Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Aquila : Ewa Nalepa
Liczba gatunków: 199Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 271 5049993 2021.01.04 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 431 5050007 2021.01.04 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 2 5036967 2021.01.02 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 33 5036965 2021.01.02 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 380 5168626 2021.02.05 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 6 5168740 2021.02.08 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 67 5168619 2021.02.05 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
rzadki markaczka, Melanitta nigra
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 606 5049998 2021.01.04 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 5172350 2021.02.11 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 159 5032943 2021.01.01 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 9 5168731 2021.02.08 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 6058623 2021.08.20 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
rzadki hełmiatka, Netta rufina
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 11 5172353 2021.02.11 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3083 5168650 2021.02.08 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 166 5168651 2021.02.08 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5727421 2021.05.29 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 7 5091722 2021.01.16 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 7 5172381 2021.02.11 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 5168660 2021.02.08 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2755 5032950 2021.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 5205382 2021.02.21 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 31 5049989 2021.01.04 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 299 5091692 2021.01.16 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 5805528 2021.06.12 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 36 5049982 2021.01.04 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix
X rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 1 6200957 2021.10.03 mapa
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 8 5116433 2021.01.23 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 45 5168639 2021.02.05 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 5172355 2021.02.11 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 357 5032934 2021.01.01 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 3 5727427 2021.05.29 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 94 5168632 2021.02.05 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 40 5050022 2021.01.04 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus
X rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 6083774 2021.09.26 mapa
bardzo rzadki jerzyk alpejski, Tachymarptis melba
bardzo rzadki jerzyk blady, Apus pallidus
X dość pospolity jerzyk, Apus apus 237 5614101 2021.05.09 mapa
X dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 7 5515350 2021.04.25 mapa
X dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 3 5659625 2021.05.16 mapa
X rzadki derkacz, Crex crex 7 5659635 2021.05.16 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana
rzadki zielonka, Zapornia parva
bardzo rzadki karliczka, Zapornia pusilla
X dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 10 5098839 2021.01.17 mapa
X pospolity łyska, Fulica atra 267 5049983 2021.01.04 mapa
bardzo rzadki żuraw stepowy, Grus virgo
X pospolity żuraw, Grus grus 145 5050029 2021.01.04 mapa
bardzo rzadki strepet, Tetrax tetrax
bardzo rzadki drop, Otis tarda
bardzo rzadki hubara arabska, Chlamydotis macqueenii
bardzo rzadki kulon, Burhinus oedicnemus
X rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 4 6058539 2021.08.16 mapa
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta
X rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 41 6058462 2021.08.09 mapa
X rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 400 5375516 2021.03.28 mapa
bardzo rzadki siewka złotawa, Pluvialis fulva
bardzo rzadki siewka szara, Pluvialis dominica
bardzo rzadki mornel, Charadrius morinellus
X rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 23 6058493 2021.08.11 mapa
X dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5727424 2021.05.29 mapa