Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

TP Dubelt #1 : Grzegorz Grygoruk
Liczba gatunków: 258Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 982 6315799 2022.01.01 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 117 6461279 2022.02.15 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1669 6315820 2022.01.01 mapa
X bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 6676254 2022.04.08 mapa
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 457 6421066 2022.02.03 mapa
X rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 8 6525228 2022.03.06 mapa
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1100 6421056 2022.02.03 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 6415 6315811 2022.01.01 mapa
X rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 1 6485444 2022.02.24
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 13240 6371946 2022.01.16 mapa
X rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 12 6442685 2022.02.11 mapa
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 85703 6371944 2022.01.16 mapa
X bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus 2 6654847 2022.04.03 mapa
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 354 6421063 2022.02.03 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 18 6421795 2022.02.03 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 68 6329705 2022.01.04 mapa
bardzo rzadki uhla azjatycka, Melanitta stejnegeri
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 83 6421073 2022.02.03 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 466 6315825 2022.01.01 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 153 6333933 2022.01.06 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 685 6315817 2022.01.01 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 131 6421074 2022.02.03 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 4 6533119 2022.03.09 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
rzadki hełmiatka, Netta rufina
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 626 6329693 2022.01.04 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1786 6329698 2022.01.04 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 109 6421060 2022.02.03 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
bardzo rzadki bajkałówka, Sibirionetta formosa
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 357 6554895 2022.03.14 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1560 6569277 2022.03.18 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1568 6471340 2022.02.19 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 17357 6372953 2022.01.16 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10218 6315824 2022.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1660 6329724 2022.01.04 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1779 6360122 2022.01.12 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 7036590 2022.05.29 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 27 6896356 2022.05.08 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 39 6321622 2022.01.02 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 63 6394985 2022.01.23 mapa
X rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 1 6766960 2022.04.22
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
X rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix 5 6581074 2022.03.20
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 176 6327081 2022.01.03 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 11 6612810 2022.03.26 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 523 6421057 2022.02.03 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 6 6421059 2022.02.03 mapa
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 10 6630954 2022.03.29 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 55 6315794 2022.01.01 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 125 6338532 2022.01.07 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 1452 6421072 2022.02.03 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 11 6908102 2022.05.09 mapa
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 62 6315802 2022.01.01 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus
X rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 7038186 2022.05.30 mapa
bardzo rzadki jerzyk alpejski, Tachymarptis melba
bardzo rzadki jerzyk blady, Apus pallidus
X dość pospolity jerzyk, Apus apus 15 6882906 2022.05.07 mapa
X dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 25 6766942 2022.04.22 mapa
X dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 42 6360129 2022.01.12 mapa
X rzadki derkacz, Crex crex 162 6843202 2022.05.01 mapa
X rzadki kropiatka, Porzana porzana 59 6713863 2022.04.14 mapa
X