Pełna lista obserwacji drużyny

zuton : Marcin Romanowski


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 3 4668493 2020.08.02 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4668492 2020.08.02 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4668491 2020.08.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4668488 2020.08.02 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4668490 2020.08.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4668489 2020.08.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4668486 2020.08.02 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 4668485 2020.08.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4668483 2020.08.02 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4668484 2020.08.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4668487 2020.08.02 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4668479 2020.08.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4668482 2020.08.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4668480 2020.08.02 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4668481 2020.08.02 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4668478 2020.08.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4668477 2020.08.02 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4668476 2020.08.02 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4668475 2020.08.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4668474 2020.08.02 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4668473 2020.08.02 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4668472 2020.08.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4668471 2020.08.02 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4668470 2020.08.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4668468 2020.08.02 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4668469 2020.08.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4668467 2020.08.02 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4665610 2020.08.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4665609 2020.08.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4665608 2020.08.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4665607 2020.08.01 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4665606 2020.08.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4665605 2020.08.01 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4665604 2020.08.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4665603 2020.08.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4665602 2020.08.01 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4665600 2020.08.01 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 4665601 2020.08.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4665599 2020.08.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4665598 2020.08.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4665597 2020.08.01 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4665596 2020.08.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4665595 2020.08.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4665592 2020.08.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4665593 2020.08.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4665591 2020.08.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4665590 2020.08.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4665588 2020.08.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4665589 2020.08.01 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4665594 2020.08.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4665585 2020.08.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4665587 2020.08.01 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4665586 2020.08.01 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4665584 2020.08.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4665583 2020.08.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4665582 2020.08.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4665581 2020.08.01 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 4665611 2020.08.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4663196 2020.07.31 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4663195 2020.07.31 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4663194 2020.07.31 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4663193 2020.07.31 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4663192 2020.07.31 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4663191 2020.07.31 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4663190 2020.07.31 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4661304 2020.07.30 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4661305 2020.07.30 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4661298 2020.07.30 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4661297 2020.07.30 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4661296 2020.07.30 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4661295 2020.07.30 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4661303 2020.07.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4661294 2020.07.29 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4661302 2020.07.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4661300 2020.07.29 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4661299 2020.07.29 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4661292 2020.07.29 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4661293 2020.07.29 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4661291 2020.07.29 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4661290 2020.07.29 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4656563 2020.07.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4656565 2020.07.28 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4656564 2020.07.28 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4656562 2020.07.28 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4656561 2020.07.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4656559 2020.07.28 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4656558 2020.07.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4656560 2020.07.28 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4656555 2020.07.28 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4656552 2020.07.28 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4656430 2020.07.28 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4656551 2020.07.27 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4656553 2020.07.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4656557 2020.07.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4656550 2020.07.27 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4656556 2020.07.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4656554 2020.07.27 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4656549 2020.07.27 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4656547 2020.07.27 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4656546 2020.07.27 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4656545 2020.07.27 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4656544 2020.07.27 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4656548 2020.07.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4656542 2020.07.27 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4656543 2020.07.27 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4655447 2020.07.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4652885 2020.07.26 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4652884 2020.07.26 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4652883 2020.07.26 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4652882 2020.07.26 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4652881 2020.07.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4652879 2020.07.26 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4652878 2020.07.26 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4652880 2020.07.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4652877 2020.07.26 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4652875 2020.07.26 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4652874 2020.07.26 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4652872 2020.07.26 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4652871 2020.07.26 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4652870 2020.07.26 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4652876 2020.07.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4652873 2020.07.26 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4652869 2020.07.26 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4652868 2020.07.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4652867 2020.07.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4652866 2020.07.26 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4652865 2020.07.26 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4652864 2020.07.26 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4652863 2020.07.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4652862 2020.07.26 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4652861 2020.07.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4650435 2020.07.25 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4650434 2020.07.25 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4650433 2020.07.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4650451 2020.07.25 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4650450 2020.07.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4650449 2020.07.25 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4650448 2020.07.25 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4650447 2020.07.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4650446 2020.07.25 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4650429 2020.07.25 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4650445 2020.07.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4650444 2020.07.24 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4650443 2020.07.24 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4650442 2020.07.24 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4650441 2020.07.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4650440 2020.07.24 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4650439 2020.07.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4650438 2020.07.24 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4650437 2020.07.24 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4650436 2020.07.24 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4645822 2020.07.23 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 4645821 2020.07.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4645820 2020.07.23 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4645819 2020.07.23 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4645818 2020.07.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4645817 2020.07.23 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4645816 2020.07.23 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4645815 2020.07.23 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4645813 2020.07.23 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4645812 2020.07.23 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4645810 2020.07.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4645809 2020.07.23 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4645811 2020.07.23 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4645808 2020.07.23 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4645807 2020.07.23 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4645806 2020.07.23 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4645805 2020.07.23 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4645804 2020.07.23 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4645803 2020.07.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4645802 2020.07.22 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4645801 2020.07.22 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4645800 2020.07.22 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4645799 2020.07.22 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4645798 2020.07.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4645797 2020.07.22 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4645796 2020.07.22 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4641567 2020.07.21 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4641566 2020.07.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4641565 2020.07.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4641563 2020.07.21 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4641564 2020.07.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4641562 2020.07.21 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4641561 2020.07.21 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4641559 2020.07.21 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4641558 2020.07.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4641557 2020.07.20 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4641560 2020.07.20 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4641556 2020.07.20 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4641555 2020.07.20 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4641554 2020.07.20 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4641553 2020.07.20 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4641552 2020.07.20 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4641550 2020.07.20 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4641551 2020.07.20 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4641549 2020.07.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4641548 2020.07.20 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4641547 2020.07.20 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4637279 2020.07.19 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4637278 2020.07.19 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4637276 2020.07.19 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4637275 2020.07.19 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4637274 2020.07.19 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4637272 2020.07.19 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4637273 2020.07.19 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4637270 2020.07.19 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4637277 2020.07.19 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4637269 2020.07.19 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4637271 2020.07.19 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4637268 2020.07.19 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4637267 2020.07.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4637266 2020.07.19 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4637265 2020.07.19 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4637264 2020.07.19 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4634005 2020.07.18 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4634006 2020.07.18 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4634004 2020.07.18 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4634002 2020.07.18 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4634003 2020.07.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4633998 2020.07.18 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4633999 2020.07.18 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4634000 2020.07.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4634001 2020.07.18 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4633994 2020.07.18 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4633995 2020.07.18 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4633996 2020.07.18 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4633991 2020.07.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4633993 2020.07.18 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4633997 2020.07.18 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4633989 2020.07.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4633992 2020.07.18 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4633986 2020.07.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4633985 2020.07.18 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4633988 2020.07.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4633983 2020.07.18 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4633987 2020.07.18 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4633990 2020.07.18 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4633982 2020.07.18 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4633984 2020.07.18 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 4634008 2020.07.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4629830 2020.07.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4629825 2020.07.17 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4629826 2020.07.17 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4629827 2020.07.17 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4629828 2020.07.17 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4629829 2020.07.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4629824 2020.07.17 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4629822 2020.07.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4629823 2020.07.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4629821 2020.07.17 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4629819 2020.07.17 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4629820 2020.07.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4629817 2020.07.17 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4629816 2020.07.17 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4629818 2020.07.17 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4629814 2020.07.17 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4629815 2020.07.17 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4627777 2020.07.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4627778 2020.07.16 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4627775 2020.07.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4627774 2020.07.16 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4627776 2020.07.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4627773 2020.07.16 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4627772 2020.07.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4627770 2020.07.16 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4627771 2020.07.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4627769 2020.07.16 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4627768 2020.07.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4627767 2020.07.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4627765 2020.07.16 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4627766 2020.07.16 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4627764 2020.07.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4625944 2020.07.15 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4625945 2020.07.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4625943 2020.07.15 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4625948 2020.07.15 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4625942 2020.07.15 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4625947 2020.07.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4625941 2020.07.15 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4625946 2020.07.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4622816 2020.07.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4622817 2020.07.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4622815 2020.07.14 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4622814 2020.07.14 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4622813 2020.07.14 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4622812 2020.07.14 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4622811 2020.07.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4622809 2020.07.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4622808 2020.07.14 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4622810 2020.07.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4622807 2020.07.13 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4622806 2020.07.13 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4622805 2020.07.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4622804 2020.07.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4622801 2020.07.13 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4622802 2020.07.13 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4622800 2020.07.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4622799 2020.07.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4622797 2020.07.13 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4622803 2020.07.13 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4622796 2020.07.13 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4622795 2020.07.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4622794 2020.07.13 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4622798 2020.07.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4622793 2020.07.13 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4622792 2020.07.13 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4622791 2020.07.13 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4622790 2020.07.13 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4622789 2020.07.13 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4617630 2020.07.12 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4617627 2020.07.12 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 4617628 2020.07.12 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4617626 2020.07.12 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4617625 2020.07.12 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 4617624 2020.07.12 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4617629 2020.07.12 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4617623 2020.07.12 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4617622 2020.07.12 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4617621 2020.07.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4617620 2020.07.12 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4617619 2020.07.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4617618 2020.07.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4617646 2020.07.12 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4617645 2020.07.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4617643 2020.07.12 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4617644 2020.07.12 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4617641 2020.07.12 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4617642 2020.07.12 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4617640 2020.07.12 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 4617638 2020.07.12 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4617639 2020.07.12 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 4617637 2020.07.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4617636 2020.07.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4617633 2020.07.12 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4617635 2020.07.12 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4617634 2020.07.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4617632 2020.07.12 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4617616 2020.07.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4617615 2020.07.12 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4617614 2020.07.12 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4617611 2020.07.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4617613 2020.07.12 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 3 4617612 2020.07.12 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4617610 2020.07.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4617609 2020.07.12 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4617617 2020.07.12 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4617608 2020.07.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4617607 2020.07.12 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4617606 2020.07.12 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4617604 2020.07.12 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4617603 2020.07.12 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4617602 2020.07.12 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4617598 2020.07.12 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4617599 2020.07.12 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4617600 2020.07.12 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4617601 2020.07.12 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4613595 2020.07.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4613594 2020.07.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4613609 2020.07.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4613610 2020.07.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4613611 2020.07.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4613607 2020.07.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4613606 2020.07.11 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4613608 2020.07.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4613605 2020.07.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4613604 2020.07.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4613603 2020.07.11 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4613602 2020.07.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4613601 2020.07.11 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4613598 2020.07.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4613597 2020.07.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 4613596 2020.07.11 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 5 4613592 2020.07.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4613593 2020.07.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4613590 2020.07.11 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4613588 2020.07.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4613587 2020.07.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4613586 2020.07.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4613585 2020.07.11 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4613589 2020.07.11 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4613584 2020.07.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4613583 2020.07.11 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4613582 2020.07.11 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4613591 2020.07.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4613581 2020.07.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4613580 2020.07.11 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4613578 2020.07.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4613579 2020.07.11 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4610921 2020.07.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4610920 2020.07.10 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4610918 2020.07.10 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4610917 2020.07.10 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4610919 2020.07.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4610916 2020.07.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4610915 2020.07.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4610914 2020.07.10 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4610913 2020.07.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4610912 2020.07.10 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4607945 2020.07.09 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4607946 2020.07.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4607944 2020.07.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4607943 2020.07.09 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4607938 2020.07.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4607940 2020.07.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4607939 2020.07.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4607941 2020.07.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4607937 2020.07.09 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 4607942 2020.07.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4607935 2020.07.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4607936 2020.07.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4607934 2020.07.09 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4607928 2020.07.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4607927 2020.07.09 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4607929 2020.07.09 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4607926 2020.07.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4607925 2020.07.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4607933 2020.07.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4607923 2020.07.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4607924 2020.07.09 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4607932 2020.07.09 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4607931 2020.07.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4607930 2020.07.09 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4607922 2020.07.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4607921 2020.07.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4607920 2020.07.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4607919 2020.07.09 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4607918 2020.07.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4605229 2020.07.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4605228 2020.07.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4605225 2020.07.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4605226 2020.07.08 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4605224 2020.07.08 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4605223 2020.07.08 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4605222 2020.07.08 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4605221 2020.07.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4605219 2020.07.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4605218 2020.07.07 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4605217 2020.07.07 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4605220 2020.07.07 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4605216 2020.07.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4605215 2020.07.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4605214 2020.07.07 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4605227 2020.07.07 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4605212 2020.07.07 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4605213 2020.07.07 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4600533 2020.07.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4600532 2020.07.06 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4600531 2020.07.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4600530 2020.07.06 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4600529 2020.07.06 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4600527 2020.07.06 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4600528 2020.07.06 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4600524 2020.07.06 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4600526 2020.07.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4600525 2020.07.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4600522 2020.07.06 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4600523 2020.07.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4600521 2020.07.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4600520 2020.07.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4600519 2020.07.06 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 4597848 2020.07.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4597847 2020.07.05 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4597846 2020.07.05 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4597844 2020.07.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4597845 2020.07.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4597843 2020.07.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4597842 2020.07.05 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4597841 2020.07.05 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4597840 2020.07.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4597839 2020.07.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4597836 2020.07.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4597837 2020.07.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4597835 2020.07.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4597838 2020.07.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4597834 2020.07.05 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4597833 2020.07.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4597831 2020.07.05 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4597830 2020.07.05 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4597829 2020.07.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4597827 2020.07.05 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4597826 2020.07.05 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4597825 2020.07.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4597824 2020.07.05 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4597823 2020.07.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4597822 2020.07.05 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4597828 2020.07.05 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4597820 2020.07.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4597821 2020.07.05 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4597819 2020.07.05 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4594473 2020.07.04 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4594472 2020.07.04 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 4594471 2020.07.04 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4594469 2020.07.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4594470 2020.07.04 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4594468 2020.07.04 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4594467 2020.07.04 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4594466 2020.07.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4594464 2020.07.04 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 2 4594465 2020.07.04 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4594462 2020.07.04 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4594463 2020.07.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4594460 2020.07.04 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4594461 2020.07.04 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4594459 2020.07.04 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4594457 2020.07.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4594456 2020.07.04 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4594454 2020.07.04 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4594458 2020.07.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4594453 2020.07.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4594452 2020.07.04 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4594451 2020.07.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4594450 2020.07.04 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4594449 2020.07.04 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4594448 2020.07.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4594447 2020.07.04 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4594444 2020.07.04 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4594443 2020.07.04 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4594445 2020.07.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4594440 2020.07.04 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4594446 2020.07.04 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4594442 2020.07.04 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4594439 2020.07.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4594441 2020.07.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4594436 2020.07.04 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4594438 2020.07.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4594437 2020.07.04 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4594435 2020.07.04 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4594434 2020.07.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4591654 2020.07.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4591656 2020.07.03 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4591658 2020.07.03 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4591659 2020.07.03 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4591653 2020.07.03 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4591655 2020.07.03 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4591657 2020.07.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4591652 2020.07.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4591651 2020.07.03 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4591650 2020.07.03 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4591649 2020.07.03 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4588875 2020.07.02 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4588873 2020.07.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4588872 2020.07.02 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4588874 2020.07.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4588871 2020.07.02 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4588870 2020.07.02 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4588868 2020.07.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4588869 2020.07.02 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4586989 2020.07.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4586990 2020.07.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4586988 2020.07.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4586987 2020.07.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4586986 2020.07.01 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4586984 2020.07.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4586981 2020.07.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4586983 2020.07.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4586980 2020.07.01 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4586979 2020.07.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4586978 2020.07.01 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4586982 2020.06.30 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4586977 2020.06.30 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4586985 2020.06.30 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4586976 2020.06.30 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4586974 2020.06.30 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4586975 2020.06.30 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4582220 2020.06.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4582219 2020.06.29 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4582218 2020.06.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4582217 2020.06.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4582216 2020.06.29 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4582221 2020.06.29 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4582215 2020.06.29 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4582213 2020.06.29 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4582214 2020.06.29 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4582212 2020.06.29 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4578429 2020.06.28 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4578428 2020.06.28 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4578425 2020.06.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4578424 2020.06.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4578426 2020.06.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4578423 2020.06.28 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4578427 2020.06.28 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4578430 2020.06.28 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4578422 2020.06.28 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4578421 2020.06.28 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4578420 2020.06.28 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4578419 2020.06.28 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4578418 2020.06.28 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4575717 2020.06.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4575715 2020.06.27 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4575716 2020.06.27 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 8 4575714 2020.06.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4575712 2020.06.27 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4575713 2020.06.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4575711 2020.06.27 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4575710 2020.06.27 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4575709 2020.06.27 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 4575708 2020.06.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4575707 2020.06.27 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4575706 2020.06.27 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4575704 2020.06.27 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4575702 2020.06.27 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4575705 2020.06.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4575701 2020.06.27 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4575700 2020.06.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4575699 2020.06.27 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4575698 2020.06.27 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4575697 2020.06.27 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4575694 2020.06.27 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4575695 2020.06.27 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4575696 2020.06.27 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4575693 2020.06.27 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4575692 2020.06.27 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4575687 2020.06.27 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4575686 2020.06.27 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4575685 2020.06.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4575684 2020.06.27 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4575689 2020.06.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4575683 2020.06.27 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4575688 2020.06.27 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4575690 2020.06.27 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4575691 2020.06.27 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4575682 2020.06.27 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4572160 2020.06.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4572159 2020.06.26 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 4572157 2020.06.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4572158 2020.06.26 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4572153 2020.06.26 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4572152 2020.06.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4572151 2020.06.26 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4572155 2020.06.26 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4572150 2020.06.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4572148 2020.06.26 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4572156 2020.06.26 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4572149 2020.06.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4572146 2020.06.26 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4572147 2020.06.26 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4572145 2020.06.26 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4572144 2020.06.26 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4572143 2020.06.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4572141 2020.06.26 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4572142 2020.06.26 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4568827 2020.06.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4568826 2020.06.25 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4568828 2020.06.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4568824 2020.06.25 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4568822 2020.06.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4568825 2020.06.25 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4568820 2020.06.25 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4568821 2020.06.25 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4568823 2020.06.25 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 4568819 2020.06.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4568818 2020.06.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4568817 2020.06.25 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4568816 2020.06.25 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4568815 2020.06.25 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4568812 2020.06.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4568814 2020.06.25 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4568811 2020.06.25 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4568809 2020.06.25 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4568808 2020.06.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4568807 2020.06.25 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4568810 2020.06.25 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4568806 2020.06.25 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4568813 2020.06.25 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4568805 2020.06.25 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4568802 2020.06.25 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4568803 2020.06.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4568804 2020.06.25 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4568801 2020.06.25 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4568799 2020.06.25 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4568800 2020.06.25 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4568894 2020.06.25 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4566428 2020.06.24 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4566426 2020.06.24 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4566427 2020.06.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4566425 2020.06.24 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4566424 2020.06.24 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4566423 2020.06.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4563611 2020.06.23 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4563612 2020.06.23 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4563609 2020.06.23 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4563608 2020.06.23 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4563607 2020.06.23 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4563610 2020.06.23 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4560710 2020.06.22 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4560712 2020.06.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4560711 2020.06.22 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4560709 2020.06.22 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4560708 2020.06.22 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4560707 2020.06.22 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4560706 2020.06.22 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4560704 2020.06.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4560705 2020.06.22 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4560697 2020.06.22 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4560696 2020.06.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4560698 2020.06.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4560703 2020.06.21 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4560702 2020.06.21 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4560699 2020.06.21 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4560695 2020.06.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4560700 2020.06.21 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4560701 2020.06.21 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4560694 2020.06.21 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4553971 2020.06.20 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4553969 2020.06.20 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4553968 2020.06.20 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4553970 2020.06.20 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4553967 2020.06.20 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4553966 2020.06.20 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4553965 2020.06.20 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4553963 2020.06.20 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4553964 2020.06.20 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4553962 2020.06.20 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4553961 2020.06.20 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4553987 2020.06.20 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4553986 2020.06.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4553985 2020.06.20 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4553984 2020.06.20 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4553983 2020.06.20 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4553977 2020.06.20 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4553981 2020.06.20 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4553982 2020.06.20 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4553976 2020.06.20 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4553973 2020.06.20 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4553975 2020.06.20 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4553972 2020.06.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4553959 2020.06.20 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4553958 2020.06.20 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 4553957 2020.06.20 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4553955 2020.06.20 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4553952 2020.06.20 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 5 4553953 2020.06.20 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 4553951 2020.06.20 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4553950 2020.06.20 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4553949 2020.06.20 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 4553948 2020.06.20 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4553945 2020.06.20 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4553946 2020.06.20 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4553944 2020.06.20 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4553938 2020.06.20 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4553942 2020.06.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4553943 2020.06.20 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4553940 2020.06.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4553935 2020.06.20 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4553936 2020.06.20 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4553934 2020.06.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4553939 2020.06.20 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4553937 2020.06.20 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4553933 2020.06.20 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4553932 2020.06.20 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4553930 2020.06.20 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4553931 2020.06.20 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4553928 2020.06.20 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4553927 2020.06.20 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4553929 2020.06.20 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4555469 2020.06.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4550651 2020.06.19 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4550648 2020.06.19 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4550649 2020.06.19 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4550647 2020.06.19 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 4550663 2020.06.19 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4550661 2020.06.19 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 4550662 2020.06.19 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4550666 2020.06.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4550660 2020.06.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 4550665 2020.06.19 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 4550664 2020.06.19 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4550659 2020.06.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4550656 2020.06.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4550658 2020.06.19 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4550653 2020.06.19 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4550657 2020.06.19 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4550652 2020.06.19 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4550655 2020.06.19 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4550654 2020.06.19 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4550650 2020.06.19 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4550645 2020.06.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4550646 2020.06.19 mapa
rzadki zaroślówka, Acrocephalus dumetorum 2 4550644 2020.06.19 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4550640 2020.06.19 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4550642 2020.06.19 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4550643 2020.06.19 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4550634 2020.06.19 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4550641 2020.06.19 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4550638 2020.06.19 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4550639 2020.06.19 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4550635 2020.06.19 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4550636 2020.06.19 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4550633 2020.06.19 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4550631 2020.06.19 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4550637 2020.06.19 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4550632 2020.06.19 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4548343 2020.06.18 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4548340 2020.06.18 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4548339 2020.06.18 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4548338 2020.06.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4548337 2020.06.18 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4548341 2020.06.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4548336 2020.06.18 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4548335 2020.06.18 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4548333 2020.06.18 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4548332 2020.06.18 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4548331 2020.06.18 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4548334 2020.06.18 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4545705 2020.06.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4545707 2020.06.17 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4545706 2020.06.17 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4545704 2020.06.17 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4545703 2020.06.17 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 4545700 2020.06.17 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 4545702 2020.06.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4545699 2020.06.17 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4545697 2020.06.17 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4545698 2020.06.17 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4545701 2020.06.16 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4545696 2020.06.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4545693 2020.06.16 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4545691 2020.06.16 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4545690 2020.06.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4545688 2020.06.16 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 4545694 2020.06.16 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4545692 2020.06.16 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 4545695 2020.06.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4545687 2020.06.16 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4545689 2020.06.16 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4538046 2020.06.15 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4538047 2020.06.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4538045 2020.06.15 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4538044 2020.06.15 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4538042 2020.06.15 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 4538043 2020.06.15 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 4538041 2020.06.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4538040 2020.06.15 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4538039 2020.06.15 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4535994 2020.06.14 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4535993 2020.06.14 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4535989 2020.06.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4535991 2020.06.14 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4535988 2020.06.14 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4535986 2020.06.14 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4535987 2020.06.14 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4535990 2020.06.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4535992 2020.06.14 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4535985 2020.06.14 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 4527982 2020.06.13 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4527979 2020.06.13 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4527980 2020.06.13 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4527978 2020.06.13 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4527976 2020.06.13 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4527977 2020.06.13 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4527981 2020.06.13 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4527975 2020.06.13 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4527971 2020.06.13 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4527974 2020.06.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4527973 2020.06.13 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4527972 2020.06.13 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4527968 2020.06.13 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4527969 2020.06.13 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4527970 2020.06.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4527965 2020.06.13 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4527966 2020.06.13 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4527964 2020.06.13 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4527967 2020.06.13 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4527961 2020.06.13 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4527960 2020.06.13 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4527963 2020.06.13 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4527962 2020.06.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4527959 2020.06.13 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4527958 2020.06.13 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4527953 2020.06.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4527955 2020.06.13 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4527952 2020.06.13 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4527950 2020.06.13 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4527957 2020.06.13 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4527954 2020.06.13 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4527956 2020.06.13 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4527951 2020.06.13 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4527948 2020.06.13 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4527947 2020.06.13 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4527949 2020.06.13 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4527946 2020.06.13 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4527944 2020.06.13 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4527943 2020.06.13 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4527945 2020.06.13 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4522050 2020.06.12 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4522048 2020.06.12 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4522052 2020.06.12 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4522055 2020.06.12 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4522056 2020.06.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4522054 2020.06.12 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4522046 2020.06.12 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4522040 2020.06.12 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4522034 2020.06.12 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4522049 2020.06.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4522032 2020.06.12 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4522019 2020.06.12 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4522015 2020.06.12 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4522016 2020.06.12 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4522017 2020.06.12 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 4522023 2020.06.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4522020 2020.06.12 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4522022 2020.06.12 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4522010 2020.06.12 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4522021 2020.06.12 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4522025 2020.06.12 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4522007 2020.06.12 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4522012 2020.06.12 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4522009 2020.06.12 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4522014 2020.06.12 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 4522024 2020.06.12 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4522018 2020.06.12 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 4522083 2020.06.12 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4522084 2020.06.12 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4522085 2020.06.12 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4522079 2020.06.12 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4522081 2020.06.12 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4522082 2020.06.12 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 4522078 2020.06.12 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4522080 2020.06.12 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4522077 2020.06.12 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4522075 2020.06.12 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4522074 2020.06.12 mapa
rzadki drozd obrożny, Turdus torquatus 1 4522073 2020.06.12 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4522071 2020.06.12 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4522072 2020.06.12 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4522076 2020.06.12 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 16 4522065 2020.06.12 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4522067 2020.06.12 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4522058 2020.06.12 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4522060 2020.06.12 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4522051 2020.06.12 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4522044 2020.06.12 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4522057 2020.06.12 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4522043 2020.06.12 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4522038 2020.06.12 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4522045 2020.06.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 4522036 2020.06.12 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4522029 2020.06.12 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4522033 2020.06.12 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4522026 2020.06.12 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4522066 2020.06.12 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4522069 2020.06.12 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4522063 2020.06.12 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4522061 2020.06.12 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4522068 2020.06.12 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 3 4522062 2020.06.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4522053 2020.06.12 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4522047 2020.06.12 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4522041 2020.06.12 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4522035 2020.06.12 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4522039 2020.06.12 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4522037 2020.06.12 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4522030 2020.06.12 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4522031 2020.06.12 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4522028 2020.06.12 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4522027 2020.06.11 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4522006 2020.06.11 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4522008 2020.06.11 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4521989 2020.06.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4521987 2020.06.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4521986 2020.06.11 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4521994 2020.06.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4521993 2020.06.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4521974 2020.06.11 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4521992 2020.06.11 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4521967 2020.06.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4521978 2020.06.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4521975 2020.06.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4521977 2020.06.11 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4521965 2020.06.11 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4521963 2020.06.11 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4521962 2020.06.11 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4522011 2020.06.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4521995 2020.06.11 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4521999 2020.06.11 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4522001 2020.06.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4522002 2020.06.11 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4521990 2020.06.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4521981 2020.06.11 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4521982 2020.06.11 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4522000 2020.06.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4521998 2020.06.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4521979 2020.06.11 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4521980 2020.06.11 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4521976 2020.06.11 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4521969 2020.06.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4521973 2020.06.11 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4521964 2020.06.11 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4522013 2020.06.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4522003 2020.06.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4521997 2020.06.10 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 4522004 2020.06.10 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 4522005 2020.06.10 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4521983 2020.06.10 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4521996 2020.06.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 4521984 2020.06.09 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 4521991 2020.06.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4521988 2020.06.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 4521985 2020.06.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4521971 2020.06.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4521970 2020.06.09 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4521968 2020.06.09 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4521972 2020.06.09 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4521966 2020.06.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4504817 2020.06.08 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4504819 2020.06.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4504818 2020.06.08 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4504816 2020.06.08 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4504814 2020.06.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4504812 2020.06.08 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4504813 2020.06.08 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4504811 2020.06.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4504810 2020.06.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4504808 2020.06.08 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4504815 2020.06.08 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 4504807 2020.06.08 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4504809 2020.06.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4504806 2020.06.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4498510 2020.06.07 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4498514 2020.06.07 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4498513 2020.06.07 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4498512 2020.06.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4498511 2020.06.07 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 4498506 2020.06.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 4498508 2020.06.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4498509 2020.06.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4498507 2020.06.07 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4498540 2020.06.07 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4498532 2020.06.07 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 4498531 2020.06.07 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4498530 2020.06.07 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4498536 2020.06.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4498538 2020.06.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4498537 2020.06.07 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4498535 2020.06.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4498525 2020.06.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4498521 2020.06.07 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4498523 2020.06.07 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4498522 2020.06.07 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4498519 2020.06.07 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4498517 2020.06.07 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4498516 2020.06.07 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4498515 2020.06.07 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4498546 2020.06.07 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4498543 2020.06.07 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4498542 2020.06.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4498544 2020.06.07 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4498534 2020.06.07 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4498533 2020.06.07 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4498529 2020.06.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4498527 2020.06.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4498524 2020.06.07 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4498526 2020.06.07 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4498541 2020.06.07 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 4498520 2020.06.07 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4498518 2020.06.07 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4498505 2020.06.07 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4498504 2020.06.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4498503 2020.06.07 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4498501 2020.06.07 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4498502 2020.06.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4498499 2020.06.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4498497 2020.06.07 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 4498498 2020.06.07 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 4498500 2020.06.07 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4498490 2020.06.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4498495 2020.06.07 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4498492 2020.06.07 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4498494 2020.06.07 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4498491 2020.06.07 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4498493 2020.06.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4498496 2020.06.07 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4491874 2020.06.06 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4491875 2020.06.06 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4491873 2020.06.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4491891 2020.06.06 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 4491889 2020.06.06 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4491890 2020.06.06 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 4491888 2020.06.06 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4491887 2020.06.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4491886 2020.06.06 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4491885 2020.06.06 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4491884 2020.06.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4491882 2020.06.06 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4491883 2020.06.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4491881 2020.06.06 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4491880 2020.06.06 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 4491877 2020.06.06 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4491879 2020.06.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4491876 2020.06.06 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4491869 2020.06.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4491870 2020.06.06 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4491871 2020.06.06 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4491868 2020.06.06 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4491867 2020.06.06 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4491865 2020.06.06 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4491863 2020.06.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4491866 2020.06.06 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4491858 2020.06.06 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4491857 2020.06.06 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 4491856 2020.06.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4491861 2020.06.06 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4491859 2020.06.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4491862 2020.06.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4491864 2020.06.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4491860 2020.06.06 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4488054 2020.06.05 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4488055 2020.06.05 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4488052 2020.06.05 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4488051 2020.06.05 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4488053 2020.06.05 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4488049 2020.06.05 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4488050 2020.06.05 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4488047 2020.06.05 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4488048 2020.06.05 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 4488046 2020.06.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 4488043 2020.06.05 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 4488042 2020.06.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4488044 2020.06.05 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4488045 2020.06.05 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4488071 2020.06.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4488067 2020.06.05 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4488068 2020.06.05 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4488069 2020.06.05 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4488070 2020.06.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4488066 2020.06.05 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4488065 2020.06.05 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4488064 2020.06.05 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4488062 2020.06.05 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4488063 2020.06.05 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4488060 2020.06.05 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4488058 2020.06.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4488057 2020.06.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4488059 2020.06.05 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 4488056 2020.06.05 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 7 4488061 2020.06.05 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4484122 2020.06.04 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4484121 2020.06.04 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4484123 2020.06.04 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4484120 2020.06.04 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4484117 2020.06.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4484118 2020.06.04 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 4484119 2020.06.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4484116 2020.06.04