Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Michał Rycak : Michał Rycak
Liczba gatunków: 242Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 11 5027909 2021.01.01 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 4 5326021 2021.03.24 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 55 5034382 2021.01.02 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 62 5170523 2021.02.12 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 5802484 2021.06.13 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 514 5033827 2021.01.02 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 5129478 2021.01.28 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 807 5129477 2021.01.28 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 5640727 2021.05.14 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
rzadki uhla, Melanitta fusca
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 3 5326576 2021.03.24 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5075718 2021.01.12 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 5244606 2021.03.03 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 11 5027905 2021.01.01 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 19 5326020 2021.03.24 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 6 5292636 2021.03.15 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 83 5244131 2021.03.03 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5194574 2021.02.20 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 19 5317996 2021.03.22 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 15 5292637 2021.03.15 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 5194573 2021.02.20 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 58 5224664 2021.02.26 mapa
X bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana 1 5403012 2021.04.07 mapa
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5027903 2021.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 5244132 2021.03.03 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 25 5229157 2021.02.27 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 3 5027901 2021.01.01 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5812941 2021.06.16
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5033825 2021.01.02 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 31 5187337 2021.02.17 mapa
X rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 2 5283519 2021.03.13
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
X rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix 2 5271229 2021.03.10
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5403011 2021.04.07 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 5449545 2021.04.15 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 5078475 2021.01.13 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 7 5449544 2021.04.15 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5027913 2021.01.01 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 12 5113967 2021.01.23 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 39 5288006 2021.03.14 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 5622627 2021.05.11 mapa
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5033819 2021.01.02 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus
X rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 5699809 2021.05.23