Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Dzik : Sławomir Niedźwiecki
Liczba gatunków: 307Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
X bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala 1 6193685 2021.11.05 mapa
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1539 5041101 2021.01.03 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 12 5308408 2021.03.20 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 148 5041100 2021.01.03 mapa
X bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 5 6140748 2021.10.16 mapa
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 374 5228183 2021.02.27 mapa
X rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 2 6167274 2021.10.25 mapa
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1801 5050331 2021.01.02 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 4450 5041097 2021.01.03 mapa
X rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 1 5240970 2021.03.02 mapa
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 2575 5228174 2021.02.27 mapa
X rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 2 5310329 2021.03.20 mapa
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 14571 5041099 2021.01.03 mapa
X bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus 2 5383902 2021.04.03 mapa
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 966 5191535 2021.02.19 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 40 5251974 2021.03.05 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 630 5191533 2021.02.19 mapa
bardzo rzadki uhla azjatycka, Melanitta stejnegeri
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 179 5215662 2021.02.21 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1760 5191536 2021.02.19 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 51 5192840 2021.02.19 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 208 5050339 2021.01.02 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 23 5199892 2021.02.21 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 19 5296393 2021.03.16 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 156 5251221 2021.03.05 mapa
X bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea 1 6200801 2021.11.07 mapa
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 10 5546144 2021.05.01 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 563 5192841 2021.02.19 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 5545081 2021.05.01 mapa
X bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris 1 6225707 2021.11.18 mapa
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 314 5191530 2021.02.19 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 51 5191534 2021.02.19 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
bardzo rzadki bajkałówka, Sibirionetta formosa
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 26 5296608 2021.03.16 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 141 5296279 2021.03.16 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 449 5296607 2021.03.16 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 7250 5226742 2021.02.27 mapa
X bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana 1 5510408 2021.04.25 mapa
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4461 5050290 2021.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 572 5228176 2021.02.27 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1016 5286622 2021.03.14 mapa
X bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis 1 5383903 2021.04.03 mapa
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 5200308 2021.02.21 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 5615200 2021.05.10 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 5050329 2021.01.02 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 15 5113267 2021.01.22 mapa
X rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 1 5214040 2021.02.24
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
X rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix 1 5358346 2021.03.30
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 5200306 2021.02.21 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 5257431 2021.03.06 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 164 5194041 2021.02.19 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 32 5207216 2021.02.20 mapa
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 7 5549375 2021.05.01 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 5050285 2021.01.01 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 80 5041402 2021.01.03 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 851 5199735 2021.02.21 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 5692753 2021.05.23 mapa
X bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis 1 5149846 2021.02.03 mapa
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 36 5050325 2021.01.02 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus
X rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 5666435 2021.05.17 mapa
bardzo rzadki jerzyk alpejski, Tachymarptis melba
bardzo rzadki jerzyk blady, Apus pallidus
X dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 5631768 2021.05.12 mapa
X dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5542929 2021.05.01 mapa
X dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 4 5409358 2021.04.09 mapa
X rzadki derkacz, Crex crex 4 5636756 2021.05.13 mapa
X rzadki kropiatka, Porzana porzana 2 5358347 2021.03.30 mapa
X rzadki zielonka, Zapornia parva 5 5545071 2021.05.01 mapa
bardzo rzadki karliczka, Zapornia pusilla
X dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 4 5192238 2021.02.19 mapa
X pospolity łyska, Fulica atra 1689 5191531 2021.02.19 mapa
bardzo rzadki żuraw stepowy, Grus virgo
X pospolity żuraw, Grus grus 710 5050341 2021.01.02 mapa
bardzo rzadki strepet, Tetrax tetrax
bardzo rzadki drop, Otis tarda
bardzo rzadki hubara arabska, Chlamydotis macqueenii
bardzo rzadki kulon, Burhinus oedicnemus
X rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 5 5324653 2021.03.23 mapa
X rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 7 5689437 2021.05.22
X rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 5 5687692 2021.05.22 mapa
X rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 27 5618507 2021.05.10 mapa
X rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1435 5228170 2021.02.27 mapa
X bardzo rzadki siewka złotawa, Pluvialis fulva 1 6225017 2021.11.17 mapa
bardzo rzadki siewka szara, Pluvialis dominica
X bardzo rzadki mornel, Charadrius morinellus 3 6017290 2021.09.02 mapa
X rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 80 5251220 2021.03.05 mapa
X dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 43 5418772 2021.04.10 mapa
bardzo rzadki sieweczka morska, Charadrius alexandrinus
bardzo rzadki sieweczka mongolska, Charadrius mongolus
bardzo rzadki sieweczka pustynna, Charadrius leschenaultii
bardzo rzadki sieweczka długonoga, Charadrius asiaticus
X pospolity czajka, Vanellus vanellus