Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

KJN Olsztyn : Krzysztof Jankowski
Liczba gatunków: 196Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 199 5034846 2021.01.02 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 2 5307291 2021.03.19 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 165 5237046 2021.02.28 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 44 5307285 2021.03.19 mapa
X rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 5316881 2021.03.21 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 479 5042892 2021.01.03 mapa
X rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 2 5316879 2021.03.21 mapa
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 9616 5278438 2021.03.12
X rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 5435027 2021.04.11 mapa
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 8753 5278439 2021.03.12
X bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus 1 5291409 2021.03.14 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 80 5621669 2021.05.10 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 60 5621671 2021.05.10 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 211 5034870 2021.01.02 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 14 5042910 2021.01.03 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 95 5034868 2021.01.02 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 5621668 2021.05.10 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
rzadki hełmiatka, Netta rufina
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 44 5422239 2021.04.10 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 511 5042941 2021.01.03 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 8 5429627 2021.04.11 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 15 5429634 2021.04.11 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 206 5422234 2021.04.10 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 167 5069193 2021.01.10 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 176 5237057 2021.02.28 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3800 5030833 2021.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 88 5237054 2021.02.28 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 177 5097558 2021.01.17 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
rzadki mandarynka, Aix galericulata
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 4 5741394 2021.06.01 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5080327 2021.01.13 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 26 5198814 2021.02.16 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 22 5042902 2021.01.03 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 8 5492439 2021.04.19 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 220 5374372 2021.04.01 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 5422233 2021.04.10 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5029000 2021.01.01 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 362 5097542 2021.01.17 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 1121 5097544 2021.01.17 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur