Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Arek Furdyna : Arek Furdyna
Liczba gatunków: 228Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 15 5045175 2021.01.03 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 11 5267904 2021.03.06 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 5292321 2021.03.14 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 5317759 2021.03.20 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 5045160 2021.01.03 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 30 5045174 2021.01.03 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 6 5045180 2021.01.03 mapa
X rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 5298970 2021.03.14 mapa
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 6 5237097 2021.02.28 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 2 5072823 2021.01.09 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 2 5072818 2021.01.09 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 3 5072855 2021.01.09 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 7 5045184 2021.01.03 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 5 5072884 2021.01.10 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 5045179 2021.01.03 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 1 5237109 2021.02.28 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 8 5267902 2021.03.06 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 5516008 2021.04.24 mapa
X bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea 1 5933687 2021.07.29 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 8 5236955 2021.02.28 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 5338460 2021.03.26 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 5072935 2021.01.10 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 9 5292332 2021.03.14 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 14 5338466 2021.03.26 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 5267844 2021.03.06 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 7 5237018 2021.02.28 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 12 5072920 2021.01.10 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 5045176 2021.01.03 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 6 5045177 2021.01.03 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 14 5045182 2021.01.03 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
rzadki mandarynka, Aix galericulata
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 4 5696645 2021.05.23 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 11 5234917 2021.02.28
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 7 5671711 2021.05.10 mapa
X rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 1 5121660 2021.01.23 mapa
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
X rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix 1 5619473 2021.05.09
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 5045183 2021.01.03 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 5072859 2021.01.09 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 4 5072905 2021.01.10 mapa
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 3 5471299 2021.04.18 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5045185 2021.01.02 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 5 5317849 2021.03.21 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 30 5234916 2021.02.28
rzadki turkawka, Streptopelia turtur
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 5045186 2021.01.02 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus
X rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 5696644 2021.05.23 mapa
bardzo rzadki jerzyk alpejski, Tachymarptis melba
bardzo rzadki jerzyk blady, Apus pallidus
X dość pospolity jerzyk, Apus apus 13 5558528 2021.05.01 mapa
X dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 21 5511235 2021.04.24 mapa
X dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 5583541 2021.05.06 mapa
X rzadki derkacz, Crex crex 6 5676240 2021.05.10 mapa
X rzadki kropiatka, Porzana porzana 6 5676252 2021.05.11 mapa