Pełna lista obserwacji drużyny

Hajstra : Amadeusz Muszyński


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 40 3922370 2020.02.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 30 3922369 2020.02.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 3922368 2020.02.15 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 3922373 2020.02.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 3922372 2020.02.15 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 3922371 2020.02.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 3920574 2020.02.15 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 3920573 2020.02.15 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 3920572 2020.02.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 3920571 2020.02.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 3920570 2020.02.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 3920569 2020.02.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 3920568 2020.02.15 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 3920567 2020.02.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 3920565 2020.02.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 3920564 2020.02.15 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 3920563 2020.02.15 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 3920562 2020.02.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 50 3920561 2020.02.15 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 35 3920559 2020.02.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 3920560 2020.02.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 20 3920558 2020.02.15 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 3920557 2020.02.15 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 55 3920556 2020.02.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 3920555 2020.02.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 3920554 2020.02.15 mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 25 3918055 2020.02.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 3918054 2020.02.14 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 3918053 2020.02.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 3918052 2020.02.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 6 3918050 2020.02.14 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 3918049 2020.02.14 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 3918048 2020.02.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 3918047 2020.02.14 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 20 3918046 2020.02.14 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 3918045 2020.02.14 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 6 3918038 2020.02.14 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 28 3918044 2020.02.14 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 3918043 2020.02.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 25 3918041 2020.02.14 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 3918040 2020.02.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 7 3918039 2020.02.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 3917171 2020.02.13 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 3917169 2020.02.13 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 3916504 2020.02.13 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 3916089 2020.02.13 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 3916090 2020.02.13 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 3915537 2020.02.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 3915536 2020.02.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 3915535 2020.02.13 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 3915534 2020.02.13 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 7 3915533 2020.02.13 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 3915531 2020.02.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 3915530 2020.02.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 5 3915529 2020.02.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 3915528 2020.02.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 95 3915527 2020.02.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 3915526 2020.02.13 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 3915525 2020.02.13 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 3915524 2020.02.13 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 15 3915523 2020.02.13 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 100 3915522 2020.02.13 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 3915521 2020.02.13 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 3915520 2020.02.13 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 3915519 2020.02.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 3915518 2020.02.13 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 3915516 2020.02.13 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 3914512 2020.02.12 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 33 3914511 2020.02.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 3914510 2020.02.12 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 3914509 2020.02.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 3914507 2020.02.12 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 3914506 2020.02.12 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 3914505 2020.02.12 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 50 3914504 2020.02.12 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 3914503 2020.02.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 3914502 2020.02.12 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 12 3914501 2020.02.12 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 3914500 2020.02.12 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 3914499 2020.02.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 15 3914497 2020.02.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 70 3914498 2020.02.12 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 3914496 2020.02.12 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 100 3914495 2020.02.12 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 150 3914494 2020.02.12 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 3914492 2020.02.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3914493 2020.02.12 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 3913492 2020.02.11 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 3913491 2020.02.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 3913413 2020.02.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 3913412 2020.02.11 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 70 3913411 2020.02.11 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 40 3913410 2020.02.11 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 20 3913409 2020.02.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 3912212 2020.02.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 3910903 2020.02.10 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 3910916 2020.02.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3910915 2020.02.10 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 3910914 2020.02.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 35 3910913 2020.02.10 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 3910912 2020.02.10 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 10 3910911 2020.02.10 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 3910910 2020.02.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 25 3910909 2020.02.10 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 15 3910908 2020.02.10 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 10 3910907 2020.02.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 22 3910906 2020.02.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3910905 2020.02.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 3910904 2020.02.10 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 3907086 2020.02.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 3907085 2020.02.09 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 27 3907084 2020.02.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 3907083 2020.02.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 3905133 2020.02.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 3905144 2020.02.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 3905142 2020.02.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 3905141 2020.02.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 3905140 2020.02.09 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 3905139 2020.02.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 700 3905138 2020.02.09 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 3905137 2020.02.09 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 3905136 2020.02.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 3905135 2020.02.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 15 3905134 2020.02.09 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 7 3905131 2020.02.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 7 3905129 2020.02.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 3902175 2020.02.08 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 3902174 2020.02.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 3902173 2020.02.08 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 3902172 2020.02.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 3902171 2020.02.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 3902170 2020.02.08 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 25 3902169 2020.02.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 6 3902168 2020.02.08 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 3901106 2020.02.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 3901107 2020.02.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 3901108 2020.02.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 3901105 2020.02.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 3901104 2020.02.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 3901103 2020.02.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 3901102 2020.02.08 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 3901101 2020.02.08 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 3901100 2020.02.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 10 3901099 2020.02.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 3901098 2020.02.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 3901097 2020.02.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 3901096 2020.02.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 3901095 2020.02.08 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 5 3901094 2020.02.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3901092 2020.02.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 3901090 2020.02.08 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 3899769 2020.02.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 3899768 2020.02.07 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 3899767 2020.02.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 3899766 2020.02.07 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 3899765 2020.02.07 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3899764 2020.02.07 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 25 3899763 2020.02.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 15 3899762 2020.02.07 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3899761 2020.02.07 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 3899760 2020.02.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 3899759 2020.02.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 70 3899758 2020.02.07 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 20 3899757 2020.02.07 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 30 3899756 2020.02.07 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 25 3897088 2020.02.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 3897087 2020.02.06 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 60 3897086 2020.02.06 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 3897085 2020.02.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 5 3897084 2020.02.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 3897083 2020.02.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 3897073 2020.02.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 30 3897072 2020.02.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 3897080 2020.02.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 3897079 2020.02.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 25 3897078 2020.02.06 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 12 3897077 2020.02.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 3897076 2020.02.06 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 3897081 2020.02.06 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3897082 2020.02.06 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 3897074 2020.02.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 3897071 2020.02.06 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 40 3897070 2020.02.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 25 3897069 2020.02.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 3895917 2020.02.05 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 3895909 2020.02.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 80 3895908 2020.02.05 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 3895907 2020.02.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 3895916 2020.02.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 3895915 2020.02.05 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 3895914 2020.02.05 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3895913 2020.02.05 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 60 3895912 2020.02.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 20 3895911 2020.02.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 21 3895910 2020.02.05 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 3893671 2020.02.04 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 3893675 2020.02.04 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 3893674 2020.02.04 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 3893676 2020.02.04 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 42 3893673 2020.02.04 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 3893672 2020.02.04 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 70 3893669 2020.02.04 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 3893668 2020.02.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 25 3893667 2020.02.04 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3893666 2020.02.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 3893665 2020.02.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 120 3893664 2020.02.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 3893663 2020.02.04 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 3893662 2020.02.04 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 3893655 2020.02.04 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 3893656 2020.02.04 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 3893661 2020.02.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 21 3893660 2020.02.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 3893659 2020.02.04 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 3893658 2020.02.04 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 50 3893657 2020.02.04 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 3891994 2020.02.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 3891993 2020.02.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3891992 2020.02.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 3891991 2020.02.03 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3891990 2020.02.03 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 3891989 2020.02.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 15 3891988 2020.02.03 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 3891987 2020.02.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 3891986 2020.02.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 15 3891985 2020.02.03 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 65 3891984 2020.02.03 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 3891983 2020.02.03 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 10 3891982 2020.02.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 3891981 2020.02.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 80 3891980 2020.02.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 15 3891978 2020.02.03 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 40 3891970 2020.02.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 3891977 2020.02.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 3891976 2020.02.03 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 3891975 2020.02.03 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 3891974 2020.02.03 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3891973 2020.02.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 15 3891972 2020.02.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 18 3891971 2020.02.03 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 3889524 2020.02.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3889523 2020.02.02 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 3889522 2020.02.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 3889521 2020.02.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 120 3889520 2020.02.02 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 3889537 2020.02.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3889536 2020.02.02 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 3889535 2020.02.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 30 3889534 2020.02.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 5 3889533 2020.02.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 14 3889526 2020.02.02 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 6 3889532 2020.02.02 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 25 3889531 2020.02.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 3889530 2020.02.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 3889529 2020.02.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 16 3889528 2020.02.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 8 3889542 2020.02.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 600 3889541 2020.02.02 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 3889540 2020.02.02 mapa