Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

PleżerowoTeam : Anna Kaniewska-Skoczylas
Liczba gatunków: 241Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 594 5033886 2021.01.01 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 6 5389897 2021.04.04 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 53 5092093 2021.01.16 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 105 5389822 2021.04.04 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 5718835 2021.05.27 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 1293 5054053 2021.01.06 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 888 5286502 2021.03.14 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 833 5288162 2021.03.14 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 6 5116282 2021.01.23 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 34 5116284 2021.01.23 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 15 5064363 2021.01.09 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 26 5116290 2021.01.23 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 373 5033862 2021.01.01 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 14 5119324 2021.01.24 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 168 5033857 2021.01.01 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 14 5116298 2021.01.23 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 47 5704298 2021.05.24 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
rzadki hełmiatka, Netta rufina
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 214 5119330 2021.01.24 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 233 5116285 2021.01.23 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 62 5116286 2021.01.23 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 52 5349829 2021.03.28 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 228 5345154 2021.03.27 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 128 5286496 2021.03.14 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 1025 5092095 2021.01.16 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1708 5033846 2021.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 98 5231760 2021.02.28
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 137 5146680 2021.01.31 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 9 5324380 2021.03.23 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 5687442 2021.05.22
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 45 5033849 2021.01.01 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 14 5182771 2021.02.13 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
X rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix 1 5664380 2021.05.16
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 12 5119327 2021.01.24 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 5119338 2021.01.24 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 85 5064356 2021.01.09 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 9 5119320 2021.01.24 mapa
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 3 5537842 2021.04.30
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 24 5033973 2021.01.02 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 27 5072422 2021.01.06 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 166 5210780 2021.02.23 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 15 6030423 2021.09.04 mapa
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 23 5033850 2021.01.01 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus
X rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 2 5599176 2021.05.08