Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Karasu : Piotr Lewandowski
Liczba gatunków: 202Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 934 5028895 2021.01.01 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 14 5103448 2021.01.19 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 503 5031443 2021.01.01 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 484 5028879 2021.01.01 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 39 5063385 2021.01.09 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 5063384 2021.01.09 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 12 5208519 2021.02.20 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 14 5028877 2021.01.01 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 28 5208520 2021.02.20 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 196 5028861 2021.01.01 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 32 5028857 2021.01.01 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 344 5028851 2021.01.01 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 93 5208570 2021.02.21 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 12 5512834 2021.04.25 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 5028859 2021.01.01 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 39 5028862 2021.01.01 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 34 5028855 2021.01.01 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 291 5028882 2021.01.01 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5693010 2021.05.23 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5449273 2021.04.15 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 5028856 2021.01.01 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 21 5074893 2021.01.11 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1775 5028854 2021.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 5081865 2021.01.14 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 36 5208589 2021.02.21 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
rzadki mandarynka, Aix galericulata
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 3 5746329 2021.06.02 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 5 5070929 2021.01.10 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 46 5059674 2021.01.08 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 11 5059715 2021.01.08 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 7 5693858 2021.05.23 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 7 5028889 2021.01.01 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5063417 2021.01.09 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 132 5059720 2021.01.08 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 54 5208511 2021.02.20 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 5721553 2021.05.28 mapa
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 21 5026793 2021.01.01 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus
X rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 5713166 2021.05.27 mapa
bardzo rzadki jerzyk alpejski, Tachymarptis melba
bardzo rzadki jerzyk blady, Apus pallidus
X dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 5541075 2021.04.30 mapa
X dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 13 5544102 2021.05.01 mapa
X dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 7 5780373 2021.06.07 mapa
X rzadki derkacz, Crex crex 1 5744682 2021.06.02 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana
rzadki zielonka, Zapornia parva
bardzo rzadki karliczka, Zapornia pusilla
X dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 5493785 2021.04.23 mapa
X pospolity łyska, Fulica atra 386 5028853 2021.01.01 mapa
bardzo rzadki żuraw stepowy, Grus virgo
X pospolity żuraw, Grus grus 684 5034333 2021.01.02 mapa
bardzo rzadki strepet, Tetrax tetrax
bardzo rzadki drop, Otis tarda
bardzo rzadki hubara arabska, Chlamydotis macqueenii
bardzo rzadki kulon, Burhinus oedicnemus
X rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 26 6013314 2021.08.31 mapa
X rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 2 5662958 2021.05.17
X rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 6 5693015 2021.05.23 mapa
X rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 5693012 2021.05.23 mapa
X rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 32 5031439 2021.01.01 mapa
bardzo rzadki siewka złotawa, Pluvialis fulva
bardzo rzadki siewka szara, Pluvialis dominica
bardzo rzadki mornel, Charadrius morinellus
X rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 22 5693011 2021.05.23 mapa
X dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 7 5512833 2021.04.25 mapa
bardzo rzadki sieweczka morska, Charadrius alexandrinus
bardzo rzadki sieweczka mongolska, Charadrius mongolus
bardzo rzadki sieweczka pustynna, Charadrius leschenaultii
bardzo rzadki sieweczka długonoga, Charadrius asiaticus
X pospolity czajka, Vanellus vanellus 919 5031440 2021.01.01 mapa
bardzo rzadki czajka towarzyska, Vanellus gregarius