07.03 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4590104 2020.07.03 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 4590103 2020.07.03 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 4590102 2020.07.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 4590101 2020.07.03 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 4590100 2020.07.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4590099 2020.07.03 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4590098 2020.07.03 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4590097 2020.07.03 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4590096 2020.07.03 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4588867 2020.07.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4588866 2020.07.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 4588865 2020.07.02 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 4588283 2020.07.02 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 4587937 2020.07.02 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4587936 2020.07.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4587935 2020.07.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 4587934 2020.07.02 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 4587933 2020.07.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4587932 2020.07.02 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 4587931 2020.07.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 4587930 2020.07.02 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4587929 2020.07.02 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4587928 2020.07.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 6 4587927 2020.07.02 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4587926 2020.07.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4587925 2020.07.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 4587924 2020.07.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4587923 2020.07.02 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4587922 2020.07.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4587921 2020.07.02 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4587920 2020.07.02 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 4587919 2020.07.02 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4585688 2020.07.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 4585687 2020.07.01 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 4585686 2020.07.01 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4585685 2020.07.01 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4585684 2020.07.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4585683 2020.07.01 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 4585682 2020.07.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 4585681 2020.07.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 5 4585680 2020.07.01 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 4585679 2020.07.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4585678 2020.07.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4585677 2020.07.01 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4585676 2020.07.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 4585675 2020.07.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4585674 2020.07.01 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 4 4585673 2020.07.01 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 4585672 2020.07.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4583719 2020.06.30 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4583718 2020.06.30 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 4583717 2020.06.30 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 4583716 2020.06.30 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 3 4583715 2020.06.30 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4583714 2020.06.30 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 4583713 2020.06.30 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 4583712 2020.06.30 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4583711 2020.06.30 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 4583710 2020.06.30 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 4583709 2020.06.30 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4583708 2020.06.30 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4583707 2020.06.30 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 4583706 2020.06.30 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 4583705 2020.06.30 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 4 4583704 2020.06.30 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4583703 2020.06.30 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4583702 2020.06.30 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 5 4583701 2020.06.30 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 4583700 2020.06.30 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 2 4583478 2020.06.30 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4583477 2020.06.30 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4583476 2020.06.30 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4583475 2020.06.30 mapa
bardzo rzadki płochacz halny, Prunella collaris 1 4583474 2020.06.30 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4583473 2020.06.30 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 10 4583472 2020.06.30 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 4583471 2020.06.30 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4583470 2020.06.30 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4583469 2020.06.30 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 6 4583468 2020.06.30 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 4583467 2020.06.30 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 7 4583466 2020.06.30 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4583465 2020.06.30 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4583464 2020.06.30 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4583463 2020.06.30 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4583462 2020.06.30 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 10 4583461 2020.06.30 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 7 4583460 2020.06.30 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 5 4583459 2020.06.30 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 6 4583458 2020.06.30 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4583457 2020.06.30 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 7 4583456 2020.06.30 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4583455 2020.06.30 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 4583454 2020.06.30 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4583453 2020.06.30 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 6 4583452 2020.06.30 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 20 4583451 2020.06.30 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4582257 2020.06.29 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4582256 2020.06.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 4582255 2020.06.29 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4582254 2020.06.29 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 4582253 2020.06.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 4582252 2020.06.29 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4582251 2020.06.29 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 4582250 2020.06.29 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4581189 2020.06.29 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4581188 2020.06.29 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 4581187 2020.06.29 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 4 4581186 2020.06.29 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4581185 2020.06.29 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 4581184 2020.06.29 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4581183 2020.06.29 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 4581182 2020.06.29 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 4581181 2020.06.29 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 4581180 2020.06.29 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4581179 2020.06.29 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 4581178 2020.06.29 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4581177 2020.06.29 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4581176 2020.06.29 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4581175 2020.06.29 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4581174 2020.06.29 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4581173 2020.06.29 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 4581172 2020.06.29 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 10 4580828 2020.06.29 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4580827 2020.06.29 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 3 4580844 2020.06.29 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4580843 2020.06.29 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 4580842 2020.06.29 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4580841 2020.06.29 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4580840 2020.06.29 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4580839 2020.06.29 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 4580838 2020.06.29 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4580837 2020.06.29 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 4580836 2020.06.29 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4580835 2020.06.29 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 3 4580834 2020.06.29 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4580833 2020.06.29 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 4580832 2020.06.29 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 4 4580831 2020.06.29 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 4580830 2020.06.29 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4580829 2020.06.29 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4580826 2020.06.29 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 5 4580825 2020.06.29 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4580824 2020.06.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 15 4580823 2020.06.29 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4580822 2020.06.29 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 5 4580821 2020.06.29 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4580820 2020.06.29 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 4580819 2020.06.29 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4580818 2020.06.29 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4580817 2020.06.29 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4580816 2020.06.29 mapa
pospolity kos, Turdus merula 10 4580815 2020.06.29 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 4580814 2020.06.29 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 4580813 2020.06.29 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 4580812 2020.06.29 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 3 4580811 2020.06.29 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4578741 2020.06.28 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 4578740 2020.06.28 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4578739 2020.06.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4578738 2020.06.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 4578737 2020.06.28 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 4578736 2020.06.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4578735 2020.06.28 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 4578734 2020.06.28 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4578733 2020.06.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 4578732 2020.06.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 4578731 2020.06.28 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 50 4578730 2020.06.28 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4578729 2020.06.28 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4578728 2020.06.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 4578727 2020.06.28 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4571148 2020.06.26 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4571147 2020.06.26 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4571146 2020.06.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 4571145 2020.06.26 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4571144 2020.06.26 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 4571143 2020.06.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 7 4571142 2020.06.26 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4571141 2020.06.26 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4571140 2020.06.26 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 30 4571139 2020.06.26 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 6 4571138 2020.06.26 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4571137 2020.06.26 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4571136 2020.06.26 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 4571135 2020.06.26 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 4571134 2020.06.26 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 10 4571133 2020.06.26 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 4571132 2020.06.26 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4571131 2020.06.26 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4571130 2020.06.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4571129 2020.06.26 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 4571128 2020.06.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4571127 2020.06.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 4571126 2020.06.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4570974 2020.06.26 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4570973 2020.06.26 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4570972 2020.06.26 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4570971 2020.06.26 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 4570970 2020.06.26 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 6 4570969 2020.06.26 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 4570968 2020.06.26 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 30 4570966 2020.06.26 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 4570965 2020.06.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 4570964 2020.06.26 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4570963 2020.06.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 4570962 2020.06.26 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4570961 2020.06.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4570960 2020.06.26 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 4570959 2020.06.26 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4570958 2020.06.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4570957 2020.06.26 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4570956 2020.06.26 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 4570955 2020.06.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4570954 2020.06.26 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 4570953 2020.06.26 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 4570952 2020.06.26 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 4568318 2020.06.25 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4568317 2020.06.25 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 4568316 2020.06.25 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4568315 2020.06.25 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 4568314 2020.06.25 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4568313 2020.06.25 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4568312 2020.06.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 25 4568311 2020.06.25 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4568310 2020.06.25 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 5 4568309 2020.06.25 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 10 4568308 2020.06.25 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4568307 2020.06.25 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 6 4568306 2020.06.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 23 4568305 2020.06.25 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4568304 2020.06.25 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 4568303 2020.06.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 12 4568302 2020.06.25 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4568301 2020.06.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4568300 2020.06.25 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 4568299 2020.06.25 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4568298 2020.06.25 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 4568297 2020.06.25 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 4568296 2020.06.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4568295 2020.06.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4568294 2020.06.25 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4568293 2020.06.25 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4568292 2020.06.25 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 4 4568291 2020.06.25 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4568290 2020.06.25 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 10 4568289 2020.06.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 4568288 2020.06.25 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4568287 2020.06.25 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4568286 2020.06.25 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4568285 2020.06.25 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 4568284 2020.06.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 4568283 2020.06.25 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 10 4568282 2020.06.25 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4564982 2020.06.24 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4564981 2020.06.24 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 4564980 2020.06.24 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4564979 2020.06.24 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4564978 2020.06.24 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4564977 2020.06.24 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4564976 2020.06.24 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4564975 2020.06.24 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4564974 2020.06.24 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 4564973 2020.06.24 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4564972 2020.06.24 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4564971 2020.06.24 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4564970 2020.06.24 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4564969 2020.06.24 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4564968 2020.06.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4564967 2020.06.24 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4564966 2020.06.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4564965 2020.06.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 4564964 2020.06.24 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4564963 2020.06.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4564962 2020.06.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4564961 2020.06.24 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4564960 2020.06.24 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4564959 2020.06.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4564958 2020.06.24 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 4564957 2020.06.24 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 3 4564956 2020.06.24 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4564955 2020.06.24 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4564954 2020.06.24 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 4564953 2020.06.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4564952 2020.06.24 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 4564951 2020.06.24 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 3 4564950 2020.06.24 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 4564949 2020.06.24 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4564948 2020.06.24 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 4564947 2020.06.24 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 4564946 2020.06.24 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 4564945 2020.06.24 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4564734 2020.06.24 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4564733 2020.06.24 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4564732 2020.06.24 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 20 4564731 2020.06.24 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4564730 2020.06.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4564729 2020.06.24 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4564728 2020.06.24 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4564727 2020.06.24 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4564726 2020.06.24 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 4564725 2020.06.24 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4564724 2020.06.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4564723 2020.06.24 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 4564722 2020.06.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 70 4564721 2020.06.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 270 4564720 2020.06.24 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 6 4564719 2020.06.24 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4564718 2020.06.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 4564717 2020.06.24 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4564689 2020.06.24 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4564688 2020.06.24 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 4564687 2020.06.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4564686 2020.06.24 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4564685 2020.06.24 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4564684 2020.06.24 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4564683 2020.06.24 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4564682 2020.06.24 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4564681 2020.06.24 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4564680 2020.06.24 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4564679 2020.06.24 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4564678 2020.06.24 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4564677 2020.06.24 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4564676 2020.06.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 4564675 2020.06.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 4564674 2020.06.24 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50 4564673 2020.06.24 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 4564672 2020.06.24 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4564671 2020.06.24 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 4564670 2020.06.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 4564669 2020.06.24 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 4564668 2020.06.24 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 4564667 2020.06.24 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 100 4564666 2020.06.24 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 550 4564665 2020.06.24 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 10 4564664 2020.06.24 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4564663 2020.06.24 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4564662 2020.06.24 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4564661 2020.06.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4564660 2020.06.24 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4564659 2020.06.24 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4564658 2020.06.24 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4564657 2020.06.24 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4564582 2020.06.24 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 4564581 2020.06.24 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4564580 2020.06.24 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4564579 2020.06.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4564578 2020.06.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4564577 2020.06.24 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 4564576 2020.06.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 4564575 2020.06.24 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4564574 2020.06.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 50 4564573 2020.06.24 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4564572 2020.06.24 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4564571 2020.06.24 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 4564570 2020.06.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4564569 2020.06.24 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 4564568 2020.06.24 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4564567 2020.06.24 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4564566 2020.06.24 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4564565 2020.06.24 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4564559 2020.06.24 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4564558 2020.06.24 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4564557 2020.06.24 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4564556 2020.06.24 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4564555 2020.06.24 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4564554 2020.06.24 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 7 4564553 2020.06.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4564552 2020.06.24 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 4564551 2020.06.24 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4564550 2020.06.24 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 4564549 2020.06.24 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4564548 2020.06.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4564547 2020.06.24 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4564546 2020.06.24 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4564545 2020.06.24 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4564544 2020.06.24 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 4564543 2020.06.24 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4564542 2020.06.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 30 4564541 2020.06.24 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4564540 2020.06.24 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4564539 2020.06.24 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 4564538 2020.06.24 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 4564537 2020.06.24 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4564536 2020.06.24 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4564535 2020.06.24 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 4564534 2020.06.24 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 10 4564533 2020.06.24 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 3 4564532 2020.06.24 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 100 4564531 2020.06.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4564530 2020.06.24 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4564529 2020.06.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 4564528 2020.06.24 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 4564527 2020.06.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 5 4564526 2020.06.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 4564525 2020.06.24 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 4564524 2020.06.24 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4564523 2020.06.24 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 4564522 2020.06.24 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4564521 2020.06.24 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 4564520 2020.06.24 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4565908 2020.06.24 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4565909 2020.06.24 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4565910 2020.06.24 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4565911 2020.06.24 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4565912 2020.06.24 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4565913 2020.06.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4565914 2020.06.24 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 4565915 2020.06.24 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4565916 2020.06.24 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4565917 2020.06.24 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 3 4565918 2020.06.24 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4565919 2020.06.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4565920 2020.06.24 mapa
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 4565921 2020.06.24 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4565922 2020.06.24 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4565923 2020.06.24 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 4565926 2020.06.23 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4565927 2020.06.23 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4565928 2020.06.23 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4565929 2020.06.23 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 4565930 2020.06.23 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4565931 2020.06.23 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4565932 2020.06.23 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 4565933 2020.06.23 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4565934 2020.06.23 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4565935 2020.06.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4565936 2020.06.23 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4565937 2020.06.23 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 20 4565938 2020.06.23 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4565939 2020.06.23 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4565940 2020.06.23 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 4565941 2020.06.23 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4565942 2020.06.23 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4565943 2020.06.23 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 3 4565944 2020.06.23 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4565945 2020.06.23 mapa
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 4565946 2020.06.23 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4560690 2020.06.22 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4560689 2020.06.22 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4560688 2020.06.22 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4560687 2020.06.22 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4560686 2020.06.22 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 50 4560685 2020.06.22 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4560684 2020.06.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 4560683 2020.06.22 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 10 4560682 2020.06.22 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 4560681 2020.06.22 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4560680 2020.06.22 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 4560679 2020.06.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4560678 2020.06.22 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4560677 2020.06.22 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 5 4560676 2020.06.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 17 4560675 2020.06.22 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 4560674 2020.06.22 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 4560673 2020.06.22 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 4560672 2020.06.22 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4557273 2020.06.21 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4557272 2020.06.21 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4557271 2020.06.21 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4557270 2020.06.21 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4557269 2020.06.21 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4557268 2020.06.21 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 4557267 2020.06.21 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 4557266 2020.06.21 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4557265 2020.06.21 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 4557264 2020.06.21 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 5 4557263 2020.06.21 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4557262 2020.06.21 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4557261 2020.06.21 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4557260 2020.06.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 4557259 2020.06.21 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 4557258 2020.06.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 4557257 2020.06.21 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4557256 2020.06.21 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4557255 2020.06.21 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 4557254 2020.06.21 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4557253 2020.06.21 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 4557252 2020.06.21 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4557251 2020.06.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 7 4557250 2020.06.21 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 4557249 2020.06.21 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4557248 2020.06.21 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4557247 2020.06.21 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 4557246 2020.06.21 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4553277 2020.06.20 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4553276 2020.06.20 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 4553275 2020.06.20 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4553274 2020.06.20 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4553273 2020.06.20 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4553272 2020.06.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4553271 2020.06.20 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4553270 2020.06.20 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 4553269 2020.06.20 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4553268 2020.06.20 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4553267 2020.06.20 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 4553266 2020.06.20 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 4553265 2020.06.20 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4553264 2020.06.20 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 10 4553263 2020.06.20 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 4553262 2020.06.20 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 5 4553261 2020.06.20 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 5 4553260 2020.06.20 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 4553259 2020.06.20 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4553258 2020.06.20 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4553257 2020.06.20 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 10 4553256 2020.06.20 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 4553255 2020.06.20 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 4553254 2020.06.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 4553253 2020.06.20 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 4553252 2020.06.20 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4553251 2020.06.20 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4553250 2020.06.20 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4553249 2020.06.20 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 5 4553248 2020.06.20 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4550766 2020.06.19 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4550765 2020.06.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 4550764 2020.06.19 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4550763 2020.06.19 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4550762 2020.06.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4550761 2020.06.19 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4550760 2020.06.19 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 10 4550759 2020.06.19 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 4550758 2020.06.19 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4550757 2020.06.19 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4550756 2020.06.19 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4550755 2020.06.19 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4550754 2020.06.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 4550753 2020.06.19 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4550752 2020.06.19 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 4550751 2020.06.19 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 4550750 2020.06.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4550749 2020.06.19 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4550476 2020.06.19 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 4550475 2020.06.19 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4550474 2020.06.19 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4550473 2020.06.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4550472 2020.06.19 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4550471 2020.06.19 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 4550470 2020.06.19 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4550469 2020.06.19 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4550468 2020.06.19 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4550467 2020.06.19 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4550466 2020.06.19 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4550465 2020.06.19 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 4550464 2020.06.19 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 4550463 2020.06.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 4550462 2020.06.19 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4550461 2020.06.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 4550460 2020.06.19 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4550459 2020.06.19 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 4550458 2020.06.19 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 4550457 2020.06.19 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 4550456 2020.06.19 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 4550455 2020.06.19 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 4550454 2020.06.19 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 4550453 2020.06.19 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 4550452 2020.06.19 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 4550451 2020.06.19 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4550450 2020.06.19 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4550449 2020.06.19 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 4547561 2020.06.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 4547560 2020.06.18 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4547559 2020.06.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 4547558 2020.06.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4547557 2020.06.18 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4547556 2020.06.18 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4547555 2020.06.18 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4547554 2020.06.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4547553 2020.06.18 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4547552 2020.06.18 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4547551 2020.06.18 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4547550 2020.06.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 4547549 2020.06.18 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 4547548 2020.06.18 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4547547 2020.06.18 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4547546 2020.06.18 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4547545 2020.06.18 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 4547544 2020.06.18 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 4547543 2020.06.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 4547542 2020.06.18 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 4547541 2020.06.18 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 4547540 2020.06.18 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 4547539 2020.06.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4547538 2020.06.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 10 4547537 2020.06.18 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4547536 2020.06.18 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 4547535 2020.06.18 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 5 4547534 2020.06.18 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 3 4547533 2020.06.18 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 4547532 2020.06.18 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 4547531 2020.06.18 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 4547530 2020.06.18 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 3 4547529 2020.06.18 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4545461 2020.06.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 4545462 2020.06.17 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4545460 2020.06.17 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4545459 2020.06.17 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4545257 2020.06.17 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4545256 2020.06.17 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4545255 2020.06.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4545254 2020.06.17 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4545253 2020.06.17 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4545252 2020.06.17 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 4545251 2020.06.17 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 4545250 2020.06.17 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4545249 2020.06.17 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4545248 2020.06.17 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 3 4545247 2020.06.17 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 18 4545246 2020.06.17 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4545245 2020.06.17 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 4545244 2020.06.17 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4545243 2020.06.17 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4545242 2020.06.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4545241 2020.06.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4545240 2020.06.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4545239 2020.06.17 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 4545238 2020.06.17 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4545237 2020.06.17 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4545236 2020.06.17 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4545235 2020.06.17 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 4545234 2020.06.17 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4545233 2020.06.17 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4545232 2020.06.17 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4545231 2020.06.17 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 4545230 2020.06.17 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4545229 2020.06.17 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4545228 2020.06.17 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4545227 2020.06.17 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 4545226 2020.06.17 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4545225 2020.06.17 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4545224 2020.06.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4545223 2020.06.17 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 4545222 2020.06.17 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 4 4545221 2020.06.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 20 4545220 2020.06.17 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 4545219 2020.06.17 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4545218 2020.06.17 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 3 4545217 2020.06.17 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4545216 2020.06.17 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4545215 2020.06.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 4545214 2020.06.17 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 6 4545213 2020.06.17 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 4545212 2020.06.17 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 4545211 2020.06.17 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 4545210 2020.06.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 4545209 2020.06.17 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 4545208 2020.06.17 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 20 4545207 2020.06.17 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4545206 2020.06.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4545205 2020.06.17 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 4545204 2020.06.17 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 5 4545203 2020.06.17 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4545202 2020.06.17 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4545201 2020.06.17 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 5 4545198 2020.06.17 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 4545199 2020.06.17 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4545200 2020.06.17 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 9 4545197 2020.06.17 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4543582 2020.06.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4543581 2020.06.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 4543580 2020.06.17 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4543579 2020.06.17 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4543578 2020.06.17 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4543577 2020.06.17 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4543575 2020.06.17 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 4543574 2020.06.17 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4543573 2020.06.17 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4543572 2020.06.17 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4543571 2020.06.17 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4543570 2020.06.17 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4537780 2020.06.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 4537779 2020.06.15 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 4537778 2020.06.15 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 4537777 2020.06.15 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4537776 2020.06.15 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 10 4537775 2020.06.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 27 4537774 2020.06.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4537773 2020.06.15 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 4537772 2020.06.15 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4537771 2020.06.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 4537770 2020.06.15 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4537769 2020.06.15 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4537768 2020.06.15 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 4537767 2020.06.15 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4537766 2020.06.15 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4537765 2020.06.15 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4537764 2020.06.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4537763 2020.06.15 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 4537762 2020.06.15 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4537760 2020.06.15 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4537759 2020.06.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 4537758 2020.06.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4537757 2020.06.15 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 4537756 2020.06.15 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4536860 2020.06.15 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4536861 2020.06.15 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4532168 2020.06.14 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4532166 2020.06.14 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4532167 2020.06.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 3819723 2020.01.12 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 3819722 2020.01.12 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 3819721 2020.01.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 3819720 2020.01.12 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 15 3819719 2020.01.12 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 70 3819718 2020.01.12 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 4 3819717 2020.01.12 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 3819716 2020.01.12 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 3819715 2020.01.12 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 3819714 2020.01.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 3819713 2020.01.12 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3819712 2020.01.12 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 3812006 2020.01.10 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 3812005 2020.01.10 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 3812004 2020.01.10 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 3812003 2020.01.10 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 3812002 2020.01.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 3812001 2020.01.10 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 3811551 2020.01.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 3807434 2020.01.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3807433 2020.01.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 3807432 2020.01.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 3807431 2020.01.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 3807430 2020.01.08