Pełna lista obserwacji drużyny

Sula : Mateusz Ledwoń


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 140 4921849 2020.11.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 17 4921850 2020.11.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 12 4921848 2020.11.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 4921847 2020.11.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 14 4921846 2020.11.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4921845 2020.11.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4921844 2020.11.15 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4921843 2020.11.15 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4921842 2020.11.15 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 15 4921841 2020.11.15 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 4921840 2020.11.15 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 26 4921839 2020.11.15 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 60 4921838 2020.11.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 4921837 2020.11.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 4921836 2020.11.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 900 4898560 2020.11.05 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 15 4893383 2020.11.03 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 4893381 2020.11.03 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 900 4893382 2020.11.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 250 4893298 2020.11.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 4893300 2020.11.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 110 4893299 2020.11.03 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4888789 2020.11.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 12 4888787 2020.11.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 970 4888788 2020.11.01 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4880847 2020.10.29 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 4880801 2020.10.29 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 4880802 2020.10.29 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 55 4880743 2020.10.29 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 10 4880742 2020.10.29 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 4880740 2020.10.29 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 75 4880741 2020.10.29 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 480 4880739 2020.10.29 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 20 4880738 2020.10.29 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 15 4867526 2020.10.24 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 4867527 2020.10.24 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 80 4864354 2020.10.22 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 4864355 2020.10.22 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 100 4864353 2020.10.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 67 4864351 2020.10.22 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 4864352 2020.10.22 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 4864350 2020.10.22 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 4864348 2020.10.22 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4864346 2020.10.22 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 23 4864349 2020.10.22 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 210 4864347 2020.10.22 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 25 4864345 2020.10.22 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 4863952 2020.10.22 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 15 4863951 2020.10.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 42 4863950 2020.10.22 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4863949 2020.10.22 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4863948 2020.10.22 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 5 4863947 2020.10.22 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4860964 2020.10.20 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 4860958 2020.10.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 4860960 2020.10.20 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 4860959 2020.10.20 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 10 4844930 2020.10.14 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 15 4844932 2020.10.14 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 3 4844929 2020.10.14 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 140 4844934 2020.10.14 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 500 4844933 2020.10.14 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 170 4844931 2020.10.14 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 45 4844928 2020.10.14 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4844861 2020.10.14 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 4844860 2020.10.14 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 250 4844862 2020.10.14 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 4833273 2020.10.10 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4833272 2020.10.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 4833271 2020.10.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4833270 2020.10.10 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 4833269 2020.10.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4833268 2020.10.10 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4833267 2020.10.10 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4833266 2020.10.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4833265 2020.10.10 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4833264 2020.10.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4833263 2020.10.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 4827044 2020.10.07 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 50 4827041 2020.10.07 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 30 4827040 2020.10.07 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 12 4827043 2020.10.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 560 4827042 2020.10.07 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4827038 2020.10.07 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1000 4827037 2020.10.07 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 4827039 2020.10.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 4824711 2020.10.06 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 16 4824709 2020.10.06 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 4824707 2020.10.06 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 15 4824710 2020.10.06 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 4824708 2020.10.06 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 15 4824706 2020.10.06 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 20 4824705 2020.10.06 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 380 4824704 2020.10.06 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4824702 2020.10.06 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 40 4824703 2020.10.06 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 4809997 2020.10.02 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4785927 2020.09.20 mapa
pospolity sroka, Pica pica 40 4785928 2020.09.20 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 36 4774155 2020.09.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 18 4773446 2020.09.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 250 4773444 2020.09.15 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4773442 2020.09.15 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4773445 2020.09.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4773443 2020.09.15 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 4773441 2020.09.15 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 4773440 2020.09.15 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 4773439 2020.09.15 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4773438 2020.09.15 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 33 4773437 2020.09.15 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 44 4773436 2020.09.15 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4772682 2020.09.14 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4772680 2020.09.14 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 70 4772677 2020.09.14 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 86 4772679 2020.09.14 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4770727 2020.09.14 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 4761046 2020.09.08 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 4746242 2020.09.04 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4746241 2020.09.04 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 15 4746240 2020.09.04 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 4746239 2020.09.04 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4746236 2020.09.04 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 4746237 2020.09.04 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4746235 2020.09.04 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 4746233 2020.09.04 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 400 4746238 2020.09.04 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 490 4746234 2020.09.04 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 3 4746231 2020.09.04 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 4746232 2020.09.04 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 50 4746185 2020.09.04 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 9 4746186 2020.09.04 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 3 4746228 2020.09.04 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4746229 2020.09.04 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 4685700 2020.08.10 mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 1 4685699 2020.08.10 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 4685698 2020.08.10 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 4685697 2020.08.10 mapa
rzadki brodziec pławny, Tringa stagnatilis 1 4671245 2020.08.03 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 4 4671246 2020.08.03 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 2 4671247 2020.08.03 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4671248 2020.08.03 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4639675 2020.07.20 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 11 4625121 2020.07.14 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4618563 2020.07.13 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 16 4606445 2020.07.09 mapa
bardzo rzadki czapla modronosa, Ardeola ralloides 1 4604779 2020.07.08 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4602944 2020.07.07 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 4590986 2020.07.02 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 45 4590985 2020.07.02 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 4583696 2020.06.30 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 4 4583699 2020.06.30 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4583695 2020.06.30 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 68 4583698 2020.06.30 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 25 4583697 2020.06.30 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4583694 2020.06.30 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 4583692 2020.06.30 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 30 4583690 2020.06.30 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 30 4583693 2020.06.30 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 35 4583691 2020.06.30 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 22 4583688 2020.06.30 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 41 4583689 2020.06.30 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 29 4583640 2020.06.30 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 2 4582851 2020.06.30 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4575790 2020.06.27 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4575789 2020.06.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4575788 2020.06.27 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4575787 2020.06.27 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4575786 2020.06.27 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4575785 2020.06.27 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4575784 2020.06.27 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4575783 2020.06.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4575782 2020.06.27 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4575781 2020.06.27 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4575780 2020.06.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4575779 2020.06.27 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4575778 2020.06.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4575777 2020.06.27 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4575776 2020.06.27 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4575775 2020.06.27 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4575774 2020.06.27 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4575773 2020.06.27 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4575772 2020.06.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 4575771 2020.06.27 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 4575770 2020.06.27 mapa
rzadki zaroślówka, Acrocephalus dumetorum 1 4564453 2020.06.24 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 4562203 2020.06.23 mapa
rzadki zaroślówka, Acrocephalus dumetorum 1 4559643 2020.06.22 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 4555474 2020.06.19 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 4550164 2020.06.18 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 44 4550161 2020.06.18 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 4550163 2020.06.18 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 4550165 2020.06.18 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 10 4550162 2020.06.18 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 30 4537274 2020.06.15 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 52 4537275 2020.06.15 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4537276 2020.06.15 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 3 4537277 2020.06.15 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 4536241 2020.06.14 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4530155 2020.06.14 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4530154 2020.06.14 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4530153 2020.06.14 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 4530152 2020.06.14 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4530151 2020.06.14 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4530150 2020.06.14 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4530149 2020.06.14 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4530148 2020.06.14 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4530147 2020.06.14 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4530146 2020.06.14 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4530145 2020.06.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4530144 2020.06.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4530143 2020.06.14 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4530142 2020.06.14 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4530141 2020.06.14 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4530140 2020.06.14 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4530139 2020.06.14 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4530138 2020.06.14 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4530137 2020.06.14 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4530136 2020.06.14 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 4536242 2020.06.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4524425 2020.06.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4524424 2020.06.13 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4524423 2020.06.13 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4524422 2020.06.13 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4524421 2020.06.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4524420 2020.06.13 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4524419 2020.06.13 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4524418 2020.06.13 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4524417 2020.06.13 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4524416 2020.06.13 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4522861 2020.06.12 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4522860 2020.06.12 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4519067 2020.06.12 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4519066 2020.06.12 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4519065 2020.06.12 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4519064 2020.06.12 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4519063 2020.06.12 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4519062 2020.06.12 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4519061 2020.06.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 4519060 2020.06.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 4519059 2020.06.12 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4519058 2020.06.12 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4519057 2020.06.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4519056 2020.06.12 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4519055 2020.06.12 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4519054 2020.06.12 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4519053 2020.06.12 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4519052 2020.06.12 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4519051 2020.06.12 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4519050 2020.06.12 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4519049 2020.06.12 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4519048 2020.06.12 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4519047 2020.06.12 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4519046 2020.06.12 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4519045 2020.06.12 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 4486873 2020.06.05 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 27 4486872 2020.06.05 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 69 4486870 2020.06.05 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 10 4486869 2020.06.05 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4486239 2020.06.05 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 100 4486238 2020.06.05 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 12 4486236 2020.06.05 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 24 4486237 2020.06.05 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4486139 2020.06.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4486138 2020.06.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4486137 2020.06.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 4483935 2020.06.04 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 17 4483934 2020.06.04 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 20 4483933 2020.06.04 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 23 4483096 2020.06.04 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 4483097 2020.06.04 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 4479176 2020.06.03 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 11 4479175 2020.06.03 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 4479174 2020.06.03 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 14 4479177 2020.06.03 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 4479280 2020.06.03 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 4470105 2020.06.01 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4470106 2020.06.01 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4468967 2020.06.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 4458137 2020.05.30 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 4458136 2020.05.30 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4458135 2020.05.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 4458134 2020.05.30 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4458133 2020.05.30 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4458132 2020.05.30 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4458131 2020.05.30 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 4458130 2020.05.30 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4458129 2020.05.30 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4458128 2020.05.30 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4458127 2020.05.30 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4458126 2020.05.30 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4458125 2020.05.30 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4458124 2020.05.30 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4458123 2020.05.30 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4458122 2020.05.30 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4458153 2020.05.30 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4458152 2020.05.30 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4458151 2020.05.30 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4458150 2020.05.30 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4458149 2020.05.30 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4458148 2020.05.30 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4458147 2020.05.30 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4458146 2020.05.30 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4458145 2020.05.30 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4458144 2020.05.30 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4458143 2020.05.30 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4458142 2020.05.30 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4458141 2020.05.30 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4458140 2020.05.30 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4458139 2020.05.30 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4458138 2020.05.30 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4458121 2020.05.30 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4458120 2020.05.30 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4458119 2020.05.30 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4458118 2020.05.30 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4458117 2020.05.30 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4458116 2020.05.30 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4458115 2020.05.30 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 4458114 2020.05.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4458113 2020.05.30 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4458112 2020.05.30 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4458111 2020.05.30 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4458110 2020.05.30 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4458109 2020.05.30 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4458108 2020.05.30 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4458107 2020.05.30 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4458106 2020.05.30 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4458105 2020.05.30 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4458104 2020.05.30 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4458103 2020.05.30 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4458102 2020.05.30 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4458101 2020.05.30 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 4458100 2020.05.30 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4458099 2020.05.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4458098 2020.05.30 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 4458097 2020.05.30 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4458096 2020.05.30 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4458095 2020.05.30 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 5 4458094 2020.05.30 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4458093 2020.05.30 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4458092 2020.05.30 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4458091 2020.05.30 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4458090 2020.05.30 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 4454027 2020.05.28 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4454026 2020.05.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4454025 2020.05.28 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 4449769 2020.05.28 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 4449770 2020.05.28 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 4449767 2020.05.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 11 4449768 2020.05.28 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 200 4448011 2020.05.27 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4447761 2020.05.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1000 4422914 2020.05.22 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 70 4418223 2020.05.22 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 20 4418224 2020.05.22 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4422916 2020.05.22 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4411006 2020.05.20 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4411005 2020.05.20 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 3 4412872 2020.05.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4405652 2020.05.19 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 4400032 2020.05.18 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4397447 2020.05.17 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4397448 2020.05.17 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4392650 2020.05.17 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 4392649 2020.05.17 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4391877 2020.05.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4391596 2020.05.17 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 4391595 2020.05.17 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4391594 2020.05.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4391593 2020.05.17 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4391592 2020.05.17 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4391591 2020.05.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4391590 2020.05.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4391589 2020.05.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4391588 2020.05.17 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4391587 2020.05.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4391586 2020.05.17 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4391281 2020.05.17 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 4391297 2020.05.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4391296 2020.05.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4391295 2020.05.17 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4391294 2020.05.17 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4391293 2020.05.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4391292 2020.05.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4391291 2020.05.17 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4391290 2020.05.17 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4391289 2020.05.17 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4391288 2020.05.17 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4391287 2020.05.17 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4391286 2020.05.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4391285 2020.05.17 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4391284 2020.05.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4391283 2020.05.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4391282 2020.05.17 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4391137 2020.05.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 4387631 2020.05.16 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4387647 2020.05.16 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4387646 2020.05.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4387645 2020.05.16 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4387644 2020.05.16 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4387643 2020.05.16 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4387642 2020.05.16 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4387641 2020.05.16 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4387640 2020.05.16 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4387639 2020.05.16 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 4387638 2020.05.16 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4387637 2020.05.16 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4387636 2020.05.16 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4387635 2020.05.16 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4387634 2020.05.16 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 4387633 2020.05.16 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4387632 2020.05.16 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4387663 2020.05.16 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4387662 2020.05.16 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4387661 2020.05.16 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4387660 2020.05.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4387659 2020.05.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 4387658 2020.05.16 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4387657 2020.05.16 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4387656 2020.05.16 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4387655 2020.05.16 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4387654 2020.05.16 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4387653 2020.05.16 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4387652 2020.05.16 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4387651 2020.05.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 4387650 2020.05.16 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4387649 2020.05.16 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4387648 2020.05.16 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4385092 2020.05.16 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4385091 2020.05.16 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4379280 2020.05.15 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4379279 2020.05.15 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4369665 2020.05.13 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4369666 2020.05.13 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 39 4369648 2020.05.13 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 69 4369649 2020.05.13 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 4369651 2020.05.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 4369646 2020.05.13 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4369664 2020.05.13 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4369667 2020.05.13 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 4 4369662 2020.05.13 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 30 4369650 2020.05.13 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 10 4369652 2020.05.13 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 3 4369661 2020.05.13 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 4369644 2020.05.13 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4371108 2020.05.13 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4367364 2020.05.13 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4367359 2020.05.13 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4367347 2020.05.13 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 4367348 2020.05.13 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 4367346 2020.05.13 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 2 4367345 2020.05.13 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4367343 2020.05.13 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 4367342 2020.05.13 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 4367341 2020.05.13 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 4367344 2020.05.13 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4366538 2020.05.13 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4366537 2020.05.13 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4366536 2020.05.13 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4366535 2020.05.13 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4366534 2020.05.13 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4366533 2020.05.13 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4366532 2020.05.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4366531 2020.05.13 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4366530 2020.05.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4366529 2020.05.13 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4366528 2020.05.13 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4366527 2020.05.13 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4366526 2020.05.13 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4369673 2020.05.13 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4361645 2020.05.11 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4361644 2020.05.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4361643 2020.05.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4361642 2020.05.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4361641 2020.05.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 4361640 2020.05.11 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4361639 2020.05.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4361638 2020.05.11 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4361637 2020.05.11 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4361636 2020.05.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4361635 2020.05.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4361634 2020.05.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4361633 2020.05.11 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4361632 2020.05.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 67 4361596 2020.05.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 4358211 2020.05.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 39 4358210 2020.05.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 4358209 2020.05.11 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 4358207 2020.05.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 4358208 2020.05.11 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 18 4358206 2020.05.11 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 29 4358204 2020.05.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 4358205 2020.05.11 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4351252 2020.05.10 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4348849 2020.05.10 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4348848 2020.05.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4348847 2020.05.10 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4348846 2020.05.10 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4348845 2020.05.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4348844 2020.05.10 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4348843 2020.05.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4348842 2020.05.10 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4348841 2020.05.10 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4348840 2020.05.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4348839 2020.05.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4348838 2020.05.10 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4348837 2020.05.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 4348836 2020.05.10 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 4348835 2020.05.10 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4348834 2020.05.10 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 4348833 2020.05.10 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4348832 2020.05.10 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4348831 2020.05.10 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4348830 2020.05.10 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4348829 2020.05.10 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4347553 2020.05.09 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 3 4340657 2020.05.09 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4339746 2020.05.09 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4339745 2020.05.09 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4339744 2020.05.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4338713 2020.05.09 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4338712 2020.05.09 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 4338711 2020.05.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4338710 2020.05.09 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4338709 2020.05.09 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4338708 2020.05.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4338707 2020.05.09 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4338706 2020.05.09 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4338705 2020.05.09 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4338704 2020.05.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4338703 2020.05.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4338702 2020.05.09 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4338701 2020.05.09 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4338700 2020.05.09 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4338699 2020.05.09 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4338698 2020.05.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4338697 2020.05.09 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4338696 2020.05.09 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4338695 2020.05.09 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 4338694 2020.05.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4338693 2020.05.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 4338692 2020.05.09 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4338691 2020.05.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4338690 2020.05.09 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4338689 2020.05.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4338688 2020.05.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4338687 2020.05.09 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4338686 2020.05.09 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4338685 2020.05.09 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4338684 2020.05.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4338683 2020.05.09 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 4336010 2020.05.08 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 4332147 2020.05.08 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 31 4332146 2020.05.08 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 4332145 2020.05.08 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 4330741 2020.05.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 150 4330743 2020.05.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4330739 2020.05.07 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 4330738 2020.05.07 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 4330740 2020.05.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 4330737 2020.05.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 4330750 2020.05.07 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 4330749 2020.05.07 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 4330745 2020.05.07 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 12 4330747 2020.05.07 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 8 4330746 2020.05.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4330748 2020.05.07 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 4317722 2020.05.05 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 4317720 2020.05.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4317721 2020.05.05 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 4317723 2020.05.05 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 9 4317719 2020.05.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 17 4317718 2020.05.05 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 4317717 2020.05.05 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 4317715 2020.05.05 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 70 4317716 2020.05.05 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4317714 2020.05.05 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 40 4316965 2020.05.05 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 30 4316964 2020.05.05 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4316865 2020.05.05 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4316863 2020.05.05 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 4316862 2020.05.05 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 3 4316864 2020.05.05 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4316496 2020.05.05 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4312965 2020.05.04 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4312966 2020.05.04 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 4312964 2020.05.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4312963 2020.05.04 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4312962 2020.05.04 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 28 4312961 2020.05.04 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 10 4312960 2020.05.04 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 16 4312959 2020.05.04 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 39 4312958 2020.05.04 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 8 4312957 2020.05.04 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 4312956 2020.05.04 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 35 4312955 2020.05.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 4313274 2020.05.04 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 4313268 2020.05.04 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4313277 2020.05.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 4313280 2020.05.04 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 4313282 2020.05.04 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4313276 2020.05.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4313269 2020.05.04 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 4313271 2020.05.04 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 4313272 2020.05.04 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4313273 2020.05.04 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 4313232 2020.05.04 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 4312416 2020.05.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4312417 2020.05.04 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4313239 2020.05.04 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 4313227 2020.05.04 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 4313226 2020.05.04 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 2 4313236 2020.05.04 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4313237 2020.05.04 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 4313234 2020.05.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 51 4313258 2020.05.04 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 50 4313251 2020.05.04 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4312412 2020.05.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4312414 2020.05.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 125 4312413 2020.05.04 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4312411 2020.05.04 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 4313238 2020.05.04 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 4312410 2020.05.04 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4310068 2020.05.04 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 4310067 2020.05.04 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 12 4310065 2020.05.04 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4310066 2020.05.04 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4310064 2020.05.04 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 4310063 2020.05.04 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4310057 2020.05.04 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4310056 2020.05.04 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 4301715 2020.05.03 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4301714 2020.05.03 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4301713 2020.05.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4301712 2020.05.03 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4301711 2020.05.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4301710 2020.05.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4301709 2020.05.03 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4301708 2020.05.03 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4301691 2020.05.03 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4301690 2020.05.03 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4301689 2020.05.03 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4301688 2020.05.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4301687 2020.05.03 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4301686 2020.05.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4301685 2020.05.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4301684 2020.05.03 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4301683 2020.05.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4301682 2020.05.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4301681 2020.05.03 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4301680 2020.05.03 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4301679 2020.05.03 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4301678 2020.05.03 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4301677 2020.05.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4301676 2020.05.03 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4301707 2020.05.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4301706 2020.05.03 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4301705 2020.05.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4301704 2020.05.03 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4301703 2020.05.03 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4301702 2020.05.03 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4301701 2020.05.03 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4301700 2020.05.03 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4301699 2020.05.03 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4301698 2020.05.03 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4301697 2020.05.03 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4301696 2020.05.03 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4301695 2020.05.03 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4301694 2020.05.03 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 4301693 2020.05.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 33 4301692 2020.05.03 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 4301675 2020.05.03 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4301674 2020.05.03 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4301673 2020.05.03 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 4301672 2020.05.03 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4301671 2020.05.03 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4301670 2020.05.03 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4301669 2020.05.03 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4301668 2020.05.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4301667 2020.05.03 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4301666 2020.05.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4301665 2020.05.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4301664 2020.05.03 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4301663 2020.05.03 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4301662 2020.05.03 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4301661 2020.05.03 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4301660 2020.05.03 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4301659 2020.05.03 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4301658 2020.05.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4301657 2020.05.03 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4301656 2020.05.03 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4301655 2020.05.03 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4301654 2020.05.03 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4301653 2020.05.03 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4301652 2020.05.03 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4301651 2020.05.03 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4301650 2020.05.03 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4301649 2020.05.03 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4301648 2020.05.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 4301647 2020.05.03 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4301646 2020.05.03 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4301645 2020.05.03 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4301644 2020.05.03 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4298304 2020.05.02 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4297340 2020.05.02 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 4297339 2020.05.02 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4297338 2020.05.02 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4297337 2020.05.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4297336 2020.05.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 4297335 2020.05.02 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4297334 2020.05.02 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4297333 2020.05.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4296650 2020.05.02 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4296649 2020.05.02 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4296648 2020.05.02 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4274823 2020.04.30 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 4273524 2020.04.30 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 4273525 2020.04.30 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4270164 2020.04.29 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 30 4270163 2020.04.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4261598 2020.04.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 4261218 2020.04.28 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4261217 2020.04.28 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4261216 2020.04.28 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 4261215 2020.04.28 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4260246 2020.04.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 18 4256300 2020.04.27 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 4256299 2020.04.27 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4256298 2020.04.27 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4256296 2020.04.27 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4256297 2020.04.27 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 11 4256295 2020.04.27 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4255940 2020.04.27 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4255941 2020.04.27 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4255942 2020.04.27 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4246640 2020.04.26 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4246620 2020.04.26 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4244500 2020.04.26 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4243612 2020.04.26 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4243611 2020.04.26 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4242256 2020.04.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4242255 2020.04.26 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4242254 2020.04.26 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4242253 2020.04.26 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 4242252 2020.04.26 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4242156 2020.04.26 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4242155 2020.04.26 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4242154 2020.04.26 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4242153 2020.04.26 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4242152 2020.04.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4242151 2020.04.26 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4242150 2020.04.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4242149 2020.04.26 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4242148 2020.04.26 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4242147 2020.04.26 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4242146 2020.04.26 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4242145 2020.04.26 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4242144 2020.04.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4242143 2020.04.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4242142 2020.04.26 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4242141 2020.04.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4242140 2020.04.26 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4242139 2020.04.26 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4242138 2020.04.26 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4242137 2020.04.26 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4242136 2020.04.26 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4242135 2020.04.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4242134 2020.04.26 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4242133 2020.04.26 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4242132 2020.04.26 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4242131 2020.04.26 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4242130 2020.04.26 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4242129 2020.04.26 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4231028 2020.04.24 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4229031 2020.04.24 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4231027 2020.04.24 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 50 4221671 2020.04.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 35 4221672 2020.04.23 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 4221669 2020.04.23 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 92 4221676 2020.04.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 4221675 2020.04.23 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 4221665 2020.04.23 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4221667 2020.04.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 250 4221663 2020.04.23 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 2 4221662 2020.04.23 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 4221652 2020.04.23 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4221657 2020.04.23 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 4221646 2020.04.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 14 4221649 2020.04.23 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 343 4221654 2020.04.23 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4222171 2020.04.23 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4222174 2020.04.23 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4249715 2020.04.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4227474 2020.04.22 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4227473 2020.04.22 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4227472 2020.04.22 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 4227471 2020.04.22 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 8 4227470 2020.04.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4227469 2020.04.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4227468 2020.04.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4227467 2020.04.22 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4227466 2020.04.22 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 4227465 2020.04.22 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4227464 2020.04.22 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 4227463 2020.04.22 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 4227462 2020.04.22 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 4227461 2020.04.22 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 11 4227460 2020.04.22 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 42 4227459 2020.04.22 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4227458 2020.04.22 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 55 4227457 2020.04.22 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 56 4227456 2020.04.22 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4227455 2020.04.22 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4227454 2020.04.22 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4227403 2020.04.22 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4227402 2020.04.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 4208892 2020.04.21 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4208885 2020.04.21 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 4208890 2020.04.21 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 25 4208886 2020.04.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 33 4208884 2020.04.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 4208883 2020.04.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4204406 2020.04.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4204405 2020.04.21 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4204404 2020.04.21 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4204403 2020.04.21 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 4204402 2020.04.21 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4204401 2020.04.21 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4204400 2020.04.21 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4204399 2020.04.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4204398 2020.04.21 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4204397 2020.04.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4204396 2020.04.21 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4204395 2020.04.21 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4204245 2020.04.21 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4204243 2020.04.21 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4204244 2020.04.21 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 10 4204241 2020.04.21 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 4204240 2020.04.21 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4204242 2020.04.21 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4194643 2020.04.19 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4194642 2020.04.19 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 60 4194641 2020.04.19 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4194640 2020.04.19 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4194639 2020.04.19 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4194638 2020.04.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4194637 2020.04.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4194636 2020.04.19 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4194635 2020.04.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4194634 2020.04.19 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4194633 2020.04.19 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4194632 2020.04.19 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4194631 2020.04.19 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4194630 2020.04.19 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4194629 2020.04.19 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4194628 2020.04.19 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4194627 2020.04.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4194626 2020.04.19 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4194625 2020.04.19 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4194624 2020.04.19 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4194623 2020.04.19 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4194622 2020.04.19 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4194621 2020.04.19 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4194620 2020.04.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4194619 2020.04.19 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4194618 2020.04.19 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4194617 2020.04.19 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4194616 2020.04.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4194615 2020.04.19 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 4194614 2020.04.19 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4194613 2020.04.19 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4194612 2020.04.19 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4194611 2020.04.19 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4193342 2020.04.19 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4193341 2020.04.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4193339 2020.04.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4193338 2020.04.19 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4193336 2020.04.19 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4193333 2020.04.19 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4193335 2020.04.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4193337 2020.04.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4193334 2020.04.19 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4193331 2020.04.19 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4193330 2020.04.19 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4193329 2020.04.19 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4191871 2020.04.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4182024 2020.04.18 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4182023 2020.04.18 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4182022 2020.04.18 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 4182021 2020.04.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4182020 2020.04.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4182019 2020.04.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4182018 2020.04.18 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4182017 2020.04.18 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4182016 2020.04.18 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4178825 2020.04.17 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4178824 2020.04.17 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 5 4177940 2020.04.17 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4177941 2020.04.17 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 300 4177939 2020.04.17 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4177938 2020.04.17 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 4177936 2020.04.17 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 10 4177937 2020.04.17 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4177935 2020.04.17 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4177934 2020.04.17 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4177933 2020.04.17 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 66 4177332 2020.04.17 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4177329 2020.04.17 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 4177328 2020.04.17 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 4177327 2020.04.17 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4177330 2020.04.17 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 4177331 2020.04.17 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4176723 2020.04.17 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4176722 2020.04.17 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 7 4176721 2020.04.17 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 4176720 2020.04.17 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 4176719 2020.04.17 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 4176718 2020.04.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4176717 2020.04.17 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4176716 2020.04.17 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4176715 2020.04.17 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4176714 2020.04.17 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4176713 2020.04.17 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4179290 2020.04.17 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 4179291 2020.04.17 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 4170043 2020.04.15 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 4170044 2020.04.15 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 50 4170045 2020.04.15 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4169175 2020.04.15 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 4169174 2020.04.15 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 57 4169173 2020.04.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 4169172 2020.04.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 4169171 2020.04.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4169170 2020.04.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4169169 2020.04.15 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 4169168 2020.04.15 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4169167 2020.04.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 4169166 2020.04.15 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 30 4169165 2020.04.15 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 70 4169164 2020.04.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 8 4169163 2020.04.15 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 2 4169162 2020.04.15 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 12 4169161 2020.04.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 185 4169160 2020.04.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4169127 2020.04.15 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4169126 2020.04.15 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 4169125 2020.04.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4169124 2020.04.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4169123 2020.04.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4169122 2020.04.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4169121 2020.04.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4169120 2020.04.15 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4169119 2020.04.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4169143 2020.04.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4169142 2020.04.15 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4169141 2020.04.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 4169140 2020.04.15 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4169139 2020.04.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4169138 2020.04.15 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4169137 2020.04.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4169136 2020.04.15 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 4169135 2020.04.15 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 4169134 2020.04.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 4169133 2020.04.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 500 4169132 2020.04.15 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 3 4169131 2020.04.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4169130 2020.04.15 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4169129 2020.04.15 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 4169128 2020.04.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 7 4169118 2020.04.15 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 10 4169117 2020.04.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 40 4169116 2020.04.15 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4169115 2020.04.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4169114 2020.04.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 36 4169113 2020.04.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 4169112 2020.04.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 8 4169111 2020.04.15 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 50 4169110 2020.04.15 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 150 4169109 2020.04.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4169108 2020.04.15 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4169107 2020.04.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4169106 2020.04.15 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4169105 2020.04.15 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4169104 2020.04.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4169103 2020.04.15 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4168734 2020.04.14 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4166490 2020.04.14 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 4159344 2020.04.13 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4159343 2020.04.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4159342 2020.04.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4159341 2020.04.13 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 4159340 2020.04.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 4159339 2020.04.13 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4159338 2020.04.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4159337 2020.04.13 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4159336 2020.04.13 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4159335 2020.04.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4159334 2020.04.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 4159333 2020.04.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4159332 2020.04.13 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4159331 2020.04.13 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4159330 2020.04.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 4159329 2020.04.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4159328 2020.04.13 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4159327 2020.04.13 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4159326 2020.04.13 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4159325 2020.04.13 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4159324 2020.04.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4159323 2020.04.13 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4158125 2020.04.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4157522 2020.04.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4157521 2020.04.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4157520 2020.04.12 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4157519 2020.04.12 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 4157518 2020.04.12 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4157517 2020.04.12 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4157516 2020.04.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4157515 2020.04.12 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4157514 2020.04.12 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4157513 2020.04.12 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4157512 2020.04.12 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4157511 2020.04.12 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4157510 2020.04.12 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4157509 2020.04.12 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4157508 2020.04.12 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4157507 2020.04.12 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4157506 2020.04.12 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4157505 2020.04.12 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4157504 2020.04.12 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4157503 2020.04.12 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4155021 2020.04.12 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 50 4152952 2020.04.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 4152951 2020.04.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4152934 2020.04.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4152933 2020.04.11 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4152932 2020.04.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4152931 2020.04.11 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4152930 2020.04.11 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4152929 2020.04.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4152928 2020.04.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4152927 2020.04.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4152926 2020.04.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4152925 2020.04.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4152924 2020.04.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4152923 2020.04.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4152922 2020.04.11 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4152921 2020.04.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4152920 2020.04.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4152919 2020.04.11 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4152950 2020.04.11 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4152949 2020.04.11 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4152948 2020.04.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4152947 2020.04.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4152946 2020.04.11 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4152945 2020.04.11 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 4152944 2020.04.11 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4152943 2020.04.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4152942 2020.04.11 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4152941 2020.04.11 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4152940 2020.04.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4152939 2020.04.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4152938 2020.04.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4152937 2020.04.11 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4152936 2020.04.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4152935 2020.04.11 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4149902 2020.04.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4149839 2020.04.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4149838 2020.04.11 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4149837 2020.04.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4149836 2020.04.11 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4149835 2020.04.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4149834 2020.04.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 4149833 2020.04.11 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4149832 2020.04.11 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 6 4149831 2020.04.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 4149830 2020.04.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4149829 2020.04.11 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4149828 2020.04.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4149827 2020.04.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4149826 2020.04.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4149825 2020.04.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4149824 2020.04.11 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 4149823 2020.04.11 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4149822 2020.04.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4149821 2020.04.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4149820 2020.04.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 4149819 2020.04.11 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4145646 2020.04.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4145188 2020.04.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4145187 2020.04.10 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4145186 2020.04.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4145185 2020.04.10 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4145184 2020.04.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 4145183 2020.04.10 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4145182 2020.04.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4145181 2020.04.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4145180 2020.04.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4145179 2020.04.10 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4144681 2020.04.10 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4144680 2020.04.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4144679 2020.04.10 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4144678 2020.04.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4144677 2020.04.10 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4144697 2020.04.10 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 7 4144696 2020.04.10 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 4144695 2020.04.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4144694 2020.04.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4144693 2020.04.10 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4144692 2020.04.10 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4144691 2020.04.10 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 4144690 2020.04.10 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 4144689 2020.04.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4144688 2020.04.10 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 12 4144687 2020.04.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 4144686 2020.04.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4144685 2020.04.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4144684 2020.04.10 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4144683 2020.04.10 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 9 4144682 2020.04.10 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4144395 2020.04.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4144394 2020.04.10 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 4144393 2020.04.10 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4144392 2020.04.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4144336 2020.04.10 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4144335 2020.04.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4144334 2020.04.10 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 4144333 2020.04.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 470 4144332 2020.04.10 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4144331 2020.04.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4144330 2020.04.10 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4144329 2020.04.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4144328 2020.04.10 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 44 4144327 2020.04.10 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4144326 2020.04.10 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4144325 2020.04.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4144324 2020.04.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4144323 2020.04.10 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 4144143 2020.04.10 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 4144142 2020.04.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4144141 2020.04.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4144140 2020.04.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 4144139 2020.04.10