Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Głęboka Rezerwa #2 : Monika Broniszewska
Liczba gatunków: 227Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 31 5060108 2021.01.05 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 6 5079472 2021.01.13 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 163 5030677 2021.01.01 mapa
X bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 2 5267378 2021.03.08
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 34 5154559 2021.02.06 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 3 5151277 2021.02.04 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 531 5030694 2021.01.01 mapa
X rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 13 5253483 2021.03.05 mapa
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 601 5253485 2021.03.05 mapa
X rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 6 5253482 2021.03.05 mapa
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 401 5154561 2021.02.06 mapa
X bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus 1 5278104 2021.03.12
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 5151273 2021.02.04 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 1 5153667 2021.02.05 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 1 5153663 2021.02.05 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 2 5090031 2021.01.16 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 11 5030679 2021.01.01 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 10 5090034 2021.01.16 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5030685 2021.01.01 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 1 5153666 2021.02.05 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 5452572 2021.04.16 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
rzadki hełmiatka, Netta rufina
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5157666 2021.02.06 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 5484736 2021.04.21
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5030676 2021.01.01 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 5153671 2021.02.05 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5321660 2021.03.22 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 5344820 2021.03.27 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 7 5151279 2021.02.04 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 701 5153674 2021.02.05 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 251 5030672 2021.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 52 5079470 2021.01.13 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 31 5060118 2021.01.06 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
rzadki mandarynka, Aix galericulata
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5143445 2021.02.01 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 12 5079467 2021.01.13 mapa
X rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 2 5637120 2021.05.13
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
X rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix 4 5344816 2021.03.27
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5090029 2021.01.16 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 5328748 2021.03.24 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 15 5030690 2021.01.01 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 5151278 2021.02.04 mapa
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 5387698 2021.04.04 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 101 5060111 2021.01.06 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 54 5060121 2021.01.06 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5153675 2021.02.05 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5030666 2021.01.01 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus
bardzo rzadki jerzyk alpejski, Tachymarptis melba
bardzo rzadki jerzyk blady, Apus pallidus
X dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 5629983 2021.05.12 mapa
X dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 5484389 2021.04.21
X dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5430514 2021.04.11 mapa
X rzadki derkacz, Crex crex 1 5587506 2021.05.07
X rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 5487521 2021.04.21 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva
bardzo rzadki karliczka, Zapornia pusilla
X dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 5430510 2021.04.11 mapa
X pospolity łyska, Fulica atra 90 5090033 2021.01.16 mapa
bardzo rzadki żuraw stepowy, Grus virgo
X pospolity żuraw, Grus grus 27 5161046 2021.02.07 mapa