Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Mario : Mariusz Zub
Liczba gatunków: 222Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1331 6343680 2022.01.08 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 7 6461927 2022.02.15 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 9 6588360 2022.03.21 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 1804 6343958 2022.01.08 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 10 6472632 2022.02.20 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 511 6343959 2022.01.08 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
rzadki lodówka, Clangula hyemalis
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 1 7443445 2022.09.24 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 50 7438690 2022.09.23 mapa
bardzo rzadki uhla azjatycka, Melanitta stejnegeri
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 30 7438689 2022.09.23 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 104 6343939 2022.01.08 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 77 6343507 2022.01.08 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 798 6318999 2022.01.02 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 4 7438691 2022.09.23 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 17 6737549 2022.04.16 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
rzadki hełmiatka, Netta rufina
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 169 6347382 2022.01.08 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 10 6698281 2022.04.11 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 207 6472587 2022.02.20 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 7192421 2022.07.04 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
bardzo rzadki bajkałówka, Sibirionetta formosa
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 146 6558424 2022.03.15 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 129 6609368 2022.03.26 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 64 6609312 2022.03.26 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 105 6369937 2022.01.15 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6717 6318997 2022.01.02 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 4 6698445 2022.04.11 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 531 6369645 2022.01.15 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
rzadki mandarynka, Aix galericulata
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 9 7020318 2022.05.26 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 100 6334743 2022.01.06 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 12 6363271 2022.01.13 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
X bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus 1 6721695 2022.04.14
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 38 6343965 2022.01.08 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 6698469 2022.04.11 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 382 6517590 2022.03.05 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 7435090 2022.09.22 mapa
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 8 6748250 2022.04.19 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 6758232 2022.04.20 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas