Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

KJN Olsztyn : Krzysztof Jankowski
Liczba gatunków: 213Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 324 5034846 2021.01.02 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 2 5307291 2021.03.19 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 259 5237046 2021.02.28 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 48 5307285 2021.03.19 mapa
X rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 5316881 2021.03.21 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 1179 5042892 2021.01.03 mapa
X rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 2 5316879 2021.03.21 mapa
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 9916 5278438 2021.03.12
X rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 5435027 2021.04.11 mapa
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 8879 5278439 2021.03.12
X bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus 1 5291409 2021.03.14 mapa
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 3 6140716 2021.10.16 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 281 5621669 2021.05.10 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 80 5621671 2021.05.10 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 540 5034870 2021.01.02 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 15 5042910 2021.01.03 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 375 5034868 2021.01.02 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 9 6140719 2021.10.16 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 5621668 2021.05.10 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
rzadki hełmiatka, Netta rufina
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 83 5422239 2021.04.10 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 589 5042941 2021.01.03 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 259 5429627 2021.04.11 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 15 5429634 2021.04.11 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 206 5422234 2021.04.10 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 167 5069193 2021.01.10 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 177 5237057 2021.02.28 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6487 5030833 2021.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 88 5237054 2021.02.28 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 187 5097558 2021.01.17 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
rzadki mandarynka, Aix galericulata
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 4 5741394 2021.06.01 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 7 5080327 2021.01.13 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 35 5198814 2021.02.16 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 29 5042902 2021.01.03 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 9 5492439 2021.04.19 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 273 5374372 2021.04.01 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 5 6140711 2021.10.16 mapa
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 5422233 2021.04.10 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5029000 2021.01.01 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 471 5097542 2021.01.17 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 1121 5097544 2021.01.17 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 65 5034844 2021.01.02 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus
bardzo rzadki jerzyk alpejski, Tachymarptis melba
bardzo rzadki jerzyk blady, Apus pallidus
X dość pospolity jerzyk, Apus apus 241 5589038 2021.05.07 mapa
X dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 5566068 2021.05.03 mapa
X dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 5345605 2021.03.27 mapa
X rzadki derkacz, Crex crex 15 5741201 2021.06.01 mapa
X rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 5849729 2021.06.27 mapa
X rzadki zielonka, Zapornia parva 2 5741212 2021.06.01 mapa
bardzo rzadki karliczka, Zapornia pusilla
X dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 6 5042943 2021.01.03 mapa
X pospolity łyska, Fulica atra 1427 5034861 2021.01.02 mapa
bardzo rzadki żuraw stepowy, Grus virgo
X pospolity żuraw, Grus grus 1690 5203716 2021.02.21 mapa
bardzo rzadki strepet, Tetrax tetrax
bardzo rzadki drop, Otis tarda
bardzo rzadki hubara arabska, Chlamydotis macqueenii
bardzo rzadki kulon, Burhinus oedicnemus
X rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 10 6140730 2021.10.16 mapa
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus
X rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 2 5574814 2021.05.04 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola
X rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 935 5345606 2021.03.27 mapa
bardzo rzadki siewka złotawa, Pluvialis fulva
bardzo rzadki siewka szara, Pluvialis dominica
bardzo rzadki mornel, Charadrius morinellus
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula
X dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 8 5495669 2021.04.23 mapa
bardzo rzadki sieweczka morska, Charadrius alexandrinus
bardzo rzadki sieweczka mongolska, Charadrius mongolus
bardzo rzadki sieweczka pustynna, Charadrius leschenaultii
bardzo rzadki sieweczka długonoga, Charadrius asiaticus
X pospolity czajka, Vanellus vanellus 12248 5203719 2021.02.21 mapa
bardzo rzadki czajka towarzyska, Vanellus gregarius
bardzo rzadki czajka stepowa, Vanellus leucurus
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus
bardzo rzadki kulik cienkodzioby, Numenius tenuirostris
X dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 35 5495314 2021.04.23 mapa