Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Górniczek : Andrzej Lipiński
Liczba gatunków: 180Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 615 6314899 2022.01.01 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 5 6839942 2022.05.01 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 6324427 2022.01.02 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 727 6315499 2022.01.01 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1337 6324433 2022.01.02 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 60 6324442 2022.01.02 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
rzadki lodówka, Clangula hyemalis
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 2 7647060 2022.11.26 mapa
bardzo rzadki uhla azjatycka, Melanitta stejnegeri
rzadki markaczka, Melanitta nigra
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 127 6324435 2022.01.02 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 5 7647059 2022.11.26 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 22 6324457 2022.01.02 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 5 6376069 2022.01.16 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 6744434 2022.04.18 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
rzadki hełmiatka, Netta rufina
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 84 6740846 2022.04.18 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 36 6740842 2022.04.18 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 7595070 2022.11.06 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
bardzo rzadki bajkałówka, Sibirionetta formosa
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 12 6740855 2022.04.18 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 200 6740844 2022.04.18 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 36 6740845 2022.04.18 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 91 6740840 2022.04.18 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1251 6314902 2022.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 17 6744445 2022.04.18 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 155 6376050 2022.01.16 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 6324531 2022.01.02 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 3 6951308 2022.05.15 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 8 6314935 2022.01.01 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 80 6353686 2022.01.09 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix