Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Krystian Pytel : Krystian Pytel
Liczba gatunków: 194Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 39 6316696 2022.01.01 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 32 6320701 2022.01.02 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 6 6449593 2022.02.12 mapa
X rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 2 6685392 2022.04.09 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 59 6320702 2022.01.02 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 92 6449588 2022.02.12 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 21 6320705 2022.01.02 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 41 6316691 2022.01.01 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 37 6392780 2022.01.22 mapa
bardzo rzadki uhla azjatycka, Melanitta stejnegeri
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 109 6345316 2022.01.08 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 117 6316693 2022.01.01 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 20 6345300 2022.01.08 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 23 6347519 2022.01.08 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 2 6345319 2022.01.08 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 7208246 2022.07.08 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 6853961 2022.05.01 mapa
X bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea 1 7379926 2022.09.03 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6720717 2022.04.15 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 121 6316690 2022.01.01 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 3 6474802 2022.02.20 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
bardzo rzadki bajkałówka, Sibirionetta formosa
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 6600592 2022.03.24 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 6696034 2022.04.07 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 20 6600591 2022.03.24 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 6 6449587 2022.02.12 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 84 6316687 2022.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 4 6685389 2022.04.09 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 8 6600593 2022.03.24 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 2 6752420 2022.04.19 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6685395 2022.04.10 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 6685391 2022.04.09 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 6600588 2022.03.24 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 5 6600589 2022.03.24 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 12 6316692 2022.01.01 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 7377338 2022.09.02 mapa
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 6685382 2022.04.10 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6345306 2022.01.08 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 3 6696033 2022.04.10 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 6345324 2022.01.08 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 6345325 2022.01.08 mapa