Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Podkarpacka Grupa OTOP : Tymoteusz Mazurkiewicz
Liczba gatunków: 252Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 459 5037983 2021.01.02 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus
X bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 6143640 2021.10.17 mapa
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 8 5342089 2021.03.27 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 1060 5064670 2021.01.09 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 5514 5064667 2021.01.09 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 4019 5059133 2021.01.08 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 74 5105040 2021.01.20 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 20 5542916 2021.05.01 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 109 5155873 2021.02.06 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 20 5546432 2021.05.01 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 74 5064704 2021.01.09 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 15 5155872 2021.02.06 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 117 5045765 2021.01.04 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 21 5539355 2021.04.30 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 5 5195384 2021.02.20 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 15 5064674 2021.01.09 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 7 5416616 2021.04.10 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 679 5155877 2021.02.06 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 21 5726179 2021.05.29 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 204 5155875 2021.02.06 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 53 5155871 2021.02.06 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 69 5257111 2021.03.06 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 113 5342084 2021.03.27 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 56 5089487 2021.01.16 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 578 5045769 2021.01.04 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4239 5037984 2021.01.02 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 111 5136808 2021.01.30 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 464 5089488 2021.01.16 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 6 5073382 2021.01.11 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 3 5614916 2021.05.08 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 9 5095508 2021.01.17 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 24 5133743 2021.01.30 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 108 5045768 2021.01.04 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 4 5155886 2021.02.06 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 120 5155883 2021.02.06 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 6 5155870 2021.02.06 mapa
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 60 5342086 2021.03.27 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 5030999 2021.01.01 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 19 5040780 2021.01.03 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 2022 5045782 2021.01.04 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 3 5568149 2021.05.04 mapa
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 84 5030996 2021.01.01 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus
X rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 6090130 2021.09.28 mapa