Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Ornitoterapia : Piotr Górski
Liczba gatunków: 221Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 476 6328953 2022.01.04 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 20 6501312 2022.02.27 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 163 6501291 2022.02.27 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 89 6445311 2022.02.12 mapa
X rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 2 6540309 2022.03.11 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 1755 6342715 2022.01.07 mapa
X rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 7 6504858 2022.02.27 mapa
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 768 6369544 2022.01.15 mapa
X rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 3 6369557 2022.01.15 mapa
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 35 6342714 2022.01.07 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
rzadki lodówka, Clangula hyemalis
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 36 7453459 2022.09.26 mapa
bardzo rzadki uhla azjatycka, Melanitta stejnegeri
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 6 7453461 2022.09.26 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1755 6328940 2022.01.04 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 45 6331881 2022.01.05 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 274 6328938 2022.01.04 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 4 6384914 2022.01.19 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 6954696 2022.05.15 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 6885438 2022.05.07 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 225 6384889 2022.01.19 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 7174733 2022.06.29 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 944 6328935 2022.01.04 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 6425527 2022.02.05 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
bardzo rzadki bajkałówka, Sibirionetta formosa
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 24 6573953 2022.03.19 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 15 6401420 2022.01.25 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 62 6331880 2022.01.05 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 299 6331889 2022.01.05 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 966 6327245 2022.01.03 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 32 6331870 2022.01.05 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 286 6328937 2022.01.04 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 57 6331867 2022.01.05 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 4 7062749 2022.06.04 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 44 6352227 2022.01.09 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 6501290 2022.02.27 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
X rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix 1 6539921 2022.03.11
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 20 6331864 2022.01.05 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 3 7103138 2022.06.12 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 91 6592605 2022.03.22 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 7459812 2022.09.28 mapa
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 5 7071579 2022.06.05 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 6320198 2022.01.02 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 11 6490862 2022.02.26 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 167 6490879 2022.02.26 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 9 6320196 2022.01.02 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus
bardzo rzadki jerzyk alpejski, Tachymarptis melba