Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Podkarpacka Grupa OTOP : Daniel Stasiowski
Liczba gatunków: 251Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 332 5038489 2021.01.02 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 6154517 2021.10.18 mapa
X bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 27 6139596 2021.10.16 mapa
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 6141228 2021.10.16 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 6154512 2021.10.18 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 16 5231136 2021.02.27 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 14 5295635 2021.03.15 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1260 5038482 2021.01.02 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 2 6154504 2021.10.17 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 19 6154503 2021.10.17 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 12 6139598 2021.10.16 mapa
bardzo rzadki uhla azjatycka, Melanitta stejnegeri
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 5 6154515 2021.10.18 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 204 5097118 2021.01.17 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 25 5097122 2021.01.17 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 702 5033142 2021.01.01 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 6 5097125 2021.01.17 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 5295636 2021.03.15 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 13 5582005 2021.05.06 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
rzadki hełmiatka, Netta rufina
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 151 5041819 2021.01.03 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 19 5377692 2021.04.02 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 218 5097120 2021.01.17 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 17 6139597 2021.10.16 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
bardzo rzadki bajkałówka, Sibirionetta formosa
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 158 5322103 2021.03.22 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 148 5328700 2021.03.24 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 26 5033151 2021.01.01 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 843 5033150 2021.01.01 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 24807 5033144 2021.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 19 5270683 2021.03.09 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 880 5033139 2021.01.01 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
rzadki mandarynka, Aix galericulata
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 5 5603562 2021.05.08 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 62 5033168 2021.01.01 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 24 5033137 2021.01.01 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 40 5357229 2021.03.29 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 6123542 2021.10.09 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 45 5097119 2021.01.17 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 8 5603563 2021.05.08 mapa
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 13 5367999 2021.03.31 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 111 5033123 2021.01.01 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 312 5231128 2021.02.27 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 49 5261780 2021.03.03 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 5 5578083 2021.05.05 mapa
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 125 5033119 2021.01.01 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus