Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Kozodojec : Grzegorz Lorek
Liczba gatunków: 210Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1738 5031414 2021.01.01 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 12 5066640 2021.01.03 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 366 5032165 2021.01.01 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 4 5296893 2021.03.12 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 1926 5031388 2021.01.01 mapa
X rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 1 5161472 2021.02.07 mapa
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 3439 5031413 2021.01.01 mapa
X rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 5161471 2021.02.07 mapa
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 886 5031419 2021.01.01 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
rzadki lodówka, Clangula hyemalis
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
rzadki uhla, Melanitta fusca
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
rzadki markaczka, Melanitta nigra
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 322 5031406 2021.01.01 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 9 5031407 2021.01.01 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 262 5031417 2021.01.01 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 6 5422289 2021.04.10 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 5775964 2021.06.06 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 356 5031416 2021.01.01 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 3 5775987 2021.06.06 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 456 5031389 2021.01.01 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 31 5422286 2021.04.10 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 211 5265957 2021.03.06 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 246 5064069 2021.01.05 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 2313 5064070 2021.01.05 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 13274 5031392 2021.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 18 5066891 2021.01.03 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 691 5066430 2021.01.04 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 6085207 2021.09.26 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 5 5718212 2021.05.25 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 36 5099059 2021.01.17 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 42 5097678 2021.01.16 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus