Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Agnieszka Kosicka : Agnieszka Kosicka
Liczba gatunków: 241Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1479 5030791 2021.01.01 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 14 5072517 2021.01.10 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 127 5038793 2021.01.02 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 86 5228566 2021.02.27
X rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 5072506 2021.01.10 mapa
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 6 5043033 2021.01.03 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 2531 5030827 2021.01.01 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 2555 5072513 2021.01.10 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 7905 5072508 2021.01.10 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 5135343 2021.01.30 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 9 5063934 2021.01.09 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
rzadki markaczka, Melanitta nigra
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2626 5030808 2021.01.01 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 34 5063932 2021.01.09 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 634 5030810 2021.01.01 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 2 5092057 2021.01.16 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 5282967 2021.03.13 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 8 5310973 2021.03.20 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 3 5196653 2021.02.20 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 316 5043015 2021.01.03 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 5668886 2021.05.18 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 479 5072535 2021.01.10 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 2 5120426 2021.01.24 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 136 5310982 2021.03.20 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 410 5101579 2021.01.18 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 186 5030790 2021.01.01 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 797 5043005 2021.01.03 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8229 5030796 2021.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 115 5048240 2021.01.04 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 998 5043009 2021.01.03 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 163 5078001 2021.01.13 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 5752124 2021.06.03 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 113 5030824 2021.01.01 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 25 5091515 2021.01.16 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
X rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix 1 5502642 2021.04.24
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 95 5030797 2021.01.01 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 16 5457302 2021.04.17 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 242 5342836 2021.03.27 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 6007444 2021.08.28 mapa
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 5 5398742 2021.04.06 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 22 5050897 2021.01.06 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 60 5038796 2021.01.02 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 827 5216805 2021.02.25 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 5902065 2021.07.17 mapa
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 85 5043030 2021.01.03 mapa