Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Ivory : Iwona Rylska
Liczba gatunków: 175Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 116 6349953 2022.01.09 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 6428666 2022.02.06 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 13 6450972 2022.02.13 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 304 6403569 2022.01.26 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 7504 6521867 2022.02.13 mapa
X rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 6612079 2022.03.26 mapa
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2654 6450564 2022.02.13 mapa
X bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus 1 6612078 2022.03.26 mapa
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 31 6487192 2022.02.25 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 3 6487195 2022.02.25 mapa
bardzo rzadki uhla azjatycka, Melanitta stejnegeri
rzadki markaczka, Melanitta nigra
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 37 6349946 2022.01.09 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 5 6349954 2022.01.09 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 26 6349942 2022.01.09 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 10 6945894 2022.05.15 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
rzadki hełmiatka, Netta rufina
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 83 6428658 2022.02.06 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 63 6428659 2022.02.06 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
bardzo rzadki bajkałówka, Sibirionetta formosa
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 5 6771946 2022.04.23 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 20 6609724 2022.03.26 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 15 6608784 2022.03.26 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 14 6450570 2022.02.13 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 716 6349945 2022.01.09 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 6616621 2022.03.27 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 51 6609725 2022.03.26 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
rzadki mandarynka, Aix galericulata
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 7211320 2022.07.10 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 10 6403568 2022.01.26 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 4 6708069 2022.04.13 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix