Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Kozodojec : Grzegorz Lorek
Liczba gatunków: 172Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 793 5031414 2021.01.01 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 12 5066640 2021.01.03 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 339 5032165 2021.01.01 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 4 5296893 2021.03.12 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 992 5031388 2021.01.01 mapa
X rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 1 5161472 2021.02.07 mapa
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 3439 5031413 2021.01.01 mapa
X rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 5161471 2021.02.07 mapa
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 886 5031419 2021.01.01 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
rzadki lodówka, Clangula hyemalis
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
rzadki uhla, Melanitta fusca
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
rzadki markaczka, Melanitta nigra
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 300 5031406 2021.01.01 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 9 5031407 2021.01.01 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 262 5031417 2021.01.01 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 5 5422289 2021.04.10 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
rzadki hełmiatka, Netta rufina
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 148 5031416 2021.01.01 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 172 5031389 2021.01.01 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 13 5422286 2021.04.10 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 133 5265957 2021.03.06 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 184 5064069 2021.01.05 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 2301 5064070 2021.01.05 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10424 5031392 2021.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 18 5066891 2021.01.03 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 374 5066430 2021.01.04 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
rzadki mandarynka, Aix galericulata
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 18 5099059 2021.01.17 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 28 5097678 2021.01.16 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus