Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Karasu : Piotr Lewandowski
Liczba gatunków: 191Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 863 5028895 2021.01.01 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 4 5103448 2021.01.19 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 363 5031443 2021.01.01 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 484 5028879 2021.01.01 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 39 5063385 2021.01.09 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 5063384 2021.01.09 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 12 5208519 2021.02.20 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 13 5028877 2021.01.01 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 27 5208520 2021.02.20 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 196 5028861 2021.01.01 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 32 5028857 2021.01.01 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 344 5028851 2021.01.01 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 93 5208570 2021.02.21 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 12 5512834 2021.04.25 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 5028859 2021.01.01 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 39 5028862 2021.01.01 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 34 5028855 2021.01.01 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 291 5028882 2021.01.01 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5693010 2021.05.23 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5449273 2021.04.15 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 5028856 2021.01.01 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 16 5074893 2021.01.11 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1765 5028854 2021.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 5081865 2021.01.14 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 5208589 2021.02.21 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
rzadki mandarynka, Aix galericulata
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 3 5746329 2021.06.02 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 5 5070929 2021.01.10 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 32 5059674 2021.01.08 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 8 5059715 2021.01.08 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 7 5693858 2021.05.23 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 7 5028889 2021.01.01 mapa