Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Piotr Świętochowski : Piotr Świętochowski
Liczba gatunków: 203Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 179 6359803 2022.01.11 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 56 6596828 2022.03.23 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 95 6375364 2022.01.16 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 25 6459716 2022.02.13 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 90 7586351 2022.11.04 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 898 6426467 2022.02.03 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 7635 6459710 2022.02.13 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 6960 6459717 2022.02.13 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 21 6359821 2022.01.11 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 3 7589040 2022.11.05 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 10 6359822 2022.01.11 mapa
bardzo rzadki uhla azjatycka, Melanitta stejnegeri
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 6 6495862 2022.02.26 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 359 6359806 2022.01.11 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 88 6359807 2022.01.11 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 102 6359808 2022.01.11 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 17 6495866 2022.02.26 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 6489888 2022.02.25 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
rzadki hełmiatka, Netta rufina
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 16 6359814 2022.01.11 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 342 6359804 2022.01.11 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 14 6359805 2022.01.11 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
bardzo rzadki bajkałówka, Sibirionetta formosa
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 17 6596822 2022.03.23 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 6635515 2022.03.30 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 14 6596829 2022.03.23 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 1085 6459703 2022.02.13 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1811 6357408 2022.01.06 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 160 6459701 2022.02.13 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 19 6426471 2022.02.05 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
rzadki mandarynka, Aix galericulata
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 3 6983937 2022.05.13 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 6 6368005 2022.01.15 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 15 6375369 2022.01.16 mapa
X rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 3 6508358 2022.03.02 mapa
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
X rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix 2 6629556 2022.03.29
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 6733968 2022.04.17 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 95 6359828 2022.01.11 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 9 6489893 2022.02.25 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6652801 2022.04.03 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 2 6508354 2022.03.02 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 6568130 2022.03.17 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur