Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Krzysztof Kajzer : Krzysztof Kajzer
Liczba gatunków: 122Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 266 5046878 2021.01.04 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 49 5057294 2021.01.07 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 2 5088171 2021.01.16 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 656 5056133 2021.01.07 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 2 5056135 2021.01.07 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 4 5056134 2021.01.07 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 6 5062155 2021.01.09 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 34 5115388 2021.01.23 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 9 5065019 2021.01.09 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 14 5115394 2021.01.23 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1115 5056141 2021.01.07 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 39 5056139 2021.01.07 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 562 5056140 2021.01.07 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 11 5115402 2021.01.23 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
rzadki ohar, Tadorna tadorna
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
rzadki hełmiatka, Netta rufina
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 385 5056927 2021.01.07 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 681 5056142 2021.01.07 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 67 5056943 2021.01.07 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 5056151 2021.01.07 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 18 5056150 2021.01.07 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5026 5039780 2021.01.02 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 5068481 2021.01.10 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 13 5056153 2021.01.07 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 20 5052975 2021.01.06 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 5056137 2021.01.07 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 80 5060234 2021.01.08 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 6 5065023 2021.01.09 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 5118324 2021.01.24 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 67 5056950 2021.01.07 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 4 5118307 2021.01.24 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 28 5039771 2021.01.02 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 13 5060227 2021.01.08 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 5094071 2021.01.17 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 77 5056433 2021.01.07 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus
bardzo rzadki jerzyk alpejski, Tachymarptis melba
bardzo rzadki jerzyk blady, Apus pallidus
dość pospolity jerzyk, Apus apus
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus
rzadki derkacz, Crex crex
rzadki kropiatka, Porzana porzana
rzadki zielonka, Zapornia parva
bardzo rzadki karliczka, Zapornia pusilla
X dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 9 5052992 2021.01.06 mapa
X pospolity łyska, Fulica atra 1416 5056152 2021.01.07 mapa
bardzo rzadki żuraw stepowy, Grus virgo
X pospolity żuraw, Grus grus 568 5055556 2021.01.07 mapa
bardzo rzadki strepet, Tetrax tetrax
bardzo rzadki drop, Otis tarda
bardzo rzadki hubara arabska, Chlamydotis macqueenii
bardzo rzadki kulon, Burhinus oedicnemus
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus