Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Dzik : Sławomir Niedźwiecki
Liczba gatunków: 290Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1477 5041101 2021.01.03 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 12 5308408 2021.03.20 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 141 5041100 2021.01.03 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 349 5228183 2021.02.27 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1801 5050331 2021.01.02 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 2950 5041097 2021.01.03 mapa
X rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 1 5240970 2021.03.02 mapa
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 2370 5228174 2021.02.27 mapa
X rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 2 5310329 2021.03.20 mapa
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 12421 5041099 2021.01.03 mapa
X bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus 2 5383902 2021.04.03 mapa
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 836 5191535 2021.02.19 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 40 5251974 2021.03.05 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 30 5191533 2021.02.19 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 129 5215662 2021.02.21 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1690 5191536 2021.02.19 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 51 5192840 2021.02.19 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 188 5050339 2021.01.02 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 17 5199892 2021.02.21 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 16 5296393 2021.03.16 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 154 5251221 2021.03.05 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 10 5546144 2021.05.01 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 423 5192841 2021.02.19 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 5545081 2021.05.01 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 279 5191530 2021.02.19 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 49 5191534 2021.02.19 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 26 5296608 2021.03.16 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 140 5296279 2021.03.16 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 429 5296607 2021.03.16 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 7235 5226742 2021.02.27 mapa
X bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana 1 5510408 2021.04.25 mapa
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3561 5050290 2021.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 569 5228176 2021.02.27 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 626 5286622 2021.03.14 mapa
X bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis 1 5383903 2021.04.03 mapa
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 5200308 2021.02.21 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 5615200 2021.05.10 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 5050329 2021.01.02 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 15 5113267 2021.01.22 mapa
X rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 1 5214040 2021.02.24
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
X rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix 1 5358346 2021.03.30
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5200306 2021.02.21 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 5257431 2021.03.06 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 134 5194041 2021.02.19 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 8 5207216 2021.02.20 mapa
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 7 5549375 2021.05.01 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 5050285 2021.01.01 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 80 5041402 2021.01.03 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 851 5199735 2021.02.21 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 5692753 2021.05.23 mapa
X bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis 1 5149846 2021.02.03 mapa
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 36 5050325 2021.01.02 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus
X rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 5666435 2021.05.17 mapa
bardzo rzadki jerzyk alpejski, Tachymarptis melba
bardzo rzadki jerzyk blady, Apus pallidus
X dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 5631768 2021.05.12 mapa
X dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5542929 2021.05.01 mapa
X dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 4 5409358 2021.04.09 mapa
X rzadki derkacz, Crex crex 4 5636756 2021.05.13 mapa
X rzadki kropiatka, Porzana porzana 2 5358347 2021.03.30 mapa
X rzadki zielonka, Zapornia parva 5 5545071 2021.05.01 mapa
bardzo rzadki karliczka, Zapornia pusilla
X dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 4 5192238 2021.02.19 mapa
X pospolity łyska, Fulica atra 1009 5191531 2021.02.19 mapa
bardzo rzadki żuraw stepowy, Grus virgo
X pospolity żuraw, Grus grus 708 5050341 2021.01.02 mapa
bardzo rzadki strepet, Tetrax tetrax
bardzo rzadki drop, Otis tarda
bardzo rzadki hubara arabska, Chlamydotis macqueenii
bardzo rzadki kulon, Burhinus oedicnemus
X rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 5 5324653 2021.03.23 mapa
X rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 7 5689437 2021.05.22
X rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 5 5687692 2021.05.22 mapa
X rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 8 5618507 2021.05.10 mapa
X rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1237 5228170 2021.02.27 mapa
bardzo rzadki siewka złotawa, Pluvialis fulva