Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Gosia Śliż : Małgorzata Śliż
Liczba gatunków: 224Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 212 5075487 2021.01.09 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 6 5290075 2021.03.14 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 53 5198516 2021.02.20 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 12 5190336 2021.02.18 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 290 5163666 2021.02.07 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 258 5164016 2021.02.07 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 84 5164015 2021.02.07 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 285 5186946 2021.02.16 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 12 5190798 2021.02.16 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 520 5186948 2021.02.16 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 819 5186937 2021.02.16 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 45 5186938 2021.02.16 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 419 5166349 2021.02.09 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 42 5198496 2021.02.20 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 3 5075490 2021.01.09 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 4 5624740 2021.05.10 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 5534669 2021.04.29 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 99 5186943 2021.02.16 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 5651372 2021.05.15 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 308 5186944 2021.02.16 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 716 5186936 2021.02.16 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 5624714 2021.05.10 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 5179502 2021.02.14 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 17 5186942 2021.02.16 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5290090 2021.03.14 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3665 5075476 2021.01.09 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 3 5186935 2021.02.16 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 21 5075483 2021.01.09 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
rzadki mandarynka, Aix galericulata
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5810648 2021.06.13 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 97 5048770 2021.01.04 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 5621726 2021.05.10 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 6 5186952 2021.02.16 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 5709192 2021.05.25 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 259 5186953 2021.02.16 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 33 5621791 2021.05.10 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 118 5048764 2021.01.04 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 8 5208720 2021.02.21 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 516 5186987 2021.02.16 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 5 5529221 2021.04.28 mapa
X bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis 1 5163626 2021.02.07 mapa
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 138 5212725 2021.02.23 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus