Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Podkarpacka Grupa OTOP : Piotr Kunowski
Liczba gatunków: 245Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 509 6316060 2022.01.01 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 6653492 2022.04.03 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 768 6319658 2022.01.02 mapa
X rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 1 6547431 2022.03.13 mapa
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 477 6348666 2022.01.07 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 22 6455013 2022.02.13 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 2 7037299 2022.05.29 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 2 7037297 2022.05.29 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 6 6319323 2022.01.02 mapa
bardzo rzadki uhla azjatycka, Melanitta stejnegeri
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 22 7050180 2022.05.29 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 70 6319325 2022.01.02 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 32 6319332 2022.01.02 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 208 6316059 2022.01.01 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 5 6687546 2022.04.10 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 15 6680168 2022.04.09 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 7 6351269 2022.01.09 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 282 6319326 2022.01.02 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 23 6621044 2022.03.27 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 355 6319324 2022.01.02 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 6319331 2022.01.02 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
bardzo rzadki bajkałówka, Sibirionetta formosa
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 315 6578158 2022.03.20 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 190 6602091 2022.03.24 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 91 6513544 2022.03.04 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 107 6410144 2022.01.29 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 952 6315764 2022.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 26 6348657 2022.01.07 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 571 6348664 2022.01.07 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
rzadki mandarynka, Aix galericulata
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 4 6914856 2022.05.11 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 84 6316062 2022.01.01 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 7050553 2022.05.31 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
X rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix 4 6620829 2022.03.27
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 77 6315763 2022.01.01 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 7 6393939 2022.01.23 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 110 6319329 2022.01.02 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 6320037 2022.01.02 mapa
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 18 6320713 2022.01.02 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 6318541 2022.01.02 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 22 6461328 2022.02.15 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 876 6343203 2022.01.07 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 6 6876269 2022.05.06 mapa