Pełna lista obserwacji drużyny

Przepraszam, ja tylko przelotem : Filip Wojciechowski


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 4938482 2020.11.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 4938481 2020.11.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4938478 2020.11.22 mapa
bardzo rzadki mewa trójpalczasta, Rissa tridactyla 1 4938480 2020.11.22 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4938479 2020.11.21 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4938477 2020.11.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 11 4918816 2020.11.14 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 2 4918814 2020.11.14 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 4918813 2020.11.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4918815 2020.11.14 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4918812 2020.11.11 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 4918811 2020.11.11 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4918809 2020.11.11 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 4918810 2020.11.11 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4918808 2020.11.11 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 4918806 2020.11.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 6 4918807 2020.11.11 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4918805 2020.11.11 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4918804 2020.11.11 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4918802 2020.11.11 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4918801 2020.11.08 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4918803 2020.11.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4918800 2020.11.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4918799 2020.11.08 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 4918797 2020.11.08 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 3 4918796 2020.11.08 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4918798 2020.11.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4901510 2020.11.07 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4901509 2020.11.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 4901507 2020.11.07 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 13 4901506 2020.11.07 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4901505 2020.11.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4901503 2020.11.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 11 4901508 2020.11.07 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 4901501 2020.11.07 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4901500 2020.11.07 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4901499 2020.11.07 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4901502 2020.11.07 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 4901504 2020.11.07 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 8 4901493 2020.11.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4901498 2020.11.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 4901497 2020.11.07 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4901492 2020.11.07 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 4901496 2020.11.01 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 4901491 2020.11.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4901490 2020.11.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4901495 2020.11.01 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4901489 2020.11.01 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 4901488 2020.11.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4901487 2020.10.31 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 4901486 2020.10.31 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4901485 2020.10.31 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 4901483 2020.10.31 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4901484 2020.10.31 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 4901494 2020.10.31 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4882578 2020.10.24 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 4 4867009 2020.10.18 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4867011 2020.10.18 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 4867010 2020.10.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 4867008 2020.10.17 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4867006 2020.10.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 4867007 2020.10.17 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 4867005 2020.10.17 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4867004 2020.10.17 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4848754 2020.10.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4848752 2020.10.11 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4848751 2020.10.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 21 4848750 2020.10.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 4848749 2020.10.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4848753 2020.10.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4848748 2020.10.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4848747 2020.10.10 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4848746 2020.10.10 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4832261 2020.10.04 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4832259 2020.10.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 4832262 2020.10.04 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4832260 2020.10.04 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 3 4832257 2020.10.04 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4832258 2020.10.04 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4813101 2020.10.03 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4813100 2020.10.03 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4813098 2020.10.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4813099 2020.10.03 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4813096 2020.10.03 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 4813097 2020.10.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4813116 2020.10.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4813117 2020.10.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4813115 2020.10.03 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 4813114 2020.10.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4813113 2020.10.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 4813112 2020.10.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 11 4813111 2020.10.03 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4813110 2020.10.03 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4813109 2020.10.03 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4813107 2020.10.03 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4813108 2020.10.03 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4813106 2020.09.26 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4813105 2020.09.26 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 19 4813103 2020.09.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4813104 2020.09.26 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 4813102 2020.09.26 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 4797927 2020.09.20 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4797929 2020.09.20 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 4797926 2020.09.19 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4797928 2020.09.19 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4797925 2020.09.19 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4769352 2020.09.13 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 40 4769351 2020.09.13 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4769350 2020.09.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4769349 2020.09.13 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 4769348 2020.09.13 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4769347 2020.09.13 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4769346 2020.09.13 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4769345 2020.09.13 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 2 4765936 2020.09.12 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4765935 2020.09.12 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4765934 2020.09.12 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4765932 2020.09.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4765931 2020.09.12 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4765933 2020.09.12 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4765929 2020.09.12 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 4765930 2020.09.12 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4765928 2020.09.12 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 2 4765927 2020.09.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4749949 2020.09.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4749948 2020.09.06 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4749947 2020.09.06 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4749945 2020.09.06 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4749944 2020.09.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 9 4749941 2020.09.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4749946 2020.09.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4749943 2020.09.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4749940 2020.09.06 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 4 4749942 2020.09.06 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 7 4749939 2020.09.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4749938 2020.09.06 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 12 4749936 2020.09.06 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 4 4749937 2020.09.06 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 20 4749935 2020.09.06 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4736585 2020.08.29 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4736584 2020.08.29 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 4712927 2020.08.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4712926 2020.08.22 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4712925 2020.08.22 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 4712924 2020.08.22 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 4712923 2020.08.22 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 3 4712922 2020.08.22 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 4712921 2020.08.22 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 4712919 2020.08.22 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 4712918 2020.08.22 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4712917 2020.08.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4712915 2020.08.22 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4712916 2020.08.22 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4712914 2020.08.22 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 4698863 2020.08.16 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4698862 2020.08.14 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4693742 2020.08.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 8 4693741 2020.08.08 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 6 4693740 2020.08.08 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 15 4673583 2020.08.05 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4673582 2020.08.05 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4673581 2020.08.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 14 4673580 2020.08.05 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4673579 2020.08.05 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 4673578 2020.08.05 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4673577 2020.08.05 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4673575 2020.08.05 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4673576 2020.08.05 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 4673573 2020.08.05 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 4673572 2020.08.05 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4673574 2020.08.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 12 4673570 2020.08.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4673571 2020.08.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 16 4673569 2020.08.05 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4665279 2020.08.01 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4665280 2020.08.01 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4665277 2020.08.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4665278 2020.08.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 4649809 2020.07.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4649808 2020.07.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4649807 2020.07.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4649806 2020.07.25 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4649804 2020.07.25 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4649805 2020.07.25 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4649803 2020.07.25 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4649802 2020.07.19 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4592341 2020.07.04 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 4574738 2020.06.27 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4573614 2020.06.27 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4573613 2020.06.27 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4573612 2020.06.27 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4573610 2020.06.27 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4573611 2020.06.27 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4573609 2020.06.27 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 4573608 2020.06.27 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 4574541 2020.06.27 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4569913 2020.06.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 4569914 2020.06.26 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4569912 2020.06.26 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4569915 2020.06.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 11 4569911 2020.06.26 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4569910 2020.06.26 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4569909 2020.06.26 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4569908 2020.06.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4569907 2020.06.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 4569906 2020.06.26 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4569905 2020.06.26 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 4569904 2020.06.26 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4569903 2020.06.26 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 45 4569902 2020.06.26 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 12 4567049 2020.06.25 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4567048 2020.06.25 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 2 4567047 2020.06.25 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4567045 2020.06.25 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4567046 2020.06.25 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4567044 2020.06.25 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4567043 2020.06.25 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4567041 2020.06.25 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4567042 2020.06.25 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 2 4567040 2020.06.25 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4566422 2020.06.24 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4564461 2020.06.24 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4564460 2020.06.24 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 4564458 2020.06.24 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 4564459 2020.06.24 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4564456 2020.06.24 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4564457 2020.06.24 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4564455 2020.06.24 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4564454 2020.06.24 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4563514 2020.06.23 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4563516 2020.06.23 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4563517 2020.06.23 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4563515 2020.06.23 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4563513 2020.06.23 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4563192 2020.06.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4562031 2020.06.23 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4562030 2020.06.23 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4562029 2020.06.23 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4562028 2020.06.23 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4562027 2020.06.23 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4562026 2020.06.23 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 4562025 2020.06.22 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4562024 2020.06.22 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4559576 2020.06.22 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 4559575 2020.06.22 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4559574 2020.06.22 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4559573 2020.06.22 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4559571 2020.06.22 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4559570 2020.06.22 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4559569 2020.06.22 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4559572 2020.06.22 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 4555030 2020.06.21 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4555031 2020.06.21 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4554157 2020.06.20 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4554156 2020.06.20 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4552958 2020.06.20 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4552957 2020.06.20 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 2 4552956 2020.06.20 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4552955 2020.06.20 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4552954 2020.06.20 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4552953 2020.06.20 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 4553081 2020.06.20 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 4552952 2020.06.20 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4524439 2020.06.13 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 4524438 2020.06.13 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4524437 2020.06.13 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4524435 2020.06.13 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4524436 2020.06.13 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4524433 2020.06.13 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 4524434 2020.06.13 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 3 4524432 2020.06.13 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4515810 2020.06.11 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4515809 2020.06.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4515808 2020.06.11 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4515807 2020.06.11 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4515806 2020.06.11 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4494788 2020.06.07 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4494866 2020.06.07 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 2 4507787 2020.06.07 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4494789 2020.06.07 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4494787 2020.06.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4494790 2020.06.07 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4494786 2020.06.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4494784 2020.06.07 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4494783 2020.06.07 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4494785 2020.06.07 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4494781 2020.06.07 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4494782 2020.06.07 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4494779 2020.06.07 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 6 4494778 2020.06.07 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4494780 2020.06.07 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4494776 2020.06.06 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 4494777 2020.06.06 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 8 4473126 2020.05.31 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4473127 2020.05.31 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4463322 2020.05.31 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4457892 2020.05.30 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4457891 2020.05.30 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4457890 2020.05.30 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 14 4457889 2020.05.30 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4457888 2020.05.30 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4457885 2020.05.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 24 4457886 2020.05.30 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 4457880 2020.05.30 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 4457887 2020.05.30 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4457884 2020.05.30 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4457882 2020.05.30 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4457881 2020.05.30 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4457883 2020.05.30 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4457879 2020.05.30 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4457878 2020.05.30 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 4457877 2020.05.30 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4457875 2020.05.30 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4457876 2020.05.30 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 4457874 2020.05.30 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4431781 2020.05.24 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4429319 2020.05.24 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 7 4429320 2020.05.24 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4429318 2020.05.24 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 4429317 2020.05.24 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4429316 2020.05.24 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4429315 2020.05.24 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4429314 2020.05.24 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 4429313 2020.05.24 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 4429311 2020.05.24 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4429312 2020.05.24 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4429310 2020.05.24 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 4429232 2020.05.24 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4429231 2020.05.24 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4429230 2020.05.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4429228 2020.05.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4429227 2020.05.24 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4429229 2020.05.24 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4429226 2020.05.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 37 4429225 2020.05.24 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4429224 2020.05.24 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 4429223 2020.05.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4423088 2020.05.23 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4423087 2020.05.23 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4423086 2020.05.23 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4423085 2020.05.23 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 11 4423083 2020.05.23 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4423082 2020.05.23 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 12 4423084 2020.05.23 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 4423079 2020.05.23 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4423078 2020.05.23 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4423080 2020.05.23 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 100 4423076 2020.05.23 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4423081 2020.05.23 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4423075 2020.05.23 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 4423077 2020.05.23 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4423074 2020.05.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4423073 2020.05.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 4423072 2020.05.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4423071 2020.05.23 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4420839 2020.05.21 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4420838 2020.05.21 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4409533 2020.05.20 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4392776 2020.05.17 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4392775 2020.05.17 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4389737 2020.05.17 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 4389735 2020.05.17 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4389736 2020.05.17 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4389734 2020.05.17 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 4389733 2020.05.17 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4389376 2020.05.17 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 4389377 2020.05.17 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4389375 2020.05.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4389374 2020.05.17 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4389373 2020.05.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4389372 2020.05.17 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4389371 2020.05.17 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 2 4389370 2020.05.17 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 60 4381755 2020.05.16 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4381754 2020.05.16 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4381756 2020.05.16 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4381752 2020.05.16 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4381753 2020.05.16 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4381750 2020.05.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4381751 2020.05.16 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4381749 2020.05.16 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4381747 2020.05.16 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4381746 2020.05.16 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4381748 2020.05.16 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4381745 2020.05.16 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4365347 2020.05.12 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4365348 2020.05.12 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4365346 2020.05.12 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4365344 2020.05.12 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4365345 2020.05.12 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4365342 2020.05.12 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4365341 2020.05.12 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4365343 2020.05.12 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4365340 2020.05.12 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4347428 2020.05.10 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 6 4347427 2020.05.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 4347425 2020.05.10 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4347423 2020.05.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4347426 2020.05.10 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 5 4347422 2020.05.10 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 4347424 2020.05.10 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4347421 2020.05.10 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4341237 2020.05.09 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4341236 2020.05.09 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4341235 2020.05.09 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4338037 2020.05.09 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4338036 2020.05.09 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4338038 2020.05.09 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4338035 2020.05.09 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4331054 2020.05.08 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4331053 2020.05.08 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 4331051 2020.05.08 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 4331052 2020.05.08 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4331050 2020.05.08 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4320784 2020.05.03 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4303532 2020.05.03 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4303531 2020.05.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 4292180 2020.05.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4290263 2020.05.02 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 4290264 2020.05.02 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4290262 2020.05.02 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 4290261 2020.05.02 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4280210 2020.05.01 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4280212 2020.05.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 4280209 2020.05.01 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4280208 2020.05.01 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 3 4280206 2020.05.01 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4280205 2020.05.01 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4280211 2020.05.01 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4280204 2020.05.01 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4280207 2020.05.01 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4280202 2020.05.01 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4280201 2020.05.01 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 4280203 2020.05.01 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4280199 2020.04.30 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4280198 2020.04.30 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4276860 2020.04.30 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 4267478 2020.04.29 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4267477 2020.04.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4267472 2020.04.29 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4267470 2020.04.29 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 6 4267469 2020.04.29 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4267471 2020.04.29 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4267468 2020.04.29 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4267440 2020.04.29 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4267439 2020.04.29 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 4267441 2020.04.29 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4267437 2020.04.29 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 4267438 2020.04.29 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4267436 2020.04.29 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4267435 2020.04.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4267434 2020.04.29 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4241501 2020.04.26 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4241500 2020.04.26 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4241502 2020.04.26 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4238326 2020.04.25 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 15 4238330 2020.04.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 18 4238331 2020.04.25 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4238325 2020.04.25 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4238324 2020.04.25 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4242636 2020.04.25 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 4238327 2020.04.25 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 4238728 2020.04.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 21 4238323 2020.04.25 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 4238615 2020.04.25 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4238328 2020.04.25 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 8 4235364 2020.04.25 mapa
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 2 4235366 2020.04.25 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4238329 2020.04.25 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 4235367 2020.04.25 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 16 4235363 2020.04.25 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 4235361 2020.04.25 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 4235362 2020.04.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4235365 2020.04.25 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4235360 2020.04.25 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4194683 2020.04.18 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 4194678 2020.04.18 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4194682 2020.04.18 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 4194679 2020.04.18 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4194684 2020.04.18 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4194681 2020.04.18 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 4194677 2020.04.18 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4194676 2020.04.18 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4194675 2020.04.18 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 4194674 2020.04.18 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 4194673 2020.04.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4194672 2020.04.18 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4173872 2020.04.16 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4173871 2020.04.16 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4160348 2020.04.13 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4160092 2020.04.13 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4159019 2020.04.13 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 4155046 2020.04.12 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4154517 2020.04.12 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 4154516 2020.04.12 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4154514 2020.04.12 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4154515 2020.04.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 4150261 2020.04.11 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 4150262 2020.04.11 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4149512 2020.04.11 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4149513 2020.04.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4149511 2020.04.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 4149510 2020.04.11 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4149509 2020.04.11 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4149508 2020.04.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4149507 2020.04.11 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4115727 2020.04.04 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4115725 2020.04.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4115726 2020.04.04 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4115724 2020.04.04 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4115723 2020.04.04 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4115722 2020.04.04 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4115721 2020.04.04 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4115720 2020.04.03 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4112447 2020.04.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4111933 2020.04.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 4111932 2020.04.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4111934 2020.04.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4111931 2020.04.02 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 4111930 2020.04.02 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4111929 2020.04.02 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4111928 2020.04.02 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4093007 2020.03.29 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4092712 2020.03.29 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4092711 2020.03.29 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 4092709 2020.03.29 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4092710 2020.03.29 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4092708 2020.03.29 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 5 4092707 2020.03.29 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4087981 2020.03.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4087979 2020.03.28 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4087978 2020.03.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4087977 2020.03.28 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4087974 2020.03.28 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 4087972 2020.03.28 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4087976 2020.03.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4087971 2020.03.28 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4087973 2020.03.28 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4087975 2020.03.28 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 4 4087968 2020.03.28 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 4087980 2020.03.28 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4087969 2020.03.28 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 4083977 2020.03.22 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4083976 2020.03.22 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4058490 2020.03.22 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 8 4058489 2020.03.22 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4053109 2020.03.21 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4053108 2020.03.21 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4053107 2020.03.21 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4056742 2020.03.21 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4053105 2020.03.21 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4053106 2020.03.21 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4020673 2020.03.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4020674 2020.03.15 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4020672 2020.03.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4020675 2020.03.15 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 4020676 2020.03.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 4014874 2020.03.14 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 18 4014873 2020.03.14 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 4014872 2020.03.14 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4014871 2020.03.14 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 4014870 2020.03.14 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4014869 2020.03.14 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 4014868 2020.03.14 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 6 4014867 2020.03.14 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 8 4014866 2020.03.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4014865 2020.03.14 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 4014864 2020.03.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4014863 2020.03.14 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 3994933 2020.03.08 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 3994587 2020.03.08 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 3994892 2020.03.07 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3988761 2020.03.07 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 3988759 2020.03.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 20 3988760 2020.03.07 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 3988758 2020.03.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 3968687 2020.03.01 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 3968675 2020.03.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 3968673 2020.03.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 3968674 2020.03.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 3968672 2020.03.01 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 6 3968671 2020.03.01 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 3968670 2020.03.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 3968669 2020.03.01 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 3965307 2020.02.29 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 5 3964825 2020.02.29 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 3964824 2020.02.29 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 3964785 2020.02.29 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 3964784 2020.02.29 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 3964783 2020.02.29 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 12 3964782 2020.02.29 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 3964781 2020.02.29 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 3964780 2020.02.29 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 3961861 2020.02.28 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 7 3949870 2020.02.23 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 7 3949869 2020.02.23 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 3949871 2020.02.23 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 3949619 2020.02.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 3949618 2020.02.23 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 3949617 2020.02.23 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 3949616 2020.02.23 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 3949615 2020.02.23 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 3949614 2020.02.23 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 3952604 2020.02.22 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 3947143 2020.02.22 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 3947142 2020.02.22 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 3947141 2020.02.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 40 3947140 2020.02.22 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 100 3947139 2020.02.22 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 3 3947138 2020.02.22 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 3947137 2020.02.22 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 3 3956099 2020.02.15 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 3920926 2020.02.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 3920924 2020.02.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 3920925 2020.02.15 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 3920923 2020.02.15 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 3920691 2020.02.15 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 3921759 2020.02.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 3920692 2020.02.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 14 3920693 2020.02.15 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 3920690 2020.02.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 3920689 2020.02.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 200 3920542 2020.02.15 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 3925479 2020.02.15 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 3920543 2020.02.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 60 3920541 2020.02.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 3920540 2020.02.15 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 100 3920539 2020.02.15 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 20 3920504 2020.02.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 5 3905048 2020.02.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 3905049 2020.02.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 3905050 2020.02.09 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 3905051 2020.02.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 3905047 2020.02.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 3901546 2020.02.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 3901547 2020.02.08 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 3900799 2020.02.08 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 3900800 2020.02.08 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 3900670 2020.02.08 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 3902405 2020.02.08 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 3900801 2020.02.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3900669 2020.02.08 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 3900668 2020.02.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 3900666 2020.02.08 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 3900667 2020.02.04 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 40 3889009 2020.02.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3889010 2020.02.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 3889008 2020.02.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3889007 2020.02.02 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 20 3889006 2020.02.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 3882929 2020.02.01 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 3882930 2020.02.01 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 3882928 2020.02.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 3882926 2020.02.01 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 3882927 2020.02.01 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 3867457 2020.01.26 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 3867453 2020.01.26 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 3867452 2020.01.26 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 3867456 2020.01.26 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 3867455 2020.01.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 3867454 2020.01.26 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 3863769 2020.01.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 3863768 2020.01.25 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 3863767 2020.01.25 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 3863056 2020.01.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 3863007 2020.01.25 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 3863005 2020.01.25 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 3863004 2020.01.25 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 3863770 2020.01.25 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 30 3863006 2020.01.25 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 3863003 2020.01.25 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 3854196 2020.01.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 3845412 2020.01.19 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 3845259 2020.01.19 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 3845260 2020.01.19 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 3845258 2020.01.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 3845257 2020.01.19 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 3845255 2020.01.19 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 3840744 2020.01.18 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 3840742 2020.01.18 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 3840743 2020.01.18 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 3840741 2020.01.18 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 3840740 2020.01.18 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 3832702 2020.01.15 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 3846091 2020.01.12 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 3819776 2020.01.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 3819775 2020.01.12 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 3819774 2020.01.12 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 3815972 2020.01.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 3815971 2020.01.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 3814664 2020.01.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 3800306 2020.01.06 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 3800211 2020.01.06 mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 60 3798834 2020.01.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3795759 2020.01.05 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 3793326 2020.01.05 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 3791920 2020.01.05 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 21 3789999 2020.01.04 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 3790000 2020.01.04 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 30 3791318 2020.01.04 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 3790001 2020.01.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 3787783 2020.01.04 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 3787782 2020.01.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 3775358 2020.01.01 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 3775357 2020.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 6 3775356 2020.01.01 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 3775355 2020.01.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 3774198 2020.01.01 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 3773326 2020.01.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 3773325 2020.01.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 3773324 2020.01.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 3773323 2020.01.01 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 3773116 2020.01.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 3773115 2020.01.01 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 3773114 2020.01.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 3773113 2020.01.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 3773112 2020.01.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 3773111 2020.01.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3773613 2020.01.01 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 3773667 2020.01.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 3773110 2020.01.01 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 3772896 2020.01.01 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 3772895 2020.01.01 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 3772897 2020.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 3772838 2020.01.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 3772835 2020.01.01 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 3772834 2020.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 3772833 2020.01.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 3772832 2020.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 3772831 2020.01.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 3772830 2020.01.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 3772828 2020.01.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 20 3772829 2020.01.01 mapa