Pełna lista obserwacji drużyny

Taurea : Monika Żochowska


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 1 4940621 2020.11.22 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4940622 2020.11.22 mapa
bardzo rzadki mewa trójpalczasta, Rissa tridactyla 1 4932917 2020.11.20 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4932801 2020.11.19 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 6 4932802 2020.11.19 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4932803 2020.11.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4932804 2020.11.19 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4932805 2020.11.19 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 4928776 2020.11.17 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4928777 2020.11.17 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4928778 2020.11.17 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 25 4928779 2020.11.17 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4928780 2020.11.17 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4928781 2020.11.17 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 4928782 2020.11.17 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 8 4928783 2020.11.17 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 4928785 2020.11.17 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4928786 2020.11.17 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 15 4928787 2020.11.17 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 4928788 2020.11.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4928789 2020.11.17 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4928790 2020.11.17 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 4928791 2020.11.17 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4928792 2020.11.17 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 4928793 2020.11.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4928794 2020.11.17 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 4922362 2020.11.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4922363 2020.11.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4922364 2020.11.15 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 13 4922413 2020.11.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4922414 2020.11.15 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 4922415 2020.11.15 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4922416 2020.11.15 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4923902 2020.11.15 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 54 4920412 2020.11.14 mapa
bardzo rzadki czajka towarzyska, Vanellus gregarius 1 4920266 2020.11.14 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4920225 2020.11.14 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 40 4920226 2020.11.14 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4920227 2020.11.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4920228 2020.11.14 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4920229 2020.11.14 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 3 4920230 2020.11.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4920231 2020.11.14 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4920232 2020.11.14 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 50 4920233 2020.11.14 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 100 4920234 2020.11.14 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4920235 2020.11.14 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4920236 2020.11.14 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 50 4920237 2020.11.14 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 4920238 2020.11.14 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4920239 2020.11.14 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 4920240 2020.11.14 mapa
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala 1 4920241 2020.11.14 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 4920243 2020.11.14 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4920244 2020.11.14 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 2 4920245 2020.11.14 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 4920246 2020.11.14 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 5 4920247 2020.11.14 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 4920248 2020.11.14 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 4920249 2020.11.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 26 4920251 2020.11.14 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 11 4920252 2020.11.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4920253 2020.11.14 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4920254 2020.11.14 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4920255 2020.11.14 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4920256 2020.11.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4920267 2020.11.14 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4920268 2020.11.14 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 4920269 2020.11.14 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4920270 2020.11.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4920271 2020.11.14 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1250 4920272 2020.11.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 4920273 2020.11.14 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4920274 2020.11.14 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 4920275 2020.11.14 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 20 4920276 2020.11.14 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 30 4920277 2020.11.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 4920278 2020.11.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 4920279 2020.11.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 20 4920280 2020.11.14 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4920281 2020.11.14 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 6 4920282 2020.11.14 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4920283 2020.11.14 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 400 4920284 2020.11.14 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 40 4920285 2020.11.14 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 30 4920286 2020.11.14 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 4920287 2020.11.14 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 4920288 2020.11.14 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 4920289 2020.11.14 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4920290 2020.11.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4920291 2020.11.14 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4920292 2020.11.14 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4920293 2020.11.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 4920294 2020.11.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 90 4920295 2020.11.14 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4920296 2020.11.14 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 40 4920297 2020.11.14 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4920298 2020.11.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4920299 2020.11.14 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4920300 2020.11.14 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 4920301 2020.11.14 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4920302 2020.11.14 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4920303 2020.11.14 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4920304 2020.11.14 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4920305 2020.11.14 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1000 4920306 2020.11.14 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4920307 2020.11.14 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 9 4920309 2020.11.14 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 4920310 2020.11.14 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 4920311 2020.11.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 4920312 2020.11.14 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 20 4920313 2020.11.14 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1000 4920314 2020.11.14 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4920315 2020.11.14 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1500 4920316 2020.11.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 4920317 2020.11.14 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4920318 2020.11.14 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 7 4920319 2020.11.14 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 20 4920320 2020.11.14 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 20 4920321 2020.11.14 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 4920322 2020.11.14 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 4920323 2020.11.14 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4920324 2020.11.14 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1500 4920325 2020.11.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4920326 2020.11.14 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4920327 2020.11.14 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 4920328 2020.11.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4920329 2020.11.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 4920330 2020.11.14 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 4920331 2020.11.14 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 4920332 2020.11.14 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4920333 2020.11.14 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 4920335 2020.11.14 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4920336 2020.11.14 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4920337 2020.11.14 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4920338 2020.11.14 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4920339 2020.11.14 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4920340 2020.11.14 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4920341 2020.11.14 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4920342 2020.11.14 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4920343 2020.11.14 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 18 4920344 2020.11.14 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4920345 2020.11.14 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 1 4921164 2020.11.14 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4921450 2020.11.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4921451 2020.11.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4921452 2020.11.14 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4921453 2020.11.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4921454 2020.11.14 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4921455 2020.11.14 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4921456 2020.11.14 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4921457 2020.11.14 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4921458 2020.11.14 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 2 4921459 2020.11.14 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4921460 2020.11.14 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4921461 2020.11.14 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 4921462 2020.11.14 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4921463 2020.11.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 22 4921464 2020.11.14 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 25 4921465 2020.11.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 4921466 2020.11.14 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 4 4921467 2020.11.14 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 4921468 2020.11.14 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 4921469 2020.11.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 4921470 2020.11.14 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4921471 2020.11.14 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 4921472 2020.11.14 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 4921473 2020.11.14 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4921474 2020.11.14 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4921475 2020.11.14 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 4921476 2020.11.14 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4921477 2020.11.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4921478 2020.11.14 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4921479 2020.11.14 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 15 4921480 2020.11.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4921481 2020.11.14 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 4915741 2020.11.13 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4915742 2020.11.13 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4915743 2020.11.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 4915744 2020.11.13 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 4915745 2020.11.13 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 16 4915746 2020.11.13 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 2 4915747 2020.11.13 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4915973 2020.11.13 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4915974 2020.11.13 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 14 4915975 2020.11.13 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4916045 2020.11.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4916046 2020.11.13 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4916047 2020.11.13 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4916261 2020.11.13 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4916441 2020.11.13 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4912250 2020.11.11 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4912251 2020.11.11 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4911957 2020.11.11 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4911958 2020.11.11 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 4911959 2020.11.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4911960 2020.11.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4911961 2020.11.11 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4911962 2020.11.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4911963 2020.11.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4911964 2020.11.11 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 30 4911935 2020.11.11 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4911936 2020.11.11 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4911938 2020.11.11 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4911939 2020.11.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4911940 2020.11.11 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4911941 2020.11.11 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 4911942 2020.11.11 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 4911943 2020.11.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4911944 2020.11.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4911945 2020.11.11 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4911946 2020.11.11 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 4911947 2020.11.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4911948 2020.11.11 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 4911949 2020.11.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 4911950 2020.11.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4911951 2020.11.11 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4911952 2020.11.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4911953 2020.11.11 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4911954 2020.11.11 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4911955 2020.11.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4911956 2020.11.11 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4912240 2020.11.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 4912241 2020.11.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 4912242 2020.11.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4912243 2020.11.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4912244 2020.11.11 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4912245 2020.11.11 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4912247 2020.11.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 4912248 2020.11.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4912249 2020.11.11 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4912257 2020.11.11 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4912261 2020.11.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4912266 2020.11.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4912269 2020.11.11 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4912272 2020.11.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4909206 2020.11.10 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 4909207 2020.11.10 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 4909199 2020.11.10 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4909200 2020.11.10 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 4909190 2020.11.10 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 4909191 2020.11.10 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 4909192 2020.11.10 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 4909193 2020.11.10 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 4909194 2020.11.10 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4909195 2020.11.10 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4909196 2020.11.10 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4909197 2020.11.10 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 12 4909198 2020.11.10 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4909201 2020.11.10 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4909202 2020.11.10 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4909203 2020.11.10 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 4909204 2020.11.10 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 4909205 2020.11.10 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4909216 2020.11.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4909217 2020.11.10 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 3 4909221 2020.11.10 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4904811 2020.11.08 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4904812 2020.11.08 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 4904813 2020.11.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4904814 2020.11.08 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4904815 2020.11.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4904816 2020.11.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4904817 2020.11.08 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 4904818 2020.11.08 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 11 4904819 2020.11.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4904820 2020.11.08 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 4904821 2020.11.08 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 3 4904822 2020.11.08 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4904823 2020.11.08 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4904824 2020.11.08 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4904825 2020.11.08 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4904826 2020.11.08 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 5 4904827 2020.11.08 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4904828 2020.11.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4904829 2020.11.08 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4904830 2020.11.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4904831 2020.11.08 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4904832 2020.11.08 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 4904833 2020.11.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4904834 2020.11.08 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4904835 2020.11.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 15 4904836 2020.11.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4904837 2020.11.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4904838 2020.11.08 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 4904841 2020.11.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4904842 2020.11.08 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 60 4904843 2020.11.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4904844 2020.11.08 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4904845 2020.11.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 4904846 2020.11.08 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 4904848 2020.11.08 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 4904849 2020.11.08 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 10 4904850 2020.11.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4904851 2020.11.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4904852 2020.11.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4904853 2020.11.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4904854 2020.11.08 mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 1 4904855 2020.11.08 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4904856 2020.11.08 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 4904857 2020.11.08 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4904858 2020.11.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 140 4904859 2020.11.08 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4904860 2020.11.08 mapa
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 3 4904861 2020.11.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 4904862 2020.11.08 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4904863 2020.11.08 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4904864 2020.11.08 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 13 4904865 2020.11.08 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4904866 2020.11.08 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4904867 2020.11.08 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 5 4898384 2020.11.06 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4898385 2020.11.06 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4898386 2020.11.06 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 4 4898387 2020.11.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4898388 2020.11.06 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 4898389 2020.11.06 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4898390 2020.11.06 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4898391 2020.11.06 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 4898392 2020.11.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4898393 2020.11.06 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4898394 2020.11.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 40 4898395 2020.11.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4898396 2020.11.06 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4898397 2020.11.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4898398 2020.11.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4898399 2020.11.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4898400 2020.11.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4898401 2020.11.06 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4898402 2020.11.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4898403 2020.11.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4898404 2020.11.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 4898406 2020.11.06 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 4898407 2020.11.06 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4898408 2020.11.06 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4898409 2020.11.06 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4898410 2020.11.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4898411 2020.11.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4898412 2020.11.06 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4894084 2020.11.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4894085 2020.11.03 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 4894086 2020.11.03 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 12 4894087 2020.11.03 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 35 4894088 2020.11.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4894089 2020.11.03 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4894090 2020.11.03 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4894091 2020.11.03 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 4894092 2020.11.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 4894093 2020.11.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4894094 2020.11.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4894095 2020.11.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4894096 2020.11.03 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 4894097 2020.11.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4894098 2020.11.03 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 3 4894099 2020.11.03 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4894100 2020.11.03 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4894101 2020.11.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4894102 2020.11.03 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4894103 2020.11.03 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4894104 2020.11.03 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4894105 2020.11.03 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4894106 2020.11.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 4894108 2020.11.03 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 4890622 2020.11.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4890623 2020.11.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4890624 2020.11.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4890625 2020.11.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4890626 2020.11.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4890627 2020.11.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4890628 2020.11.01 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 4890629 2020.11.01 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4890630 2020.11.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4890631 2020.11.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 4890632 2020.11.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 4890633 2020.11.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4890634 2020.11.01 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4890635 2020.11.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4890636 2020.11.01 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4890637 2020.11.01 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4890638 2020.11.01 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4890639 2020.11.01 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 4890640 2020.11.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4890641 2020.11.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 4890642 2020.11.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4884756 2020.10.31 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4884757 2020.10.31 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4884758 2020.10.31 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4884759 2020.10.31 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 4884760 2020.10.31 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4884762 2020.10.31 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4884763 2020.10.31 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4884764 2020.10.31 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4884765 2020.10.31 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4884766 2020.10.31 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4884767 2020.10.31 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 50 4884768 2020.10.31 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 15 4884769 2020.10.31 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4884770 2020.10.31 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 100 4884771 2020.10.31 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 20 4884772 2020.10.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 4884774 2020.10.31 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 400 4884775 2020.10.31 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4884776 2020.10.31 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 4 4884777 2020.10.31 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 4884778 2020.10.31 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 20 4884779 2020.10.31 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4884780 2020.10.31 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4884781 2020.10.31 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4884782 2020.10.31 mapa
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 12 4884783 2020.10.31 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4884784 2020.10.31 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4884785 2020.10.31 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 250 4884786 2020.10.31 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4884787 2020.10.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4884788 2020.10.31 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 4884789 2020.10.31 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4884790 2020.10.31 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4884791 2020.10.31 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 4884792 2020.10.31 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4884793 2020.10.31 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4884794 2020.10.31 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4884795 2020.10.31 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4884796 2020.10.31 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4884797 2020.10.31 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 4884798 2020.10.31 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 15 4884800 2020.10.31 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 60 4884801 2020.10.31 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 4884803 2020.10.31 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4884804 2020.10.31 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 4884805 2020.10.31 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 4884806 2020.10.31 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 4884807 2020.10.31 mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 4884808 2020.10.31 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 3 4884809 2020.10.31 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 4884810 2020.10.31 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 150 4884811 2020.10.31 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1200 4884813 2020.10.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4884814 2020.10.31 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 6 4884815 2020.10.31 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4884816 2020.10.31 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 160 4884818 2020.10.31 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 4884819 2020.10.31 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 8 4884820 2020.10.31 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 4884821 2020.10.31 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 4884822 2020.10.31 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4884824 2020.10.31 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 7 4884825 2020.10.31 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 4 4884826 2020.10.31 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4884827 2020.10.31 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 180 4884828 2020.10.31 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 4884829 2020.10.31 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4884831 2020.10.31 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4884832 2020.10.31 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4884833 2020.10.31 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4884834 2020.10.31 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4884835 2020.10.31 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4884836 2020.10.31 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4884837 2020.10.31 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4884838 2020.10.31 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 4884839 2020.10.31 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 20 4884840 2020.10.31 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4884841 2020.10.31 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 4884842 2020.10.31 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4884843 2020.10.31 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4884844 2020.10.31 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 4884845 2020.10.31 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 15 4884846 2020.10.31 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4884847 2020.10.31 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4884857 2020.10.31 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 4884858 2020.10.31 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 4884859 2020.10.31 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4884860 2020.10.31 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4884861 2020.10.31 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 4884862 2020.10.31 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 36 4884863 2020.10.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 4884864 2020.10.31 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 4884865 2020.10.31 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4884866 2020.10.31 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4884867 2020.10.31 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4884868 2020.10.31 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4884869 2020.10.31 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4884870 2020.10.31 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4884871 2020.10.31 mapa
bardzo rzadki aleksandretta obrożna, Psittacula krameri 1 4880386 2020.10.29 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4879310 2020.10.28 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 8 4878936 2020.10.28 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 4878937 2020.10.28 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4878938 2020.10.28 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4878939 2020.10.28 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4878940 2020.10.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4878941 2020.10.28 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4878942 2020.10.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4878943 2020.10.28 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4878944 2020.10.28 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 25 4878945 2020.10.28 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4878946 2020.10.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4878947 2020.10.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4878948 2020.10.28 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 4878949 2020.10.28 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 4878950 2020.10.28 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4878951 2020.10.28 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4878952 2020.10.28 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 5 4878953 2020.10.28 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4878954 2020.10.28 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 6 4878955 2020.10.28 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4878956 2020.10.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4878957 2020.10.28 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 4878958 2020.10.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4878959 2020.10.28 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4878960 2020.10.28 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 4878961 2020.10.28 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 4878962 2020.10.28 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4878963 2020.10.28 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4878964 2020.10.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4878965 2020.10.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4878966 2020.10.28 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 4878967 2020.10.28 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4878968 2020.10.28 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4878969 2020.10.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4878970 2020.10.28 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 15 4873805 2020.10.25 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 3 4873806 2020.10.25 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 20 4873807 2020.10.25 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 10 4873808 2020.10.25 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4873809 2020.10.25 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 43 4873810 2020.10.25 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 4873811 2020.10.25 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 4 4873813 2020.10.25 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4873814 2020.10.25 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4873815 2020.10.25 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 4873816 2020.10.25 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 4873817 2020.10.25 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 2 4873818 2020.10.25 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4873819 2020.10.25 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 4873820 2020.10.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4873821 2020.10.25 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4873822 2020.10.25 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4873823 2020.10.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4873824 2020.10.25 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4873825 2020.10.25 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4873826 2020.10.25 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4873827 2020.10.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4873828 2020.10.25 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4873829 2020.10.25 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4873830 2020.10.25 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 4873831 2020.10.25 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4873832 2020.10.25 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4873833 2020.10.25 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4873835 2020.10.25 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 40 4873836 2020.10.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4873837 2020.10.25 mapa
bardzo rzadki biegus morski, Calidris maritima 1 4873838 2020.10.25 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 5 4873839 2020.10.25 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4873840 2020.10.25 mapa
rzadki alka, Alca torda 6 4873841 2020.10.25 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 4873842 2020.10.25 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 4873844 2020.10.25 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 5 4873845 2020.10.25 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4873846 2020.10.25 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4873847 2020.10.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 90 4873848 2020.10.25 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 25 4873849 2020.10.25 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 17 4873850 2020.10.25 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 3 4873851 2020.10.25 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 380 4873852 2020.10.25 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 2 4873853 2020.10.25 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 7 4873854 2020.10.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 60 4873855 2020.10.25 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 7 4873856 2020.10.25 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 4873857 2020.10.25 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 4873858 2020.10.25 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4873859 2020.10.25 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4873860 2020.10.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4873861 2020.10.25 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 4873862 2020.10.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 4873863 2020.10.25 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4873864 2020.10.25 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 4873865 2020.10.25 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 600 4873866 2020.10.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 400 4873868 2020.10.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 4873869 2020.10.25 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 10 4873870 2020.10.25 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 4873871 2020.10.25 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 80 4873872 2020.10.25 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 40 4873873 2020.10.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 35 4873874 2020.10.25 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4873875 2020.10.25 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 4873876 2020.10.25 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 100 4873877 2020.10.25 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 7 4873878 2020.10.25 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 110 4873879 2020.10.25 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4870127 2020.10.24 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4870128 2020.10.24 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4870129 2020.10.24 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4870130 2020.10.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4870131 2020.10.24 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4870132 2020.10.24 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4870133 2020.10.24 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4870134 2020.10.24 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4870135 2020.10.24 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4870136 2020.10.24 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4870137 2020.10.24 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4870138 2020.10.24 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4870139 2020.10.24 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4870140 2020.10.24 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4870141 2020.10.24 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4870142 2020.10.24 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4870143 2020.10.24 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4870144 2020.10.24 mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 4870145 2020.10.24 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 2 4870147 2020.10.24 mapa
rzadki alka, Alca torda 8 4870148 2020.10.24 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 4870149 2020.10.24 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4870150 2020.10.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4870151 2020.10.24 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4870152 2020.10.24 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 2 4870153 2020.10.24 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 4870154 2020.10.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4870155 2020.10.24 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4870156 2020.10.24 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4870157 2020.10.24 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4870158 2020.10.24 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4870159 2020.10.24 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4870161 2020.10.24 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4870162 2020.10.24 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 3 4870163 2020.10.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4870164 2020.10.24 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4870165 2020.10.24 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4870166 2020.10.24 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4870167 2020.10.24 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 4870168 2020.10.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4870169 2020.10.24 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 4870170 2020.10.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 4870171 2020.10.24 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4870172 2020.10.24 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4870173 2020.10.24 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 40 4870174 2020.10.24 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4870175 2020.10.24 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 4870176 2020.10.24 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4870177 2020.10.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4870179 2020.10.24 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4870180 2020.10.24 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4870181 2020.10.24 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4870182 2020.10.24 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4870183 2020.10.24 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4870184 2020.10.24 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 4870185 2020.10.24 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4870191 2020.10.24 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 4870192 2020.10.24 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4870193 2020.10.24 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4870194 2020.10.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4870195 2020.10.24 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 4870196 2020.10.24 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 4870197 2020.10.24 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 6 4870198 2020.10.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4870199 2020.10.24 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 7 4870200 2020.10.24 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4870201 2020.10.24 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4870202 2020.10.24 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4870204 2020.10.24 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4870205 2020.10.24 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4870206 2020.10.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4870208 2020.10.24 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 4870209 2020.10.24 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4870210 2020.10.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4870264 2020.10.24 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4870265 2020.10.24 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4870266 2020.10.24 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4870267 2020.10.24 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 5 4870268 2020.10.24 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 2 4870269 2020.10.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4870270 2020.10.24 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 20 4870271 2020.10.24 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4870272 2020.10.24 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4870273 2020.10.24 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4870274 2020.10.24 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4870275 2020.10.24 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4870276 2020.10.24 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4870277 2020.10.24 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4870278 2020.10.24 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 4870279 2020.10.24 mapa
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 1 4870280 2020.10.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4870281 2020.10.24 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4870282 2020.10.24 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4870283 2020.10.24 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4870284 2020.10.24 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4870285 2020.10.24 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4870286 2020.10.24 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4870287 2020.10.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4870288 2020.10.24 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 4870289 2020.10.24 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4870290 2020.10.24 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4870291 2020.10.24 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4870292 2020.10.24 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4870293 2020.10.24 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4870294 2020.10.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4870295 2020.10.24 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4870296 2020.10.24 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4870297 2020.10.24 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 40 4870298 2020.10.24 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4870299 2020.10.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4870300 2020.10.24 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4870301 2020.10.24 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4870302 2020.10.24 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4870303 2020.10.24 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4870304 2020.10.24 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 17 4870305 2020.10.24 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 4870306 2020.10.24 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4870307 2020.10.24 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4870308 2020.10.24 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4870309 2020.10.24 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4870310 2020.10.24 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4870311 2020.10.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4870312 2020.10.24 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4870313 2020.10.24 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 4870314 2020.10.24 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4870315 2020.10.24 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4870316 2020.10.24 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4870317 2020.10.24 mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 1 4870318 2020.10.24 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4870319 2020.10.24 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 2 4870320 2020.10.24 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4870321 2020.10.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4870322 2020.10.24 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4870323 2020.10.24 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4855118 2020.10.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4855119 2020.10.18 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4855120 2020.10.18 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4855121 2020.10.18 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4855122 2020.10.18 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4855123 2020.10.18 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 4855124 2020.10.18 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4855125 2020.10.18 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4855126 2020.10.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 4855127 2020.10.18 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4855128 2020.10.18 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4855129 2020.10.18 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4855130 2020.10.18 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4855131 2020.10.18 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4855132 2020.10.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4855133 2020.10.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4855134 2020.10.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4855135 2020.10.18 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4855136 2020.10.18 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4855137 2020.10.18 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4855138 2020.10.18 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4855139 2020.10.18 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 4855140 2020.10.18 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 6 4855141 2020.10.18 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4855142 2020.10.18 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4855143 2020.10.18 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 4855144 2020.10.18 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 4855145 2020.10.18 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4855146 2020.10.18 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4855147 2020.10.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 4855148 2020.10.18 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 19 4855149 2020.10.18 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 4855150 2020.10.18 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 4 4855151 2020.10.18 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 2 4855153 2020.10.18 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 50 4855154 2020.10.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 4855155 2020.10.18 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 4855156 2020.10.18 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 4 4855157 2020.10.18 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 450 4855158 2020.10.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 4855159 2020.10.18 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 4855160 2020.10.18 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 4855161 2020.10.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 4855162 2020.10.18 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 20 4855163 2020.10.18 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4855166 2020.10.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4855167 2020.10.18 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4855168 2020.10.18 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4855169 2020.10.18 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4855170 2020.10.18 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 4855171 2020.10.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 4855172 2020.10.18 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4855173 2020.10.18 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 250 4855174 2020.10.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 4855175 2020.10.18 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 4855176 2020.10.18 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 4855177 2020.10.18 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 4855178 2020.10.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 4855179 2020.10.18 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 70 4855180 2020.10.18 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 4855181 2020.10.18 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 6 4855182 2020.10.18 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4855183 2020.10.18 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4855184 2020.10.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 4855185 2020.10.18 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4855186 2020.10.18 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 12 4855187 2020.10.18 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 4855188 2020.10.18 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4855189 2020.10.18 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 4855190 2020.10.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4855191 2020.10.18 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4855192 2020.10.18 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4855193 2020.10.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4855194 2020.10.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 4855195 2020.10.18 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 4855196 2020.10.18 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4855236 2020.10.18 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4855237 2020.10.18 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4855238 2020.10.18 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4855239 2020.10.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4855240 2020.10.18 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4855241 2020.10.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4855242 2020.10.18 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4855243 2020.10.18 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4855244 2020.10.18 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 4855245 2020.10.18 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4855246 2020.10.18 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 11 4855247 2020.10.18 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4855248 2020.10.18 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4855249 2020.10.18 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4855250 2020.10.18 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 40 4855251 2020.10.18 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 4855252 2020.10.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 4855253 2020.10.18 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4855254 2020.10.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4855255 2020.10.18 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 6 4855256 2020.10.18 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 9 4855257 2020.10.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 4855258 2020.10.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 12 4855259 2020.10.18 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 4855260 2020.10.18 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4855261 2020.10.18 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4855262 2020.10.18 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4855263 2020.10.18 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 4855264 2020.10.18 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4855265 2020.10.18 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 4855266 2020.10.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 32 4855267 2020.10.18 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4855268 2020.10.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 4855269 2020.10.18 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4855270 2020.10.18 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 4855271 2020.10.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4855275 2020.10.18 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4855276 2020.10.18 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4855277 2020.10.18 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4855278 2020.10.18 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 40 4855279 2020.10.18 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4855280 2020.10.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 8 4855281 2020.10.18 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4855282 2020.10.18 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4855283 2020.10.18 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4855284 2020.10.18 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4855285 2020.10.18 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4855286 2020.10.18 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 4855287 2020.10.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 7 4855288 2020.10.18 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 3 4855289 2020.10.18 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4855290 2020.10.18 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 4855291 2020.10.18 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4855292 2020.10.18 mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 4855293 2020.10.18 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4855295 2020.10.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4855296 2020.10.18 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4855297 2020.10.18 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4855298 2020.10.18 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4855299 2020.10.18 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4849136 2020.10.16 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4849134 2020.10.16 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4849141 2020.10.16 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4849132 2020.10.16 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 4849128 2020.10.16 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4849138 2020.10.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4849145 2020.10.16 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4849143 2020.10.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4849147 2020.10.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4849149 2020.10.16 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4849173 2020.10.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 4849174 2020.10.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4849175 2020.10.16 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 4847056 2020.10.14 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 4847057 2020.10.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4847058 2020.10.14 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4847059 2020.10.14 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4847060 2020.10.14 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 4847061 2020.10.14 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 4847062 2020.10.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4847063 2020.10.14 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4836064 2020.10.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4836065 2020.10.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4836066 2020.10.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4836067 2020.10.10 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4836069 2020.10.10 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4836070 2020.10.10 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4836071 2020.10.10 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4836072 2020.10.10 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4836073 2020.10.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4836074 2020.10.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4836075 2020.10.10 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 4836076 2020.10.10 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 4836077 2020.10.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4836078 2020.10.10 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4836079 2020.10.10 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4836080 2020.10.10 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4836081 2020.10.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 150 4836082 2020.10.10 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 30 4836083 2020.10.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 220 4836084 2020.10.10 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 40 4836085 2020.10.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 30 4836086 2020.10.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 800 4836087 2020.10.10 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1300 4836088 2020.10.10 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 30 4836089 2020.10.10 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 60 4836090 2020.10.10 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 40 4836091 2020.10.10 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 500 4836093 2020.10.10 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 400 4836094 2020.10.10 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 4836096 2020.10.10 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4836098 2020.10.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4836099 2020.10.10 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4836100 2020.10.10 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4836101 2020.10.10 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 8 4836102 2020.10.10 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 4836103 2020.10.10 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4836104 2020.10.10 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4836106 2020.10.10 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4836107 2020.10.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 19 4836108 2020.10.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 4836109 2020.10.10 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 30 4836110 2020.10.10 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 4836111 2020.10.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 110 4836112 2020.10.10 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 13 4836113 2020.10.10 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 8 4836114 2020.10.10 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 4836115 2020.10.10 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 2 4836116 2020.10.10 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4836118 2020.10.10 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4836119 2020.10.10 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 20 4836120 2020.10.10 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4836122 2020.10.10 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4836123 2020.10.10 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4836125 2020.10.10 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4836126 2020.10.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4836127 2020.10.10 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4836128 2020.10.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4000 4836129 2020.10.10 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 25 4836131 2020.10.10 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 14 4836132 2020.10.10 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 4 4836133 2020.10.10 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 2 4836134 2020.10.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 4836135 2020.10.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 70 4836136 2020.10.10 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4836137 2020.10.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4836138 2020.10.10 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4836139 2020.10.10 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4836140 2020.10.10 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 6 4836141 2020.10.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 4830787 2020.10.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 6 4830786 2020.10.09 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 4830785 2020.10.09 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 4830783 2020.10.09 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4830784 2020.10.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4830959 2020.10.09 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 4830782 2020.10.09 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 4830781 2020.10.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4830778 2020.10.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4830779 2020.10.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4830780 2020.10.09 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4830775 2020.10.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 40 4830777 2020.10.09 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 4830776 2020.10.09 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4830774 2020.10.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4830773 2020.10.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 9 4830772 2020.10.09 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4830770 2020.10.09 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4830771 2020.10.09 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4830769 2020.10.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4830768 2020.10.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4830766 2020.10.09 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 2 4830767 2020.10.09 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4830765 2020.10.09 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4831387 2020.10.09 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4827251 2020.10.07 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4827250 2020.10.07 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4827247 2020.10.07 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 4827246 2020.10.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4827248 2020.10.07 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4827244 2020.10.07 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4827254 2020.10.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4827253 2020.10.07 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4827242 2020.10.07 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4827252 2020.10.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4827243 2020.10.07 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4827245 2020.10.07 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 4827240 2020.10.07 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4827241 2020.10.07 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 4827239 2020.10.07 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 4827236 2020.10.07 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 50 4827237 2020.10.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 15 4827238 2020.10.07 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 13 4827235 2020.10.07 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4827249 2020.10.06 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4827270 2020.10.06 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 4827269 2020.10.06 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4827268 2020.10.06 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4827267 2020.10.06 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4827266 2020.10.06 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 4827265 2020.10.06 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4827264 2020.10.06 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4827263 2020.10.06 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 30 4827262 2020.10.06 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4827261 2020.10.06 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4827260 2020.10.06 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4827259 2020.10.06 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4827258 2020.10.06 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4827257 2020.10.06 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4827256 2020.10.06 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4827255 2020.10.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4827234 2020.10.06 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4827233 2020.10.06 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4827232 2020.10.06 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4827231 2020.10.06 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4827230 2020.10.06 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4827229 2020.10.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4827228 2020.10.06 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 4827227 2020.10.06 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4827226 2020.10.06 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4827225 2020.10.06 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4827224 2020.10.06 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4827223 2020.10.06 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4827222 2020.10.06 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4827221 2020.10.06 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4827220 2020.10.06 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4827219 2020.10.06 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4820801 2020.10.04 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 4820792 2020.10.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4820793 2020.10.04 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4820794 2020.10.04 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4820795 2020.10.04 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4820796 2020.10.04 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 4820797 2020.10.04 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 4820798 2020.10.04 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 8 4820799 2020.10.04 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4820800 2020.10.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4820802 2020.10.04 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4820803 2020.10.04 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4821936 2020.10.04 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4813094 2020.10.03 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4813095 2020.10.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4813093 2020.10.03 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 4813092 2020.10.03 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4813090 2020.10.03 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4813091 2020.10.03 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4813089 2020.10.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 4813088 2020.10.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 4813087 2020.10.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 80 4813086 2020.10.03 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4813085 2020.10.03 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4813082 2020.10.03 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4813080 2020.10.03 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4813081 2020.10.03 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4813083 2020.10.03 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4813079 2020.10.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4813078 2020.10.03 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 4813077 2020.10.03 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 5 4813084 2020.10.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4813076 2020.10.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 150 4813075 2020.10.03 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 4813074 2020.10.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4813073 2020.10.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 300 4813071 2020.10.03 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4813072 2020.10.03 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4813070 2020.10.03 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4813069 2020.10.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4808282 2020.10.01 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4808280 2020.10.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4808279 2020.10.01 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4808278 2020.10.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 4808277 2020.10.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4808276 2020.10.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 4808275 2020.10.01 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 5 4808274 2020.10.01 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 4808273 2020.10.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 4808272 2020.10.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4808271 2020.10.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4808270 2020.10.01 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 4808269 2020.10.01 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 4808268 2020.10.01 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4808267 2020.10.01 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4808266 2020.10.01 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4808265 2020.10.01 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 4808264 2020.10.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4808263 2020.10.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 5 4808262 2020.10.01 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4808261 2020.10.01 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4808260 2020.10.01 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4808259 2020.10.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4808258 2020.10.01 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 4808257 2020.10.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4808256 2020.10.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4808255 2020.10.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4808254 2020.10.01 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4808253 2020.10.01 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4808252 2020.10.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4808251 2020.10.01 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4808250 2020.10.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4806860 2020.09.30 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4806859 2020.09.30 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4806857 2020.09.30 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4806856 2020.09.30 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4806855 2020.09.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4806853 2020.09.30 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 40 4806854 2020.09.30 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4806852 2020.09.30 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 50 4806850 2020.09.30 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 90 4806849 2020.09.30 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4797092 2020.09.25 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 4796856 2020.09.25 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4796905 2020.09.25 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4796904 2020.09.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4796903 2020.09.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4796902 2020.09.25 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4796901 2020.09.25 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4796900 2020.09.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4796899 2020.09.25 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 4796898 2020.09.25 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4796897 2020.09.25 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4796895 2020.09.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4796896 2020.09.25 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4796894 2020.09.25 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4796893 2020.09.25 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4796892 2020.09.25 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 4796891 2020.09.25 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 4796890 2020.09.25 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4796883 2020.09.25 mapa