Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Spod Wielkiej Sowy Mały Czes : Michał Slowikowski
Liczba gatunków: 226Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 547 5037789 2021.01.02 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 5091457 2021.01.16 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 9 5259304 2021.03.06 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 451 5091425 2021.01.16 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 13624 5037775 2021.01.02 mapa
X rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 2 5259318 2021.03.06 mapa
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 7559 5037788 2021.01.02 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 3 5091445 2021.01.16 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 1552 5821626 2021.06.18 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 141 5074237 2021.01.11 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 72 5091422 2021.01.16 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 8 5037778 2021.01.02 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 250 5037797 2021.01.02 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 1 6109837 2021.10.01 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 62 5037801 2021.01.02 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 31 5091424 2021.01.16 mapa
X bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea 3 5264357 2021.03.07 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 112 5091421 2021.01.16 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 404 5037791 2021.01.02 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 4 6108347 2021.10.02 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 29 5390395 2021.04.04 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 149 5091430 2021.01.16 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 109 5091432 2021.01.16 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 288 5091427 2021.01.16 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5729 5037793 2021.01.02 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 50 5074230 2021.01.11 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 407 5037785 2021.01.02 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 5356026 2021.03.28 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 5797262 2021.06.12 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 20 5074267 2021.01.11 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 40 5074244 2021.01.11 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 24 5403148 2021.04.06 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 418 5037800 2021.01.02 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 10 6108342 2021.10.02 mapa
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 6108370 2021.10.02 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1770 5037764 2021.01.02 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 25 5262296 2021.03.06 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus