Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Spod Wielkiej Sowy Mały Czes : Michał Slowikowski
Liczba gatunków: 168Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 108 5037789 2021.01.02 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 5091457 2021.01.16 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 9 5259304 2021.03.06 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 7 5091425 2021.01.16 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 13605 5037775 2021.01.02 mapa
X rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 2 5259318 2021.03.06 mapa
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 7536 5037788 2021.01.02 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 5091445 2021.01.16 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
rzadki uhla, Melanitta fusca
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 5074237 2021.01.11 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 50 5091422 2021.01.16 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 8 5037778 2021.01.02 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 82 5037797 2021.01.02 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 26 5037801 2021.01.02 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 5091424 2021.01.16 mapa
X bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea 1 5264357 2021.03.07 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 84 5091421 2021.01.16 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 51 5037791 2021.01.02 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 11 5390395 2021.04.04 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 55 5091430 2021.01.16 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 14 5091432 2021.01.16 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 14 5091427 2021.01.16 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3821 5037793 2021.01.02 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 10 5074230 2021.01.11 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 58 5037785 2021.01.02 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 5356026 2021.03.28 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 12 5074267 2021.01.11 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 27 5074244 2021.01.11 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 16 5403148 2021.04.06 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 55 5037800 2021.01.02 mapa