Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Agnieszka Kosicka : Agnieszka Kosicka
Liczba gatunków: 93Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 120 5030791 2021.01.01 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 10 5072517 2021.01.10 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 91 5038793 2021.01.02 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis
X rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 5072506 2021.01.10 mapa
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 5043033 2021.01.03 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 824 5030827 2021.01.01 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 20 5072513 2021.01.10 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 100 5072508 2021.01.10 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
rzadki lodówka, Clangula hyemalis
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 6 5063934 2021.01.09 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
rzadki markaczka, Melanitta nigra
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 941 5030808 2021.01.01 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 5 5063932 2021.01.09 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 281 5030810 2021.01.01 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 1 5092057 2021.01.16 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
rzadki ohar, Tadorna tadorna
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
rzadki hełmiatka, Netta rufina
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5043015 2021.01.03 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 5072535 2021.01.10 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 5101579 2021.01.18 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 13 5030790 2021.01.01 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 11 5043005 2021.01.03 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1580 5030796 2021.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 5048240 2021.01.04 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 50 5043009 2021.01.03 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 31 5078001 2021.01.13 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 9 5030824 2021.01.01 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 11 5091515 2021.01.16 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 5030797 2021.01.01 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 5050897 2021.01.06 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 47 5038796 2021.01.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus
rzadki turkawka, Streptopelia turtur
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 22 5043030 2021.01.03 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus
bardzo rzadki jerzyk alpejski, Tachymarptis melba
bardzo rzadki jerzyk blady, Apus pallidus
dość pospolity jerzyk, Apus apus
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus
rzadki derkacz, Crex crex
rzadki kropiatka, Porzana porzana
rzadki zielonka, Zapornia parva
bardzo rzadki karliczka, Zapornia pusilla
X dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5092044 2021.01.16 mapa
X pospolity łyska, Fulica atra 149 5043010 2021.01.03 mapa
bardzo rzadki żuraw stepowy, Grus virgo
X pospolity żuraw, Grus grus 23 5030828 2021.01.01 mapa
bardzo rzadki strepet, Tetrax tetrax
bardzo rzadki drop, Otis tarda