Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Gdyńskie Raniuszki : Janusz Błaż
Liczba gatunków: 193Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 460 6316122 2022.01.01 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 717 6359738 2022.01.12 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 63 6359987 2022.01.12 mapa
X rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 6494565 2022.02.26 mapa
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 23 6520582 2022.03.06 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 1218 6359988 2022.01.12 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 5 6546913 2022.03.13 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 703 6374672 2022.01.16 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 89 6316136 2022.01.01 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 3 6426212 2022.02.05 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 20 6426211 2022.02.05 mapa
bardzo rzadki uhla azjatycka, Melanitta stejnegeri
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 6359859 2022.01.12 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 866 6316129 2022.01.01 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 141 6359739 2022.01.12 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 134 6316135 2022.01.01 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 36 6389285 2022.01.22 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 33 6682607 2022.04.09 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
rzadki hełmiatka, Netta rufina
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 6487686 2022.02.25 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 609 6359749 2022.01.12 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 23 6388957 2022.01.22 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
bardzo rzadki bajkałówka, Sibirionetta formosa
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 10 6574472 2022.03.19 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 35 6733208 2022.04.17 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 68 6374673 2022.01.16 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 134 6574478 2022.03.19 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 605 6316125 2022.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 55 6574480 2022.03.19 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 165 6574471 2022.03.19 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 7382974 2022.09.04 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 5 6486973 2022.02.25 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 8 6789774 2022.04.24 mapa
X rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 6 7248098 2022.07.21 mapa
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 7 6316130 2022.01.01 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 6652599 2022.04.03 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 125 6316126 2022.01.01 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 3 6418091 2022.02.01 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 84 6316124 2022.01.01 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 6 6618538 2022.03.27 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 74 6316137 2022.01.01 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur