Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Krzysztof Kajzer : Krzysztof Kajzer
Liczba gatunków: 274Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3333 5046878 2021.01.04 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 115 5250925 2021.03.05 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 442 5057294 2021.01.07 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 124 5203767 2021.02.21 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1802 5088171 2021.01.16 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 6498 5056133 2021.01.07 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 3076 5056135 2021.01.07 mapa
X rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 5351580 2021.03.28 mapa
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 530 5056134 2021.01.07 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 284 5062155 2021.01.09 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 36 5115388 2021.01.23 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 29 5065019 2021.01.09 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 42 5115394 2021.01.23 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2639 5056141 2021.01.07 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 100 5056139 2021.01.07 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 1082 5056140 2021.01.07 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 33 5115402 2021.01.23 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 5918027 2021.07.24 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 88 5328884 2021.03.24 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 21 5328869 2021.03.24 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1207 5056927 2021.01.07 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 9 5639985 2021.05.14 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2601 5056142 2021.01.07 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 111 5056943 2021.01.07 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 98 5328894 2021.03.24 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 335 5056151 2021.01.07 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 653 5056150 2021.01.07 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 1696 5184632 2021.02.16 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8152 5039780 2021.01.02 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 409 5068481 2021.01.10 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 338 5056153 2021.01.07 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 21 5052975 2021.01.06 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 4 5642042 2021.05.14 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 38 5056137 2021.01.07 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 112 5060234 2021.01.08 mapa
X rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 5 5227440 2021.02.27 mapa
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
X rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix 4 5271234 2021.03.10
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 176 5065023 2021.01.09 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 11 5118324 2021.01.24 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 674 5056950 2021.01.07 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 9 5118307 2021.01.24 mapa
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 16 5517578 2021.04.26
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 133 5039771 2021.01.02 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 44 5060227 2021.01.08 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 154 5094071 2021.01.17 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 12 5577556 2021.05.05 mapa
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 109 5056433 2021.01.07 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus
X rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 6 5632593 2021.05.12
bardzo rzadki jerzyk alpejski, Tachymarptis melba
bardzo rzadki jerzyk blady, Apus pallidus
X dość pospolity jerzyk, Apus apus 193 5548831 2021.05.01 mapa
X dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 39 5473866 2021.04.19 mapa
X dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 21 5437371 2021.04.12
X rzadki derkacz, Crex crex 13 5603616 2021.05.09 mapa
X rzadki kropiatka, Porzana porzana 7 5573867 2021.05.04 mapa
X rzadki zielonka, Zapornia parva 4 5409233 2021.04.09