Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Apus apus : Kacper Kowalczyk
Liczba gatunków: 207Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 49 5037459 2021.01.02 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 30 5098721 2021.01.16 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 18 5290922 2021.03.14 mapa
X rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 6209377 2021.11.11 mapa
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 5468188 2021.04.18 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 11 5099772 2021.01.16 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 268 5290959 2021.03.14 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 10053 5098751 2021.01.17 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 5098710 2021.01.16 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 12 5037431 2021.01.02 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 2 5037432 2021.01.02 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 41 5037460 2021.01.02 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 10 5098709 2021.01.16 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 27 5037446 2021.01.02 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 2 6218932 2021.11.14 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 5879556 2021.07.09 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 28 5098711 2021.01.16 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 5 5879555 2021.07.09 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 170 5037436 2021.01.02 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 220 5037437 2021.01.02 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 7 5037449 2021.01.02 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 20 5421936 2021.04.10 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 42 5098715 2021.01.16 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 20 5099728 2021.01.16 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 139 5045695 2021.01.02 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1400 5037434 2021.01.02 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 53 5099724 2021.01.16 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 64 5098712 2021.01.16 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 4 5203613 2021.02.21 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 5599071 2021.05.08 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5037452 2021.01.02 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 5421914 2021.04.10 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 8 5468189 2021.04.18 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 5468191 2021.04.18 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 5393571 2021.04.05 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 5468192 2021.04.18 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 80 5037457 2021.01.02 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 2 5511178 2021.04.25 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 8 5099151 2021.01.12 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 8 5039662 2021.01.02 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus
bardzo rzadki jerzyk alpejski, Tachymarptis melba
bardzo rzadki jerzyk blady, Apus pallidus
X dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 5586655 2021.05.07 mapa
X dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5602584 2021.05.09 mapa
X dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6129737 2021.10.11 mapa
X rzadki derkacz, Crex crex 1 5849245 2021.06.27 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana
rzadki zielonka, Zapornia parva
bardzo rzadki karliczka, Zapornia pusilla
X dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5878134 2021.07.08 mapa
X pospolity łyska, Fulica atra 524 5037442 2021.01.02 mapa
bardzo rzadki żuraw stepowy, Grus virgo
X pospolity żuraw, Grus grus 451 5037447 2021.01.02 mapa
bardzo rzadki strepet, Tetrax tetrax
bardzo rzadki drop, Otis tarda
bardzo rzadki hubara arabska, Chlamydotis macqueenii
bardzo rzadki kulon, Burhinus oedicnemus
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus
X rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 1 5813167 2021.06.13 mapa
X rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 5938474 2021.08.01 mapa
X rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 200 5290926 2021.03.14 mapa
bardzo rzadki siewka złotawa, Pluvialis fulva
bardzo rzadki siewka szara, Pluvialis dominica
bardzo rzadki mornel, Charadrius morinellus
X rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 5938785 2021.08.01 mapa
X dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 6 5732802 2021.05.30 mapa
bardzo rzadki sieweczka morska, Charadrius alexandrinus
bardzo rzadki sieweczka mongolska, Charadrius mongolus
bardzo rzadki sieweczka pustynna, Charadrius leschenaultii
bardzo rzadki sieweczka długonoga, Charadrius asiaticus
X pospolity czajka, Vanellus vanellus 526 5290887 2021.03.14 mapa
bardzo rzadki czajka towarzyska, Vanellus gregarius
bardzo rzadki czajka stepowa, Vanellus leucurus
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus
bardzo rzadki kulik cienkodzioby, Numenius tenuirostris
X dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 13 5098727 2021.01.16 mapa